PORTFELJ / Izv.prof.dr.sc. Sandra Pavičić-Žeželj dipl.sanit.ing.

Portfelj

Izv.prof.dr.sc.

Sandra Pavičić-Žeželj

dipl.sanit.ing.

Medicinski fakultet

Katedra za zdravstvenu ekologiju

Kontakt

T 051 358 751

M 091 1207613

UNIRI e-mail

e-mail 1

e-mail 2

PROSTORIJA Katedra za zdravstvenu ekologiju

Vidljivost

Obrazovanje

01.06.2019. -

Izvanredni profesor

Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet

01.12.2013. - 31.05.2019.

Docent

Područje - Zdravstvena ekologija

Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Braće Branchetta 20, 51 000 Rijeka, Hrvatska

13.06.2011. -

Doktor prirodnih znanosti

Biotehničke znanosti, znanstveno polje Prehrambena biotehnologija, znanstvena grana Nutricionizam

Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu

2000. - 2006.

Magistar znanosti

Biotehničke znanosti, znanstveno polje Prehrambena biotehnologija, znanstvena grana Nutricionizam

Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu

1992. - 17.07.1997.

Diplomirani sanitarni inženjer

Diplomski sveučilišni studij Sanitarno inženjerstvo

Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Braće Branchetta 20, 51 000 Rijeka, Hrvatska

1988. - 1992.

Prva Hrvatska Riječka gimnazija

Radno iskustvo

6.2023. -

Pročelnica Katedre za zdravstvenu ekologiju

Predstvalja i neposredno upravlja ustrojbenom jedinicom, usklađuje i predvodi djelatnosti ustrojbene jedinice, izvješćuje dekana o radu, predlaže plan znanstvenog i stručnog rada...

Medicinski fakultet, Sveučilište u Rijeci

2020.

Prodekanica za studije Sanitarno inženjerstvo i Medicinsko laboratorijska dijagnostika

Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

01.06.2019. -

Izvanredni profesor na Katedri za zdravstvenu ekologiju

Medicinski fakultet, Sveučilište u Rijeci

2016. -

Zamjenica Pročelnika Katedre za zdravstvenu ekologiju

Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

01.12.2013. -

Docent

Katedra za Zdravstvenu ekologiju

Medicinski fakultet Rijeka, Braće Branchetta 20, 51 000 Rijeka, Hrvatska

01.06.2013. -

Voditelj Odsjeka za unapređenje prehrane

Praćenje, analiza i ocjena kvalitete prehrane, izrada jelovnika za sve segmente populacije, sudjelovanje u izradi standarda i normativa za prehranu svih dobnih skupina, promicanje pravilnih prehrambenih navika i promocija zdravlja, provođenje analiza radi postizanja promjene prehrambenih navika pučanstva s ciljem prevencije nekih kroničnih nezaraznih bolesti, predavanje i sudjelovanje u stručnim i znanstvenim projektima, praćenje stanja uhranjenosti svih dobnih skupina s osvrtom na osjetljive skupine populacije

Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, Krešimirova 52 a, 51 000 Rijeka

01.07.2011. - 30.11.2013.

Viši asistent

Područje Katedra za zdravstvenu ekologiju

Medicinski fakultet Rijeka, Braće Branchetta 20, 51 000 Rijeka, Hrvatska

2006. - 30.06.2011.

Asistent

Područje Katedra za zdravstvenu ekologiju

Medicinski fakultet Rijeka, Braće Branchetta 20, 51 000 Rijeka, Hrvatska

15.01.1999. - 31.05.2013.

Stručni suradnik

Odsjek za kontrolu namirnica, predmeta opće uporabe i unapređenja prehrane

Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, Krešimirova 52 a, 51 000 Rijeka

1998. -

Nastavnik kemije

Prva Hrvatska Sušačka gimnazija

Nagrade i priznanja

19.10.2018.

Najbolji poster na 11th International Scientific and Professioanl Conference "With food to health", October,18th and 19th 2018, Split, Croatia.

13.05.2005.

Najbolji poster Gordana Kenđel, Sandra Pavičić Žeželj, Vladimir Mićović. Evaluation of nutrition and risk of cardiovascular diseases among seamen. 8th International Symposium on Maritime Health, 8-13 May, 2005. Rijeka, Croatia.

Članstva

2016. -

Hrvatsko društvo nutricionista i dijetetičara

2012. -

Hrvatsko društvo prehrambenih tehnologa, biotehnologa i nutricionista

2012. -

Hrvatska komora zdravstvenih radnika

1998. -

Hrvatska udruga za sanitarno inženjerstvo

Nastavna djelatnost

Kolegiji

31.10.2020.

Metabolizam i prehrana

Poslijediplomski specijalistički studij "Biomedicina razvojne dobi"

Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

suradnik

01.10.2019. -

Predmeti opće uporabe i prehrambeni aditivi

Diplomski sveučilišni studij sanitarno inženjerstvo

Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet

Voditelj kolegija

03.10.2017. -

Prehrana i zdravlje

Sveučilišni preddiplomski studij dentalne higijene

Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Voditelj kolegija

2015. -

Rad Nastavnog Zavoda za javno zdravstvo

Sveučilišni diplomski studij - Menadžment u zdravstvu

Fakultet zdravstvenih studija u Rijeci

Suradnik

2015. -

Kvaliteta i sigurnost hrane

Sveučilišni diplomski studij Klinički nutricionizam

Fakultet zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci

Voditelj kolegija

2015. -

Procjena prehrane s epidemiologijom

Sveučilišni diplomski Studij klinički nutricionizam

Fakultet zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci

Voditelj kolegija

2014. -

Prehrana u dječjoj dobi

Integrirani preddiplomski i diplomski studij Medicine

Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Suradnik

2014. -

Genetički preinačena hrana danas u Hrvatskoj

Integrirani preddiplomski i diplomski studij Medicine

Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Voditelj kolegija

2014. -

Genetički modificirani organizmi u hrani na tržištu u Hrvatskoj

Diplomski studij Sanitarnog inženjerstva

Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Voditelj kolegija

2013. -

Higijena prehrane

Preddiplomski studij sanitarnog inženjerstva

Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Braće Branchetta 20, 51 000 Rijeka

voditelj kolegija

2012. -

Uzorkovanje i priprema uzorka

Poslijediplomski doktorski studij Zdravstveno i ekološko inženjerstvo

Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Braće Branchetta 20, 51 000 Rijeka

suradnik

2006. -

Zdravstvena ekologija

Integrirani preddiplomski i diplomski Sveučilišni studij Medicine

Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Braće Branchetta 20, 51 000 Rijeka

suradnik

Mentor u završnim radovima

27.09.2023.

POVEZANOST DEBLJINE I PREHRAMBENIH NAVIKA S POJAVOM KARCINOMA DOJKE KOD PACIJENTICA

Doris Etemovski

SVEUČILIŠNI DIPLOMSKI STUDIJ SMJER KLINIČKI NUTRICIONIZAM

SVEUČILIŠTE U RIJECI FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA

27.09.2023.

PROCJENA PREHRAMBENIH NAVIKA STUDENATA MEDAS UPITNIKOM: rad s istraživanjem

Tina Bačić

SVEUČILIŠNI DIPLOMSKI STUDIJ SMJER KLINIČKI NUTRICIONIZAM

SVEUČILIŠTE U RIJECI FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA

27.09.2023.

HIDRATACIJA MEĐU ADOLESCENTIMA

Dajana Kozina

Sveučilišni diplomski studij sanitarnog inženjerstva

Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

26.09.2023.

STAVOVI I MIŠLJENJA VEZANI UZ PRETJERANU ZAOKUPLJENOST ZDRAVOM PREHRANOM (ORTOREKSIJA) KOD STUDENATA

Lucia Žigante

Diplomski sveučilišni studij sanitarnog inženjerstva

Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

26.09.2023.

STAVOVI I MIŠLJENJA STUDENATA RIJEČKOG SVEUČILIŠTA O ADITIVIMA U HRANI

Barbara Brženda

Sveučilišni diplomski studij sanitarnog inženjerstva

Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

8.09.2023.

PREHRAMBENE NAVIKE I UVJERENJA O PREHRANI STUDENATA RIJEČKOG SVEUČILIŠTA

Martina Zdjelar

Sveučilišni prijediplomski studij sanitarnog inženjerstva

Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

17.05.2023.

KVALITETA PREHRANE U DJEČIJIM VRTIĆIMA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

Muamer Ćatović

SVEUČILIŠNI DIPLOMSKI STUDIJ SMJER KLINIČKI NUTRICIONIZAM

SVEUČILIŠTE U RIJECI FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA

26.09.2022.

KORIŠTENJE ENERGETSKIH NAPITAKA MEĐU ADOLESCENTIMA

Ivan Bubenik

Diplomski sveučilišni studij sanitarnog inženjerstva

Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

16.09.2022.

PROMJENE U TJELESNOJ AKTIVNOSTI I PREHRAMBENIM NAVIKAMA U VRIJEME PANDEMIJE COVIDA-19

Lorena Šćerbe

Preddiplomski sveučilišni studij sanitarnog inženjerstva

Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

31.03.2022.

ŽIVOTNE NAVIKE PACIJENTICA OBOLJELIH OD KARCINOMA DOJKE

Marija Škrtić

Diplomski studij Klinički nutricionizam

Fakultet zdravstvenih studija u Rijeci

29.09.2021.

ZNANJE, STAVOVI I SVJESNOST O MEĐUDJELOVANJIMA HRANE I LIJEKOVA MEĐU LJEKARNICIMA REPUBLIKE HRVATSKE

Silvija Mašković

Diplomski studij Klinički nutricionizam

Fakultet zdravstvenih studija u Rijeci

29.09.2021.

Promjene stanja uhranjenosti, navike tjelesne aktivnosti i prehrane djece u osnovnoj školi tijekom epidemije covida - 19

Matea Posedel

Diplomski studij Klinički nutricionizam

Fakultet zdravstvenih studija u Rijeci

9.07.2021.

Akrilamid u hrani

Vanesa Marušić

Diplomski studij Sanitarno inženjerstvo

Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

29.09.2020. - 29.09.2020.

PREHRAMBENE NAVIKE REKREATIVACA

Mirna pleština

DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ: KLINIČKI NUTRICIONIZAM

FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA SVEUČILIŠTE U RIJECI

24.09.2020. - 24.09.2020.

Važnost praćenja sadržaja vitamina u cjelodnevnim obrocima u dječjim vrtićima

Sara Sušanj

ODJEL ZA BIOTEHNOLOGIJU Diplomski sveučilišni studij ''Istraživanje i razvoj lijekova''

Odjel za biotehnologiju

23.09.2020. - 23.09.2020.

UNOS VITAMINA MEĐU STUDENTIMA

Darija Šupraha

PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ SANITARNOG INŽENJERSTVA

Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

18.09.2020. - 18.09.2020.

UNOS PREHRAMBENIH MASTI MEĐU STUDENTIMA SVEUČILIŠTA U RIJECI

Deni Kurelić

PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ SANITARNOG INŽENJERSTVA

Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

18.09.2020. - 18.09.2020.

UNOS SKUPINA NAMIRNICA MEĐU STUDENTIMA SVEUČILIŠTA U RIJECI

Orea Orešković

PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ SANITARNOG INŽENJERSTVA

Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

17.09.2020. - 17.09.2020.

KVALITETA PREHRANE I ORALNO ZDRAVLJE PACIJENATA

Tea Kučić

PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ DENTALNE HIGIJENE

Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

17.07.2020. - 17.07.2020.

PREHRAMBENE NAVIKE S OBZIROM NA ČIMBENIKE RIZIKA ZA RAZVOJ SRČANO-ŽILNIH BOLESTI KOD RADNO SPOSOBNE POPULACIJE

Sonja Gaćina

STUDIJ: KLINIČKI NUTRICIONIZAM

FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA SVEUČILIŠTE U RIJECI

17.07.2020. - 17.07.2020.

STAVOVI I MIŠLJENJA STUDENATA RIJEČKOG SVEUČILIŠTA O GM HRANI

Anamaria Vidmar

DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ SANITARNOG INŽENJERSTVA

Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

15.07.2020. - 15.07.2020.

PRISUTNOST METALA U DJEČJIM IGRAČKAMA

Dunja Rekić

DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ SANITARNOG INŽENJERSTVA

Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

05.07.2019. - 05.07.2019.

TJELESNA AKTIVNOST STUDENTSKE POPULACIJE NA RIJEČKOM SVEUČILIŠTU

Nikolina Matulj

DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ SANITARNOG INŽENJERSTVA

Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

19.06.2019. - 19.06.2019.

VITAMIN D – ZNANJE I STAVOVI STUDENATA RIJEČKOG SVEUČILIŠTA

Martina Matković

DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ SANITARNOG INŽENJERSTVA

Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

19.06.2019. - 19.06.2019.

POTROŠNJA ENERGETSKIH NAPITAKA KOD STUDENATA

Martina Karatović

DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ SANITARNOG INŽENJERSTVA

Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

28.09.2018. - 28.09.2018.

UPORABA DODATAKA PREHRANI KOD TJELESNO AKTIVNIH OSOBA

Mia Mance

DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ SANITARNOG INŽENJERSTVA

Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet

20.07.2018

ZNANJE O PREHRANI I POVEZANOST S PREHRAMBENIM NAVIKAMA STUDENATA ZDRAVSTVENOG USMJERENJA

Monika Peronja

DIPLOMSKI STUDIJ KLINIČKI NUTRICIONIZAM

SVEUČILIŠTE U RIJECI, FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA

5.07.2018.

PREHRAMBENE NAVIKE I TJELESNA AKTIVNOST STUDENATA RIJEČKOG SVEUČILIŠTA

Dolores Totić

DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ SANITARNO INŽENJERSTVO

Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet

13.06.2018.

KVALITETA PREHRANE STUDENATA OCIJENJENA MEDITERANSKIM INDEKSIMA PREHRANE

Daria Fantina

DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ SANITARNO INŽENJERSTVO

Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet

30.09.2017. - 30.09.2017.

NUTRITIVNI STATUS – PROCJENA I PRAĆENJE KARDIOLOŠKIH BOLESNIKA

Matija Večerina

SVEUČILIŠNI DIPLOMSKI STUDIJ KLINIČKI NUTRICIONIZAM

SVEUČILIŠTE U RIJECI, FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA,

30.09.2017. - 30.09.2017.

INICIJALNA PROCJENA I PRAĆENJE NUTRITIVNOG STATUSA BOLESNIKA NA GASTROENTEROLOGIJI

Danijela Malec

DIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ KLINIČKI NUTRICIONIZAM

SVEUČILIŠTE U RIJECI, FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA,

28.09.2017. - 28.09.2017.

PREHRAMBENE NAVIKE DJECE I RODITELJA U DJEČJIM VRTIĆIMA PRIMORSKO – GORANSKE ŽUPANIJE

Jozefina Gavrić

DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ SANITARNOG INŽENJERSTVA

Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet

28.09.2017. - 28.09.2017.

ZNANJE I STAVOVI STUDENATA O KORIŠTENJU DODATAKA PREHRANI

Ana Tomljanović

DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ SANITARNOG INŽENJERSTVA

Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet

30.09.2016. -

Utjecaj prehrambenih masti na antropometrijske parametre i lipidni status kod žena

Josipa Delić

Preddiplomski stručni studij sestrinstva

Sveučilište u Rijeci, Fakultet zdravstvenih studija

30.09.2016. -

Antropometrijske karakteristike i prehrambene navike radnika s obzirom na radno mjesto

Jelena Ćorluka Lončarić

Sveučilišni diplomski studij-Menadžment u zdravstvu

Sveučilište u Rijeci, Fakultet zdravstvenih studija

17.07.2015. -

Povezanost prehrane i vitamina D u serumu kod odraslih

Marijana Grbac

Preddiplomski stručni studij - Medicinsko laboratorijska dijagnostika

Sveučilište u Rijeci, Fakultet zdravstvenih studija

17.07.2015. -

Stavovi i znanja učenika osmih razreda o važnosti pravile prehrane

Anja Del Vechio

Sveučilišni diplomski studij sestrinstvo

Sveučilište u Rijeci, Fakultet zdravstvenih studija

17.10.2014. -

Utjecaj planiranja prehrane na kakvoću prehrane u dječjim vrtićima

Ivana Klečina

Preddiplomski stručni studij sestrinstva

Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet

17.10.2014. -

Povezanost prehrane i stanja koštane mase kod žena u gradu Rijeci

Marijana Pavlović

Preddiplomski stručni studij sestrinstva

Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet

19.09.2014. -

Mišljenja i stavovi učenika osmih razreda Primorsko-goranske županije o pijenju alkohola

Bruna Sokolić

Sveučilišni diplomski studij sestrinstva

Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet

Cjeloživotno obrazovanje

18.03.2016. - 08.11.2016.

Nastavničke kompentencije u visokom školstvu - Učenje i poučavanje

Filozofski fakultet Sveučilišta u rijeci

Polaznik

21.11.2014. - 23.11.2014.

Dislipidemije-još uvijek neriješen problem

Poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja i.kategorije

Hrvatski liječnički zbor, Hrvatsko endokrinološko društvo

sudionik

29.05.2004. - 29.05.2004.

«Statistička metodologija znanstvenog usavršavanja»

Poslijediplomski tečaj trajnog medicinskog usavršavanja I kategorije

Medicinski fakultet, Sveučilište u Rijeci

Osobni razvoj

18.03.2016. - 08.11.2016.

Nastavničke kompentencije u visokom školstvu - Učenje i poučavanje

Financiranje: 30 SATI (10 ETCS)

29.05.2004.

Poslijediplomski tečaj trajnog medicinskog usavršavanja I. kategorije "Statistička metodologija znanstvenog usavršavanja"

Znanstvena djelatnost

Znanstveni radovi

24.10.2023.

Arsenic (As), copper (Cu), zinc (Zn) and selenium (Se) in Northwest Croatian Seafood: A Health Risks Assessment

Luka Traven, Sandra Marinac-Pupavac, Paula Žurga, Željko Linšak, Sandra Pavičić Žeželj, Marin Glad, Dijana Tomić Linšak, Arijana Cenov

Toxicology Reports - 11 413-419

https://doi.org/10.1016/j.toxrep.2023.10.012

Q2

18.10.2023.

Relationship between Physical Activity and Sedentary Behavior, Spinal Curvatures, Endurance and Balance of the Trunk Muscles-Extended Physical Health Analysis in Young Adults

Verner Marijančić, Tanja Grubić Kezele, Stanislav Peharec, Nataša Dragaš-Zubalj, Sandra Pavičić Žeželj, Gordana Starčević-Klasan

International Journal of Environmental Research and Public Health. - 20 6938

https://doi.org/10.1038/s41598-023-43365-7

Q1

29.9.2023.

Assessment of health risks associated with heavy metal concentration in seafood from North‑Western Croatia

LukaTraven, Sandra Marinac‑Pupavac, Paula Žurga, Željko Linšak, Sandra Pavičić Žeželj, MarinGlad, DarijaVukić Lušić

Scientifc Reports - 13 9

https://doi.org/10.1038/s41598-023-43365-7

Q1

14.03.2023.

The effect of nutritional and lifestyle education intervention program on nutrition knowledge, diet quality, lifestyle, and nutritional status of Croatian school children

Gordana Kendel Jovanović, Suzana Janković and Sandra Pavičić ŽeŽelj

Frontiers in Sustainable Food Systems - 7 14

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fsufs.2023.1019849/full

Q1

1.2023. - 6.2023.

Changes in nutritional status, physical activity habits, and diet of children in primary school during the COVID-19 epidemic

Sandra Pavičić Žeželj, Nataša Dragaš Zubalj, Dijana Tomić Linšak, Gordana Kenđel Jovanović, Matea Posedel

Paediatria Croatica - 67 12-19

https://www.paedcro.com/opsirnije.php?clanak=2152

Q4

2023.

Bacteria Filtration Efficiency for Different Types of Protective Face Masks

Linšak Ž, Ražov L, Furlan N, Begić G, Pavičić Žeželj S, Crvelin G, Broznić D, Tomić Linšak D

Applied Sciences - 13 5972

https://doi.org/10.3390/app13105972

Q2

2022.

The influence on fish and seafood consumption, and the attitudes and reasons for its consumption in the Croatian population

Sandra Marinac Pupavac, Gordana Kenðel Jovanović, Željko Linšak, Marin Glad, Luka Traven and Sandra Pavičić Žeželj

Frontiers in Sustainable Food Systems Sec. Nutrition and Sustainable Diets - 1-14

https://doi.org/10.3389/fsufs.2022.945186

Q1

2021.

Dietary vitamin D intake among university students and their habits concerning daily sunlight exposure – a cross-sectional study

Gordana Kenđel Jovanović, Greta Krešić, Sandra Pavičić Žeželj

Medicina Fluminensis - 57 396-406

https://hrcak.srce.hr/index.php?show=toc&id_broj=20898

Q4

2021.

The Outcome of COVID-19 Lockdown on Changes in Body Mass Index and Lifestyle among Croatian Schoolchildren: A Cross-Sectional Study

Gordana Kendel Jovanović, Nataša Dragaš Zubalj, Sanja Klobučar Majanović, Dario Rahelić, Valentina Rahelić, Jelena Vučak Lončar and Sandra Pavičić Žeželj

Nutrients - 13 1-19

https://doi.org/10.3390/nu13113788

Q1

2021.

Metabolic and Hepatic Effects of Energy-Reduced Anti-Inflammatory Diet in Younger Adults with Obesity

Gordana Kenđel Jovanović, Ines Mrakovčić - Šutić, Sandra Pavičić Žeželj, Indira Benjak Horvat, Lucia Šuša, Dario Rahelić, Sanja Klobučar Majanović

Canadian Journal of Gastroenterology and Hepatology - 2021

https://doi.org/10.1155/2021/6649142

Q2

22.11.2020.

The Efficacy of an Energy-Restricted Anti-Inflammatory Diet for the Management of Obesity in Younger Adults

Gordana Kenđel Jovanović, Ines Mrakovčić-Šutić, Sandra Pavičić Žeželj, Branislav Šuša, Dario Rahelić and Sanja Klobučar Majanović

Nutrients - 12 3583-3606

https://www.mdpi.com/2072-6643/12/11/3583

Q1

03.02.2020.

Metabolic syndrome and its association with the Dietary Inflammatory Index (DII) in a Craoatian working population

Kenđel Jovanović G, Pavičić Žeželj S, Klobučar Majanović S, Mrakovčić-Šutić I, Šutić I

Journal of Human Nutrition and Dietetics - 33 128-137

Q2

2020.

NUTRITIONAL RISK SCREENING IN GASTROENTEROLOGICAL PATIENTS AT THE RIJEKA UNIVERSITY HOSPITAL CENTRE

Sandra Pavičić Žeželj, Danijela Malec, Dolores Janko Labina, Tamara Šoić Vranić, Gordana Mičetić Balog, Tea Schnurrer-Luke-Vrbanić, Tea Čaljkušić Mance, Damir Kovačević and Olga Cvijanović Peloza

Acta Clinica Croatica - 59 632-640

https://hrcak.srce.hr/index.php?show=toc&id_broj=20177

Q3

01.05.2019.

Tjelesna aktivnost i prehrambene navike različitih zanimanja iz Primorsko-goranske županije

S.Pavičić Žeželj, G.Kenđel Jovanović, J.Gavrić, F. Mika, J.Čorluka Lončarić

Medica Jadertina - 49 25-32

Q4

14.02.2019.

"THE ASSOCIATION BETWEEN THE MEDITERRANEAN DIET AND HIGH PHYSICAL ACTIVITY AMONG THE WORKING POPULATION IN CROATIA"

Sandra Pavičić Žeželj, Gordana Kenđel Jovanović, Greta Krešić

Medycyna Pracy - 70 1-8

Q3

7.02.2019.

"Anxiety and depression symptoms among gas and oil industry workers"

S. Pavičić Žeželj, O. Cvijanović Peloza, F. Mika, S. Stamenković, S. Mahmutović Vranić and S. Šabanagić Hajrić

Occupational Medicine - 69 22-27

Q2

01.02.2019.

Pripadnost mediteranskoj prehrani studenata riječkog sveučilišta Adherence to Mediterranean diet in University of Rijeka students

Sandra Pavičić Žeželj, Nataša Dragaš Zubalj, Daria Fantina, Greta Krešić, Gordana Kenđel Jovanović

Paediatria Cratica - 63 24-31

Q4

27.09.2018.

Associations between Adherence to the Mediterranean Diet and Lifestyle Assessed with the MEDLIFE Index among the Working Population.

Sandra Pavičić Žeželj, Gordana Kenđel Jovanović, Nataša Dragaš Zubalj, Vladimir Mićović and Željko Sesar

International Journal of Environmental Research and Public Health - 15 2126

https://www.mdpi.com/1660-4601/15/10/2126

Q2

23.05.2018.

Prevalence, Knowledge and Attitudes Concerning Dietary Supplements among a Student Population in Croatia

Sandra Pavičić Žeželj, Ana Tomljanović, Gordana Kenđel Jovanović, Greta Krešić, Olga Cvijanović Peloza, Nataša Dragaš-Zubalj and Iva Pavlinić Prokurica

International Journal of Environmental Research and Public Healt - 15 1058

www.mdpi.com/1660-4601/15/6/1058

Q2

09.05.2018.

Parental adherence to Meditarranean diet is assiciated with their adolescents cereals intake.

Greta Krešić, Gordana Kenđel Jovanović, Sandra Pavičić Žeželj, Jelka Paladin, Nikolina Liović, Katarina Plepel

Croatian journal of food science and technology - 10 81-88

http://hrcak.srce.hr/200555

A2

07.03.2018.

Utjecaj prehrambenih navika i tjelesne aktivnosti na stanje uhranjenosti učenika u osnovnoj i srdnjoj školi

Nataša Dragaš Zubalj, Sandra Pavičić Žeželj, Eris Maerljan, Sanja Stamenković, Bruna Sokolić, Vedran Zubalj

Paediatria Croatica - 62 14-18

Q4

01.10.2017.

Liderstvo i intervencije u ponašanju kao put ka unapređenju kulture sigurnosti na radu

Mika F, Deković A, Forzan A, Pavičić Žeželj S.

Sigurnost - 59 255-262

Q4

07.01.2015.

Kvaliteta prehrane u dječjim vrtićima Primorsko-goranske županije

Sandra Pavičić Žeželj, , Gordana Kenđel Jovanović, , Đulija Malatestinić, Suzana Janković

Hrvatski časopis za javno zdravstvo - 11

2011.

Implementation of Program of Prevention and Early Detection of Osteoporosis among Women of Primorsko-goranska County.

Janković, Suzana ; Glibotić Kresina, Helena ; Pavičić Žeželj, Sandra ; Kresina, Sandro

Collegium antropologicum - 35 217-220

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=812087

Q3

2011.

Cancer and Cardiovascular Diseases Nutrition Knowledge and Dietary Intake of Medical Students

Kenđel Jovanović, Gordana ; Krešić, Greta ; Pavičić Žeželj, Sandra ; Mićović, Vladimir ; Štefanac Nadarević, Vesna

Collegium Antropologicum - 35 765-774

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=537993

Q3

2010.

Diet Quality of Middle Age and Older Women from Primorsko-goranska County Evaluated by Healthy Eating Index and Association with Body Mass Index

Kenđel Jovanović, Gordana ; Pavičić Žeželj, Sandra ; Malatestinić, Đulija ; Mrakovčić Šutić, Ines ; Nadarević Štefanac, Vesna ; Dorčić, Fedor

Collegium antropologicum - 34 155-160

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=458862

Q3

2010.

Effect of Menopause, Anthropometry, Nutrition and Lifestyle on bone status of Women in the Northern Mediterranenan.

Žeželj Pavičić, Sandra; Cvijanović, Olga; Mićović, Vladimir; Orlić Crnčević, Željka; Malatestinić, Đulija;

West Indian Med J. - 59 494-502

Q3

2009.

The effect of nutrition knowledge on dietary intake among Croatian university students

Krešić, Greta ; Kenđel Jovanović, Gordana ; Pavičić Žeželj, Sandra ; Cvijanović, Olga ; Ivezić, Goran

Collegium antropologicum - 33 1047-1056

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=459713

Q3

2008.

Daily menus can result in suboptimal nutrient intakes, especially calcium, of adolescents living in dormitories

Krešić, Greta ; Šimundić, Borislav ; Mandić, Milena L. ; Kenđel, Gordana ; Pavičić Žeželj, Sandra

Nutrition Research - 28 156-165

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=328041

Q2

07.01.2007.

Zdravstvena kontrola prehrane u dječjim vrtićima grada Rijeke

Sandra Pavičić Žeželj, Gordana Kenđel, Branka Međugorac

Hrvatski časopis za javno zdravstvo - 3

07.01.2007.

Vegetarijanska prehrana u dječjem vrtiću grada Rijeke

Gordana Kenđel, Sandra Pavičić Žeželj, Branka Međugorac

Hrvatski časopis za javno zdravstvo - 3

07.01.2007.

Zastupljenost mlijeka i mliječnih proizvoda u učeničkom domu Grada Rijeke

Gordana Kenđel, Sandra Pavičić Žeželj, Branka Međugorac

Hrvatski časopis za javno zdravstvo - 3

Znanstvene knjige

2021.

Poglavlje "Osteoporosis and Dietary Inflammatory Index" u knjizi Osteoporosis - Recent Advances, New Perspectives and Applications

Autor

Olga Cvijanović Peloza, Sandra Pavičić Žeželj, Gordana Kenđel Jovanović, Ivana Pavičić, Ana Terezija Jerbić Radetić, Sanja Zoričić Cvek, Jasna Lulić Drenjak, Gordana Starčević Klasan, Ariana Fužinac Smojver and Juraj Arbanas

IntechOpen

Prof. Luis Rodrigo

IntechOpen Rijeka, Croatia

https://www.intechopen.com/online-first/osteoporosis-and-dietary-inflammatory-index

2013.

Osteoporosis and Nutrition, Anthropometry and Bone Mineral Density in Women

Autor

Cvijanović, Olga; Pavičić Žeželj, Sandra; Lukanović, S.; Bićanić, Nenad; Domitrović, Robert; Bobinac, Dragica; Crnčević Orlić, Željka;

Knjiga Topics in osteoporosis

Valdes Flores, Margarita

InTech Rijeka

ISBN 978-953-51-1066-8

Pozvana predavanja

5.05.2022.

Unapređenje prehrane u osnovnim školama – Projekt '' Školica zdrave prehrane ''

Sandra Pavičić Žeželj

Mostar, BIH

https://www.facebook.com/Studentski-simpozij-sanitarnog-in%C5%BEenjerstva-SanMo-109522537323544

18.03.2022. - 20.03.2022.

Crijevna mikrobiota i prehrana rekreativnih sportaša

Sandra Pavičić Žeželj

Pula

11.05.2019.

„Provođenje programa unaprijeđenja prehrane u dječjim vrtićima i osnovnim školama“

Sandra Pavičić Žeželj

Rijeka

17.02.2019.

The relationship beteeen obesity and vitamin D concentration in working active population

Sandra Pavičić Žeželj

Opatija

09.04.2015.

Zdrava prehrana predškolaca Simpozij "Osigurajmo zdravu hranu"

Sandra Pavičić Žeželj

Rijeka

24.02.2015.

Zdrava prehrana - što je to? Javnozdravstvena tribina "Hranom do zdravlja"

Sandra Pavičić Žeželj

Rijeka

21.11.2014.

Utjecaj prehrambenih masti na lipidni status i stanje koštanog metabolizma u žena. Simpozij s međunarodnim sudjelovanjem "Dislipidemije- još uvijek nerješen problem"

Sandra Pavičić Žeželj, Olga Cvijanović

Rovinj

23.11.2012.

Evalvacija prehrane v reških vrtcih RH

Sandra Pavičić Žeželj

Terme Zreče, Slovenija

Kongresna priopćenja

19.10.2023. - 21.10.2023.

Prehrambene navike i uvjerenja o prehrani studenata riječkog sveučilišta/Eating habits and dietary preferences of students at the University of Rijeka

Martina, Zdjelar; Sandra, Pavičić Žeželj; Gordana, Kenđel Jovanović

poster

4. KONGRES SANITARNE PROFESIJE S MEĐUNARODNIM SUDJELOVANJEM Biograd na Moru

19.10.2023. - 21.10.2023.

Uloga javnog zdravstva u promociji pravilne prehrane u osnovnim školama/The role of public health in promoting healthy nutrition in primary schools

Sandra Pavičić Žeželj; Gordana Kenđel Jovanović

usmeno

4. KONGRES SANITARNE PROFESIJE S MEĐUNARODNIM SUDJELOVANJEM Biograd na Moru

19.10.2023. - 21.10.2023.

Nakupljanje teških metala u ljudskoj kosi/Accumulation of heavy metals in human hair

Lea, Perić; Sara, Ramljak; Sandra, Pavičić Žeželj; Dalibor, Broznić; Dijana, Tomić Linšak

usmeno

4. KONGRES SANITARNE PROFESIJE S MEĐUNARODNIM SUDJELOVANJEM Biograd na Moru

30.11.2022. - 02.12.2022.

Changes in nutritional status, physical activity habits, and diet of children in elementary school during the Covid-19 epidemic

S. Pavičić Žeželj, G. Kenđel Jovanović and M. Posedel

poster

10th International Congress of Food Technologists, Biotechnologists and Nutritionists Zagreb

https://www.iseki-food.net/events/10th-international-congress-food-technologists-biotechnologists-and-nutritionists

12.10.2022. - 16.10.2022.

POLIMORFIZMI LCT-13910C>T I LCT-22018G>A POVEZANI S ADULTNIM TIPOM INTOLERANCIJE NA LAKTOZU U HRVATSKOJ POPULACIJI / LCT-13910C>T AND LCT-22018G> A POLYMORPHISMS ASSOCIATED WITH ADULT-TYPE LACTOSE INTOLERANCE IN CROATIAN POPULATION

N. Starčević Čizmarević, J. Vraneković, G. Kenđel Jovanović, S. Pavičić Žeželj, S. Ristić

poster

14. Hrvatski biološki kongres s međunarodnim sudjelovanjem Pula

https://www.hbd-sbc.hr/wp-content/uploads/2022/10/Programm_HBK_2022pdf.pdf

29.9.2022. - 2.10.2022.

Kakve su životne navike naših studenata, koji su njihovi najčešći zdravstveni poremećaji i je li ih je moguće prevenirati?

Nataša Dragaš Zubalj, Sandra Pavičić Žeželj, Gordana Kenđel Jovanović, Tatjana Čulina, Vedran Zubalj

poster

21st Congress of European Union for School and University Health and Medicine and 6th Croatian Congress of School and University Medicine Split

https://eusuhm.org/congress/split-2022/

29.9.2022. - 2.10.2022.

Prehrambene navike i tjelesna aktivnost studenata

Sandra Pavičić Žeželj, Gordana Kenđel Jovanović, Nataša Dragaš Zubalj

usmeno

21st Congress of European Union for School and University Health and Medicine and 6th Croatian Congress of School and University Medicine Split

https://eusuhm.org/congress/split-2022/

29.9.2022. - 2.10.2022.

How the COVID-19 lockdown changed the nutrition status of Croatian school children?

Sandra Pavičić Žeželj, Gordana Kenđel Jovanović, Nataša Dragaš Zubalj

poster

21st Congress of European Union for School and University Health and Medicine and 6th Croatian Congress of School and University Medicine Split

https://eusuhm.org/congress/split-2022/

27.9.2022. - 30.9.2022.

The most common reasons for choosing energy drink among Croatian university students

Gordana Kenđel Jovanović, Sandra Pavičić Žeželj

usmeno izlaganje

11th Central European Congress on Food and Nutrition Čatež ob Savi, Slovenia

https://cefood2022.sl/

22.9.2022. - 25.9.2022.

Knowledge, Attitudes and Awareness regarding Fodd-Drug Interaction among Pharmacists in Croatia

Pavičić Žeželj Sandra, Kenđel Jovanović Gordana, Mašković S, Skočibušić Nataša, Belančić A, Rubinić I, Vlahović-Palčevski V

poster

10th Croatian Congress of Pharmacology with International Participation & 1st Croatian Congress of Clinical Pharmacology with International Participation Opatija

https://iuphar.org/meetings/10th-croatian-congress-of-pharmacology-with-international-participation-1st-croatian-congress-of-clinical-pharmacology-with-international-participation/

18.03.2022. - 20.03.2022.

Crijevna mikrobiota i prehrana rekreativnih sportaša

Sandra Pavičić Žeželj

usmeno

3. simpozij SUVREMENI ZNAČAJ CRIJEVNE MIKROBIOTE Pula

22.11.2021. - 24.11.2021.

Awareness among Croatian university students about the use, nutritional potential and risks associated with the consumption of hempseed oil

Tonka Žgela, Sandra Pavičić Žeželj, Marijana Neuberg, Irena Canjuga, Nevenka Kopjar, Irena Brčić Karačonji

poster

XXI Eurofoodchem Lisabon, Portugal

https://xxieurofoodchem.events.chemistry.pt/

21.5.2021. - 22.5.2021.

Unos vitamina među studentima Sveučilišta u Rijeci

Darija Šupraha, Sandra Pavičić Žeželj

poster

4. Studentski kongres zaštite zdravlja-SANITAS Rijeka

http://sanitas.uniri.hr/

21.5.2021. - 22.5.2021.

Unos prehrambenih masti među studentima Sveučilišta u Rijeci

Deni Kurelić, Sandra Pavičić Žeželj

poster

4. Studentski kongres zaštite zdravlja-SANITAS Rijeka

http://sanitas.uniri.hr/

21.5.2021. - 22.5.2021.

Unos skupina namirnica među studentima Sveučilišta u Rijeci

Orea Orešković, Sandra Pavičić Žeželj

poster

4. Stdentski kongres zaštite zdravlja-SANITAS Rijeka

http://sanitas.uniri.hr/

8.11.2019. - 10.11.2019.

NUTRITIONAL RISK SCREENING IN CARDIOLOGICAL PATIENTS AT THE CLINICAL HOSPITAL CENTER RIJEKA

Sandra Pavičić Žeželj, Matija Večerina, Gordana Kenđel Jovanović, Iva Pavlinić Prokurica

usmeno izlaganje

7th International Congress of Nutritionists Zagreb

24.10.2019. - 25.10.2019.

Gastrointestinalna stabilnost fenolnih spojeva svježe i liofilizirane borovnice (V. corymbosum L.).

Nikolina Liović, Greta Krešić, Verica Dragović-Uzelac, Zoran Zorić, Gordana Kenđel Jovanović, Sandra Pavičić Žeželj, Tea Bilušić.

usmeno izlaganje

12th International Scientific and Professional Conference WITH FOOD TO HEALTH Osijek

15.10.2019. - 18.10.2019.

Anti-Inflammatory Dietary Intervention Improved Metabolic Profile and Body Composition of Obese Adults

G. Kenđel Jovanović, S. Pavičić Žeželj, S. Klobučar Majanović, I. Mrakovčić Šutić, G. Krešić

usmeno izlaganje

13th European Nutrition Conference FENS 2019 Dublin

10.10.2019. - 12.10.2019.

URAVNOTEŽENA PREHRANA DJECE I MLADIH

Sandra Pavičić Žeželj

usmeno izlaganje

International Days of Public and Environmental Health Proffession 2019 Zagreb

14.06.2019.

Program "Školica -zdrave prehrane"

Sandra Pavičić Žeželj, Gordana Kenđel Jovanović Anica Radeta

usmeni

7.Kongres hrvatske udruge medicinskih sestara Opatija

17.05.2019.

Prevalencija i razlozi korištenja dodataka prehrani studenata Riječkog sveučilišta

Pavičić Žeželj Sandra, Kenđel Jovanović Gordana, Cvijanović Peloza Olga, Krešić Greta, Dragaš Zubalj Nataša

Usmeno

4. Hrvatski epidemiološki kongres s međunarodnim sudjelovanjem Opatija

17.02.2019.

The ralationship between obesity and vitamin D concentration in working active population

Sandra Pavičić Žeželj

Usmeno

Hormones and glycemia in multiorgan system disoreders Opatija

28.10.2018.

Unapređenje znanja o prehrani među učenicima odnovnih škola grada Rijeke programom "Školica prehrane"

Gordana Kenđel Jovanović, Sandra Pavičić Žeželj, Anica Radeta, Nikolina Tomić, Iva Pavlinić Prokurica

poster

6. Međunarodni kongres Nutricionista Zagreb, Hrvatska

19.10.2018.

Diet - quality of hospital nurses

Anđela Jelavić Šako, Gordana Kenđel Jovanović, Vanja Đurica, Sandra Pavičić Žeželj, Greta Krešić

poster

11th International Scientific and Professional Conference WITH FOOD TO HEALTH Split, Croatia

05.10.2018.

The associations between diet inflammatory potential and the nutritional status of the women

Gordana Kenđel Jovanović, Sandra Pavičić Žeželj, Greta Krešić

Usmeni

9th International CONGRESS of Food Technoloogists, Biotechnologists and Nutritionists Zagreb

05.10.2018.

Children and their parents dietary habits and their satisfaction with diet in kindergartens of Primorsko-goranska County.

Sandra Pavičić Žeželj, Gordana Kenđel Jovanović, Greta Krešić, Jozefina Gavrić.

Poster

9th International CONGRESS of Food Technolo0gists, Biotechnologists and Nutritionists Zagreb

16.06.2018.

Unapređenje javnozdravstvenog nutricionističkog programa promocijom hidratacije među radnicima

Gordana Kenđel Jovanović, Sandra Pavičić Žeželj

Usmeno izlaganje

2.kongres hrvatskog društva nutricionista i dijetetičara Zagreb

16.06.2018.

Noviteti u sustavu kontrole pesticida kao doprinos kvalitetnijoj i sigurnijoj hrani na tržištu

Iva Pavlinić Prokurica, Sandra Pavičić Žeželj

Usmeno izlaganje

2.kongres hrvatskog društva nutricionista i dijetetičara Zagreb

19.11.2017.

Prisutnost N-nitrozamina u mesnim prerađevinama

Pavlinić Prokurica I, Pavičić Žeželj S, Brkić D, Lasić D

Usmeno

5 th International Congress of Nutritionists Zagreb

18.11.2017.

Nutrition knowledge about milk and milk products affects better dairy products consumption according to recommendations

Kenđel Jovanović G, Pavičić Žeželj S, Krešić G

Usmeno

5 th International Congress of Nutritionists Zagreb

27.10.2017.

Parental Adherence to the mediterranean diet is associated with their adolescents cereals intake.

Krešić G, Kenđel Jovanovič G, Pavičić Žeželj S, Pleadin J, Liović N, Plepel K.

Usmeno

9th International Congress "Flour-Bread", 11th Croatian Congress of Ceral Technologists "Brašno-kruh 17" Opatija

02.04.2017.

ČINIMO LI DOVOLJNO U PREVENCIJI KARDIOVASKULARNIH BOLESTI ZA NAŠU DJECU? MOŽEMO LI BOLJE?

Maja Sepčić, Nataša Dragaš-Zubalj, Sandra Pavičić-Žeželj, Tatjana Čulina, Sanja Stamenković

Poster

V. Hrvatski kongres školske i sveučilišne medicine s međunarodnim sudjelovanjem Opatija

11.11.2016.

Mentalno zdravlje s obzirom na životnu dob i duljinu staža u naftnoj i plinskoj industriji

Sandra Pavičić Žeželj, Sanja Stamenković, Frano Mika

Poster

Psihologija u prevenciji poremećaja i očuvanju zdravlja, Znanstveno-stručni skup s međunarodnim sudjelovanjem Opatija

03.11.2016.

Uloga javnog zdravstva u prehrani djece predškolske dobi.

Pavičić Žeželj S, Kenđel Jovanović G, Klečina I

Predavanje

3.kongres saniatrne profesije s međunarodnim sudjelovanjem Opatija

10.06.2016.

Javnozdravstvena promocija mediteranske prehrane u preškolskoj ustanovi - primjer dobre prakse

Kenđel Jovanović Gordana, Pavičić Žeželj Sandra, Radeta Anica

poster

1st International Congress of Croatian Society of Nutritionists and Dietitians Zagreb

10.06.2016.

Povezanost prehrambenih masti i lipidnog statusa kod žena s obzirom na dob

Sandra Pavičić Žeželj, Kenđel Jovanović Gordana, Cvijanović Olga, Pavlinić Prokurica Iva

usmeno izlaganje

1st International Congress of Croatian Society of Nutritionists and Dietitians Zagreb

24.10.2015.

Dietary vitamin D deficiency prevalence among schoolchildren from Primorsko-goranska County

Kenđel Jovanović Gordana, Pavičić Žeželj Sandra, Obrovac Glišić Maja, Linšak Željko, Mićović Vladimir

poster

EFAD General Meeting and Conference Amsterdam

15.10.2015.

Physically active workers from Primorsko-goranska County, Croatia adhere more to Mediterranean diet

F Mika, S Pavicic Zezelj, G. Kendel Jovanovic, V. Nicosia

Poster

8th European Public Health Conference. Health in Europe - from global to lacal policies, methods and practices Milano, Italija

05.10.2015.

Association between body mass index and total body fat on serum vitamin D status in sedentary group of Croatian workers

Pavičić Žeželj Sandra, Kenđel Jovanović Gordana, Frano Mika, Crnković Milić Izabel, Cvijanović Olga, Linšak Željko, Mićović Vladimir

poster

15th International Nutrition & Diiagnostic Conference. Prague

22.10.2014.

Is nutrition label used as a weight control bahaviour?

Greta Krešić, Mrduljaš Nikolina, Kenđel Jovanović Gordana, Pavičić Žeželj Sandra, Štiglić Petra

usmeno izlaganje

8th Internatinal Congress of Food Technologists, Biotechnologists and Nutritionists Opatija

22.10.2014.

Mediterranean Diet in Relation to Body Mass Index and Weist to Hip Ratio Among Sedentary Group of Croatian Workers from Mediterranean Region

Jovanović Kenđel Gordana, Pavičić Žeželj Sandra, Krešić Greta, Cvijanović Olga

usmeno izlaganje

8.International Congress of Food Technologists, Biotechnologists and Nutritionists Opatija

09.10.2014.

Kvaliteta prehrane u dječjim vrtićima Primorsko-goranske županije

Pavičić Žeželj Sandra, Kenđel Jovanović Gordana, Malatestinić Đulija, Janković Suzana

usmeno izlaganje

3. Hrvatski kongres preventivne medicine i unapređenja zdravlja s međunarodnim sudjelovanjem. Hrana i prehrana Vinkovci

27.06.2014.

Impact of Nutrition and Physical Activity on the Variability of Obesity in Children of the Mountain-Littoral County

Pavičić Žeželj Sandra, Kenđel Jovanović Olga, Dragaš Zubalj Nataša, Cvijanović Olga.

poster

6th International Symposium of Clinical and Applied Anatomy Rijeka- Krk

06.05.2014.

Utjecaj raznovrsnosti prehrane i tjelesne aktivnosti na varijabilitet pretilosti u djece s obzirom na dob

Pavičić Žeželj Sandra, Dragaš Zubalj Nataša, Kenđel Jovanović Gordana, Cvijanović Olga, Materljan Eris

poster

6.hrvatski kongres o debljini s međunarodnim sudjelovanjem Šibenik

2014.

Melissopalynological and Sensory Characteristics of Croatian Fir (Abies alba Mill) Honeydew Honey

Lušić Dražen, Pavičić Žeželj Sandra, Vukić Lušić Darija, Mateja Ožanić, Mićovič Vladimir

usmeno izlaganje

International Symposium on Bee Products, 3 rd edition - Annual meeting of the International Honey Commission (IHC) Rijeka

2014.

Mediterranean Diet in Kindergatens of City of Rijeka, Croatia

Kenđel Jovanović Gordana, Pavičić Žeželj Sandra, Radeta Anica

poster

1.st. International Conferenence Taste the Mediterranean. Šibenik, Croatia

2014.

Utjecaj znanja o prehrani na prehrambene navike djece školske dobi iz Primorsko-goranske županije

Kenđel Jovanović Gordana, Pavičić Žeželj Sandra, Malatestinić Đulija, Janković Suzana

usmeno izlaganje

3.Hrvatski kongres preventivne medicine i unapređenja zdravlja s međunarodnim sudjelovanjem. Hrana i prehrana Vinkovci

05.10.2012.

Hrvatske smjernice za prehranu osoba starije dobi

Pavičić Žeželj, Sandra;

usmeno

Upravljanje zdravstvenim rizicima u domovima za starije i nemoćne osobe Opatija

12.11.2011.

Važnost prehrane u prevenciji osteoporoze kod žena u Primorsko-goranskoj županiji

Pavičić Žeželj, Sandra; Cvijanović, Olga; Crnčević Orlić, Željka;

poster

Treći međunarodni stručno - znanstveni simpozij o osteoporozi Opatija

21.09.2011.

Association of dietary habits and dietary fats to obesity and blood lipid profile in women of Primorsko-Goranska County

Kenđel Jovanović, Gordana; Pavičić Žeželj, Sandra; Krešić, Greta; Cvijanović, Olga;

Poster

7. International Congress of Food Technologists, Biotechnologists and Nutritionists Opatija

03.04.2011.

Ujecaj prehrane, hormonskog statusa i antropometrije na koštani status

Cvijanović, Olga; Pavičić Žeželj, Sandra; Starčević Klasan, Gordana; Smojver Fužinac, Ariana; Arbanas, Juraj; Đudarić, Luka; Lulić Drenjak, Jasna; Crnčević Orlić, Željka; Bobinac, Dragica; Zoričić Cvek, Sanja;

Usmeno

6. hrvatski i 1. regionalni kongres o osteoporozi Rovinj

14.10.2010.

Kakvoća prehrane u zatvoru u Rijeci ocijenjena pomoću indeksa zdrave prehrane

Kenđel, Gordana; Pavičić Žeželj, Sandra; Radeta, Anica; Linšak, Željko;

usmeno

2nd Croatian Congress on Preventive Medicine and Health Promotion Zagreb

14.10.2010.

Razlika kakvoće prehrane između dječjih vrtića sa i bez planirane prehrane u Primorsko-goranskoj županiji

Kenđel, Gordana; Pavičić Žeželj, Sandra; Radeta, Anica; Klarić, Sanja;

usmeno

2nd Croatian Congress on Preventive Medicine and Health Promotion Zagreb

20.05.2010.

Fruits and vegetables consumption among normal weight, overweight and obese Croatian schoolchildren

Gordana Kenđel Jovanović, Greta Krešić, Sandra Pavičić Žeželj

Poster

5th Central European Congress od Food Bratislava, Slovakia

23.04.2010.

Fruits and vegetables consuption among normal weight, overweight and obese Croatian schoolchildren

Kenđel, Gordana; Krešić, Greta; Pavičić Žeželj, Sandra;

usmeno

Konferencija "Upravljanje zdravstvenim rizicima u školama" Opatija

23.10.2009.

Diet Quality of Middle Age and Older Women from Primorsko-goranska County Evaluated by Healthy Eating Index and Association with Body Mass Index

Kenđel, Gordana; Pavičić Žeželj, Sandra; Malatestinić, Đulija; Mrakovčić Šutić, Ines; Nadarević Štefanec, Vesna;

usmeno

3rd International Congress of Croatian Association for Protection of non Ionizing Radiation, 1st Meeting of Experts for the Quality of Life Problems in the Senior Population Opatija

22.10.2009.

Daily intake of cereals among adolescents and reasons why they choose cereals

Krešić, Greta; Kenđel, Gordana; Pavičić Žeželj, Sandra;

Usmeno

5th International Congress Flour-Bread 09 Opatija

01.10.2009.

Daily intake of cereals among adolescents and reasons why they choose cereals

Krešić, Greta; Kenđel Jovanović, Gordana; Pavičić Žeželj, Sandra;

Usmeno

5th International Congress Flour - Brad 09, 7th Croatian Congress of Cereal Technologists Opatija

06.06.2009.

Do Croatian university students from the North-Mediterranean area adhere to the Mediterranean ditary pattern?

Kenđel, Gordana; Krešić, Greta; Pavičić Žeželj, Sandra;

poster

International Conference on Diet and Activity Methods Washington DC, USA

15.05.2008.

Beverage consumption, physical activity and smoking habits in relation to body mass index among university students in Primorsko-goranska County, Croatia

Kenđel, Gordana; Pavičić Žeželj, Sandra; Krešić, Greta; Međugorac, Branka;

poster

The 2008 Joint Central European Congress, 4th Central European Congress on Food (Cefood); 6th Croatian Congress of Food Technologists, Biotechnologists and Nutricionists Cavtat

08.05.2008.

Evaluation of diet with Mediterranean Diet Score in relationship with body mass index among middle-aged women from North-Mediterranean area of Croatia.

Cvijanović, Olga; Kenđel, Gordana; Pavičić Žeželj, Sandra;

poster

The 2008 Joint Central European Congress, 4th Central European Congress on Food (Cefood); 6th Croatian Congress of Food Technologists, Biotechnologists and Nutricionists Cavtat

27.10.2007.

The association among foods eaten for breakfast, daily energy and cereals intake in the student population

Krešić, Greta; Kenđel Jovanović, Gordana; Pavičić Žeželj, Sandra; Magdić, Ines;

Usmeno

4th International congress FLOUR-BREAD 07, 6th Croatian Congress of Cereal Technologists Opatija

18.04.2007.

Relationship Between Dieting Practices, Body Mass Index And Consumption Of Fruit And Vegetables In A Group Of Croatian University Students

Krešić, Greta; Kenđel, Gordana; Pavičić Žeželj, Sandra; Šimundić, Borislav;

usmeno

International Conference, The role of Fruit and Vegetables in the fight against oBESITY, EGEA Confress. Brusseless

02.10.2006.

Fat intake, food-based diet quality and cardiovascular disease risk among seafarers

Kenđel, Gordana; Pavičić Žeželj, Sandra; Stojanović, Dražen; Mićović, Vladimir;

Usmeno

2nd Congress of the Alps-Adria Working Community on Maritime, Undersea and Hyperbaric Medicine Zadar

01.10.2006.

Fat intake, food-based diet quality and cardiovascular disease risk among seafarers

Kendjel, Gordana; Pavičić-Žeželj, Sandra; Stojanović, Dražen; Mićović, Vladimir;

Usmeno

2nd Congress of the Alps-Adria Working Community on Maritime, Undersea and Hyperbaric Medicine Split

09.03.2006.

Vegeterijanska prehrana i bioraspoloživost kalcija, željeza i cinka u predškolskoj ustanovi

Kenđel, Gordana; Pavičić Žeželj, Sandra;

usmeno

Međunarodni stručno-znanstveni simpozij "Sanitarno inženjerstvo- Sanitary engineering" Opatija

26.05.2005.

A bone status assessment among city women: Epidemiological study of the croatian littoral

Bobinac, Dragica; Mićović, Vladimir; Malatestinić, Đulija; Cvijanović, Olga; Pavičić, Sandra; Žurga, Paula; Jerbić, Jasna; Lulić, Jasna;

usmeno

3nd International Conference on Bone and Mineral Research & 5th International Osteoporosis Symposium Xian, Kina

01.05.2005.

Evalutation of nutrition and risk of cardivascular diseases among seamen.

Kenđel, Gordana; Pavičić Žeželj, Sandra; Mićović, Vladimir;

usmeno

8th International symposium on maritime health Rijeka

2005.

Prehrana djece predškolske dobi u vrtićima Grada Rijeke u razdoblju od 1985. do 2004. godine

Pavičić Žeželj, Sandra;

usmeno

1. Stručni seminar o sanitarnom inženjesrtvu s međunarodnim sudjelovanjem Opatija

05.10.2002.

Nutrition education starts with young children

Mesaroš-Kanjski, Elika; Barbir, A.; Pavičić, Sandra; Jonjić, Anto; Kaić-Rak, Antoniette; Antonić-Degač, Katica;

poster

1.st Central European Congress on Food and Nutrition, 2nd. Slovenian Congress on Food and Nutrition Ljubljana, Slovenija

20.06.2000.

Prehrambena industrija i njena uloga u prevenciji kroničnih i degenerativnih bolesti

Elika Mesaroš Kanjski, Sandra Pavičić, Suzy Ivančić Vagaja, Antoinette Kaić Rak, Davor Rak, Ivica Kontošić

usmeno

Third Conference "Health tourism for 21st century" Opatija

19.06.2000.

Prehrambena industrija i njena uloga u prevenciji kroničnih i degerativnih bolesti

Mesaroš-Kanjski, Elika; Pavičić, Sandra; Ivančić-Vagaja, S.; Kaić-Rak, Antoniette; Rak, Davor; Kontošić, Ivica;

usmeno

3.znanstveno stručni skup s međunarodnim sudjelovanjem "Zdravstveni turizam za 21. stoljeće" Opatija

25.05.-27.05.2017.

Javzdravstveni preventivni program "Školica pravilne prehrane" - primjer dobre prakse

Sandra Pavičić Žeželj, Gordana Kenđel Jovanović

Usmeno izlaganje

Hrvatski kongres preventivne medicine Zavoda za javno zdravstvo Opatija

Mentorstvo doktorandima

25.07.2017. -

Vesna Car Samsa Doktorat

Zdravstveno i ekološko inženjerstvo

2015. -

Nataša Dragaš - Zubalj Doktorat

Biomedicina i zdravstvo

Znanstveni skupovi

19.10.2023. - 21.10.2023.

4. KONGRES SANITARNE PROFESIJE S MEĐUNARODNIM SUDJELOVANJEM

Biograd na Moru predavač

28.9.2023. - 29.9.2023.

4.Kongres Hrvatskog društva nutricionista i dijetetičara

Zagreb sudionik

30.11.2022. - 02.12.2022.

10th International Congress of Food Technologists, Biotechnologists and Nutritionists

Zagreb predavač

12.10.2022. - 16.10.2022.

14. Hrvatski biološki kongres s međunarodnim sudjelovanjem

Pula predavač

29.9.2022. - 2.10.2022.

21st Congress of European Union for School and University Health and Medicine and 6th Croatian Congress of School and University Medicine

Split predavač

27.9.2022. - 30.9.2022.

11th Central European Congress on Food and Nutrition

Čatež ob Savi, Slovenia predavač

22.9.2022. - 25.9.2022.

10th Croatian Congress of Pharmacology with International Participation. 1st Croatian Congress of Clinical Pharmacology

Opatija predavač

8.04.2022. - 9.04.2022.

5. Studentski kongres zaštite zdravlja -SANITAS

Rijeka član znanstvenog odbora

18.03.2022. - 20.03.2022.

3.simpozij SUVREMENI ZNAČAJ CRIJEVNE MIKROBIOTE

Pula predavač, član znanstvenog odbora

22.11.2021. - 24.11.2021.

XXI Eurofoodchem

Lisabon, Portugal predavač

21.5.2021. - 22.5.2021.

4. Studentski kongres zaštite zdravlja -SANITAS

Rijeka predavač, član znanstvenog odbora

08.11.2019. - 10.11.2019.

7th International Congress of Nutritionists

Zagreb Predavač

24.10.2019. - 25.10.2019.

12th International Scientific and Professional Conference WITH FOOD TO HEALTH

Osijek Predavač

15.10.2019. - 18.10.2019.

13th European Nutrition Conference FENS 2019

Dublin, Ireland Predavač

10.10.2019. - 12.10.2019.

International Days of Public and Environmental Health Profession 2019

Zagreb Predavač

16.05.2019. - 18.05.2019.

4. Hrvatski epidemiološki kongres s međunarodnim sudjelovanjem

Opatija Predavač

13.11.2018. - 16.11.2018.

2. Međunarodni Kongres o sigurnosti i kvaliteti hrane -Životni ciklus hrane

Opatija Pozvani predavač

26.10.2018. - 28.10.2018.

6.Međunarodni kongres nutricionista

Zagreb, Hrvatska Predavač

18.10.2018. - 19.10.2018.

11th International Scientific and Professional Conference WITH FOOD TO HEALTH

Split, Croatia Predavač

03.10.2018. - 05.10.2018.

9th International CONGRESS of Food Technolo0gists, Biotechnologists and Nutritionists

Zagreb Predavač

15.06.2018. - 16.06.2018.

2, kongres Hrvatskog društva nutricionista i dijetetičara

Zagreb Predavač

17.11.2017. - 19.11.2017.

5 th International Congress of Nutritionists

Zagreb Predavač

25.10.2017. - 27.10.2017.

9th International Congress „Flour-Bread'17, 11th Croatian Congress of Cereal Technologists „Brašno-Kruh'17“

Opatija Predavač

09.06.2017. - 09.06.2017.

4.dani bolničke prehrane

Rijeka sudionik

25.05.2017. - 27.05.2017.

Hrvatski kongres preventivne medicine zavoda za javno zdravstvo.

Opatija Predavač

25.05.2017. - 27.05.2017.

Hrvatski kongres preventivne medicine Zavoda za javno zdravstvo

Opatija Predavač

30.03.2017. - 02.04.2017.

Hrvatski kongres školske i sveučilišne medicine s međunarodnim sudjelovanjem.

Opatija Predavač

20.03.2017. - 02.04.2017.

V.HRVATSKI KONGRES ŠKOLSKE I SVEUČILIŠNE MEDICINE s međunarodnim sudjelovanjem

Opatija Predavač

09.11.2016. - 12.11.2016.

"Psihologija u prevenciji poremećaja i očuvanju zdravlja" - znanstveno - stručni skup s međunarodnim sudjelovanjem

Opatija Predavač

03.11.2016. - 04.11.2016.

3.kongres sanitarne profesije s međunarodnim sudjelovanjem

Opatija Predavač

28.09.2016. - 01.10.2014.

International Symposium on Bee Products 3rd edition

Opatija Član organizacijskog odbora

28.09.2016. - 01.10.2014.

International Symposium on Bee Products, 3 rd edition-Annual meeting of the International Honey Commission

Opatija Predavač

09.09.2016. - 09.09.2016.

Vitamin D - Stručno-znanstveni skup

Zagreb Sudionik

11.06.2016. - 11.06.2016.

1.međunarodni kongres Hrvatskog društva nutricionista i dijetetičara.

Zagreb Predavač

29.05.2016. - 01.06.2014.

1.st. International Conference. Taste the Mediterranean

Šibenik Predavač

14.10.2015. - 17.10.2015.

8th European Public Health Conference. Health in Europe - from global to lacal policies, methods and practices. "Physically active workers from Primorsko-goranska county, Croatia adhere more to Mediterranean diet

Milan, Italy predavač

10.04.2015. -

Peta nacionalna konferencija o sigurnosti pčelinjih proizvoda - više od proizvodnje.

Opatija Sudionik

21.11.2014. - 23.11.2014.

Dislipidemije, još uvijek neriješen problem. Simpozij s međunarodnim sudjelovanjem

Rovinj Pozvani predavač

14.05.2014. -

6.hrvatski kongres o debljini s međunarodnim sudjelovanjem

Šibenik Predavač

22.11.2012. - 23.11.2012.

5. Strokovni posvet organizatorjev prehrane in zdravstveno higienskega režima Slovenije "Razvijanje otrokove zavesti o zdravem načinu življenja v vrtcih in šolah"

Terme Zreče, Slovenija Predavač

17.05.2012. - 20.05.2012.

4.Kongres ALISZP u BIH "Laboratorisjka dijagnostika i sanitarna tehnika"

Sarajevo Predavač

12.11.2011. - 12.11.2011.

Treći međunarodni stručno - znanstveni simpozij o osteoporozi

Opatija Predavač

10.11.2011. - 12.11.2011.

Treći međunarodni stručno-znanstveni simpozij Sanitarno-inženjerstvo

Opatija Predavač

03.04.2011. - 03.04.2011.

6. hrvatski i 1. regionalni kongres o osteoporozi

Rovinj Predavač

13.10.2010. - 16.10.2010.

2nd Croatian Congress on Preventive Medicine and Health Promotion, with international participation

Zagreb Predavač

21.10.2009. - 23.10.2009.

5th International Contress Flour-Bread 09; 7th Croatian Congress of cereals technologists brašno-kruh 09

Opatija Predavač

01.10.2009. -

5th International Congress Flour - Brad 09, 7th Croatian Congress of Cereal Technologists

Opatija Predavač

19.10.2006. - 21.10.2006.

2nd Congress of the Alps-Adria Working Community on Maritime, Undersea and Hyperbaric Medicine

Zadar Predavač

09.03.2006. - 10.03.2006.

Međunarodno stručno-znanstveni simpozij "Sanitarno inženjerstvo- Sanitary Engineering"

Opatija Predavač

18.02.2005. - 19.02.2005.

1.Stručni seminar o sanitarnom inženjerstvu s međunarodnim sudjelovanjem

Opatija Predavač

13.11.2002. - 15.11.2002.

35.Hrvatski simpozij mljekarskih stručnjaka s međunarodnim sudjelovanjem

Lovran Predavač

05.10.2002. - 05.10.2002.

Upravljanje zdravstvenim rizicima u domovima za starije i nemoćne osobe.

Opatija Predavač

22.09.2002. - 25.09.2002.

1st Central European Congress on Food and Nutrition, 2nd Slovenian congress on Food and Nutrition

Ljubljana Predavač

19.06.2000. - 21.06.2000.

Treći znanstveno-stručni skup s međunarodnim sudjelovanjem "Zdravstveni turizam za 21. stoljeće"

Opatija Predavač

12.09.1999. - 12.09.1999.

Okrugli stol "Meso i mesni proizvodi s visokovrijednim prehrambenim karakteristikama i pozicijama posebne namjene"

Zagreb Predavač

09.05.1996. - 10.05.1996.

VII Minicongreso de Estudiantes de Ciencias de la Salud

Tenerife Predavač

22.09.1995. - 25.09.1995.

Annual Meeting of Craotian Biochemists with International Partocipation

Supetar na Braču Predavač

23.-24.10.2015

EFAD General Meeting and Conference.

Amsterdam Predavač

5.-10.10.2015

15th International Nutrition and Diagnostic Conference

Prag Predavač

21.-24.10.2014

8.th International Congress of Food Technologists, Biotechnologists and Nutritionists

Opatija Predavač

9.-12.10.2014

3.Hrvatski kongres preventivne medicine i unapređenja zdravlja s međunarodnim sudjelovanjem. Hrana i prehrana

Vinkovci Predavač

26.-29.06.2014

6th International Symposium of Clinical and Applied Anatomy

Rijeka-Malinska Predavač

20.-23.09.2011.

7th International Congress of Food Technologists, Biotechnologists and Nutritionists

Opatija Predavač

19.-22.05.2010.

5th Central European Congress on Food (CEFood Congress)

Bratislava Predavač

23.-25.10.2009.

3rd international Congress of Croatian Association for Protection of non Ionizing Radiation, IV th Meeting of Experts for Influence in Optical Radiations & Electromagnetic Fields on Human, 1str Meeting of Experts for the Quality of Life Problems in the Senior Population

Opatija Predavač

05.-07.06.2009.

International Conference on Diet and Activity Methods

Washington Predavač

15.-17.05.2008.

4th Central European congress on Food (Cefood); 6th Croatian Congress of Food Technologists, Biotechnologists, and Nutritionists

Cavtat Predavač

24.-27.10.2007.

4th International congress FLOUR-BREAD 07, 6th Croatian Congress of Cereal Technologists

Opatija Predavač

17.-19.04.2007.

International Conference. The Role Of Fruit And Vegetables In The Fight Against Obesity, EGEA Congress

Brusselles Predavač

23.-27.05.2005.

3nd International Conference on Bone and Mineral Research & 5th Interantional Osteoporosis Symposium

Xian, Kina Predavač

08.-13.05.2005.

8th International Symposium on Maritime Health

Rijeka Predavač

Recenzije

18.03.2019.

NUTRITIVE COMPOSITION AND LIPID QUALITY INDICES OF COMMERCIALLY AVAILABLE FILLETED FISH

04.01.2018.

Bread as main indicator of age-changing dietary habits among young people

Umjetnička djelatnost

Recenzije umjetničke djelatnosti

02.01.2018. - 04.01.2018.

Bread as main indicator of age-changing dietary habits among young people Food in health and disease - Journal of Nutrition and Dietetics

Stručna djelatnost

Stručna aktivnost

2017-

Nutricionist volonter u Gradskom društvu Crvenog križa, ogranak Opatija

Gradsko društvo Crveni križ, ogranak Opatija

Predavač-suradnik

2017

Izrada brošure "Vodič prehrane za žene oboljele od karcinoma dojke"

Klub žena oboljelih od karcinoma Grada Opatije

Voditelj

2013. -

Natječaj za dodjelu nagrade za najbolji Diplomski rad u 2012. godini

HUSI

Član Povjerenstva

2012. -

Javna tribina Svjetski dan voda "Svijet je žedan jer mi smo gladni"

Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ

Predavač

08.04.2011. - 08.04.2011.

Prva nacionalna konferencija o strategiji vrednovanja kakvoće meda

Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Predavač

23.04.2010. - 23.04.2010.

Konferencija "Upravljanje zdravstvenim rizicima u školama"

Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ

Moderator

05.06.2009. - 05.06.2009.

Upravljanje zdravstvenim rizicima u predškolskim ustanovama

Komora sanitarnih inženjera i tehničara, Hrvatska udruga za sanitarno inženjerstvo

Predavač

Javno djelovanje

Javna predavanja

27.11.2021. - 28.11.2021.

Zdrava prehrana u vrtićima

Food Revolition Day

Rijeka

23.09.2021.

Funkcionalna hrana

Program "Primorsko super voće dren" u sklopu Projekta Društvenog centra Drenova

Rijeka

28.11.2019.

Uravnotežena prehrana djece i odraslih

Novija znanstvena dostignuća Nastavnog Zavoda za javno zdravstvo PGŽ

Rijeka

14.11.2019.

Prehrana oboljelih od dijabetesa

Svjetski dan dijabetesa

Opatija

25.05.2019.

Program "Školica-zdrave prehrane"

Food Revolution Day-Kongres zdravlja

Malinska

16.05.2019.

Sve počinje od prehrane

Tribina povodom obilježavanja Svjetskog dana hipertenzije i Europskog dana debljine

Rijeka

14.11.2018.

Prehrana oboljelih od dijabetesa

Svjetski dan dijabetesa

Opatija

14.11.2017.

Prehrana dijabetičara

Svjetski dan dijabetesa

Opatija

06.11.2017.

Školica zdrave prehrane

Prezentacija Programa "Školica zdrave prehrane"

Gradska vijećnica Rijeka

14.06.2017.

Pravilna prehrana

Udruga za pomoć osobama s intelektualnim poteškoćama, Klub Srce

Rijeka

09.04.2015.

Zdrava prehrana predškolaca

Simpozij- Osigurajmo zdravu hranu

Rijeka

24.02.2015.

Zdrava prehrana - što je to?

Javnozdravstvena tribina Hranom do zdravlja

Rijeka

13.02.2015.

Značaj meda u prehrani

"Medni poljubac"

Kostrena

22.11.2012.

Prehrana djece u dječjim vrtićima Primorsko-goranske županije

Simpozij prehrane u Dječjim vrtićima

Celje

05.10.2012.

Prehrana osoba starije dobi

Simpozij o osobama starije životne dobi

Opatija

Popularizacija znanosti

27.11.2021. - 28.11.2021.

Zdrava prehrana u vrtićima

Food Revolition Day

Rijeka

10.10.2019.

International Days of Public and Environmental Health Profession 2019

International Days of Public and Environmental Health Profession 2019

Zagreb

12.12.2017.

Tribina: Sanitarno inženjerstvo ili Okolišno i javno zdravlje: Sanitarno inženjerstvo u novom dobu - moderator Tribine

Tribina: Sanitarno inženjerstvo ili Okolišno i javno zdravlje: Sanitarno inženjerstvo u novom dobu

Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet

2013.

Detalji

Dodjela nagrade za najbolji Diplomski rad

Rijeka

Volonterstvo

11.04.2018.

Rad u Udruzi za pomoć osobama s intelektualnim teškoćama "Srce"

Rijeka

2017-

Nutricionist Volonter u Gradskom društvu Crvenog križa Opatija

Opatija

Intervjui

12.04.2017.

Prehrana djece školske dobi-Školica zdrave prehrane

Kanal Ri

Rijeka

10.04.2017.

Školica zdrave prehrane

Presica- Ured Gradonačelnika - TV, radio, Portal

Rijeka

2016.

Unapređenje prehrane u osnovnim školama grada Rijeke - Školica zdrave prehrane

Portal Grada Rijeke - ured gradonačelnika

Rijeka

2013.

Prehrana za Uskrs

Televizija - NOVA TV

Rijeka

2012.

Šparoge - zdrava hrana

Televizija - NOVA tv

Rijeka

Novinski članci

10.03.2022.

Utjecaj online nastave na stanje uhranjenosti i način života školske djece u PGŽ

Novi list, mjesečni prilog ŽIVJETI ZDRAVO

Rijeka

10.04.2021.

Laboratorijska medicina opet na Medicinskom fakultetu

Novi list

Rijeka

31.10.2020.

Zdrave životne navike jačaju obrambenu sposobnost organizma (Prehrana za jačanje imuniteta)

Novi list

Rijeka

28.06.2018.

Vitamini i minerali nužni za život

Novi list - Glas Istre, Kultura življenja

Rijeka

11.11.2017.

Izbjegnite zamke blagdanskog obilja

Mjesečni prilog o zdravlju "Živjeti zdravo" - Novi list Glas Istre

Rijeka

27.04.2017.

Dobra hrana i obiteljsko blagovanje, najvažnije dječje navike

Novi list

Rijeka

30.12.2016.

Detoksikacija-poslije blagdanskog prejedanja

Novi list

Rijeka

24.11.2016.

Zdrava prehrana zimi

Novi list

Rijeka

23.05.2016.

Masti-između neznanja i predrasuda

Novi list

Rijeka

2015.

Kakvoća i sigurnost hrane

Novi list

Rijeka

2014.

Malnutricija

Narodni zdravstveni list

Rijeka

2013.

Prehrana zimi

Narodni zdravstveni list

Rijeka

2013.

Blagdansko prejedanje

Narodni zdravstveni list

Rijeka

2007.

Detalji

Hrvatski časopis za javno zdravstvo

Zagreb

2005.

Detalji

Narodni zdravstveni list

Rijeka

2003.

Detalji

Narodni zdravstveni list

Rijeka

srpanj/kolovoz 2017

GMO HRANA, PREDNOSTI I NEDOSTACI

Narodni zdravstveni list

Rijeka

Medijski nastupi

27.03.2019.

Mikrohrana

HTV

Rijeka

19.09.2018.

Prevencijom do zdravlja- Školica zdrave prehrane

TV (Kanal Ri)

Rijeka

17.04.2018.

Važnost ribe u prehrani

NOVA TV

NOVA TV

2012.

Prehrana u vrtićima

Televizija

Rijeka

2011.

Unapređenje prehrane u dječjim vrtićima Grada Rijeke

Televizija

Rijeka

Administrativna djelatnost

Rukovođenje na sveučilištu

2020.

Prodekanica

Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

2017-

Zamjenica Pročelnika katedre

Medicinski fakultet, Katedra za zdravstvenu ekologiju

Projekti

Znanstveni projekti

2018.

Karakterizacija zdravstvenih rizika uslijed izloženosti populacije tradicionalnim zagađivalima i zagađivalima novog doba radi konzumacije morskih proizvoda

Suradnik

Sveučilište u Rijeci 35.000,00 kn

2014. -

Praćenje utjecaja štetnih čimbenika na pojavnost bolesti okoliša u Primorsko-goranskoj županiji

Suradnik

Sveučilište u Rijeci

Obrazovni projekti

2023. -

Zdravstveni odgoj i obrazovanje

Financiranje: Grad Rijeka

2019.

Razvoj studija fizike uz primjenu Hrvatskog kvalifikacijskog okvira - FizKO (UP.03.1.1.03.0046)

Financiranje: Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske

Stručni projekti

2018-

Just Sport

Riječki sportski savez

Suradnik

01.06.2017. -

Živjeti zdravo - Modul pravilna prehrana

Ministarstvo zdravstva, Hrvatski Zavod za javno zdravstvo

Suradnik

2017-

Ri-moove

Riječki sportski savez

Suradnik

2016. - 31.12.2016.

Škola mi pomaže da se pravilno hranim

Općina Omišalj

Voditelj

2016. - 01.06.2016.

Unapređenje prehrane u osnovnim školama - "Školica-zdrave prehrane"

Grad Rijeka

Voditelj

2016. - 31.12.2015.

Škola mi pomaže da se pravilno hranim

Općina Malinska

Voditelj

2016. - 31.12.2015.

Škola mi pomaže da se pravilno hranim

Općina Punat

Voditelj

2016. - 31.12.2015.

Škola mi pomaže da se pravilno hranim

Grad Krk

Voditelj

2016. - 31.12.2015.

Škola mi pomaže da se pravilno hranim

Grad Crikvenica

Voditelj

2016-

NutrientMaster - projekt u suradnji s RIS.d.o.o i Odjelom za informatiku Sveučilišta u Rijeci

Suradnik

01.03.2013. - 01.07.2013.

Provođenje testova intolerancija na hranu

Saipem S.p.A.

Voditelj

01.02.2013. - 01.05.2013.

Stručna podrška Centru za prevenciju debljine (nastavak projekta "Debljina-problem modernog doba"

Suradnik

2013. -

Nacionalni program za provedbu Sheme školskog voća

Vlada Republike Hrvatske Poljoprivredna savjetodavna služba

Koordinator i predavač

01.03.2012. - 01.11.2012.

Debljina- bolest modernog doba:prevencija, rano otkrivanje i liječenje povećane tjelesne težine.

Saipem S.p.A.

vODITELJ

02.01.2012. - 31.12.2014.

Zdravstveno ekološki čimbenici u osnovnim školama u Republici Hrvatskoj - program praćenja zdravstveno-ekoloških pokazatelja primjene Parmske deklaracije

Hrvatski Zavod za javno zdravstvo i Ministarstvo zdravlja

Suradnik na projektu

2012

Debljina-bolest modernog doba

Općina Matulji

Suradnik

2009. -

Smjernice načela zdrave prehrane u osnovnim školama s cjelodnevnim boravkom na području Grada Rijeke

Grad Rijeka

Voditelj projekta

2009. -

(Pre)hrana kao čimbenik zdravog života

Agencija za odgoj i obrazovanje

Suradnik

2008. -

Zdravstvena kontrola prehrane u osnovnim školama sa cjelodnevnim boravkom na području Grada Rijeke

Grad Rijeka

Voditelj projekta

2008. -

Tjelosnom aktivnošću i pravilnom prehranom u borbi protiv dijabetesa i ostoporoze

Grad Rijeka

Suradnik