dr.sc. Gianna Mazzieri Sanković docent

Filozofski fakultet Odsjek za talijanistiku

prostorija : 514
e-pošta : gmazzieri@ffri.hr
mobitel : 0915688792

Obrazovanje

13.12.1996. - dottore in italianistica - doktor znanosti nostrifikacija Filozofski fakultet u Zagrebu 14.06.2004.- doktor znanosti iz znanstvenog područja humanističkih znanosti polje filologije i jezikoslovlja, grana romanistika Universita degli Studi “La Sapienza”di Roma - Universita degli Studi di Trieste – Sveučilište u Trstu
1.1.1993. - 1.1.1996. doktor znanosti iz znanstvenog područja humanističkih znanosti, znanstveno polje:znanost o književnosti Poslijediplomski studij- Dottorato di ricerca in italianistica: Universita degli Studi “La Sapienza”di Roma-
1.1.1983. - 1.1.1989. 22.11.1990. dottore in filologia moderna nostrifikacija diplome- profesor talijanskoga jezika i književnosti Facolta di Lettere e Filosofia dell'Universita degli Studi di Trieste- Filozofski fakultet – Trst
1.1.1979. - 1.1.1983. Srednje obrazovanje: suradnik u nastavi Suradnik u nastavi Centar za odgoj i obrazovanje na talijanskom jeziku- Rijeka - Centro per l'istruzione indirizzata in lingua italiana di Fiume
1.1.1979. - 1.1.1983. Diploma srednje glazbene škole Instrumentalist - glasovir - klasa prof. Vladimira Klobas Srednja glazbena škola „Ivan Matetić Ronjgov“ Rijeka
1.1.1973. - 1.1.1979. Smjer instrumentalist- glasovir- klasa prof. Silvana Cambiaggio Osnovna glazbena škola Osnovna glazbena škola „Ivan Matetić Ronjgov“ Rijeka smjer instrumentalist- glasovir- klasa prof. Silvana Cambiaggio
1.1.1971. - 1.1.1979. Osnovno obrazovanje Osnovna škola na talijanskom nastavnom jeziku OŠ „Mario Gennari“ -Rijeka

Radno iskustvo

1.12.2011. - Pročelnik Odsjeka za talijanistiku Preddiplomski studi Talijanskoga jezika i književnosti od 09.2014. Diplomski studij Talijanskoga jezika i književnosti Filozofski fakultet u Rijeci
1.1.2011. - Docent - od 11. mjeseca 2010 docent. Nositelj kolegija na preddiplomskom studiju Talijanski jezik i književnost : Talijanski 1 (razina A1- communis) , Talijanski 2 (razina A1- communis), Talijanski 3 (razina B1- communis) , Talijanski 4 (razina B1- communis) , Talijanski 5 (razina B2- communis) , Talijanski 6 (razina C1- communis) , Talijanska književnost 1, Talijanska književnost 2 i Suvremena talijanska književnost Nositelj kolegija na diplomskom studiju Talijanski jezik i književnost Talijanski jezik i književnost, Metodika nastave talijanskoga jezika i književnosti, Talijanska književnost i Osvaldo Ramous u kontekstu Filozofski fakultet u Rijeci
1.1.2007. - 1.1.2010. vanjski suradnik viši asistent na Pomorskom fakultetu u Rijeci (smjer Logistika i menadžment /Tehnologija prometa /Nautika) Nositelj kolegija - Talijanski jezik 1 i - Talijanski jezik 2) Pomorski fakulet u Rijeci
1.1.2004. - 1.1.2011. Viši asistent /od 2010 docent talijanskog jezika i književnosti Docent nositelj kolegija Talijanski 1, Talijanski 2, Talijanski 3, Talijanski 4, Talijanski 5, Talijanski 6 , Talijanska književnost 1 i Talijanska književnost 2 Filozofski fakultet u Rijeci (Odsjek za kulturalne studije i Odsjek za talijanistiku)
1.1.2002. - 1.1.2006. Koordinator i odgovorna osoba za pitanja sveučilišta i kadrova potpresjednik Izvršnog odbora Talijanske Unije iz Rijeke- Unione Italiana Fiume ( odgovorna osoba za resor sveučilišta i stipendija) Talijanska Unija - Rijeka - Unione Italiana Fiume
1.1.1998. - 1.1.2002. član izvršnog odbora (resor Kazališta I umjetnosti) Administrativni poslovi, menadžment i koordinacija kulturno umjetničkih smotri, te dječjeg festivala Voci Nostre u Hrvatskoj I Sloveniji, sudjelovanje u istraživačkim projektima o kulturi Istre i Rijeke Talijanska Unija - Rijeka- Unione Italiana Fiume
1.1.1996. - 1.1.1998. Profesor talijanskog jezika Profesor talijanskog jezika Vanjski suradnik Škole za jezike “Scuola Modello”- Zajednice Talijana Rijeka- Comunita’ degli Italiani di Fiume
1.1.1991. - Profesor talijanskog jezika i književnosti. Profesor talijanskog jezika i književnosti. Srednja talijanska škola u Rijeci- Scuola Media Superiore Fiume
1.1.1986. - 1.1.1987. nastavnik Nastavnik zbora i produženog boravka Muzikologija/suradnik u nastavi OŠ Mario Gennari Rijeka
1.1.1986. - Profesor talijanskog jezika i književnosti. Talijanski jezik i književnost (materinji jezik), nastavnik glazbene kulture i član školskog odbora škole (od 1990.do 2009). Srednja talijanska škola u Rijeci- Scuola Media Superiore Fiume od 1986. godine je u radnom odnosu

Nagrade i priznanja

1.5.2015. Priznanje za mentorstvo na natjecanju „Europa u školi“ 2015 – pobjeđuje Nia Sciucca – 1. mjesto za literarni izričaj – na državnoj razini
13.3.2015. Priznanje Županijskog povjerenstva za sudjelovanje na natjecanju «Europa u školi» - za mentorstvo i suradnju, Europski dom Zagreb.
10.3.2014. Priznanje Županijskog povjerenstva za sudjelovanje na natjecanju «Europa u školi» - za mentorstvo i suradnju, Europski dom Zagreb.
18.12.2012. Zahvalnica Sveučilišta u Rijeci,rektora prof.dr.sc. Pere Lučina, za ostvarena postignuća u 2012. godini koja su pridonijela promicanju i napretku Sveučilišta u Rijeci.
4.5.2012. Priznanje za mentorstvo učenici Ana Šverko- za osvojeno 1. mjesto u Firenci na nacionalnom natjecanju "Olimpijada talijanskog jezika" – Organizacija Ministarstvo Odgoja i obrazovanja R. Italije- od 04 do 05.05. 2012. god.
14.4.2012. Dobitnik zajedničke godišnje nagrade Primorsko-goranske županije za 2012. Godinu. za izradu studijskih programa i osnivanje Odsjeka za Talijanistiku na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci, kao i za doprinos promidžbi studija Talijanistike.
1.6.2011. Priznanje za mentorstvo učenici Andrei Legac - osvojeno 1. mjesto za literarni izričaj – na međunarodnom natjecanju Mailing List 2011.
1.5.2011. Priznanje za mentorstvo učeniku Ugo Grudenu – 1. mjesto za literarni izričaj – na natjecanju „Europa u školi“ 2011 na državnoj razini
12.3.2009. Zahvalnica za vrstan rad s učenicima (Attestato di merito) za 1. mjesto osvojeno na Natjecanju književnosti "La magia delle parole" za učenike srednjih škola Talijanske nacionalne zajednice, u organizaciji Talijanske unije Rijeka, 12.03.2009. godine.
8.12.2008. Nastavnik mentor Zahvalnica za vrstan rad s učenicima (Attestato di merito)- učenica Nataša Prodić pobjeđuje (3. nagrada) na VIII natjecanju talijanskog jezika za učenike srednjih škola Talijanske nacionalne zajednice, u organizaciji Talijanske unije Rijeka, 08.12.2008. godine
5.5.2008. Zahvalnica Nacionalnog odbora natjecanja «Europa u školi» - za mentorstvo i suradnju, Europski dom Zagreb, 05.05.2008. godine. Mentorstvo učenici Nataši Prodić- osvojeno 1. mjesto na državnoj razini
20.3.2007. Pohvalnica Primorsko-goranske županije nastavniku mentoru za sudjelovanje na natjecanju osnovnih i srednjih škola «Europa u školi», 2007. Različitost kao bogatstvo- pobjeđuje Antonella Paladin na županijskoj razini, 20.03.2007. godine
7.3.2006. Zahvalnica Primorsko-goranske županije nastavniku mentoru za vrstan rad s učenicima i sudjelovanje na hrvatskom školskom sustretu Lidrano 2006. Diploma za školski list „Il menabo'“ za postignut uspjeh na hrvatskom školskom susretu Lidrano 2006., 07.03.2006. godine.
18.3.2005. Pohvalnica Primorsko-goranske županije nastavniku mentoru za sudjelovanje na natjecanju osnovnih i srednjih škola «Europa u školi», 18.03.2005. godine.
6.5.2003. Zahvalnica Nacionalnog odbora natjecanja «Europa u školi» - za mentorstvo i suradnju, Europski dom Zagreb, 06.05.2003. godine.
19.3.2002. Nagrada nastavniku mentoru- Primorsko-goranske županije i Grada Rijeke 19.03.2002.- za najbolja postignuća u školskoj godini 2000/2001 na državnoj razini natjecanja na jezično-izražajnom i humanističkom području.
15.3.2002. Pohvalnica Primorsko-goranske županije za sudjelovanje na natjecanju osnovnih i srednjih škola «Europa u školi» , 15.03.2002. godine.
27.3.1998. Diploma Hrvatskoga Sabora Kulture za 29 godišnji uspješan rad na širenju i razvijanju kulturno-umjetničkog amaterizma i kulture uopće, Zagreb 27.03.1998.
Nagrađena na natjecanju za literarno djelo - zbirka pjesama "Tempo pensato" – Natjecanje “Istra nobilissima” 2008., Menzione onorevole al concorso “Istria Nobilissima” 2008 per la raccolta di poesie Tempo pensato...
Diploma- na državnoj razini «Lidrano» 2007. -Profesor mentor novinarske grupe- List «Il Menabo» -
Mentor «Europa u školi» 2006 / Literarni izričaj- pobjeđuje Ivona Bušac na županijskoj razini.
Zahvalnica za vrstan rad s učenicima i sudjelovanje na hrvatskom školskom susretu Lidrano 2002. (26. i 27.03.2002.)
Profesor mentor – Priznanje Grada Rijeke -za izuzetan rad s učenikom koji je osvojio 3.mjesto na državnoj razini natjecanja „Europa u školi“ školske godine 2000/2001.
Diploma- na državnoj razini «Lidrano» 1996.god. (osvojeno I. mjesto) za List «Il Menabo» Srednje talijanske škole u Rijeci- Scuola media superiore italiana di Fiume. Profesor mentor novinarske grupe.
Dobitnica II. nagrade na Natjecanju “Istria Nobilissima” 2002 - za dramsko djelo "...e torna l’uomo"

Članstva

1.1.2015. - Članica Centra za jezična istraživanja Filozofskog fakulteta u Rijeci
1.1.2014. - Član i nacionalni dopisnik Deputazione di Storia Patria per la Venezia Giulia /Izaslanstva nacionalne povijesti za Veneziu Giuliu, od 30.01.2014.
1.1.2014. - Član ogranka Centra Bilingualism matters Rijeka ogranka u okviru projekta FP7 Europske unije Advansing the European Multilingual Experience AthEME od 06.2014.
1.1.2008. - Član ispitnog povjerenstva za polaganje stručnog ispita učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu i nastavnika u srednjem školstvu.
1.1.2007. - Član ocjenjivačke skupine ispita državne mature iz Talijanskoga jezika kao materinjeg jezika za gimnazije i strukovne škole.
1.1.2007. - Član Prosudbenog povjerenstva za dodjelu književne nagrade Drago Gervais za 2007. godinu
1.1.2007. - Član Kanadskog društva talijanista – membro della societa canadese per gli Studi di Italianistica (Canadian Society for Italian Studies)
1.1.2006. - Član Kruga pjesnika, književnika i umjetnika talijanske nacionalne manjine – membro del Cenacolo dei poeti letterati e artisti della CNI
1.1.2004. - 1.1.2008. Član znanstvenog stručnog vijeća za projekt «Povijest srednjoškolskog obrazovanja na talijanskom jeziku u Rijeci od 1945 do danas»- Zajednica Talijana Rijeka
1.1.2000. - 1.1.2009. Član stručnog žirija nagrade „Istria Nobilissima „ – za književna djela (u 3 navrata) - za dramska djela - za esejistička djela ( u 2 navrata 2008. i 2009. god)
1.1.1991. - Član Unione Italiana/Talijanske Unije Rijeka (član izvršnog odbora Talijanske Unije od 1998 do 2006 - odgovorna osoba za resor Kazališta i umjetnosti i za resor stipendija i član skupštine Talijanske unije od 1998)
1.1.1991. - Član međunarodnog društva za talijanski jezik i kulturu «Dante Alighieri» - ogranak Rijeka i ocjenjivač na ispitima prema certifikatu «PLIDA»
1.1.1979. - Član KUDa Fratellanza
1.1.1971. - Član Zajednice Talijana Rijeka (dopredsjednik Zajednice talijana od 2014

Nastavna djelatnost

Kolegiji

1.1.2015. - Osvaldo Ramous u kontekstu
Diplomski studij Talijanskoga jezika i književnosti
Filozofski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati: 42.5
1.1.2015. - Metodika nastave talijanskoga jezika i književnosti
Diplomski studij Talijanskoga jezika i književnosti
Filozofski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati: 30
1.1.2014. - Talijanska književnost
Diplomski studij Talijanskoga jezika i književnosti
Filozofski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati: 30
1.1.2013. - Suvremena talijanska književnost
preddiplomski studij Talijanskog jezika i književnosti
Filozofski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati: 82.5
1.1.2011. - Talijanska književnost 1
preddiplomski studij Talijanskog jezika i književnosti
Filozofski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati: 82.5
1.1.2011. - Talijanska književnost 2
preddiplomski studij Talijanskog jezika i književnosti
Filozofski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati: 82.5
1.1.2007. - 1.1.2010. Talijanski jezik 2
Logistika i menadžment / Tehnologija prometa i Nautika
Pomorski fakultet
suradnik
Norma sati: 60
1.1.2007. - 1.1.2010. Talijanski jezik 1
Logistika i menadžment / Tehnologija prometa i Nautika
Pomorski fakultet
voditelj
Norma sati: 60
1.1.2006. - 1.1.2013. Stručni seminar talijanskoga jezika 5
Kulturalni studij
Filozofski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati: 45
1.1.2006. - 1.1.2013. Stručni seminar talijanskoga jezika 6
Kulturalni studij
Filozofski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati: 45
1.1.2005. - 1.1.2013. Stručni seminar talijanskoga jezika 4
Kulturalni studij
Filozofski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati: 45
1.1.2005. - 1.1.2013. Stručni seminar talijanskoga jezika 3
Kulturalni studij
Filozofski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati: 45
1.1.2004. - 1.1.2013. Stručni seminar talijanskoga jezika 2
Kulturalni studij
Filozofski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati: 45
1.1.2004. - 1.1.2013. Stručni seminar talijanskoga jezika 1
Kulturalni studiji
Filozofskom fakuletu u Rijeci
voditelj
Norma sati: 45

Mentor u završnim radovima

1.9.2015. - Le avanguardie letterarie del primo Novecento nella cultura italiana a Fiume
Robert Predovan
Talijanski jezik i književnost, preddiplomski
Filozofski fakultet u Rijeci
1.9.2011. - La Fiume delle cartoline a cavallo tra Ottocento e Novecento, Rijeka u razglednicama između XIX. i XX st.
Noema Dundara
Kulturalni studij
Filozofski fakultet u Rijeci
1.9.2010. - Le donne in carta ed ossa, da Krazy Kat a Persepolis: l'industria culturale, gli stereotipi, le immagini e la costruzione di identita' femminili nei fumetti
Marina Kancijanić
Kulturalni studij
Filozofski fakultet u Rijeci
1.10.2007. - Letteratura di massa e consumo- Masovna književnost
Marina Kancijanić
Kulturalni studij
Filozofski fakultet u Rijeci

Cjeloživotno obrazovanje

18.6.2016. - 19.6.2015. Čitalački put: vrijednosti i stvaralaštva u suvremenim tekstovima - Insegnare a scrivere nell'era di Internet e del digitale
Cjeloživotno obrazovanje te stručno usavršavanje Suvremene teme iz talijanistike, za profesore talijanskoga i za djelatnike koji se u nastavnom procesu služe talijanskim jezikom
Filozofski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati: 30
27.6.2014. - Čitalački put: vrijednosti i stvaralaštva u suvremenim tekstovima - Non parto, non resto… I percorsi narrativi di Osvaldo Ramous e Marisa Madieri
Cjeloživotno obrazovanje te stručno usavršavanje Suvremene teme iz talijanistike, za profesore talijanskoga i za djelatnike koji se u nastavnom procesu služe talijanskim jezikom
Filozofski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati: 30
26.6.2014. - Talijansko društvo, povijest i kultura u XX. stoljeću - Famiglia e scuola: la comunicazione oggi
Cjeloživotno obrazovanje te stručno usavršavanje Suvremene teme iz talijanistike, za profesore talijanskoga i za djelatnike koji se u nastavnom procesu služe talijanskim jezikom
Filozofski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati: 30
27.6.2013. - Talijanski jezik danas: upotrebe, funkcija i oblik - L’insegnamento dell’italiano
Cjeloživotno obrazovanje te stručno usavršavanje Suvremene teme iz talijanistike, za profesore talijanskoga i za djelatnike koji se u nastavnom procesu služe talijanskim jezikom
Filozofski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati: 30
7.6.2013. - Čitalački put: vrijednosti i stvaralaštva u suvremenim tekstovima - La magia della lettura
Cjeloživotno obrazovanje te stručno usavršavanje Suvremene teme iz talijanistike, za profesore talijanskoga i za djelatnike koji se u nastavnom procesu služe talijanskim jezikom
Filozofski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati: 30

Gostujući nastavnik

10.6.2009. - Talijansko hrvatske kulturne veze - izlaganje Život i djelo Osvalda Ramousa – Riječki ambasador kulture
Kulturalni studij
Filozofski fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati: 2
26.5.2006. - Ramous, poeta da far conoscere anche nelle nostre scuole,
Predavanje – u sklopu Stručnog aktiva za profesore talijanskog jezika i književnosti
Srednja talijanska škola Dante Alighieri – Pula,
suradnik
Norma sati: 2

Osobni razvoj

10.4.2016. - 14.4.2012. Sudjelovanje na stručnom skupu profesora talijanskog jezika i književnosti osnovnih i srednjih škola Istarske županije i Primorsko-goranske županije.


Norma sati: 40
21.3.2016. - 26.3.2011. Sudjelovanje na stručnom Stručnomi skupu za nastavnike talijanskog materinskog jezika i nastavnike društvene grupe predmeta- Seminario di aggiornamento professionale per docenti di lingua e letteratura italiana e per docenti di materie umanistiche


Norma sati: 50
7.2.2016. - 9.2.2008. Jezični seminar (Seminario linguistico culturale) Stručno usavršavanje na stručnom skupu za učitelje I nastavnike talijanskog jezika


Norma sati: 30
27.1.2007. - Sudjelovanje na stručnom savjetovanju za Predmetne stručne skupine za mađarski i talijanski jezik (za nacionalne manjine). Predavači: Natalija Andraković Kostanjec i Marijana Vučić-Pečnik


Norma sati: 8
22.11.2005. - Stručno usavršavanje na talijanskom jeziku za učitelje i profesore talijanskog jezika i književnosti (materinji)Sudjelovanje na stručnom za učitelje talijanskog jezika


Norma sati: 15
2.9.2003. - Stručno usavršavanje na talijanskom jeziku za učitelje i profesore talijanskog jezika i književnosti (materinji)Sudjelovanje na stručnom za učitelje talijanskog jezika


Norma sati: 15
2.9.2002. - 6.9.2002. Stručno usavršavanje na talijanskom jeziku za učitelje i profesore talijanskog jezika i književnosti (materinji)Sudjelovanje na stručnom za učitelje talijanskog jezika


Norma sati: 30
1.1.2002. - Jezični seminar (Seminario linguistico culturale) Stručno usavršavanje na stručnom skupu za učitelje I nastavnike talijanskog jezika


Norma sati: 40
1.1.2001. - Jezični seminar (Seminario linguistico culturale) Stručno usavršavanje na stručnom skupu za učitelje I nastavnike talijanskog jezika


Norma sati: 60
1.1.1996. - Jezični seminar (Seminario linguistico culturale) Stručno usavršavanje na stručnom skupu za učitelje I nastavnike talijanskog jezika


Norma sati: 60
1.1.1992. - Jezični seminar (Seminario linguistico culturale) Stručno usavršavanje na stručnom skupu za učitelje I nastavnike talijanskog jezika


Norma sati: 60
1.1.1991. - Jezični seminar (Seminario linguistico culturale) Stručno usavršavanje na stručnom skupu za učitelje I nastavnike talijanskog jezika


Norma sati: 60
- 1.1.2014. Sudjelovanje na stručnom seminaru profesora talijanskog jezika i književnosti srednjih škola i Sveučilišta Kopar i Pula, Istarske županije i Primorsko-goranske županije (Torino- Italija)


Norma sati: 50
- 12.4.2013. Sudjelovanje na stručnom seminaru profesora talijanskog jezika i književnosti srednjih škola i Sveučilišta Kopar i Pula, Istarske županije i Primorsko-goranske županije


Norma sati: 40
- 11.7.2010. Sudjelovanje na stručnom seminaru profesora talijanskog jezika i književnosti srednjih škola i Sveučilišta Kopar i Pula, Istarske županije i Primorsko-goranske županije


Norma sati: 80

Obrazovni projekti

21.10.2016. - 9.12.2005. Za zajedničko sutra - Per un futuro insieme- U susret autorima talijanske nacionalne manjine

Financiranje: Talijanska unija i Ministarstvo vanjskih poslova R. Italije
1.4.2013. - Program cjeloživotnog obrazovanja te stručnog usavršavanja Suvremene teme iz talijanistike u koautorstvu sa asistenticom Corinnom Gerbaz Giuliano.

Financiranje: Talijanski Institut za Kulturu u Zagrebu, Talijanska unija u Rijeci
1.4.2011. - Program Cjeloživotnog obrazovanja stručnog usavršavanja Talijanskog jezika, komunikacije i kulture

Financiranje: upisnine pristupnika

Izdavaštvo

1.1.2009. - 1.1.2013. „LA BATTANA“

Financiranje: EDIT, Rijeka,
1.1.2008. - Osvaldo Ramous: Il giornalismo, l'impegno culturale e critico - Novinarstvo, kulturna i esejistička književnokritička djelatnost Osvalda Ramousa

Financiranje: Zajednica Talijana, Rijeka,
1.1.2008. - Član uredničkog odbora knjige «Povijest srednjoškolskog obrazovanja na talijanskom jeziku u Rijeci od 1945 do danas»- autori Ilaria Rocchi Rukavina i Giuliana Marchig Matešić

Financiranje: Zajednica Talijana Rijeka;
26.5.2007. - Član znanstvenog i organizacijskog odbora Međunarodnog znanstvenog skupa Novinarstvo, kulturna i esejistička književnokritička djelatnost O. Ramousa

Financiranje: Zajednica Talijana Rijeka- pod pokroviteljstvom Ministarstva vanjskih poslova Republike Italije u suradnji s Talijanskom unijom
1.1.2007. - član uredničkog odbora knjige Storia e ciacole de un fiuman patoco, (Povijest i priče izvornog fiumana)

Financiranje: EDIT, Rijeka,
1.1.1997. - Tra storia e ricordi.110 anni di vita scolastica. (110 godina školskog života kroz povijest i sjećanja)

Financiranje: Izd. Srednja talijanska škola Rijeka-

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Mazzieri-Sanković, Gianna
U dodiru zore i sutona, kulturne razmjene i prostor slobode Osvalda Ramousa
Riječki filološki dani 9 - Rijeka : Filozofski fakultet u Rijeci 135-145. - 2014.

A2

2. Mazzieri-Sanković, Gianna;
L'impresciugabile narrativa di Giacomo Scotti
La battana, EDIT XLIX 19-30. - 2013.

A2

3. Mazzieri-Sanković, Gianna
Dallo straniero al diverso: immagini di letteratura quarnerina.
zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa - L'esodo giuliano-dalmata nella letteratura; u „Rivista di Letteratura italiana“ br. 22, iz. Fabrizio Serra Ed., Pisa/Roma 2015. 375-381. - 2013.

A1

4. Mazzieri-Sanković, Gianna
Precorrere i tempi ricordando Ramous
"La battana" XLVII 37-56 - 2011.

5. Mazzieri-Sanković, Gianna
Lettere fiumane. Morovich e Ramous:due scelte
"Archeografo Trestino" LXVIII 227.-239. - 2008.

A1

6. Mazzieri-Sanković, Gianna
Un ambasciatore letterario. Nel teatro di vita dove le albe e i tramonti si incontrano
zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa - (ur. G.Mazzieri-Sanković) Il giornalismo, l'impegno culturale e critico di Osvaldo Ramous; izd.Zajednica talijana Rijeka 127-140. - 2008.

A2

7. Mazzieri-Sanković, Gianna
Osvaldo Ramous: un fiumano cittadino del mondo
zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa - Fiume:Itinerari culturali; izd "La battana" EDIT 66 -73. - 1997.

8. Mazzieri-Sanković, Gianna;
L'universo femminile nell'opera di Liana de Luca
zbornik radova sa međunarodnog znanstvenog skupa - Letteratura dalmata, skup 27./28.02.2015. u organizaciji Sveučilišta uTrstu „Rivista di Letteratura italiana“ , iz. Fabrizio Serra Ed., Pisa/Roma 2015.

A1

9. Mazzieri-Sanković, Gianna
Dal realismo magico alla fantasia onirica: i percorsi narrativi di Osvaldo Ramous e Enrico Morovich
zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa Il libro di Astolfo; izd.Odsjek za talijanistiku i Udruženje talijanista na Balkanu, Banja Luka

10. Mazzieri-Sanković,Gianna; Đurđulov, Maja;
Intorno agli scambi epistolari di Osvaldo Ramous
zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa - Intorno a Fiume e l'area alto adriatica. Nuove ricerche storiche, XIV. Deputazione di Storia Patria per la Venezia Giulia

11. Mazzieri Sanković, Gianna
Giacomo Scotti, Dalla terra al Cielo, Favole e leggende raccolte viaggiando in Slovenia, Croazia, Serbia, Bosnia Erzegovina, Monenegro e Macedonia slava( Giacomo Scotti, From earth to the Sky, Fables and legends collected while traveling in Slovenia, Croatia, Serbia, Bosnia and Herzegovina, Montenegro and Slavic Macedonia )
La Battana (ISSN0522-473X) XLIII, gennaio-marzo (2012), 183; 177-182

12. Mazzieri Sanković, Gianna
Diego Zandel: I testimoni muti. Le foibe, l’esodo, I pregiudizi( Diego Zandel: The mute witnesses. The foibes, the exodus, the prejudices )
La Battana (ISSN0522-473X) XLVII /gennaio-marzo (2011), n.179; 127-137

13. Mazzieri Sanković, Gianna
E rimarra di noi…la parola( And it will stay ours…the word )
La Battana (ISSN0522-473X) XLVII /luglio-settembre (2011), 181; 9-16

14. Gerbaz Giuliano, Corinna; Mazzieri-Sanković, Gianna
Enrico Morovich, L'ultimo sapore della vigna, (a cura di) Marina Petronio
La Battana (0522-473X) 189 (2013); 111-126

15. Mazzieri Sanković, Gianna
La radice della nostra identita letteraria nelle pagine riscoperte di Osvaldo Ramous (The root of our literary identity in the pages rediscovered by Osvaldo Ramous)
La Battana (ISSN0522-473X) XLVI, luglio-dicembre 2009 (2010), 173 / 174; 33-50

Znanstvene knjige

1.
Gerbaz Giuliano, Corinna; Mazzieri Sanković, Gianna
Non parto, non resto... I percorsi narrativi di Osvaldo Ramous e Marisa Madieri (I do not start, do not rest ... The narrative paths Osvaldo Ramous and Marisa Madieri)
Ed. Fonti e studi per la Deputazione di storia patria per la Venezia Giulia Trst, Italija, - 2013.
2. Autor poglavlja u knjizi
Giachin Marsetić, Nensi; Mazzieri-Sanković, Gianna
Il Dramma Italiano
Le parole rimaste. Storia della letteratura italiana dell'Istria e del Quarnero nel secondo Novecento Nelida Milani i Roberto Dobran Pietas Iulia /Edit Rijeka - 2010. 612597 (Crosbi)
3. Autor poglavlja u knjizi
Mazzieri-Sanković, Gianna
L'intermezzo degli anni Cinquanta: tra informazione e formazione
Le parole rimaste. Storia della letteratura italiana dell'Istria e del Quarnero nel secondo Novecento Nelida Milani i Roberto Dobran Pietas Iulia /Edit Rijeka - 2010. 612553 (Crosbi)
4. Autor poglavlja u knjizi
Mazzieri-Sanković, Gianna
Rassegna dei giornali e dei periodici italiani dell'Istria e di Fiume dal 1945 ad oggi
Le parole rimaste. Storia della letteratura italiana dell'Istria e del Quarnero nel secondo Novecento Nelida Milani i Roberto Dobran Pietas Iulia /Edit Rijeka - 2010. 612587 (Crosbi)
5. Autor poglavlja u knjizi
Mazzieri-Sanković, Gianna
La cultura di massa in prospettiva socialista
Le parole rimaste. Storia della letteratura italiana dell'Istria e del Quarnero nel secondo Novecento Nelida Milani i Roberto Dobran Pietas Iulia /Edit Rijeka - 2010. 612554 (CROSBI)
6. Autor poglavlja u knjizi
Mazzieri-Sanković, Gianna
Lo spazio culturale nella "Voce del Popolo"
Le parole rimaste. Storia della letteratura italiana dell'Istria e del Quarnero nel secondo Novecento Nelida Milani i Roberto Dobran Pietas Iulia /Edit Rijeka - 2010. 612555 (CROSBI)
7. Autor poglavlja u knjizi
Mazzieri-Sanković, Gianna
Forme della comunicazione letteraria nella "Voce del Popolo"
Le parole rimaste. Storia della letteratura italiana dell'Istria e del Quarnero nel secondo Novecento Nelida Milani i Roberto Dobran Pietas Iulia /Edit Rijeka - 2010. 612557 (CROSBI)
8. Autor poglavlja u knjizi
Mazzieri-Sanković, Gianna; Dobran,Roberto;
Una voce fuori dal coro: Osvaldo Ramous
Le parole rimaste. Storia della letteratura italiana dell'Istria e del Quarnero nel secondo Novecento Nelida Milani i Roberto Dobran Pietas Iulia /Edit Rijeka - 2010. 612561 (CROSBI)
9. Urednik knjige
Ramous, Osvaldo
Il cavallo di cartapesta
EDIT Rijeka - 2008.
10. Autor poglavlja u knjizi
Mazzieri-Sanković, Gianna;
Premessa
Il cavallo di cartapesta - Ramous Osvaldo EDIT Rijeka - 2008.
11. Urednik knjige
Ramous Osvaldo
Lotta con l'ombra ed altri racconti
EDIT Rijeka - 2006.
12. Autor poglavlja u knjizi
Mazzieri-Sanković, Gianna
Prefazione
Lotta con l'ombra ed altri racconti, Ramous Osvaldo Mazzieri-Sanković, Gianna EDIT Rijeka - 2006.
13. Autor knjige
Gianna Mazzieri
La Voce di una minoranza. Analisi della pagina culturale de “La Voce del Popolo” negli anni ’50.str. 193
Bibliotheca Academiae, znanstvena monografija Ed. La Rosa Torino, Italia - 1998. crosbi

Pozvana predavanja

1. Mazzieri-Sanković, Gianna;
Nepresušni narativni izričaj Giacoma Scottija
Gradska viječnica Rijeka - 4.10.2013.
2. Mazzieri-Sanković, Gianna;
Frammenti del porto di Fiume nella letteratura italiana
Palača Economo, Trst, - 7.5.2013.
3. Mazzieri-Sanković, Gianna;
Lettere Fiumane. Morovich e Ramous: due scelte
“La Minerva” Gradska Biblioteca, Trst, - 27.5.2006.
4. Mazzieri-Sanković, Gianna;
L’identita nazionale in una prospettiva europea - Nacionalni identitet u europskoj perspektivi
Zajednica Talijana Pula - 5.6.2004.

Kongresna priopćenja

1.
Mazzieri-Sanković, Gianna;
Il viaggio letterario del 'fanciullo musico pozvano izlaganje Altre lettere e spazi liberi Sveučilište u Trstu, Trst (Italia) - 22.2.2014.
2.
Mazzieri-Sanković, Gianna; Đurđulov, Maja;
Intorno agli scambi epistolari di Osvaldo Ramous usmeno priopćenje XIV. međunarodni znanstveni skup Intorno a Fiume e l'area alto adriatica. Nuove ricerche storiche u organizaciji Deputazione di Storia Patria per la Venezia Giulia i Odsjeka za Talijanistiku Filozofskog fakulteta u Rijeci. Filozofski fakultet Rijeka - 19.10.2013.
3.
Mazzieri-Sanković, Gianna; Gerbaz Giuliano, Corinna;
Relazioni culturali e voci letterarie nella Fiume degli anni Venti/Trenta pozvano izlaganje Nel 90° dalla nascita della Parrocchia di Cosala,U 90.oj obljetnici osnivanja župe Kozala Zajednica talijana, Rijeka - 15.6.2013.
4.
Mazzieri-Sanković, Gianna
Dallo straniero al diverso: immagini di letteratura quarnerina (From the outlander to the different: images of quarnerian literature) usmeno priopćenje L'esodo giuliano dalmata nella letteratura Trst - 1.1.2013.
5.
Mazzieri-Sanković, Gianna
Frammenti del porto di Fiume nella letteratura italiana pozvano izlaganje Lučka iskustva u Rijeci i Trstu krajem XVIII. i početkom XX. stoljeća, Krnjiževnost, povijest, arhitektura i tehnika Gradska viječnica Grada Rijeke, - 28.9.2012.
6.
Mazzieri-Sanković, Gianna;
Dal realismo magico alla fantasia onirica: i percorsi narrativi di Osvaldo Ramous ed Enrico Morovich pozvano izlaganje Il libro di Astolfo. Magico e fantastico nella lingua, nella letteratura e nella cultura italiane / Astolfova knjiga. Magično i fantastično u talijanskom jeziku, književnosti i kulturi IV međunarodni znanstveni skup u organizaciji Odsjeka za talijanski jezik i knjževnost i Udruženja talijanista na Balkanu, Banja Luka - 1.1.2012.
7.
Mazzieri-Sanković, Gianna
U dodiru zore i sutona, kulturne razmjene i prostor slobode Osvalda Ramousa (Where sunrise and sunset meet, Osvaldo Ramous's cultural excanges and unattacheded spaces) usmeno priopćenje Riječki filološki dani FFRI Rijeka - 1.1.2012.
8.
Mazzieri-Sanković, Gianna
Un ambasciatore letterario: nel teatro di vita dove le albe e i tramonti s'incontrano usmeno priopćenje Il giornalismo, l'impegno culturale e critico - Novinarstvo, kulturna i esejistička književnokritička djelatnost Osvalda Ramousa Rijeka - 26.5.2007.
9.
Mazzieri-Sanković,Gianna;
Osvaldo Ramous: le due sponde dell’Adriatico pozvano izlaganje Itinerari Adriatici Trieste-Trst (Italia) - 16.4.2007.
10.
Mazzieri-Sanković, Gianna
Dove le albe e i tramonti s’incontrano pozvano izlaganje Convegno della societa canadese per gli Studi di Italianistica /Canadian Society for Italian Studies Trieste /Trst (Italia) - 1.1.2007.
11.
Mazzieri-Sanković, Gianna
Citta di confine, la Fiume di Osvaldo Ramous pozvano izlaganje Scrittura sopra i confini: la letteratura dell’Esodo Centro di Documentazione Multimediale - Trieste (Italia) - 1.1.2005.
12.
Mazzieri-Sanković,Gianna
La veneticita dei fiumani pozvano izlaganje Preconferenza dei Veneti d’Europa Consiglio Provinciale Padova - 1.1.2002.
13.
Mazzieri-Sanković,Gianna
Tra prospettiva socialista e confronto con altri modelli pozvano izlaganje Letteratura e cultura di massa Dipartimento di italianistica Linguistica Comunicazione Spettacolo dell’Universita degli Studi di Trieste (Italia) - 2.2.1996.
14.
Mazzieri-Sanković, Gianna
Giornalismo e letteratura in Istria negli anni ’50 pozvano izlaganje Dinamica dei generi nella societa di massa Dipartimento di italianistica Linguistica Comunicazione Spettacolo dell’Universita degli Studi di Trieste (Italia) - 1.1.1994.
15.
Mazzieri-Sanković, Gianna
Il carteggio Morovich- Ramous pozvano izlaganje Enrico Morovich oltre i confini - Enrico Morovich iznad granica Accademia Ligustica di Belle Arti - Genova (Italia) - 1.1.1991.
16.
Mazzieri-Sanković,Gianna
L'universo femminile nell'opera di Liana de Luca usmeno priopćenje Međunarodni znanstveni skup -Letteratura dalmata italiana Trst

Znanstveni projekti

1. 1.1.2013. -
Intorno a Fiume e l'area alto adriatica. Nuove ricerche storiche, 19.10.2013; u organizacijskom odboru XIV. međunarodnog znanstvenog skupa ; Deputazione di Storia Patria per la Venezia Giulia i Odsjek za Talijanistiku Filozofskog fakulteta u Rijeci; ;
2. 1.1.2008. -
«Povijest srednjoškolskog obrazovanja na talijanskom jeziku u Rijeci od 1945 do danas»- autori Ilaria Rocchi Rukavina i Giuliana Marchig Matešić ; Član uredničkog odbora knjige; Ministarstvo vanjskih poslova Republike Italije u suradnji s Talijanskom unijom i Zajednicom Talijana Rijeka ; ;
3. 1.1.2007. -
Novinarstvo, kulturna i esejistička književnokritička djelatnost O. Ramousa - 26.05. 2007; voditelj projekta Međunarodnog znanstvenog skupa; Ministarstvo vanjskih poslova Republike Italije u suradnji s Talijanskom unijom i Zajednicom Talijana Rijeka; ;
4. 1.1.2005. - 1.1.2007.
Osvaldo Ramous Tempi senza misura. ; Voditelj, ideator i organizator projekta; Ministarstvo vanjskih poslova Republike Italije u suradnji s Talijanskom unijom i Zajednicom talijana Rijeka; 15.510 Euro 116.325 kune;

Znanstveni skupovi

1. 29.9.2015. -
Međunarodni znanstveni skup "Da Leo Weiczen a Leo Valiani: la Fiume di Leo Weiczen. L’impegno politico e intellettuale di Valiani; Valiani storico dell’Austria-Ungheria" / From Leo Weiczen to Leo Valiani: the Rijeka Cultural Background; the Political and Intellectual Engagement, the Historical Masterpiece on Austria-Hungary Filozofski fakultet u Rijeci Član znanstvenog i organizacijskog odbora
2. 19.10.2013. -
XIV. međunarodni znanstveni skup Intorno a Fiume e l'area alto adriatica. Nuove ricerche storiche u organizaciji Deputazione di Storia Patria per la Venezia Giulia i Odsjeka za Talijanistiku Filozofski fakultet u Rijeci Član znanstvenog i organizacijskog odbora - i učesnik
3. 26.5.2007. -
Međunarodni znanstveni skup Il giornalismo, l'impegno culturale e critico di Osvaldo Ramous - Novinarstvo, kulturna i esejistička književnokritička djelatnost O. Ramousa, Zajednica Talijana Rijeka Član znanstvenog i organizacijskog odbora

Uredništva časopisa

1. 1.1.2009. - 1.1.2013. Članica uredništva tromjesečnika „LA BATTANA“ – EDIT, Rijeka, (ISSN 0522-473 X)

Recenzije

1. 2014. Recenzija znanstvenog rada Tradurre Magris, Ljiljane Avirović za Fluminensiu,-časopis za filološka istraživanja, Rijeka
2. 2013. Književne teme u Riječkoj periodici na talijanskome jeziku od 1900. do 1919.godine, Fluminensia-časopis za filološka istraživanja, Rijeka,
3. 2011. Recenzija programa cjeloživotnog obrazovanja Poslovno komuniciranje (na engleskom, njemačkom, talijanskom ili francuskom jeziku) - Fakulteta za Menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
4. 2011. Recenzija programa cjeloživotnog obrazovanja Strani jezici za turističke vodiče (engleski, njemački, talijanski ili francuski) - Fakulteta za Menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

Umjetničko djelovanje

1. 1.1.2008. - Autorica zbirke pjesama "Tempo pensato" ; nagrađena za literarno djelo na natjecanju “Istria Nobilissima” 2008 ; ;
2. 1.1.2002. - Autor dramskog djela: ...e torna l’uomo...; Dobitnica II. nagrade na natjecanju “Istria Nobilissima” 2002 ; ;
3. 1.1.2000. - Osnivač i voditelj dramske skupine KUD Fratellanza ; Zajednice talijana Rijeka ; ;
4. 1.1.1986. - 1.1.1999. Osnivač i voditelj zbora mladeži ; Zajednice talijana Rijeka ; ;
5. 1.1.1977. - Višestruko nagrađena za autorsko djelo - na Festivalima dječije pjesme ; Treće mjesto za dječju kompoziciju na Festivalu dječje pjesme u Tolentinu (R. Italija) Prvo mjesto za dječju kompoziciju na Festivalu dječje pjesme „Voci nostre“ u organizaciji Talijanske unije - u dva navrata; ;
6. 1.1.1975. - Kompozitor i tekstopisac, član udruženja kompozitora ; ; ;

Umjetnički projekti

1. 10.5.2016. - 1.9.2015. Uređenje izložbe i izlaganje originalnih slika, zapisa, radova povodom 50. obljetnice Festivala minicantanti; ; Zajednica talijana Rijeka; ; ;
2. 11.10.2005. - 20.10.2005. Uređenje izložbe i izlaganje originalnih pisama i radova Osvalda Ramousa povodom stote obljetnice njegova rođenja ; Zajednica talijana Rijeka; ; ;

Stručna djelatnost

Stručni projekti

1.
1.1.2014. - 1.1.2015.
Bilingualism Matters Rijeka
Europska unija u okviru Sedmoga okvirnog programa za istraživanje, tehnološki razvoj i demonstracijske aktivnosti   na temelju ugovora br. 613465
član tima

Stručna aktivnost

1.
1.9.2015. -
Izrada ispitnih kataloga i banki zadataka za državnu maturu- iz Talijanskog jezika i književnosti za srednje škole talijanske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj
NCVVO- Nacionalni Centar za vanjsko vrednovanje u obrazovanju   koautor (uz E.Marion Merle, D.Novello, M.Slanina i L.Slacki)
2.
1.9.2014. -
Izrada ispitnih kataloga i banki zadataka za državnu maturu- iz Talijanskog jezika i književnosti za srednje škole talijanske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj
NCVVO- Nacionalni Centar za vanjsko vrednovanje u obrazovanju   koautor (uz E.Marion Merle, M.Sciolis, M.Slanina i L.Slacki)
3.
1.9.2013. -
Izrada ispitnih kataloga i banki zadataka za državnu maturu- iz Talijanskog jezika i književnosti za srednje škole talijanske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj
NCVVO- Nacionalni Centar za vanjsko vrednovanje u obrazovanju   koautor (uz E.Marion Merle, M.Slanina i L.Slacki)
4.
2.5.2013. -
Stručni skup profesora talijanskog jezika i književnosti osnovnih i srednjih škola Istarske županije i Primorsko-goranske županije.
Poreč- osnovna talijanska škola.   polaznik
5.
22.2.2013. -
Stručni skup profesora talijanskog jezika i književnosti osnovnih i srednjih škola Istarske županije i Primorsko-goranske županije.
Pula- srednja talijanska škola „Dante Alighieri“, Pula.   polaznik
6.
1.9.2012. -
Izrada ispitnih kataloga i banki zadataka za državnu maturu- iz Talijanskog jezika i književnosti za srednje škole talijanske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj
NCVVO- Nacionalni Centar za vanjsko vrednovanje u obrazovanju   koautor (uz E.Marion Merle, P.Malusa, M.Slanina i L.Slacki)
7.
2.3.2012. -
Stručni skup profesora talijanskog jezika i književnosti osnovnih i srednjih škola Istarske županije i Primorsko-goranske županije.
Pula- Gradska knjižnica i čitaonica Pula.   polaznik
8.
1.9.2011. -
Izrada ispitnih kataloga i banki zadataka za državnu maturu- iz Talijanskog jezika i književnosti za srednje škole talijanske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj
NCVVO- Nacionalni Centar za vanjsko vrednovanje u obrazovanju   koautor (uz E.Marion Merle, P.Malusa, M.Slanina i L.Slacki)
9.
14.6.2011. -
Stručni skup profesora talijanskog jezika i književnosti osnovnih i srednjih škola Istarske županije i Primorsko-goranske županije.
Rijeka- HNK Ivan Zajc   polaznik
10.
28.6.2010. -
Aktiv profesora talijanskog jezika i književnosti osnovnih i srednjih škola Istarske županije i Primorsko-goranske županije
Pula- srednja talijanska škola „Dante Alighieri“, Pula.   polaznik
11.
5.6.2009. -
Aktiv profesora talijanskog jezika i književnosti osnovnih i srednjih škola Istarske županije i Primorsko-goranske županije
Pula- srednja talijanska škola „Dante Alighieri“, Pula.   polaznik
12.
1.9.2008. -
Izrada Ispitnih kataloga i banki zadataka za probnu državnu maturu- iz Talijanskog jezika i književnosti za srednje škole talijanske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj
NCVVO- Nacionalni Centar za vanjsko vrednovanje u obrazovanju   koautor (uz E.Marion Merle, M.Sciolis, M.Slanina i L.Slacki)
13.
26.3.2008. -
Profesionalni stručni skup, stručni seminar i dan stručnog usavršavanja za nastavnike razredne nastave, predmetne nastavnike i ravnatelje Osnovnih i srednjih škola talijanske zajednice
OŠ Vodnjan   pozvano predavanje
14.
27.10.2007. -
Aktiv profesora talijanskog jezika i književnosti osnovnih i srednjih škola Istarske županije i Primorsko-goranske županije
Pula- srednja talijanska škola „Dante Alighieri“, Pula.   polaznik
15.
1.9.2007. -
Izrada ispitnih kataloga i banki zadataka za državnu maturu- iz Talijanskog jezika i književnosti za srednje škole talijanske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj
NCVVO- Nacionalni Centar za vanjsko vrednovanje u obrazovanju   koautor (uz E.Marion Merle, M.Sciolis, M.Slanina i L.Slacki)
16.
30.8.2007. -
Aktiv profesora talijanskog jezika i književnosti osnovnih i srednjih škola Istarske županije i Primorsko-goranske županije
Pula- srednja talijanska škola „Dante Alighieri“, Pula.   polaznik
17.
1.2.2007. -
Izrada ispitnih kataloga i banki zadataka nacionalnih ispita iz Talijanskog jezika i književnosti za srednje škole talijanske nacionalne manjine u R. Hrvatskoj za prve razrede
NCVVO- Nacionalni Centar za vanjsko vrednovanje u obrazovanju   koautor (uz E.Marion Merle, M.Sciolis, M.Slanina i L.Slacki)
18.
26.5.2006. -
Aktiv profesora talijanskog jezika i književnosti osnovnih i srednjih škola Istarske županije i Primorsko-goranske županije
Pula- srednja talijanska škola „Dante Alighieri“, Pula.   polaznik
19.
12.4.2006. -
Izrada ispitnih kataloga i banki zadataka nacionalnih ispita iz Talijanskog jezika i književnosti za srednje škole talijanske nacionalne manjine u R. Hrvatskoj za prve razrede
NCVVO- Nacionalni Centar za vanjsko vrednovanje u obrazovanju   koautor (uz E.Marion Merle, M.Sciolis, M.Slanina i L.Slacki)
20.
1.1.2006. - 1.1.2008.
Izrada plana i programa za predmet Talijanski jezik i književnost za srednje škole talijanske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj
Ministarstvo odgoja, obrazovanja i športa R.Hrvatske   koautor (uz M. Bradanović. M. Bujovac, A. Lizzul, E. Marion Merle, M. Slanina, i L. SlackiI)

Javno djelovanje

Popularizacija znanosti

1. 22.5.2013. - Detalji
Predavanje
Centar tehničke kulture Rijeka
2. 6.3.2013. - Detalji
Predstavljanje knjige Marine Petronio
Zajednica Talijana Rijeka
3. 14.12.2011. - Detalji
Organizacija okruglog stola I izlaganje na temu i osvrt na djelo Ramousa
Zajednica Talijana Rijeka
4. 2.3.2011. - Detalji
Prezentacija knjige
Zajednica Talijana Rijeka
5. 20.4.2010. - Detalji
“La battana” br.172. 173. 174.
Zajednica Talijana Rijeka
6. 12.6.2009. - Detalji
Prezentacija knjige Verso la salvezza- Franco Enrico Gaspardis
Zajednica Talijana Rijeka
7. 30.5.2007. - Detalji
Natjecanje “La magia delle parole”
Zajednica talijana Rijeka, u organizaciji Talijanske Unije Rijeka
8. 6.3.2007. - Detalji
Prezentacija zbirke pripovjedaka Osvalda Ramousa Lotta con l’ombra e altri racconti
Zajednica Talijana Rijeka
9. 11.10.2005. - Detalji
Povodom stote obljetnice rođenja Ramousa
Zajednica Talijana Rijeka
10. 23.2.2000. - Detalji
Prezentacija antologije La citta di carta / Papirnati grad, ur. Aljoša Pužar
Zajednica Talijana Rijeka

Uredništvo

1. 1.10.2014. - 1.12.2014. - "Almanacco italiano" Ri-TV - Sveučilišna TV
Rijeka

Medijski nastupi

1. - Detalji
Ri-TV - Sveučilišna TV
Rijeka

Političko djelovanje

1. 1.9.2014. - - Potpredsjednik Zajednice talijana Rijeka
2. 1.1.2006. - 1.1.2014. - Član Županijskog vijeća Talijanske nacionalne manjine (Primorsko goranske županije)
3. 1.1.2002. - 1.1.2006. - Potpredsjednik Izvršnog odbora Talijanske Unije iz Rijeke- Unione Italiana Fiume ( odgovorna osoba za resor sveučilišta i stipendija)
4. 1.1.1998. - 1.1.2002. - Član izvršnog odbora Talijanske Unije iz Rijeke- Unione Italiana Fiume ( odgovorna osoba za resor sveučilišta i stipendija)
5. 1.1.1998. - - Član Skupštine Talijanske unije - Unione italiana Fiume
6. 1.1.1992. - - Član Skupštine Zajednice talijana Rijeka

Administrativna djelatnost

Rukovođenje na sveučilištu

1. 1.4.2013. - - Voditelj
Programa cjeloživotnog obrazovanja te stručnog usavršavanja Suvremene teme iz talijanistike / Lingua, comunicazione e cultura italiana na Filozofskom fakultetu u Rijeci
2. 1.12.2011. - - Pročelnik
Odsjek za Talijanistiku na Filozofskom fakultetu u Rijeci

Povjerenstva izvan sveučilišta

1. 1.1.2002. - 1.1.2006. - Podpredsjednik
Izvršnog odbora Talijanske unije
2. 1.1.2002. - 1.1.2006. - Voditelj
Resora Sveučilišta i kadrova u Izvršnom odboru Talijanske unije
3. 1.1.1998. - 1.1.2002. - Voditelj
Resora Kazališta I umjetnosti u Izvršnom odboru Talijanske unije
4. 1.1.1990. - 1.1.2009. - Član
Školskog odbora Srednje talijanske škole u Rijeci