PORTFELJ / izv. prof. dr. sc. Sanja Tatalović Vorkapić izv. prof. dr. sc.

Portfelj

izv. prof. dr. sc.

Sanja Tatalović Vorkapić

izv. prof. dr. sc.

Učiteljski fakultet

Katedra za obrazovne znanosti

Kontakt

UNIRI e-mail

e-mail 1

PROSTORIJA U-373

Vidljivost

Obrazovanje

2006. - 2010.

Doktor društvenih znanosti, polje psihologija, grane biološka psihologija i psihologija ličnosti

Filozofski fakultet u Zagrebu, Odsjek za psihologiju

2000. - 2005.

Magistar psihologije

Filozofski fakultet u Zagrebu, Odsjek za psihologiju

1991. - 1997.

Profesor psihologije

Filozofski fakultet u Rijeci, Odsjek za psihologiju

1987. - 1991.

Inokorespondent za strane jezike engleski i njemački

Ekonomska srednja škola "Mijo Mirković" u Rijeci

Radno iskustvo

2021. -

izv. prof. dr. sc. - psiholog

izborni kolegij Psihologija dobrobiti djece - Psycholgy of child well-being

Učiteljski fakultet u Rijeci, studenti YUFE mreže

01.10.2016. - 30.09.2017.

Izvanredni profesor

Izvođenje nastave iz Razvojne psihologije za Jednopredmetni i Dvopredmetni studij Pedagogije

Odsjek za psihologiju, Filozofski fakultet u Rijeci

22.01.2013. -

Docent

Izvođenje nastave iz Suvremenih istraživanja iz psihologije ličnosti u kontekstu ranog i (pred)školskog odgoja i obrazovanja i mentorstvo na Doktorskom studiju Pedagogije - Filozofski fakultet u Rijeci

Odsjek za pedagogiju, Filozofski fakultet u Rijeci

17.01.2011. -

Docent

Izvođenje nastave iz kolegija: Razvojna psihologija, Psihologija ranog učenja i poučavanja, Opća psihologija, Razvojna psihopatologija, Emocionalna inteligencija, Pozitivna psihologija i Metodologija kvantitativnih istraživanja

Učiteljski fakultet u rIjeci

01.10.2010. - 16.01.2011.

Predavač

Izvođenje nastave iz kolegija: Razvojna psihologija, Psihologija ranog učenja i poučavanja, Opća psihologija, Razvojna psihopatologija, Emocionalna inteligencija, Pozitivna psihologija i Metodologija kvantitativnih istraživanja

Učiteljski fakultet u Rijeci

01.10.2007. - 01.10.2010.

Predavač i psiholog-stručni suradnik

Pola radnog vremena u izvođenju nastave iz psihološke grupe predmeta pri Učiteljskom fakultetu u Rijeci, a pola radnog vremena kao stručni suradnik pri analizi indikatora kvalitete u visokom obrazovanju

Učiteljski fakultet u Rijeci i Centar za unapređenje kvalitete-Rektorat Sveučilišta u Rijeci

01.10.2005. - 01.10.2007.

Predavač, vanjski suradnik

Izvođenje nastave iz kolegija Edukacijska psihologija i Razvojna psihologija

Visoka učiteljska škola, Rijeka

2001. - 2007.

Psiholog

Klinička psihologija-bolesti ovisnosti; psihodijagnostika, psihoterapijski, edukativni, suportivni i savjetodavni rad s ovisnicima o lakim i teškim drogama, te s njihovim obiteljima; poslovi vojačenja u Medicini rada, psihodijagnostika u PB "Lopača"

Centar za prevenciju i liječenje ovisnosti u Rijeci: KBC Rijeka (Medicina rada); pa PB "Lopača"; pa Nastavni zavod za javno zdravstvo

2000. - 2002.

Voditelj nadzora nad roditeljskoj skrbi

Suportivni i savjetodavni rad s maloljetnicima s problemima u ponašanju, te s njihovim roditeljima i ostalim članovima obitelji

Centar za socijalnu skrb Rijeka, Tim za maloljetnike

1999. - 2000.

Pomoćnik, stručni suradnik

Rad s djecom s oštećenjima vida, edukacije i radionice s roditeljima, informatizacija udruge, prijevod stručne literature za slijepe i slabovidne osobe, organizacija rada udruge

Hrvatska udruga Prijatelja Bijelog Štapa "Homer", Rijeka

1998. - 1999.

Predmetni nastavnik Psihologije rada

Predmetni nastavnik Psihologije rada

Ekonomska srednja škola "Mijo Mirković" u Rijeci

1997. - 2001.

Volontiranja

Psiholog na poslovima dijagnostike u KBC Rijeka, Centru za prevenciju i liječenje ovisnosti Zamet; psiholog u OŠ "Zamet"; anketar za tržišna ispitivanja tvrtki "Cema" i "Pliva" iz Zagreba

KBC Rijeka, CPLO "Zamet, OŠ Zamet, Cema i Pliva

1997. - 1998.

Odgajatelj predškolske djece

Pedagoški rad s djecom predškolske dobi

Dječji vrtić "Girice", Martinšćica, Cres

od listopada 2019.-...

izv. prof. dr. sc.

Nositelj i izvoditelj kolegija Razvojna psihologija i Psihologija ranog učenja i poučavanja na izvanrednom preddipomskom studiju Rani i predškolski odgoj i obrazovanje

Učiteljski fakultet u Rijeci

Nagrade i priznanja

19.12.2017.

Zahvalnica Sveučilišta u Rijeci za ostvarena postignuća u 2017. godini koja su pridonijela promicanju i napretku Sveučilišta u Rijeci, Sveučilište u Rijeci, Rijeka, Hrvatska

01.11.2017.

Certificate of Excellence in Reviewing, International Psychiatric Disease Journal, Science Domain International, USA

01.06.2017.

Certificate of Oustanding Contribution in Reviewing, Elsevier & International Journal of Psychophysiology, Amsterdam, Nizozemska

21.04.2017.

Nagrada za nastavnu izvrsnost Sveučiišta u Rijeci, u ak. godini 2016./2017., Sveučilište u Rijeci, Rijeka, Hrvatska

21.12.2016.

Zahvalnica Sveučilišta u Rijeci za ostvarena postignuća u 2016. godini koja su pridonijela promicanju i napretku Sveučilišta u Rijeci, Sveučilište u Rijeci, Rijeka, Hrvatska

01.02.2016.

Certificate of Reviewing – Recognition for 2016., Elsevier & International Society for the Study of Individual Differences, Amsterdam, Nizozemska

15.12.2015.

Nagrada Zaklade Sveučilišta u Rijeci – Znanstvenici – društveno-humanističke znanosti za akademsku godinu 2013/2014. Sveučilište u Rijeci, Hrvatska

01.09.2015.

Certificate of Oustanding Contribution in Reviewing, Elsevier & International society for the study of individual differences, Amsterdam, Nizozemska

01.02.2014.

Certificate of Reviewing – Recognition for 2014., Elsevier & International Society for the Study of Individual Differences, Amsterdam, Nizozemska

Članstva

2017-...

European Netowrk for Social Emotional Conpetences - ENSEC

2017-...

The International Society for the Study of Individual Differences

2017-...

OMEP

1.10.2012.-...

Povjerenstvo za kreditiranje studenata Sveučilišta u Rijeci

2012-...

Hrvatsko društvo za neuroznanost

2011-2016.

Odbor za unapređenje kvalitete Učiteljskog fakulteta u Rijeci

2011-2013

Etičko povjerenstvo Učiteljskog fakulteta u Rijeci

2011-2013

Odbor za kvalitetu Sveučilišta u Rijeci

2008-...

Povjerenstvo za prevenciju ovisnosti Primorsko-goranske županije

siječanj-travanj 2013.

Povjerenstvo za unutarnju prosudbu sustava za kvalitetu sastavnica Sveučilišta u Rijeci

od osnivanja...

Hrvatska psihološka komora

od osnivanja...

Hrvatsko psihološko društvo

Nastavna djelatnost

Kolegiji

2021. -

Psihologija dobrobiti djece - Psychology of child well-being

Rani i predškolski odgoj i obrazovanje; Učiteljski studij; YUFE mreža

Učiteljski fakultet; Sveučilište u Rijeci

nositelj i izvoditelj koelgija

2016-2017

Razvojna psihologija

Jednopredmetni i dvopredmetni studij Pedagogije

Filozofski fakultet u Rijeci

predavanja i vježbe

2013. -

Razvojna psihopatologija

Rani i predškolski odgoj i obrazovanje

Učiteljski fakultet

voditelj

2012.-...

Suvremena istraživanja iz psihologije ličnosti u kontekstu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja

Doktorski studij Pedagogije

Filozofski fakultet u Rijeci

nositeljs kolegija

2010. - 2011.

Emocionalna inteligencija

Rani i predškolski odgoj i obrazovanje

Učiteljski fakultet

voditelj

2010. - 2011.

Emocionalna inteligencija

Učiteljski studij

Učiteljski fakultet

voditelj

2010. -

Metodologija kvantitativnih istraživanja

Rani i predškolski odgoj i obrazovanje, diplomski studij

Učiteljski fakultet

voditelj

2010. -

Pozitivna psihologija

Rani i predškolski odgoj i obrazovanje, diplomski studij

Učiteljski fakultet

voditelj

2010. -

Razvojna psihopatologija

Rani i predškolski odgoj i obrazovanje

Učiteljski fakultet

voditelj

2010. -

Psihologija ranog učenja i poučavanja

Rani i predškolski odgoj i obrazovanje

Učiteljski fakultet

voditelj

2010. -

Razvojna psihologija

Učiteljski studij

Učiteljski fakultet

voditelj

2010. -

Razvojna psihologija

Rani i predškolski odgoj i obrazovanje

Učiteljski fakultet

voditelj

2007. - 2010.

Razvojna psihologija 2

Predškolski odgoj

Učiteljski fakultet

voditelj

2007. - 2010.

Razvojna psihologija 2

Učiteljski studij

Učiteljski fakultet

voditelj

2007. - 2010.

Razvojna psihologija 1

Predškolski odgoj

Učiteljski fakultet

voditelj

2007. - 2010.

Razvojna psihologija 1

Učiteljski studij

Učiteljski fakultet

voditelj

2006. - 2007.

Razvojna psihologija

Predškolski odgoj

Visoka Učiteljska škola

voditelj

2005. - 2006.

Pedagoška psihologija

Program Doškolovanja učitelja

Visoka Učiteljska škola

voditelj

2005. - 2006.

Pedagoška psihologija

Učiteljski studij

Visoka Učiteljska škola

voditelj

Mentor u završnim radovima

10.2020.

Različni načini uvajanja v vrtec z vidika vzgojiteljev in svetovalnih delavcev

Tjaše Grozde

podiplomski študij Predskolske Vzgoje

Pedagoški fakultet u Ljubljani, Slovenija

9.2020.

Odrednice dobrobiti djece rane dobi tijekom prijelaza iz perspektive odgajatelja

Lorena Ljevar

Rani i predškolski odgoj i obrazovanje

Učiteljski fakultet; Sveučilište u Rijeci

28.05.2020. -

Mogućnosti implementacije Europskog kurikuluma otpornosti u ustanovi za rani i predškolski odgoj i obrazovanje

Irena Bašić

diplomski studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje

Učiteljski fakultet u Rijeci

28.05.2020. -

Razvoj privrženosti u kontektu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja

Mia Čuljak

diplomski studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje

Učiteljski fakultet u Rijeci

28.05.2020. -

Osobine ličnosti i percepcija osobnih prijelaznih perioda budućih odgajatelja i odgajatelja u praksi

Natalija Štajnbah

diplomski studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje

Učiteljski fakultet u Rijeci

01.02.2020. -

Socio-emocionalna dobrobit djece I stil privrženosti u odnosu na prijelazni period iz perspective roditelja i odgajatelja

Lara Janković

diplomski studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje

Učiteljski fakultet u Rijeci

01.09.2019. -

Pojedine odrednice odgajateljevog odnosa s djecom

Silivia Kulić

diplomski studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje

Učiteljski fakultet u Rijeci

01.07.2019. -

Pozitivna zajednica: Stavovi roditelja o kvaliteti suradnje s dječjim vrtićem tijekom prijelaznih perioda djece

Duška Srdić

diplomski studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje

Učiteljski fakultet u Rijeci

01.07.2019. -

Socio-demografske odrednice i pozitivni aspekti odnosa između odgajatelja i djece

Nikolina Grubić Pavletić

diplomski studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje

Učiteljski fakultet u Rijeci

01.07.2019. -

Razvoj privrženosti i temperament djece iz perspektive roditelja i odgajatelja

Gordana Škrobonja

diplomski studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje

Učiteljski fakultet u Rijeci

01.02.2019. -

Odgojni postupci roditelja i odgajatelja u odnosu na snage i poteškoće djece

Elena Predrag

diplomski studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje

Učiteljski fakultet u Rijeci

26.09.2018. -

Iskustva odgajatelja pri stjecanju istraživačkih kompetencija tijekom studija

Karla Višić

diplomski studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje

Učiteljski fakultet u Rijeci

18.07.2018. -

Razvoj istraživačkih komeptencija odgajatelja: Kakva su istraživanja potrebna ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju?

Marija Lončar

diplomski studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje

Učiteljski fakultet u Rijeci

18.07.2018. -

Provjera dobrobiti senzornih aktivnosti i poticaja u radu s djecom rane dobi

Lana Osojnak

diplomski studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje

Učiteljski fakultet u Rijeci

17.07.2018. -

Osobine ličnosti i stavovi prema djetinjstvu i odgoju budućih odgajatelja

Lorena Ljevar

preddiplomski studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje

Učiteljski fakultet u Rijeci

25.04.2018. -

Prikaz volonterskog iskustva u radu s djecom u Centru za autizam

Silvia Brdar

preddiplomski studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje

Učiteljski fakultet u Rijeci

21.09.2017. -

Psihička otpornost, kreativnost i ličnost budućih odgajatelja

Patricia Momić

preddiplomski studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje

Učiteljski studij u Rijeci

21.09.2017. -

Longitudinalna studija empatije budućih odgajatelja

Lucija Mađar

preddiplomski studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje

Učiteljski fakultet u Rijeci

18.07.2017. -

Postoji li povezanost između psihičke otpornosti, kreativnosti i temperamenta djece predškolske dobi?

Josipa Žagar

diplomski studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje

Učiteljski fakultet u Rijeci

18.07.2017. -

Obilježja djece polaznika ljetnih kampova: Kros-kulturalna usporedba temperamenta, psihičke otpornosti i optimizma

Tea Cikač

diplomski studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje

Učiteljski fakultet u Rijeci

01.09.2016. -

Analiza pozitivnih afektivnih stanja kod odgajatelja

Sanja Čačić

Rani i predškolski odgoj i obrazovanje

Učiteljski fakultet u Rijeci

01.09.2016. -

Konstrukcija mjera za analizu provedbe adaptacije djece na vrtić

Ivana Pauletić

Rani i predškolski odgoj i obrazovanje

Učiteljski fakultet u Rijeci

01.09.2016. -

Metrijska svojstva skala za mjerenje kapaciteta vrtića za rad s obiteljima u riziku

Martina Matovina

Rani i predškolski odgoj i obrazovanje

Učiteljski fakultet u Rijeci

18.07.2016. -

Teškoće s mokrenjem predškolske djece različita temperamenta

Duška Srdić

Rani i predškolski odgoj i obrazovanje

Učiteljski fakultet u Rijeci

18.07.2016. -

Sposobnosti i poteškoće djece u odnosu na njihov temperament

Maja Slaviček

Rani i predškolski odgoj i obrazovanje

Učteiljski fakultet u Rijeci

17.07.2016. -

Pozitivna psihologija na poslu – Kako odgojitelji percipiraju svoje zadovoljstvo radom u dječjem vrtiću?,

Jasna Crnčić

Rani i predškolski odgoj i obrazovanje

Učiteljski fakultet u rijeci

01.09.2015. -

Osobine ličnosti odgajatelja i djece u odnosu na proces učenja i poučavanja

Josipa Žagar

Rani i predškolski odgoj i obrazovanje

Učiteljski fakultet u Rijeci

01.09.2015. -

Razlikuju li se roditeljske i odgajateljske procjene dječjeg temperamenta?

Natali Ružić

Rani i predškolski odgoj i obrazovanje

Učiteljski fakultet u Rijeci

01.09.2015. -

Roditeljske procjene ličnosti i optimizma odgajatelja – kakvi bi odgajatelji trebali biti?

Korana Lisjak

Rani i predškolski odgoj i obrazovanje

Učiteljski fakultet u Rijeci

01.09.2015. -

O(su)bjektivnost odgajatelja u procjenjivanju temperamenta djece

Esmina Skopljak

Rani i predškolski odgoj i obrazovanje

Učiteljski fakultet u Rijeci

01.07.2015. -

Zadovoljstvo životom, sreća, optimizam i osobine ličnosti odgajatelja i učitelja: ima li razlike?

Irena Peloza

Rani i predškolski odgoj i obrazovanje

Učiteljski fakultet u Rijeci

01.07.2015. -

Analiza važnosti humora u radu odgajatelja

Romina Srok

Rani i predškolski odgoj i obrazovanje

Učiteljski fakultet u Rijeci

01.12.2014. -

Procjena privrženosti djece rane dobi u fazi prilagodbe na jaslice

Željka Čargonja-Pregelj

diplomski studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje

Učiteljski fakultet u Rijeci

01.09.2014. -

Socio-emocionalna dobrobit i optimizam darovite djece

Jasmina Puž

Rani i predškolski odgoj i obrazovanje

Učiteljski fakultet u Rijeci

01.09.2014. -

Usporedba zadovoljstva životom i osobina ličnosti kod budućih odgajatelja i učitelja - ima li razlike?

Ivana Šekulja

Rani i predškolski odgoj i obrazovanje

Učiteljski fakultet u Rijeci

01.09.2014. -

Kakav je temperament budućih odgajatelja?

Martina Jelić

Rani i predškolski odgoj i obrazovanje

Učiteljski fakultet u Rijeci

01.09.2013. -

Je li empatija odgojitelja povezana s njihovom ličnošću?

Kristina Martić

Rani i predškolski odgoj i obrazovanje

Učiteljski fakultet

01.09.2013. -

Optimizam, zadovoljstvo životom i održivo ponašanje kod odgojitelja predškolske djece

Sanja Unković

Rani i predškolski odgoj i obrazovanje

Učiteljski fakultet

01.09.2013. -

Osobine ličnosti, nada, optimizam i zadovoljstvo životom odgojitelja predškolske djece

Jelena Jelić

Rani i predškolski odgoj i obrazovanje

Učiteljski fakultet

01.07.2013. -

Televizija i predškolsko dijete: Usporedba roditeljske i dječje percepcije

Ingrid Čavić

Rani i predškolski odgoj i obrazovanje

Učiteljski fakultet

01.07.2013. -

Uloga odgojitelja u razvijanju predmatematičkih vještina predškolske djece

Kristina Štefanek

Rani i predškolski odgoj i obrazovanje

Učiteljski fakultet

01.07.2013. -

Važnost empatije budućih odgojitelja u radu s predškolskom djecom

Natali Ružić

Rani i predškolski odgoj i obrazovanje

Učiteljski fakultet

01.07.2013. -

Analiza osobina ličnosti budućih odgajatelja

Irena Puljić

Rani i predškolski odgoj i obrazovanje

Učiteljski fakultet

2013. -

Analiza spolnih i dobnih razlika u socio-emocionalnoj dobrobiti predškolske djece

Adriana Tibljaš

Rani i predškolski odgoj i obrazovanje

Učiteljski fakultet

01.11.2012. -

Odnos između optimizma djece i optimizma roditelja

Karmen Pavlic

Rani i predškolski odgoj i obrazovanje

Učiteljski fakultet

01.07.2012. -

Što kažu djeca predškolske dobi o sreći, zahvalnosti, nadi, optimizmu, mudrosti i pravednosti? Kvalitativna analiza dječjih definicija

Ana Babić

Rani i predškolski odgoj i obrazovanje

Učiteljski fakultet

01.07.2012. -

Doživljaj zanesenosti na poslu i osobine ličnosti odgajatelja

Andreja Gović

Rani i predškolski odgoj i obrazovanje

Učiteljski fakultet

01.07.2012. -

Stavovi odgajatelja prema inkluziji djece s posebnim potrebama

Ana Franko

Rani i predškolski odgoj i obrazovanje

Učiteljski fakultet

01.07.2012. -

Stavovi ravnatelja prema (samo)vrednovanju u ustanovama za rani i predškolski odgoj i obrazovanje

Martina Magaš

Rani i predškolski odgoj i obrazovanje

Učiteljski fakultet

01.07.2012. -

Čega smo se bojali kada smo bili mali? Retrospektivna analiza strahova dječje dobi kod studenata

Ivana Knapić

Rani i predškolski odgoj i obrazovanje

Učiteljski fakultet

srpanj 2017.

Self-concept in confrontation with „me“ of others

Jitka Hajkova

preddiplomski studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje

Učtielsjki fakultet u Rijeci & Sveučilište u Pragu - Erasmus studentica

Cjeloživotno obrazovanje

2010. -

Osnove psihologije učenja i poučavanja

Razlikovni program - program cjeloživotnog obrazovanja odgajatelja

Učiteljski fakultet

nastavnik

Osobni razvoj

05.02.2020. -

Radionica o priznavanju prethodnog učenja

10.12.2019. -

Mentorska radionica: Novi izazovi mentoriranja doktorksih studenata

26.06.2019. -

Stručni posjet Laboratoriju i upoznavanje s radom laboratorija, te projekata koje provode u suradnji s voditeljicom Laboratorija prof. dr. sc. Ilariom Grazzani i asistenticom Valeriom Cavione – aktivnost u okviru UNIRi projekta: uniri-drustv-18-11

06.12.2018. -

Pozvano predavanje Dr Jóhanna Einarsdóttir: Early childhood education in Iceland: Perspectives on continuity and transition

11.05.2017. - 12.05.2017.

Peer Learning Activity on assessment of learning outcomes and educating the educators Rijeka

24.02.2017. - 25.02.2017.

ACT-program za stjecanje kompetencija ACT-facilitatora - Podrška sigurnom odrastanju djece za implementaciju u relevantne kolegije

05.10.2015. - 07.10.2015.

Intensive Seminar "Process-oriented Approach to Quality in Early Childhood Education Assesment Tools for Research"

01.06.2015. -

Jezično usavršavanje nastavnika za EJVIN (engleski jezik kao jezik visokoškolske nastavnike)

Financiranje: 8

Izdavaštvo

01.09.2014. -

Pozitivna psihologija

Financiranje: Nastavni materijal za web, Učiteljski fakultet

01.09.2014. -

Razvojna psihopatologija

Financiranje: Nastavni materijal za web, Učiteljski fakultet

01.12.2013. -

Razvojna psihologija

Financiranje: Nastavni materijal za web, Učiteljski fakultet

Znanstvena djelatnost

Znanstveni radovi

2021.

ARE THERE ANY DIFFERENCES IN TRANSITION PRACTICES AMONG PRESCHOOLS IN SLOVENIA?

Grozde, Tjaše; Batistič Zorec, Marcela; Tatalović Vorkapić, Sanja

NTED2021 Proceedings / Gómez Chova, L. ; López Martínez, A. ; Candel Torres, I. (ur.). Valencia, Spain: IATED - 8486-8493

https://library.iated.org/view/GROZDE2021ARE

WOS

2021.

THE CHALLENGES OF CHILDREN’S TRANSITION TO KINDERGARTEN: HOW DO EARLY CHILDHOOD EDUCATORS PERCEIVE THEIR RELATIONSHIP WITH CHILDREN DURING TRANSITION?

Tatalović Vorkapić, Sanja

INTED2021 Proceedings / Gómez Chova, L. ; López Martínez, A. ; Candel Torres, I. (ur.). Valencia, Spain: IATED - 8300-8311

https://library.iated.org/view/TATALOVICVORKAPIC2021CHA

WOS

2020.

HOW TO BECOME A PART OF ECEC COMMUNITY – TRANSITION PLANNING FROM CHILD AND FAMILY PERSPECTIVE

Mihić, Ivana; Tatalović Vorkapić, Sanja; Divljan, Spomenka; Stojić, Olgica

ICERI2020 Proceedings / Gómez Chova, L. ; López Martínez, A. ; Candel Torres, I. (ur.). Valencia, Spain: IATED - 2923-2928

https://library.iated.org/view/MIHIC2020HOW

WOS

2020.

ARE WE LOOKING THROUGH THE SAME GLASSES? - THE ANALYSES OF CHILDREN'S TEMPERAMENT ASSESSMENT BY VARIOUS RATERS

Tatalović Vorkapić, Sanja; Skopljak, Esmina; Lučev, Ivana

ICERI2020 Proceedings / Gómez Chova, L. ; López Martínez, A. ; Candel Torres, I. (ur.). Valencia, Spain: IATED - 2897-2907

https://library.iated.org/view/TATALOVICVORKAPIC2020ARE

WOS

2020.

Constructivism in Visual Arts Classes

Tomljenović, Zlata; Tatalović Vorkapić, Sanja

CEPS - Center for Educational policy Studies journal - 10 13-32

https://cepsj.si/index.php/cepsj/article/view/913

A1

2020.

Osobine ličnosti učenika, strategije samoregulacije učenja i suočavanja sa školskim neuspjehom, dob i rod kao prediktori objektivnoga i subjektivnoga školskog uspjeha

Nikčević-Milković, Anela; Tatalović Vorkapić, Sanja

Psihologijske teme Psychological Topics - 29 483-506

https://hrcak.srce.hr/248428

A1

2020.

THE VOICES OF THE CHILDREN: WHAT DO CHILDREN HAVE TO SAY ABOUT THE KINDERGARTEN?

Velan, Doris; Tatalović Vorkapić, Sanja

EDULEARN20 Proceedings / Gómez Chova, L. ; López Martínez, A. ; Candel Torres, I. (ur.). Valencia, Spain: IATED - 2367-2376

https://library.iated.org/view/VELAN2020VOI

WOS

2020.

PERSONALITY TRAITS AND SUBJECTIVE THEORIES OF FUTURE EARLY CHILDHOOD EDUCATORS AS DETERMINANTS OF THEIR PROFESSIONAL IDENTITY

Tatalović Vorkapić, Sanja; Ljevar, Lorena; Batistič Zorec, Marcela

EDULEARN20 Proceedings / Gómez Chova, L. ; López Martínez, A. ; Candel Torres, I. (ur.). Valencia, Spain: IATED. - 2234-2243

https://library.iated.org/view/TATALOVICVORKAPIC2020PER2

WOS

2020.

Literacy-related school readiness through play in Croatia

Tatalović Vorkapić, Sanja; Katić, Vesna

International journal of early years education - 28 277-294

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09669760.2020.1803046?scroll=top&needAccess=true

Q2 A1 WOS

2020.

Kako pomoći sebi i djeci u razumijevanju onoga što nam se događa? Prikaz priručnika „Nešto se jako čudno dogodilo u mojem gradu“ (izv. prof. dr. sc. Shu-Chen Jenny Yen, SAD)

Tatalović Vorkapić, Sanja;

U: Bogdan, A. (ur.) Koronavirus I mentalno zdravlje: Psihološki aspekti, savjeti i preporuke, v 1.3 - 169-171

2020.

What is the relationship between personality traits and pro-evironmental attitudes among future early childhood educators

Anđić, Dunja; Tatalović Vorkapić, Sanja;

INTED2020 - 14th International Technology, Education and Development Conference - 7694-7702

2020.

Personality traits and psychological needs satisfaction as predictors of early childhood teachers’ job satisfaction

Vorkapić, Tatalović;

INTED2020 - 14th International Technology, Education and Development Conference - 7703-7711

2020.

Personal and Professional Well-Being Among Early Childhood Teachers: Are They Related?

Vorkapić, Sanja Tatalović; Čepić, Renata;

Psycho-Social Perspectives on Mental Health and Well-Being - 255-280

2020.

Contextual determinants of kindergarten culture as indicators of children's well-being during their transition and adaptation

Velan, Doris; Vorkapić, Sanja Tatalović;

Economic Research-Ekonomska Istraživanja - 1-12

24.10.2019.

Sensory integration as the path for nurturing toddlers’ well-being

Tatalović Vorkapić, S. i Osojnak, L.

U: Čotar Konrad, S., Borota, B., Rutar, S., Drlji, K. I Jelovčan, G. (ur.) Vzgoja in izobraževanje predškolskih otrok prvega starostnega obdobja (Early Childhood Education and Care of Children under the Age of Three). 15th International Conference – The role of kindergarten in educating a child of the first age period, Koper, 20.9.2019., Koper: Založba Univerze na Primorskem - 223-243

A2

2019.

Kojim igrama olakšati prijelaz i prilagodbu u dječjem vrtiću? – Podrška socio-emocionalnoj dobrobiti djece rane i predškolske dobi

Tatalović Vorkapić, Sanja; Polanec, Elma;

U: Kolar Billege, M. (ur.) Zajedno rastemo – kompetencije djeteta za cjeloživotno učenje: Zbornik radova, Dani predškolskog odgoja. - 107-117

2019.

Glazba i dijete s posebnim potrebama

Marić, Mirna; Tatalović Vorkapić, Sanja; Bralić, D.;

Prozor u svijet obrazovanja, nauke i mladih: Zbornik radova (A window into the world of education, science and the youth) - 148-161

2019.

Kompetencije budućih odgajatelja iz područja prijelaza i prilagodbe: Analiza studijskih programa i implikacije za promjene

Tatalović Vorpapić, Sanja; Katić, Vesna;

Prozor u svijet obrazovanja, nauke i mladih: Zbornik radova (A window into the world of education, science and the youth) - 309-324

2019

RELATING THE EDUCATION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT TO CONTEMPORARY TRANSITION MODELS: COULD BIOPHILIA BE PERCEIVED AS POSITIVE FACTOR OF TRANSITION TO KINDERGARTEN OR SCHOOL?

Anđić, Dunja; Vorkapić Tatalović, Sanja;

13th International Technology, Education and Development Conference March 11th-13th, 2019—Valencia, Spain - 946-954

2019

Proekološki stavovi i osobine ličnosti budućih učitelja

Anđić, Dunja; Vorkapić Tatalović, Sanja; Vargek, Dajana;

International Conference EDUvision 2019 »Modern Approaches to Teaching the Future Generations« / Orel, Mojca ; Jurjevčič, Stanislav (ur.). - 1402-1414

2019.

How future preschool teachers perceive the development of early literacy skills through play – Implications for the improvement of new competencies

Katić, Vesna; Tatalović Vorkapić, Sanja;

In: Županić Benić, M., Holz, O. & Michielsen, M. (eds.) Requirements and approaches for contemporary teacher training - 115-124

2019.

The challenges of transition and adaptation among early and preschool aged children from the early childhood educators' perspective

Tatalović Vorkapić, Sanja; Katić, Vesna;

In: Županić Benić, M., Holz, O. & Michielsen, M. (eds.) Requirements and approaches for contemporary teacher training - 199-212

2019.

Odraz socio-emocionalne dobrobiti djece u različitim igrama: Prilog za unapređenje kompetencija suvremenog odgajatelja

Polanec, Elma; Tatalović Vorkapić, Sanja; Pauletić, Ivana;

U: T. Kokanović i S. Opić (ur). Zbornik radova: Međunarodni znanstveno-stručni simpozij: „Cjeloživotnim obrazovanjem do profesionanog identiteta“, 9-10. svibanj 2019. - 79-88

2019.

Children's well-being during transition periods in Croatia: The proposal of empirical validation of Ecological-dynamic model

Tatalović Vorkapić, S;

INTED2019 Proceedings, 13th International Technology, Education and Development Conference, 11th-13th March, Valencia, Spain - 265-276

2019.

The Comparison of Parents' Perceptions of Early Educators' Real and Ideal Personality and Optimism: What Personality and Optimism Educators Should Have?

Vorkapić, Sanja Tatalović; Lisjak, Korana;

Handbook of Research on Educator Preparation and Professional Learning - 231-258

2019.

Kindergarten As Protective Factor In Development Of Preschool Children From Risk Groups: Capacities perception of preschool teachers/Vrtić kao zaštitni čimbenik u razvoju predškolske djece iz rizičnih skupina: percepcija radnih kapaciteta odgajatelja

Tatalović Vorkapić, Sanja; Mihić, Ivana; Matovina, Martina;

Croatian Journal of Education-Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje - 20

2019.

Positive psychology and children's health: determinants of positive thinking and life satisfaction among parents of preschool children with and without developmental difficulties

Vorkapić, Sanja Tatalović; Prpić, Igor; Hržić-Zvardon, Maja;

Advances in Psychology Research, vol 136

2019.

Gratitude and Prosocial Behaviour Among Preservice Preschool Teachers: Their Significance in the Future Educational Work

Vorkapić, Sanja Tatalović; Lacmanović, Sara; Katić, Vesna;

Scientific Concepts Behind Happiness, Kindness, and Empathy in Contemporary Society - 43-75

2019.

Children's well-being during transition periods in Croatia: The proposal of empirical validation of Ecological-dynamic model

Tatalović Vorkapić, S;

INTED2019 Proceedings, 13th International Technology, Education and Development Conference, 11th-13th March, Valencia, Spain - 265-276

2018.

Students’ Attitudes Toward Education of Gifted Children and Competencies as Future Teachers

Arrigoni, Jasna; Vorkapić, Sanja Tatalović;

2018.

SKALA SAMOPROCJENE SOCIJALNOG PONAŠANJA ADOLESCENATA

Vlah, Nataša; Lončarić, Darko; Tatalović Vorkapić, Sanja;

Život i škola: časopis za teoriju i praksu odgoja i obrazovanja - 64 13-12

2018.

Kindergarten as a Protective Factor in the Development of Preschool Children from Risk Groups: Perception of Preschool Teachers’ Capacities

Tatalović Vorkapić, Sanja; Mihić, Ivana; Matovina, Martina;

Croatian Journal of Education: Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje - 20 217-242

2018.

Characteristics of Socio-Emotional Well-Being and Positive Thinking Among Gifted Children

Tatalović Vorkapić, Sanja; Puž, Jasmina;

Školski vjesnik: časopis za pedagogijsku teoriju i praksu - 67 107-107

2018.

Socio-emotional well-being and resilience in childrfen of an early and preschool age: From contemporary science to practice guidelines

Vorkapić, Sanja Tatalović;

Učimo srece (m)-Podrška socio-emocionalnom razvoju djece u vrtićima

2018.

The relationship between competences in education for sustainable development and personality traits among Croatian teachers

Anđić, Dunja; Vorkapić, Sanja Tatalović;

International Conference „Teacher Education and Educational Research in the Mediterranean “, TEERM 2018

2018.

Creating better world through the education: Contemporary school-Basic principles of IB pedagogy (program of international graduation)

Cikač, Tea; Vorkapić, Sanja Tatalović;

Školske novine: tjednik za odgoj, obrazovanje, znanost i kulturu - 17 28-29

2018.

THE RELATIONSHIP BETWEEN EXPERIENCED EMOTIONS AND COMPUTER GAMES AMONG PRESCHOOL AND SCHOOL AGED CHILDREN

Polanec, Elma; Vorkapić, Sanja Tatalović;

ZAJEDNO RASTEMO-REDEFINIRANJE PRAKSE I TEORIJE PREDŠKOLSKOG ODGOJA

2018.

The role of personality and professional development in Croatian elementary school teachers' experience and competencies in the work with gifted children

Tatalović Vorkapić, Sanja ; Skočić Mihić, Sanja ; Čepić, Renata

- 1111-1118

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=956639

2018.

AUTONOMY AND READINESS FOR PROFESSIONAL DEVELOPMENT: HOW DO PRESCHOOL TEACHERS PERCEIVE THEM?

Čepić, Renata ; Tatalović Vorkapić, Sanja ; Šimunić, Željka

- 1319-1327

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=956646

2018.

What Pre-school Children Think about Happiness, Hope, Gratitude, Wisdom, Justice, and Optimism? The Positive Conceptual Thinking Development Study

Tatalović Vorkapić, Sanja ; Babić Šikić, Ana

Journal of Positive Psychology and Wellbeing - 2 2

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=956652

2018.

Stvaranje boljega svijeta kroz obrazovanje: Suvremena škola-Temeljna načela IB pedagogije (programa međunarodne mature)

Cikač, Tea ; Tatalović Vorkapić, Sanja

Školske novine : tjednik za odgoj, obrazovanje, znanost i kulturu - 17 28-29

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=956665

2017.

Similar, yet different...–The analysis of the relationship between personality traits, sense of humor and attitudes towards the application of humor in the pre-school teachers' work

Vorkapić, Sanja Tatalović;

Identitet i različitost u odgoju i obrazovanju Znanstveno-stručni skup s međunarodnim sudjelovanjem

2017.

Could students’ attitudes toward learning Physics significantly predict their learning outcomes: Implications for innovative methods in teaching Physics

Martinko, Sanja ; Tatalović Vorkapić, Sanja

International Journal for Talent Development and Creativity - 5 109-123

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=957698

2017.

Relations between teacher and a child with disability: Experiences of teachers from preschool facilities in Serbia and Croatia

Rajić, Milana ; Mihić, Ivana ; Tatalović Vorkapić, Sanja

- 3240-3246

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=927686

2017.

PSYCHOMETRIC PROPERTIES OF STUDENT-TEACHER RELATIONSHIP SCALE – SHORT FORM: CROATIAN VALIDATION STUDY FROM PRESCHOOL EDUCATION CONTEXT

Tatalović Vorkapić, Sanja

- 155-161

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=927675

2017.

Teacher education for sustainability: the awareness and responsibility for sustainability problems

Anđić, Dunja ; Tatalović Vorkapić, Sanja

Journal of Teacher Education for Sustainability - 19 121-137

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=930288

2017.

STRENGTHS AND DIFFICULTIES IN CROATIAN PRESCHOOL CHILDREN: VALIDATION OF THE STRENGTHS AND DIFFICULTIES QUESTIONNAIRE

Tatalović Vorkapić, Sanja ; Slaviček, Maja ; Vlah, Nataša

Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja - 53 231-243

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=927665

2017.

The Proposal of Investigating the Possible Extraversion Effect in the Neurofeedback

Tatalović Vorkapić, Sanja

International Journal of Psychology and Behavioral Sciences - 7 110-121

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=927656

2017.

Trauma symptoms, perceived social support, emotional competence and self-esteem as predictors of behavioural styles used by future nursery school teachers in social conflicts

Vlah, Nataša ; Tatalović Vorkapić, Sanja

Psihologijske teme - 26 397-417

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=906989

2017.

Exploring personality traits and well-being among pre-school and primary school teachers in Croatia

Tatalović Vorkapić, Sanja ; Peloza, Irena

Current Issues in Personality Psychology - 5 1-11

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=866968

2017.

Is the Evaluation of Children’s Temperament Independent from Pre-school Teachers’ Personality?

Tatalović Vorkapić, Sanja ; Žagar, Josipa

The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences - XX 84-96

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=866962

2016.

Relationship between flow and personality traits among preschool teachers

Tatalović Vorkapić, Sanja ; Gović, Andreja

Metodički obzori : časopis za odgojno-obrazovnu teoriju i praksu - 11 24-40

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=866972

2016.

STAVOVI RAVNATELJA PREMA (SAMO)VREDNOVANJU U USTANOVAMA ZA RANI I PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE

Magaš, Martina ; Tatalović Vorkapić, Sanja

Život i škola : časopis za teoriju i praksu odgoja i obrazovanja - 61 27-38

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=866970

2016.

Are there any differences in personality traits and life satisfaction between preschool and primary school teachers?

Tatalović Vorkapić, Sanja ; Čepić, Renata ; Šekulja, Ivana

Journal of research in childhood education - 30 361-373

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=866961

2016.

Ten Item Personality Inventory: A Validation Study on a Croatian Adult Sample

Tatalović Vorkapić, Sanja

The European Proceedings of Social & Behavioral Sciences - 4 192-202

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=866855

2016.

Povezanost osobina ličnosti, nade, optimizma i zadovoljstva životom odgojitelja predškolske djece

Tatalović Vorkapić, Sanja ; Jelić Puhalo, Jelena

Napredak : časopis za pedagogijsku teoriju i praksu - 157 205-220

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=866854

2016.

The relationship of neuroticism, psychoticism and depression with visual evoked potentials

Tatalović Vorkapić, Sanja ; Tadinac, Meri

Acta Neuropsychologica - 14 241-254

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=866838

2016.

Samovrednovanje kvalitete procesa učenja na individualnoj, timskoj i organizacijskoj razini iz perspektive učitelja

Čepić, Renata, Tatalović Vorkapić, Sanja, Ružić, Sara

Školski vjesnik: časopis za pedagoška i školska pitanja - 65 11-21

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=824877

2016.

Značajke potencijalno darovite predškolske djece – studija slučaja

Skočić Mihić, Sanja ; Filipašić, Maja ; Brašnić, Ljiljana ; Tatalović Vorkapić, Sanja ; Čepić, Renata

- 113-132

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=858197

2016.

Are There Any Differences in Personality Traits and Life Satisfaction Between Future Preschool and Primary School Teachers?

Tatalović Vorkapić, Sanja ; Čepić, Renata ; Šekulja, Ivana

Journal of Research in Childhood Education - 30 361-373

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=867616

2016.

Relationship between flow and personality traits among preschool teachers

Tatalović Vorkapić, Sanja ; Gović, Andreja

Metodički obzori : časopis za odgojno-obrazovnu teoriju i praksu - 11 24-40

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=866972

2016.

STAVOVI RAVNATELJA PREMA (SAMO)VREDNOVANJU U USTANOVAMA ZA RANI I PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE

Magaš, Martina ; Tatalović Vorkapić, Sanja

Život i škola : časopis za teoriju i praksu odgoja i obrazovanja - 61 27-38

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=866970

2016.

Are there any differences in personality traits and life satisfaction between preschool and primary school teachers?

Tatalović Vorkapić, Sanja ; Čepić, Renata ; Šekulja, Ivana

Journal of research in childhood education - 30 361-373

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=866961

2016.

Ten Item Personality Inventory: A Validation Study on a Croatian Adult Sample

Tatalović Vorkapić, Sanja

The European Proceedings of Social & Behavioral Sciences - 4 192-202

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=866855

2016.

Povezanost osobina ličnosti, nade, optimizma i zadovoljstva životom odgojitelja predškolske djece

Tatalović Vorkapić, Sanja ; Jelić Puhalo, Jelena

Napredak : časopis za pedagogijsku teoriju i praksu - 157 205-220

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=866854

2016.

The relationship of neuroticism, psychoticism and depression with visual evoked potentials

Tatalović Vorkapić, Sanja ; Tadinac, Meri

Acta Neuropsychologica - 14 241-254

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=866838

2016.

Samovrednovanje kvalitete procesa učenja na individualnoj, timskoj i organizacijskoj razini iz perspektive učitelja

Čepić, Renata, Tatalović Vorkapić, Sanja, Ružić, Sara

Školski vjesnik: časopis za pedagoška i školska pitanja - 65 11-21

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=824877

2015.

How students of preschool education perceive their play competences - An analysis of their involvement in children's play

Tatalović Vorkapić, Sanja ; Katić, Vesna

Center for Educational Policy Studies Journal - C.E.P.S. Journal - 5 111-130

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=800027

2015.

Četvrti Festival diplomskih radova studenata Učiteljskog fakulteta u Rijeci

Tatalović Vorkapić, Sanja ; Vujičić, Lidija (urednice)

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=800060

2015.

Kreativno učenje kao put do dobrobiti djece: implikacije za pedagogiju i praksu odgajatelja i učitelja

Čepić, Renata ; Tatalović Vorkapić, Sanja

- 324-335

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=766064

2015.

Kako mjeriti održivo ponašanje? Adaptacija i validacija Upitnika o održivom ponašanju

Anđić, Dunja ; Tatalović Vorkapić, Sanja

Revija za sociologiju - 45 69-97

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=801334

2015.

Čega smo se bojali kada smo bili mali? Retrospektivna analiza strahova iz ranog djetinjstva

Tatalović Vorkapić, Sanja ; Knapić, Ivana

Metodički obzori - 10 62-76

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=800053

2015.

Validacija ljestvice za procjenu privrženosti djece rane dobi u fazi prilagodbe na jaslice

Tatalović Vorkapić, Sanja ; Pregelj-Čargonja, Željka ; Mihić, Ivana

Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja - 51 1-15

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=800046

2015.

Measuring preschool children temperament: Implications for preschool care and education practice

Tatalović Vorkapić, Sanja ; Lončarić, Darko

International Journal of Educational Psychology - 4 280-304

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=800032

2015.

The relationship between the well-being of parents and children

Pavlic, Karmen ; Tatalović Vorkapić, Sanja

The European Proceedings of Social and behavioural Sciences - EPSBS - VI 125-134

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=800031

2015.

How students of preschool education perceive their play competences - An analysis of their involvement in children's play

Tatalović Vorkapić, Sanja ; Katić, Vesna

Center for Educational Policy Studies Journal - C.E.P.S. Journal - 5 111-130

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=800027

2015.

The relationship between social desirability and visual evoked potentials: Implications for personality measurement

Tatalović Vorkapić, Sanja

Cogniţie, creier, comportament - XIX 99-113

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=767726

2015.

Lifelong Learning and Changes in Preschool Teacher Education – Croatian Experiences

Vujičić, Lidija ; Čepić, Renata ; Tatalović Vorkapić, Sanja

Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje – Croatian Journal of Education (CJE) - Vol.17 ; Sp.Ed.No.2/2015 175-189

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=766071

WOS

2015.

Considering Transversal Competences, Personality and Reputation in the Context of the Teachers’ Professional Development

Čepić, Renata ; Tatalović Vorkapić, Sanja ; Lončarić, Darko ; Anđić, Dunja ; Skočić Mihić, Sanja

INTERNATIONAL EDUCATION STUDIES - 8 8-20

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=752279

WOS

2015.

Validacija ljestvice za procjenu privrženosti djece rane dobi u fazi prilagodbe na jaslice

Tatalović Vorkapić, Sanja ; Pregelj-Čargonja, Željka ; Mihić, Ivana

Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja - 51 1-15

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=800046

2014.

The comparison of professional self-perceptions between preschool and primary school teachers in Croatia

Tatalović Vorkapić, Sanja ; Čepić, Renata ; Mulc, Matina

- 461-468

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=704391

2014.

Characteristics of a good elementary school teacher – analysis of teachers' self-perceptions

Čepić, Renata ; Tatalović Vorkapić, Sanja ; Kalin, Jana

- 185-192

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=704385

2014.

Implementing the pyramid of optimism in kindergartens

Tatalović Vorkapić, Sanja ; Pavlic, Karmen

Školski vjesnik : časopis za pedagoška i školska pitanja - 64 753-769

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=783360

2014.

Treba li odgajateljima smisao za humor?

Tatalović Vorkapić, Sanja ; Srok, Romina

Dijete, vrtić, obitelj : časopis za odgoj i naobrazbu predškolske djece namijenjen stručnjacima i roditeljima - 75 9-11

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=783350

2014.

Vrijednosti održivog ponašanja

Tatalović Vorkapić, Sanja ; Anđić, Dunja ; Unković, Sanja

Dijete, vrtić, obitelj : časopis za odgoj i naobrazbu predškolske djece namijenjen stručnjacima i roditeljima - 74 10-12

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=783344

2014.

Je li privilegirani status modela osobina ličnosti u psihologiji ličnosti opravdan? - Prikaz modela identiteta

Tatalović Vorkapić, Sanja

Suvremena psihologija - 17 181-198

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=753350

WOS

2014.

Validacija hrvatske verzije ljestvice socio- emocionalne dobrobiti i otpornosti predškolske djece

Tatalović Vorkapić, Sanja ; Lončarić, Darko

Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja - 50 102-117

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=747933

2014.

Psychometric properties of the Croatian version of Pavlov’s Temperament Survey for Preschool Children

Tatalović Vorkapić, Sanja ; Lučev, Ivana

International Journal of Psychology and Behavioral Sciences - 4 193-200

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=747930

2014.

The relationship between concordance of some personality dimensions and visual evoked potentials

Tatalović Vorkapić, Sanja

Studia psychologica - 56 323-336

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=747934

WOS

2014.

The comparison of professional self-perceptions between preschool and primary school teachers in Croatia

Tatalović Vorkapić, Sanja ; Čepić, Renata ; Mulc, Matina

- 461-468

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=704391

2014.

Characteristics of a good elementary school teacher – analysis of teachers' self-perceptions

Čepić, Renata ; Tatalović Vorkapić, Sanja ; Kalin, Jana

- 185-192

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=704385

2014.

Implementing the pyramid of optimism in kindergartens

Tatalović Vorkapić, Sanja ; Pavlic, Karmen

Školski vjesnik : časopis za pedagoška i školska pitanja - 64 753-769

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=783360

2014.

Treba li odgajateljima smisao za humor?

Tatalović Vorkapić, Sanja ; Srok, Romina

Dijete, vrtić, obitelj : časopis za odgoj i naobrazbu predškolske djece namijenjen stručnjacima i roditeljima - 75 9-11

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=783350

2014.

Vrijednosti održivog ponašanja

Tatalović Vorkapić, Sanja ; Anđić, Dunja ; Unković, Sanja

Dijete, vrtić, obitelj : časopis za odgoj i naobrazbu predškolske djece namijenjen stručnjacima i roditeljima - 74 10-12

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=783344

2014.

Je li privilegirani status modela osobina ličnosti u psihologiji ličnosti opravdan? - Prikaz modela identiteta

Tatalović Vorkapić, Sanja

Suvremena psihologija - 17 181-198

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=753350

WOS

2014.

Validacija hrvatske verzije ljestvice socio- emocionalne dobrobiti i otpornosti predškolske djece

Tatalović Vorkapić, Sanja ; Lončarić, Darko

Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja - 50 102-117

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=747933

2014.

Psychometric properties of the Croatian version of Pavlov’s Temperament Survey for Preschool Children

Tatalović Vorkapić, Sanja ; Lučev, Ivana

International Journal of Psychology and Behavioral Sciences - 4 193-200

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=747930

2014.

The relationship between concordance of some personality dimensions and visual evoked potentials

Tatalović Vorkapić, Sanja

Studia psychologica - 56 323-336

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=747934

WOS

2014.

The comparison of professional self-perceptions between preschool and primary school teachers in Croatia

Tatalović Vorkapić, Sanja ; Čepić, Renata ; Mulc, Matina

- 461-468

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=704391

2014.

Characteristics of a good elementary school teacher – analysis of teachers' self-perceptions

Čepić, Renata ; Tatalović Vorkapić, Sanja ; Kalin, Jana

- 185-192

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=704385

2014.

Implementing the pyramid of optimism in kindergartens

Tatalović Vorkapić, Sanja ; Pavlic, Karmen

Školski vjesnik : časopis za pedagoška i školska pitanja - 64 753-769

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=783360

2014.

Treba li odgajateljima smisao za humor?

Tatalović Vorkapić, Sanja ; Srok, Romina

Dijete, vrtić, obitelj : časopis za odgoj i naobrazbu predškolske djece namijenjen stručnjacima i roditeljima - 75 9-11

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=783350

2014.

Vrijednosti održivog ponašanja

Tatalović Vorkapić, Sanja ; Anđić, Dunja ; Unković, Sanja

Dijete, vrtić, obitelj : časopis za odgoj i naobrazbu predškolske djece namijenjen stručnjacima i roditeljima - 74 10-12

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=783344

2014.

Je li privilegirani status modela osobina ličnosti u psihologiji ličnosti opravdan? - Prikaz modela identiteta

Tatalović Vorkapić, Sanja

Suvremena psihologija - 17 181-198

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=753350

WOS

2014.

Psychometric properties of the Croatian version of Pavlov’s Temperament Survey for Preschool Children

Tatalović Vorkapić, Sanja ; Lučev, Ivana

International Journal of Psychology and Behavioral Sciences - 4 193-200

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=747930

2014.

VALIDACIJA HRVATSKE VERZIJE LJESTVICE SOCIO- EMOCIONALNE DOBROBITI I OTPORNOSTI PREDŠKOLSKE DJECE

Tatalović Vorkapić, Sanja ; Lončarić, Darko

Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja - 50 102-117

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=747933

2014.

The relationship between concordance of some personality dimensions and visual evoked potentials

Tatalović Vorkapić, Sanja

Studia psychologica - 56 323-336

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=747934

WOS

2013.

The relationship between personality traits and anxiety/depression levels in different drug abusers' group

Tatalović Vorkapić, Sanja ; Dadić-Hero, Elizabeta ; Ružić, Klementina

Annali dell'Istituto superiore di sanita - 49 365-369

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=689591

WOS

2013.

Electrocortical Correlates of Temperament

Tatalović Vorkapić, Sanja ; Tadinac, Meri ; Lučev, Ivana

Polish Psychological Bulletin - 44 92-101

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=603448

2013.

Kvaliteta rada predškolskih ustanova: Procjena odgovornosti od strane ravnatelja

Magaš, Martina ; Tatalović Vorkapić, Sanja

Dijete, vrtić, obitelj : časopis za odgoj i naobrazbu predškolske djece namijenjen stručnjacima i roditeljima - 70 25-27

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=783339

2013.

Importance of students' personality traits for their future work with preschool children

Tatalović Vorkapić, Sanja ; Puljić, Irena

Metodički obzori - 8(2) 34-46

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=689597

2013.

Measuring empathy in future preschool teachers: Implications for study program modification

Tatalović Vorkapić, Sanja ; Ružić, Natali

International journal of psychology and behavioral sciences - 3 188-195

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=689595

2013.

Posreduje li profesionalno sagorijevanje učinke osobine ličnosti na zadovoljstvo životom odgojitelja predškolske djece?

Tatalović Vorkapić, Sanja ; Lončarić, Darko

Psihologijske teme - 22 431-445

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=689592

2013.

The relationship between personality traits and anxiety/depression levels in different drug abusers' group

Tatalović Vorkapić, Sanja ; Dadić-Hero, Elizabeta ; Ružić, Klementina

Annali dell'Istituto superiore di sanita - 49 365-369

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=689591

WOS

2013.

Electrocortical Correlates of Temperament

Tatalović Vorkapić, Sanja ; Tadinac, Meri ; Lučev, Ivana

Polish Psychological Bulletin - 44 92-101

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=603448

2012.

SStavovi prema obrascima ponašanja adolescenata u socijalnim sukobima

Tatalović Vorkapić, Sanja ; Vlah, Nataša ; Mejovšek, Milko

Suvremena psihologija - 15 141-156

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=689604

WOS

2012.

Computer use in pre-school education: The attitudes of the future pre-school teachers in Croatia

Tatalović Vorkapić, Sanja ; Milovanović, Sandra

Education 3-13: International Journal of Primary, Elementary and Early Years Education - 3 1-13

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=689600

2012.

Osnaživanje uloge budućih odgajatelja u očuvanju mentalnog zdravlja predškolske djece: promjene studijskog programa

Tatalović Vorkapić, Sanja ; Vlah, Nataša ; Vujičić, Lidija

Život i škola : časopis za teoriju i praksu odgoja i obrazovanja - 2 130-144

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=611418

2012.

Construct validity of Croatian version of the Pavlovian Temperament Survey (PTS)

Tatalović Vorkapić, Sanja ; Lučev, Ivana ; Tadinac, Meri

Psihološka obzorja : Horizons of psychology - 21 29-38

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=603260

2012.

The Significance of Preschool Teacher’s Personality in Early Childhood Education: Analysis of Eysenck’s and Big Five Dimensions of Personality

Tatalović Vorkapić, Sanja

International journal of psychologyd Behavioral Sciences - 2 28-37

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=593538

2012.

Internal and external factors in professional burnout of substance abuse counsellors in Croatia

Sanja Tatalović Vorkapić ; Jelena Mustapić

ANNALI DELL ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA - 48 189-197

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=593061

WOS

2012.

Do we need Positive Psychology in Croatian kindergartens? The implementation possibilities evaluated by preschool teachers

Tatalović Vorkapić, Sanja ; Vujičić, Lidija

Early years: An international journal of research and development - 2 1-12

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=574491

2011.

Suradnja s roditeljima u predškolskoj ustanovi: analiza pojedinih aspekata

Vlah, Nataša ; Tatalović Vorkapić, Sanja

Napredak - 152 61-73

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=593537

2011.

Proposal for a new detection method of substance abuse risk in Croatian adolescents

Tatalović Vorkapić, Sanja ; Dadić-Hero, Elizabeta ; Ružić, Klementina ; Rončević, Dobrica ; Knez, Rajna

Annali dell'Istituto Superiore di Sanita - 47 316-320

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=527875

WOS

2011.

Does the abstract thinking have a significant role in the relationship between extraversion and evoked brain potentials?

Tatalović Vorkapić, Sanja ; Tadinac, Meri

Review of psychology - 18 63-70

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=593530

2011.

Electrophysiological differences in Sanguine, Choleric, Phlegmatic and Melancholic

Tatalović Vorkapić, Sanja

The Romanian Journal for Psychology, Psychotherapy and Neuroscience - 1 67-96

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=574485

2011.

Vrijednosne orijentacije učenika strukovnih škola kao prediktori obrazaca ponašanja u socijalnim sukobima

Vlah, Nataša ; Lončarić, Darko ; Tatalović Vorkapić, Sanja

Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja - 47 31-40

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=540764

2011.

Vrijednosne orijentacije učenika strukovnih škola kao prediktori obrazaca ponašanja u socijalnim sukobima

Vlah, Nataša ; Lončarić, Darko ; Tatalović Vorkapić, Sanja

Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja - 47 31-40

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=540764

2011.

ELECTROPHYSIOLOGICAL CORRELATES OF EMPATHY

Tatalović Vorkapić, Sanja ; Tadinac, Meri

The Romanian Journal for Psychology, Psychotherapy and Neuroscience - 1 19-37

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=516520

2011.

Struktura vrijednosnih orijentacija i hijerarhija vrednota učenika strukovnih škola

Vlah, Nataša ; Lončarić, Darko ; Tatalović Vorkapić, Sanja

Društvena istraživanja - 20 479-493

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=540141

WOS

2011.

Struktura vrijednosnih orijentacija i hijerarhija vrednota učenika strukovnih škola

Vlah, Nataša ; Lončarić, Darko ; Tatalović Vorkapić, Sanja

Društvena istraživanja - 20 479-493

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=540141

WOS

2011.

Suradnja s roditeljima u predškolskoj ustanovi: analiza pojedinih aspekata

Vlah, Nataša ; Tatalović Vorkapić, Sanja

Napredak - 152 61-73

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=593537

2011.

Proposal for a new detection method of substance abuse risk in Croatian adolescents

Tatalović Vorkapić, Sanja ; Dadić-Hero, Elizabeta ; Ružić, Klementina ; Rončević, Dobrica ; Knez, Rajna

Annali dell'Istituto Superiore di Sanita - 47 316-320

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=527875

WOS

2011.

Does the abstract thinking have a significant role in the relationship between extraversion and evoked brain potentials?

Tatalović Vorkapić, Sanja ; Tadinac, Meri

Review of psychology - 18 63-70

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=593530

2011.

Electrophysiological differences in Sanguine, Choleric, Phlegmatic and Melancholic

Tatalović Vorkapić, Sanja

The Romanian Journal for Psychology, Psychotherapy and Neuroscience - 1 67-96

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=574485

2011.

Vrijednosne orijentacije učenika strukovnih škola kao prediktori obrazaca ponašanja u socijalnim sukobima

Vlah, Nataša ; Lončarić, Darko ; Tatalović Vorkapić, Sanja

Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja - 47 31-40

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=540764

2011.

ELECTROPHYSIOLOGICAL CORRELATES OF EMPATHY

Tatalović Vorkapić, Sanja ; Tadinac, Meri

The Romanian Journal for Psychology, Psychotherapy and Neuroscience - 1 19-37

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=516520

2011.

Struktura vrijednosnih orijentacija i hijerarhija vrednota učenika strukovnih škola

Vlah, Nataša ; Lončarić, Darko ; Tatalović Vorkapić, Sanja

Društvena istraživanja - 20 479-493

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=540141

WOS

2011.

Suradnja s roditeljima u predškolskoj ustanovi: analiza pojedinih aspekata

Vlah, Nataša ; Tatalović Vorkapić, Sanja

Napredak - 152 61-73

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=593537

2011.

Proposal for a new detection method of substance abuse risk in Croatian adolescents

Tatalović Vorkapić, Sanja ; Dadić-Hero, Elizabeta ; Ružić, Klementina ; Rončević, Dobrica ; Knez, Rajna

Annali dell'Istituto Superiore di Sanita - 47 316-320

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=527875

WOS

2011.

Does the abstract thinking have a significant role in the relationship between extraversion and evoked brain potentials?

Tatalović Vorkapić, Sanja ; Tadinac, Meri

Review of psychology - 18 63-70

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=593530

2011.

Electrophysiological differences in Sanguine, Choleric, Phlegmatic and Melancholic

Tatalović Vorkapić, Sanja

The Romanian Journal for Psychology, Psychotherapy and Neuroscience - 1 67-96

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=574485

2011.

ELECTROPHYSIOLOGICAL CORRELATES OF EMPATHY

Tatalović Vorkapić, Sanja ; Tadinac, Meri

The Romanian Journal for Psychology, Psychotherapy and Neuroscience - 1 19-37

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=516520

2011.

Vrijednosne orijentacije učenika strukovnih škola kao prediktori obrazaca ponašanja u socijalnim sukobima

Vlah, Nataša ; Lončarić, Darko ; Tatalović Vorkapić, Sanja

Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja - 47 31-40

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=540764

2011.

Struktura vrijednosnih orijentacija i hijerarhija vrednota učenika strukovnih škola

Vlah, Nataša ; Lončarić, Darko ; Tatalović Vorkapić, Sanja

Društvena istraživanja - 20 479-493

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=540141

WOS

2010.

ANTIPSYCHOTIC SIDE-EFFECT – POTENTIAL RISK OF PATIENTS REJECTING THEIR TREATMENTS

Dadić-Hero, Elizabeta ; Ružić, Klementina ; Medved, Paola ; Tatalović-Vorkapić, Sanja ; Graovac, Mirjana

Psychiatria Danubina - 22 105-107

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=447842

WOS

2010.

Mjerenje ovisnosti i kriminaliteta kod opijatskih ovisnika primjenom EPQ R/A

Tatalović Vorkapić, Sanja ; Antičević, Vesna ; Dadić Hero, Elizabeta

Kriminologija & socijalna integracija : časopis za kriminologiju, penologiju i poremećaje u ponašanju - 18 1-11

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=574487

2010.

Side-effects of generic

Ružić, Klementina ; Medved, Paola ; Dadić-Hero, Elizabeta ; Graovac, Mirjana ; Tatalović-Vorkapić, Sanja ; Rončević Gržeta, Ika

Psychiatria Danubina - 22 99-101

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=447839

WOS

2010.

P300 and extraversion in the visual odball paradigm

Tatalović Vorkapić, Sanja ; Tadinac, Meri ; Rudež, Josip

Studia psychologica - 52 3-14

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=457974

WOS

2009.

Biological correlates of P300 and its relationship with extraversion

Tatalović Vorkapić, Sanja

Collegium antropologicum - 33 1215-1222

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=516523

WOS

2008.

Primjena metode evociranih moždanih potencijala u istraživanju ekstraverzije

Tatalović Vorkapić, Sanja

Društvena istraživanja - 17 247-265

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=430976

WOS

2008.

Procjena rizika od ovisnosti kod adolescenata

Rončević, Dobrica ; Tatalović Vorkapić, Sanja ; Dadić-Hero, Elizabeta ; Ružić, Klementina

Alcoholism - 44 116-116

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=388209

2008.

Brebner-Cooperov model ekstraverzije

Tatalović Vorkapić, Sanja

Suvremena psihologija - 11 261-271

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=574570

2008.

Evoked potentials and abstract thinking

Tatalović Vorkapić, Sanja ; Tadinac, Meri ; Kulenović, Alija ; Buško, Vesna

Review of psychology - 15 67-76

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=400872

2006.

Faktorska analiza FF-NPQ primijenjenog na hrvatskom uzorku.

Tatalović Vorkapić, Sanja ; Lučev, Ivana ; Morosini Turčinović, Sabina

- 387-397

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=281745

2002.

Konstrukcija hrvatske verzije Pavlovijanskog upitnika temperamenta (PTS)

Lučev, Ivana ; Tadinac Babić, Meri ; Tatalović, Sanja

Suvremena psihologija - 5 207-226

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=122967

Znanstvene knjige

2021.

Kako bez suza u dječji vrtić i osnovnu školu? : Podrška socijalno-emocionalnoj dobrobiti djece tijekom prijelaza i prilagodbe, Psihologija dobrobiti djece vol. 2.

autorica

Tatalović Vorkapić, Sanja

znanstvena monografija, e-izdanje

Sveučilište u Rijeci, Učiteljski fakultet i Grad Rijeka Rijeka

https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:189:492309

2021.

Supporting Children’s Well-Being During Early Childhood Transition to School (urednice: Tatalović Vorkapić, Sanja & LoCasale-Crouch, Jennifer)

urednica knjige

Christine Pajunar Li-Grining, Loyola University Chicago, USA Zahra Naqi, Loyola University Chicago, USA Kelsey Johnson-Davis, Loyola University Chicago, USA Maria Teresa Franco A., Loyola University Chicago, USA Jacquelynne Anne Boivin, Bridgewater State University, USA Theresa Melito-Conners, Melrose Public Schools, USA Adrijana Višnjić Jevtić, Faculty of Teacher Education, University of Zagreb, Croati Ivana Visković, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Split, Croatia Meg Deane Franko, University of Denver, USA Duan Zhang, University of Denver, USA Md Jahangir Alam, Graduate School of International Cooperation Studies (GSICS), Kobe University, Japan Jill Gandhi, New York University, USA Robin C. Sayers, Crane Center for Early Childhood Research and Policy, The Ohio State University, USA Rebecca Dore, Crane Center for Early Childhood Research and Policy, The Ohio State University, USA Kelly M. Purtell, Crane Center for Early Childhood Research and Policy, The Ohio State University, USA Laura Justice, Crane Center for Early Childhood Research and Policy, The Ohio State University, USA Logan Pelfrey, Crane Center for Early Childhood Research and Policy, The Ohio State University, USA Hui Jiang, Crane Center for Early Childhood Research and Policy, The Ohio State University, USA Ivana Hanzec Marković, Faculty of Croatian Studies, University of Zagreb, Croatia Gordana Kuterovac Jagodić, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Zagreb, Croatia Caroline Jones Gooden, University of Kentucky, USA Aihua Hu, Western Norway University of Applied Sciences, Norway Christine M. McWayne, Tufts University, USA Daryl Greenfield, University of Miami, USA Betty Zan, University of Northern Iowa, USA Jayanthi Mistry, Tufts University, USA Wendy Ochoa, Tufts University, USA Louisa Tarullo, Mathematica, USA Nikki Aikens, Mathematica, USA Lizabeth Malone, Mathematica, USA Ashley Kopack Klein, Mathematica, USA Jennifer Acosta, Mathematica, USA Jordan E. Greenburg, George Mason University, USA Adam Winsler, George Mason University, USA Judy Paulick, University of Virginia, USA Natalia Palacios, University of Virginia, USA Amanda Kibler, Oregon State University, USA Katherine C. Pears, Oregon Social Learning Center, USA Hyoun K. Kim, Yonsei University, South Korea Karlyn R. Adams-Wiggins, Portland State University, USA Hebbah El-Moslimany, Rutgers University, USA

ZnDjZnanstveneKnjige

Sanja Tatalović Vorkapić & Jennifer LoCasale-Crouch

IGI-Global Hershey, PA, USA

https://www.igi-global.com/book/supporting-children-well-being-during/244456

01.06.2020.

Psihologija prvirženosti i prilagodba u dječjemu vrtiću - Psihologija dobrobiti djece vol. 1

Urednica

Sanja Tatalović Vorkapić, Sanja Smojver-Ažić, Ivana Mihić, Ivana Pauletić, Milana Rajić, Martina Halužan, Radmila Bajić, Tamara Demo, Nikolina Đečaj

Znanstvena monografia

Sanja Tatallović Vorkapić

Sveučilište u Rijeci, Učiteljaki fakultet u Rijeci Rijeka

2020.

Smjernice za nositelje obrazovnih politika u svrhu promicanja mentalnoga zdravlja

autorica i urednica

Grazzani, Ilaria ; Agliati, Alessia ; Conte, Elisabetta ; Cavioni, Valeria ; Gandellini, Sabina ; Ornaghi, Veronica ; Micol Rossi, Francesca ; Lupica Spagnolo, Mara ; Poulou, Maria ; Karachaliou, Spyridoula ; Komineas, Theodoros ; Kotsana, Baso ; Mavrogianni, Theoni ; Papathanassopoulos, Fotis ; Sotiropoulou, Asproula ; Theodoropoulou, Ioanna ; Vogka, Maria ; Voulgaris, Stamatis ; Tatalović Vorkapić, Sanja ; Čamber Tambolaš, Akvilina ; Lisjak, Korana ; Vujičić, Lidija ; Golob, Lana ; Martinsone, Baiba ; Damberga, Ilze ; Stokenberga, Ieva ; Supe, Inga ; Inberga, Vineta ; Cefai, Carmel ; Bartolo, Paul ; Camilleri, Liberato ; O’Riordan, Mollie ; Simões, Celeste ; Canha, Lúcia ; Fonseca Félix, Ana ; Gaspar de Matos, Margarida ; Lebre, Paula ; Murgo, Camélia ; Santos, Anabela ; Santos, Dória ; Santos, Margarida ; Colomeischi, Aurora Adina ; Paraschiva Rusu, Petruta ; Sinziana Duca, Diana ; Acostoaie, Lidia ; Scutaru, Gabriela ; Vintur, Tatiana

Priručnik

Tatalović Vorkapić, Sanja; Vujičić, Lidija

Sveučilište u Rijeci, Učiteljski fakultet Rijeka

http://www.ufri.uniri.hr/hr/naslovnica/202-hr/promehs/4131-prirucnici.html

2020.

Smjernice za roditelje u svrhu promicanja mentalnoga zdravlja kod kuće

autorica i urednica

Grazzani, Ilaria ; Agliati, Alessia ; Conte, Elisabetta ; Cavioni, Valeria ; Gandellini, Sabina ; Ornaghi, Veronica ; Micol Rossi, Francesca ; Lupica Spagnolo, Mara ; Poulou, Maria ; Karachaliou, Spyridoula ; Komineas, Theodoros ; Kotsana, Baso ; Mavrogianni, Theoni ; Papathanassopoulos, Fotis ; Sotiropoulou, Asproula ; Theodoropoulou, Ioanna ; Vogka, Maria ; Voulgaris, Stamatis ; Tatalović Vorkapić, Sanja ; Čamber Tambolaš, Akvilina ; Lisjak, Korana ; Vujičić, Lidija ; Golob, Lana ; Martinsone, Baiba ; Damberga, Ilze ; Stokenberga, Ieva ; Supe, Inga ; Inberga, Vineta ; Cefai, Carmel ; Bartolo, Paul ; Camilleri, Liberato ; O’Riordan, Mollie ; Simões, Celeste ; Canha, Lúcia ; Fonseca Félix, Ana ; Gaspar de Matos, Margarida ; Lebre, Paula ; Murgo, Camélia ; Santos, Anabela ; Santos, Dória ; Santos, Margarida ; Colomeischi, Aurora Adina ; Paraschiva Rusu, Petruta ; Sinziana Duca, Diana ; Acostoaie, Lidia ; Scutaru, Gabriela ; Vintur, Tatiana

Priručnik

Tatalović Vorkapić, Sanja; Vujičić, Lidija

Sveučilište u Rijeci, Učiteljski fakultet Rijeka

http://www.ufri.uniri.hr/hr/naslovnica/202-hr/promehs/4131-prirucnici.html

2020.

Priručnik za odgajatelje, učitelje i nastavnike u svrhu promicanja vlastitoga mentalnoga zdravlja

autorica i urednica

Grazzani, Ilaria ; Agliati, Alessia ; Conte, Elisabetta ; Cavioni, Valeria ; Gandellini, Sabina ; Ornaghi, Veronica ; Micol Rossi, Francesca ; Lupica Spagnolo, Mara ; Poulou, Maria ; Karachaliou, Spyridoula ; Komineas, Theodoros ; Kotsana, Baso ; Mavrogianni, Theoni ; Papathanassopoulos, Fotis ; Sotiropoulou, Asproula ; Theodoropoulou, Ioanna ; Vogka, Maria ; Voulgaris, Stamatis ; Tatalović Vorkapić, Sanja ; Čamber Tambolaš, Akvilina ; Lisjak, Korana ; Vujičić, Lidija ; Golob, Lana ; Martinsone, Baiba ; Damberga, Ilze ; Stokenberga, Ieva ; Supe, Inga ; Inberga, Vineta ; Cefai, Carmel ; Bartolo, Paul ; Camilleri, Liberato ; O’Riordan, Mollie ; Simões, Celeste ; Canha, Lúcia ; Fonseca Félix, Ana ; Gaspar de Matos, Margarida ; Lebre, Paula ; Murgo, Camélia ; Santos, Anabela ; Santos, Dória ; Santos, Margarida ; Colomeischi, Aurora Adina ; Paraschiva Rusu, Petruta ; Sinziana Duca, Diana ; Acostoaie, Lidia ; Scutaru, Gabriela ; Vintur, Tatiana

Priručnik

Tatalović Vorkapić, Sanja; Vujičić, Lidija

Sveučilište u Rijeci, Učiteljski fakultet Rijeka

http://www.ufri.uniri.hr/hr/naslovnica/202-hr/promehs/4131-prirucnici.html

2020.

Priručnik za učenike od 5. do 8. razreda i srednjoškolske učenike u svrhu promicanja vlastitoga mentalnoga zdravlja

autorica i urednica

Grazzani, Ilaria ; Agliati, Alessia ; Conte, Elisabetta ; Cavioni, Valeria ; Gandellini, Sabina ; Ornaghi, Veronica ; Micol Rossi, Francesca ; Lupica Spagnolo, Mara ; Poulou, Maria ; Karachaliou, Spyridoula ; Komineas, Theodoros ; Kotsana, Baso ; Mavrogianni, Theoni ; Papathanassopoulos, Fotis ; Sotiropoulou, Asproula ; Theodoropoulou, Ioanna ; Vogka, Maria ; Voulgaris, Stamatis ; Tatalović Vorkapić, Sanja ; Čamber Tambolaš, Akvilina ; Lisjak, Korana ; Vujičić, Lidija ; Golob, Lana ; Martinsone, Baiba ; Damberga, Ilze ; Stokenberga, Ieva ; Supe, Inga ; Inberga, Vineta ; Cefai, Carmel ; Bartolo, Paul ; Camilleri, Liberato ; O’Riordan, Mollie ; Simões, Celeste ; Canha, Lúcia ; Fonseca Félix, Ana ; Gaspar de Matos, Margarida ; Lebre, Paula ; Murgo, Camélia ; Santos, Anabela ; Santos, Dória ; Santos, Margarida ; Colomeischi, Aurora Adina ; Paraschiva Rusu, Petruta ; Sinziana Duca, Diana ; Acostoaie, Lidia ; Scutaru, Gabriela ; Vintur, Tatiana

Priručnik

Tatalović Vorkapić, Sanja; Vujičić, Lidija

Sveučilište u Rijeci, Učiteljski fakultet Rijeka

http://www.ufri.uniri.hr/hr/naslovnica/202-hr/promehs/4131-prirucnici.html

2020.

Priručnik za nastavnike u svrhu promicanja mentalnoga zdravlja učenika od 5. do 8. razreda i srednjoškolskih učenika

autorica i urednica

Grazzani, Ilaria ; Agliati, Alessia ; Conte, Elisabetta ; Cavioni, Valeria ; Gandellini, Sabina ; Ornaghi, Veronica ; Micol Rossi, Francesca ; Lupica Spagnolo, Mara ; Poulou, Maria ; Karachaliou, Spyridoula ; Komineas, Theodoros ; Kotsana, Baso ; Mavrogianni, Theoni ; Papathanassopoulos, Fotis ; Sotiropoulou, Asproula ; Theodoropoulou, Ioanna ; Vogka, Maria ; Voulgaris, Stamatis ; Tatalović Vorkapić, Sanja ; Čamber Tambolaš, Akvilina ; Lisjak, Korana ; Vujičić, Lidija ; Golob, Lana ; Martinsone, Baiba ; Damberga, Ilze ; Stokenberga, Ieva ; Supe, Inga ; Inberga, Vineta ; Cefai, Carmel ; Bartolo, Paul ; Camilleri, Liberato ; O’Riordan, Mollie ; Simões, Celeste ; Canha, Lúcia ; Fonseca Félix, Ana ; Gaspar de Matos, Margarida ; Lebre, Paula ; Murgo, Camélia ; Santos, Anabela ; Santos, Dória ; Santos, Margarida ; Colomeischi, Aurora Adina ; Paraschiva Rusu, Petruta ; Sinziana Duca, Diana ; Acostoaie, Lidia ; Scutaru, Gabriela ; Vintur, Tatiana

Priručnik

Tatalović Vorkapić, Sanja; Vujičić, Lidija

Sveučilište u Rijeci, Učiteljski fakultet Rijeka

http://www.ufri.uniri.hr/hr/naslovnica/202-hr/promehs/4131-prirucnici.html

2020.

Priručnik za odgajatelje i učitelje u svrhu promicanja mentalnoga zdravlja djece u dobi od 3. do 10. godine

autorica i urednica

Grazzani, Ilaria ; Agliati, Alessia ; Conte, Elisabetta ; Cavioni, Valeria ; Gandellini, Sabina ; Ornaghi, Veronica ; Micol Rossi, Francesca ; Lupica Spagnolo, Mara ; Poulou, Maria ; Karachaliou, Spyridoula ; Komineas, Theodoros ; Kotsana, Baso ; Mavrogianni, Theoni ; Papathanassopoulos, Fotis ; Sotiropoulou, Asproula ; Theodoropoulou, Ioanna ; Vogka, Maria ; Voulgaris, Stamatis ; Tatalović Vorkapić, Sanja ; Čamber Tambolaš, Akvilina ; Lisjak, Korana ; Vujičić, Lidija ; Golob, Lana ; Martinsone, Baiba ; Damberga, Ilze ; Stokenberga, Ieva ; Supe, Inga ; Inberga, Vineta ; Cefai, Carmel ; Bartolo, Paul ; Camilleri, Liberato ; O’Riordan, Mollie ; Simões, Celeste ; Canha, Lúcia ; Fonseca Félix, Ana ; Gaspar de Matos, Margarida ; Lebre, Paula ; Murgo, Camélia ; Santos, Anabela ; Santos, Dória ; Santos, Margarida ; Colomeischi, Aurora Adina ; Paraschiva Rusu, Petruta ; Sinziana Duca, Diana ; Acostoaie, Lidia ; Scutaru, Gabriela ; Vintur, Tatiana

Priručnik

Tatalović Vorkapić, Sanja; Vujičić, Lidija

Sveučilište u Rijeci, Učiteljski fakultet Rijeka

http://www.ufri.uniri.hr/hr/naslovnica/202-hr/promehs/4131-prirucnici.html

2020.

Priručnik za promicanje mentalnoga zdravlja djece u dobi od 3. do 10. godine

autorica i urednica

Grazzani, Ilaria ; Agliati, Alessia ; Conte, Elisabetta ; Cavioni, Valeria ; Gandellini, Sabina ; Ornaghi, Veronica ; Micol Rossi, Francesca ; Lupica Spagnolo, Mara ; Poulou, Maria ; Karachaliou, Spyridoula ; Komineas, Theodoros ; Kotsana, Baso ; Mavrogianni, Theoni ; Papathanassopoulos, Fotis ; Sotiropoulou, Asproula ; Theodoropoulou, Ioanna ; Vogka, Maria ; Voulgaris, Stamatis ; Tatalović Vorkapić, Sanja ; Čamber Tambolaš, Akvilina ; Lisjak, Korana ; Vujičić, Lidija ; Golob, Lana ; Martinsone, Baiba ; Damberga, Ilze ; Stokenberga, Ieva ; Supe, Inga ; Inberga, Vineta ; Cefai, Carmel ; Bartolo, Paul ; Camilleri, Liberato ; O’Riordan, Mollie ; Simões, Celeste ; Canha, Lúcia ; Fonseca Félix, Ana ; Gaspar de Matos, Margarida ; Lebre, Paula ; Murgo, Camélia ; Santos, Anabela ; Santos, Dória ; Santos, Margarida ; Colomeischi, Aurora Adina ; Paraschiva Rusu, Petruta ; Sinziana Duca, Diana ; Acostoaie, Lidia ; Scutaru, Gabriela ; Vintur, Tatiana

Priručnik

Tatalović Vorkapić, Sanja; Vujičić, Lidija

Sveučilište u Rijeci, Učiteljski fakultet Rijeka

http://www.ufri.uniri.hr/hr/naslovnica/202-hr/promehs/4131-prirucnici.html

2020.

Nešto se jako čudno dogodilo u mojem gradu. Adaptacija i prijevod originala knjige Something very strange happened in my city (Shu-Chen “Jenny” Yen)

Tatalović Vorkapić, Sanja;

2018.

Gratitude and Prosocial Behaviour Among Preservice Preschool Teachers: Their Significance in the Future Educational Work

Tatalović Vorkapić, Sanja ; Lacmanović, Sara ; Katić, Vesna

Silton, R. Nava

IGI-global

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=956619

2018.

Students’ Attitudes Toward Education of Gifted Children and Competencies as Future Teachers: Case Study From Croatia

Arrigoni, Jasna ; Tatalović-Vorkapić, Sanja

Cannaday, Jessica

IGI Global

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=931747

2017.

Positive Psychology Competences of Pre-School Teachers as a Tool for Understanding and Nurturing Children's Play

Tatalović Vorkapić, Sanja ; Prović, Petra

Drew, P. ; Putman, M. ; Petty, T. M. ; Good, A. J.

IGI-global

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=927679

2017.

Future teachers’ personality, creative learning and academic success – How much their relationship is matter in contemporary educational context?

Tatalović Vorkapić, Sanja ; Čepić, Renata

Vujičić, Lidija ; Holz, Oliver ; Duh, Matjaž ; Michielsen, Melissa

Lit Verlag GmbH & Co. KG Wien

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=881660

2017.

Osobine ličnosti i profesionalne kompetencije hrvatskih i slovenskih učitelja

Tatalović Vorkapić, Sanja

Čepić, Renata ; Kalin, Jana

Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=881656

2017.

10. Međunardona konferencija u Rijeci, Hrvatska: Suvremeni trendovi u visokom obrazovanju u Evropi - Institucijsko djetinjstvo: Izazovi suvremenog odgoja i obrazovanja

Tatalović Vorkapić, Sanja ; Verdonik, Maja ; Anđić, Dunja

Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=881664

2017.

Measuring the Psychological and Electrophysiological Attributes of Human Personality: Emerging Research and Opportunities

Tatalović Vorkapić, Sanja

IGI-Global

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=867593

2016.

Myths about creativity: how do student teachers perceive creativity?

Čepić, Renata ; Tatalović Vorkapić, Sanja ; Mašić, Marijeta

Katarina Aškerc, Slavko Cvetek, Viktorija Florjančič, Manja Klemenčič, Barica Marentič Požarnik, Sonja Rutar

Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=881904

2016.

Performance-Based Assessment Evaluated by Croatian Preschool Teachers and Students: Implications for Study Program and Practice Modifications

Tatalović Vorkapić, Sanja ; Katić, Vesna

Drew, Polly

IGI-Global

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=802372

2015.

The empirical study about internet use and computer games among Croatian children

Tatalović Vorkapić, Sanja ; Polanec, Elma

Harrison, Dew

IGI-Global

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=800030

2015.

Redefiniranje obrazovanja odgajatelja: analiza iskustava studiranja prve generacije sveučilišnog diplomskog studija na Učiteljskom fakultetu u Rijeci

Vujičić, Lidija ; Tatalović Vorkapić, Sanja ; Boneta, Željko

Ivon, Hicela ; Mendeš, Branimir

Filozofski fakultet u Splitu

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=796159

2015.

Teachers’ Informal Learning: Context and Challenges in Professional Practice

Čepić, Renata ; Tatalović Vorkapić, Sanja

Grušovnik, Tomaž

Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=766033

2015.

Contemporary Challenges and Preschool Teachers’ Education in Croatia : The Evaluation of the New Study Program of Early/Preschool Care and Education at Faculty of Teacher Education in Rijeka

Tatalović Vorkapić, Sanja ; Vujičić, Lidija ; Boneta, Željko

Ribeiro, Filipa M. ; Politis, Yurgos ; Culum, Bojana

IGI Global

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=758604

2014.

Interdisciplinary Approaches to Sustainable Development in Higher Education: A Case Study from Croatia

Anđić, Dunja ; Tatalović Vorkapić, Sanja

Thomas, Ken D. ; Muga, E. Helen

IGI Global

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=699728

2014.

Kontinuirani profesionalni razvoj učitelja kao nužni preduvjet za inoviranje odgojno-obrazovnoga rada

Čepić, Renata ; Tatalović Vorkapić, Sanja ; Svetić, Ana

Hozjan Dejan

Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales Ludus

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=699576

2014.

Preschool teacher identitiy

Tatalović Vorkapić, Sanja ; Vujičić, Lidija ; Čepić, Renata

Breen, Paul

IGI Global

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=699561

2012.

Istraživanje odgojno-obrazovne prakse : dominantna strategija profesionalnog razvoja odgajatelja

Vujičić, Lidija ; Tatalović Vorkapić, Sanja ; Boneta, Željko

Pehlić, Izet ; Vejo, Edina ; Hasanagić, Anela

Islamski pedagoški fakultet Univerziteta u Zenici

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=613312

Pozvana predavanja

4.5.2021.

Mentalno zdravlje u odgojno-obrazovnom kontekstu: Doprinos projekta PROMEHS -Grad Rijeka ususret Europskom tjednu mladih: Naša budućnost je u našim rukama, Pozvano predavanje za Okrugli stol, Odjel za školstvo I obrazovanje Grada Rijeke-

Sanja Tatalović Vorkapić

Grad Rijeka, online

29.4.2021.

Socijalno-emocionalno učenje i otpornost kao podrška razvoju osobnosti u odgojno obrazovnom kontekstu -Pozvano plenarno predavanje za Državni stručni skup psihologa iz odgojno obrazovnih ustanova – /PULA/, 29. - 30. 4. 2021.-Formativno praćenje – podrška u razvoju osobnosti-

Sanja Tatalović Vorkapić

Pula, online

11.2020.

Suradnja s roditeljima u odgojno-obrazovnom kontekstu– mentalno zdravlje kod kuće -Znanstveno-sručni skup Implementacija Kurikula za mentalno zdravlje – edukacija za odgajatelje, učitelje i nastavnike u okviru projekt PROMEHS-

Sanja Tatalović Vorkapić i Hana Gačal

Rijeka, online

11.2020.

Važnost mentalnog zdravlja u odgojno-obrazovnom kontekstu – uvod u projekt PROMEHS -Znanstveno-sručni skup Implementacija Kurikula za mentalno zdravlje – edukacija za odgajatelje, učitelje i nastavnike u okviru projekt PROMEHS -

Sanja Tatalović Vorkapić

Rijeka, online

14.10.2020.

Predstavljanje projekta PROMEHS: Promocija mentalnog zdravlja u školama -Nacionalna znanstveno-stručna konferencija PROMEHS-

Sanja Tatalović Vorkapić

Rijeka, online

10.2020.

Temeljne odrednice socijalno-emocionalnog razvoja I dobrobiti djece -Znanstveno-Stručni skup: “POVEZANOST S PRIRODOM, ORGANIZACIJA SLOBODNOG VREMENA DJECE ŠKOLSKE DOBI I DIGITALNE TEHNOLOGIJE” održan u sklopu Dana Učiteljskog fakulteta-

Sanja Tatalović Vorkapić

Rijeka, online

18.12.2019.

Unapređenje kvalitete nastave: Suradnička procjena. Pozvano predavanje i radionica u sklopu HKO projekta koji se provodi pri Filozofskom fakultetu u Rijeci

Sanja Tatalović Vorkapić

Rijeka

30.11.2019.

Podrška socijalno-emocionalnoj dobrobiti djece u Hrvatskoj: Prikaz tri znanstveno-stručna projekta

Tatalović Vorkapić, Sanja;

Ljubljana, Slovenija

http://www.eduvision.si/zbornik-prispevkov

28.8.2019.

Suvremene spoznaje o prijelazu i prilagodbi u dječjem vrtiću i osnovnoj školi: od teorije prema praksi -Stručni skup: Podrška socio-emocionalnoj dobrobiti i razvoju privrženosti djece tijekom prijelaza i prilagodbe u dječjem vrtiću i osnovnoj školi, koji se izvodi u sklopu projekata: Dobrobit djece u prijelaznim životnim periodima: Empirijska provjera Ekološko-dinamičkog modela, te Kako bez suza u dječji vrtić i osnovnu školu? – Podrška socio-emocionalnoj dobrobiti djece tijekom prijelaza i prilagodbe; Stručni skup je uvršten u katalog Agencije za odgoj i obrazovanje-

Sanja Tatalović Vorkapić

Rijeka

16.11.2018.

Socio-emocionalna dobrobit i otpornost djece rane i predškolske dobi: Od suvremenih spoznaja do smjernica za praksu -Stručni skup za odgajatelje I stručne suradnike “Učimo srce(m): Podrška socio-emcionalnom razvoju djece u vrtićima” kao dio Erasmus+ projekta “SEED – Socio-emocionalni razvoju” organizaciji Pučkog otvorenog učilišta Korak po Korak-

Tatalović Vorkapić, Sanja;

Čakovec

30.11.-02.12.2017.

Kvantitativna analiza interesa učitelja za kompetencijama primjene glazbe u radu s djecom s posebnim potrebama

Marić, Mirna ; Tatalović Vorkapić, Sanja ; Blažina, Julijana

Ljubljana, Slovenija

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=930689

30.11.-02.12.2017.

Jesu li temperament i samoregulacija značajni prediktori teškoća s mokrenjem predškolske djece?

Tatalović Vorkapić, Sanja ; Srdić, Duška

Ljubljana, Slovenija

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=930687

03-04.12.2015.

How much personality is important in educational context?

Tatalović Vorkapić, Sanja

Ljubljana, Slovenija

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=800037

21-23. 09. 2017.

Slični, a opet različiti… - Analiza odnosa između osobina ličnosti, smisla za humor i stavova prema primjeni humora u radu odgajatelja

Tatalović Vorkapić, Sanja

Zadar, Hrvatska

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=902013

16-17. 04. 2015.

Teacher' informal learning and personality: Context and challenges in professional practice.

Čepić, Renata ; Tatalović Vorkapić, Sanja

Kopar, Slovenija

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=902008

1-3.12. 2016.

Implicit definitions of preschool teachers about creativity: Can qualitative research inspire the preschool practice?

Čepić, Renata ; Tatalović Vorkapić, Sanja ; Brajdić, Tihana

Ljubljana, Slovenija

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=881914

1-3. 12. 2016.

Assessing the child temperament: Contemporary challenges regarding the various raters

Tatalović Vorkapić, Sanja

Ljubljana, Slovenija

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=866853

23. ožujka 2018.

Jesam li i kako biti zadovoljan nastavnik? - Od prevladavanja stresa do pozitivne psihologije u odgojno-obrazovnom radu

Tatalović Vorkapić, Sanja

Rijeka, Hrvatska

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=934894

20. 10. 2017.

Koncept dobrobiti djece

Tatalović Vorkapić, Sanja

Rijeka, Hrvatska

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=902016

10. 10. 2014.

Pozitivna psihologija kao dio studijskog programa Učiteljskog fakulteta u Rijeci

Tatalović Vorkapić, Sanja

Rijeka, Hrvatska

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=901956

Kongresna priopćenja

22.4.2021.

Prevalence of positive emotions in early childhood educators

Tatalović Vorkapić, S. & Velan, D.

virtualno, online

Međunarodna znanstvena konferencija 19. Dani Mate Demarina: "Razvojni aspekti u odgoju i obrazovanju - Developmental aspects of education" Pula, online

8.3.2021.

The challenges of children’s transition to kindergarten: How early childhood educators perceive their relationship with children during transition?

Tatalović Vorkapić, Sanja

virtualno, online

INTED2021 Proceedings, 14th International Technology, Education and Development Conference, 8th-9th March 2021, IATED Valencia, Spain

8.3.2021.

Are there any differences in transition practices among preschools in Slovenia?

Grozde, T., Batistič Zorec, M. & Tatalović Vorkapić, S.

virtualno, online

INTED2021 Proceedings, 14th International Technology, Education and Development Conference, 8th-9th March 2021, IATED Valencia, Spain

9.11.2020.

How to become a part of ECEC comunity: Transition planning from chld and family perspective

Mihić, I., Tatalović Vorkapić, S., Divljan, S. & Stojić, O.

virtualno, online

ICERI2020 Proceedings, 13th annual International Conference of Education, Research and Innovation Seville (Spain). 9th - 11th of November, 2020, IATED Academy Seville, Spain

9.11.2020.

Are we looking through the same glasses? – The analyses of children's temperament assessment by various ratters

Tatalović Vorkapić, S., Skopljak, E. & Lučev, I.

virtualno, online

ICERI2020 Proceedings, 13th annual International Conference of Education, Research and Innovation Seville (Spain). 9th - 11th of November, 2020, IATED Academy Seville, Spain

7.7.2020.

The voices of the children: what do children have to say about the kindergarten?

Velan, D. & Tatalović Vorkapić, S.

virtualno, online

EDULEARN2020 Proceedings, 12th Annual International Conference on Education and New Learnng Technologies, 6th-7th July, IATED Palma de Mallorca, Spain

7.7.2020.

Personality traits and subjective theories of future early childhood educators as determinants of their professional identity

Tatalović Vorkapić, S., Ljevar, L., Batistič Zorec, M.

virtualno, online

EDULEARN2020 Proceedings, 12th Annual International Conference on Education and New Learnng Technologies, 6th-7th July, IATED Palma de Mallorca, Spain

02.03.2020.

Personality traits and psychological needs satisfaction as predictors of early childhood teachers’ job satisfaction

Tatalović Vorkapić, Sanja;

virtualno

INTED2020, 14th International Technology, Education and Development Conference, 2nd-4th March Valencia, Spain

02.03.2020.

What is the relationship between personality traits and pro-evironmental attitudes among future early childhood educators

Anđić, Dunja; Tatalović Vorkapić, Sanja;

virtualno

INTED2020, 14th International Technology, Education and Development Conference, 2nd-4th March Valenica, Spain

13.12.2019.

Preschool children's socio-emotional well-being: their strangth and difficulties as predictors of diurnal urinary incontinence

Tatalović Vorkapić, Sanja; Slaviček, Maja; Srdić, Duška;

poster

2nd International Scientific Conference – Brain and Mind: Promoting individual and community well-being, 12-14 December 2019 Department of Psychology, Catholic University of Croatia, Zagreb

30.11.2019.

Podrška socijalno-emocionalnoj dobrobiti djece u Hrvatskoj: Prikaz tri znanstveno-stručna projekta

Tatalović Vorkapić, Sanja;

usmeno

EDUvision2019 Ljubljana, Slovenija

30.11.2019.

Proekološki stavovi i osobine ličnosti budućih učitelja Proecological attitudes and personality traits of future teachers

Anđić, Dunja; Tatalović Vorkapić, Sanja;

usmeno

EDUvision2019 Ljubljana, Slovenija

17.11.2019.

Osnaživanje dobrobiti djece i mladih u Hrvatskoj: Prezentacija projekta PROMEHS

Tatalović Vorkapić, Sanja; Vujičić, Lidija; Čamber Tambolaš, Akvilina;

poster

Suvremene teme u odgoju i obrazovanju – STOO Contemporary Themes in Education - CTE Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet, Zagreb

20.09.2019.

Sensory integration as the path for nurturing toddlers’ well-being

Tatalović Vorkapić, Sanja; Osojnak, Lana;

usmeno

15th International Conference – The role of kindergarten in educating a child of the first age period, Koper, 20.9.2019 Koper, Slovenija

06.06.2019.

Are we looking through the same glasses? - Difference analyses in Preschool Teachers' Ratings of Children's Temperament

Tatalović Vorkapić, Sanja; Skopljak, Emina; Lučev, Ivana;

usmeno

Educational Systems and Societal Changes: Challenges and Opportunities Mediterranean Scientific Conference 6th and 7th of June 2019 in Rijeka UFRI, Rijeka, Hrvatska

31.05.2019.

Contextual determinants of kindergarten's culture as indicators of children's well-being during their transition and adaptation

Velan, Doris; Tatalović Vorkapić, Sanja;

usmeno

Međunarodni znanstveni skup 18. Dani Mate Demarina, „Novi izazovi u odgoju i obrazovanju“, Pula Pula

25.05.2019.

Kreativnost, otpornost i ličnst kao važne odrednice suvremenog odgajatelja.

Tatalović Vorkapić, Sanja; Momić, Patricia; Marić, Mirna;

usmeno

6. Dani Šime i Ante Starčevića: Učitelj između tradicije i suvremenosti, Znanstveno-stručni skup s međunarodnim sudjelovanjem (str. 98-99), Sveučilište u Zadru Gospić

24.05.2019.

The challenges of transition and adaptation among early and preschool aged children from the early childhood educators' perspective

Tatalović Vorkapić, Sanja; Katić, Vesna;

usmeno

IC-FE 2019 - 12th International Conference in the field of Education: Requirements and approaches for contemporary teacher training UFZG

24.05.2019.

How future preschool teachers perceive the development of early literacy skills through play – Implications for the improvement of new competencies.

Katić, Vesna; Tatalović Vorkapić, Sanja;

usmeno

IC-FE 2019 - 12th International Conference in the field of Education: Requirements and approaches for contemporary teacher training UFZG

09.05.2019.

Odraz socio-emocionalne dobrobiti djece u različitim igrama: Prilog za unapređenje kompetencija suvremenog odgajatelja

Polanec, Elma; Tatalović Vorkapić, Sanja; Pauletić, Ivana;

usmeno

Međunarodni znanstveno-stručni simpozij: „Cjeloživotnim obrazovanjem do profesionanog identiteta“, 9-10. svibanj 2019. Sisak

09.05.2019.

Osobine ličnosti i subjektivne teorije budućih odgajatelja kao odrednice njihovog profesionalnog identiteta

Tatalović Vorkapić, Sanja; Lorena, Ljevar; Batistič Zorec, Marcela;

usmeno

Međunarodni znanstveno-stručni simpozij: „Cjeloživotnim obrazovanjem do profesionanog identiteta“, 9-10. svibanj 2019. Sisak

12.04.2019.

Kompetencije budućih odgajatelja iz područja prijelaza i prilagodbe: Analiza studijskih programa i implikacije za promjene

Tatalović Vorkapić, Sanja; Katić, Vesna;

usmeno

Prva međunarodna naučno-stručna konferencija „Prozor u svijet obrazovanja, nauke i mladih“, (str.75-76). Pedagoški fakultet u Sarajevu, Univerzitet u Sarajevu Sarajevo, BiH

12.04.2019.

Glazba i dijete s posebnim potrebama

Marić, Mirna; Tatalović Vorkapić, Sanja; Bralić, D.;

usmeno

Prva međunarodna naučno-stručna konferencija „Prozor u svijet obrazovanja, nauke i mladih“, (str.75-76). Pedagoški fakultet u Sarajevu, Univerzitet u Sarajevu Sarajevo, BiH

12.04.2019.

Characteristics of Student's Personality, Learning Self-Regulation Strategy, Educational Level and Gender as Academic Success Predictors

Nikčević-Milković, Anela; Vorkapić, Sanja Tatalović;

usmeno

24.  Dani Ramira I Zorana Bujasa, 12-13. Travnja 2019. FFZG, Zagreb

11.04.2019.

Kojim igrama olakšati prijelaz i prilagodbu u dječjem vrtiću? – Podrška socio-emocionalnoj dobrobiti djece rane i predškolske dobi.

Tatalović Vorkapić, Sanja; Polanec, Elma;

usmeno

Dani predškolskog odgoja – Čakovec 2019, „Zajedno rastemo – kompetencije djeteta za cjeloživotno učenje, 11-12.04.2019. Čakovec

11.03.2019.

Children's well-being during transition period sin Croatia: The proposal of empirical validation of Ecological-dynamic model

Tatalović Vorkapić, Sanja;

virtual

INTED2019 Proceedings, 13th International Technology, Education and Development Conference, 11th-13th March Valencia, Spain

11.03.2019.

Relating the education for sustainable development to contemporary transition models: Could biofilia be perceived as positive factor of transition to kindergarten or school?

Anđić, Dunja; Tatalović Vorkapić, Sanja;

virtual

INTED2019 Proceedings, 13th International Technology, Education and Development Conference, 11th-13th March Valencia, Spain

29.09.2018.

The assessment of attachment behavior during adaptation to kindergarten regarding gender and age differences

Rajić, Milana ; Tatalović Vorkapić, Sanja ; Pauletić, Ivana ; Mihić, Ivana

Poster

13th Alps-Adria Psychology Conference Ljubljana, Slovenija

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=957869

29.09.2018.

The predictive role of preschool children's temperament in their resilience, strengths and difficulties

Tatalović Vorkapić, Sanja

Predavanje

13th Alps-Adria Psychology Conference Ljubljana, Slovenija

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=957867

09.06.2018.

Personal and professional well-being among Croatian early childhood teachers: Are they related?

Tatalović Vorkapić, Sanja ; Crnčić, Jasna ; Čepić, Renata

Poster

International Conference „Teacher Education and Educational Research in the Mediterranean“, TEERM 2018 Valletta, Malta

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=957872

09.06.2018.

The relationship between competences in education for sustainable development and personality traits among Croatian teachers

Anđić, Dunja ; Tatalović Vorkapić, Sanja

Poster

International Conference „Teacher Education and Educational Research in the Mediterranean“, TEERM 2018 Valletta, Malta

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=957870

19.05.2018.

Ličnost i kompetencije odgajatelja za rad s djecom s teškoćama u razvoju kao prediktori njihovog profesionalnog sagorijevanja

Tatalović Vorkapić, Sanja ; Skočić Mihić, Sanja ; Josipović, Martina

Predavanje

2. hrvatski kongres o mentalnom zdravlju djece i mladih s međunarodnim sudjelovanjem „Mentalno zdravlje djece i mladih – Bogatstvo naroda" Zagreb, Hrvatska

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=957874

13.04.2018.

ODNOS DOŽIVLJENIH EMOCIJA I VRSTE RAČUNALNIH IGARA KOD DJECE PREDŠKOLSKE I ŠKOLSKE DOBI

Polanec, Elma ; Tatalović Vorkapić, Sanja

Predavanje

ZAJEDNO RASTEMO - REDEFINIRANJE PRAKSE I TEORIJE PREDŠKOLSKOG ODGOJA Čakovec, Hrvatska

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=956657

07.12.2017.

Odnos snaga i poteškoća djece predškolske dobi s njihovim temperamentom

Tatalović Vorkapić, Sanja ; Slaviček, Maja

Poster

1. međunarodni znanstveno-stručni skup Odjela za psihologiju Hrvatskog katoličkog sveučilišta: Zaštita i promicanje dobrobiti djece, mladih i obitelji Zagreb, Hrvatska

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=957877

20.10.2017.

Koncept dobrobiti djece

Tatalović Vorkapić, Sanja

Plenarno

Prvi stručno-znanstveni skup "Biblioterapija u odgojno-obrazovnom radu", Tema: PRIMJENA BIBLIOTERAPIJE ZA DOBROBIT DJECE Rijeka, Hrvatska

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=902016

23.09.2017.

Slični, a opet različiti… - Analiza odnosa između osobina ličnosti, smisla za humor i stavova prema primjeni humora u radu odgajatelja

Tatalović Vorkapić, Sanja

Plenarno

Identitet i različitost u odgoju i obrazovanju Znanstveno-stručni skup s međunarodnim sudjelovanjem Zadar, Hrvatska

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=902013

24.06.2017.

Building collaborative relationships in institutions of early and preschool education: Research on principals' perspectives

Čepić, Renata ; Tatalović Vorkapić, Sanja ; Jerković, Valentina

Ostalo

69th World Assembly and International Conference (OMEP 2017), Early Childhood Relationships: The Foundation for a Sustainable Future Opatija, Hrvatska

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=881919

24.06.2017.

Building collaborative relationships in institutions of early and preschool education: Research on principals' perspectives

Čepić, Renata ; Tatalović Vorkapić, Sanja ; Jerković, Valentina

Ostalo

69th World Assembly and International Conference (OMEP 2017), Early Childhood Relationships: The Foundation for a Sustainable Future Opatija, Hrvatska

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=881919

19.05.2017.

Strengths and difficulties in Croatian pre-school children: Validation study

Tatalović Vorkapić, Sanja ; Slaviček, Maja ; Vlah, Nataša

Poster

The 9th International Conference of the Faculty of Education and Rehabilitation Sciences University of Zagreb, Croatia Zagreb, Croatia

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=958136

08.04.2017.

Djeca iz sustava socijalne skrbi: Perspektiva odgajatelja iz Srbije i odgajatelja iz Hrvatske

Rajić, Milana ; Mihić, Ivana ; Tatalović Vorkapić, Sanja

Poster

23. Dani Ramira i Zorana Bujasa Zagreb, Croatia

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=958154

09.01.2017.

Is the evaluation of children’s temperament independent from pre-school teachers’ personality?

Tatalović Vorkapić, Sanja; Žagar Josipa

virtualno predavanje, poster

5th icCSBs 2017 The Annual International Conference on Cognitive-Social, and Behavioural Sciences, Future Academy Conferences Brno

14.10.2016.

Humor u radu odgajatelja: Analiza samoprocjene smisla za humor i stavova prema važnosti humora u radu s djecom predškolske dobi

Tatalović Vorkapić, Sanja ; Srok, Romina

Predavanje

The Future Of Education And Education For The Future - 11th International Balkan Education and Science Congress Poreč, Hrvatska

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=958172

14.10.2016.

Traumatski simptomi, percepcija socijalne podrške, emocionalna kompetentnost i samopoštovanje kao prediktori obrazaca ponašanja u socijalnim sukobima budućih odgajatelja

Vlah, Nataša ; Tatalović Vorkapić, Sanja

Predavanje

The Future Of Education And Education For The Future - 11th International Balkan Education and Science Congress Poreč, Hrvatska

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=958168

14.10.2016.

Humor u radu odgajatelja: Analiza samoprocjene smisla za humor i stavova prema važnosti humora u radu s djecom predškolske dobi.

Tatalović Vorkapić, Sanja; Srok, Romina

predavanje

The Future Of Education And Education For The Future - 11th International Balkan Education and Science Congress Poreč, Hrvatska

01.10.2016.

Neurofeedback as a tool for enhancing children well-being

Šepić Labrović, Draženka ; Tatalović Vorkapić, Sanja

Predavanje

12th Alps-Adria Psychology Conference Rijeka, Hrvatska

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=958186

21.05.2016.

Could students’ attitudes toward learning physics significantly predict their learning outcomes: Implications for innovative methods in teaching physics.

Martinko Sanja; Tatalović Vorkapić, Sanja

predavanje

International conference on Excellence, Innovation, Creativity in Basic-Higher Education & Psychology Rijeka, Hrvatska

02.10.2015.

Univerzalne ljudske vrijednosti budućih učitelja i odgajatelja : kroskulturalna usporedba u modelu održivog ponašanja

Tatalović Vorkapić, Sanja ; Anđić, Dunja

Predavanje

Pravo djeteta na odgoj i obrazovanje : teorije, politike i prakse Opatija, Hrvatska

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=801350

02.10.2015.

Univerzalne ljudske vrijednosti budućih učitelja i odgajatelja : kroskulturalna usporedba u modelu održivog ponašanja

Tatalović Vorkapić, Sanja ; Anđić, Dunja

Predavanje

Pravo djeteta na odgoj i obrazovanje : teorije, politike i prakse Opatija, Hrvatska

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=801350

25.09.2015.

Iskorištenost situacijskog poticaja za stvaralačko izražavanje predškolskog djeteta: Eksploratorna studija slučaja

Katić, Vesna ; Tatalović Vorkapić, Sanja

Predavanje

Znanstvena konferencija s međunarodnom suradnjom: „Dijete, igra, stvaralaštvo“ Split, Hrvatska

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=958231

06.08.2015.

The relationship between parents' and children's well-being.

Pavlic, Karmen; Tatalović Vorkapić, Sanja

predavanje, poster

3rd icCSBs – The Annual International Conference on Cognitive - Social, and Behavioural Sciences, Future Academy Conferences Kyrenia/Cypurs

15.04.2015.

Analiza osobina ličnosti, nade, optimizma i zadovoljstva životom odgajatelja predškolske djece – novi ili zaboravljeni pristup istraživanju odgojno-obrazovne prakse?

Tatalović Vorkapić, Sanja; Jelić Puhalo Jelena

predavanje

Konferencija Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu: Istraživanje paradigmi djetinjstva, odgoja i obrazovanja. Opatija, Hrvatska

2015.

UNIVERZALNE LJUDSKE VRIJEDNOSTI BUDUĆIH UČITELJA I ODGAJATELJA- KROSKULTURALNA USPOREDBA U MODELU ODRŽIVOG PONAŠANJA

Tatalović Vorkapić, Sanja ; Anđić, Dunja

Predavanje

PRAVO DJETETA NA ODGOJ I OBRAZOVANJE: TEORIJE, POLITIKE I PRAKSE Opatija, Hrvatska

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=801350

08.11.2014.

Kakvu boju obrazovanju daje ličnost?

Tatalović Vorkapić, Sanja

Predavanje

22. Godišnja konferencija psihologa s međunarodnim sudjelovanjem: Kako obrazovanju dodati boju? – uloge i izazovi za psihologe Rovinj, Hrvatska

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=958260

08.11.2014.

Considering transversal competences, personality and reputation in the context of teachers' professional development

Čepić, Renata ; Tatalović Vorkapić, Sanja ; Lončarić, Darko ; Anđić, Dunja ; Skočić Mihić, Sanja

Poster

Godišnja konferencija psihologa s međunarodnim sudjelovanjem Kako obrazovanju dodati boju? : uloga i izazovi za psihologe 8232 ; 2014) Rovinj, Hrvatska

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=734530

08.11.2014.

Considering transversal competences, personality and reputation in the context of teachers' professional development

Čepić, Renata ; Tatalović Vorkapić, Sanja ; Lončarić, Darko ; Anđić, Dunja ; Skočić Mihić, Sanja

Poster

Godišnja konferencija psihologa s međunarodnim sudjelovanjem Kako obrazovanju dodati boju? : uloga i izazovi za psihologe 8232 ; 2014) Rovinj, Hrvatska

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=734530

05.11.2014.

Considering transversal competences, personality and reputation in the context of teachers' professional development

Čepić, Renata ; Tatalović Vorkapić, Sanja ; Lončarić, Darko ; Anđić, Dunja ; Skočić Mihić, Sanja

Poster

22. Godišnja konferencija psihologa s međunarodnim sudjelovanjem: Kako obrazovanju dodati boju? – uloga i izazovi za psihologe Rovinj, Hrvatska

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=734530

17.10.2014.

Mjerenje empatije kod budućih odgojitelja: Implikacije za promjenu studijskog programa

Tatalović Vorkapić, Sanja ; Ružić, Natali

Predavanje

2. DANI OBRAZOVNIH ZNANOSTI “Uloga istraživanja u obrazovnim promjenama” Zagreb, Croatia

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=958297

17.10.2014.

Važnost osobina ličnosti budućih odgojitelja za njihov rad s djecom predškolske dobi

Peloza, Irena ; Tatalović Vorkapić, Sanja

Predavanje

2. DANI OBRAZOVNIH ZNANOSTI “Uloga istraživanja u obrazovnim promjenama” Zagreb, Croatia

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=958285

10.10.2014.

Pozitivna psihologija kao dio studijskog programa Učiteljskog fakulteta u Rijeci

Tatalović Vorkapić, Sanja

Plenarno

Znanstveno-stručni skup: "Je li d(pr)ošlo vrijeme pozitivne psihologije u obrazovanju?" Rijeka, Hrvatska

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=901956

20.09.2014.

Students’ attitudes toward education of gifted and their competence as future teachers: Is there an implication fro study program modification?

Tatalović Vorkapić, Sanja ; Arrigoni, Jasna

Predavanje

14th International ECHA Conference Ljubljana, Slovenija

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=958299

31.05.2014.

Measuring a socio-emotional well-being and resilience in preschool children

Tatalović Vorkapić, Sanja ; Lončarić, Darko

Poster

Međunarodni znanstveno-stručni skup Dani psihologije u Zadru (19 ; 2014) Zadar, Hrvatska

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=699930

11.10.2013.

Od poluprofesije do profesije? Pokretanje diplomskog studija i status odgajateljske struke u hrvatskom društvu.

Boneta, Željko ; Vujičić, Lidija ; Tatalović Vorkapić, Sanja

Predavanje

Ka kvalitetnom bazičnom obrazovanju i vaspitanju – standardi i efekti. Beograd, Republika Srbija

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=689708

29.09.2013.

Electrocortical Correlates of Temperament.

Tatalović Vorkapić, Sanja ; Tadinac, Meri ; Lučev, Ivana

Poster

SiNAPSA Neuroscience Conference 2013 Ljubljana, Slovenia, September 27-29, 2013 Ljubljana, Slovenija

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=644389

11.04.2013.

Posreduje li profesionalno sagorijevanje učinke osobina ličnosti na zadovoljstvo životom odgajatelja predškolske djece?

Tatalović Vorkapić, Sanja ; Lončarić, Darko

Poster

21. Dani Ramira i Zorana Bujasa Zagreb, Hrvatska

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=699927

28.09.2012.

Scale of self-assessment of social behavior of adolescents

Vlah, Nataša ; Lončarić, Darko ; Tatalović Vorkapić, Sanja

Predavanje

8th International Scientific Conference Research in Education and Rehabilitation Sciences Zagreb, Hrvatska

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=662079

21.04.2012.

ISTRAŽIVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNE PRAKSE: DOMINANTNA STRATEGIJA PROFESIONALNOG RAZVOJA ODGAJATELJA

Vujičić, Lidija ; Tatalović Vorkapić, Sanja ; Boneta, Željko

Predavanje

Teorija i praksa ranog odgoja Zenica, Bosna i Hercegovina

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=610836

09.04.2011.

Što je to socijalna neuroznanost?

Tatalović Vorkapić, Sanja

Poster

20. Dani Zorana i Ramira Bujasa Zagreb, Croatia

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=958306

09.04.2011.

Povezanost osobina ličnosti modela velikih pet i zadovoljstva životom

Lučev, Ivana ; Tadinac, Meri ; Tatalović Vorkapić, Sanja

Predavanje

20. Dani Ramira i Zorana Bujasa Zagreb, Hrvatska

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=509995

28.05.2010.

Ekstraverzija, moždani val P300 i apstraktno mišljenje

Tatalović Vorkapić, Sanja ; Tadinac, Meri ; Kulenović Alija

Predavanje

XVII. Dani psihologije u Zadru Zadar, Hrvatska

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=480282

14.03.2010.

Analiza Plutchikova indeksa profila emocija kod opijatskih ovisnika i rekreativnih konzumenata sredstava ovisnosti

Tatalović Vorkapić, Sanja ; Dadić-Hero, Elizabeta ; Ružić, Klementina

Poster

2. hrvatski kongres o nuspojavama psihofarmaka s međunarodnim sudjelovanjem Rovinj

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=447876

14.03.2010.

"Nuspojave" generičkih lijekova

Ružić, Klementina ; Medved, Paola ; Dadić-Hero, Elizabeta ; Graovac, Mirjana ; Tatalović Vorkapić, Sanja ; Rončević Gržeta, Ika

Predavanje

2.hrvatski kongres o nuspojavama psihofarmaka s međunarodnim sudjelovanjem Rovinj

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=447878

14.03.2010.

Nuspojava antipsihotika-potencijalni rizik od "gubitka" pacijenta

Dadić-Hero, Elizabeta ; Ružić, Klementina ; Medved, Paola ; Tatalović Vorkapić, Sanja ; Graovac, Mirjana

Predavanje

2. hrvatski kongres o nuspojavama psihofarmaka s međunarodnim sudjelovanjem Rovinj

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=447877

14.03.2010.

Analiza Plutchikova indeksa profila emocija kod opijatskih ovisnika i rekreativnih konzumenata sredstava ovisnosti

Tatalović Vorkapić, Sanja ; Dadić-Hero, Elizabeta ; Ružić, Klementina

Poster

2. hrvatski kongres o nuspojavama psihofarmaka s međunarodnim sudjelovanjem Rovinj

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=447876

02.03.2010.

The relationship between personality traits and anxiety/depression levels in different types of substance abuse

Tatalović-Vorkapić, Sanja ; Dadić-Hero, Elizabeta ; Ružić, Klementina

Poster

ECNP Symposium hosted by EPA "Pain and Psychoaffective disorders : convergence versus specificity" Muenchen, Njemačka

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=473949

02.03.2010.

Compliance with treatment-a prerequisite for diagnosing and treatment efficacy

Dadić-Hero, Elizabeta ; Ružić, Klementina ; Medved, Paola ; MacDonald, El ; Tatalović-Vorkapić, Sanja

Poster

ECNP Symposium hosted by EPA "Pain and Psychoaffective disorders : convergence versus specificity" Muenchen, Njemačka

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=473948

07.06.2009.

Struktura i hijerarhija vrijednosnih orijentacija učenika strukovnih škola primorsko-goranske županije

Mirolović Vlah, Nataša ; Lončarić, Darko ; Tatalović Vorkapić, Sanja ; Franc, Renata

Poster

II. hrvatski kongres primijenjene psihologije Opatija, Hrvatska

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=419941

25.04.2009.

Odnos Pavlovljevih dimenzija temperamenta i Eysenckovih dimenzija ličnosti s evociranim potencijalima

Tatalović Vorkapić, Sanja ; Lučev, Ivana ; Tadinac, Meri

Predavanje

19. Dani Ramira i Zorana Bujasa Zagreb, Hrvatska

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=393856

04.10.2008.

Constructive validity of Croatian version of Pavlovian Temperament Survey (PTS)

Tatalovic Vorkapic, Sanja ; Lučev, Ivana ; Tadinac, Meri

Poster

8th Alps-Adria Psychology Conference Ljubljana, Slovenija

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=367126

2008.

Analiza odnosa evociranih mozgovnih potencijala s neuroticizmom, psihoticizmom i depresivnošću na studentskom uzorku

Tatalović Vorkapić, Sanja ; Tadinac, Meri

Predavanje

XVI. DANI PSIHOLOGIJE Zadar, Hrvatska

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=367127

15.12.2007.

Evocirani moždani potencijali i apstraktno mišljenje

Tatalović Vorkapić, Sanja ; Tadinac, Meri ; Kulenović, Alija

Predavanje

18. DANI RAMIRA I ZORANA BUJASA Zagreb, Hrvatska

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=367125

19.05.2007.

Biological determinants of P300 as mediators of its relationship with extraversion

Tatalović Vorkapić, Sanja ; Tadinac, Meri

Poster

The Second Croatian Congress of Neuroscience Zagreb, Hrvatska

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=367122

17.12.2005.

Provjera nekih psihometrijskih karakteristika hrvatske verzije pavlovijanskog upitnika temperamenta

Lučev, Ivana ; Tadinac, Meri ; Tatalović-Vorkapić, Sanja

Predavanje

XVII Dani Ramira i Zorana Bujasa Zagreb, Hrvatska

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=241460

Znanstveni projekti

2020. - 2021.

Razvoj online kolegija - PSIHOLOGIJA DOBROBITI DJECE - PSYCHOLOGY OF CHILD WELL-BEING

voditeljica projekta

Sveučilište u Rijeci 14.000,00kn

15.02.2019. - 14.02.2022.

Erasmus+ KA3 Project – PROMEHS: Promoting Mental Health at Schools - PROMOCIJA MENTALNOG ZDRAVLJA U ŠKOLAMA

suradnica na projektu-voditeljica Hrvatskog tima

EUROPSKA KOMISIJA 1.509.640,00 EUR

https://www.promehs.org/ https://www.ufri.uniri.hr/hr/znanstvena-i-strucna-djelatnost/znanstveni-projekti/medunarodni-znanstveni-istrazivacki-i-strucni-projekti.html

2019. - 31.12.2021.

UNIRI projekt: Dobrobit djece u prijelaznim životnim periodima: Empirijska provjera Ekološko-dinamičkog modela

voditeljica UNIRI projekta

Sveučilište u Rijeci/MZO 25.962,24 kn x 2

https://www.ufri.uniri.hr/files/projekti/S__Tatalovi_Vorkapi_UNIRI_projekt.pdf

2019. - 2020.

Kako bez suza u dječji vrtić i osnovnu školu? - Podrška socijalno-emocionalnoj dobrobiti djece tijekom prijelaza i prilagodbe u dječjem vrtiću i osnovnoj školi

voditeljica projekta

Projekt 27 susjedstava - Susjedstvo Kampus: Sveučilište u Rijeci i Grad Rijeka-EPK 2020 7.000,00kn

2013. -

Profesionalni razvoj učitelja: status, ličnost i transverzalne kompetencije broj potpore: 13.10.2.2.02

suradnica na projektu

MZOŠ, Sveučilište u Rijeci 27.000,00 kn X 3

https://www.ufri.uniri.hr/files/projekti/290120_Renata_epi.pdf

2010. - 22.09.2011.

Pripovjedač/ica priča (Strukovna udruga za promicanje dobrobiti djece Portić; voditeljica projekta: Ksenija Vičić, prof. ped.); Javno predstavljanje rezultata projekta: 22. 09. 2011. – Vijećnica Grada Rijeke

suradnica na projektu

Udruga "Portić" i Grad Rijeka

2008. - 01.09.2009.

Rijeka – grad za studiranje (Sveučilište u Rijeci i Grad Rijeka; Voditelj projekta: prof. dr. sc. Petar Bezinović)

suradnica na projektu

Sveučilište u Rijeci

Mentorstvo doktorandima

16.03.2017. -

Kompetencije i osobine nastavnika STEM područja u primjeni didaktičkih strategija

Sanja Martinko Doktorat

Doktorski studij Pedagogija, Filozofski fakultet u Rijeci

Znanstveni skupovi

29.11.2016. - 01.12.2013.

International Conference on Sustainability, Technology and Education Conference 2013

Kuala Lumpur, Malaysia članica Programskog odbora i recenzent za sažetke i radove

28-30. 11. 2012.

International Conference on Sustainability, Technology and Education 2012

Perth, Australia Članica Programskog odbora i recenzent sažetaka i radova

Uredništva časopisa

01.06.2020. -

Članica uredništva časopisa Journal of Positive School Psychology

https://www.journalppw.com/index.php/JPPW/about/editorialTeam

01.02.2018. - 01.06.2020.

Članica uredništva časopisa Učiteljskog fakuletat u Rijeci - Odgojno-obrazovne teme

2014. -

Gostujuća urednica Tematskog broja časopisa "Dijete, vrtić, obitelj" pod nazivom "Tko je to odgajatelj?"

2011. -

Članica uredništva časopisa International Journal of Psychology and Behavioral Sciences

http://www.sapub.org/journal/editorialboard.aspx?journalid=1028

2011. -

Članica uredništva časopisa Psychology Research

http://www.davidpublishing.com/journals_info.asp?jId=896#

Recenzije

2014.

STALNI RECENZENT ZA NAVEDENE ČASOPISE: Psihologijske teme Psychology Research International Journal of Psychology and Behavioural Sciences British Journal of Education, Society & Behavioural Science Društvene I humanističke studije, Filozofski fakultet u Tuzli, BiH Školski vjesnik Pediatrica Croatica International journal of early years education Educational research reviews Canadian Psychology Dove Press Medical International Journal of educational psychology IGI-Global (for book chapters) Internationa Journal of Psychophysiology Progress in Psychology Professional psychology

2014.

Recenzija znanstvenog rada: "Individual differences in emotion induction in university examinations" - časopis Personality and Individual Differences

2014.

Recenzija znanstvenog rada: "Ethics & Aestetics. Sustainability on e-learning platform for collaborative innovation" - časopis World Review of Science, Technology and Sustainable Development

2014.

Recenzija znanstvenog rada: "Design education for sustainability: Case studies for an inclusive approach to design in a developing India" - časopis World Review of Science, Technology and Sustainable Development

2014.

Recenzija znanstvenog rada: "Roles of student affairs personnel in curtailing academic dishonesty in a private faith-based university, Ota, Nigeria" - časopis Advances in Research

2014.

Recenzija stručnog rada: "Biblioterapija u inkluzivnoj praksi"

2014.

Recenzija stručnog rada: "Osobna koncepcija profesionalizma"

2014.

Recenzija stručnog rada: "Karakteristike dobrih odgajatelja"

2014.

Recenzija stručnog rada: "Uloga odgajatelja u poticanju dječje ekspresivnosti pokreta"

2014.

Recenzija stručnog rada: "Kako poticati optimizam"

2014.

Recenzija stručnog rada: "Može li se iz sjemenke tratinčice razviti orhideja?"

2014.

Recenzija stručnog rada: "Na putu ka profesionalnoj etici odgajatelja"

2014.

Recenzija stručnog rada: "Europski pogled na stručnjake u ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju"

2014.

Recenzija znanstvenog rada: "Thinking through multiprofessionalism: A personal perspective from Croatia" - časopis International Journal of Early years Education

2014.

Recenzija znanstvenog rada: "Emotional Exhaustion, Depersonalization, Personal Accomplishment, Burnout and Job satisfaction of underpaid Physical Education teachers in Greece" - časopis Journal of Scientific Research and Reports

2014.

Recenzija znanstvenog rada: "Repressive adaptive styles as a pathway to resilience in children? Evidence from the five factor model” - časopis Personality and Individual Differences

2014.

Recenzija znanstvenog rada: "Attachment Styles and Mother’s Well-Being Among Mothers with Young Children in Korea: The Mediating Role of Marital Satisfaction“ - časopis Personality and Individual Differences

2014.

Recenzija znanstvenog rada: "Cue reward salience and alcohol cue-reactivity“ - časopis Personality and Individual Differences

2013.

Recenzija knjige: "„Motivacija i strategije samoregulacije učenja: teorija, mjerenje i primjena“”- autor: doc. dr. sc. Darko Lončarić

2013.

Recenzija znanstvenog rada: "A Study on the Development Pattern of Education of Female Gender: A Special Type of “Cohort Analysis”- časopis British Journal of Education, Society & Behavioural Science

2013.

Recenzija znanstvenog rada: EVZI(Incentive) system in education department of Pakistan a case study of district Kohlu in Baluchistan - časopis British Journal of Education, Society & Behavioural Science

2013.

Recenzija znanstvenog rada: IADIS 2013: Sustainability in fashion education: challenges of zero-wastage through patternmaking

2013.

Recenzija znanstvenog rada: IADIS 2013: The use of information and communication technology (ict) tools in education with the aim of supporting language development of preschool children

2013.

Recenzija znanstvenog rada: IADIS 2013: Design education for sustainability - envisioning a sustainable Guwahati railway station complex of the future

2013.

Recenzija znanstvenog rada: IADIS 2013: Building academic capability in the higher education sector: the case of Vietnam

2013.

Recenzija znanstvenog rada: "Individual Differences in OCB: The Influence of Organizational Commitment and Individualism/Collectivism" - časopis International Journal of Psychology and Behavioral Sciences

2013.

Recenzija znanstvenog rada: "The Implications of HIV and AIDS Awareness on Attitude toward People Living with HIV and AIDS in Tanzania. A Case of Secondary School Students in Morogoro Region" - časopis International Journal of Psychology and Behavioral Sciences

2013.

Recenzija znanstvenog rada: "Causal Relationships among Depression and Quality of Life: A cross lagged analysis" - časopis International Journal of Psychology and Behavioral Sciences

2013.

Recenzija znanstvenog rada: "Alcoholism: A Social Deadly Disease of The Society" - časopis Progress in Psychology

2013.

Recenzija poglavlja u knjizi: SUSTAINABILITY AS A SOCIAL ISSUE: LEARNING FROM DIALOGUE IN A SOCIAL STUDIES CLASSROOM, Knjiga: Cases on Pedagogical Innovations for Sustainable Development (by IGI, USA, Eds. Ken D. Thomas & Helen Muga):

2013.

Recenzija znanstvenog rada: "Social and Emotional Dynamics of College Students with Musical Intelligence and Musical Training: A Multiple Case Study" - časopis Psychology Research

2013.

Recenzija znanstvenog rada: "Exploring the psychometric properties of the “German Questionnaire Measuring Stress and Coping in Children and Adolescents” in a Greek sample" - časopis Progress in Psychology

2013.

Recenzija znanstvenog rada: "Assesment of the Energy of the Human Psyche" - časopis International Journal of Psychology and Behavioral Sciences

2012.

Recenzija knjige: "Development Communication; use of indigenous knowledge of Sri Lanka for development" - SAP, ed. M.P.K. Jinadasa

2012.

Recenzija knjige: “Introduction to psychology“ - SAP, ed. B.D. Kasomo

2012.

Recenzija znanstvenog rada: IADIS 2012:The Gendered Challenges of Transition from Education to Work

2012.

Recenzija znanstvenog rada: IADIS 2012:Technology Based Probability and Statistics Coursework

2012.

Recenzija znanstvenog rada: IADIS 2012:Differentiated Instruction As An Alternative Means In Teaching Mathematics

2012.

Recenzija znanstvenog rada: IADIS 2012Fitting Technology To The Mathematics Pedagogy: Its Effect On Students’ Academic Achievement

2012.

Recenzija znanstvenog rada: IADIS 2012: GOOD MORNING! Outdoor Workshops: Invigorating a sense for sustainability as an embodied process

2012.

Recenzija znanstvenog rada: "Evaluating Nursing Students' Anxiety and Depression during Initial Clinical Experience" - časopis International Journal of Psychology and Behavioral Sciences

2012.

Recenzija znanstvenog rada: "Psychosocial Correlates of HIV-related Sexual Risk Factors among Male Clients in Southern India" - časopis International Journal of Psychology and Behavioral Sciences

2012.

Recenzija znanstvenog rada: "Positive Information vs. Negative Information: Whether Humans Can Learn from Mistakes" - časopis International Journal of Psychology and Behavioral Sciences

2012.

Recenzija znanstvenog rada: "Analyzing Treatment Effectiveness in Deaf Clients" - časopis International Journal of Psychology and Behavioral Sciences

2012.

Recenzija znanstvenog rada: "Perceived Organizational Stressors and Interpersonal Relationships as Predictors of Job Satisfaction and Well-Being among Hospital Nurses" - časopis International Journal of Psychology and Behavioral Sciences

2012.

Recenzija programa cjeloživotnog učenja: "razlikovna edukacija za upis na diplomski studij Pedagogije", Sveučilište u Rijeci

2012.

Recenzija programa cjeloživotnog učenja: "Nastavničke kompetencije u visokom školstvu: Učenje i poučavanje", Sveučilište u Rijeci

2011.

Recenzija knjige: “Occupational Health Psychology: From burnout to well-being“ - SAP, eds. S. P. Goncalves & J.G. Neves

2010.

Recenzija znanstvenog rada: "Do Interests in People Undermine Interest in Things?" - časopis Personality and Individual Differences

Stručna djelatnost

Stručni projekti

19.05.2020. - 30.09.2021.

Razvoj novog online kolegija: "Psihologija dobrobiti djece"

Sveučilište u Rijeci

voditelj i izvoditelj

2019. - 31.12.2020.

Kako bez suza u dječji vrtić i osnovnu školu? – Podrška socio-emocionalnoj dobrobiti djece tijekom prijelaza i prilagodbe

27 susjedstava: Sveučilište u Rijeci i Grad Rijeka EPK 2020

voditeljica projekta

2015-2017.

Cjelovita kurikularna reforma Članica Stručne Radne Skupine za predmetni kurikulum Psihologije za srednje škole Županijsko stručno vijeće za psihologe Istarske, Primorsko-goranske i Ličko-senjske županije u suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje - 20.04.2016. OŠ Podmurvice, Rijeka, viša savjetnica Nada Kegalj (AZOO) – održala predavanje + radionicu na temu: Predmetni kurikulum Psihologija za srednje škole

MZOŠ

članica Stručne Radne Skupine za predmetni kurikulum Psihologije za srednje škole

01.11.2013. -

Projekt unapređenja kvalitete nastave: suradnička procjena (projekt se realizira u okviru programskih ugovora P-13-6) – voditeljica: prof. dr. sc. Sanja Smojver Ažić

Sveučilište u Rijeci

suradnica na projektu

03.10.2012. -

Projekt USSUD: Unapređenje studentskog standarda u domeni kulture (Odjel za kulturu Grada Rijeke i Sveučilište u Rijeci) Mentor i moderator radionice: „Što možemo učiniti za kulturu našeg grada?“, HKD od 20-22h

Grad Rijeka i Sveučilište u Rijeci

suradnica na projektu

Stručna aktivnost

29.4.2021.

Socijalno-emocionalno učenje i otpornost kao podrška razvoju osobnosti u odgojno obrazovnom kontekstu. Pozvano plenarno predavanje za Državni stručni skup psihologa iz odgojno obrazovnih ustanova – /PULA/, 29. - 30. 4. 2021.-Formativno praćenje – podrška u razvoju osobnosti

AZOO, državni stručni skup, 450 psihologa

izvoditelj aktivnosti

27.11.2020. - 28.11.2020.

Suradnja s roditeljima u odgojno-obrazovnom kontekstu– mentalno zdravlje kod kuće plenarno predavanje za edukaciju odgajatelja, učitelja i nastavnika u okviru projekta PROMEHS, na STRUČNOM SKUPU; AZOO

AZOO i Učiteljski fakultet u Rijeci, online

nositelj i izvoditelj aktivnosti

27.11.2020. - 28.11.2020.

Važnost mentalnog zdravlja u odgojno-obrazovnom kontekstu – uvod u projekt PROMEHS plenarno predavanje u svrhu edukacije odgajatelja, učitelja i nastavnika u okviru projekta PROMEHS na STRUČNOM SKUPU, AZOO

AZOO i Učiteljski fakultet u Rijeci, online

nositelj i izvoditelj aktivnosti

18.12.2019. -

Predavanje i radionica za nastavnike FFRI: ). Unapređenje kvalitete nastave: Suradnička procjena; u sklopu HKO projekta koji se provodi pri Filozofskom fakultetu u Rijeci (Kroatistika, Andragogija, Filozofija i Kulturologija), Sveučilišta u Rijeci

FFRI

predavač i voditelj radionice

18.12.2019.

Unapređenje kvalitete nastave: Suradnička procjena. Pozvano predavanje i radionica u sklopu HKO projekta koji se provodi pri Filozofskom fakultetu u Rijeci (Kroatistika, Andragogija, Filozofija i Kulturologija), Sveučilišta u Rijeci

Sveučilišta u Rijeci

izvoditelj aktivnosti

28.08.2019. -

Stručni skup: Podrška socio-emocionalnoj dobrobiti i razvoju privrženosti djece tijekom prijelaza i prilagodbe u dječjem vrtiću i osnovnoj školi, koji se izvodi u sklopu projekata: Dobrobit djece u prijelaznim životnim periodima: Empirijska provjera Ekološko-dinamičkog modela, te Kako bez suza u dječji vrtić i osnovnu školu? – Podrška socio-emocionalnoj dobrobiti djece tijekom prijelaza i prilagodbe

UFRI

inicijator, organizator i voditelj stručnog skupa

28.8.2019.

Suvremene spoznaje o prijelazu i prilagodbi u dječjem vrtiću i osnovnoj školi: od teorije prema praksi. Stručni skup: Podrška socio-emocionalnoj dobrobiti i razvoju privrženosti djece tijekom prijelaza i prilagodbe u dječjem vrtiću i osnovnoj školi - plenarno predavanje na STRUČNOM SKUPU ODGAJATELJA I UČITELJA PGŽ.e

Aktivnost se izvodi u sklopu projekata: Dobrobit djece u prijelaznim životnim periodima: Empirijska provjera Ekološko-dinamičkog modela, te Kako bez suza u dječji vrtić i osnovnu školu? – Podrška socio-emocionalnoj dobrobiti djece tijekom prijelaza i prilagodbe, a stručni skup je uvršten u katalog Agencije za odgoj i obrazovanje, Učiteljski fakultet u Rijeci

nositelj i izvoditelj aktivnosti

16.11.2018.

Socio-emocionalna dobrobit I otpornost djece rane I predškolske dobi: Od suvremenih spoznaja do smjernica za praksu pozvano, plenarno predavanje na STRUČNOM SKUPU ODGAJATELJA I STRUČNIH SURADNIKA

Stručni skup za odgajatelje I stručne suradnike “Učimo srce(m): Podrška socio-emcionalnom razvoju djece u vrtićima” kao dio Erasmus+ projekta “SEED – Socio-emocionalni razvoju” organizaciji Pučkog otvorenog učilišta Korak po Korak, Čakovec

nositelj i izvoditelj aktivnosti

23.03.2018. -

Stručni skup nastavnika klavira: Održano predavanje na temu: Jesam li i kako biti zadovoljan nastavnik? – Od prevladavanja stresa do pozitivne psihologije u odgojno-obrazovnom radu

Glazbena škola Ivana Matetića Ronjgova, Rijeka

Predavač

23.3.2018.

Jesam li i kako biti zadovoljan nastavnik? – Od prevladavanja stresa do pozitivne psihologije u odgojno-obrazovnom radu. Pozvano, gostujuće predavanje na STRUČNOM SKUPU NASTAVNIKA KLAVIRA

Pozvano, gostujuće predavanje u Glazbenoj školi Ivana Matetića Ronjgova Rijeka u okviru STRUČNOG SKUPA NASTAVNIKA KLAVIRA

nositelj i izvoditelj aktivnosti

Javno djelovanje

Javna predavanja

4.5.2021.

Mentalno zdravlje u odgojno-obrazovnom kontekstu: Doprinos projekta PROMEHS. Pozvano predavanje za Okrugli stol, Odjel za odgoj i školstvo Grada Rijeke

Grad Rijeka ususret Europskom tjednu mladih: Naša budućnost je u našim rukama, 4. Svibnja 2021. - https://www.rijeka.hr/odrzano-online-predavanje-na-temu-mentalnog-zdravlja-mladih-u-doba-pandemije/

Rijeka

19.12.2019.

Press-konferencija za medije: Prezentacija PROMEHS projekta

RiInfo: Press-konferencija za medije: Prezentacija PROMEHS projekta (RTL Fiuman, web-stranice Grada Rijeke, RiKanal) https://www.rijeka.hr/predstavljen-projekt-promehs-promocija-mentalnog-zdravlja-u-skolama/

Rijeka

Popularizacija znanosti

19.2.2021.

Znanost u službi odgoja i obrazovanja Aktivnost se provodi u sklopu projekata: Dobrobit djece u prijelaznim životnim periodima: Empirijska provjera Ekološko-dinamičkog modela

Rijeka Psihologije 2021: Interaktivno predavanje namijenjeno odgajateljima

Rijeka, online

16.2.2021.

Ah taj rujan! - izazovi u radu odgojitelja tijekom prijelaza i prilagodbe iz obitelji u jaslice ili dječji vrtić Aktivnost se provodi u sklopu projekata: Dobrobit djece u prijelaznim životnim periodima: Empirijska provjera Ekološko-dinamičkog modela

Rijeka Psihologije 2021: Interaktivno predavanje namijenjeno odgajateljima

Rijeka, online

2.3.2020.

Predstava za djecu: Škola je fora a ne noćna mora – Otvorenje 27 susjedstva: susjedstvo Kampus Aktivnost se provodi u sklopu projekata: Kako bez suza u dječji vrtić i osnovnu školu?

Projekt 27 susjedstava

Atrij FFRI, Rijeka

20.2.2020.

Interaktivno predavanje: Podrška roditeljima tijekom prijelaza i prilagodbe u dječjem vrtiću i osnovnoj školi Aktivnost se provodi u sklopu 2 projekata: UNIRI i 27 susjedstava

Rijeka Psihologije 2020

Rijeka

20.2.2019.

Interaktivno predavanje: Vrtić i škola / prijelaz i prilagodba – suradnja, partnerstvo…? Aktivnost se provodi u sklopu 2 projekata: UNIRI i 27 susjedstava

Rijeka Psihologije 2019

Rijeka

2016.

Festival znanosti: Studenti za studente Josipa Žagar prezentirala svoj završni rad: Osobine ličnosti odgajatelja i djece u odnosu na proces učenja i poučavanja

Festival znanosti: Studenti za studente

Rijeka

2015.

Festival znanosti: studenti za studente Sara Lacmanović prezentirala svoj završni rad (Mentor: Sanja Tatalović Vorkapić): Važnost zahvalnosti i prosocijalnog ponašanja kod budućih odgajatelja

Festival znanosti: Studenti za studente

Rijeka

Volonterstvo

4.11.2020. - 1.3.2021.

Volonterka Info Covid-19 Call Centra (52 sata)

Sveučilište u Rijeci, Sveučilišni kampus

Intervjui

22.5.2020.

Grad znanosti: Kava, kolač, psihologija dobrobiti Sanje Tatalović Vorkapić

STILUETA, https://stilueta.net/grad-znanosti-kava-kolac-psihologija-dobrobiti-sanje-tatalovic-vorkapic/

Rijeka

5.4.2020.

Knjižica koja pomaže i malima, i velikima

Novi list

Rijeka

24.1.2016.

Dobitnica nagrade Zaklade Sveučilipta u Rijeci, doc. dr. sc. Sanja Tatalović Vorkapić - znanstvenica: društvene znanosti

Radio Rijeka – Akademskih kvarat ure

Rijeka

Novinski članci

9.1.2021.

Primjena kurikula za mentalno zdravlje u 17 ustanova PGŽ-a & Dobrobit djece tijekom prijelaznih životnih perioda

Novi list

Rijeka

10.10.2020.

Univerzalni kurikulum mentalnog zdravlja mladih - povodom obilježavanje Svjetskog Dana Mentalnog zdravlja na Korzu u sklopu projekta PROMEHS

Novi list

Rijeka

21.7.2020.

Objavljena monografija od devet poglavlja: Psihologija privrženosti i prilagdoba u vtiću

Novi list

Rijeka

5.4.2020.

Knjižica koja pomaže i malima, i velikima

Novi list

Rijeka

4.2.2020.

U evaluacijskom istraživanju 1.750 djece

Novi list

Rijeka

20.12.2019.

Prvi kurikulum mentalnog zdravlja

Novi list

Rijeka

Medijski nastupi

9.11.2020.

Djeca i pandemija: treba li ih štititi od loših vijesti i neizvjesnosti? – razgovor https://radio.hrt.hr/radio-rijeka/clanak/lokalne/djeca-i-pandemija-treba-li-ih-stititi-od-losih-vijesti-i-neizvjesnosti/249694/

Radio Rijeka – ZDRAVLJAK (urednica I voditeljica Tatjana Petrović Čemeljić)

Rijeka

9.10.2020.

Obilježavanje Svjetskog Dana Mentalnog zdravlja na Korzu u sklopu projekta PROMEHS – https://www.youtube.com/watch?v=849Alc2ftwl

KanalRi - Dnevnik; HRT4 - Dnevnik

Rijeka

22.05.2020.

Grad znanosti: Kava, kolač, psihologija dobrobiti Sanje Tatalović Vorkapić

Stilueta; https://stilueta.net/grad-znanosti-kava-kolac-psihologija-dobrobiti-sanje-tatalovic-vorkapic/

Rijeka

25.04.2020.

ONLINE nastava na fakultetu u vrijeme pandemije

HRT1_središnji dnevnik

Zagreb, Hrvatska

16.04.2020.

TV-emisija, HRT1 Prikaz knjižice: Nešto se jako čudno dogodilo u mojem gradu.

HRT1 - Dobro jutro Hrvatska

Zagreb, Hrvatska

05.04.2020.

Intervju za Novi List: Knjižica koja pomaže i malima i velikima

Novi List

Rijeka

01.04.2020.

Radio Krk – telefonsko uklljučenje u radio-emisiju u 16,30h Prikaz knjižice: Nešto se jako čudno dogodilo u mojem gradu.

Radio Krk

Krk

31.03.2020.

Knjiga postavljena na WEB: Prikaz knjižice: Nešto se jako čudno dogodilo u mojem gradu.

https://www.skolskiportal.hr/sadrzaj/savjeti-strucnjaka/nesto-se-jako-cudno-dogodilo-u-mojem-gradu/">https://www.skolskiportal.hr/sadrzaj/savjeti-strucnjaka/nesto-se-jako-cudno-dogodilo-u-mojem-gradu/</a puno drugih portala

Web-stranica Školski portal Studentska.hr Dječji vrtić More Rijeka Djecji vrtić Sesvete Zagreb Dječji vrtić Maksimir Zagreb Narodna knjižnica I čitaonica Tisno Dječji vrtić Glorai Labin Laganini FM Rijeka TekličKorak po Korak Centri Igre Sisak i Orehovica

31.03.2020.

Županijska panorama – Prilog za emisiju , uključenje putem skype-a Prikaz knjižice: Nešto se jako čudno dogodilo u mojem gradu.

HRT RIjeka, HRT4

Rijeka, Zagreb

31.03.2020.

Zajedno za zdravlje – Prilog za emisiju , uključenje putem skype-a Prikaz knjižice: Nešto se jako čudno dogodilo u mojem gradu.

HRT4

Zagreb

30.03.2020.

KanalR – prilog za Vijesti Prikaz knjižice: Nešto se jako čudno dogodilo u mojem gradu.

KanalR

Rijeka

30.03.2020.

TV N1 – prilog za Dnevnik Prikaz knjižice: Nešto se jako čudno dogodilo u mojem gradu.

N1 Televizija

Rijeka

29.03.2020.

Telefonsko uključenje u Radio Rijeku – razgovor s gosp. Nevom Fumčić, 10,45-10,55h Prikaz knjižice: Nešto se jako čudno dogodilo u mojem gradu.

Radio Rijeka

Rijeka

27.03.2020.

Prikaz knjižice: Nešto se jako čudno dogodilo u mojem gradu.

Web-stranice: Hrvatskog psihološkog društva, Sveučilišta u Rijeci i Učiteljskog fakulteta u RIjeci

Zagreb i Rijeka

12.02.2020.

Učionica – tv emisija: Prezentacija PROMEHS projekta Prezentacija PROMEHS (Promocija mentalnog zdravlja u školama) javnosti

KanalR

Rijeka

04.02.2020.

Članak o održanom 4. sastanku PROMEHS projekta u Rijeci: 13. i 14. siječnja 2020. godine PROMEHS projekt na temu promocije mentalnog zdravlja u vrtićim i školama: U evaluacijskom istraživanju 1.750 djece

Novi List

Rijeka

20.12.2019.

Članak o održanoj press-konferenciji – predstavljanju PROMEHS projekta PROMEHS Učiteljski fakultet dio međunarodnog projekta: Prvi kurikulum mentalnog zdravlja

Novi List

Rijeka

19.12.2019.

Press-konferencija za medije: Prezentacija PROMEHS projekta javnosti - Promocija mentalnog zdravlja u školama

RTL Fiuman, web-stranice Grada Rijeke, RiKanal

Rijeka, RiInfro

24.01.2016.

Dobitnica nagrade Zaklade SuRi Sanja Tatalović Vorkapić - PSIHOLOGIJA

Radio Rijeka - Emisija: Akademskih kvarat ure

Rijeka

19.03.2015.

Znanstvena istina o smijehu - Pozitivna psihologija

Televizija: HRT 1 - Društvena mreža: Prometej

Rijeka-Zagreb

02.12.2013.

Igra i dječji crtež

Radio Korzo; gostovanje u radio-emisiji “Život je lijep”

Rijeka

Administrativna djelatnost

Rukovođenje na sveučilištu

01.10.2012. - 30.09.2013.

Prodekanica za razvoj studijskih programa i osiguravanje kvalitete

Učiteljski fakultet/Uprava

Povjerenstva na sveučilištu

2012. -

član

Sveučilište u Rijeci/Povjerenstvo za kreditiranje studenata Sveučilišta u Rijeci

2011. - 2013.

član

Učiteljski fakultet/Etičko povjerenstvo Učiteljskog fakulteta u Rijeci

2011. - 2013.

član

Sveučilište u Rijeci/Odbor za kvalitetu Sveučilišta u Rijeci

2011. -

član

Učiteljski fakultet u Rijeci - Odbor za kvalitetu Učiteljskog fakulteta

2010. - 2012.

Erasmus koordinator

učiteljski fakultet/Erasmus koordinator

siječanj-travanj 2013.

član prosudbenog tima

Sveučilište u Rijeci/Povjerenstvo za unutarnju prosudbu sustava za kvalitetu sastavnica Sveučilišta u Rijeci

Povjerenstva izvan sveučilišta

2011. -

član

Hrvatsko Društvo za neuroznanost

2010. -

član

Državna uprava za zaštitu i spašavanje/Hrvatski Crveni Križ/HPD - Tim za psihološku pomoć

2008. -

član - predstavnik Sveučilišta u Rijeci

Povjerenstvo za suzbijanje ovisnosti Primorsko-goranske županije

2003. -

član

Hrvatska psihološka komora

2002. -

član

Hrvatsko psihološko društvo

Sveučilišni projekti

Voditelj projekta

UNIRI PROJEKTI 2018

Suradnik na projektu

Potpore 2014/2016