PORTFELJ / Prof. dr. sc. Ivana Kunda dipl. iur.

Portfelj

Prof. dr. sc.

Ivana Kunda

dipl. iur.

Pravni fakultet

Tajništvo - ured dekana

Kontakt

UNIRI e-mail

e-mail 1

PROSTORIJA Pravni fakultet, kabinet br. 84

Vidljivost

Obrazovanje

20.11.2008. -

doktorica pravnih znanosti

Doktorat pravnih znanosti

Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

01.10.1994. - 01.12.1999.

diplomirana pravnica

Sveučilišni diplomski studij prava

Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

1. studenoga 2000. – 14. siječnja 2004.

magistrica pravnih znanosti

Pravo europskih integracija

Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

Radno iskustvo

01.10.2017. -

prodekanica za znanost

Koordinacija znanstveno-istraživačkih djelatnosti na fakultetu, obavještavanje i poticanje na prijavu na natječaje za znanstvene projekte, izrada odgovarajućih općih pravnih akata iz resora znanosti, edukacija o raznim aspektima znanstveno-istraživačkog rada i objavljivanja rezultata toga istraživanja

Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

07.06.2016. -

voditeljica Doktorskoga studija Pravnoga fakulteta u Rijeci

Upravljačke i organizacijske radnje, priprema natječaja, pregled prijava na natječaje, priprema odluka za Fakultetsko vijeće, koordinacija nastavnih i istraživačkih aktivnosti doktoranada i nastavnika i dr.

Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

20.01.2016. -

izvanredna profesorica

Znanstveno-istraživački rad, izvođenje nastave (predavanja, vježbi, seminara i konzultacija) te ispita, mentorski rad sa studentima te drugi poslovi u interesu Fakulteta i Sveučilišta

Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

01.08.2009. - 19.01.2016.

docentica

Znanstveno-istraživački rad, izvođenje nastave (predavanja, vježbi, seminara i konzultacija) te ispita, mentorski rad sa studentima te drugi poslovi u interesu Fakulteta i Sveučilišta

Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

12.06.2000. - 12.06.2002.

sudska vježbenica - volonterka

Sudjelovanje na ročištima

Trgovački sud u Rijeci

07.06.2000. - 31.07.2009.

Znanstvena novakinja - asistentica, a potom viša asistentica

Znanstveno-istraživački rad, izvođenje nastave (predavanja, vježbi, seminara i konzultacija) te ispita, mentorski rad sa studentima i dr.

Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

12.07.1999. - 06.06.2000.

odvjetnička vježbenica

Sastavljanje tužbi, zahtjeva, prijedloga, podnesaka, ugovora, pravnih mišljenja i dr., zastupanje na ročištima pred sudovima i drugim tijelima, pribavljanje isprava itd.

Odvjetnički ured Vukić, Jelušić & Šulina, Rijeka

Nagrade i priznanja

22.12.2008.

Nagrada Zaklade Sveučilišta u Rijeci za akademsku godinu 2006./2007. za područje društvenih i humanističkih znanosti zbog posebnih zasluga u znanstvenoistraživačkom i nastavnom radu te u javnoj djelatnosti koja je imala za cilj promociju, širenje i primjenu rezultata znanstvenoistraživačke djelatnosti

Članstva

2012. -

International Law Association (ILA)

2008. - 2013.

Žalbena vijeća za područje žiga, industrijskog dizajna i oznaka Republike Hrvatske, Zagreb

2008. -

International Association for the Advancement of Teaching and Research in Intellectual Property (ATRIP)

2007. -

Hrvatsko društvo za autorsko pravo (HDAP), Zagreb

2005. -

Hrvatsko pravničko društvo (HPD), Rijeka

2005. -

Hrvatska udruga za poredbeno pravo (HUPP), Rijeka

Nastavna djelatnost

Kolegiji

01.09.2016. -

Međunarodno i međunarodno privatno pravo intelektualnog vlasništva

Poslijediplomski interdisciplinarni specijalistički studij Intelektualno vlasništvo

Sveučilište u Zagrebu

voditelj

2013. -

Međunarodna trgovačka arbitraža

Integrirani sveučilišni studij prava

Pravni fakultet u Rijeci

voditelj

2013. -

Europsko međunarodno privatno pravo

Integrirani sveučilišni studij prava

Pravni fakultet u Rijeci

voditelj

2013. -

Internetsko pravo

Integrirani sveučilišni studij prava

Pravni fakultet u Rijeci

voditelj

2013. -

Europsko pravo II

Integrirani sveučilišni studij prava

Pravni fakultet u Rijeci

voditelj

2012. -

European Private Law and Intellectual Property Law

Studij prava (Intellectual Property Summer Institute – Croatia Summer Program 2012)

Michigan State University College of Law

voditelj

2009. -

Pravo intelektualnog vlasništva

Integrirani sveučilišni studij prava

Pravni fakultet u Rijeci

voditelj

2009. -

Međunarodno privatno pravo

Integrirani sveučilišni studij prava

Pravni fakultet u Rijeci

voditelj

01.10.2008. - 30.09.2010.

Pravna strana medija

Studij kulturologije

Filozofski fakultet u Rijeci

voditelj

2005. - 2013.

Europsko pravo II

Integrirani sveučilišni studij prava

Pravni fakultet u Rijeci

suradnik

2005. - 2009.

Pravo intelektualnog vlasništva

Integrirani sveučilišni studij prava

Pravni fakultet u Rijeci

suradnik

2001. - 2009.

Međunarodno privatno pravo

Integrirani sveučilišni studij prava

Pravni fakultet u Rijeci

suradnik

Mentor u završnim radovima

17.07.2020.

Žig Europske unije i insolvencijski postupak nad nositeljem prava

Lucija Franjić

Poslijediplomski interdisciplinarni stručni studij intelektualno vlasništvo

Sveučilište u Zagrebu

00.00.0000.

podaci dostupni na: https://repository.pravri.uniri.hr/user/profile/mbz/260611

-

Integrirani sveučilišni studij prava

Pravni fakultet u Rijeci

Gostujući nastavnik

09.03.2020.

Trademark Law in Sports Sector

ELSA Winter School Dubrovnik 2020 “Entertainment and Sports Law”

European Law Students Association, Dubrovnik

gostujuća profesorica

27.03.2019.

Advanced Course on Private International Law

Law Study

University of Antwerp, Faculty of Law, Antwerpen, Belgija

gostujuća profesorica

26.03.2019.

Basic Course on Private International Law

Law Study

University of Antwerp, Faculty of Law, Antwerpen, Belgija

gostujuća profesorica

28.11.2018.

Private International Law

Law Study

Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta

gostujuća profesorica

01.09.2016. - 31.10.2010.

European private international law

Studij prava

Universidad de Navarra, Španjolska

nositeljica

16.-20.07.2019.

Internet Consumers and General Terms and Conditions

Summer School “Consumers’ Rights and Market Regulation in the European Union"

Universita degli Studi di Udine, Dipartimento di scienze giuridiche, Udine, Italija

nositeljica

8.-14.07.2019.

European Private Law and Intellectual Property Law

Intellectual property Summer Institute – Croatia Summer Program 2019

Michigan State University College of Law, Pravni fakultet u Rijeci i Sveučilište u Rijeci, Ika

sunositeljica

08.-25.07.2018.

European Private Law and Intellectual Property Law

Intellectual property Summer Institute – Croatia Summer Program 2018

Michigan State University College of Law i Sveučilište u Rijeci, Ika

sunositeljica

13.-28.07.2017.

European Private Law and Intellectual Property Law

Intellectual property Summer Institute – Croatia Summer Program 2017

Michigan State University College of Law i Sveučilište u Rijeci

sunositeljica

12.-29.07.2016.

European Private Law and Intellectual Property Law

Intellectual property Summer Institute – Croatia Summer Program 2016

Michigan State University College of Law i Sveučilište u Rijeci, Ika

sunositeljica

22.-23.02.2016.

Diritto della marca

Corsi di Laurea Magistrale 2015/16 - Marketing, consumi e comunicazione/Brand management

Libera Universita di Lingue e Comunicazione Milan (IULM), Milano

gostujuća profesorica

14.07.-03.08.2015.

European Private Law and Intellectual Property Law

Intellectual property Summer Institute – Croatia Summer Program 2015

Michigan State University College of Law i Sveučilište u Rijeci, Ika

sunositeljica

02.-03.03.2015.

Diritto della marca

Corsi di Laurea Magistrale 2014/15 - Marketing, consumi e comunicazione/Brand management

Libera Universita di Lingue e Comunicazione Milan (IULM), Milano

gostujuća profesorica

16.07.-09.08.2014.

European Private Law and Intellectual Property Law

Intellectual property Summer Institute – Croatia Summer Program 2014

Michigan State University College of Law i Sveučilište u Rijeci

sunositeljica

17.07.-12.08.2013.

European Private Law and Intellectual Property Law

Intellectual property Summer Institute – Croatia Summer Program 2013

Michigan State University College of Law i Sveučilište u Rijeci, Ika

sunositeljica

18.06.-13.07.2012.

European Private Law and Intellectual Property Law

Intellectual property Summer Institute – Croatia Summer Program 2012

Michigan State University College of Law, Pravni fakultet u Rijeci i Sveučilište u Rijeci, Ika i Dubrovnik

sunositeljica

Osobni razvoj

09.07.2016. - 08.08.2000.

Duke-Geneva Institute in Transnational Law

12.04.2012. -

Radnje javnopravnog tijela u upravnom sporu

01.03.2010. -

E-učenje u nastavnom procesu

2005. -

Course in Intellectual Property DL 101

4.-30. kolovoza 2005.

The 2005 Munich Intellectual Property Summer Program

5.-23. srpnja 2004.

Summer Session on Private International Law

srpanj - kolovoz 1996.

Seminar in Democratic Processes

8.-10. svibnja 2007.

CARDS Projekta 2003 „Infrastruktura prava intelektualnog vlasništva za istraživačko-razvojni sektor u Hrvatskoj“ - Non-specialist Training Workshop

2.-20. srpnja 2001.

Summer Session on Private International Law

7.-28. rujna 1998.

Bancaja Euromediteranean Courses of International Law

21.-23. studenog 2006.

CARDS Projekt 2003 Infrastruktura prava intelektualnog vlasništva za istraživačko-razvojni sektor u Hrvatskoj – intenzivna devetodnevna radionica za obuku stručnjaka za intelektualno vlasništvo

18.-22. rujna 2000.

Analysing the European Union

Izdavaštvo

Priručnik uz Uredbu Bruxelles IIa

Financiranje: Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

Znanstvena djelatnost

Znanstveni radovi

2018.

EU Competition law in the Digital Era: What to tell about Intel?

Butorac Malnar, Vlatka ; Kunda, Ivana

- 31-62

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=953068

2018.

Pravo mjerodavno za povrede prava tržišnog natjecanja

Kunda, Ivana

Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci - 39 183-211

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=949287

2016.

Consumer protection issues in crowdfunding

Vrbljanac, Danijela ; Kunda, Ivana

- 299-309

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=858262

2016.

Jurisdiction and applicable law in crowdfunding

Kunda, Ivana

- 253-263

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=858254

2016.

Jurisdiction in internet defamation cases and CJEU's policy choices

Kunda, Ivana ; Vrbljanac Danijela

- 739-756

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=858252

2016.

Law applicable to intellectual property rights in the European Union

Kunda, Ivana

Korea Private International Law Journal - 22 451-472

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=866333

2016.

Jurisdiction for Copyright Infringment over the Internet

Kunda, Ivana

Zbornik Hrvatskog društva za autorsko pravo - 13-14 75-99

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=861331

2015.

Neke uobičajene pogreške u prijevodima propisa Europske unije

Kunda, Ivana

Prevoditelj - 38 13-18

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=846146

2015.

Certain aspects of the CJEU’s Google Spain judgment relative to lawfulness of data processing and liability of internet search engine operators

Kunda, Ivana, Lončar Dušanović, Darja

- 169-187

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=846147

2014.

Competencia judicial internacional sobre violaciones de derechos de autor y derechos conexos en internet

Kunda, Ivana

Anuario Espanol de Derecho Internacional Privado - 13 457-485

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=720444

2014.

Regional Challenges in the Filed of Patents - Croatia

Kunda, Ivana

Društveni ogledi. Časopis za pravnu teoriju i praksu - 1 126-136

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=718374

2012.

Predmet C-391/95 Van Uden Maritime BV, poslujući kao Van Uden Africa Line protiv Komanditgesellschafta in Firma Deco-Line i drugih

Kunda, Ivana ; Vrbljanac Danijela

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=662793

2012.

Predmet C-104/03 St. Paul Dairy Industries NV protiv Unibela Exsera BVBA

Kunda, Ivana ; Vrbljanac, Danijela

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=662832

2012.

Predmet C-116/02 Erich Gasser GmbH protiv MISAT-a SRL

Kunda, Ivana ; Vrbljanac, Danijela

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=662804

2012.

Predmet C-220/88 Dumez France SA i Tracoba SARL protiv Hessische Landesbanke i drugih

Kunda, Ivana ; Vrbljanac, Danijela

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=662784

2012.

Predmet C-4/03 Gesellschaft für Antriebstechnik mbH & Co. KG protiv Lamellen und Kupplungsbau Beteiligungsa KG

Kunda, Ivana ; Vrbljanac, Danijela

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=662815

2012.

Predmet C-281/02 Andrew Owusu protiv N. B. Jacksona koji posluje kao „Villa Holidays Bal-Inn Villas“ i drugih

Kunda, Ivana ; Vrbljanac Danijela

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=662810

2012.

Copyright and Related Rights in the “Cloud” Environment

Matanovac Vučković, Romana ; Kunda, Ivana ; Kuštrak Managić, Iva ; Jurić, Marko ; Katulić, Tihomir

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=683745

2011.

Materijalnopravno i kolizijskopravno uređenje intelektualnog vlasništva nastalog u radnom odnosu

Matanovac Vučković, Romana ; Kunda, Ivana

Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci - 32 75-125

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=514793

2008.

Pravna ograničenja genetskih istraživanja na ljudima i komercijalizacije njihovih rezultata u hrvatskom pravu

Mutabžija, Jasmina ; Kunda, Ivana

Hrvatska pravna revija - 8 71-81

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=332229

2007.

Defining Internationally Mandatory Rules in European Private International Law of Contracts

Kunda, Ivana

Zeitschrift für Gemeinschaftsprivatrecht - 4 210-222

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=309475

2007.

Što donosi Nacrt Reformskog ugovora iz srpnja 2007. glede suradnje u građanskim stvarima u Europskoj uniji?

Kunda, Ivana

Hrvatska pravna revija - 7 1-7

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=309240

2007.

Uredba Rim II: ujednačena pravila o pravu mjerodavnom za izvanugovorne obveze u Europskoj uniji

Kunda, Ivana

Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci - 28 1269-1324

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=320027

2007.

Legal Limitations on Genetic Research and the Commercialisation of its Results

Mutabžija, Jasmina ; Kunda, Ivana

Journal of International Biotechnology Law - 4 21-35

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=296809

2005.

Neuheiten im kroatischen Familienrecht

Kunda, Ivana

Zeitschrift für das gesamte Familienrecht - 52 1628-1632

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=296807

2005.

Odgovornost prodavatelja za pravo ili potraživanje trećih osoba s osnove intelektualnog vlasništva prema Bečkoj konvenciji o međunarodnoj prodaji robe

Kunda, Ivana ; Mutabžija, Jasmina

Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci - 26 733-794

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=256183

2005.

Međunarodno prisilni propisi prema Europskom sudu pravde: Ingmar GB Ltd protiv Eaton Leonard Technologies Inc.

Kunda, Ivana

Pravo i porezi - 14 79-83

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=214359

Raspolaganje autorskim pravom na računalnom programu – materijalnopravni i kolizijskopravni aspekti (Transactions concerning the Copyright in Computer Programs: Substantive and Conflict of Laws Aspects)

Kunda, Ivana; Matanovac-Vučković, Romana

Zbornik Pravnog Fakulteta Sveučilišta u Rijeci / Hlača, Nenad (ur.). - Rijeka : Pravni fakultet u Rijeci , 2010. 85-131.

file:///D:/Users/Ivana/Downloads/04_Kunda_Raspolaganje_autorskim_pravima.pdf

Tečaj &#8220 ; International Commercial Arbitration&#8221 ; , Inter-univerzitetski centar u Dubrovniku, 1.- 5. listopada 2001.( Course Review: &#8220 ; International Commercial Arbitration&#8221 ; , Inter-University Centre Dubrovnik, October 1- 5, 2001 )

Kunda, Ivana

Zbornik Pravnog Fakulteta Sveučilišta u Rijeci (1330-349X) 23 (2002), 2; 828-853

W. Laurence Craig, William W. Park, Jan Paulsson, International Chamber Of Commerce Arbitration, 3. izdanje, Oceana Publications, Inc./Dobbs Ferry, New York, 2000., str. xvi + 952( Craig, W. Laurence, Park, William W., Paulsson, Jan, INTERNATIONAL CHAMBER OF COMMERCE ARBITRATION, 3rd Edition, Oceana Publications, Inc./Dobbs Ferry, New York, 2000., pp. xvi + 952 )

Kunda, Ivana

Zbornik Pravnog Fakulteta Sveučilišta u Rijeci (1330-349X) 23 (2002), 2; 803-808

ROMANA MATANOVAC (ur.): HRVATSKO PRAVO INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA U SVJETLU PRISTUPA EUROPSKOJ UNIJI, Narodne novine/Državni zavod za intelektualno vlasništvo RH, 2006., 324. str.( ROMANA MATANOVAC (ed.): CROATIAN INTELLECTUAL PROPERTY LAW IN LIGHT OF ACCESSION TO THE EUROPEAN UNION, Narodne novine/Državni zavod za intelektualno vlasništvo RH, 2006., 324. pp. )

Kunda, Ivana

Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu (0350-2058) 57 (2007), 2; 469-476

Znanstvene knjige

2018.

Law Applicable to Employment Contracts under the Rome I Regulation

Kunda, Ivana

Sander, Gerald G. ; Tomljenović, Vesna ; Bodiroga-Vukobrat, Nada

Springer

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=949111

2018.

European Union legislation: how far does it reach beyond the EU border?

Kunda, Ivana

Sooksripaisarnkit, Poomintr ; Garimella, Sai Ramani

Routlege

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=949284

2017.

Croatia

Kunda, Ivana

Beaumont, Paul ; Danov, Mihail ; Trimmings, Katarina ; Yüksel, Burcu

Hart Publishing

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=917900

2017.

Secondary Liability of Internet Intermediaries and Safe Harbours under Croatian Law

Kunda, Ivana ; Mutabžija, Jasmina

Dinwoodie, Graeme B.

Springer

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=918031

2015.

Potential jurisdictional bases for bringing corporate-related human rights abuse cases before Croatian courts

Kunda, Ivana ; Kunštek, Eduard

SEE/EU Cluster of Excellence in European and International Law

Verlag Alma Mater

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=846140

2014.

Obitelj i djeca: europska očekivanja i hrvatska stvarnost/Family and children:European expectations and national reality

Kunda, Ivana

Pravni fakultet u Rijeci/Hrvatska udruga za poredbeno pravo

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=742828

2013.

Intellectual Property Contracts in EU Conflict of Laws and the Interpretative Role of the CLIP Principles

Kunda, Ivana

Stamm, Jürgen

Juris

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=622568

2012.

Uredba Bruxelles I: izazovi hrvatskom pravosuđu

Tomljenović, Vesna ; Kunda, Ivana

Pravni fakultet u Rijeci

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=662851

2012.

Practical Handbook on European Private International Law

Kunda, Ivana ; de Melo Marinho, Manuel Gonçalves

Romanian Ministry of Justice/Deutsche Stiftung für internationale rechtliche Zusammenarbeit

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=606113

2011.

Family and Succession Law

Šarčević, Petar ; Josipović, Tatjana ; Gliha, Igor ; Hlača, Nenad ; Kunda, Ivana

Kluwer Law International

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=690056

2009.

Two Recent Croatian Decisions on Copyright Infringement: Conflict of Laws and More

Kunda, Ivana

Šarčević, Petar (osnivač. ur.) ; Bonomi, Andrea (ur.) ; Volken, Paul (ur.)

Sellier European Law Publishers

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=388974

2007.

Internationally Mandatory Rules of a Third Country in European Contract Conflict of Laws: The Rome Convention and the Proposed Rome I Regulation

Kunda, Ivana

Pravni fakultet u Rijeci

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=296802

Pozvana predavanja

20.10.2018.

Internet Distribution of Luxury Products: Is there a Deluxe Version of EU Competition Law? Internetska distribucija luksuznih proizvoda: postoji li de luxe inačica prava tržišnog natjecanja EU-a?

Kunda, Ivana; Butorac Malnar, Vlatka

Rijeka

15.06.2018.

EU Competition law in the Digital Era: What to tell about Intel?

Vlatka butorac Malnar, Ivana Kunda

Osijek

22.05.2018.

Compensation for Delayed Flights in EU: Where to Land Your Lawsuit?

Ivana Kunda

Rijeka, Hrvatska

18.05.2018.

The EU Approach to the Protection of Cultural Heritage in the Western Balkan Countries

Ivana Kunda

Trst, Italija

13.04.2018.

Pravo mjerodavno za povrede prava tržišnog natjecanja

Ivana Kunda

Poreč, Hvatska

03.11.2017.

Brussels II Bis Recast – Something old, something new…

Ivana Kunda

Split

Preuzeto sa:https://www.bib.irb.hr/949119

06.10.2017.

Povreda prava osobnosti i prava na zaštitu podataka u međunarodnom privatnom pravu [Violation of Personality Right and Right to Data Protection in Private International Law]

Ivana Kunda

Opatija, Hrvatska

23.05.2017.

The EEA “Grey Market” in Trademarked Products: How Many Shades of Grey?

Ivana Kunda, Igor Materljan

Barcelona, Španjolska

17.03.2017.

„Sivo tržište“ žigom označenih proizvoda u Europskoj uniji

Ivana Kunda, Igor Materljan

Poreč, Hrvatska

10.12.2016.

Consumer Protection Issues in Crowdfunding

Ivana Kunda, Danijela Vrbljanac

Zagreb, Hrvatska

11.11.2016.

Intellectual Property Issues in Medical Application of 3D Printing

Ivana Kunda

Opatija, Hrvatska

01.09.2016.

Jurisdiction and applicable law in crowdfunding

Ivana Kunda

Split, Hrvatska

17.06.2016.

National report on application of EU private international law in Croatia

Ivana Kunda

London School of Economics, London, UK

08.05.2014.

Jurisdiction over Copyright Internet Infringement

Kunda, Ivana

Madrid, Universidad Complutense de Madrid (VIII seminario internacional de derecho internacional privado)

23.05.2013.

Studenti i intelektualno vlasništvo

Kunda, Ivana

Zagreb, Hrvatska

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=689936

23.05.2013.

Studenti i intelektualno vlasništvo (Students and Intellectual Property) u okviru okruglog stola Intelektualno vlasništvo i sveučilište

Kunda, Ivana

Zagreb, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti

24.02.2012.

Ništetnost prorogacijske i arbitražne klauzule u potrošačkim ugovorima u praksi Suda EU-a

Kunda, Ivana

Rijeka, Hrvatska

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=639224

08.04.2011.

Pravni status intelektualnih tvorevina stvorenih u radnom odnosu - materijalnopravni i kolizijskopravni aspekti( Legal Status of Intellectual Creations Created in the Employment Relationship – Substantive and Conflict of Laws Aspects )

Matanovac Vučković, Romana; Kunda, Ivana

Poreč, Hrvatska

25.09.2009.

The Question of an Appropriate Method: Incorporation of the Brussels I Regulation, Invitation to Join the Lugano Convention or a New Convention?

Kunda, Ivana

Novi Sad, Srbija

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=428369

07.11.2007.

Međunarodna nadležnost u postupcima povodom povrede prava intelektualnog vlasništva u Europskoj uniji: priprema za izravnu primjenu acquisa( International Jurisdiction in the Proceedings Concerning Intellectual Property Rights Infringement in the European Union: Preparation for Direct Application of the Acquis )

Kunda, Ivana

Zagreb, Državni zavod za intelektualno vlasništvo

27.10.2006.

Pravo mjerodavno za imovinske odnose u braku i izvanbračnoj zajednici( Law Applicable to Property Relations in Marriage and Extramarital Union )

Kunda, Ivana

Zagreb, Pravni fakultet u Zagrebu

1-2.12.2016.

Consumer protection issues in crowdfunding

Vrbljanac, Danijela ; Kunda, Ivana

Zagreb, Hrvatska

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=858262

1-2.09.2016.

Jurisdiction and applicable law in crowdfunding

Kunda, Ivana

Split, Hrvatska

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=858254

22-24.04.2015.

Jurisdiction in internet defamation cases and CJEU's policy choices

Kunda, Ivana ; Vrbljanac Danijela

Opatija, Hrvatska

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=858252

20.-21.09.2013.

Uredba Rim III: treba li Hrvatskoj?

Tomljenović, Vesna ; Kunda, Ivana

Opatija, Hrvatska

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=742835

20.-21.09.2013.

Uredba Rim III: treba li Hrvatskoj?

Tomljenović, Vesna ; Kunda, Ivana

Opatija, Hrvatska

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=742835

28-29.06.2012.

Policies underlying Conflict of Law Choices in Environmental Law

Kunda, Ivana

Ljubljana, Slovenija

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=585623

9-10.05.2012.

Pravo mjerodavno za ugovore o intelektualnom vlasništvu – od ZRSZ-a do Uredbe Rim I

Kunda, Ivana ; Vrbljanac, Danijela

Bihać, Bosna i Hercegovina

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=579556

18.-19.10.2010.

Ostvarivanje članskih prava u sustavu prekograničnog posrednog držanja dionica

Kunda, Ivana

Opatija, Hrvatska

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=524100

25.-31.07.2010.

Croatia

Kunda, Ivana

Washington, D.C., SAD

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=588381

15.-16.04.2010.

Raspolaganje autorskim pravom na računalnom programu – materijalnopravni i kolizijskopravni aspekti

Kunda, Ivana ; Matanovac-Vučković, Romana

Poreč, Hrvatska

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=478481

13-14.11.2009.

Međunarodna nadležnost za registrirana prava intelektualnog vlasništva u Uredbi Brisel I: odnos isključive i izberive nadležnosti

Kunda, Ivana

Opatija, Hrvatska

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=662871

13-15.11.2008.

Conflict of Laws Conventions and their Reception in National Legal Systems: The Croatian National Report

Tomljenović, Vesna ; Kunda, Ivana

Mexico City, Mexico

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=478584

16-18.10.2008.

Regionalna suradnja u području građanskog sudskog postupka s međunarodnim obilježjem: praksa hrvatskih sudova u primjeni Haških i dvostranih konvencija

Kunda, Ivana

Banja Luka, Bosna i Hercegovina

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=397331

22-23.11.2007.

Međunarodna nadležnost u postupcima povodom povrede prava intelektualnog vlasništva u Europskoj uniji – priprema za izravnu primjenu acquisa

Kunda, Ivana

Zagreb, Hrvatska

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=311817

22-23.11.2007

Žig Zajednice i dizajn Zajednice – osnovna obilježja i mjesto u novelama hrvatskih zakona iz 2007. godine

Kunda, Ivana ; Matanovac, Romana

Zagreb, Hrvatska

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=311814

18.-20.10.2007.

Međunarodno prisilna pravila : određenje pojma u europskom ugovornom međunarodnom privatnom pravu

Kunda, Ivana

Bečići, Crna Gora

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=309254

05.-06. 10. 2005.

Haška konvencija o pravu mjerodavnom za određena prava u pogledu vrijednosnih papira koje drže posrednici

Kunda, Ivana

Beograd, Srbija

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=256192

7. i 8.12.2006.

Stvaranje Europskog pravosudnog područja u građanskim i trgovačkim stvarima: nadležnosti i ograničenja Europskog suda pravde

Kunda, Ivana

Opatija, Hrvatska

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=307499

08..05.2014.

Jurisdiction over Copyright Internet Infringement

Kunda, Ivana

Madrid, Španjolska

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=720425

7. studenoga 2014.

Kolizijskopravno uređenje ugovora o prijevozu stvari brodom prema Uredbi Rim I, u okviru znanstvenog skupa "Pomorsko pravo i pravo mora: jadranske zemlje u europskim okvirima"

Ivana Kunda

Zagreb, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti

Kongresna priopćenja

13.12.2019.

Harmonizirana pravila o isporuci digitalnog sadržaja kao poticaj malim i srednjim poduzetnicima za širenje na digitalnom tržištu

Kunda, Ivana

konferencijsko izlganje

Zagrebačka međunarodna konferencija o obveznom pravu Ekonomski fakultet u Zagrebu, Zagreb

19.10.2019.

Provedba prava na internetsko priopćavanje javnosti

Kunda, Ivana

konferencijsko izlganje

6. međunarodna znanstvena konferencija Petar Šarčević "Prava intelektualnog vlasništva u EU-u: U smjeru digitalizacije" Zagreb

12.09.2019.

The EU Digital Single Market: What Role for the Private International Law?

Kunda, Ivana

konferencijsko izlganje

Journal of Private International Law Conference LMU, Muenchen, Njemačka

Preuzeto sa:https://www.bib.irb.hr/1039667

27.08.2019.

Hyperlinking to Copyright Works in EU: Finding a Weak Link

Kunda, Ivana

konferencijsko izlganje

2019 ATRIP Annual Conference Vanderbilt University, Nashville, TE, SAD

14.06.2019.

Hyperlinking to copyright works: Is there a link rot?

Kunda, Ivana

konferencijsko izlganje

2nd EU Business Law Forum "EU Business Law through the Lens of Digital Revolution" Győr, Mađarska

Preuzeto sa:https://www.bib.irb.hr/1039666

21.05.2016.

Overview of Legal Remedies in Croatian Enforcement Proceedings

Kunda, Ivana ; Vrbljanac, Danijela

poster

Corporate Entities at the Market and European Dimensions Portorož, Slovenija

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=860980

12.06.2014.

Hague Abduction Convention: The Case of X v. Latvia

Kunda, Ivana

pozvano predavanje

11th Regional PIL Conference: “Private International Law in the Jurisprudence of European Courts – Family at Focus” Osijek, Hrvatska

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=761427

06.06.2014.

Regional solutions in the field of patents

Kunda, Ivana

konferencijsko izlaganje

International Scientiffic Conference on Regional and EU Intellectual Property Challenges Sarajevo, BiH

Mentorstvo doktorandima

6.9.2014.-2.12.2016.

Violation of the Personality Rights on the Internet –International Jurisdiction and Applicable Law

Danijela Vrbljanac Doktorat

Poslijediplomski doktorski studij iz područja društvenih znanosti, polje prava, Pravnog fakulteta u Rijeci

Datum obrane: 2.12.2016.

11.4.-2012.-30.9.2016.

Internetsko rješavanje sporova

Tomislav Strnišćak Doktorat

Poslijediplomski doktorski studij iz područja društvenih znanosti, polje prava, Pravnog fakulteta u Rijeci

Datum obrane: -

2013.

Back to Bases: Overcoming Legal Uncertainty in Personal Data Processing in EU

Darja Lončar Dušanović Doktorat

Poslijediplomski doktorski studij iz područja društvenih znanosti, polje prava, Pravnog fakulteta u Rijeci

6.9.2014.-31.9.202017.

Iscrpljenje prava koja proizlaze iz žiga u suvremenom europskom pravu

Igor Materljan Doktorat

Poslijediplomski doktorski studij iz područja društvenih znanosti, polje prava, Pravnog fakulteta u Rijeci

Znanstveni skupovi

04.07.2019.

Međunarodni znanstveni kolokvij Giornata di studio del Nord Adriatico – temi giuridici di attualita

Pravni fakultet u Rijeci, Rijeka, Hrvatska predsjednica Programskog i organizacijskog odbora

22.5.2018.

Pride and Prejudice in Cross-Border Cases

Rijeka, Hrvatska predsjednica Programskog odbora

28.02.2014.

Znanstvena konferencija "Povreda prava osobnosti u hrvatskom i europskom pravu"

Rijeka predsjednica Programskog i organizacijskog odbora

18.-19.10.2019.

6. međunarodna znanstvena konferencija Petar Šarčević "Prava intelektualnog vlasništva u EU-u: U smjeru digitalizacije"

Zagreb, Hrvatska predsjednica programskog odbora i članica Organizacijskog odbora

9.-10.4.2015.

Četvrta međunarodna znanstvena konferencija Petar Šarčević. Pravila tržišnog natjecanja i državnih potpora u EU-u: odnos javnopravne i privatnopravne provedbe/Fourth Petar Šarčević International Scientific Conference EU Competition and state Aid Rules: Interaction between public and private enforcement

Rovinj, Hrvatska članica Programskog i predsjenca Organizacijskog odbora

20.-21.09.2013.

Treća međunarodna znanstvena konferencija „Petar Šarčević“. Obitelj i djeca: europska očekivanja i nacionalna stvarnost

Opatija predsjednica Programskog i organizacijskog odbora

13.-14.11.2009.

Prva međunarodna znanstvena konferencija „Petar Šarčević“. Uredba Brisel I: izazovi hrvatskom pravosuđu

Opatija suvoditeljica (uz prof. dr. sc. Vesnu Tomljenović)

5.-6-10-2015.

Korporativne akvizicije i pristup poduzetničkom financiranju nakon pristupanja EU-u/Corporate Acquisitions and Access to the Entrepreneurial Financing in the Post-Accession Period

Opatija, Hrvatska članica Programskog odbora

6.-7-10-2017.

Peta međunarodna znanstvena konferencija Petar Šarčević. Infocrmacije i podaci: Pogled u budućnost/Fifth Petar Šarčević International Scientific Conference Information and Data: The Road Ahead

Opatija, Hrvatska članica Programskog odbora i predsjednica Organizacijskog odbora

Uredništva časopisa

2018-nadalje

Balkans Yearbook of European and International Law

https://www.springer.com/series/16247

2018-nadalje

Santander Art and Culture Law Review

https://www.ejournals.eu/SAACLR/

Stručna djelatnost

Stručna aktivnost

17.06.2014. -

Stručno izlaganje na temu "Pravno uređenje elektroničkih medija – problemi, rješenja, alternative" u okviru skupa "Pravo i mediji"

Hrvatski pravni centar

izlagačica

20.06.2008. - 19.06.2013.

Odlučivanje u žalbenim predmetima

Žalbena vijeća za područje žiga, industrijskog dizajna i oznaka Republike Hrvatske

članica

19. lipnja 2018.

Opća uredba o zaštiti osobnih podataka - Opće napomene i posebna pravila za tijela javne vlasti

Ured državne uprave PGŽ-a u suradnji s Pravnim fakultetom u Rijeci

predavačica

12. lipnja 2018.

Potrošački ugovori – odabrana pitanja hrvatske sudske prakse

Općinski sud u Rijeci, Parnični odjel

predavačica

12. srpnja 2016.

Mirenje – novosti iz Europskog prava

Općinski sud u Rijeci

predavačica

Javno djelovanje

Javna predavanja

15.5.2019.

Louboutinkama po Ozu: jesmo li očarani ili začarani?

Tribina Udruge Universitas

Rijeka, Učiteljski fakultet u Rijeci, Kampus Sveučilišta u Rijeci

10.4.2019.

Pravo je plavo

Okrugli stol: Koje su pr?ve boje práva?

Rijeka, Kampus Sveučilišta u Rijeci

2.9.2018.

Drugo lice Facebooka

Baltazar na Gradini

Rijeka, Hrvatska

20.4.2015.

Intelektualno vlasništvo u poslovanju – vrste i načini zaštite

Tjedan intelektualnog vlasništva (u organizaciji Sveučilišta u Rijeci)

Rijeka, Hrvatska

21.11.2014.

Detalji

Tribina - Intelektualno vlasništvo u okviru 2. riječkog interdisciplinarnog kongresa "Tehnologija i društvo"

Rijeka, Filozofski fakultet u Rijeci, Kampus Sveučilišta u Rijeci

20.10.2014.

Detalji

Cyberbullying – nova vrsta nasilja - http://www.hadrijeka.hr/hr/news/1800/tribina-cyberbullying-nova-vrsta-nasilja/

Gradska vijećnica Grada Rijeke, Rijeka

23.4.2014.

Detalji

Čitam u knjižnici noću, čitam odakle hoću! (ali ne i što hoću.) Okrugli stol na temu mogućnosti korištenja e-knjiga i časopisa u knjižnicama

Sveučilišna knjižnica, Rijeka

26.10.2005.

Međunarodno prisilna pravila u međunarodnom privatnom pravu

Predavanje u Hrvatskom pravničkom društvu

Hrvatsko pravničko društvo, Rijeka

Popularizacija znanosti

27.09.2019.

Noć istraživača

Rijeka, Hrvatska

12.4.2019.

Festival znanosti

Rijeka, Hrvatska

28.9.2018.

Noć istraživača

Rijeka, Hrvatska

2.9.2018.

Baltazar na Gradini

Rijeka, Hrvastaka

15.3.2018.

Tjedan potrošača

Zagreb, Hrvatska

Volonterstvo

12. lipnja 2000. – 12. lipnja 2002.

Sudska vježbenica - volonterka

Trgovački sud u Rijeci

Intervjui

28.6.2019.

Migracije stanovništva znatno utječu i na imovinske odnose

Novi list

https://www.euro-family.eu/news-110-reakcija_hrvatskog_nacionalnog_tiskovnog_dnevnika_na_projektne_doga%C4%91aje_u_rijeci

19.12.2018.

Predstavljanje EU projekta o pravnom uređenju obiteljskih i nasljednih odnosa

KanalRi

Rijeka, Hrvatska

25.10.2018.

Prethodno pitanje pred Sudom EU-a o sukladnosti ZNUK-a s europskim pravom

Nova TV

https://www.youtube.com/watch?v=-jjjRexNCNg

29.6.2018.

5. obljetnice članstva Republike Hrvatske u Europskoj uniji

KanalRi

Rijeka, Hrvatska

29.6.2018.

5. obljetnica članstva Republike Hrvatske u Europskoj uniji

KanalRi

Rijeka, Hrvatska

Novinski članci

28.06.2018.

Pet godina Hrvatske u Europskoj uniji – Pogled iz pravosuđa

KanalRi

http://www.kanal-ri.hr/hr/pet_godina_hrvatske_u_europskoj_uniji__pogled_iz_pravosuda/8617/3

19.03.2018.

Način određivanja cijena vodoopskrbe u Hrvatskoj usklađen s pravom EU-a

Novi list

Rijeka, Hrvatska

Uredništvo

2008. -

Urednica međunarodnog bloga za međunarodno privatno pravo - Conflict of Laws

www.conflictoflaws.net

Medijski nastupi

20.10.2014.

Detalji

Totalni FM - Rijeka i Primorje

Rijeka

Administrativna djelatnost

Rukovođenje na sveučilištu

1.10.2017.-

Prodekanica za znanost

Pravni fakultet u Rijeci

7.6.2016.-

Voditeljica doktorskog studija

Pravni fakultet u Rijeci

Povjerenstva na sveučilištu

29.5.2019.-

članica

Povjerenstvo za popularizaciju znanosti Sveučilišta u Rijeci

8.2.2018.-28.5.2018.

voditeljica

Projektni tim za usklađivanje s Uredbom o zatiti osobnih podataka Sveučilišta u Rijeci

1.10.2017.-31.9.2018.

članica

Savjet za znanost Sveučilišta u Rijeci

1.10.2017.

članica

Stručno vijeće za internacionalnizaciju, istraživanje i projekte Sveučilišta u rijeci

2013.-

članica

Povjerenstvo za statutarna pitanja Sveučilišta u Rijeci

2011.-2012.

članica

Povjerenstvo za akademsko priznavanje i priznavanje razdoblja studija Sveučilišta u Rijeci

2010.-2011.

članica

Povjerenstvo za udruge Sveučilišta u Rijeci

2010.-2011.

članica

Povjerenstvo za izradu nacrta Pravilnika o izdavačkoj djelatnosti Sveučilišta u Rijeci

2008.-2010.

članica

Povjerenstvo za izradu nacrta Pravilnika o intelektualnom vlasništvu Sveučilišta u Rijeci

Povjerenstva izvan sveučilišta

20.5.2016.-19.5.2018.

članica

Povjeresntvo za besplatnu pravnu pomoć Ministarstva pravosuđa

23.4.2014.-2018.

članica

Radna skupina za izradu Nacrta prijedloga Zakona o međunarodnom privatnom pravu

2012.

članica

Hrvatska skupina izvjestitelja za međunarodni kongres u organizaciji Association littéraire et artistique internationale (ALAI) pod nazivom „Copyright and Related Rights in the "Cloud" Environment“, Kyoto, Japan

2010.-2012.

članica

Radna skupina na temu „Interpretation of Commercial Contracts“ u okviru međunarodnog znanstvenog projekta europske skupine privatnog prava „Common Core of European Private Law“, Torino, Italija, voditelja prof.dr.sc. Mattei Ugo i prof.dr.sc. Bussani Mauro

Projekti

Znanstveni projekti

01.11.2018. -

PSEFSL – Personalized Solutions in European Family and Succession Law

istraživačica

Europska komisija, Justice 271.167,11 EUR

01.02.2016. - 30.06.2018.

Remedies concerning Enforcement of Foreign Judgements according to Brussels I Recast

istraživačica

Europska komisija

http://www.acj.si/en/pres-biare

01.10.2015. - 30.09.2017.

EU Judiciary Training on Brussels IIa Regulation: From South to East (Grant Agreement No. JUST/2014/JTRA/AG/EJTR)

istraživačica

Europska komisija 250.000,00 EUR

http://brussels2family.eu/en/

01.10.2015. - 30.09.2017.

EU Judiciary Training on Brussels IIa Regulation: From South to East

voditeljica tima PRAVRI

Europska komisija, Justice

http://www.brussels2family.eu/the-project/ http://pravri.uniri.hr/hr/znanost/znanstvenoistrazivacki-projekti/85-hr/znanost/projekti/1055-eu-2.html

01.02.2015. - 31.10.2018.

Pravni aspekti korporativnih akvizicija i restrukturiranje trgovačkih društava utemeljeno na znanju

istraživačica

Hrvatska zaklada za znanost

www.croatiamergers.eu

15.09.2014. - 14.09.2016.

Business & Human Rights challenges for cross border litigation in the European Union (Grant agreement No. JUST/2013/JCIV/AG/4661)

istraživačica

Europska unija 668.794,00 EUR

http://globernance.org/presentacion-del-proyecto-europeo-human-rights-in-business/

12.03.2014. -

Zaštita korisnika na hrvatskom i europskom tržištu financijskih usluga

istraživačica

Sveučilište u Rijeci

http://pravri.uniri.hr/hr/advancedmodules/znanost/znanstvenoistrazivacki-projekti/85-hr/znanost/projekti/578-zastita-korisnika-na-hrvatskom-i-europskom-trzistu-financijskih-usluga.html

02.01.2007. - 31.08.2009.

Mehanizmi efikasnog rješavanja domaćih i međunarodnih potrošačkih sporova

znanstvena novakinja

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta RH

http://zprojekti.mzos.hr/public/c-prikaz_det.asp?psid=0&ID=2060

07.06.2000. - 2007.

Međunarodno privatno pravo poslovnih (financijskih) transakcija

znanstvena novakinja

Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH

Projekti u znanosti - Voditelj projekta

STIMULATIVNE POTPORE 2022
STIMULATIVNE POTPORE 2021
STIMULATIVNE POTPORE 2020
STIMULATIVNE POTPORE 2019
UNIRI PROJEKTI 2018

Projekti u znanosti - Suradnik na projektu

Potpore 2017 - Mladi istraživači