PORTFELJ / doc. dr. sc. Maja Nikšić Radić

Portfelj

doc. dr. sc.

Maja Nikšić Radić

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

Zavod za financije

Kontakt

Obrazovanje

2010. - 2014.

Doktor znanosti

Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija

2004. - 2010.

Magistar znansoti

Međunarodna ekonomija

Ekonomska fakulteta Ljubljana i Ekonomski fakultet Rijeka

1998. - 2003.

Diplomirani ekonomist

Menadžment

Ekonomski fakultet Rijeka

1994. - 1998.

Srednja školska sprema

Klasična gimnazija

Prva riječka hrvatska gimnazija

Radno iskustvo

1.10.2015.

Voditeljica katedre za financije

31.03.2015. -

Docentica

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

06.06.2014. -

Viši asistent

asistent na kolegijima Međunarodna ekonomija, Međunarodno poslovanje i Globalizacija i održivi razvoj

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

25.01.2010. - 06.06.2014.

Asistent

asistent na kolegijima Međunarodna ekonomija, Međunarodno poslovanje, Osnove ekonomije, Mikroekonomija, Specifični oblici turizma

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

2008. - 2010.

Suradnik - istraživač

suradnik – istraživač na stručnim razvojnim projektima

Rektorat Sveučilišta u Rijeci, Centar za održivi razvoj

2005. - 2008.

Stručni suradnik za poslove razvoja Sveučilišta u Rijeci

obavljanje zadataka po nalogu prorektora za financije (poslovi vezani uz izgradnju Kampusa, dodjelu stambenih kredita sveučilišnim djelatnicima, Lump Sum financiranje, razno)

Rektorat Sveučilišta u Rijeci

2004. - 2005.

Stručni suradnik

informiranje i savjetovanje studenata vezano za prijavu na različite oblike stipendija, sudjelovanje u koordinaciji i organizaciji informativnih prezentacija na temu stipendija, sudjelovanje na brojnim radionicama u sklopu većeg broja TEMPUS projekata

Rektorat Sveučilišta u Rijeci, Ured za međunarodnu suradnju

Nagrade i priznanja

2004.-2006.

Stipendija Vlade Republike Slovenije

1998. - 2002.

Stipendija Općine Jelenje

Članstva

2014. -

ALUMNI EFRI

Nastavna djelatnost

Kolegiji

2017. -

Sunositeljica kolegija Europske ekonomske intergacije na poslijediplomskom doktorskom studiju

2016.-

Foreign direct investment and tourism

Preddiplomski studij

Nositeljica kolegija

2015. - 2017.

Suradnik na kolegiju Turistička potrošnja i nacionalne ekonomija

2015. -

Nositeljica kolegija Izravna inozemna ulaganja i turizam na preddiplomskom studiju

2014. -

Suradnik na kolegiju Globalizacija i održivi razvoj

2010. -

Suradnik na kolegiju Međunarodna ekonomija Međunarodno poslovanje

Mentor u završnim radovima

2017.

Izravna inozemna ulaganja u obnovljive izvore energije u Republici Hrvatskoj

Sara Vladić

2017.

Izravna inozemna ulaganja u republiku Hrvatsku nakon ulaska u Europsku uniju

Petra Gajski

2017.

Greenfield i brownfield ulaganja u Hrvatskoj

Nataša Gostić

2017.

Izravna inozemna ulaganja u Republiku Hrvatsku nakon ulaska u Europsku uniju

Marko Brozović

2016.

Izravna inozemna ulaganja u turizam u okolnostima globalne nesigurnosti i pojave terorizma

Mateja Barišić

2016.

Utjecaj korupcije na izravna inozemna ulaganja

Tihana Šepić

2016.

Uspredba značaja greenfield i brownfield izravnih inozemnih ulaganja za razvoj gospodarstva

Rebeka Šerkezi

2016.

Državna inozemna ulaganja

Valentina Simčić

2016.

Uloga transnacionalnih korporacija u turizmu

Lorena Borovnjak

2016.

Globalizacija i izravna inozemna ulaganja

Domagoj Horvat

Osobni razvoj

04.09.2017. - 05.10.2017.

Izrada e-kolegija u sustavu Moodle

12.06.2017. - 17.06.2017.

Applied Econometrics course - 9th generation, Panel Data and Causal Analysis

13.06.2016. -

Applied Econometrics course - 8th generation

08.02.2016. - 12.02.2016.

Academic Teaching Excellence

2016

Kako napisati znanstveni rad na engleskom jeziku

Broj sati/ECTS: 1 ECTS

2015.

Nastavničke kompetencije u visokom školstvu: Vrednovanje znanja

Broj sati/ECTS: 7 ECTS

2015.

Nastavničke kompetencije u visokom školstvu: Učenje i poučavanje

Broj sati/ECTS: 10 ECTS

2014.

Tečaj: Kvantitativne metode istraživanja u turizmu

2014.

Empirical Methods for Economic Analysis, Ljubljana Doctoral Summer School 2014

Broj sati/ECTS: 9 ECTS

2013.

Sustav navođenja i citiranja bibliografskih jedinica — Chicago stil

2013.

Akademija internacionalizacije

2013.

Ph.D. Workshop: Forecasting and Strategic Management in Tourism

2013.

Introduction to Multivariate Analysis (MVA)

2013.

Case Studies for Management Education and Training

2011.

Workshop: Data Collection Using Quantitative and Qualitative Methodolgy. Topics: techniques and key considerations for publishing academic journals, strategies for research topics and Publications (Rochester Institute of Technology, held by Professor Bon

2011.

Workshops for improving teacher competence (Assessing and grading essays and Introduction to rhetoric)

2010.

Znanstveno-istraživački seminar: ˝Publishing in top journals: A guide for the perplexed˝ (Prof. dr. Martin Kilduff)

2007.

Tempus projekt CROmEU, diploma CERTIFIED EUROPEAN PROJECT MANAGER, Summary Certificate of EU Project Manager Competencies

2006.

Tečaj MS Excel

Broj sati/ECTS: 20 sati

2006.

Edukacijski seminar „Obiteljski i mali hoteli“, u organizaciji Erste & Steiermärkische banke i Nacionalne udruge obiteljskih i malih hotela, a pod pokroviteljstvom Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka

2005.

EU Funding for Croatian Organisations, One-day Seminar on EU Funding and EC Project Development u organizaciji GEONARD Ltd, Europa Media i EU Center, Zagreb

2004.

Edukacija vezana za realizaciju programa APENIK („Akcija povećavanja efikasnosti nacionalnog intelektualnog kapitala“) koja se provodila po nalogu gradskog poglavarstva Grada Rijeke u gradskim poduzećima u trajanju od 2 mjeseca, Centar za intelektualni ka

Znanstvena djelatnost

Znanstveni radovi

2017.

Tourism foreign direct investment led tourism gross value added: a co-integration and causality analysis of Croatian tourism

Bezić, Heri; Nikšić Radić, Maja;

Economic Research-Ekonomska Istraživanja - 30 1443-1460

WOS

2016.

Rijeka – polazna luka kruzing turizma

Perić, Jože ; Blažević, Branko ; Gračan, Daniela ; Dragičević, Daniel ; Nikšić Radić, Maja

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=841361

2016.

Education Led Growth Hypothesis: Literature review

Nikšić Radić, Maja ; Dragičević, Daniel

- 801-807

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=903842

2016.

FDI-led tourism growth hypothesis: empirical evidence from Croatian tourism

Perić, Jože; Radić, Maja Nikšić;

European Journal of Tourism, Hospitality and Recreation - 7 168-175

WOS

2016.

Development Impact of FDI in Hotel: Case Study of Terme Tuhelj in Croatia

Perić, Jože; Radić, Maja Nikšić;

Almatourism-Journal of Tourism, Culture and Territorial Development - 7 66-78

WOS

2016.

Macroeconomic Environment and Greenfield Foreign Direct Investment of Hotel Brands

Perić, Jože; Nikšić Radić, Maja;

Ekonomski vjesnik: Review of Contemporary Entrepreneurship, Business, and Economic Issues - 29 469-485

WOS

2015.

Multidimensional analysis model of using Information technologies and information systems in higher education

Šimunić, Mislav ; Pilepić, Ljubica ; Nikšić Radić, Maja

Research in Higher Education Journal - 28 1-12

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=787243

2015.

FDI and Good Governance Dimension of Sustainability: Empirical Evidence from Croatia

Radić, Maja Nikšić;

3rd International Scientific Conference Tourism in Southern and Eastern Europe 2015

2015.

Testing the pollution-haven hypothesis: Empirical evidence from Croatia

Radić, Assist Prof Dr Maja Nikšić;

15th ANNIVERSARY edition of SGEM GeoConferences

2015.

Tourism Productivity and Tourism FDI in Croatia

Perić, Jože; Radić, Maja Nikšić;

Mediterranean Journal of Social Sciences - 6 425

2014.

Tourism foreign direct investment led total foreign direct investment: A co-integration and causality analysis of Croatian tourism

Nikšić Radić, Maja

- 851-858

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=731266

2014.

Učinci turističkih transnacionalnih korporacija na zemlje u razvoju i manje razvijene zemlje

Nikšić Radić, Maja ; Lukinić, Martina

Oeconomica Jadertina - 4 53-63

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=817461

2013.

Gorski kotar – Zeleno srce Hrvatske (Polazne osnove dugoročnog razvoja turizma destinacije Gorski kotar)

Perić, Jože ; Knežević, Rade ; Mrnjavac, Edna ; Krstinić Nižić ; Marinela ; Šverko Grdić, Zvonimira ; Bagarić, Lidija ; Nikšić Radić, Maja ; Jurišević Brčić, Živa ; Soldić Frleta, Daniela ; Dragičević, Daniel ; Kovačić, Nataša

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=841368

2012.

Izmjene i dopune glavnog plana razvoja turizma Primorsko-goranske županije

Perić, Jože ; Smolčić Jurdana, Dora ; Blažević, Branko ; Cerović, Zdenko ; Magaš, Dragan ; Peršić, Milena ; Krstinić Nižić, Marinela ; Nikšić Radić, Maja ; Soldić Frleta, Daniela ; Šverko Grdić, Zvonimira ; Gračan, Daniela ; Jugović, Alen

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=798804

2012.

Direktne strane investicije i razvoj održivog turizma- Slučaj Republike Hrvatske.

Šverko Grdić, Zvonimira ; Nikšić Radić, Maja

21th Biennal International Congress Toruism & Hospitality Industry 2012 - Vol.1 447-453

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=654291

2011.

Analysis of FDI in the tourism sector: The case study of the Republic of Croatia

Nikšić Radić, Maja

- 303.-316.

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=731271

2011.

Sustainable foreign direct investment in tourism sector of developing countries

Peric, Joze; Niksic Radic, Maja;

2010.

Foreign Direct Investments in the Tourism Sector of the Republic of Croatia

Bezić, Heri ; Nikšić Radić, Maja ; Kandžija, Tomislav

Valahian Journal of Economic Studies - an international review of theories and applied studies in performance management - 1(15) 21-28

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=500698

2010.

Impact of foreign direct investment in tourism on economic growth of developing countries

Perić, Jože; Radić, Maja Nikšić;

20. bienalni međunarodni kongres, Opatija

2007.

PPP in Croatian Tourism : Chance for Croatian Family Hotels

Perić, Marko ; Nikšić, Maja

Tourism and hospitality management - 13 651-664

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=351685

2006.

The Public Sector Contribution to Enhance the Exellence of Tourist Destination Kvarner (Croatia)

Nikšić, Maja ; Perić, Marko

- -

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=435718

2006.

Customer centric orientation and tourist destination Kvarner (Croatia)

Nikšić, Maja ; Perić, Marko

- 76-88

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=384788

Foreign direct investment in Istria country - case study: Melia Hotels International

Nikšić Radić, Maja ; Ždravac, Kristina ; Batinić, Nikolina

- 877-884

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=933882

Kongresna priopćenja

30 June - 6 June

Analysis of international tourist arrivals, tourism revenues and foreign direct investment in tourism of Primorsko Goranska County

Nikšić Radić, Maja, Škulić, Renee, Simunic, Ivona

Poster

3rd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2016. Albena, Bugarska

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=933878

Znanstveni projekti

01.10.2018. - 30.09.2020.

„Migracije kao spona između turizma i terorizma“

Voditeljica

Sveučilište u Rijeci 8.500

https://www.fthm.uniri.hr/znanstveni-projekti-uniri/projekti-zp-uniri-8-18

01.10.2016. - 01.10.2018.

„Utjecaj terorizma na izravna inozemna ulaganja u turizam“

Voditeljica

Sveučilište u Rijeci 15.800

https://www.fthm.uniri.hr/znanstveni-projekti-uniri/projekti-zp-uniri-8-16