Izv.prof.dr.sc. Alen Jugović dipl.ing.

Pomorski fakultet Zavod za logistiku i menadžment u pomorstvu i prometu
Pomorski fakultet Zavod za logistiku i menadžment u pomorstvu i prometu

prostorija : 320
e-pošta : ajugovic@pfri.hr
mobitel : 099 333 84 14

Obrazovanje

1.1.2005. - 1.1.2008. Doktor ekonomskih znanosti Doktorat Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2003. - 1.1.2005. Stručni magisterij "Economics for the Sustainable Transport Development" Stručni magisterij "Economics for the Sustainable Transport Development" Virtual University of the Adriatic, Ionian Basin, Ravenna, Italija
1.1.2001. - 1.1.2005. Magistar ekonomskih znanosti Magisterij Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.1995. - 1.1.1999. Diplomirani inžinjer tehnologije prometa Visokoškolsko obrazovanje Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.1991. - 1.1.1995. Tehničar za računala Srednjoškolsko obrazovanje Elektrotehnička škola u Rijeci

Radno iskustvo

1.1.2016. - Dekan, Izvanredni profesor Nositelj kolegija: 1) Ekonomika brodarstva, 2) Ekonomika i organizacija pomorskoputničkog prometa, 3) Lučko poslovanje, 4) Poduzetništvo i 5) Upravljanje morskom lukom na preddiplomskom i diplomskom studiju Zavoda za logistiku i menadžment u pomorstvu i prometu, Zavoda za tehnologiju i organizaciju pomorskog prometa i Zavoda za nautiku i tehnologiju pomorskog prometa. Nositelj kolegija Ekonomika infrastrukturnih projekata u lučkom sustavu na poslijediplomskom doktorskom studiju "Pomorstvo". Vanjski suradnik i nositelj kolegija Lučko poslovanje i Lučki sustavi na Pomorskom fakultetu u Splitu. Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2013. - 1.1.2016. Prodekan za poslovne odnose, Izvanredni profesor Prodekan za poslovne odnose – funkcija koja obuhvaća racionalno korištenje ekonomskih sredstava Pomorskog fakulteta i raspolaganje istim s ciljem povećanja prihoda, ali uz optimalno funkcioniranje osnovnih djelatnosti Fakulteta. Nositelj kolegija: 1) Ekonomika brodarstva, 2) Ekonomika i organizacija pomorskoputničkog prometa, 3) Lučko poslovanje, 4) Poduzetništvo i 5) Upravljanje morskom lukom na preddiplomskom i diplomskom studiju Zavoda za logistiku i menadžment u pomorstvu i prometu, Zavoda za tehnologiju i organizaciju pomorskog prometa i Zavoda za nautiku i tehnologiju pomorskog prometa Nositelj kolegija Menadžment malih i srednjih poduzeća u pomorstvu i prometu na međusveučilišnom doktorskom studiju POMORSTVO. Gostujući profesor i nositelj kolegija Lučko poslovanje na Pomorskom fakultetu u Splitu. Voditelj stručne prakse na stručnom smjeru Tehnologije i organizacije pomorskog prometa. Voditelj međusveučilišnog doktorskog studija POMORSTVO. Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2009. - 1.1.2013. Docent Izvođenje nastave iz ekonomske grupe kolegija: Osnove ekonomije, Ekonomika prometa, Pomorskoputnički promet, Ekonomika luka i Ekonomika brodarstva. Voditelj stručne prakse na stručnom smjeru Tehnologije i organizacije pomorskog prometa. Suradnik i autor na preko trideset značajnih stručnih projekata vezanih uz logističke operacije, organiziranje, tehnološke procese i upravljanje morskim lukama, pomorskim organizacijama i brodovima. Suradnik i koordinator na nekolicini projekata sufinanciranih od strane EU. Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2000. - 1.1.2009. Znanstveni novak/asistent Izvođenje nastave iz ekonomske grupe kolegija: Osnove ekonomije, Ekonomika prometa, Pomorskoputnički promet, Ekonomika luka i Ekonomika brodarstva. Voditelj stručne prakse na stručnom smjeru Tehnologije i organizacije pomorskog prometa. Znanstveni novak na različitim nacionalnim znanstvenim projektima koji se odnose na upravljanje pomorskim sustavom. Suradnik i autor na preko trideset značajnih stručnih projekata vezanih uz logističke operacije, organiziranje, tehnološke procese i upravljanje morskim lukama, pomorskim organizacijama i brodovima. Suradnik i koordinator na nekolicini projekata sufinanciranih od strane EU. Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Nagrade i priznanja

Rektorova nagrada za najboljeg studenta Odjela za pomorstvo Sveučilišta u Rijeci

Članstva

- Radna skupina za izradu dijela Strategije prometnog razvitka RH u području pomorstva
- Povjerenstvo za znanost i doktorski studij Pomorskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
- Povjerenstvo za izdavačku djelatnost Pomorskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
- Urednički odbor znanstvenog časopisa "Pomorrstvo"
- Hrvatsko znanstveno društvo za promet (HZDP)
- Znanstveno vijeće za pomorstvo - sekcija za morske luke Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti i Hrvatske akademije tehničkih znanosti
- Hrvatsko društvo ekonomista (HDE)
- Međunarodno društvo: IAME - International Association of Maritime Economists

Nastavna djelatnost

Mentor u završnim radovima

10.11.2015. - Tržište kružnih putovanja - prodaja krstarenja i kruzing proizvodi
Linić Damjan
Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu
Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci
10.11.2015. - Analiza svjetskog cruise tržišta
Kovačević Želimir
Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu
Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci
10.11.2015. - Analiza RO-RO prometa u Republici Hrvatskoj
Kauzlarić Andrea
Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu
Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci
22.10.2015. - Multiplicirajući efekti izgradnje pomorskoputničke infrastrukture
Cindrić Matija
Tehnologija i organizacija prometa
Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci
13.10.2015. - Analiza upravljanja županijskim lučkim upravama
Pavlić Igor
Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu
Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci
13.10.2015. - Trendovi razvoja cruising tržišta
Padovan Matej
Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu
Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci
13.10.2015. - Cruise turizam i organizacijska struktura i kultura
Uremović Darija
Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu
Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci
29.9.2015. - Značaj i utjecaj Cruising turizma na destinaciju
Carić Sara
Tehnologija i organizacija prometa
Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci
28.9.2015. - Cruise industrija: industrijska organizacijska perspektiva
Jadrić Luka
Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu
Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci
21.9.2015. - Analiza i ocjena stanja funkcioniranja dužobalne pomorskoputničke linije
Došen Tomislav
Logistika i menadžment u pomorstu i prometu
Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci
21.9.2015. - Utjecaj globalizacije na brodarstvo
Grgurić Natali
Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu
Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci
21.9.2015. - Analiza i ocjena stanja putničkog prometa morskih luka Republike Hrvatske
Matovina Anja
Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu
Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci
21.9.2015. - Kružna putovanja u funkciji održivog razvoja
Anić Ana
Tehnologija i organizacija prometa
Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci
11.9.2015. - Analiza prihoda i rashoda broda s naglaskom na različita ustrojstva organizacije brodarstva
Brodarič Petar
Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu
Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci
11.9.2015. - Organizacija brodarskih poduzeća i njihovih prijevoznih djelatnosti
Bunić Josipa
Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu
Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci
17.7.2015. - Mogućnost razvoja nove kruzing destinacije u RH skladno trendovima na europskom kruzing tržištu
Gašparović Valentino
Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu
Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci
17.7.2015. - Analiza i ocjena stanja linijskog putničkog brodarstva u Republici Hrvatskoj
Lazić Romina
Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu
Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci
20.5.2015. - Uloga i značaj '' morskih autocesta'' na razvoj linijskog pomorskoputničkog prometa u Europi
Sušanj Renata

Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci
5.11.2014. - Upravljanje linijskim putničkim prometom u kontekstu javnih obveza i tržišnog okruženja
Ćurko Nino

Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci
14.10.2014. - Gospodarsko iskorištavanje plovnih objekata za razonodu
Jurić Silvija

Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci
14.10.2014. - Analiza i ocjena stanja nautičkog turizma u RH te njegov utjecaj na razvoj destinacije
Zubak Anamarija
Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu
Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci
14.10.2014. - Vrednovanje učinka luka nautičkog turizma na gospodarstvo RH
Mazul Ines

Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci
14.10.2014. - Analiza i ocjena stanja linijskog pomorskoputničkog prometa u Europi
Horvat Matea

Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci
14.10.2014. - Planiranje itinerarija kružnih putovanja
Mogorović Monika

Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci
14.10.2014. - Struktura i operativne značajke kruzinga
Šušić Ivona

Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci
14.10.2014. - Stanje i budući pravci razvoja pomorskoputničkog brodarstva i luka
Alafetić Maja

Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci
14.10.2014. - Analiza i tendecije razvoja europskog kruzing tržišta
Stojanović Marina

Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci
14.10.2014. - Analiza i ocjena stanja pomorsko-putničkog prometa morskih luka u RH
Čović Ksenija

Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci
14.10.2014. - Trendovi razvoja kruzing tržišta
Dujmović Irena

Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci
14.10.2014. - Analiza svjetskog kruzing tržišta
Kusalo Jelena

Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci
25.9.2014. - Organizacija i djelatnost linijskog putničkog brodarstva na razini RH
Potočnik Patricia
Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu
Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci
25.9.2014. - Uloga i važnost pomorskog puta u svjetskoj trgovini
Ulčakar Ivana
Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu
Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci
25.9.2014. - Utjecaj tržišnih promjena na poslovanje tankerskog brodara
Zupanc Tina
Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu
Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci
25.9.2014. - Utjecaj izgradnje i razvoja pomorskoputničkih luka RH na regiju
Šimić Maja

Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci
17.4.2014. - Organizacijski aspekti razvoja kružnih putovanja u svijetu i RH
Šarić Matilda

Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci
18.10.2013. - Uloga pomorskog agenta u stvaranju kruzine destinacije
Smolić Valerija

Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci
18.10.2013. - Uloga intelektualnog kapitala u razvoju pomorsko putničkih luka
Salamun Tiziana

Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci
18.10.2013. - Tendencije razvoja pomorsko putničkih luka i brodarstva
Kovačević Marina

Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci
11.10.2013. - Razvoj kruzing turizma u svijetu i Republici Hrvatskoj s osvrtom na ekonomske utjecaje i zahtjeve putnika
Krajina Dragana

Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci
30.9.2013. - Svjetska kruzing industrija i njen utjecaj na razvoj kruzing destinacija
Maričić Ozren

Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci
27.9.2013. - Analiza tržišta novih i polovnih brodova
Mikulić Marko
Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu
Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci
19.9.2013. - Analiza tržišta putničkog brodarstva
Lazić Romina
Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu
Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci
19.9.2013. - Upravljanje linijskim pomorsko putničkim prometom u Republici Hrvatskoj
Toljanić Barbara

Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci
17.9.2013. - Analiza vozarina u morskom brodarstvu
Šiša Denis
Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu
Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci
17.9.2013. - Strategijski okvir razvoja kruzing destinacija na sjevernom Jadranu
Abramov Goran

Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci
10.7.2013. - Analiza i ocjena sustava koncesioniranja u pomorskom putničkom prometu
Vukelić Mario

Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci
22.4.2013. - Medcruise organizacija i njezina uloga u razvoju kruzing destinacije
Kolanović Marko
Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu
Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci
5.10.2012. - Analiza pristupa tržištu, državnim potporama i kabotaži u pomorsko putničkom prometu u RH
Nikolić Michael

Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci
5.10.2012. - Analiza i ocjena stanja domaćeg i međunarodnog kruzinga u RH
Milanović Saša

Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci
5.10.2012. - Linijska i kružna putovanja na Sredozemlju
Gojković Sara

Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci
5.10.2012. - Menadžment destinacija u funkciji cruisinga
Udović Rosanda

Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci
5.10.2012. - Upravljanje nautičkim lukama s posebnim osvrtom na ACI d.d.
Barkiđija Marina

Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci
26.9.2012. - Pomorsko putničko brodarstvo u Republici Hrvatskoj
Sušac Aleksandar

Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci
26.9.2012. - Analiza RO-RO putničkog prometa u Splitsko-dalmatinskoj županiji
Kauzlarić Andrea

Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci
26.9.2012. - Analiza investiranja u morskom brodarstvu
Brenković Nikolina

Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci
26.9.2012. - Analiza razvoja svjetskog i hrvatskog cruisinga
Pleše Karmen

Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci
17.9.2012. - Pomorsko putnički promet na Jadranu
Baždarić Marin

Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci
5.7.2012. - Uloga i važnost malih i srednjih poduzeća u stvaranju kruzing destinacije
Brdar Maja

Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci
5.7.2012. - Ekonomski učinci kruzing turizma u RH
Schiozzi Donald

Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci
27.9.2011. - Kabotaža u putničkom prometu
Krajina Dragana

Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci
27.9.2011. - Analiza RO-RO putničkog prometa u Zadarskoj županiji
Salamun Tiziana

Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci
27.9.2011. - Analiza pomorsko-putničkog prometa u Primorsko-goranskoj županiji
Kovačević Marina

Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci
27.9.2011. - Rizici investiranja u morskom brodarstvu
Dukić Danko

Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci
27.9.2011. - Razvoj teretnog svjetskog brodarstva
Alafetić Maja

Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci
27.9.2011. - Razvojne tendencije u kontejnerskom brodarstvu
Jelača Marin

Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci
27.9.2011. - Analiza strukture prevezenih kontejnera u jadranskom feeder servisu
Nikolajev Nebojša

Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci
27.9.2011. - Analiza i ocjena stanja hrvatskih brodara
Kusalo Jelena

Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci
27.9.2011. - Razvojne tendencije u linijskom brodarstvu
Horvat Matea

Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci
27.9.2011. - Analiza svjetskih kontejnerskih kompanija (brodara)
Smolić Valerija

Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci
20.9.2011. - Održivi razvoj transporta i morskih luka
Gregov Kristijan

Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci
4.7.2011. - Tržište tranperskog (bulk) brodskog prostra
Bubalo Marko

Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci
17.2.2011. - Uloga turističke zajednice u razvoju pomorskoputničke luke
Knapić Kristina

Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci
23.12.2010. - Utjecaj kruzing turizma na destinacije u Hrvatskoj
Barić Sanja

Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci
23.12.2010. - Hrvatske morske luke odredišta kružnih putovanja
Zatezalo Dragana

Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci
22.11.2010. - Rijeka kao kruzing destinacija
Alilović Ivana

Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci
19.10.2010. - Analiza stanja i mogućnosti razvoja kruzing turizma na Mediteranu
Polić Ana

Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci
29.9.2010. - Morski resursi i pomorski promet
Abramov Goran

Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci
29.9.2010. - Kratka priobalna plovidba u Europi
Vukelić Mario

Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci
29.9.2010. - Tržište tankerskog brodskog prostora
Marčelja Dean

Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci
8.7.2010. - Važnost i uloga priobalne plovidbe i pomorskih "autoputova" u europskoj i hrvatskoj transportnoj politici
Brdar Maja

Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Osobni razvoj

1.1.2008. - Osposobljavanje o načelima strateškog menadžmenta


Norma sati:
1.1.2006. - Korištenje aplikacija za "Business Process Management", 1846 - Microsoft Solutions Framework Essentials


Norma sati:
1.1.2005. - Praktična priprema i vođenje projekata za bespovratna sredstva Europske unije, International Training Course on EC Project Development


Norma sati:
1.1.2005. - Dizajniranje programa, ishoda učenja, ECTS bodova, osiguranje kvalitete predavanja te institucijsko planiranje, "Higher Education Mobility: Diploma Recognition Policy and Legislation"


Norma sati:
1.1.2005. - Strukturiranje predavanja, dizajniranje kolegija, akademsko pisanje, vođenje projekata i znanstveni nadzor; Teaching, Learning and Assessment in Higher Education


Norma sati:
1.1.2005. - Developments for mobility in the European Higher Education Area


Norma sati:
1.1.2004. - Usavršavanje iz skupa stručnih kolegija vezanih uz održivi ekonomski razvoj jadransko-Jonske regije


Norma sati:
1.1.2004. - Project game 2004.


Norma sati:
1.1.2002. - 1.1.2003. Razvijanje kompetencija i dizajniranju kolegija te samom izvođenju nastave; Aktivno učenje i kritičko razmišljanje u visokoškolskoj nastavi


Norma sati: 60 sati

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Jugović, Alen
Functioning of the management in ports of nautical tourism of the Republic of Croatia
Pomorstvo : journal of maritime studies 30 51-57 - 2016.

2. Oblak, Renato; Hess, Svjetlana; Jugović, Alen
Inland Container Terminals in the Function of the Northern Adriatic Ports Enhanced Operation
Pomorski zbornik 51 85-102 - 2016.

3. Rathman, Deša; Tijan, Edvard; Jugović, Alen
Improving the coastal line passenger traffic management system by applying information technologies
Pomorstvo : journal of maritime studies 30 12-18 - 2016.

4. Kovačić, Mirjana; Bošković, Desimir; Jugović, Alen
Cultural resources as a factor of tourism development of rural Istria
34 th International Conference on Organizational Science Development / Aleš Novak, Bjorn Paape (ur.). - Kranj : Moderna organizacija, 2015. 519-527 - 2015.

5. Sciozzi, Donald; Poletan Jugović, Tanja; Jugović, Alen
Structural analysis of cruise passenger traffic in the world and in the Republic of Croatia
Pomorstvo : journal of maritime studies 29 8-15 - 2015.

6. Jugović, Alen; Komadina, Nikša; Perić Hadžić, Ana
Factors influencing the formation of freight rates on maritime shipping markets
Pomorstvo : journal of maritime studies (1332-0718) 29 23-29 - 2015.

7. Kovačić, Mirjana; Markelj, Miha; Jugović, Alen
Cultural and Historical Resources as a Crucial Factor for Sustainable Tourism Development, Case Study of Lighthouses in the Northern Adriatic
Academica Turistica, Tourism & Innovation Journal (1855-3303) 3 47-52 - 2015.

8. Perić Hadžić, Ana; Jugović, Alen; Perić, Marko
Criteria for the management partnership model in Croatian seaports
Ekonomska istraživanja (1331-677X) 28 226-242 - 2015.

9. Kovačić, Mirjana; Gračan, Danijela; Jugović, Alen
The Scenario Method of Nautical Tourism Development – a Case Study of Croatia
Pomorstvo : journal of maritime studies 29 125-132 - 2015.

10. Mrvica Ante; Jugović, Alen; Kovačić, Mirjana
The Role and Applicability of Multi-criteria Procedures in the Function of Defining the Model for Connecting the Mainland and Islands and Islands in Between
Pomorstvo : journal of maritime studies 29 156-164 - 2015.

11. Jugović, Alen; Zubak, Anamarija; Kovačić, Mirjana
Nautički turizam u Republici Hrvatskoj u funkciji razvoja destinacije( Nautical Tourism in Croatia as a Function of Destination Development )
Pomorski zbornik (0554-6397) 61-72 - 2014.

12. Jugović, Alen; Žanić Mikuličić, Jelena; Maglić, Livija
Impact of External Costs on the Implementation of Motorways of the Sea System
Pomorstvo: Scientific Journal of Maritime Research (1332-0718) 28 17-21 - 2014.

13. Stojanović, Marina; Poletan Jugović, Tanja; Jugović, Alen
Indicators of Passenger Flows Movements on the World and Mediterranean Cruise Market
Pomorstvo : journal of maritime studies (1332-0718) 28 40-48 - 2014.

14. Stupalo, Vlatka; Jolić, Natalija; Jugović, Alen; Bukljaš Skočibušić, Mihaela
Organization of Maritime Traffic in Split City Port
POWA 2014 / Jolić, Natalija ; Kavran, Zvonko ; Stupalo, Vlatka (ur.). - Sisak : Fakultet prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu 55-59 - 2014.

15. Kovačić, Mirjana; Jugović, Alen; Perić Hadžić, Ana
Multiple Criteria Approach to Selecting Sites for Ports of Nautical Tourism
XIV International symposium (2014 symorg) - New business models and sustainable competitiveness : proceedings / Marković, Aleksandar ; Rakovčević Barjaktarović, Slađana (ur.). - Beograd : University of Bbelgrade, Ffaculty of organizational sciences, (ISBN: 978-86-7680-295-1). 1149-1156 - 2014.

16. Jugović, Alen; Schiozzi, Donald
Comparative Analysis Of Concessions On Maritime Domain In Ports Of Regional Significance In Croatia And Italy
Pomorstvo : journal of maritime studies (1332-0718) 27 299-312 - 2013.

17. Oblak, Renato; Bistričić, Ante; Jugović, Alen;
Javno privatno partnerstvo - model upravljanja morskim lukama Republike Hrvatske
Management: Journal of Contemporary Management Issues (1846-3363) 18 79-102 - 2013.

18. Jugović, Alen
Public Administration – Main Factor in Successful Management of Coastal Area Development in Republic Of Croatia
Interdisciplinary description of complex systems (1334-4684) 10 16-27 - 2012.

19. Jugović, Alen; Lončar, Slavko; Jolić, Natalija
Possible Models of County Sea Port Management in The Republic Of Croatia (Mogući modeli upravljanja županijskim morskim lukama u RH)
Pomorstvo : journal of maritime studies (stari naslov) novi naslov: Multidisciplinarni znanstveni časopis POMORSTVO (1332-0718) 26 45-62 - 2012.

20. Smojver, Željko; Jugović, Alen; Perić Hadžić, Ana
Implementation of “Ecobonus” Project in The Republic of Croatia (Mogućnost primjene Ecobonus inicijative u Republici Hrvatskoj)
Pomorstvo : journal of maritime studies (stari naslov) Novi naslov: Multidisplinarni znanstveni časopis Pomorstvo (1332-0718) 26 95-111 - 2012.

21. Čedomir, Dundović; Jugović, Alen; Žgaljić, Dražen
Analysis of Croatian Ports in Respect to Motorways of the Sea Implementation
IMSC 2012 - International Maritime Science Conference, Book of Proceedings / Mulić, Rosanda ; Gržetić, Zvonko ; Vidan, Pero ; Kuzmanić, Ivan (ur.). - Split : Faculty of Maritime Studies Split 35-49 - 2012.

22. Fabac, Robert; Pažur, Katarina; Jugović, Alen
Job Analysis and Design: The Frequency and Importance of Key Activities of Participants in Higher Education Processes
Economic and Social Development, 1st International Scientific Conference- Book of Proceedings / Filipović, D. ; Goltnik Urnaut, A. (ur.). - Frankfurt am Main : Varazdin Development and Entepreneurship Agency, Faculty of Commercial and Business Sciences (ISBN: 978-961-6825-49-8). 409-419 - 2012.

23. Stupalo, Vlatka; Jolić, Natalija; Jugović, Alen
Opportunities of Passenger Liner Shipping Development in Croatia
7th International scientific conference Ports and Waterways POWA 2012 "Water transport within regional development context" / Bukljaš Skočibušić, Mihaela ; Ćavar, Ivana ; Vidan, Pero (ur.). - Zagreb : Fakultet prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu 1-7 - 2012.

24. Perić Hadžić, Ana; Tijan, Edvard; Jugović, Alen
Regional Research-driven Marine Clusters
Journal of China-USA Business Review (1537-1514) 10 1115-1125 - 2011.

25. Radonja, Radoslav; Jugović, Alen
Shipowners Business Policy in the Context of Development in Environmental Legislation
Pomorstvo: Scientific Journal of Maritime Research (1332-0718) 25 319-341 - 2011.

26. Bistričić, Ante; Jugović, Alen; Kuzman, Zlatko
Uloga brodskog menadžmenta u poslovanju brodarskih poduzeća (The Role of Ship Management in Business Activities of Shipping Companies)
Pomorstvo : journal of maritime studies (1332-0718) 25 29-44 - 2011.

27. Jugović, Alen; Bistričić, Ante; Perić Hadžić, Ana
Organization of Croatian County Seaports Management System
Management : journal of contemporary management issues (1331-0194) 16 43-68 - 2011.

28. Jugović, Alen; Hess, Svjetlana; Poletan Jugović, Tanja
Traffic Demand Forecasting for Port Services
Promet - Traffic & Transportation (0353-5320) 23 (2011), 1; 59-69 23 59-69 - 2011.

29. Jugović, Alen; Kovačić, Mirjana; Perić Hadžić, Ana
Sustainable Development Model for Nautical Tourism Ports
Tourism and hospitality management (1330-7533) 17 175-186 - 2011.

30. Kolanović, Ines; Dundović, Čedomir; Jugović, Alen
Model kvalitete lučke usluge sa stajališta korisnika
Promet (0353-5320) 23 495-502 - 2011.

31. Jugović, Alen; Debelić, Borna; Brdar, Maja
Priobalno prometno povezivanje u Europi – Čimbenik održivog razvoja prometnoga sustava Republike Hrvatske (Short Sea Shipping in Europe - Factor of the Sustainable Development Transport System of Croatia)
Pomorstvo: Scientific Journal of Maritime Research (1332-0718) 25 109-125 - 2011.

32. Jugovic, Alen; Debelić, Borna; Perić Hadžić, Ana
Model for Determination of Probalility of Systematic Communication Sucess of Business Meetings
The 5th International Scientific Conference "Entrepeneurship and Macroeconomic Management: Reflections on the World in Turmoil" / Afrić Rakitovac, Kristina ; Šugar Violeta ; Bevadna Vanja (ur.). - Pula : Juraj Dobrila University of Pula (ISBN: 978-953-7498-42-9). 775-791 - 2011.

33. Kovačić, Mirjana; Jugović, Alen; Violić, Anto
Multi-Criteria Approach to Selecting the Location and Planning Facilities of a Nautical Tourism Port
The 5th International Scientific Conference "Entrepreneurship and Macroeconomic Management: Reflections on the World in Turmoil" : proceednings / Matijašić, Robert (ur.). - Pula : Juraj Dobrila University of Pula Department of Economics and Tourism (ISBN: 978-953-7498-42-9 1). 1660-1681 - 2011.

34. Kovačić, Mirjana; Jugović, Alen; Perišić, Mate
Economic Significance of Anchorages in Managing the Coastal Area
3rd International Cruise Conference : abstractsDubrovnik : Cruise Research Society , 2011. - 2011.

35. Jugović, Alen
The Need and Purpose of an Economic Use of the Newly Classified Seaports
Pomorstvo : journal of maritime studies (1332-0718) (2011) 25 271-286 - 2011.

36. Jugović, Alen; Bistričić, Ante; Debelić, Borna
Economic Effects of Privatisation of Public Services Sector in the Republic of Croatia Emphasising Maritime-Passenger Traffic
Ekonomska istraživanja (1331-677X) 23 114-126 - 2010.

37. Jugović, Alen; Kovačić, Mirjana; Saftić, Darko
Choice of Destination, Accommodation and Transportation in Times of Economic Crisis
Tourism and hospitality management (1330-7533) 16 165-180 - 2010.

38. Jugović, Alen; Žgaljić, Dražen; Poletan Jugović, Tanja
Model poticaja razvoja intermodalnog prijevoza jadranske regije u funkciji održivog razvoja (A Model of Enhancing the Development of Intermodal Transport in the Adriatic Region)
Pomorstvo : journal of maritime studies (1332-0718) 24 129-146 - 2010.

39. Kesić, Blanka; Jakomin, Livij; Jugović, Alen
Razvojne mogućnosti sjevernojadranskih luka Rijeka, Kopar i Trst (Developing Possibilities of North Adriatic Ports Rijeka, Koper and Trieste)
Acta geographica Croatica (1330-0466) 37 93-102 - 2010.

40. Hadžić Perić, Ana; Jugović, Alen; Lončar, Slavko
Primjena elektroničkog poslovanja na upravljanje morskim lukama Republike Hrvatske (The Application of Electronic Business in Seaport Management in the Republic of Croatia)
Ekonomski pregled (0424-7558) 61 271-292 - 2010.

41. Ivče, Renato; Jugović, Alen; Kos, Serđo
Utjecaj promjene popunjenosti skladišnog kapaciteta feeder broda na optimalni kapacitet i razmatrane ekonomske pokazatelje (The Influence of the Ship Storage Capacity of a Feeder Ship on the Optimal Capacity and the Considered Economic Indicators)
Pomorstvo : journal of maritime studies (1332-0718) 23 (2009), 1; 87-101 23 87-101 - 2009.

42. Bistričić, Ante; Jugović, Alen; Vukelić, Lorena
Izvođenje investicijskih brodskih projekta (Implementation of Ship Investment Projects)
Pomorstvo (1332-0718) 23 173-181 - 2009.

43. Ivče, Renato; Jugović, Alen; Kos, Serđo
Određivanje troškova broda u plovidbi poradi uspješnosti izvođenja optimizacije brodskoga kapaciteta (Defining Ship’s Costs at Sea in Order to Determine the Efficiency of Optimization of Ship’s Capacity)
Naše more (0469-6255) 56 10-15 - 2009.

44. Jugović, Alen; Debelić, Borna; Lončar, Slavko
Izdavanje obveznica kao instrumenta pribavljanja financijskih sredstava za potrebe razvoja i unapređenja poduzeća (Issuing Bonds of Company as an Instrument for Obtaining Financial Assets for The Purpose of It's Development and Improvement)
Pomorstvo (1332-0718) 23 441-458 - 2009.

45. Jugović, Alen; Gržinić, Jasmina; Lončar, Slavko
Macroeconomic Legitimacy of Investment in the Development of Golf Tourism in Istria
Ekonomska istraživanja (1331-677X) 22 66-86 - 2009.

46. Jugović, Alen; Seršić, Vanja; Debelić, Borna
Gospodarsko interesno udruženje lučkih uprava (Economic Interest Association of Port Authorities)
Pomorstvo (1332-0718) 23 459-476 - 2009.

47. Luković, Tihomir; Janjiček, Tihomir; Jugović, Alen
What are the Indications of the Comparative Analysis Between SME Economy in Croatia and in Germany?
7th International Conference "Economic integration, competition and cooperation" : proceedings / Kandžija, Vinko (ur.). - Rijeka : Faculty of Economics (ISBN: 978-953-6148-82-0). - 2009.

48. Ante Bistričić; Alen Jugović; Jelena Perušić
Investment Projects With Direct Economic Effects From The Investor's - Shipping Company - Point of View
Pomorstvo : Journal of Maritime Studies (1332-0718) 22 209-220 - 2008.

49. Jugović, Alen; Lončar, Slavko
Model racionalnog upravljanja pomorskoputničkim lukama Republike Hrvatske (Model of Croatian Sea Passenger Ports Management Rationalization)
Ekonomska misao i praksa (1330-1039) 17 3-26 - 2008.

50. Jugović, Alen; Mezak, Vlado; Hess, Svjetlana
Prilog istraživanju planiranja lučkih kapaciteta luke Rijeka (Contribution to Research of Port Capacity Planning at the Port of Rijeka)
Ekonomska istraživanja (1331-677X) 21 75-85 - 2008.

51. Poletan Jugović, Tanja; Jugović, Alen
Cargo Flows Intensity, Structure and Dynamics on Rijeka’s Traffic Route
2nd International Scientific Conference on Port and Waterways, Fakultet prometnih znanosti, Sveučilište u Zagrebu, 2007. - 2007.

52. Jugović, Alen
Town-Maritime Passenger Port Interface in the Republic of Croatia - Basic Factor of their Successfull Development
Tourism and hospitality management (1330-7533) 13 701-710 - 2007.

53. Jugović, Alen
Prilog decentralizaciji upravljanja lukama otvorenim za javni promet od županijskog značaja (A Contribution to the Decentralization of Ports Open to the Country Important Public Traffic)
Pomorstvo (1332-0718) 21 177-187 - 2007.

54. Jugović Poletan, Tanja; Jugović, Alen; Zelenika, Ratko
Multicriteria Optimisation in Logistics Forwarder Activities
Promet - Traffic & Transportation (0353-5320) 19 145-153 - 2007.

55. Jugović, Alen; Mezak, Vlado; Lončar, Slavko
Organization of Maritime Passenger Ports
Pomorski zbornik (0554-6397) 44 93-104 - 2006.

56. Mezak, Valdo; Perić, Ana; Jugović, Alen
Elemeti planiranja dugoročne strategije razvoja luke
Pomorstvo (1332-0718) 20 9-22 - 2006.

57. Jugović, Alen; Perić, Ana; Kolanović, Ines
Principles for Management and Development of Sea Passengee Ports
Promet - Traffic & Transportation (0353-5320) 18 117-122 - 2006.

58. Jugović, Alen; Poletan Jugović, Tanja; Petrović, Gordana
Kopnena prometna infrastruktura u funkciji razvitka pomorskoputničkih luka RH (Land Transport Infrastructure and Development of Sea Passenger Ports in Croatia)
Suvremeni promet (0351-1898) 26 59-63 - 2006.

59. Jugović, Alen; Kesić, Blanka; Jakomin, Igor
Tehnologija organizacije i razvoja pomorsko-putničkih luka (Organization Tehnology and Development of Sea Passenger Ports)
Društvo i tehnologija - 2006.

60. Jugović, Alen; Kovačić, Mirjana; Favro, Srećko
Organisational Structure in Managing Port Authorities of the Republic of Croatia
Tourism, Regional Development and Education : use of tradition in tourism : proceedingsTabor : Jihočeska univerzita v Českych Budejovicich 48-56 - 2006.

61. Jugović, Alen; Poletan, Tanja; Petrović, Gordana
Kopnena prometna infrastruktura u funkciji razvitka pomorskoputničkih luka RH (Land Transport Infrastructure and Development of Sea Passenger Ports in Croatia)
Pomorski sustavi 2006 / Franjo Mihoci (ur.). - Zagreb : Hrvatsko znanstveno društvo za promet , 2006. A-19. - 2006.

62. Poletan Jugović, Tanja; Jugović, Alen; Karleuša, Barbara
Solution Valuating in Transport Planning by Implementation of the Multicriteria Optimisation
TRANSPORTATION AND GLOBALIZATION / Zanne, Marinna ; Fabjan, Daša ; Jenček, Peter (ur.). - Portorož : Fakulteta za pomorstvo in promet , 2006. 32. - 2006.

63. Rudan, Igor; Jugović, Alen; Zorović, Dinko
Appendix to Mathematical Calculating of Moment When Car Should be Replaced
ISEP 2006Ljubljana - 2006.

64. Jugović, Alen; Poletan, Tanja; Zelenika, Ratko
JANAF d.d. u održivom razvoju okruženja (JANAF D.D. in Sustainable Development)
Suvremeni promet (0351-1898) 25 319-323 - 2005.

65. Kesić, Blanka; Jugović, Alen
Korištenje pomorskog dobra u gospodarskom razvoju pomorstva na Jadranu (Use of Maritime Property in the Economic Development of Shipping on the Adriatic)
Pomorstvo (1332-0718) 19 125-136 - 2005.

66. Perić, Ana; Jugović, Alen; Zelenika, Ratko
Facility Location Analysis in Supply Chain Management : Importance, Possibilities and Application
9. mednarodno posvetovanje o prometni znanosti Promet v znanosti in praksi : zbornik referatov = 9th International Conference on Traffic Science (ICTS 2005) Transportation in science and practice : conference proceedings / Zanne, Marina ; Fabjan, Daša ; Jenček, Peter (ur.). - Portorož : Fakulteta za pomorstvo in promet (ISBN: 978-961-6044-75-2). - 2005.

67. Kesić, Blanka; Jugović, Alen; Perko, Nina
Potrebe i mogućnosti organizacije logističko-distribucijskog centra u riječkoj regiji (Exigency and Feasibility Circumstances Concerning a Logistic and Distibutive Centre Organization within the Rijeka Region)
Pomorski zbornik (0554-6397) 42 187-207 - 2004.

68. Perić, Ana; Jugović, Alen; Pavlić, Helga
Logistika - preduvjet uspjeha suvremene organizacije (Logistics - Prerequisite for the Success of Modern Organization)
Pomorstvo (1332-0718) 18 161-174 - 2004.

69. Jugović, Alen
Organizacijska struktura Lučke uprave Rijeka (Organisational Structure of Port Authority Rijeka)
Pomorstvo (1332-0718) 17 (2003); 183-195 17 183-195 - 2003.

70. Jugović, Alen; Gržinić, Jasmina; Stanša, Jelena
Karakteristike tržišta kružnih putovanja (Characteristics of Cruising Markets)
Mostariensia (1023-8638) 30 113-127 - 2002.

71. Zubak, Anamarija; Jugović, Alen; Stumpf, Gorana
Analysis And Evaluation of the Nautical Tourism in the Republic of Croatia and its Impact on Destination Development
INTERNATIONAL M - SPHERE 2014 CONFERENCE for MULTIDISCIPLINARITY in BUSINESS and SCIENCE / Vranešević, T. ; Peručić, D. ; Seabra, C. ; Hudina, B. ; Mandić, M. ; Plantić Tadić, D. (ur.). - Zadar : Accent , 2014. (ISBN: 978-953-7930-04-2). 19-19

Znanstvene knjige

1. Autor knjige
Jugović, Alen
Upravljanje morskom lukom (Sea Port Management)
Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci Rijeka - 2012.
2. Autor knjige
Mitrović, Frane; Kesić, Blanka; Jugović, Alen
Menadžment u brodarstvu i lukama (Shipping and Port Management)
Pomorski fakultet ; Euroakma Split - 2010.
3. Autor poglavlja u knjizi
Mezak, Vlado; Jugović, Alen; Jelenc, Lara
Polazne smjernice za određivanje zajedničke marketinške strategije Sjevernojadranskih luka Rijeka, Kopar i Trst pomoću BCG matrice (Initial guidelines for determining joint marketing strategies of North Adriatic ports of Rijeka, Kopar and Trieste, using BCG matrix)
Ekonomski fakultet : CROMAR Rijeka - 2008.
4. Autor knjige
Rukavina, Daniel; Lučin, Pero; Kalogjera, Goran; Lenac, Zdravko; Perić, Jože; Bezinović, Petar; Bezić, Heri; Hlača-Mlinar, Roberta; Štimac, Goran; Kandžija, Vinko; Ivanović, Zoran; Bacarini, Elvio; Ožanić, Nevenka; Kapović, Miljenko; Komadina, Pavao; Grozdanić, Velinka; Mikac, Tonči; Pejčić, Aleksandra; Albrecht, Želimir; Tomljanović, Senka; Jugović, Alen; Čengić, Tomislav; Dobrović, Ivan; Tomić, Ana; Stolac, Diana
Sveučilište u Rijeci – Strategija 2007-2013 / University of Rijeka – Strategy 2007-2013( University of Rijeka – Strategy 2007-2013 )
Sveučilište u Rijeci Rijeka - 2008.
5. Autor knjige
Dundović, Čedomir; Poletan-Jugović, Tanja; Jugović, Alen; Hess, Svjetlana
Integracija i koordinacija lučkog i prometnog sustava Republike Hrvatske (Integration and Coordination of the Port and Traffic System of the Republic of Croatia)
Dundović, Čedomir Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci ; Glosa Rijeka - 2006.
6. Autor knjige
Kesić, Blanka; Jugović, Alen
Menadžement pomorskoputničkih luka
Pomorski fakultet ; Liber d.o.o. Rijeka - 2006.

Pozvana predavanja

1. Zelenika, Ratko; Nikolić, Gordana; Jugović, Alen
Pomorski promet Republike Hrvatske - dio globalnog logističkog sustava (Maritime Traffic of Republic of Croatia - Part of Global Logistic System)
Poreč, Hrvatska - 11.10.2002.
2. Zelenika, Ratko; Jugović, Alen
Utjecaj globalizacije na održivi razvitak i pomorski promet (Globalization Impact)
Ljubljana, Slovenija - 3.10.2002.

Kongresna priopćenja

1.
Jugović, Alen; Kesić, Blanka; Jakomin, Igor
Organizacija i razvoj pomorsko-putničkih luka (Organization and Development of Sea Passenger Ports) Međunarodni znanstveni skup Društv i tehnologija 2007 Opatija, Hrvatska - 1.1.2007.

Znanstveni projekti

1. 1.1.2007. - 1.1.2008.
PORTUS (Perspective on Inter-Regional Transport Unitary System) - Development of Integrated Logistics system between the main central and northern Adriatic ports and their connection with existing Pan-European Corridors and Axis; Koordinator projekta i istraživač; Europska unija; ;
2. 1.1.2006. - 1.1.2011.
Model prometne i logističke integracije hrvatskih morskih i riječnih luka; Znanstveni novak i suradnik; Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske; ;
3. 1.1.2005. - 1.1.2008.
mGBL - Mobile Game Based Learning; Istraživač; Framework 6 project; ;
4. 1.1.2002. - 1.1.2006.
Koordinacija i integracija pomorskog i prometnog sustava Republike Hrvatske; Znanstveni novak i suradnik; Ministarstvo znanosti i tehnologije Republike Hrvatske; ;
5. 1.1.2000. - 1.1.2004.
Sigurnost plovidbe i zaštita morskog okoliša u Republici Hrvatskoj; Znanstveni novak; Ministarstvo znanosti i tehnologije Republike Hrvatske; ;
6. -
Kvantitativne metode u funkciji optimalnog upravljanja pomorskim sustavom; Suradnik; Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske; ;

Mentorstvo doktorandima

1. 7.10.2015. - 14.9.2016.
Marjan Cukrov; Doktorat Modeli implemetacije sustava morskih autocesta u funkciji zaštite okoliša ; Poslijediplomski doktorski studij iz tehničkih znanosti - Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci; 14.09.2016.;
2. -
Dražen Žgaljić; Doktorat Modeli pomorskih prometnica u funkciji razvoja intermodalnog prijevoza; Poslijediplomski sveučilišni studij "Pomorstvo"; 30.01.2014.;
3. -
Jakov Karmelić; Doktorat Određivanje konkurentskih sposobnosti linijskoga kontejnerskog servisa; Poslijediplomski sveučilišni studij "Pomorstvo"; 12.03.2014.;
4. -
Ante Mrvica; Doktorat Racionalizacija pomorskog povezivanja kopna i otoka te otoka međusobno u Republici Hrvatskoj; Poslijediplomski sveučilišni studij "Pomorstvo"; 28.04.2015.;
5. -
Vlatka Stupalo; Doktorat Metode vrednovanja kapaciteta i kvaliteta usluge u trajektnoj luci; Fakultet pomorskih znanosti; 08.04.2015.;
6. -
Renato Oblak; Doktorat Prognostički model ocjene ovisnosti tehnološko-tržišnih pokazatelja u prometu kontejnera; Poslijediplomski sveučilišni studij "Pomorstvo"; 08.11.2016.;

Uredništva časopisa

1. - POMORSTVO JOURNMAL OF MARITIME STUDIES


Stručna djelatnost

Stručni projekti

1.
1.1.2016. -
Rijeka – polazna luka kruzing turizma – poglavlje: Potražnja na tržištu pomorskih krstarenja u Europi
Sveučilište u Rijeci/Lučka uprava Rijeka  

2.
1.1.2015. -
EA SEA-WAY – master plan luka PGŽ
Primorsko-goranska županija - Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i koncesije  
Voditelj
3.
1.1.2015. -
External services for implementation of SW 4.4. of easyconnecting project
Dubrovačko-neretvanska županija  
Voditelj
4.
1.1.2015. -
Devet (9) studija opravdanosti davanja koncesije za plaže na području PGŽ-e
Primorsko-goranska županija - Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i koncesije  
Voditelj
5.
1.1.2015. -
Studija izvedivosti i analiza troškova i koristi za izgradnju terminala za pomorsko putnički promet luke Pula (ekonomsko-financijski dio)
Lučka uprava Pula/VTPE  
Voditelj
6.
1.1.2015. -
Studija gospodarske opravdanosti za jednu županijsku i dvije međužupanijske linije u obalnom linijskom pomorsko putničkom prometu
Primorsko-goranska županija - Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i koncesije  
Voditelj
7.
1.1.2015. -
Analiza mogućih alternativnih lokacija za izgradnju tankerskog priveza u luci Ploče
Lučka uprava Ploče/BDO Croatia d.o.o.  
Voditelj
8.
1.1.2015. -
Potrošnja i aktivnosti putnika i članova posade u kruzing destinaciji Rijeka te efetki te potrošnje na kruzing destinaciju
Lučka uprava Rijeka  
Voditelj
9.
1.1.2015. -
Studija gospodarske opravdanosti za davanje koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže ispred Ville Castelo, Medveja, Općina Lovran
Agrokor d.d.  
Voditelj
10.
1.1.2015. -
Studija opravdanosti davanja koncesije za javne usluge pružanja privatne zaštite na lučkom području županijske lučke uprave Krk
Lučka uprava Krk  
Voditelj
11.
1.1.2015. -
Studija gospodarske opravdanosti za predmet koncesije na pomorskom dobru, ugostiteljski objekt i terasa, i parkiralište, grad Rijeka (Preluk)
Skala d.o.o.  
Voditelj
12.
1.1.2015. -
Studija gospodarske opravdanosti (poslovnog plana) za gospodarsko korištenje luke posebne namjene, sidrišta u uvali Krivica II. I Ilovik, Grad Mali Lošinj
Pomorska agencija Liburnija  
Voditelj
13.
1.1.2015. -
Studija gospodarske opravdanosti za koncesiju na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže i autokampa Preluk
Eriez kampovi d.o.o.  
Voditelj
14.
1.1.2015. -
Studija gospodarske opravdanosti za luku Maračol
Sridnja d.o.o. i Jadranka hoteli d.o.o.  
Voditelj
15.
1.1.2014. -
Osnovne smjernice za planiranje LOJP županijskog značaja na području PGŽ
Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije  
Voditelj
16.
1.1.2014. -
Potrošnja i aktivnosti putnika i članova posade u kruzing destinaciji Rovinj, te efekti te potrošnje na kruzing destinaciju
Lučka uprava Rovinj  
Voditelj
17.
1.1.2014. -
Studija za kategorizaciju luka i njenih pojedinih dijelova u zone te analize trenutnog stanja s prijedlogom visine lučkih pristojbi
Lučka uprava Crikvenica  
Voditelj
18.
1.1.2014. -
Studija gospodarske opravdanosti korištenja plaže uz hotel Miramar
Hotel Miramar d.o.o.  
Voditelj
19.
1.1.2014. -
Studija gospodarske opravdanosti za predmet koncesije na pomorskom dobru, Caffe bar Galija, Opatija
Ugostiteljski obrt "Caffe Galija"  
Voditelj
20.
1.1.2014. -
Studija gospodarske opravdanosti za ŽLU Dolaška Draga - Pakoštane
Grad Pakoštane  
Voditelj
21.
1.1.2014. -
Studija gospodarske opravdanosti na području pod jurisdikcijom ŽLU Zadar - Pakoštane
Grad Pakoštane  
Voditelj
22.
1.1.2014. -
Studija gospodarske opravdanosti za davanje koncesije za plažu ispred Ville Medveja
Trade Concept Limited d.o.o.  
Voditelj
23.
1.1.2014. -
Studija opravdanosti davanja koncesije za gospodarsko korištenje pomorskog dovra radi obavljanja gospodarske djelatnosti opskrbe brodova, jahti i brodica gorivom u luci otvorenoj za javni promet lokalnog značaja, luci Krk, Grad Krk
Županijska lučka uprava Krk  
Voditelj
24.
1.1.2014. -
Izrada dviju studija: 1. Studije opravdanosti davanja koncesije za gospodarsko korištenje pomorskog dobra radi obavljanja gospodarske djelatnosti dizanja i spuštanja u more brodova, jahti i brodica na dijelu lučkog područja luke otvorene za javni promet lokalnog značaja, luci Baška, Općina Baška. 2. Studije opravdanosti davanja koncesije za gospodarsko korištenje pomorskog dobra radi obavljanja gospodarske djelatnosti pružanja usluga putnicima na dijelu lučkog područja luka otvorene za javni promet županijskog značaja, luke Valbiska.
Županijska lučka uprava Krk  
Voditelj
25.
1.1.2014. -
Studija opravdanosti davanja koncesije za gospodarsko korištenje pomorskog dobra radi obavljanja gospodarske djelatnosti organizacije i naplate parkinga na dijelu lučkog područja luke otvorene za javni promet lokalnog značaja, luci Malinska, Općina Malinska –Dubašnica.
Županijska lučka uprava Krk  
Voditelj
26.
1.1.2014. -
Studija opravdanosti davanja koncesije za gospodarsko korištenje pomorskog dobra radi obavljanja lučkih djelatnosti priveza i odveza brodova, jahti i brodica, s pravom na izgradnju i gospodarsko korištenje objekata lučke podgradnje, na dijelu lučkog područja luke otvorene za javni promet lokalnog značaja, luci Krk, Grad Krk
Županijska lučka uprava Krk  
Voditelj
27.
1.1.2013. -
Poslovni plan luke Rovinj
Lučka uprava Rovinj  
Voditelj
28.
1.1.2013. -
Akcijski plan za razvoj kruzing destinacije Poreč
Lučka uprava Poreč  
Voditelj
29.
1.1.2013. -
Studija gospodarske opravdanosti luke nautičkog turizma Marina Velopin
Grad Mali Lošinj  
Voditelj
30.
1.1.2008. -
Model organizacije i upravljanja lukama za javni promet od županijskog značaja na području Splitsko-dalmatinske županije
Lučka uprava Splitsko-dalmatinske županije  

31.
1.1.2008. -
Stanje i smjernice razvoja ribarske infrastrukture na području Primorsko-goranske županije
Veletržnica ribe - Rijeka  

32.
1.1.2008. -
Studija gospodarske opravdanosti za produljenje koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene – Brodogradilište Cres d.d.
Brodogradilište Cres d.d.  

33.
1.1.2007. -
Strategija održivog razvoja cruising turizma u RH
Zajednica lučkih uprava, Rijeka-Zagreb  

34.
1.1.2007. -
Studija opravdanosti proširenja trajektne luke Valbiska, PGŽ - Županijski zavod za održivi razvoj i prostorno planiranje, poglavlje: Makroekonomska opravdanost investicije, Rijeka-Krk
PGŽ - Županijski zavod za održivi razvoj i prostorno planiranje  

35.
1.1.2006. -
Izračun troškova hladnog pogona Eko brodice 13/4 547 RK
Dezinsekcija d.o.o.  

36.
1.1.2006. -
Studija opravdanosti i kupnje motornog broda ''Dalmacija''
Autotrans d.d.  

37.
1.1.2005. - 1.1.2006.
Izrada glavnog projekta i dokumentacije za nadmetanje za ustupanje radova na izgradnji I faze kontejnerskog terminala u luci Ploče - knjiga jedan projektnog zadatka TEHNOLOGIJA PREKRCAJA I SKLADIŠTENJA KONTEJNERA
Lučka uprava Ploče  

38.
1.1.2005. -
Industrijska zona Bakar
Robno distribucijski centar - INDUSTRIJSKA ZONA d.o.o.  

39.
1.1.2005. -
Gospodarska opravdanost lučkog bazena Raša u sustavu Lučke uprave Rijeka
Lučka uprava Rijeka  

40.
1.1.2003. -
Desetogodišnji plan razvoja lučkog sustava RH 2001.-2011., Zagreb
 

41.
1.1.2003. -
Analiza poslovanja luka otvorenih za javni promet na području Primorsko-goranske županije
Primorsko-goranska županija  

42.
1.1.2003. -
Dosadašnja iskustva i mogući modeli upravljanja lukama otvorenim za javni promet na području Primorsko-goranske županije
Primorsko-goranska županija  

43.
1.1.2003. -
Optimizacija upravljanja lukama od županijskog i lokalnog značaja
Primorsko-goranska županija  

44.
1.1.2003. -
Riječki prometni pravac
Primorsko-goranska županija  

45.
1.1.2002. -
Port of Dubrovnik Passenger Port Redevelopment
ERBD, GP Wild with B&A, ALG, and IAAG, Dubrovnik  

46.
-
MoS – Motorways of the Sea
EU projekt – IPA Adriatic  

47.
-
INTERMODADRIA Project – vanjski experti za EU projekt
Lučka uprava Ploče  

48.
-
Kategorizacija luka i njenih pojedinih dijelova u zone te analiza trenutnog stanja s prijedlogom visine lučkih pristojbi
Lučka uprava Crikvenica  

49.
-
Regional economic, social and environmental imact
Izrada studije za potrebe EU projekata iz domene Green Intermodal Freight Transport  

50.
-
Lučke uzance luke Rijeka - Lučka uprava Rijeka
Lučka uprava Rijeka  

51.
-
Opći uvjeti poslovanja Luke Rijeka d.d.
Luka Rijeka d.d.  

52.
-
Dosadašnja iskustva i mogući modeli upravljanja lukama otvorenim za javni promet na području Primorsko-Goranske županije
 

53.
-
Ekonomska opravdanost izgradnje Putničke luke Zadar
Lučka uprava Zadar  

54.
-
Analiza poslovanja županijskih lučkih uprava
Uprava za pomorstvo Primorsko-goranske županije  

55.
-
Riječki prometni pravac
Uprava za pomorstvo Primorsko-goranske županije  

56.
-
Ažuriranje i priprema prikaza poslovanja lučkih uprava PGŽ sukladno odredbama Zakona o proračunu
Uprava za pomorstvo Primorsko-goranske županije  

57.
-
LU Pula – Adriaform i Aplomb studije
 


Administrativna djelatnost

Rukovođenje na sveučilištu

1. 1.1.2016. - - Dekan
Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci
2. 1.1.2013. - 1.1.2016. - Prodekan za poslovne odnose
Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci