PORTFELJ / izv.prof.dr.sc. Jasmina Dlačić

Portfelj

izv.prof.dr.sc.

Jasmina Dlačić

Ekonomski fakultet

Katedra za marketing

Kontakt

UNIRI e-mail

e-mail 1

PROSTORIJA Kabinet 86

Vidljivost

Obrazovanje

01.10.2010. - 17.07.2012.

doktorica znanosti

Doktorski program iz ekonomije i poslovne ekonomije, smjer marketing

Ekonomski fakultet Ljubljana, Sveučilište u Ljubljani

2001. - 2005.

magistrica znanosti

znanstveni poslijediplomski program, smjer Menadžment i organizacija

Ekonomski fakultet Ljubljana, Sveučilište u Ljubljani

1995. - 2001.

diplomirani ekonomist

dodiplomski studij, smjer međunarodna razmjena

Ekonomski fakultet Rijeka, Sveučilište u Rijeci

Radno iskustvo

01.08.2019. -

izvanredna profesorica

Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet

15.06.2015. - 31.07.2019.

docent

Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet

2012. - 14.06.2015.

viši asistent

Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet

2006. - 2012.

asistent

Ekonomski fakultet, Sveučilište u Rijeci

2001. - 2005.

znanstveni novak

Ekonomski fakultet, Sveučilište u Rijeci

Nagrade i priznanja

2017

Priznanje Slovenski dom KPD Bazovica Rijeka, Rijeka

2017

Priznanje za osobiti doprinos razvoju CROMAR-a – Hrvatska udruga za marketing

2017

Priznanje za znanstveni doprinos CROMAR – Hrvatska udruga za marketing

2016

Nagrada Zaklade Sveučilišta u Rijeci za najboljeg asistenta iz područja društvenih i humanističkih znanosti (ak.god. 2013/2014)

2015

Priznanje za znanstveni doprinos CROMAR – Hrvatska udruga za marketing

2012

Priznanje Slovenski dom KPD Bazovica Rijeka, Rijeka

2007

Nagrada i brončana plaketa Slovenski dom KPD Bazovica Rijeka, Rijeka

1999

Nagrada Društva za marketing Rijeka

Članstva

2012. -

Zaslužni član Beta Gama Sigma society

2005. -

Alumni Ekonomski fakultet Ljubljana

Slovenski dom KPD Bazovica

CROMAR-Hrvatska udruga za marketing, Društvo za marketing Rijeka

Alumni Ekonomski fakultet Rijeka

Udruga za razvoj visokog školstva «Universitas», Rijeka

Nastavna djelatnost

Kolegiji

2016. -

Metrika marketinga

poslijediplomski (doktorski) program Ekonomije i poslovne ekonomije

Ekonomski fakultet u Rijeci

docent

2016. -

Poslovni marketing

diplomski

Ekonomski fakultet u Rijeci

docent

2015. -

Izabrane teme iz Poslovne ekonomije

poslijediplomski (doktorski) program Ekonomije i poslovne ekonomije

Ekonomski fakultet u Rijeci

su-nositelj, docent

2015. -

Simulacija marketinga

poslijediplomski specijalistički studij Marketing menadžment

Ekonomski fakultet u Rijeci

docent

2015. -

Proces marketinga

poslijediplomski specijalistički studij Marketing menadžment

Ekonomski fakultet u Rijeci

docent

2015. -

International marketing

graduate, diplomski

Ekonomski fakultet u Rijeci

docent

2015. -

Marketing (in english)

undergraduate, preddiplomski

Ekonomski fakultet u Rijeci

docent

2015. -

Strateški marketing menadžment

diplomski

Ekonomski fakultet u Rijeci

docent

2015. -

Ponašanje potrošača

diplomski

Ekonomski fakultet u Rijeci

docent

2015. -

Međunarodni marketing

diplomski

Ekonomski fakultet u Rijeci

docent

2015. -

Marketing

preddiplomski

Ekonomski fakultet u Rijeci

docent

2011. - 2015.

Marketing (in english)

Preddiplomski studij

Ekonomski fakultet Rijeka

suradnik

2011. - 2015.

Poslovni marketing

Diplomski studij

Ekonomski fakultet Rijeka

suradnik

2009. - 2015.

Strateški marketing menadžment

Diplomski studij

Ekonomski fakultet Rijeka

suradnik

2008. - 2015.

Međunarodni marketing

Diplomski studij

Ekonomski fakultet Rijeka

suradnik

2008. - 2015.

Ponašanje potrošača

Diplomski studij

Ekonomski fakultet Rijeka

suradnik

2005. - 2015.

Marketing

Preddiplomski studij

Ekonomski fakultet Rijeka

suradnik

2001. - 2007.

Međunarodni marketing

dodiplomski studij

Ekonomski fakultet Rijeka

suradnik

2001. - 2005.

Marekting

dodiplomski studij

Ekonomski fakultet Rijeka

suradnik

Mentor u završnim radovima

28.06.2016. -

Uloga tradicionalnih kanala promocije u motiviranju potrošača za online kupovinu: slučaj maloprodajnog lanca trgovina

Sentić, Ivana

diplomski/integralni studij

Ekonomski fakultet Rijeka

28.06.2016. -

Usporedba karakteristika komunikacije licem u lice i komunikacije putem društvenih mreža

Rašeta, Borjan

diplomski/integralni studij

Ekonomski fakultet Rijeka

11.03.2016. -

Nužnost i potreba primjene metrike marketinga u Republici Hrvatskoj

Nakić, Marino

postdiplomski specijalistički studij Marketing menadžment

Ekonomski fakultet Rijeka

11.03.2016. -

Marketing u turizmu Šibensko-kninske županije

Lozančić, Matea

postdiplomski specijalistički studij Marketing menadžment

Ekonomski fakultet Rijeka

29.09.2015. -

Koncept upravljanja odnosima s klijentima zasnovan na društvenim medijima

Ribić, Andrea

diplomski/integralni studij

Ekonomski fakultet Rijeka

29.09.2015. -

Utjecaj percepcije atmosfere prostora na percepciju potrošača o kvaliteti usluge

Dragičević, Marija

diplomski/integralni studij

Ekonomski faklutet Rijeka

29.09.2015. -

Imidž hotelskog poduzeća

Čović, Jelena

diplomski/integralni studij

Ekonomski fakultet Rijeka

28.09.2015. -

Pozicioniranje marki osobnih automobila

Pupić-Bakrač, Marta

diplomski/integralni studij

Ekonomski fakultet Rijeka

28.09.2015. -

Marketing društvenih mreža u hrvatskom hotelijerstvu

Pavletić, Ivona

diplomski/integralni studij

Ekonomski fakultet Rijeka

23.09.2015. -

Motivacija pojedinca za poduzetnički pothvat

Drobnjak, Ljiljana

diplomski/integralni studij

Ekonomski fakultet Rijeka

23.09.2015. -

Emocionalna inteligencija i održivi turizam

Blažina, Dea

diplomski/integralni studij

Ekonomski fakultet Rijeka

21.09.2015. -

Emocionalna inteligencija u specifičnim oblicima turizma

Radoš, Krešimir

diplomski/integralni studij

Ekonomski fakultet Rijeka

22.09.2014. -

Komunikacija s potrošačima putem mobilnih telefona - budućnost interaktivnog marketinga

Topić, David

diplomski/integralni studij

Ekonomski fakultet Rijeka

22.09.2014. -

Povezanost osobnosti marke i odanosti potrošača na primjeru mobilne industrije

Škrgulja, Renato

diplomski/integralni studij

Ekonomski fakultet Rijeka

22.09.2014. -

Marketing plan plasiranja proizvoda na tržište Bliskog istoka

Pajić, Karlo

diplomski/integralni studij

Ekonomski fakultet Rijeka

22.09.2014. -

Motivi pojedinaca za uključivanje u humanitarne aktivnosti

Hodžić, Rafaela

diplomski/integralni studij

Ekonomski fakultet Rijeka

22.09.2014. -

Korištenje elektroničke usmene predaje pri donošenju kupovne odluke

Flegar, Sanja

diplomski/integralni studij

Ekonomski fakultet Rijeka

22.09.2014. -

Neprofitne organizacije i socijalna osvještenost mladih

Barić, Marko

diplomski/integralni studij

Ekonomski fakultet Rijeka

09.09.2014. -

Izgradnja ekološke osvještenosti mladih potrošača

Krbavac, Rahela

diplomski/integralni studij

Ekonomski fakultet

09.09.2014. -

Utjecaj animiranih likova na dječje prehrambene navike

Klobučar, Barbara

diplomski/integralni studij

Ekonomski fakultet Rijeka

21.07.2014. -

Elementi utjecaja na postkupovno ponašanje impulzivnih potrošača

Žakić, Lorena

diplomski/integralni studij

Ekonomski fakultet Rijeka

21.07.2014. -

Stvaranje atmosfere u prodajnom prostoru: identifikacija utjecaja boje na potrošače

Varga, Anja

diplomski/integralni studij

Ekonomski fakultet Rijeka

21.07.2014. -

Utjecaji i posljedice impulzivne kupovine

Trošić, Ivana

diplomski/integralni studij

Ekonomski fakultet Rijeka

23.06.2014. -

Uloga modnog bloga u razvoju modnog marketinga

Palmić, Loreta

diplomski/integralni studij

Ekonomski fakultet

24.09.2013. -

Izlazak inovacija na međunarodno tržište

Kresić, Matea

Diplomski/integralni studij

Ekonomski fakultet Rijeka

24.09.2013. -

Marketinške komunikacije putem društvenih medija

Franović, Martina

Diplomski/integralni studij

Ekonomski fakultet Rijeka

24.09.2013. -

Marketinška komunikacija na turističkom tržištu

Dadić, Magdalena

Diplomski/integralni studij

Ekonomski fakultet Rijeka

24.09.2013. -

Organizacija turnira

Berić, Martina

Diplomski/integralni studij

Ekonomski fakultet Rijeka

18.09.2013. -

Istraživanje impulzivne kupovine kod mladih potrošača

Zec, Marina

Diplomski/integralni studij

Ekonomski fakultet Rijeka

18.09.2013. -

Marketing miks i interni marketing u uslužnom poslovnom subjektu

Vukelić, Sandro

Diplomski/integralni studij

Ekonomski fakultet Rijeka

18.09.2013. -

Ekološka osvještenost generacije Z: Mogu li postati zeleni potrošači?

Večerinović, Helga

Diplomski/integralni studij

Ekonomski fakultet Rijeka

18.09.2013. -

Povezanost imidža poslovnog subjekta i lojalnosti potrošača

Šoštarić, Ana

Diplomski/integralni studij

Ekonomski fakultet Rijeka

18.09.2013. -

Utjecaj marke na odabir proizvoda

Prendivoj, Antonela

Diplomski/integralni studij

Ekonomski fakultet Rijeka

18.09.2013. -

Upravljanje markom turističke destinacije

Oštrić, Tea

Diplomski/integralni studij

Ekonomski fakultet Rijeka

18.09.2013. -

Analiza marketing miksa na primjeru ugostiteljskog objekta

Krišković, Tina

Diplomski/integralni studij

Ekonomski fakultet Rijeka

10.09.2013. -

Neverbalna komunikacija u oglašavanju

Pleše, Marija

Diplomski/integralni studij

Ekonomski fakultet Rijeka

10.09.2013. -

Uloga emocija u marketinškoj komunikaciji

Lekavski, Mateja

Diplomski/integralni studij

Ekonomski fakultet Rijeka

22.07.2013. -

Utjecaj prikrivenog oglašavanja na potrošače

Marinović, Sandra

Diplomski/integralni studij

Ekonomski fakultet Rijeka

19.07.2013. -

Važnost percepcije u kreiranju promocijskih poruka

Ferenčić, Matea

Diplomski/integralni studij

Ekonomski fakultet Rijeka

19.07.2013. -

Povezanost osobina ličnosti i uređenja životnog prostora

Borić, Tina

Diplomski/integralni studij

Ekonomski fakultet Rijeka

19.07.2013. -

Utjecaj naziva marke na percipiranu vrijednost marke

Babić, Anamarija

Diplomski/integralni studij

Ekonomski fakultet Rijeka

10.07.2013. -

Planiranje marketinga u "Vrtovima lunjskih maslina"

Vidas, Ivana

Diplomski/integralni studij

Ekonomski fakultet Rijeka

10.07.2013. -

Marketinške manifestacije

Radović Pevec, Alenka

dodiplomski studij

Ekonomski fakultet Rijeka

10.07.2013. -

Marketing miks poduzeća za proizvodnju kave

Peričić, Marijana

Diplomski/integralni studij

Ekonomski fakultet Rijeka

10.07.2013. -

Utjecaj čimbenika na ponašanje potrošača u procesu kupnje životnog osiguranja

Cecić, Irena

Diplomski/integralni studij

Ekonomski fakultet Rijeka

Gostujući nastavnik

01.05.2015. -

Diplomski studij

Fakultet organizacionih nauka, Sveučilište u Beogradu

nastavnik

01.11.2013. -

MIS and market research

Diplomski studij

Ekonomski fakultet, Sveučilište Matej Bel, Banska bystrica, Slovačka

01.11.2013. -

Marketing

Diplomski studij

Ekonomski fakultet, Sveučilište Matej Bel, Banska bystrica, Slovačka

lipanj - srpanj 2018

International Full Time Master Programme in Business and Organization (IMB)

Ekonomski fakultet, Sveučilište u Ljubljani, Ljubljana, Slovenija

su-nositelj kolegija

travanj - svibanj 2018

Fakultet organizacijskih znanosti, Sveučilište u Beogradu, Beograd, Srbija

gost predavač

ožujak - travanj 2017

Fakultet organizacijskih znanosti, Sveučilište u Beogradu, Beograd, Srbija

gostujući nastavnik

studeni - prosinac 2016

Developing customer loyalty; Research seminar: Transition process in SEE countries and challenges on B2B markets

Ekonomski fakultet, Sveučilište u Ljubljani, Ljubljana, Slovenija

gostujući nastavnik

svibanj 2017

Ekonomsko-poslovni fakultet, Sveučilište u Mariboru, Maribor, Slovenija

gost predavač na stipendiji Involvement of visiting foreign experts and university teachers in the pedagogical process as a pillar of quality development process of internationalization of the University of Maribor

Osobni razvoj

01.10.2016. - 29.12.2013.

Program stručnog usavršavanja visokoškolskih nastavnika ak.god.2013/2014: Modul kvalitetno obrazovanje

2014. -

Program pedagoško-psihološkog didaktičko-metodičkog obrazovanja

Broj sati/ECTS: 60

23.05.2013. -

Third Annual conference of US Alumni Community of Croatia: Preventing Croatia's next brain drain

01.08.2012. - 2013.

European Enterprenurship Educators Programme, 3EP fellow

01.04.2012. -

Structural equation modeling usin PLS, doktorski seminar

2012. -

Consumer behaviour, doktorski seminar

01.05.2010. -

Radionica “Korištenje statističkih metoda u stručnom i znanstvenom radu visokoškolskih nastavnika – UniversiStat – Modul 1 i 2”

01.11.2009. -

Radionica “Primjena statističkih metoda u stručnom i znanstvenom radu visokoškolskih nastavnika – UniversiStat – Modul 3”

01.03.2008. -

Radionica "Društveno korisno učenje kao nova nastavna metoda"

01.06.2007. -

Second Doctoral Summer School on Research Methods

01.09.2006. -

Radionica "Primjena statističkih metoda u stručnom i znanstvenom radu visokoškolskih nastavnika"

01.05.2006. -

Seminar "Utilizing Business Cases for Effective Teaching"

01.12.2004. -

On-line tečaj - Izrada on-line tečaja pomoću WebCT-a

01.12.2004. -

On-line tečaj - Pretraživanje on-line baza podataka

01.11.2004. -

Microsoft Approved Course: 1846 Microsoft Solution Framework Essentials

01.07.2004. -

The Case Method for Management Education Seminar

2004. -

INIOS - Program inicijalnog osposobljavanja visokoškolskih nastavnika za rad u nastavi

01.04.2003. -

Bez alata nema zanata: Izrada on-line tečaja pomoću alata WebCT, Radionica u okviru Carnetovih tečajeva

01.03.2003. -

Diskusija kao nastavna metoda u visokom obrazovanju, radionica u sklopu programa Unapređenje kvalitete visokoškolske nastave; Korištenje informacijskih tehnologija u obrazovanju, radionica u sklopu programa Unapređenje kvalitete visokoškolske nastave

01.11.2002. -

Okrenite novu stranicu: Izrada i publiciranje web stranica pomoću FrontPagea, radionica u okviru CARNet-ovih tečajeva

01.04.2001. -

Procesi i tehnike u poučavanju, radionica u sklopu dio programa Training the Trainers Carnetovog programa za edukaciju predavača; Tečaj "Training The Trainers" za Ovlaštenog CARNet-ovog predavača

veljača-ožujak 2008

Tečaj "Kako koristiti e-learning u nastavnoj praksi?" (Modul 1. Zašto e-learning i kako ga primjeniti? Modul 2. Multimedijalni alati, Modul 3. Korištenje LMS-a (Moodle) i dizajniranje online nastavnog okruženja)

listopad - prosinac 2012

On-line tečaj - E-tečaj za e-mentore (Moodle platforma)

studeni 2003. i veljača 2004

Principi prezentacijske komunikacije i korištenje suvremenih prezentacijskih tehnologija, radionica u sklopu programa Training the Trainers Carnetovog programa za edukaciju predavača

siječanj – lipanj 2006

Edukacijski program "Aktivno učenje i kritičko mišljenje u visokoškolskoj nastavi"

Izdavaštvo

2008. -

Trendovi marketinga

financiranje: Ekonomski fakultet u Rijeci, Solutio

Znanstvena djelatnost

Znanstveni radovi

2018.

Linking internal marketing and employee engagement in the hospitality industry

Dlačić, Jasmina ; Črnjar, Kristina ; Lazarić, Marin

- 785-794

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=959466

2018.

EXPLORING MILLENNIALS’ MEMORIES: SETTING THE COURSE FOR DESTINATIONS’ ATTRACTIVENESS

Lončarić, Dina ; Perišić Prodan, Marina ; Dlačić, Jasmina

- 202-213

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=952099

2018.

Improving quality of life through co-creating tourist experience – What does experience marketing have to do with it?

Lončarić, Dina ; Dlačić, Jasmina ; Kos Kavran, Andrijana

Ekonomska misao i praksa - 13 103-121

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=945102

2018.

WHAT MAKES SUMMER VACATION EXPERIENCE MEMORABLE? AN EMPIRICAL STUDY FROM CROATIA

Lončarić, Dina ; Dlačić, Jasmina ; Perišić Prodan, Marina

Zbornik Veleučilišta u Rijeci / Journal of the Polytechnic of Rijeka - 6 67-80

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=941997

2017.

What makes the theatre audience return? The role of engagement in predicting future behavior.

Pap, Ana ; Dlačić, Jasmina ; Ham, Marija

- 423-435

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=905475

2017.

Co-creating tourist experiences to enhance customer loyalty and travel satisfaction

Lončarić, Dina ; Perišić Prodan, Marina ; Dlačić, Jasmina

- 321-334

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=904666

2017.

Book review: The Routledge Handbook of Consumer Behaviour in Hospitality and Tourism (Edited by Saurabh Kumar Dixit)

Dlačić, Jasmina

Tourism and hospitality management - 23 297-299

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=936701

2017.

Improving learning through case study competitions: Challenges for teachers and students

Dlačić, Jasmina ; Damnjanović, Vesna ; Ribarić, Iva

Ekonomski vjesnik : časopis Ekonomskog fakulteta u Osijeku - 30 99-113

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=884188

2016.

Augmented reality experiential marketing in tourism

Kos Kavran, Andrijana ; Lončarić, Dina ; Dlačić, Jasmina

- 224-233

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=824712

2016.

Pametni telefoni: novi mejnik v naprednih programih zvestobe?

Pisnik, Aleksandra ; Dlačić, Jasmina ; Gaube, Tomaž

Akademija MM - 13 39-56

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=852095

2016.

The Importance of Perceived Service Value in Retail Banking Services

Pisnik, Aleksandra ; Dlačić, Jasmina ; Milfelner, Borut

Tržište : časopis za tržišnu teoriju i praksu - 28 191-212

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=852087

2016.

Odrednice kompulzivne kupnje : slučaj trgovačkog centra u Hrvatskoj

Anić, Ivan-Damir ; Dlačić, Jasmina ; Jelenc, Lara

Privredna kretanja i ekonomska politika - 25 7-36

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=826124

2016.

Pobuđivanje emocija kod potrošača: utjecaj kategorije proizvoda

Dlačić, Jasmina ; Ribarić, Iva ; Barna, Mateja

Ekonomska misao i praksa : časopis Sveučilista u Dubrovniku - XXV 47-72

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=824301

2016.

Odrednice kompulzivne kupnje: slučaj trgovačkog centra u Hrvatskoj

Anić, Ivan-Damir; Dlačić, Jasmina; Jelenc, Lara

Privredna kretanja i ekonomska politika - 25 7-36

Exc

2016.

Augmented reality experiential marketing in tourism

Kos Kavran, Andrijana; Lončarić, Dina; Dlačić, Jasmina

5th International Scientific Symposium "Economy of Eastern Croatia - vision and growth" - 224-233

2016.

Pobuđivanje emocija kod potrošača: utjecaj kategorije proizvoda

Dlačić, Jasmina; Ribarić, Iva; Barna, Mateja

Ekonomska misao i praksa : časopis Sveučilista u Dubrovniku - 25 47-72

2015.

Perceived Students' Benefits of Case Study Learning in Marketing: Comparative Analysis of Croatia and Serbia

Damnjanović, Vesna ; Dlačić, Jasmina

- 252-268

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=783491

2015.

Fashion blogs – redefining fashion marketing

Palmić, Loreta ; Dlačić, Jasmina

- 85-103

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=783478

2015.

Transition Process in SEE Countries and Challenges on B2B Markets - Is Relationship Quality the Answer?

Grbac, Bruno ; Dlačić, Jasmina ; Lončarić, Dina

- 809-829

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=768010

2015.

Generation Y Perceiving Ethics - Implications for Marketing and Management Education

Dlačić, Jasmina ; Hlača, Daria ; Jelenc, Lara

- 1-15

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=753743

2015.

Grbac, B.: B2B Marketing

Dlačić, Jasmina

Tržište : časopis za tržišnu teoriju i praksu - 27 137-138

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=768006

2015.

Creating a promotional message: Exploring the role of nonverbal communication in advertising

Pleše, Marija ; Dlačić, Jasmina

Zbornik Veleučilišta u Rijeci - 3 41-54

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=765467

2015.

Developing green attitudes among young consumers – Ensuring environmentally friendly behaviour

Dlačić, J., Micevski, M. & Kadić-Maglajlić, S.

In Grbac, B., Lončarić, D., Dlačić, J., Žabkar, V., Grünhagen, M. (Eds.), Marketing Insights from a Changing Environment, Pearson, Harlow, str. 85-109. ISBN 978-1-78448-762-1. - 85-109

http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=804558

2015.

Perceived Students' Benefits of Case Study Learning in Marketing: Comparative Analysis of Croatia and Serbia

Damnjanović, V. & Dlačić, J.

In Mihić, M. (ed.), 24th CROMAR congress: Marketing Theory and Practice - Building Bridges and Fostering Collaboration (pp. 252-268). Faculty of Economics Split, CROMAR, Split. ISBN: 978-953-281-067-7. - 252-268

2015.

Fashion blogs – redefining fashion marketing

Palmić, L. & Dlačić, J.

In Mihić, M. (ed.), 24th CROMAR congress: Marketing Theory and Practice - Building Bridges and Fostering Collaboration (pp. 85-103). Faculty of Economics Split, CROMAR, Split. ISBN: 978-953-281-067-7. - 85-103

2015.

Transition Process in SEE Countries and Challenges on B2B Markets - Is Relationship Quality the Answer?

Grbac, B., Dlačić, J. & Lončarić, D.

In Shultz II, C., Benton, R., Kravets, O. (eds.). Proceedings of the 40th Annual Macromarketing Conference - Marketing as Provisioning Technology: Integrating Perspectives on Solutions for Sustainability, Prosperity, and Social Justice (pp. 809-829). The Macromarketing Society, Quinlan School of Business - Loyola University Chicago, Chicago, USA, 25-28.06.2015. - 809-829

2015.

Generation Y Perceiving Ethics - Implications for Marketing and Management Education.

Dlačić, J., Hlača, D. & Jelenc, L.

. In Mala, D., Minarova, M. (eds.) Proceedings of International Scientific Conference "Ethics in Management" - Results of the International project "V4 Lead - A Comparative study of leadership excellence and ethics in Central Eastern Europe" (pp. 1-15). Banská Bystrica, Slovakia : Ekonomicka Fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banski Bystrici. (27.10.2013., Banská Bystrica, Slovačka). ISBN 978-80-557-0797-6. - 1-15

2014.

Critical success factors for knowledge management implementation in hotel enterprises

Črnjar, Kristina ; Dlačić, Jasmina

- 977-984

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=703504

2014.

Grbac, B.: Marketing dynamics – How to create value for customers

Dlačić, Jasmina

Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Rijeci : časopis za ekonomsku teoriju i praksu - 32 431-433

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=744689

WOS

2014.

Repurchase intentions in a retail store – exploring the impact of colours

Varga, Anja ; Dlačić, Jasmina ; Vujičić, Maja

Ekonomski vjesnik : časopis Ekonomskog fakulteta u Osijeku - 14 229-244

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=741378

2014.

Exploring relationship between brand equity and customer loyalty on pharmaceutical market

Dlačić, Jasmina ; Kežman, Elvedina

Economic and business review - 16 121-131

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=656397

2014.

Repurchase intentions in a retail store – exploring the impact of colours

Varga, A., Dlačić, J. & Vujičić, M.

Ekonomski vjesnik/Econviews - 14 229-244

2014.

Critical success factors for knowledge management implementation in hotel enterprises

Črnjar, K. & Dlačić, J.

Dermol, V., Smrkolj, M., Đaković, G. (Eds.) MakeLearn 2014: Human Capital without Borders: Knowledge and Learning for Quality of Life. Bangkok, Celje, Lublin: ToKnowPress (June, 25-27, Portorož, Slovenia). ISBN: 978-961-6914-09-3. - 977-984

2014.

Exploring relationship between brand equity and customer loyalty on pharmaceutical market

Dlačić, Jasmina; Kežman, Elvedina

Economic and business review - 16 121-133

2014.

Exploring perceived service quality, perceived value, and repurchase intention in higher education using structural equation modelling

Dlačić, Jasmina; Arslanagić, Maja; Kadić- Maglajlić, Selma; Marković, Suzana; Raspor, Sanja

Total quality management & business excellence - 25 141-157

2013.

Generation Z: Generation of Green Consumer Values

Kadić-Maglajlić, Selma ; Dlačić, Jasmina ; Micevski, Milena

- 188-202

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=656409

2013.

Do subliminal messages have any influence on customer perception?

Ferenčić, Matea ; Dlačić, Jasmina

- 568-579

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=656407

2013.

The pulse of the impulsive buying behaviour: New strategic perspective

Jelenc, Lara ; Dlačić, Jasmina ; Ančić, Ana

- 595-610

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=656405

2013.

The role of gender and situational factors in wine consumption of generation Y

Dlačić, Jasmina ; Kadić-Maglajlić, Selma

South East European Journal of Economics and Business - 8 48-56

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=717172

2013.

Communication with market segments – travel agencies’ perspective

Bašan, Lorena ; Dlačić, Jasmina ; Trezner, Željko

Tourism and hospitality management - 19 49-64

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=636269

2013.

Exploring perceived service quality, perceived value, and repurchase intention in higher education using structural equation modelling

Dlačić, Jasmina ; Arslanagić, Maja ; Kadić- Maglajlić, Selma ; Marković, Suzana ; Raspor, Sanja

Total quality management & business excellence - 25 141-157

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=653018

WOS

2013.

The role of gender and situational factors in wine consumption of generation Y

Dlačić, J. & Kadić-Maglajlić, S.

South East European Journal of Economics and Business (SEEJ) - 8 48-56

2012.

Generation Y wine consumption motivators – do they differ across situations and gender?

Kadić-Maglajlić, Selma ; Dlačić, Jasmina

- 806-821

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=612369

2012.

Personal values influence on the environmentally friendly behaviour of consumers

Lončarić, Dina ; Tonković Pražić, Ivana ; Dlačić, Jasmina

- 600-609

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=582900

2012.

Macinnis, D.J., Folkes, V.S.: The disciplinary status of consumer behaviour: A sociology of science perspective on key controversies

Kadić-Maglajlić, Selma ; Dlačić, Jasmina

Tržište : časopis za tržišnu teoriju i praksu - 24 301-304

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=616356

2012.

Relationship commitment, relational equity and company image in customer loyalty development

Dlačić, Jasmina ; Žabkar, Vesna

Ekonomska Istrazivanja-Economic Research - 25 503-524

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=598408

WOS

2011.

Attitudes towards wine consumption: a comparative study of two countires

Dlačić, Jasmina ; Kadić-Maglajlić, Selma ; Vranić, Franko

- 229-249

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=536629

2011.

New relationships on the business-to-business market

Grbac, Bruno ; Dlačić, Jasmina

- 1-11

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=536558

2011.

Ponašanje potrošača na tržištu krajnje i poslovne potrošnje: osobitosti, reakcije, izazovi, ograničenja (autori: Bruno Grbac, Dina Lončarić)

Dlačić, Jasmina

Ekonomski vjesnik : časopis Ekonomskog fakulteta u Osijeku - 24 231-233

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=544673

2010.

Conflicts in user perceptions of value of websites in the shipping industry

Golik Klanac, Nataša ; Ćuković, Ksenija ; Dlačić, Jasmina

- 1-9

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=536601

2010.

Marketinške mogućnosti tržišnih subjekata za pristup Net generaciji( Marketing possibilities for approaching Net generation )

Dlačić, Jasmina; Vranić, Franko

Marketing i održivi razvitak / Marketing and sustainable development - 343-353

2009.

Importance of Knowledge Management and Employees in Achieving a Customer-Oriented Organization

Črnjar, Kristina ; Dlačić, Jasmina ; Fatur Krmpotić, Irena

- 59-68

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=434217

2009.

Importance of Knowledge Management and Employees in Achieving a Customer-Oriented Organization

Črnjar, Kristina ; Dlačić, Jasmina ; Fatur Krmpotić, Irena

- 59-68

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=434217

2009.

Importance of Knowledge Management and Employees in Achieving a Customer-Oriented Organization

Črnjar, Kristina ; Dlačić, Jasmina ; Fatur Krmpotić, Irena

- 59-68

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=434217

2009.

Međuovisnost ponašanja Net generacije i razvoja internet oglašavanja u Hrvatskoj

Dlačić, Jasmina ; Vranić, Franko

- 1-9

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=432606

2009.

The Impact of Personality Traits on Environmentalism: Evidence From Croatia

Lončarić, Dina ; Dlačić, Jasmina ; Tonković, Ivana

- 353-366

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=394602

2009.

Impact of business environment factors on tourist enterprises

Bašan, Lorena ; Dlačić, Jasmina

- 100-108

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=394594

2009.

Impact of business environment factors on tourist enterprises

Bašan, Lorena ; Dlačić, Jasmina

- 100-108

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=394594

2008.

Konzistentnost izgradnje Hrvatske kao marke ( Consistency of Building Croatia as a Brand )

Vranić, Franko; Dlačić, Jasmina

Vrijednost za potrošače u dinamičnom okruženju = Customer value in a dynamic environment - 241-260

2007.

Customer orientation, customer satisfaction and performance : The case of Croatia

Dlačić, Jasmina ; Žabkar, Vesna

- 1-18

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=298632

2005.

Consumer Loyalty in the Concept of Intellectual Capital

Dlačić, Jasmina ; Fatur Krmpotić, Irena

- 832-838

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=190369

2005.

Consumer Loyalty in the Concept of Intellectual Capital

Dlačić, Jasmina ; Fatur Krmpotić, Irena

- 832-838

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=190369

2004.

Employee Loyalty as a Factor of Improving Human Capital

Dlačić, Jasmina ; Fatur, Irena

- 64-68

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=148437

2004.

Employee Loyalty as a Factor of Improving Human Capital

Dlačić, Jasmina ; Fatur, Irena

- 64-68

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=148437

2002.

Employee Impact on Customer Loyalty

Grbac, Bruno ; Dlačić, Jasmina ; First, Ivana

- 241-248

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=120553

2002.

Croatian Cases in Enterprenurship and Implications for Development

Grbac, Bruno ; Jardas, Darko ; Renko, Nataša ; First, Ivana ; Dlačić, Jasmina

- -

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=90412

What makes the theatre audience return? The role of engagement in predicting future behavior.

Pap, Ana; Dlačić, Jasmina; Ham, Marija.

Proceedings of 4th International Scientific Conference ToSEE - Tourism in Southern and Eastern Europe 2017: "Tourism and Creative Industries: Trends and Challenges" / Marković, Suzana ; Smolčić Jurdana, Dora (ur.). Opatija : University of Rijeka, Faculty of tourism and hospitality management, 2017. 423-435

Co-creating tourist experiences to enhance customer loyalty and travel satisfaction

Lončarić, Dina; Perišić Prodan, Marina; Dlačić, Jasmina.

Proceedings of 4th International Scientific Conference ToSEE - Tourism in Southern and Eastern Europe 2017: "Tourism and Creative Industries: Trends and Challenges" / Marković, Suzana ; Smolčić Jurdana, Dora (ur.). Opatija : University of Rijeka, Faculty of tourism and hospitality management, 2017. 321-334

EXPLORING MILLENNIALS’ MEMORIES: SETTING THE COURSE FOR DESTINATIONS’ ATTRACTIVENESS

Lončarić, Dina; Perišić Prodan, Marina; Dlačić, Jasmina

Congress Proceedings of the 24th Biennial International Congress "Tourism & Hospitality Industry 2018: Trends and Challenges" / Milohnić, Ines ; Smolčić Jurdana, Dora (ur.). - Opatija : University of Rijeka, Faculty of Tourism and Hospitality Management , 2018. 202-213.

Linking internal marketing and employee engagement in the hospitality industry

Dlačić, Jasmina; Črnjar, Kristina; Lazarić, Marin.

Proceedings of 7th International Scientific Symposium „Economy of eastern Croatia – vision and growth” / Mašek Tonković, Anka ; Crnković, Boris (ur.). Osijek : University of J.J. Strossmayer in Osijek, Faculty of Economics, 2018. 785-794

Improving learning through case study competitions: Challenges for teachers and students.

Dlačić, Jasmina; Damnjanović, Vesna; Ribarić, Iva.

Ekonomski vjesnik : časopis Ekonomskog fakulteta u Osijeku. 30 (2017) , 1; 99-113

WHAT MAKES SUMMER VACATION EXPERIENCE MEMORABLE? AN EMPIRICAL STUDY FROM CROATIA

Lončarić, Dina; Dlačić, Jasmina; Perišić Prodan, Marina

Zbornik Veleučilišta u Rijeci / Journal of the Polytechnic of Rijeka (1848-1299) 6 (2018), 1; 67-80

Improving quality of life through co-creating tourist experience – What does experience marketing have to do with it?

Lončarić, Dina; Dlačić, Jasmina; Kos Kavran, Andrijana

Ekonomska misao i praksa (1330-1039) 13 (2018), 1; 103-121

Creating a promotional message: Exploring the role of nonverbal communication in advertising

Pleše, M. & Dlačić, J.

Zbornik Veleučilišta u Rijeci [Journal of the Polytechnic of Rijeka] - 3 41-54

Critical success factors for knowledge management implementation in hotel enterprises

Črnjar, Kristina; Dlačić, Jasmina

MakeLearn 2014: Human Capital without Borders: Knowledge and Learning for Quality of Life / Dermol, Valerij ; Smrkolj, Marko ; ?aković, Goran (ur.). - Bangkok, Celje, Lublin : ToKnowPress , 2014. 977-984 (ISBN: 978-961-6914-09-3).

Koncept zadovoljstva i odanosti : istraživanje dvaju različitih proizvoda u Rijeci( Satisfaction and Loyalty Concept : Survey of Two Products in City of Rijeka )

Dlačić, Jasmina

Međunarodni marketing forum 2002 : zbornik radova / Grbac, Bruno (ur.). - Rijeka : Ekonomski fakultet Rijeka ; Društvo za marketing Rijeka , 2002. 41-64 (ISBN: 953-97741-4-4).

Communication with market segments – travel agencies’ perspective

Bašan, Lorena; Dlačić, Jasmina; Trezner, Željko

Tourism and hospitality management (1330-7533) 19 (2013), 1; 49-64

The pulse of the impulsive buying behaviour: New strategic perspective

Jelenc, Lara; Dlačić, Jasmina; Ančić, Ana

23rd Cromar congress: Marketing in a dynamic environment - academic and practical insights, Congress proceedings / Grbac, Bruno ; Lončarić, Dina ; Dlačić, Jasmina (ur.). - Lovran : Faculty of Tourism and Hospitality Management in Opatija, University of Rijeka ; CROMAR , 2013. 1-16 (ISBN: 978-953-7842-18-5).

Generation Y wine consumption motivators – do they differ across situations and gender?

Kadić-Maglajlić, Selma; Dlačić, Jasmina

Proceedings of the 6th International Conference of the School of Economics and Business "Beyond the Economic Crisis: Lessons Learned and Challenges Ahead" / Mehić, Eldin (ur.). - Sarajevo : University of Sarajevo, School of Economics and Business , 2012. 806-821 (ISBN: 978-9958-25-077-4).

Attitudes towards wine consumption: a comparative study of two countires

Dlačić, Jasmina; Kadić-Maglajlić, Selma; Vranić, Franko

Proceedings - 22nd CROMAR Congress: Marketing challenges in New Economy / Križman Pavlović, Danijela ; Benazić, Dragan (ur.). - Pula : Sveučilište Jurja Dobrila u Puli, Odijel za ekonomiju i turizam ; CROMAR , 2011. 229-249 (ISBN: 978-953-7498-45-0).

New relationships on the business-to-business market

Grbac, Bruno; Dlačić, Jasmina

Advances in Business-Related Scientific Research Conference (ABSRC) 2011 Conference Proceedings / Antončič, Boštjan (ur.). - Koper : Edukator , 2011. 1-11 (ISBN: 978-961-92917-2-6).

Conflicts in user perceptions of value of websites in the shipping industry

Golik Klanac, Nataša; Ćuković, Ksenija; Dlačić, Jasmina

26th IMP Conference: Business networks - Globality, Regionality, LocalityBudapest : Corvinus University of Budapest, Hungary ; IMP Group , 2010. 1-9.

Importance of Knowledge Management and Employees in Achieving a Customer-Oriented Organization

Črnjar, Kristina; Dlačić, Jasmina; Fatur Krmpotić, Irena

Knowledge and business challenge of globalization: proceedings of the 1st international scientific conference / Merkač Skok, Marjana ; Cingula, Marijan (ur.). - Celje, Slovenija : Fakulteta za komercijalne in poslovne vede , 2009. 59-68 (ISBN: 978-961-6603-94-2).

Međuovisnost ponašanja Net generacije i razvoja internet oglašavanja u Hrvatskoj( Interdependence Between Net Generation Behavior and the Development of Internet Advertising in Croatia )

Dlačić, Jasmina; Vranić, Franko

Marketing – a factor of sustainable development, XXI. CROMAR Congress / Leko Šimić, Mirna (ur.). - Osijek : Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet Osijek ; CROMAR , 2009. 1-9 (ISBN: 978-953-253-065-0).

The Impact of Personality Traits on Environmentalism: Evidence From Croatia

Lončarić, Dina; Dlačić, Jasmina; Tonković, Ivana

8th International conference: Challenges of Europe: financial crisis and climate change / Reić, Zlatan ; Šimić, Vladimir (ur.). - Split : Faculty of Economics Split , 2009. 353-366.

Customer orientation, customer satisfaction and performance : The case of Croatia

Dlačić, Jasmina; Žabkar, Vesna

7th International Conference Enterprise in Transition : Conference Proceedings / Buble, Marin (ur.). - Split ; Wien : Faculty of Economics ; DAAAM International , 2007. 1-18.

Employee Loyalty as a Factor of Improving Human Capital

Dlačić, Jasmina; Fatur, Irena

Proceedings of the 23rd International Scientific Conference on Organizational Science Development : Management, knowledge and EU / Florjančič, Jože ; Jesenko, J. ; Drakulić, M. ; Paape, B. ; Kaluža, J. ; Ljubič, T. ; Leskovar, R. (ur.). - Kranj : Moderna organizacija , 2004. 64-68 (ISBN: 961-232-166-3).

Employee Impact on Customer Loyalty

Grbac, Bruno; Dlačić, Jasmina; First, Ivana

Transition in Central and Eastern Europe : Challenges of 21st Century (ICES 2002) : proceedings / Čičić, Muris ; Brkić, Nenad (ur.). - Sarajevo : Faculty of Economics , 2002. 241-248.

Marketing i grad( Marketing and City )

Grbac, Bruno; First, Ivana; Dlačić, Jasmina

Znanstveni simpozij na temu "Razvojna strategija i marketing grada i županije" : zbornik / Rocco, Fedor ; Borš, Vanja (ur.). - Zagreb : Hrvatska zajednica udruga za marketing , 2002. 91-104 (ISBN: 953-98717-1-9).

Relationship commitment, relational equity and company image in customer loyalty development

Dlačić, Jasmina; Žabkar, Vesna

Ekonomska Istrazivanja-Economic Research (1331-677X) 25 (2012), 2; 503-524

Do subliminal messages have any influence on customer perception?

Ferenčić, Matea; Dlačić, Jasmina

23rd Cromar congress: Marketing in a dynamic environment - academic and practical insights, Congress proceedings / Grbac, Bruno ; Lončarić, Dina ; Dlačić, Jasmina (ur.). - Lovran : Faculty of Tourism and Hospitality Management in Opatija, University of Rijeka ; CROMAR , 2013. 1-16 (ISBN: 978-953-7842-18-5).

Generation Z: Generation of Green Consumer Values

Kadić-Maglajlić, Selma; Dlačić, Jasmina; Micevski, Milena

23rd Cromar congress: Marketing in a dynamic environment - academic and practical insights, Congress proceedings / Grbac, Bruno ; Lončarić, Dina ; Dlačić, Jasmina (ur.). - Lovran : Faculty of Tourism and Hospitality Management in Opatija, University of Rijeka ; CROMAR , 2013. 1-16 (ISBN: 978-953-7842-18-5).

Personal values influence on the environmentally friendly behaviour of consumers

Lončarić, Dina; Tonković Pražić, Ivana; Dlačić, Jasmina

Proceedings of the 31st International Conference on Organizational Science Development - Quality. Innovation. Future. / Ferjan, Marko ; Kljajić Borštnar, Mirjana ; Marič, Miha ; Pucihar, Andreja (ur.). - Portorož : Moderna organizacija - University of Maribor, Faculty of Organizational Sciences , 2012. 600-609 (ISBN: 978-961-232-254-0).

Impact of business environment factors on tourist enterprises

Bašan, Lorena; Dlačić, Jasmina

Conference proceedings of the 28th international conference on organizational science development, New technologies, new challenges = Nove tehnolgije, novi izzivi / Rajkovič, V. ; Ferjan. M. ; Kern, T. ; Paape, B. (ur.). - Kranj : Modrena organizacija - University of Maribor, Faculty of Organizational Sciences , 2009. 100-108 (ISBN: 978-961-232-230-4).

Consumer Loyalty in the Concept of Intellectual Capital

Dlačić, Jasmina; Fatur Krmpotić, Irena

Zbornik 24. mednarodne konference o razvoju organizacijskih znanosti Sinergija metodologij = proceedings of the 24th International Conference on Organizational Science Development Synergy of methodologies / Kaluža, Jindřich ; Kljajić, M. ; Rajkovič, V. ; Paape, B. ; Šikula, M. (ur.). - Kranj : Moderna organizacija , 2005. 832-838 (ISBN: 961-232-175-2).

Znanstvene knjige

2017.

Planiranje i kupovina putovanja - proces odlučivanja na primjeru obiteljskog odmora

Lončarić, Dina ; Dlačić, Jasmina

Slivar, Iva ; Alerić, Dražen ; Stankov, Uglješa

Sveučilište Jurja Dobrile, Fakultet ekonomije i turizma

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=904662

2016.

Developing green attitudes among young consumers – Ensuring environmentally friendly behaviour

Dlačić, Jasmina ; Micevski, Milena ; Kadić- Maglajlić, Selma

Grbac, Bruno ; Lončarić, Dina ; Dlačić, Jasmina ; Žabkar, Vesna ; Grünhagen, Marko

Pearson Education Limited

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=804558

2016.

Marketing insights from a changing environment

Grbac, Bruno ; Lončarić, Dina ; Dlačić, Jasmina ; Žabkar, Vesna ; Grünhagen, Marko

Pearson Education Limited

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=817295

2013.

23rd Cromar congress: Marketing in a dynamic environment - academic and practical insights, Congress proceedings

Grbac, Bruno ; Lončarić, Dina ; Dlačić, Jasmina

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu ; CROMAR

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=664178

2010.

Marketinške mogućnosti tržišnih subjekata za pristup Net generaciji

Dlačić, Jasmina ; Vranić, Franko

Leko Šimić, Mirna

Ekonomski fakultet u Osijeku

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=468636

2008.

Konzistentnost izgradnje Hrvatske kao marke

Vranić, Franko ; Dlačić, Jasmina

Grbac, Bruno ; Meler, Marcel

Ekonomski fakultet ; CROMAR

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=310368

2008.

Trendovi marketinga

Grbac, Bruno ; Dlačić, Jasmina ; First, Ivana

Ekonomski fakultet u Rijeci, Solutio

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=328103

2008.

Trendovi marketinga( Marketing trends )

Grbac, Bruno; Dlačić, Jasmina; First, Ivana

Ekonomski fakultet u Rijeci, Solutio

Kongresna priopćenja

28.11.2014.

Nonverbal Communication in Advertising

Pleše, M. & Dlačić, J.

predavanje

3rd Economic and business review conference. Ljubljana: University of Ljubljana, Facutly of economics (Ljubljana, November 28, 2014). Ljubljana, Slovenija

Measuring customer orientation: applying customers' approach

Dlačić, Jasmina; Žabkar, Vesna

Croatian Cases in Enterprenurship and Implications for Development

Grbac, Bruno; Jardas, Darko; Renko, Nataša; First, Ivana; Dlačić, Jasmina

Znanstveni projekti

2017-

sukreiranje vrijednosti kao nova paradigma poslovnih orijentacija

voditelj projekta

UNIRI

https://www.efri.uniri.hr/hr/novi_znanstveni_projekti_uniri_2017/760/200

01.10.2016. - 30.09.2018.

Utjecaj sukreiranja turističkoga doživljaja na zadovoljstvo i percipiranu kvalitetu života turista

Istraživač

Sveučilište u Rijeci

https://www.fthm.uniri.hr/index.php/projekti-uniri-2016/zp-uniri-2-16

2014. - 2014.

Decision Making in Value Co-Creation: Marketing Approach (DECOVAL) (broj IP-2013-11-5231)

istraživač

Hrvatska zaklada za znanost

2013. - 2014.

Strateški marketing – stvaranje identiteta konkurentnog gospodarstva

istraživač

Sveučilište u Rijeci

2007. - 2013.

Strateški marketing – stvaranje identiteta konkurentnog gospodarstva (081-1151212-1454)

istraživač

MZOS

2002. - 2006.

Transformacija marketing menadžmentom (0081008)

znanstveni novak, istraživač

MZOS

2001. - 2002.

Tržišna orijentacija MSP – odgovor dinamičnom okružju (081003)

znanstveni novak

MZOS

Mentorstvo doktorandima

2016. -

Martina Ferenčić Doktorat

Poslijediplomski doktorski studij Ekonomije i poslovne ekonomije

2016. -

Andrijana Kos Kavran Doktorat

Poslijediplomski doktorski studij Ekonomije i poslovne ekonomije

Željka Marčinko-Trkulja Doktorat

Poslijediplomski doktorski studij Ekonomije i poslovne ekonomije

Znanstveni skupovi

2012. - 2013.

23rd CROMAR congress: Marketing in a dynamic environment - academic and practical insights

Lovran Tajnica kongresa

2007. - 2008.

Organizacija XX. Kongresa CROMAR-a „Marketing u društvu znanja i suvremenoj poslovnoj stvarnosti“

Rijeka tajnica ogranizacijskog odbora

2002. -

Međunarodni marketing forum 2002

Rijeka član organizacijskog odbora

2000. -

Marketing i razvoj

Rijeka član organizacijskog odbora

1999. -

Marketing forum 99

Rijeka član organizacijskog odbora

1998. -

Marketing forum 98

Rijeka član organizacijskog odbora

Recenzije

2015.

Recenzija 5 radova za 40th Annual Macromarketing Conference - Marketing as Provisioning Technology: Integrating Perspectives on Solutions for Sustainability, Prosperity, and Social Justice, The Macromarketing Society, Quinlan School of Business - Loyola University Chicago, Chicago, USA

2015.

Recenzija 5 radova za 40th Annual Macromarketing Conference - Marketing as Provisioning Technology: Integrating Perspectives on Solutions for Sustainability, Prosperity, and Social Justice, The Macromarketing Society, Quinlan School of Business - Loyola University Chicago, Chicago, USA

2015.

Recenzija 1 rada za Journal of Services marketing

2015.

Recenzija 1 rada za Zbornik radova Veleučilišta u Rijeci [Proceedings of Polytechnic of Rijeka], volume 3, number 1, 2015

2015.

Recenzija 1 rada za international scientific conference ToSEE: Sustainable Tourism, Economic Development and Quality of Life

2015.

Recenzija 1 rada za Economic research

2015.

Recenzija 1 rada za for International Journal of Management Science and Engineering Management

2015.

Recenzija 1 rada za Tržište: časopis za tržišnu teoriju i praksu [Market: Review for Marketing Theory and Practice

2015.

Recenzija 1 rada za Total quality management & business excellence

2014.

Recenzija 1 rada za South-East European Journal

2014.

Recenzija 2 rada za Zbornik radova Veleučilišta u Rijeci [Proceedings of Polytechnic of Rijeka], volume 2, number 1, 2014

2014.

Recenzija1 rada za Ekonomski vjesnik / Econviews - Review of contemporary business, entrepreneurship and economic issues

2013.

Recenzija 8 znanstvenih članaka na međunarodnoj znanstvenoj konferenciji 23rd CROMAR CONGRESS: MARKETING IN A DYNAMIC ENVIRONMENT - ACADEMIC AND PRACTICAL INSIGHTS (Lovran, Croatia, October, 24-26, 2013).

2013.

Recenziran 1 znanstveni rad za Zbornik radova Veleučilišta u Rijeci, volumen 1, broj 1.

Sveučilišni projekti

Voditelj projekta

UNIRI PROJEKTI 2018