PORTFELJ / izv. prof. dr. sc. Mirjana Borucinsky

Portfelj

izv. prof. dr. sc.

Mirjana Borucinsky

Pomorski fakultet

Katedra za strane jezike

Kontakt

Vidljivost

Obrazovanje

2010. - 2015.

Doktorica znanosti iz područja humanističkih znanosti, polja filologije, grane anglistike

Poslijediplomski doktorski studij lingvistike

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

2002. - 2007.

Profesor engleskog i njemačkog jezika i književnosti

Preddiplomski sveučilišni studij Engleskog jezika i književnosti i njemačkog jezika i književnosti

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

1998. - 2002.

Jezična gimnazija

Prva sušačka hrvatska gimnazija

Radno iskustvo

17.10.2022. -

Izvanredni profesor

Nositelj kolegija Engleski jezik 1-6 (smjer Brodostrojarstvo), Engleski jezik 1-6 (smjer Tehnologija i organizacija prometa), Njemački jezik 1 i 2 (smjer Tehnologija i organizacija prometa, Logistika i mendažment u pomorstvu i prometu)

Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci

17.02.2017. - 16.10.2022.

Docent

Nositelj kolegija Engleski jezik 1-6 (smjer Brodostrojarstvo), Engleski jezik 1-6 (smjer Tehnologija i organizacija prometa), Njemački jezik 1 i 2 (smjer Tehnologija i organizacija prometa, Logistika i mendažment u pomorstvu i prometu)

Pomorski fakultet u Rijeci

01.10.2015. -

Vanjski suradnik

Izvođenje predavanja iz kolegija Uvod u prevođenje na 2. godini preddiplomskog studija Anglistike

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

01.04.2015. - 16.02.2017.

Poslijedoktorand

Provođenje nastavnog procesa (kolegiji Engleski jezik 1-6, Njemački jezik 1 i 2), provjera znanja, znanstvena i stručna djelatnosti

Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci

01.12.2009. - 01.04.2015.

Znanstveni novak

Provođenje nastavnog procesa (kolegiji Engleski jezik 1-6, Njemački jezik 1), provjera znanja, znanstvena djelatnost (rad na projektu Prijevodna studija engleskih i hrvatskih institucionalnih tekstova u pomorstvu broj projekta 112-1300619-266).

Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci

01.10.2008. - 01.03.2010.

Predavač

Tečajevi njemačkog jezika za pravnike

Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

01.09.2007. - 01.12.2008.

Nastavnik engleskog jezika

Nastavna djelatnost.

Osnovna škola „Eugen Kumičić

01.09.2006. - 01.09.2008.

Voditelj tečajeva njemačkoga jezika

Nastavna djelatnost.

Škola stranih jezika „Poliglot“

prosinac 2008. - prosinac 2009

Asistent

Provođenje nastavnog procesa (kolegiji Engleski jezik i Njemački jezik), provjera znanja, znanstvena i stručna djelatnosti

Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci

Nagrade i priznanja

25.04.2015.

Izlaganje „Korpusni pristupi u lingvističkim istraživanjima“ održano 25. travnja 2015. na međunarodnom znanstvenom skupu hrvatskog društva za primijenjenu lingvistiku „Metodologija i primjena lingvističkih istraživanja“ proglašeno je najuspješnijim izlaganjem mladih istraživača u području primijenjene lingvistike.

Članstva

2017.

Udruga nastavnika jezika struke na visokoškolskim ustanovama

2015. -

Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku

2011.

International Maritime Lecturer's Association

Nastavna djelatnost

Kolegiji

2018. -

Engleski jezik 1,2,3,4,5,6

Tehnologija i organizacija prometa

Pomorski fakultet u Rijeci

nositelj kolegija, izvođač na kolegiju

2017. -

Engleski jezik 1, 2, 3, 4, 5, 6

Brodostrojarstvo

Pomorski fakultet u Rijeci

nositelj kolegija, izvođač na kolegiju

2015. -

Uvod u prevođenje

Preddiplomski studij engleskoga jezika i književnosti

Filozofski fakultet u Rijeci

nositelj kolegija, izvođač na kolegiju

2015. -

Njemački jezik 1, 2

Preddiplomski studij Tehnologioje i organizacije prometa

Pomorski fakultet u Rijeci

nositelj kolegija, izvođač na kolegiju

Mentor u završnim radovima

2021.

An Analysis of Computer - Assisted Translation (CAT) Tools

Nino Vukalović

Diplomski studij engleskoga jezika i književnosti

Filozofski fakultet u Rijeci

2021.

Translation from Croatian into English: Translation and Analysis of Texts of Different Text Types

Lara Špicar

Preddiplomski studij engleskoga jezika i književnosti

Filozofski fakultet u Rijeci

2021.

Translation Strategies for Achieving Equivalence in Translating Idioms and Proverbs: a Contrastive Analysis

Deborah Zaccai

Preddiplomski studij engleskog jezika i književnosti

Filozofski fakultet u Rijeci

2020.

Errors in Machine Translation from Croatian to English: a Corpus-based Approach

Dario Zagorec

Diplomski studij engleskoga jezika i književnosti

Filozofski fakultet u Rijeci

2020.

Translation of English Film Titles in Croatian: a Corpus-based Analysis

Viktorija Kopjar

Diplomski studij engleskoga jezika i književnosti

Filozofski fakultet u Rijeci

2020.

Međunarodna pravila za tumačenje trgovinskih termina (INCOTERMS) - međujezična analiza

Ana Koričić

Preddiplomski studij Logistike i menadžmenta u pomorstvu i prometu

Pomorski fakultet u Rijeci

2020.

Koncept i potencijali Ro-Ro terminala u funkciji uspostavljanja Ro-Ro usluga s osvrtom na Luku Bremerhaven

Mateja Paulić

Preddiplomski studij Tehnologioje i organizacije prometa

Pomorski fakultet u Rijeci

2020.

Translation from Croatian into English: Translation and Analysis of Texts of Different Genres

Antonela Pizek

Preddiplomski studij engleskoga jezika i književnosti

Filozofski fakultet u Rijeci

2019.

Usporedna analiza nazivlja u lučkom poslovanju)

Sofija Domijan

Preddiplomski studij Logistike i menadžmenta u pomorstvu i prometu

Pomorski fakultet u Rijeci

2019.

A Comparative Analysis of English and Croatian Translation of "Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich" by Jakob and Wilhelm Grimm (

Ines Takač

Preddiplomski studij engleskoga jezika i književnosti

Filozofski fakultet u Rijeci

2019.

Pomorsko osiguranje: Analiza naziva na njemačkome i hrvatskome jeziku

Antonija Dejanović

Preddiplomski studij Logistike i menadžmenta u pomorstvu i prometu

Pomorski fakultet u Rijeci

Gostujući nastavnik

01.02.2013. -

English for Marine Engineers

svojstvu predavača za pomorski engleski jezik za studente brodostrojarskog smjera u (veljača 2013.)

„Nautico San Giorgio“, Genova, Italija

suradnik

Znanstvena djelatnost

Znanstveni radovi

2015.

Hrvatsko pomorsko nazivlje

Pritchard, Boris ; Borucinsky, Mirjana ; Brčić, David ; Frančić, Vlado ; Ivče, Renato ; Karmelić, Jakov ; Kos, Serđo ; Luttenberger, Axel ; Maglić, Lovro ; Miloš, Irena ; Mohović, Đani ; Mohović, Robert ; Pavletić, Helena ; Rudan, Igor ; Runjaić, Siniša ; Stanković, Gordan ; Stolac, Diana ; Tominac Coslovich, Sandra ; Vilke, Siniša ; Zec, Damir ; Zorović, Dinko ; Žuškin, Srđan

Sveti Vid I (Zbornik) - 302

2012.

Corpus-based Analysis of Participle Clauses in English and Croatian Maritime Institutional Texts

Borucinsky, Mirjana ; Tominac Coslovich, Sandra

Strani jezici : časopis za primijenjenu lingvistiku - 41 115-139

2015.

Sintaktički diskontinuitet u izvornom pomorskom pravnom tekstu na engleskom jeziku i u njegovu prijevodu na hrvatski

Tominac Coslovich, Sandra ; Borucinsky Mirjana

- 334

2015.

Od leksikografije do terminografije u hrvatskom pomorskom nazivlju

Borucinsky, Mirjana ; Tominac Coslovich, Sandra ; Pritchard, Boris

- 334

2015.

Modifikacija u imenskim skupinama u engleskome i hrvatskome jeziku

Borucinsky, Mirjana

- 353

2015.

Leksikalizacija pojma 'najam broda' u općoj i pomorskoj leksikografiji i terminografiji

Pritchard, Boris ; Borucinsky, Mirjana

- 334

2015.

Strategije prevođenja terminologije pomorskoga prava u međunarodnom transportu

Borucinsky, Mirjana ; Tominac Coslovich, Sandra

- 334

2015.

Geschlechtsneutrale Bezeichnungen im Deutschen

Borucinsky, Mirjana

PostScriptum. Časopis za obrazovanje, nauku i kulturu - 4/5 67-76

2015.

Formalno i funkcionalno u jeziku: Sistemska funkcionalna gramatika u odnosu na ostale funkcionalne gramatike i kognitivnolingvističke

Borucinsky, Mirjana ; Tominac Coslovich, Sandra

Fluminensia - 27 189-207

2016.

On Determiners in Croatian from the Perspective of Systemic Functional Grammar

Zovko Dinković, Irena ; Borucinsky, Mirjana

Jezikoslovlje - 17 7-22

2016.

Collocations in Marine Engineering English

Borucinsky, Mirjana ; Kegalj, Jana

Scripta Manent - 10 36-51

2019.

Uses of the verb shall in maritime legal texts in English and their Croatian translations

Tominac Coslovich, Sandra ; Borucinsky, Mirjana

Young Scientist - 7.2 152-155

2019.

Syntactic ambiguity of (complex) nominal compounds in technical English

Borucinsky, Mirjana ; Kegalj, Jana

International journal of English studies - 19 83-102

2020.

Glagolsko-imeničke kolokacije hrvatskoga, njemačkoga i engleskoga općeznanstvenog jezika u općoj dvojezičnoj e-leksikografiji

Šnjarić, Mirjana ; Borucinsky, Mirjana

Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje - 46 641-663

2020.

Notes on written communication in marine engineering

Borucinsky, Mirjana ; Kegalj, Jana

- 138

2020.

Leksikografska studija leksičkoga para marine – maritime u engleskome i njegovih istovrijednica u hrvatskome jeziku

Borucinsky, Mirjana ; Pritchard, Boris

- 25-49

2021.

Introducing data-driven learning into the marine engineering English classroom

Borucinsky, MIrjana ; Tominac Coslovich Sandra

Humanities Science Current Issues - 42 19-27

Mentorstvo doktorandima

2018.

Glagolsko-imeničke kolokacije u općeznanstvenom hrvatskom i njemačkom jeziku

Mirjana Šnjarić Doktorat

Doktorski studij lingvistike

Filozofski fakultet u Zagrebu

Datum obrane: 16.07.2018.

Uredništva časopisa

2017.

Multidisciplinary Scientific Journal of Maritime Research

https://www.pfri.uniri.hr/web/en/scientific_journal_pomorstvo.php

Administrativna djelatnost

Rukovođenje u lokalnoj upravi

1.10.2018. - 1.10.2020.

član

Povjerenstvo za nastavu Pomorskog fakulteta u Rijeci

1.10.2018. - 1.10.2020.

Predstojnik

Katedra za strane jezike, Pomorski fakultet

Projekti

Znanstveni projekti

28.02.2020. - 27.02.2025.

Engleske riječi u hrvatskome jeziku: Identifikacija, afektivno-semantičko normiranje i ispitivanje kognitivne obrade bihevioralnim i neuroznanstvenim metodama

istraživač

HRZZ 1.095.600

https://www.laconlab.com/projects/engri

16.05.2011. - 05.04.2013.

Hrvatsko pomorsko nazivlje - tradicija i suvrementa kretanja

istraživač

HRZZ 100.000

2009.

Prijevodna studija engleskih i hrvatskih institucionalnih tekstova u pomorstvu

znanstveni novak

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta 0