PORTFELJ / Dr.sc. Jasminka Giacometti redoviti profesor, trajno

Portfelj

Dr.sc.

Jasminka Giacometti

redoviti profesor, trajno

Fakultet biotehnologije i razvoja lijekova

Zavod za medicinsku kemiju

Kontakt

T 051 584 557

UNIRI e-mail

e-mail 1

PROSTORIJA Laboratorij za prirodne spojeve i metabolomiku, O-150

PROSTORIJA Ured O-211

Vidljivost

Obrazovanje

1994. - 1999.

Dr.sc kemijskog inženjerstva

Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije

1990. - 1994.

Mr.sc. kemijskog inženjerstva

Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije

1982. - 1987.

Dipl.ing.kemijske tehnologije

Tehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Radno iskustvo

18.12.2018. -

redoviti profesor, trajno - znanstveno područje biomedicina i zdravstvo - polje temeljne medicinske znanosti

Nastavna i znanstvena aktivnost na Odjelu za biotehnologiju. Aktivnost vezana uz razvojna istraživanja novih proizvoda i tehnologija.

Odjel za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci

29.11.2017. - 18.12.2018.

redoviti profesor, znanstveno područje Biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje temeljne medicinske znanosti

Nastavna i znanstvena aktivnost na Odjelu za biotehnologiju. Aktivnost vezana uz razvojna istraživanja novih proizvoda i tehnologija.

Odjel za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci

01.07.2012. - 29.11.2017.

redoviti profesor, interdisciplinarno znanstveno područje, znanstveno polje Biotehnologija u medicini

Nastavna i znanstvena aktivnost na Odjelu za biotehnologiju. Aktivnost vezana uz razvojna istraživanja novih proizvoda i tehnologija. Znanstveni savjetnik u znanstvenom području biomedicine i zdravstva - polje temeljne medicinske znanosti (od 9.9.2009.)

Odjel za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci

2011. -

Voditelj Laboratorija za prirodne spojeve i metabolomiku

Metodologija analize i primjene: 1. fitokemikalija 2. lipida 3. proteina i peptida

Odjel za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci

19.06.2007. - 01.07.2012.

izvanredni profesor, znanstveno područje biomedicine i zdravstva, znanstveno polje temeljne medicinske znanosti, Katedra za kemiju i biokemiju

Nastavna, znanstvena i stručna aktivnost na Zavodu za kemiju i biokemiju do 31.09.2009.god. Od 01.10.2009. nastavna i znanstvena aktivnost na Odjelu za biotehnologiju. Viši znanstveni suradnik u znanstvenom području biomedicine i zdravstva - polje temeljne medicinske znanosti (30.10.2006.)

Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

18.06.2002. - 19.06.2007.

docent, znanstveno područje prirodnih znanosti, znanstveno polje Kemije, Katedra za kemiju i biokemiju

Nastavna aktivnost na Zavodu za kemiju i biokemiju. Znanstvena i stručna aktivnost.

Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

16.05.2000. - 18.06.2002.

viši asistent

Nastavna aktivnost na Zavodu za kemiju i biokemiju. Obranjena doktorska disertacija. Znanstvena i stručna aktivnost.

Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

23.11.1994. - 16.05.2000.

asistent

Nastavna aktivnost na Zavodu za kemiju i biokemiju. Obranjen magistarski rad. Izrada doktorske disertacije. Znanstvena i stručna aktivnost.

Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

1994. -

istraživač

1. primjenjena biokataliza 2. metodologija analize lipida 3. metodologija analize i primjene bioaktivnih fenolnih spojeva 4. maslinovo ulje - analitička određivanja sukladno EU normama

Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

1991. - 1994.

mlađi asistent

Nastavna aktivnost na Zavodu za kemiju i biokemiju. Izrada magistarskog rada

Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

01.10.1990. - 01.10.1991.

mladi istraživač

Nastavna aktivnost na Zavodu za kemiju i biokemiju

Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

1987. - 1990.

Vještak za toksikologiju

Forenzička toksikologija

Centar za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja 'Ivan Vučetić', Zagreb

Nastavna djelatnost

Kolegiji

1.10.2021. -

Sustav kvalitete i organizacije rada u analitičkom laboratoriju

Biotehnologija i istraživanje lijekova

Odjel za biotehnologija

voditelj

2012. - 2013.

Organska kemija-obvezni kolegij

Studij Fizike, smjer fizika okoliša

Odjel za fiziku

voditelj

2012. -

Analitička kemija-obvezni kolegij

Studij Fizike, smjer fizika okoliša

Odjel za fiziku

voditelj

2011. - 2012.

Opća kemija-obvezni kolegij

Studij Fizike, smjer fizika okoliša

Odjel za fiziku

voditelj

2011. - 2012.

Anorganska kemija-obvezni kolegij

Studij Fizike, smjer fizika okoliša

Odjel za fiziku

voditelj

2011. -

Plinska kromatografija u analizi lipida-izborni kolegij

Biotehnologija i istraživanje lijekova

Odjel za biotehnologiju

voditelj

2010. -

Biokatalizatori i enzimska tehnologija

Biotehnologija i istraživanje lijekova

Odjel za biotehnologiju

voditelj

2010. -

Analitička kemija - obvezni kolegij

Biotehnologija i istraživanje lijekova

Odjel za biotehnologiju

voditelj

2008. - 2010.

Zaštita Jadranskog mora od onečišćenja s kopna-izborni kolegij

Diplomski studij sanitarnog inženjerstva

Medicinski fakultet

voditelj

2007. - 2010.

Biokatalizatori i enzimska tehnologija-izborni kolegij

Stručni studij Medicinsko-laboratorijska dijagnostika

Medicinski fakultet

voditelj

2007. - 2010.

Rukovanje opasnim tvarima-izborni kolegij

Diplomski studij sanitarnog inženjerstva

Medicinski fakultet

voditelj

2007. - 2010.

Biosenzori u medicini-izborni kolegij

Studij Opće medicine

Medicinski fakultet

voditelj

2006. - 2010.

Analiza lipida – laboratorijski rad

Poslijediplomski studij Biomedicina

Medicinski fakultet

voditelj

2005. - 2010.

Plinska kromatografija u analizi lipida

Stručni studij Medicinsko-laboratorijska dijagnostika

Medicinski fakultet

voditelj

2004. - 2006.

Znanstveni rad: Metabolizam arahidonske kiseline u patološkim stanjima

Studij Opće medicine

Medicinski fakultet

voditelj

2004. - 2006.

Znanstveni rad: Određivanje prostaglandina E2 (PGE2) u patološkim stanjima

Studij Opće medicine

Medicinski fakultet

voditelj

2003. - 2010.

Kemija-obvezni kolegij

Stručni studij Medicinsko-laboratorijska dijagnostika

Medicinski fakultet

voditelj

1999. - 2006.

Biokatalizatori i biotransformacije

studiju Diplomirani sanitarni inženjeri

Medicinski fakultet

voditelj

1998. - 2010.

Instrumentalne metode-obvezni kolegij

Studij sanitarnog inženjerstva

Medicinski fakultet

suradnik

1996. - 2005.

Biokemijske metode

Poslijediplomski studij Biomedicina

Medicinski fakultet

suradnik

1993. - 2000.

Biokemija-obvezni kolegij

Studij Stomatologije

Medicinski fakultet

suradnik

1992. - 2004.

Medicinska kemija-obvezni kolegij

Studij Stomatologije

Medicinski fakultet

suradnik

1992. - 2001.

Organska kemija-obvezni kolegij

Studij sanitarnog inženjerstva

Medicinski fakultet

suradnik

Mentor u završnim radovima

07.09.2023.

Ekstrakt lišća masline utječe na oksidacijski stres u mozgu dijabetičkih štakora izazvanog streptozotocinom

Rujana Zoraja

Biotehnologija i istraživanje lijekova

Odjel za biotehnologiju

07.09.2023.

Učinak ekstrakta lišća masline na glukozne transportere u mozgu dijabetičkih štakora

Barbara Begović

Biotehnologija i istraživanje lijekova

Odjel za biotehnologiju

26.09.2022.

Ekstrakt lista masline (OLE) mijenja ekscitotoksičnost glutamata modulacijom glutamatnih receptora u mozgu štakora nakon eksperimentalnog autoimunog encefalomijelitisa (EAE)

Marta Peruč

Istraživanje i razvoj lijekova

Odjel za biotehnologiju

14.09.2022.

Galektini kao biljezi karcinogeneze i ciljevi onkološke terapije

Izabela Škamo

Biotehnologija i istraživanje lijekova

Odjel za biotehnologiju

08.09.2022.

Personalizirana prehrana

Ana Radočaj

Biotehnologija i istraživanje lijekova

Odjel za biotehnologiju

08.09.2021.

Terapija ozonom

Aleksandra Peranović

preddiplomski studij "Biotehnologija i istraživanje lijekova"

Odjel za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci

07.09.2021.

Uloga proteomike u utvrđivanju proteina uključenih u patofiziologiju oboljenja jetre

Antonela Lacković

preddiplomski studij "Biotehnologija i istraživanje lijekova"

Odjel za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci

21.09.2020. -

The Effect of Olive Leaf Polyphenols on Altered Glutamate Homeostasis in the Rat Brain After Induced Experimental Autoimmune Encephalomyelitis (EAE)

Petra Vargić

Biotehnologija i istraživanje lijekova

Odjel za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci

20.09.2019. -

Translokacija prijenosnika glukoze 4 (GLUT4) u skeletnim mišićima u eksperimentalnom autoimunosnom encefalomijelitisu (EAE)

Andrea Ujević

Biotehnologija u medicini

Odjel za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci

07.09.2017. -

Ispitivanje kvalitete morske vode u Luci Baroš i mogućnosti unaprijeđenja kvalitete ili prenamjene

Pegi Pavletić

Biotehnologija i istraživanje lijekova

Odjel za biotehnologiju, Sveučilište u Rijeci

20.07.2017. -

Utjecaj alternativne i konvencionalne terapije na promjenu sastava masnih kiselina u jetri dijabetičnih štakora

Bobana Samardžija

Biotehnologija i istraživanje lijekova

Sveučilište u Rijeci, Odjel za biotehnologiju

21.09.2016. -

Određivanje aktivnosti alfa-glukozidaze u bubregu dijabetičnih i polifenolima tretiranih štakora

Silvia Sobol

Biotehnologija i istraživanje lijekova

Odjel za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci

08.09.2016. -

Razina glutamata u jetri dijabetičnih i polifenolima tretiranih štakora

Lea Nikolić

Biotehnologija i istraživanje lijekova

Odjel za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci

30.06.2016. -

Antioksidacijski status bubrega u dijabetičnih i polifenolima tretiranih štakora

Vanna Imširović

Biotehnologija i istraživanje lijekova

Odjel za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci

30.06.2016. -

Određivanje aktivnosti alfa-glukozidaze u jetri dijabetičnih i polifenolima tretiranim štakora

Ariana Kraljić

Biotehnologija i istraživanje lijekova

Odjel za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci

14.09.2015. -

Učinak kakao polifenola na modulaciju tetraklorugljikom (CCl4) izazvanog oštećenja jetre u miša

Adriano Pavletić

Diplomski sveučilišni studij Biotehnologija u medicini

Odjel za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci

14.09.2015. -

Selektivno odjeljivanje i pročišćavanje oleuropeina i hidroksitirosola iz ekstrakta lišća masline

Martina Matešić

Diplomski sveučilišni studij Medicinska kemija

Odjel za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci

22.09.2014. -

Antocijanini u bobičastom voću

Vanda Lovreković

Biotehnologija i istraživanje lijekova

Odjel za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci

21.07.2014. -

Karakterizacija i antimikrobna aktivnost polifenola potencijalno iskoristivih lišća

Sanja Milovanović

Diplomski sveučilišni studij Istraživanje i razvoj lijekova

Odjel za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci

21.07.2014. -

Odjeljivanje i karakterizacija proteina sirutke

Andrea Markovinović

Diplomski sveučilišni studij Istraživanje i razvoj lijekova

Odjel za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci

12.09.2013. -

Izolacija i identifikacija bioaktivnih peptida mlijeka i mliječnih proizvoda

Daria Tadić

Biotehnologija i istraživanje lijekova

Odjel za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci

12.09.2013. -

Bioaktivni peptidi mlijeka i mliječnih proizvoda i njihova primjena u očuvanju zdravlja ljudi

Ana Cvitan

Biotehnologija i istraživanje lijekova

Odjel za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci

27.08.2010. -

Zaščitni učinek polifenolov iz kakava na s CCl4 povzročeno poškodbo jeter

Maria Juretić

Biokemija

Fakultet za kemijo in kemijsko tehnologijo,Ljubljana, Slovenija

17.12.2008. -

Sastav masnih kiselina eritrocita i seruma u bolesnika rane i kronične faze shizofrenije

Šafar Vedrana

Stručni studij Medicinsko-laboratorijska dijagnostika

Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

13.06.2008. -

Promjene sastava polarnih masnih kiselina mozga miša uzrokovane bakterijom L.monocytogenes

Mario Balta

Stručni studij Medicinsko-laboratorijska dijagnostika

Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

17.04.2008. -

Učinak maslinova ulja na tijek infekcije izazvane bakterijom Listeria monocytogenes

Ivana Bogetić

Stručni studij Medicinsko-laboratorijska dijagnostika

Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

10.01.2008. -

Zaštitni učinak polifenola maslinova ulja na CCl4-izazvano oštećenje jetre

Hrvoje Križan

Stručni studij Medicinsko-laboratorijska dijagnostika

Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

27.10.2005. -

Analitičke metode u određivanju sadržaja polifenola u maslinovu ulju

Sandi Domijanić

Studij sanitarnog inženjerstva

Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

29.06.1998. -

Oksidativna stabilnost jestivih ulja

Vesna Blažević

Stručni studij Medicinsko-laboratorijska dijagnostika

Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

03.12.1996. -

Optimiranje podloge za produkciju ekstracelularne lipaze iz plijesni Aspergillus niger

Radulić Marina

studij Diplomirani sanitarni inženjeri

Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Gostujući nastavnik

2014. -

Terminali za prekrcaj tekućih i plinskih derivata nafte

Poslijediplomski specijalistički studij "Naftno-petrokemijsko inženjerstvo"

Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Sveučilište u Zagrebu

voditelj

2014. -

Zaštita Jadranskog mora od zagađenja s kopna

Poslijediplomski specijalistički studij "Naftno-petrokemijsko inženjerstvo"

Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Sveučilište u Zagrebu

voditelj

2009. -

Analiza lipida - laboratorijski rad

Doktorski studij "Zdravstveno i ekolosko inzenjerstvo"

Medicinski fakultet Sveucilista u Rijeci

voditelj

Izdavaštvo

2009. -

Zbirka zadataka iz kemije za studente medicinsko-laboratorijske dijagnostike

Financiranje: Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, sufinanciranje MZOS

2007. -

Priručnik za vježbe iz kemije za studente medicinsko-laboratorijske dijagnostike

Financiranje: Financiranje: DINA Petrokemija,d.d. Omišalj, Izdavač: Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Znanstvena djelatnost

Znanstveni radovi

11.4.2024.

Assessment of nutritional habits and their impact on clinical symptoms in schizophrenia and major depressive disorder

Alena Buretić-Tomljanović, Sara Huskić, Jelena Rebić, Sergej Nadalin, Leonardo Bukmir, Klementina Ružić, Jasminka Giacometti

Current Topics in Biochemical Research - 24 45-60

http://www.researchtrends.net/tia/abstract.asp?in=0&vn=24&tid=40&aid=7278&pub=2023&type=3

19.01.2024.

Comparative Study of Oleuropein Extraction from Wild Olive Leaves (Olea europea subsp. oleaster, Hoffmanns. & Link), Its Gastrointestinal Stability, and Biological Potential

Soldo, Barbara; Bilušić, Tea; Giacometti, Jasminka; Ljubenkov, Ivica; Čikeš Čulić, Vedrana; Bratanić, Andre; Bošković, Perica; Šola, Ivana; Ilić, Krunoslav

Applied Sciences - 14 14

https://www.mdpi.com/2076-3417/14/2/869

Q2

20.08.2021.

Evaluation of Antioxidant Activity of Olive Leaf Extract obtained by Ultrasound-Assisted Extraction and Their Antimicrobial Activity against Bacterial Pathogens from Food

Jasminka Giacometti, Sanja Milovanović, Diana Jurčić Momčilović, Marina Bubonja-Šonje

International Journal of Food Science and Technology - 56 4843-4850

https://ifst.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/ijfs.15319

Q1 WOS Q1

24.11.2020.

Olive Leaf Polyphenols (OLPs) Stimulate GLUT4 Expression and Translocation in the Skeletal Muscle of Diabetic Rats

Giacometti, Jasminka; Muhvić, Damir; Grubić-Kezele, Tanja; Nikolić, Marina; Šoić-Vranić, Tamara; Bajek, Snježana

International Journal of Molecular Sciences - 21 31 pages

https://www.mdpi.com/1422-0067/21/23/8981

Q1 WOS

31.07.2020.

Olive leaf polyphenols attenuate the clinical course of experimental autoimmune encephalomyelitis and provide neuroprotection by reducing oxidative stress, regulating microglia and SIRT1 and preserving myelin integrity

Jasminka Giacometti, Tanja Grubic-Kezele

Oxidative Medicine and Cellular Longevity - 2020 20 str

https://doi.org/10.1155/2020/6125638

Q1 WOS

13.11.2018.

Characterisation of Monovarietal Olive Oils Obtained from Croatian cvs. Drobnica and Buza during the Ripening Period

Jasminka Giacometti, Čedomila Milin, Fabio Giacometti, Zlatko Ciganj

Foods - 7 188-204

https://www.mdpi.com/2304-8158/7/11/188

Q1 WOS

03.09.2018.

Optimization of Ultrasonic-Assisted Extraction (UAE) of Major Phenolic Compounds from Olive Leaves (Olea europaea L.) Using Response Surface Methodology (RSM)

Giacometti, Jasminka; Gordana, Žauhar; Marta Žuvić

Foods - 7 149-163

http://www.mdpi.com/2304-8158/7/9/149

Q1 WOS

19.06.2018.

Extraction of Bioactive Compounds and Essential Oils from Mediterranean Herbs by Conventional and Green Innovative Techniques: A Review

Jasminka Giacometti, Danijela Bursać Kovačević, Predrag Putnik, Domagoj Gabric, Tea Bilušić, Greta Krešić, Višnja Stulić, J. Francisco Barba, Farid Chemat, Gustavo Barbosa-Canovas, Anet Režek Jambrak

Food Research International - 113 245-262

https://www.sciencedirect.com/journal/food-research-international

Q1 WOS

05.06.2018.

Kontrola šećerne bolesti: uloga bioaktivnih fenolnih spojeva

Giacometti, Jasminka

Narodni zdravstveni list - LX, srpanj/kolovoz

http://www.zzjzpgz.hr/nzl/

30.04.2018.

Partial Hepatectomy and Diets Enriched with Olive and Corn Oil Altered the Phospholipid Fatty Acid Profile in the Spleen

Giacometti Jasminka, Milin Čedomila, Ćuk Mira, Samardžija Bobana, Radošević-Stašić Biserka

Journal of Nutrition and Food Science Forecast - 1 1-9

https://scienceforecastoa.com/Journals/Pages/CurrentEdition.aspx/JNFSF

08.11.2017.

Antioxidant Phytochemicals at the Pharma-Nutrition Interface - Editorial

Elena Azzini, Jasminka Giacometti, and Gian Luigi Russo

Oxidative Medicine and Cellular Longevity - 2017 3

https://www.hindawi.com/journals/omcl/2017/6986143/

Q1 WOS

18.08.2017.

Innovative technologies for encapsulation of Mediterranean plants extracts

Vinceković, Marko; Viskić, Marko; Jurić, Slavena; Giacometti, Jasminka; Bursać Kovačević, Danijela; Putnik, Predrag; Donsi, Francesco; Barba, Francisco J., Režek Jambrak, Anet

Trends in Food Science & Technology - 69 1-12

http://www.sciencedirect.com.scopeesprx.elsevier.com/science/article/pii/S0924224417304533

Q1 WOS Exc

13.07.2017.

Anti-obesity effects of anthocyanins in preclinical and clinical studies

Elena Azzini, Jasminka Giacometti, Gian Luigi Russo

Oxidative Medicine and Cellular Longevity - 2017 1-11

https://www.hindawi.com/journals/omcl/2017/2740364/

Q1 WOS

23.05.2017.

Phenolics, fatty acids and biological potential of selected Croatian EVOOs

Tea Kulisic-Bilusic, Elleni Melliou, Jasminka Giacometti, Amir Čausevic, Selma Čorbo, Marija Landeka, Prokopios Magiatis

European Journal of Lipid Science and Technology - DOI: 10.1002/ejlt.201700108 1-5

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ejlt.201700108/abstract

Q1 WOS

08.03.2017.

Peptidomics as a tool for characterizing bioactive milk peptides

Jasminka Giacometti, Alena Buretić-Tomljanović

Food Chemistry - 230 91-98

Q1 WOS

2016.

Cocoa polyphenols exhibit antioxidant, anti-inflammatory, anticancerogenic and anti-necrotic activity in carbon tetrachloride-intoxicated mice

Jasminka Giacometti, Damir Muhvić, Adriano Pavletić, Luka Đudarić

Journal of Functional Foods - 23 177-187

Q1 WOS

2015.

The role of polyphenols on bone metabolism in osteoporosis

Luka Đudarić, Ariana Fužinac-Smojver, Damir Muhvić, Jasminka Giacometti*

Food Research International - 77 290-298

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0963996915302234

Q1 WOS

2015.

Plant lectins in cancer prevention and treatment

Giacometti, Jasminka

Medicina fluminensis - 51 211-229

http://hrcak.srce.hr/index.php?show=toc&id_broj=11294

Q3

2014.

PPAR?-L16V polymorphism and susceptibility to schizophrenia in a Croatian population

Sergej Nadalin, Jasminka Giacometti, Alena Buretić-Tomljanović

Prostaglandins, Leukotrienes and Essential Fatty Acids (0952-3278) - 91 221–225

http://www.plefa.com/article/S0952-3278%2814%2900101-X/abstract?elsca1=etoc&elsca2=email&elsca3=0952-3278_201411_91_5_&elsca4=Nutrition%2FDietetics|Endocrinology

Q1 WOS

2014.

Terminalia bellerica aerial parts ethyl acetate extract exhibits antioxidant, anti-inflammatory and antifibrotic activity in carbon tetrachloride-intoxicated mice

Khaled Rashed, Iva Potočnjak, Jasminka Giacometti, Marko Škoda, Robert Domitrović

Journal of Functional Foods - 8 319-330

Q1 WOS

2014.

Food Authenticity and Safety in China: What about the Western World?

Djuro Josic, Jasminka Giacometti

Peptidomics - 1

2013.

Sample preparation and further proteomic investigation of the inhibitory activity of pyridinium oximes to Gram-positive and Gram-negative food pathogens

Šrajer Gajdošik, Martina; Gašo-Sokač, Dajana; Pavlović, Hrvoje; Clifton, James; Breen, Lucas; Cao, Lulu; Giacometti, Jasminka; Josić, Đuro

Food research international (0963-9969) - 51 46-52

Q1 WOS

2013.

Foodomics in microbial safety

Giacometti, Jasminka; Josić, Djuro

Trac-trends in analytical chemistry (0165-9936) - 52 16-22

Q1 WOS

2013.

Prevalencija dislipidemije u studentskoj populaciji Sveučilišta u Rijeci( The prevalence of dyslipidemia among students from University of Rijeka )

Giacometti, Jasminka; Buretić-Tomljanović, Alena

Medicina fluminensis - 49 184-192

Q3

2013.

Foodomics-Use of Integrated Omics in Nutrition, Food Technology and Biotechnology

Josić, Đuro; Giacometti, Jasminka

Journal of Data Mining in Genomics & Proteomics - 4 1-3

2013.

Application of proteomics and metabolomics for investigation of food toxins

Giacometti, Jasminka; Buretić Tomljanović, Alena; Josić, Đuro

Food research international - 54 1042-1051

Q1 WOS

2013.

The impact of PLA2G4A and PTGS2 gene polymorphisms, and red blood cell PUFAs deficit on niacin skin flush response in schizophrenia patients

Nadalin, Sergej; Giacometti, Jasminka; Jonovska, Suzana; Tomljanović, Draško; Buretić-Tomljanović, Alena

Prostaglandins leukotrienes and essential fatty acids - 88 185-190

Q1 WOS

2012.

High-throughput fractionation of human plasma for fast enrichment of low- and high-abundance proteins

Breen, Lucas; Cao, Lulu; Eom, Kirsten; Šrajer Gajdošik, Martina; Camara, Lila; Giacometti, Jasminka; Dupuy, E. Damian; Josić, Djuro

Blood Transfusion - 10 S89-S100

Q3 WOS

2012.

Olive- and corn oil enriched diets changed the phospholipid fatty acid composition in mice liver after one-thirds hepatectomy

Giacometti, Jasminka; Buretić Tomljanović, Alena; Milin, Čedomila; Ćuk, Mira; Radošević Stašić, Biserka

Food and Nutrition Sciences - 3 240-248

2012.

Fatty-Acid Profile of Total and Polar Lipids in Cultured Rainbow Trout(Oncorhynchus mykiss) Raised in Freshwater and Seawater (Croatia) Determined by Transmethylation Method

Malenica Staver, Mladenka; Jerković, Igor; Giacometti, Jasminka; Malenica, Ante; Marijanović, Zvonimir

Chemistry & biodiversity - 9 1591-1598

Q3 WOS

2011.

Antioxidant and antilisterial activity of olive oil, cocoa and rosemary extract polyphenols

Bubonja Sonje, Marina; Giacometti, Jasminka; Abram, Maja

Food chemistry - 127 1821-1827

Q1 WOS

2010.

Impact of PLA2 Gene Polymorphisms on Onset of Schizophrenia and Illness Severity

Nadalin, Sergej; Buretic-Tomljanovic, Alena; Rubesa, Gordana; Giacometti, Jasminka; Jonovska, Suzana; Jengic, Vesna Sendula; Kapovic, Miljenko

Biological Psychiatry - 67 164S-165S

Q1 WOS

2008.

BanI polymorphism of cytosolic phospholipase A2 gene is associated with age at onset in male patients with schizophrenia and schizoaffective disorder

Nadalin, Sergej; Rubeša, Gordana; Giacometti, Jasminka; Vulin, Mirjana; Tomljanović, Draško; Vraneković, Jadranka; Kapović, Miljenko; Buretić-Tomljanović, Alena

Prostaglandins, Leukotrienes and Essential Fatty Acids - 78 351-360

Q1 WOS

2008.

Phospholipid membrane abnormalities and reduced niacin skin flush response in schizophrenia

Buretić-Tomljanović, Alena; Giacometti, Jasminka; Nadalin, Sergej; Rubeša, Gordana; Vulin, Mirjana; Tomljanović, Draško

Psychiatria Danubina - 20 372-383

Q4 WOS

2007.

Sex-specific differences of craniofacial traits in Croatia: The impact of environment in a small geographic area

Buretić-Tomljanović, Alena; Giacometti, Jasminka; Ostojić, Saša; Kapović, Miljenko

Annals of Human Biology - 34 296-314

Q2 WOS

2006.

Study of Organic Solvent Hydrophobicity on Lipase Catalyzed Reaction Esterification

Giacometti, Jasminka; Giacometti, Fabio

Chemical and Biochemical Engineering Quarterly - 20 269-274

Q3 WOS

2005.

Metal tissue kinetics in regenerating liver, thymus, spleen and submandibular gland after partial hepatectomy in mice

Milin, Čedomila; Marin, Tota; Domitrović, Robert; Giacometti, Jasminka; Pantović, Radojka; Ćuk, Mira; Mrakovčić-Šutić, Ines; Jakovac, Hrvoje; Radošević-Stašić, Biserka

Biological trace element research - 108 225-243

Q3 WOS

2005.

Incorporation of Fatty Acids into Tissue Phospholipids in Mice Fed Diets Rich in n-9 and n-6 Fatty Acids

Giacometti, Jasminka; Milin, Čedomila; Tota, Marin; Ćuk, Mira; Radošević-Stašić, Biserka

Croatica chemica acta - 78 397-404

Q4 WOS

2005.

Olive and corn-oil enriched diets as modulators of mineral content in submandibular gland during liver regeneration

Milin, Čedomila; Tota, Marin; Domitrović, Robert; Pantović, Radojka; Giacometti, Jasminka; Ćuk, Mira; Mrakovčić-Šutić, Ines; Jakovac, Hrvoje; Radošević-Stašić, Biserka.

Croatica chemica acta - 78 441-446

Q4 WOS

2003.

Changes in Liver Polar Lipid Fatty Acid Composition After Partial Hepatectomy in Mice

Giacometti, Jasminka; Milin, Čedomila; Tota, Marin; Ćuk, Mira; Radošević-Stašić, Biserka; Mrković, Marko

Proceedings of the 15th IFCC FESCC European Congress of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine / IFCC-FESCC-Euromedlab '03 (ur.). - Barcelona : Monduzzi Editore S.p.A. - Medimond Inc. , 2003. 405-408. - 405-408

WOS

2003.

Lung Polar Lipid Fatty Acid Composition in the Mice After Feeding Different Lipid Supplemented Diets

Giacometti, Jasminka; Milin, Čedomila; Tota, Marin; Ćuk, Mira; Radošević-Stašić, Biserka; Mrković, Marko; Dobrila, Irena

Proceedings of the 15th IFCC-FESCC European Congress of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine / IFCC-FESCC-Euromedlab '03 (ur.). - Barcelona : Monduzzi Editore S.p.A. - Medimond Inc. - 409-412

WOS

2002.

Karotenoidi( Carotenoids )

Giacometti, Jasminka; Milošević, Ana; Milin, Čedomila

Priroda - 92 12-14

2002.

Gas chromatographic determination of fatty acids contained in different lipid classes after their separation by solid-phase extraction

Giacometti, Jasminka; Milošević, Ana; Milin, Čedomila

Journal of Chromatography A - 976 47-54

Q1 WOS

2001.

Skvalen - izvori i primjena( Squalene - sources and applications )

Giacometti, Jasminka; Tota, Marin; Milin, Čedomila

Priroda - 91 14-17

2001.

Effect of Olive Oil- and Corn Oil-Enriched Diets on the Tissue Mineral Content in Mice

Milin, Čedomila; Domitrović, Robert; Tota, Marin; Giacometti, Jasminka; Ćuk, Mira; Radošević-Stašić, Biserka; Ciganj, Zlatko

Biological Trace Element Research - 82 201-210

Q4 WOS

2001.

Composition and qualitative characteristics of virgin olive oils produced in northern Adriatic region, Republic of Croatia

Giacometti, Jasminka; Milin, Čedomila

Grasas y Aceites - 52 397-402

Q3 WOS

2001.

Kinetic characterisation of enzymatic esterification in a solvent system: Adsorptive control of water with molecular sieves

Giacometti, Jasminka; Giacometti, Fabio; Milin, Čedomila; Vasić-Rački, Đurđa

Journal of Molecular Catalysis B: Enzymatic - 11 957-964

Q1 WOS

2001.

Determination of aliphatic alcohols, squalene, alpha-tocopherol and sterols in olive oils: direct method involving gas chromatography of the unsaponifiable fraction following silylation

Giacometti, Jasminka

The Analyst - 126 472-475

Q1 WOS

2001.

Physico-chemical characteristics of olives and olive oil from two mono-cultivars during various ripening phases

Finotti, Enrico; Beye, Cheikh; Nardo, Nicoletta; Quaglia, Giovanni; Milin, Čedomila; Giacometti, Jasminka

Nahrung/Food - 45 350-352

Q2 WOS

2000.

Polifenoli-antioksidansi u maslinovu ulju

Giacometti, Jasminka; Milin, Čedomila;

Priroda - 90 34-37

2000.

Effects of solvent hydrophobicity and HLB-values of surfactants on lipase activity in an emulsion system

Giacometti, Jasminka; Milin, Čedomila; Cecić-Vidoš, Maja

Biotechnology 2000, The World Congress on Biotechnology, 11th International Biotechnology Symposium and Exibition, Frankfurt am Main : Dechema e.V. - 4 422-423

1.1.2000.

Enzymatic transesterification of olive oil and caprylic acid in a solvent system

Giacometti, Jasminka; Giacometti, Fabio; Milin, Čedomila; Vasić-Rački, Đurđa

Biotechnology 2000, The World Congress on Biotechnology, 11th International Biotechnology Symposium and Exibition, Frankfurt am Main : Dechema e.V. - 4 419-421

1999.

Slobodni radikali i oksidativni stres( Free radikals and oxidative stress )

Giacometti, Jasminka; Milin, Čedomila

Priroda - 89 9-11

1998.

Maslinovo ulje - nutritivni i medicinski učinak( Olive oil - nutritive and therapeutic effect )

Giacometti, Jasminka; Milin, Čedomila

Medicina - 34 95-105

1998.

Tissue zinc dynamics during the immune reaction in mice

Verbanac, Donatella; Milin, Čedomila; Radošević-Stašić, Biserka; Trobonjača, Zlatko; Domitrović, Robert; Giacometti, Jasminka; Petković, Marija; Ćuk, Mira; Ciganj, Zlatko; Rupčić, Jasminka; Rukavina, Daniel

Biological trace element research - 65 97-108

Q3 WOS

1997.

Determination of standard zinc values in the intact tissues of mice by ICP spectrometry

Verbanac, Donatella; Milin, Čedomila; Domitrović, Robert; Giacometti, Jasminka; Pantović, Radojka; Ciganj, Zlatko

Biological trace element research - 57 91-96

Q4 WOS

1996.

Priprava hlapljivih derivata za plinskokromatografsku analizu( Preparations of Volatile Derivates for Gas Chromatographic Analysis )

Giacometti, Jasminka; Milin, Čedomila; Wolf, Nikola

Kemija u industriji - 45 49-56

1996.

Ekološki prihvatljivi neionski tenzidi( The ecological accepted non-ionic surfactants )

Giacometti, Jasminka; Milin, Čedomila

Gospodarstvo i okoliš - 3 218-225

1996.

Esterification of sorbitol and lauric acid with catalyst p-TSA

Giacometti, Jasminka; Wolf, Nikola; Gomzi, Zoran; Milin, Čedomila

Reaction kinetic and catalysis letters - 59 235-240

Q4 WOS

1996.

Process for preparing nonionic surfactant sorbitan fatty acid esters with and without previous sorbitol cyclization

Giacometti, Jasminka; Milin, Čedomila; Wolf, Nikola; Giacometti, Fabio

Journal of agricultural and food chemistry - 44 3950-3954

Q1 WOS

1995.

Monitoring the esterification of sorbitol and fatty acids by gas chromatography

Giacometti, Jasminka; Milin, Čedomila; Wolf, Nikola

Journal of chromatography A - 704 535-539

Q1 WOS

Lung polar lipid fatty acids composition in the mice after feeding different lipid supplemented diets

Mrković, Marko; Giacometti, Jasminka; Milin, Čedomila; Tota, Marin; Ćuk, Mira; Radošević-Stašić, Biserka; Dobrila, Irena

Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (1434-6621) 41 (2003), S; 340-340

Q2 WOS

Znanstvene knjige

06.10.2017.

Liquid Chromatography: Applications Handbooks in Separation Science, 2nd Edition.

Autor poglavlja u knjizi

Andjelkovic, Uroš; Giacometti, Jasminka; Josic, Djuro

Protein and Peptide Separations

Fanali, Salvatore; Haddad, Paul R.; Riekkola, Marja-Liisa; Poole, Colin

Elsevier Inc., Amsterdam

2015.

Cocoa Processing and Impact on Composition

Autor poglavlja u knjizi

Giacometti, Jasminka; Slavica, Mazor Jolić; Đuro Josić

Processing and Impact on Active Components in Food, 1st Edition; ISBN: 978-0-12-404699-3

Victor R. Preedy (Ed.)

Academic Press, Elsevier Oxford, UK

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780124046993000731

2013.

Protein and Peptide Separations

Autor poglavlja u knjizi

Giacometti, Jasminka; Josić, Djuro

Liquid Chromatography, 1st Edition, Applications

Fanali, Salvatore ; Haddad, Paul R., Poole, Colin F. and Schoenmakers Peter J.

Elsevier Amsterdam

2013.

Microbial proteomics for food safety

Autor poglavlja u knjizi

Giacometti, Jasminka; Josić, Djuro

Proteomics in Foods

F. Toldra and L.M.L. Nollet

Springer New York

1999.

Evoluzine delle caratteristiche chimico-fisiche di oli estratii da polpa di olive monovarietali prelevate nel corso della maturazione( Evolution of phisico-chemical characteristics of oil extracted from monocultivar olive pulp during the ripening )

Autor poglavlja u knjizi

Cheikh, Beye; Enrico Finotti; Nicoletta, Nardo; Giovanni Quaglia; Milin, Čedomila; Giacometti, Jasminka

4 Congresso Italiano di Scienza E Technologia degli Alimenti

CISETA / CISETA (ed)

Chiriotti Editori

Pozvana predavanja

11.04.2014.

Sva lica čokolade

Jasminka Giacometti

Festival znanosti 2014, Rijeka

2012

Application of Proteomics in Food Technology and Biotechnology

Josić, Đuro; Clifton, James; Giacometti, Jasminka;

Čokolada: hrana u medicini ili medicina u hrani?( Chocolate: food in medicine or medicine in food? )

Giacometti, Jasminka

Potencijalna primjena kakao polifenola u inhibiciji fibroze jetre( Potential applications of cocoa polyphenols in inhibition of liver fibrosis )

Giacometti, Jasminka

Nove metodologije u procjeni sigurnosti i kakvoći hrane( New methodology in the assessment of food safety and quality )

Giacometti, Jasminka

Kakao polifenoli-potencijalna primjena u očuvanju zdravlja (COCOA POLYPHENOLS - POTENTIAL HEALTH IMPLICATIONS )

Giacometti, Jasminka

Korisnost polifenola u maslinovu ulju( Olive oil polyphenols benefit )

Giacometti, Jasminka

Kakvoća maslinova ulja u Primorsko-goranskoj županiji i zdravstveni turizam( Olive Oil Quality in Primorsko-goranska County and Health Tourism )

Giacometti, Jasminka; Milin, Čedomila; Varljen, Jadranka

Red blood cell membrane fatty acid analysis in never-medicated first-episode and chronic medicated-schizophrenic patients

Buretić-Tomljanović, Alena; Giacometti, Jasminka; Nadalin, Sergej; Rubeša, Gordana; Vulin, Mirjana; Tomljanović, Draško

Emulgatori na bazi saharoznih i sorbitolnih estera viših masnih kiselina( Emulsifiers on the basis of sucrose and sorbitol long chain fatty acid esters )

Giacometti, Jasminka; Milin, Čedomila; Wolf, Nikola; Sišul, Nikica

Utjecaj deficita polinezasićenih masnih kiselina u membranama eritrocita na oslabljen niacinski odgovor kože u bolesnika sa shizofrenijom i shizoafektivnim poremećajem( The impact of red blood cell membrane polyunsaturated fatty acids deficit on attenuated niacin skin flush response in patients with schizophrenia and schizoaffective disorder )

Nadalin, Sergej; Giacometti, Jasminka; Jonovska, Suzana; Kapović, Miljenko; Tomljanović, Draško; Buretić-Tomljanović, Alena

Sastav maslinova ulja sjeverno-jadranskog područja (Istra i otok Krk)

Giacometti, Jasminka

12-15 November, 2014

Antioxidant Activity of Phenolic Fractions from Extra Virgin Olive Oils From Croatian Autochthonous Cultivars

Bilušić, T., Magiatis, P., Melliou, E., Giacometti, J., Kriško, A. and Landeka, M.

Perrotis College, Thessaloniki, Greece

Kongresna priopćenja

26.09.2019.

Olive Leaves Polyphenols Improve Antioxidative Status in Diabetic Rat Liver

Giacometti Jasminka, Muhvić Damir, Bajek Snježana, Šoić-Vranić Tamara, Nikolić Marina, Vukelić Iva, Malnar-Belančić Anita, Giacometti Emilia

postersko priopćenje

Congress of the Croatian Society of Biochemistry and Molecular Biology HDBMB2019 - CROSSROADS IN LIFE SCIENCES Lovran, Croatia

26.09.2019.

Olive Leaf Polyphenols (OLP) as Stimulators of GLUT4 Expression and Translocation in the Skeletal Muscle in Diabetic Rats

Giacometti Jasminka, Šoić-Vranić Tamara, Bajek Snježana, Grubić-Kezele Tanja, Muhvić Damir, Nikolić Marina

postersko priopćenje

Congress of the Croatian Society of Biochemistry and Molecular Biology HDBMB2019 - CROSSROADS IN LIFE SCIENCES Lovran, Croatia

26.09.2019.

Skeletal Muscles in Experimental Autoimmune Encephalomyelitis (EAE)

Giacometti Jasminka, Grubić-Kezele Tanja, Šoić-Vranić Tamara, Muhvić Damir, Bajek Snježana, Nikolić Marina, Ujević Andrea

postersko priopćenje

Congress of the Croatian Society of Biochemistry and Molecular Biology HDBMB2019 - CROSSROADS IN LIFE SCIENCES Lovran, Croatia

14.09.2018.

Olive Leaf Extract Polyphenols and Diabetes Mellitus

Nikolić Lea, Šoić-Vranić Tamara, Nikolić Marina, Bajek Snježana, Starčević Klasan Gordana, Jerković Romana, Giacometti Jasminka

postersko priopćenje

The 10th International Symposium of Clinical and Applied Anatomy Moskva, Rusija

2016.

Cocoa polyphenols increase catalase, superoxide dismutase and glutathione peroxidase activities of skeletal muscles in diabetic rat

Marina Nikolić, Snježana Bajek, Tamara Šoić-Vranić, Luka Đudarić, Jasminka Giacometti

postersko priopćenje

The 8th International Symposium of Clinical and Applied Anatomy Budapest, Mađarska

2016.

Effect of treatment with olive leaf polyphenols on catalase, superoxide dismutase, and glutathione peroxidase activities in skeletal muscles of diabetic rats

Snježana Bajek, Tamara Šoić-Vranić, Marina Nikolić, Juraj Arbanas, Jasminka Giacometti

postersko priopćenje

The 8th International Symposium of Clinical and Applied Anatomy Budapest, Mađarska

2016.

Gastrointestinal stability of oleuropein from wild olive leaf extract after simulated digestion process using human digestive enzymes

Jasminka Giacometti, Viljemka Bučević-Popović, Joško Markić, Vjekoslava Šupraha, Tea Bilušić

postersko priopćenje

HDBMB2016 Split

2016.

Oleuropein-rich olive leaves extract inhibited alpha-glucosidase in diabetic rat liver and kidney

Jasminka Giacometti, Damir Muhvić, Snježana Bajek, Marina Nikolić, Tamara Šoić-Vranić

postersko priopćenje

HDBMB2016 Split

2015.

Hepatoprotective effect of cocoa polyphenols (Theobroma cacao L.) against carbon tetrachloride-induced hepatic damage in mice

Giacometti, Jasminka; Pavletić, Adriano; Muhvić, Damir; Fužinac-Smojver, Ariana

postersko priopćenje

Molecules of Life, FEBS3+ Meeting Portorož, Slovenija

2015.

Olive leaf polyphenols attenuate oxidative stress in rat skeletal muscle after streptozotocin-induced type 1 diabetes

Đudarić, Luka; Bajek, Snježana; Šoić-Vranić, Tamara; Nikolić, Marina; Giacometti, Jasminka

postersko priopćenje

7th International Symposium of Clinical and Applied Anatomy (ISCAA) Bratislava, Slovačka

2014.

Antioxidant Activity of Phenolic Fractions from Extra Virgin Olive Oils From Croatian Autochthonous Cultivars

Bilušić, T., Magiatis, P., Melliou, E., Giacometti, J., Kriško, A. and Landeka, M.

pozvano predavanje

“Innovative Olive Production Systems Adapted for Mechanical Harvesting:Holistic Approaches for Sustainable Management” Perrotis College, Thessaloniki, Greece

2014.

Comparison of polyphenol content and antioxidative properties of fresh and processed Asparagus officinalis l.

Jovanović, Marko; Gumbarević, Darko; Giacometti, Jasminka

postersko priopćenje

8th International Congress of Food Technologists, Biotechnologists, and Nutritionists Opatija

2014.

Comparison of polyphenol content and antioxidative properties of fresh and processed domestic rhubarb

Jovanović, Marko; Gumbarević, Darko; Giacometti, Jasminka

postersko priopćenje

8th International Congress of Food Technologists, Biotechnologists, and Nutritionists Opatija

2014.

Expression of myogenic transcriptional factors in rat skeletal muscles

Bajek, Snježana; Nikolić, Marina; Šoić-Vranić, Tamara; Marić, Ivana; Giacometti, Jasminka; Bajek, Marin

postersko priopćenje

The 6th International Symposium of Clinical and Applied Anatomy Rijeka (Malinska)

2014.

Antioxidant and antimicrobial properties of the extracts from plant leaves as a potential rich sources of bioactive phenolics

Milovanović, Sanja; Bubonja Šonje, Marina; Jovanović, Marko; Abram, Maja; Jurčić Momčilović, Diana; Giacometti, Jasminka

postersko priopćenje

The Interplay of Biomolecules, HDBMB2014, Congress of the Croatian Society of Biochemistry and Molecular Biology Zadar

2014.

Fractionation and characterization of major bovine and goat whey proteins

Markovinović, Andrea; Jovanović, Marko; Gumbarević, Darko; Giacometti, Jasminka

postersko priopćenje

The Interplay of Biomolecules, HDBMB2014, Congress of the Croatian Society of Biochemistry and Molecular Biology Zadar

2001.

Study of solvent hydrophobicity on lipase catalysed reaction esterification

Giacometti, Jasminka; Milin, Čedomila; Vasić-Rački, Đurđa; Giacometti, Fabio;

Evoluzione delle caratteristiche chimico-fisiche di oli monovarietali di olive prelevate nel corso della maturazione( Evolution of physico-chemical characteristics of oil extracted from mono-cultivar olive pulp during the maturation )

Beye, Cheikh; Finotti, Enrico; Nardo, Nicoletta; Quaglia, Giovanni; Milin, Čedomila; Giacometti, Jasminka

Production of extracellular lipase from mold, Aspergillus niger

Radulić, Marina; Giacometti, Jasminka; Abram, Maja; Milin, Čedomila; Dorić, Miljenko

Optimization of enzymatic esterification of glycerol and oleic acid

Giacometti, Jasminka; Milin, Čedomila; Vasić-Rački, Đurđa

Kinetic characterisation of enzymatic esterification in a solvent system : adsorptive control of water with molecular sieve

Giacometti, Jasminka; Giacometti, Fabio; Milin, Čedomila; Vasić-Rački, Đurđa

Effect of olive oil and corn oil enriched diets on the tissue mineral content

Milin, Čedomila; Domitrović, Robert; Tota, Marin; Giacometti, Jasminka; Ćuk, Mira; Radošević-Stašić, Biserka; Laginja, Josip

Effect of different diet conditions on the liver mineral content in compensatory liver growth

Milin, Čedomila; Domitrović, Robert; Tota, Marin; Giacometti, Jasminka; Ćuk, Mira; Radošević-Stašić, Biserka

Incorporation of fatty acids into tissue phospholipids in mice fed with diets rich in N-9 and N-6 fatty acids

Giacometti, Jasminka; Milin, Čedomila; Tota, Marin; Ćuk, Mira; Radošević-Stašić, Biserka

Sastav i kakvoća djevičanskog maslinova ulja proizvedenog na području sjevernog Jadrana Republike Hrvatske( Composition and qualitative characteristics of virgin olive oils produced from Northern Adriatic region of the Republic of Croatia )

Giacometti, Jasminka; Milin, Čedomila

Fizičko-kemijski pokazatelji pri razvrstavanju maslinova ulja prema kakvoći( Physico-chemical parameters as quality criteria in the classification of olive oil )

Giacometti, Jasminka

Enzimski katalizirana esterifikacija glicerola oleinskom kiselinom u sustavu s otapalom i molekularnim sitima( Enzymatic esterification of glycerol and oleic acid in a solvent system and with molecular sieves )

Giacometti, Jasminka

Effect of initial water concentration and reaction temperature on equilibria of hydrolysis of olive oil catalyzed by Candida rugosa lipase in an emulsion system

Giacometti, Jasminka; Milin, Čedomila; Vasić-Rački, Đurđa; Giacometti, Fabio

Composition and qualitative characteristics of virgin olive oils produced from northern Adriatic region of the Republic of Croatia

Giacometti, Jasminka; Čedomila, Milin

Spleen polar lipid content and fatty acid composition in the mice after feeding different MUFA and PUFA lipid supplemented diets

Milin, Čedomila; Tota, Marin; Ćuk, Mira; Radošević-Stašić, Biserka; Lisko, Dalibor; Giacometti, Jasminka

Phospholipids content of BALB-C mice regenerating liver

Milošević, Ana; Milin, Čedomila; Giacometti, Jasminka; Radošević-Stašić, Biserka

Incorporation of fatty acids into tissue phospholipids in mice fed with diets rich in N-9 and N-6 fatty acids

Giacometti, Jasminka; Milin, Čedomila; Tota, Marin; Ćuk, Mira; Radošević-Stašić, Biserka

Odnos razine tvari P i boli žvačnih mišića( The Relationship Between Plasma Substance P Level and Masticatory Muscle Pain in PTSD Patients )

Muhvić Urek, Miranda; Uhač, Ivone; Frančišković, Tanja; Giacometti, Jasminka; Milin, Čedomila; Braut, Alen; Borčić, Josipa; Glažar, Irena

Importance of phenol-rich virgin olive oil in the host modified polar fatty acids against L.monocytogenes infection in mice

Giacometti, Jasminka; Abram, Maja; Bogetić, Ivana; Križan, Hrvoje; Muhvić, Damir

Phospholipid membrane abnormalities and reduced niacin skin flush response in schizophrenia

Buretić-Tomljanović, Alena; Giacometti, Jasminka; Nadalin, Sergej; Rubeša, Gordana; Vulin, Mirjana; Tomljanović, Draško

Red blood cell membrane fatty acid analysis in never-medicated first-episode and chronic medicated-schizophrenic patients

Buretić-Tomljanović, Alena; Giacometti, Jasminka; Nadalin, Sergej; Rubeša, Gordana; Vulin, Mirjana; Tomljanović, Draško

Priprema uzoraka i proteomička analiza inhibitorne aktivnosti piridinijevih oksima na gram-negativne i gram-pozitivne patogene u hrani

Šrajer Gajdošik, Martina; Gašo-Sokač, Dajana; Pavlović, Hrvoje; Clifton, James; Breen, Lucas; Cao, Lulu; Giacometti, Jasminka; Josić, Djuro

Polyphenolic compounds, antioxidative capacity and biological activity of chololates

Mazor Jolić, Slavica; Giacometti, Jasminka; Radojčić Redovniković, Ivana; Delonga, Karmela; Vorkapić-Furač, Jasna

Correction of hepatotoxic and immunosuppressive effects of halothane anaesthesia by peptidoglycan-monomer (PGM) and its analogues.

Milin, Čedomila; Verbanac, Donatella; Domitrović, Robert; Giacometti, Jasminka; Trobonjača, Zlatko; Ćuk, Mira; Radošević-Stašić, Biserka

Production and optimisation of microbial lipase

Milin, Čedomila; Giacometti, Jasminka; Giacometti, Fabio

Study of enzymatic esterification in a solvent system with and without adsorptive control of water with molecular sieves

Giacometti, Jasminka; Milin, Čedomila; Vasić-Rački, Đurđa; Giacometti, Fabio

Optimisation of monoolein concentration in a lipase catalysed reaction esterification

Giacometti, Jasminka; Giacometti, Fabio; Milin, Čedomila; Vasić-Rački, Đurđa

Olive and corn-oil enriched diets as modulators of tissue mineral content in the submandibular gland of partially hepatectomized mice

Milin, Čedomila; Tota, Marin; Domitrović, Robert; Pantović, Radojka; Giacometti, Jasminka; Ćuk, Mira; Mrakovčić-Šutić, Ines; Jakovac, Hrvoje; Radošević-Stašić, Biserka

Hepatic Phospholipid Fatty Acids Profile in Mice Infected with Listeria monocytogenes

Marušić, Sanela; Bačić, Gordana; Bubonja, Marina; Giacometti, Jasminka; Abram, Maja

Impact of PLA2 gene polymorphisms on onset of schizophrenia and illness severity

Nadalin, Sergej; Buretić-Tomljanović, Alena; Rubeša, Gordana; Giacometti, Jasminka; Jonovska, Suzana; Šendula Jengić, Vesna; Kapović, Miljenko

Koncentracija cinka u različitim organima tijekom inducirane HvG reakcije( Zinc concentration in different organs during induced HvG reaction )

Verbanac, Donatella; Milin, Čedomila; Domitrović, Robert; Giacometti, Jasminka; Pantović, Radojka; Varljen, Jadranka; Montana, Vedrana; Laginja, Josip; Radošević-Stašić, Biserka

Priprava sorbitolnih estera viših masnih kiselina

Giacometti Jasminka

Study of solvent hydrophobicity on lipase catalysed reaction esterification

Giacometti, Jasminka; Milin, Čedomila; Vasić-Rački, Đurđa; Giacometti, Fabio

Lipid analysis and phospholipid content of Balb-C mice regenerating liver

Milošević, Ana; Milin, Čedomila; Giacometti, Jasminka; Tota, Marin; Radošević-Stašić, Biserka

Effects of olive and corn-oil enriched diets on tissue mineral content in regeneration liver and lymphatic tissue of partially hepatectomized mice

Tota, Marin; Milin, Čedomila; Giacometti, Jasminka; Domitrović, Robert; Pantović, Radojka; Ćuk, Mira; Radošević-Stašić, Biserka

Plasma polar and nonesterified fatty acids profiles in patients with pancreatic cancer

Giacometti, Jasminka; Dobrila-Dintinjana, Renata; Franjić, Neven; Fućak, Ana

Process for preparing nonionics' surfactants sorbitan fatty acid esters

Giacometti, Jasminka; Milin, Čedomila; Wolf, Nikola

Enzymatic hydrolysis of olive oil

Giacometti, Jasminka; Milin, Čedomila; Bešlić, Jasminka; Šulić, Sanda; Radulić, Marina

Olive oil polyphenols modify liver polar fatty acid composition and inhibit CCl4-induced hepatotoxicity in Balb/c mice

Giacometti, Jasminka; Križan, Hrvoje; Franjić, Neven; Buretić-Tomljanović, Alena

Impact of PLA2G4A and PTGS2 gene polymorphisms and red blood cell PUFAs deficit on niacin skin-flush response in patients with schizophrenia

Nadalin, Sergej; Giacometti, Jasminka; Jonovska, Suzana; Buretić-Tomljanović, Alena

In vitro Activity of Olive Oil Polyphenols Against Listeria spp.

Bubonja, Marina; Giacometti, Jasminka; Abram, Maja

SPE method for separation of lipid classes: comparative study

Milošević, Ana; Giacometti, Jasminka; Milin, Čedomila

Polar lipid fatty acid composition changes induced by lipid supplemented diets associated with mice liver regeneration

Milin, Čedomila; Tota, Marin; Ćuk, Mira; Radošević-Stašić, Biserka; Mrković, Marko; Giacometti, Jasminka

The substance P and dopamine plasma levels in posttraumatic stress disorder patients with masticatory muscle pain

Muhvić-Urek, Miranda; Uhač, Ivone; Vukšić-Mihaljević, Željka; Giacometti, Jasminka; Simonić Kocijan, Sunčana; Braut, Vedrana

Tissue zinc dynamic during the immune response in mice

Verbanac, Donatella; Milin, Čedomila; Domitrović, Robert; Giacometti, Jasminka; Ciganj, Zlatko; Petković, Marija; Ćuk, Mira; Muhvić, Damir; Radošević-Stašić, Biserka

Stabilizacija temperature u termostatu plinskog kromatografa( Temperature stabilization within the gas-chromatographic thermostat )

Giacometti, Jasminka; Milin, Čedomila; Šimunović, Vlado

Antimicrobial activity of olive oil polyphenols against selected pathogenic and saprophytic Listeria strains

Bubonja, Marina; Giacometti, Jasminka; Vučković, Darinka; Abram, Maja

Growth-associated changes in fatty acid composition in murine regenerating liver after partial hepatectomy

Giacometti, Jasminka; Tota, Marin; Ćuk, Mira; Radošević-Stašić, Biserka

Changes in Liver Regeneration and Tissue Mineral Content in Liver and Lymphatic Organs after Olive and Corn-oil Enriched Diet

Milin, Čedomila; Tota, Marin; Giacometti, Jasminka; Domitrović, Robert; Pantović, Radojka; Ćuk, Mira; Radošević-Stašić, Biserka

Olive and corn-oil enriched diets as modulators of liver regeneration and tissue mineral content in the remnant liver and lymphatic organs

Milin, Čedomila; Tota, Marin; Giacometti, Jasminka; Domitrović, Robert; Pantović, Radojka; Mrakovčić-Šutić, Ines; Ćuk, Mira; Radošević-Stašić, Biserka

Mentorstvo doktorandima

2015.-2017.

Smanjenje emisije lako hlapljivih organskih spojeva u atmosferu na Terminalu Žitnjak

Saša Đozić, dipl.ing. Doktorat

Poslijediplomski specijalistički studij Naftno petrokemijsko inženjerstvo na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu

Datum obrane: 11.12.2017.

Uredništva časopisa

01.09.2016. -

Oxidative Medicine and Cellular Longevity - Special Issue on Antioxidant Phytochemicals at the Pharma-Nutrition Interface

http://mts.hindawi.com/submit/journals/omcl/app/

The Open Food Science Journal

https://benthamopen.com/TOFSJ/editorial-board/

Recenzije

12.11.2018.

LWT - Food Science and Technology https://www.journals.elsevier.com/lwt

04.08.2018.

Molecules http://www.mdpi.com/journal/molecules

13.07.2018.

International Journal of Molecular Sciences (ISSN 1422-0067; CODEN: IJMCFK; ISSN 1661-6596 for printed edition) http://www.mdpi.com/journal/ijms

11.07.2018.

Foods (ISSN 2304-8158; CODEN: FOODBV) http://www.mdpi.com/journal/foods

16.12.2017.

British Journal of Pharmacology http://bpspubs.onlinelibrary.wiley.com/hub/journal/10.1111/(ISSN)1476-5381/

2016.

Journal of Applied Biomedicine http://www.journals.elsevier.com/journal-of-applied-biomedicine

2016.

Food & Function http://pubs.rsc.org/en/Journals/JournalIssues/FO?e=1#!issueid=fo007006&type=current&issnprint=2042-6496

2016.

Journal of Functional Foods http://www.journals.elsevier.com/journal-of-functional-foods/

2015.

Medicina Fluminensis

2015.

BMC Complementary and Alternative Medicine http://www.biomedcentral.com/bmccomplementalternmed/about

2015.

Food Chemistry, http://www.journals.elsevier.com/food-chemistry/

2015.

American Journal of Analytical Chemistry (AJAC) http://www.scirp.org/journal/ajac/

2015.

Technologica Acta http://www.tf.untz.ba/technologica_acta.html

2014.

Lipids http://www.springer.com/life+sciences/journal/11745

2013.

Food Research International, http://www.journals.elsevier.com/food-research-international/

2012.

Separation and Purification Technology, http://www.journals.elsevier.com/separation-and-purification-technology/

2011.

Food Technology and Biotechnology http://www.ftb.com.hr/

2011.

Chemical and Biochemical Engineering Quarterly http://pierre.fkit.hr/hdki/cabeq/

2001.

Journal of Food Quality http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/%28ISSN%291745-4557

2001.

J Chromatography A, http://www.journals.elsevier.com/journal-of-chromatography-a

Projekti

Znanstveni projekti

2018. - 2021.

Fenolni spojevi promiču translokaciju prijenosnika glukoze 4 (GLUT4) i poboljšavaju potrošnju glukoze u tkivima

Voditelj projekta

Potpora UniRi 43.469,79 kn

https://rektor.uniri.hr/files/Programski_ugovori/Znanstvena_istrazivanja/NATJE%C4%8CAJ%20_UNIRI%20PROJEKTI_/RANG%20LISTA_UNIRI%202018_OBJAVA.pdf

15.01.2017. - 15.01.2021.

GREENVOLTEX - Ekstrakcije bioaktivnih spojeva iz mediteranskog bilja sa “zelenim otapalima” primjenom visokonaponskog pražnjenja, voditelj prof.dr.sc. Anet Režek Jambrak

suradnik - istraživač

HRZZ 1.000.000,00 HRK

http://greenvoltex.pbf.hr/

30.09.2016. - 31.10.2019.

ARISTOIL Reinforcement of Mediterranean olive oil sector competitiveness through development and application of innovative production and quality control methodologies related to olive oil health protecting properties, INTERREG projekt, EGTC Efxini Poli

vanjski suradnik partnera u projektu Sveučilišta u Splitu

INTERREG Mediterranean

https://www.researchgate.net/project/ARISTOIL-INTERREG-MED-PROGRAMME-2014-2020

2016. - 2017.

Povećanje stabilnosti i stupnja bioraspoloživosti odabranih fitokemikalija primjenom različitih tehnika unosa ("delivery systems") i matematičkog modeliranja u in vitro modelu probave, voditelj prof.dr.sc. Tea Bilušić

suradnik-istraživač

Bilateralni projekt HR-SRB, MZOS

http://public.mzos.hr/Default.aspx?art=14384&sec=3045

2014. -

EULAB32

član međunarodnog konzorcija u koordinaciji CEI

2014. -

Potencijalna primjena kakao polifenola u inhibiciji fibroze jetre: nastavak istraživanja

Voditelj projekta

SuRi 44000/god.

2012. - 2014.

Olive Leaf Extract - Project Agreement Olive Leaf Extract University of Rijeka - projekt zaštićen poslovnom tajnom

suradnik-istraživač na karakterizaciji polifenola lišća masline

Panaceo, Austrija 110000 Eur

2012. - 2013.

Visokoprotočne analitičke platforme za kontrolu kvalitete i provjeru izvornosti hrane iz jadranskog područja, voditelj prof.dr.sc. Jasna Peter-Katalinić

suradnik-istraživač

HRZZ

http://www.adriafood.uniri.hr/hr/grupe.html

2011. - 2013.

Genetika metabolizma fosfolipida u shizofreniji, br. 062-0982522-0369, voditelj prof.dr.sc. Alena Buretić-Tomljanović

suradnik-istraživač

MZOS 40000/god

2011. - 2012.

Osnivanje Laboratorija za analitičku biotehnologiju i proteomiku pri Odjelu za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci, voditelj prof.dr.sc. Đuro Josić

suradnik-istraživač

HRZZ 512.556,47 hrk

http://labp.biotech.uniri.hr/#kontakt

2007. - 2013.

Potencijalna primjena kakao polifenola u inhibiciji fibroze jetre, br. 062-0000000-0221

voditelj projekta

MZOŠ 40000/god.

2001. - 2005.

Prehrambeni učinak biljnih ulja na regeneraciju jetre, br. 0062002, voditelj prof.dr.sc. Čedomila Milin

suradnik-istraživač

MZOŠ 24000/god.

1997. - 2000.

Razvoj i revitalizacija masline i proizvodnje maslinova ulja u Županiji primorsko-goranskoj

voditelj analitičkog praćenja kakvoće maslinova ulja

Županija primorsko-goranska 400000 hrk

1997. - 1999.

Praćenje sadržaja triacilglicerola u reakcijama interesterifikacije kataliziranim lipazom, br. 125 042

voditelj projekta

MZOŠ 24000/god.

1996. - 1999.

Biotransformacije/Bioreaktori, br. 125-021, voditelj prof.dr.sc. Đurđa Vasić-Rački

suradnik-istraživač, doktorand

MZOŠ

1993. - 1996.

Uloga cinka u kompenzacijskom rastu jetre i imunim funkcijama, br. 3-01-514, voditelj prof.dr.sc. Čedomila Milin

suradnik-istraživač

MZOŠ

Projekti u znanosti - Voditelj projekta

UNIRI PROJEKTI 2018
Potpore 2014/2016

Projekti u znanosti - Suradnik na projektu

Potpore 2014/2016