PORTFELJ / dr.sc. Marko Perić izvanredni profesor

Portfelj

dr.sc.

Marko Perić

izvanredni profesor

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

Zavod za menadžment

Kontakt

T 385 51 294 191

M 385 91 523 1153

UNIRI e-mail

e-mail 1

PROSTORIJA 103

Obrazovanje

2006. - 2009.

Doktor ekonomskih znanosti

Izvandoktorski studij

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

2003. - 2007.

Viši trener fizičke pripreme sportaša

Stručni studij – viši trener fizičke pripreme sportaša

Društveno veleučilište u Zagrebu, Odjel za izobrazbu trenera

2003. - 2005.

Zvanje Magistar ekonomskih znanosti

Poslijediplomski znanstveni magistarski studij ''Upravljanje kvalitetom u hotelijerstvu i turizmu''

Fakultet za turistički i hotelski menadžment

1994. - 1999.

Diplomirani ekonomist

Sveučilišni studij "Ekonomika poduzetništva"

Ekonomski fakultet Rijeka

Radno iskustvo

01.10.2016. -

Izvanredni profesor

Voditelj Katedre za menadžment; Nositelj kolegija: Menadžment projekata u turizmu, Menadžment projekata u hotelijerstvu, Strateški menadžment u turizmu, Strateški menadžment u hotelijerstvu, Menadžment EU projekata, Menadžment institucija kulture i umjetnosti, Menadžment sporta u turizmu, Menadžment sportskih objekata i događaja

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

11.04.2011. - 30.09.2016.

Docent

Voditelj Katedre za menadžment; Nositelj kolegija: Menadžment projekata u turizmu, Menadžment projekata u hotelijerstvu, Strateški menadžment u turizmu, Strateški menadžment u hotelijerstvu, Menadžment EU projekata, Menadžment malih i srednjih poduzeća, Menadžment institucija kulture i umjetnosti, Menadžment sporta u turizmu, Menadžment sportskih objekata i događaja, Poslovne simulacije

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

09.10.2007. - 10.04.2011.

Asistent

Asistent na kolegijima: Menadžment malih i srednjih poduzeća, Menadžment projekta, Menadžment institucija kulture i umjetnosti, Poslovne simulacije

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

04.01.2007. - 08.10.2007.

Investicijski konzultant

Poslovni planovi, investicije

Credo-co d.o.o. Rijeka

01.06.2006. - 03.01.2007.

Stručni suradnik za kreditno garancijske poslove i komercijalno bankarstvo

Poslovanje s pravnim osobama, kreditni poslovi

Credobanka d.d. Split, Poslovnica Rijeka

2002. - 31.05.2006.

Investicijski konzultant

Poslovni planovi, investicije

Credo-co d.o.o. Rijeka

15.09.2001. - 31.12.2001.

Referent prodaje

Prodaja raznih proizvoda (montažne kuće ...)

E.P.Mljekara d.o.o. Rijeka

09.02.2001. - 14.09.2001.

Stručni referent

Prodaja raznih proizvoda (montažne kuće ...)

Swift d.o.o. Rijeka

Članstva

2012. -

Hrvatsko društvo ekonomista

2003. -

Hrvatsko društvo investicijskih projektanata (HDIP)

Nastavna djelatnost

Kolegiji

01.10.2017. -

EU projekti

Diplomski studij Turizam i zaštita okoliša

Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti, Sveučilište u Mostaru

Sunositelj kolegija

01.10.2017. -

Projekti u turizmu

Diplomski studij Turizam i zaštita okoliša

Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti, Sveučilište u Mostaru

Sunositelj kolegija

2015. -

Menadžment socijalnog poduzetništva u zajednici

Diplomski studij Klinički nutricionizam

Fakultet zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci

Nositelj kolegija

2014. -

Strateški menadžment u hotelijerstvu

Diplomski sveučilišni studij

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

Nositelj kolegija

2014. -

Menadžment projekata u turizmu

Diplomski sveučilišni studij

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

Nositelj kolegija

2014. -

Menadžment sporta u turizmu

Preddiplomski sveučilišni sveučilišni

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

Nositelj kolegija

2014. -

Strateški menadžment u turizmu

Diplomski sveučilišni studij

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

Nositelj kolegija

2014. -

Menadžment projekata u hotelijerstvu

Diplomski sveučilišni studij

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

Nositelj kolegija

01.10.2013. - 30.09.2017.

Menadžment projekata EU

Diplomski sveučilišni studij

Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru

Nositelj kolegija

2013. -

Menadžment projekata

Doktorski studij

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

Nositelj kolegija

2013. -

Menadžment sportskih objekata i događaja

Poslijediplomski specijalistički studij

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

Nositelj kolegija

2012. -

Menadžment malih i srednjih poduzeća

Preddiplomski sveučilišni studij

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

Nositelj kolegija

2012. -

Menadžment institucija kulture i umjetnosti

Preddiplomski sveučilišni studij

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

Nositelj kolegija

2011. - 2013.

Poslovne simulacije

Stručni studij

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

Nositelj kolegija

2011. - 2013.

Osnove menadžmenta malih i srednjih poduzeća

Stručni studij

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

Nositelj kolegija

2011. - 2013.

Menadžment projekata EU

Preddiplomski sveučilišni studij

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

Nositelj kolegija

Mentor u završnim radovima

01.10.2018. - 30.09.2019.

Sportski turizam i zdrava prehrana kao poticaj produljenju turističke sezone

Mladena Stojčić

Preddiplomski sveučilišni studij

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

01.10.2018. - 30.09.2019.

Sinergija sporta i turizma u marketinškim aktivnostima

Bruno Rojc

Preddiplomski sveučilišni studij

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

01.10.2018. - 30.09.2019.

Sport kao mogući nositelj turističke ponude u Primorsko-goranskoj županiji

Andreo Katić

Preddiplomski sveučilišni studij

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

01.10.2018. - 30.09.2019.

Organizacija i menadžment mega sportskih događaja

Helena Francetić

Preddiplomski sveučilišni studij

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

01.10.2018. - 30.09.2019.

Svjetsko nogometno prvenstvo 2018. i uspjeh hrvatske reprezentacije kao poticaj hrvatskom turizmu

Ela Brolich

Preddiplomski sveučilišni studij

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

01.10.2018. - 30.09.2019.

Disfunkcije u sportu i njihov utjecaj na razvoj sporta i sportskoga turizma

Ema Ančić

Preddiplomski sveučilišni studij

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

01.10.2018. - 30.09.2019.

Projekt inoviranja turističke ponude ? primjer općina Podstrana

Marija Žaper

Diplomski sveučilišni studij

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

01.10.2018. - 30.09.2019.

Umjetna inteligencija i transformacija poslovanja poduzeća

Irena Tovarloža

Diplomski sveučilišni studij

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

01.10.2018. - 30.09.2019.

Zadovoljstvo ljudi u poslovnom okruženju kao ključ uspjeha

Dino Kurtović

Diplomski sveučilišni studij

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

01.10.2018. - 30.09.2019.

Razvojna strategija te njezina primjena na primjeru poduzeća Maistra d.d.

Roberta Knapić

Diplomski sveučilišni studij

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

01.10.2018. - 30.09.2019.

Državni turistički portfelj i analiza realiziranih investicijskih projekata od 2012. do 2018. godine

Maja Jurdana

Diplomski sveučilišni studij

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

01.10.2018. - 30.09.2019.

Potencijalne strategije privlačenja sportsko-rekreativnih turista na primjeru poduzeća Dacathlon

Antonia Hess

Diplomski sveučilišni studij

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

01.10.2018. - 30.09.2019.

Projektni pristup rješavanju problema prevelike opterećenosti turističkih destinacija na primjeru Dubrovnika

Ante Burum

Diplomski sveučilišni studij

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

01.10.2018. - 30.09.2019.

Ispitivanje zadovoljstva lokalnoga stanovništva projektom Ljeto u Valamaru

Vlado Božanja

Diplomski sveučilišni studij

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

01.10.2017. - 30.09.2018.

Analiza učinaka turističkoga projekta na primjeru eko resorta Ecotel

Marina Šumelj

Diplomski sveučilišni studij

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

01.10.2017. - 30.09.2018.

Strategije privlačenja zaposlenika i brendiranje poslodavaca u suvremenom poduzetništvu

Marina Šimunić

Diplomski sveučilišni studij

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

01.10.2017. - 30.09.2018.

Osvrt na elemente strateškog menadžmenta na primjeru poduzeća Hoteli Njivice d. o. o.

Lucija Stašić

Diplomski sveučilišni studij

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

01.10.2017. - 30.09.2018.

Menadžment projekata u turizmu na primjeru Hotela Jadran

Ivan Maljevac

Diplomski sveučilišni studij

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

01.10.2017. - 30.09.2018.

Strategija plavoga oceana u hrvatskim poduzećima

Martina Smodila

Diplomski sveučilišni studij

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

01.10.2017. - 30.09.2018.

Implementacija strategije pomoću organizacijske strukture na primjeru Solaris Beach Resorta Šibenik

Andrea Dikanović

Diplomski sveučilišni studij

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

01.10.2017. - 30.09.2018.

Mogućnosti financiranja turističkih projekata kroz EU fondove

Matea Bartolović

Diplomski sveučilišni studij

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

01.10.2017. - 30.09.2018.

Fitness centri kao sadržaj gradskoga života i turizma

Karin Stijelja

Preddiplomski sveučilišni studij

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

01.10.2017. - 30.09.2018.

Poslovni modeli u turizmu

Matej Orešković

Diplomski sveučilišni studij

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

01.10.2017. - 30.09.2018.

Uloga i utjecaj sportskih događaja na turizam ? primjer Europsko prvenstvo u rukometu 2018.

Vlado Božanja

Preddiplomski sveučilišni studij

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

01.10.2017. - 30.09.2018.

Sportski trening kao dio sportskoga turizma

Filip Joskić

Preddiplomski sveučilišni studij

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

01.10.2017. - 30.09.2018.

Dobro upravljanje, organizacija i utjecaj mega sportskih događaja ? ljetne olimpijske igre

Ines Glasnović

Preddiplomski sveučilišni studij

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

01.10.2017. - 30.09.2018.

Društvene mreže u promociji sportskoga događaja

Petra Lustig

Preddiplomski sveučilišni studij

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

01.10.2017. - 30.09.2018.

Plesni turniri kao poticaj razvoja turizma

Matej Galonja

Sveučilišni preddiplomski studij

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

01.10.2016. - 30.09.2017.

Virtualni projektni timovi kao obilježje suvremenoga poslovanja

Renee Škulić

Diplomski sveučilišni studij

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

01.10.2016. - 30.09.2017.

Menadžment projekata na primjeru projekta "Westgate" u Splitu

Sara Šarić

Diplomski sveučilišni studij

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

01.10.2016. - 30.09.2017.

Poslovni inkubatori i njihova važnost za razvoj malih i srednjih poduzeća u Republici Hrvatskoj

Anabella Križanac

Diplomski sveučilišni studij

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

01.10.2016. - 30.09.2017.

Prijedlog projekta spiritualnoga turizma - Motovun u Istri

Nina Jankov

Diplomski sveučilišni studij

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

01.10.2016. - 30.09.2017.

Korištenje internet influencera za marketing u turizmu

Lorena Franjić

Diplomski sveučilišni studij

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

01.10.2016. - 30.09.2017.

Analiza projekata Virovitičko-podravske županije

Ana Blatančić

Diplomski sveučilišni studij

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

01.10.2016. - 30.09.2017.

Sportsko-rekreacijski sadržaji kao dio hotelske ponude

Dorotea Slukan

Preddiplomski sveučilišni studij

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

01.10.2016. - 30.09.2017.

Uloga promotivnih aktivnosti za planiranje i organizaciju Međunarodnoga atletskog mitinga Hanžekovićev memorijal

Suzana Rukavina

Preddiplomski sveučilišni studij

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

01.10.2016. - 30.09.2017.

Sport i etika - izazovi za sportski menadžment u turizmu

Katarina Pranjić

Preddiplomski sveučilišni studij

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

01.10.2016. - 30.09.2017.

Otvoreni sportski objekti grada Zagreba u funkciji turizma

Darija Hruškar

Preddiplomski sveučilišni studij

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

01.10.2016. - 30.09.2017.

Utjecaj sportskih dođaja na turizam - primjer "Sportske igre mladih"

Nikolina Hren

Preddiplomski sveučilišni studij

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

01.10.2016. - 30.09.2017.

Utjecaj sportskih događaja na lokalnu zajednicu

Martina Horvat

Preddiplomski sveučilišni studij

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

01.10.2016. - 30.09.2017.

Sportske manifestacije i njihov utjecaj na razvoj turizma

Nives Marija Grozaj

Preddiplomski sveučilišni studij

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

01.10.2015. - 30.09.2016.

Projekt prenamjene staroga grada zagrebačkog Susedgrada u kulturno- turističku atrakciju

Martina Dolanski

Preddiplomski sveučilišni studij

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

01.10.2015. - 30.09.2016.

Menadžment kongresnoga hotela na primjeru hotela Antunović

Sara Stašević

Stručni studij

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

01.10.2015. - 30.09.2016.

Sportski objekti grada Krapine u funkciji turizma

Renato Rumbak

Preddiplomski sveučilišni studij

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

01.10.2015. - 30.09.2016.

Utjecaj sportskog događaja na turizam - primjer Europske sveučilišne igre Zagreb – Rijeka 2016.

Leon Svedrec

Preddiplomski sveučilišni studij

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

01.10.2015. - 30.09.2016.

Utjecaj dvoranskih sportskih objekata na turizam grada Zagreba

Goran Marić

Preddiplomski sveučilišni studij

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

01.10.2015. - 30.09.2016.

Menadžment sportskih objekata u funkciji razvoja turizma

Sara Šarić

Preddiplomski sveučilišni studij

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

01.10.2015. - 30.09.2016.

Sportski događaji u funkciji unapređenja turističke ponude gradova

Matej Orešković

Preddiplomski sveučilišni studij

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

01.10.2015. - 30.09.2016.

Projektni pristup planiranju i izgradnji kongresnoga hotela

Ana Pavlović

Diplomski sveučilišni studij

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

01.10.2015. - 30.09.2016.

Razvoj seoskog turizma u Hrvatskoj na primjeru kuće za iznajmljivanje u Nadinu

Irena Ivaneža

Diplomski sveučilišni studij

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

01.10.2015. - 30.09.2016.

Menadžment projekata na primjeru glamuroznoga kampa

Ivona Šuljić

Diplomski sveučilišni studij

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

01.10.2015. - 30.09.2016.

Faze životnog ciklusa projekta lječilišno- turističkoga kompleksa Šiler

Rose Marie Šturlić

Diplomski sveučilišni studij

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

01.10.2015. - 30.09.2016.

Korištenje menadžerskih alata u projektima financiranima od strane Europske unije

Ana-Marija Grbus

Diplomski sveučilišni studij

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

01.10.2015. - 30.09.2016.

Menadžment sportskog događaja na primjeru Red Bull air race u Rovinju

Ivan Maljevac

Preddiplomski sveučilišni studij

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

01.10.2015. - 30.09.2016.

Mogućnost osnivanja Muzeja filma u gradu Zagrebu

Leo Cvijanović

Preddiplomski sveučilišni studij

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

01.10.2015. - 30.09.2016.

Elementi strateškoga menadžmenta na primjeru tematiziranja plaža

Dinko Škunca

Diplomski sveučilišni studij

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

01.10.2015. - 30.09.2016.

Zaštita i revitalizacija kulturne baštine u Hrvatskoj i Poljskoj - prijedlog projekta Heritage hotel Kaštel

Emina Prprović

Diplomski sveučilišni studij

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

01.10.2015. - 30.09.2016.

Model poslovanja putem ugovora o franšizi u hotelijerstvu

Suzana Radoš

Diplomski sveučilišni studij

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

01.10.2015. - 30.09.2016.

Izazovi spiritualnosti u projektnom menadžmentu

Valentina Šebalj

Diplomski sveučilišni studij

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

2015. -

Projekti u kulturi i njihov doprinos turizmu grada Opatije

Petra Urbančić

Preddiplomski sveučilišni studij

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

2015. -

Menadžment projekta na primjeru Horeca edukacijskog centra

Lori Brnčić

Diplomski sveučilišni studij

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

2015. -

Menadžment projekata na primjeru izgradnje kongresnog centra u Zagrebu

Marina Barišić

Diplomski sveučilišni studij

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

2015. -

Menadžment projekta na primjeru izgradnje malog obiteljskog hotela u Koprivnici

Petra Peršin

Diplomski sveučilišni studij

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

2015. -

Planiranje projekta izgradnje boutique hotela u Zagrebu

Sandra Valentić Boltužić

Diplomski sveučilišni studij

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

2015. -

Projekt konjičkog centra u funkciji razvoja grada Preloga

Martina Višnjić

Diplomski sveučilišni studij

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

2015. -

Planiranje i financijsko-tržišno opravdanost projekta kuće za odmor u Istri

Ivana Tijan

Diplomski sveučilišni studij

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

2015. -

Planiranje i ocjena projekta adventure hotela Lissa na otoku Pašmanu

Marija Koić

Diplomski sveučilišni studij

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

2015. -

Razvoj projekta health & fitness hotela "Motus"

Lorena Medved

Diplomski sveučilišni studij

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

2015. -

Utjecaj zaštite okoliša na strategiju hotelskog poduzeća

Dina Jurčić

Diplomski sveučilišni studij

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

2015. -

Analiza strategije LifeClass Terma Sveti Martin

Sara Lajtman

Diplomski sveučilišni studij

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

2015. -

Uloga poslovnog modela kao dijela strategije poduzeća

Sanja Premec

Diplomski sveučilišni studij

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

2015. -

Menadžment projekata na primjeru sport i welness hotel Wildwind

Andrijana Škrnički

Diplomski sveučilišni studij

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

2015. -

Važnost sportskih događaja u turističkoj ponudi i promociji Grada Rijeke

Ana Iveljić

Preddiplomski sveučilišni studij

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

2014. -

MENADŽMENT PROJEKTA NA PRMJERU PRENAMJENE VILLE MUNZ

Nina Nešić

Diplomski sveučilišni studij

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

2014. -

PROJEKTNI MENADŽMENT NA PRIMJERU PLAŽE BALUSTRADA CRIKVENICA

Goran Manestar

Diplomski sveučilišni studij

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

2014. -

MENADŽMENT PROJEKTA UNUTAR LOKALNIH JEDINICA SAMOUPRAVE: PRIMJER GRADA SAMOBORA

Marina Magovac

Diplomski sveučilišni studij

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

2014. -

MENADŽMENT PROJEKTA NA PRIMJERU B&B HOTELA „SWEET HOME“

Maja Lovreković

Diplomski sveučilišni studij

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

2014. -

MENADŽMENT PODUZEĆA NA PRIMJERU HOTELA „LISSA“

Marija Koić

Preddiplomski sveučilišni studij

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

2014. -

PROJEKTNI MENADŽMENT NA PRIMJERU CASINO HOTELA KATARINA

Jasmin Zlatić

Diplomski sveučilišni studij

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

2014. -

MENADŽMENT PROJEKTA REVITALIZACIJE DVORCA ZRINSKO – FRANKOPANSKI U SEVERINU NA KUPI

Mirela Vukelić

Diplomski sveučilišni studij

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

2014. -

KARAKTERISTIKE MENADŽMENTA SOCIJALNIH PODUZEĆA

Nataša Tomašić

Diplomski sveučilišni studij

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

2014. -

MENADŽMENT PROJEKTA NA PRIMJERU SPA HOTELA "OAZA MIRA"

Mateja Sabljak

Diplomski sveučilišni studij

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

2014. -

MENADŽMENT PROJEKTA NA PRIMJERU HERITAGE RESORTA „VELIKA STANCIJA“

Mario Rožić

Diplomski sveučilišni studij

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

2014. -

PROJEKTNI MENADŽMENT NA PRIMJERU HOTELA „DVORAC BELAJ“

Tajana Perčić

Diplomski sveučilišni studij

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

2014. -

MENADŽMENT PROJEKTA: KONCEPT NAJBOLJE UPORABE VILLE OLEANDAR UGLJAN

Jelena Jerbić

Diplomski sveučilišni studij

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

2014. -

PROJEKT RAZVOJA ETNO SELA NA PELJEŠCU

Manuela – Marija Žuhović

Preddiplomski sveučilišni studij

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

2014. -

LEADING ART HOTEL RIKARD BENČIĆ

Nikolina Klarica

Diplomski sveučilišni studij

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

2014. -

MENADŽMENT MALOG I SREDNJEG PODUZEĆA NA PRIMJERU HOTELA „ZAGORSKA HIŽA“

Marija Cvetko

Stručni studij

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

2014. -

MENADŽMENT PROJEKTA NA PRIMJERU WELLNESS HOTELA

Ivana Božić

Diplomski sveučilišni studij

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

2014. -

PROJEKTI PREKOGRANIČNE SURADNJE U FUNKCIJI RAZVOJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

Ivana Bebek

Diplomski sveučilišni studij

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

2014. -

MOGUĆNOSTI FINANCIRANJA KROZ STRUKTURNE FONDOVE EUROPSKE UNIJE

Martina Babić

Diplomski sveučilišni studij

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

2013. -

ODRŽIVI RAZVOJ TURIZMA KARLOVAČKE MIKRODESTINACIJE KORANA UZ POMOĆ EU FONDOVA

Lea Kunić

Stručni studij

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

2013. -

MENADŽMENT EU PROJEKATA NA PRIMJERU EKO SELA

Bojan Stojaković

Diplomski sveučilišni studij

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

2013. -

MENADŽMENT PROJEKTA JAČANJA SURADNJE SA SUSJEDNIM ZEMLJAMA U ZATVARANJU RASCJEPA IZMEĐU ISTRAŽIVANJA I INOVACIJA

Matea Radić

Diplomski sveučilišni studij

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

2013. -

RAZVOJ PROJEKTA ETNO-SELA VRNJAK KORIŠTENJEM SREDSTAVA IZ IPA PROGRAMA

Ivana Martić

Diplomski sveučilišni studij

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

2013. -

PROJEKT BOLJEG ISKORIŠTAVANJA I VEĆE VIDLJIVOSTI KULTURNE BAŠTINE S TURISTIČKE TOČKE GLEDIŠTA

Zrinka Krijan

Diplomski sveučilišni studij

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

2013. -

SEDMI OKVIRNI PROGRAM (FP7) I SPECIFIČNI PROGRAM "SURADNJA" KAO POTICAJ RAZVOJU ODRŽIVOG TURIZMA U HRVATSKOJ

Dalibor Horvat

Diplomski sveučilišni studij

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

2013. -

MENADŽMENT EU PROJEKTA „ŽENE NA TRŽIŠTU RADA“

Martina Ferenčak

Diplomski sveučilišni studij

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

2013. -

UVOĐENJE SELA TREBIŠĆE U TURISTIČKU FUNKCIJU UZ POMOĆ IPARD PROGRAMA

Luka Divjakinja

Diplomski sveučilišni studij

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

2013. -

MENADŽMENT MALIH I SREDNJIH PODUZEĆA NA PRIMJERU CENTRA ZDRAVSTVENOG I SPORTSKO-REKREACIJSKOG TURIZMA U NOVALJI

Dinka Škunca

Stručni studij

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

2013. -

MENADŽMENT MALOG PODUZEĆA NA PRIMJERU WELLNESS HOTELA GARNI

Josipa Šandor

Stručni studij

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

2013. -

ULOGA POSLOVNIH SIMULACIJA U PLANIRANJU POSLOVANJA HOTELSKOG PODUZEĆA

Mateja Poljanec

Stručni studij

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

2013. -

MENADŽMENT SREDNJEG PODUZEĆA NA PRIMJERU ODMORIŠNOG RESORTA POREČ

Kristina Duvnjak

Stručni studij

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

2013. -

RAZVOJ I POSLOVANJE MALOG OBITELJSKOG HOTELA TRITONUS

Mateja Draganić

Stručni studij

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

2013. -

UPRAVLJANJE INVESTICIJAMA NA PRIMJERU MALOG HOTELSKOG PODUZEĆA

Ana Blagojević

Stručni studij

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

2012. -

PRIMJENA POSLOVNIH SIMULACIJA U EDUKACIJI PODUZETNIKA I MENADŽERA

Goran Vagan

Stručni studij

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

2012. -

POSLOVNE SIMULACIJE U MALIM I SREDNJIM PODUZEĆIMA U UGOSTITELJSTVU

Sean Šturbej

Stručni studij

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

2012. -

POSLOVNE SIMULACIJE U UPRAVLJANJU POSLOVNIM REZULTATOM

Ines Škrobot

Stručni studij

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

2012. -

RAZVOJ I POSLOVANJE GOLF HOTELA TORRE U MJESTU TAR

Tomislava Mioč

Stručni studij

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

2012. -

MENADŽMENT MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA NA PRIMJERU HOSTELA „CENTRAL ZAGREB“

Igor Magdić

Stručni studij

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

2012. -

UPRAVLJANJE SREDNJIM PODUZEĆEM NA PRIMJERU HOTELA "ZEUS" U ZADRU

Valerija Krajcar

Stručni studij

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

2012. -

POSLOVNE SIMULACIJE KAO ALAT ZA POVEĆANJE KONKURENTNOSTI PODUZEĆA

Alen Janći

Stručni studij

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

2012. -

RAZVOJ ODRŽIVOG TURIZMA KROZ IPA ADRIATIC CBC PROGRAM

Anica Merkaš

Diplomski sveučilišni studij

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

2012. -

UNAPREĐENJE TRŽIŠNE KONKURENTNOSTI MLADIH OSOBA OBRAZOVANJEM O EU PROJEKTIMA

Ivana Menalo

Diplomski sveučilišni studij

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

2012. -

RAZVOJ KOMUNIKACIJSKE MREŽE U TURIZMU – PROJEKT FILMSKIH FESTIVALA

Lovro Nikolić

Diplomski sveučilišni studij

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

2012. -

TURISTIČKA PROMOCIJA HRVATSKIH ŠUMA KROZ PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE

Irena Mišak

Diplomski sveučilišni studij

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

2012. -

EU FONDOVI ZA POTICANJE RAZVOJA OTOČKOG TURIZMA: STUDIJ SLUČAJA OTOK RAB

Ivica Šajbić

Diplomski sveučilišni studij

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

2012. -

PROJEKT PROŠIRENJA TURISTIČKE SEZONE KORIŠTENJEM SREDSTAVA IZ EU PROGRAMA

Ines Prokopović

Diplomski sveučilišni studij

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

2012. -

MENADŽMENT PRIRODNIH I KULTURNIH RESURSA NA PRIMJERU PREKOGRANIČNE SURADNJE

Matija Peranović

Diplomski sveučilišni studij

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

2012. -

PROMICANJE KULTURNE BAŠTINE U SVRHU RAZVOJA KULTURNOG TURIZMA ODRŽIVE DESTINACIJE ISTRA KROZ EU FONDOVE

Iva Romčev

Diplomski sveučilišni studij

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

2012. -

REVITALIZACIJA I OBOGAĆIVANJE TURISTIČKE PONUDE POLUOTOKA PELJEŠCA KROZ IPA PROGRAM

Ana Kolenić

Diplomski sveučilišni studij

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

2012. -

JAČANJE LJUDSKOG KAPITALA – PROJEKT EUROPSKE RAČUNALNE DIPLOME

Luka Čalović

Diplomski sveučilišni studij

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

2012. -

KULTURNI TURIZAM KROZ FONDOVE EUROPSKE UNIJE

Jana Musulin

Diplomski sveučilišni studij

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

2012. -

MENADŽMENT EU PROJEKTA: UNAPRJEĐENJE ZAPOŠLJAVANJA DUGOTRAJNO NEZAPOSLENIH VISOKOOBRAZOVANIH OSOBA

Ivan Belašić

Diplomski sveučilišni studij

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

2012. -

RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA – PROJEKT USPOSTAVE PODRŠKE U ZAPOŠLJAVANJU

Mia Baotić

Diplomski sveučilišni studij

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

2012. -

PROŠIRENJE TURISTIČKE PONUDE OTOKA PAGA KORIŠTENJEM EU FONDOVA

Vanja Škunca

Diplomski sveučilišni studij

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

2012. -

UNAPREĐENJE KONKURENTNOSTI MLADIH NA TRŽIŠTU RADA KROZ IPA PROGRAM

Martina Katić

Diplomski sveučilišni studij

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

2012. -

MENADŽMENT EU PROJEKATA : PROMICANJE ELEKTRONIČKOG POSLOVANJA U MALIM I SREDNJIM PODUZEĆIMA

Edita Imamović

Diplomski sveučilišni studij

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

2012. -

AKTIVIRANJE TRADICIONALNIH ZANATA GRADA LUDBREGA U TURISTIČKE SVRHE KROZ IPARD PROGRAM

Ana Denačić

Diplomski sveučilišni studij

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

Gostujući nastavnik

2014. -

Projektni management

Dodiplomski študijski program 1. stopnje

Univerza na Primorskem, Fakulteta za turistične študije - Turistica

suradnik

2014. -

Projektni management

Podiplomski študijski program 2. stopnje

Univerza na Primorskem, Fakulteta za turistične študije - Turistica

suradnik

18-22.3.2013

predavanje: Business Simulations in Hotel industry (ERASMUS mobilnost)

Preddiplomski sveučilišni studij

University of Economics in Bratislava, Faculty of Commerce in Bratislava, Bratislava, Slovačka

suradnik

1-30.4.2012

EU Project Management (CEEPUS mobilnost)

Preddiplomski sveučilišni studij

University Luigj Gurakuqi Shkodra, Economic Faculty, Skadar, Albanija

suradnik

Osobni razvoj

01.06.2013. -

Usavršavanje za izradu studije izvodljivosti i CBA analize (Open training on Feasibility Study and Cost Benefit Analysis of EU Funded Projects)

Broj sati/ECTS: 24 sata

01.03.2012. -

Trening za instruktora poslovnih simulacija

Broj sati/ECTS: 14 sati

01.02.2011. -

stručno usavršavanja u okviru programa ERASMUS

Broj sati/ECTS: 5 dana

01.02.2010. -

Radionica "Kako napisati EU projekt"

01.12.2008. -

Seminar ''Successful Project Management''

2008. -

Program edukacije za trenera seminara Certified European Project Manager, u okviru Tempus projekta "CROMEU"

2003. -

Ocjena boniteta poduzeća

2003. -

Položen ispit za ovlaštenog investicijskog projektanta (OIP)

2002. -

Priprema i ocjena investicijskih projekata

2000. -

Tečaj poslovnog engleskog jezika i položen ispit English for Business – Level 1

Izdavaštvo

2013. -

Projektni menadžment, 2.izdanje

financiranje: Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

2012. -

Menadžment institucija i destinacija kulture

financiranje: Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

2009. -

Menadžment malog i srednjeg ugostiteljskog poduzeća, 2. Izmijenjeno i dopunjeno izdanje

financiranje: Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

2006. -

Projektni menadžment

financiranje: Sveučilište u Rijeci, Fakultet za turistički i hotelski menadžment u Opatiji

Znanstvena djelatnost

Znanstveni radovi

06.11.2019.

Strategija digitalne transformacije, umjetna inteligencija i izazovi za menadžere

Tovarloža, I., Perić, M., & Đurkin Badurina, J.

Zbornik radova 27. tradicionalnog savjetovanja "Ekonomska politika Hrvatske u 2020." / Podrug, Najla - Zagreb : Hrvatsko društvo ekonomista, 2019 - 167-183

23.09.2019.

Socio-Economic Impacts of Event Failure: The Case of a Cancelled International Cycling Race

Perić, M., Vitezić, V.

Sustainability - 11 1-15

10.3390/su11185028

Q2 WOS

06.08.2019.

Business models for active outdoor sport event tourism experiences

Perić, M., Vitezić, V., & Đurkin Badurina, J.

Tourism Management Perspectives - 32 1-13

Q1 WOS

14.06.2019.

Benchmarking service delivery for sports tourism and events: Lessons for Gorski Kotar, Croatia from Pokljuka, Slovenia

Wise, N., Perić, M., & ?urkin, J.

European Journal of Tourism Research - 22 107-128

http://ejtr.vumk.eu/index.php/volume22/668-v22rp107

Q3

14.06.2019.

Determinants of active sport event tourists’ expenditure – the case of mountain bikers and trail runners

Perić, M., Dragičević, D. & Škorić, S.

Journal of Sport & Tourism - 23 19-39

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14775085.2019.1623064

Q2

15.05.2019.

Comparing Business Models for Event Sport Tourism: Case Studies in Italy and Slovenia

Perić, M., Vitezić, V., Mekinc, J.

Event Management - 23 379-397

https://www.ingentaconnect.com/content/cog/em/2019/00000023/00000003/art00007

Q2 A1

11.04.2019.

Strateško usmjerenje hrvatskih poduzeća – plavi ili crveni oceani?

Smodila, M., Perić, M.

Naučne publikacije Državnog univerziteta u Novom Pazaru, Serija B: Društvene & humanističke nauke - 2 46-55

A2

15.02.2019.

Event sport tourism business models: the case of trail running

Perić, M., Slavić, N.

Sport, Business and Management: An International Journal - 9 164-184.

https://www.emeraldinsight.com/doi/abs/10.1108/SBM-05-2018-0039

Q3 A1 WOS

17.12.2018.

Hybrids by Choice or by Chance: Applying Hybrid Spectrum Typology in Croatian Tourism

Đurkin Badurina, J., Perić, M., Kljaić Šebrek, J.

Strategic Management - 23 3-14

A1 WOS

27.09.2018.

Estimating the Perceived Socio-Economic Impacts of Hosting Large-Scale Sport Tourism Events

Perić, M.

Social Sciences - 7 176

https://www.mdpi.com/2076-0760/7/10/176

Q3

16.07.2018.

Investigating industry dynamics in a recessionary transition economy

Vitezić, V., Srhoj, S., Perić, M.

The South East European Journal of Economics and Business - 13 43-67.

WOS

15.07.2018.

Active event sport tourism experience: the role of the natural environment, safety and security in event business models

Perić, M., Đurkin, J., & Vitezić, V.

International Journal of Sustainable Development and Planning - 13 758-772.

Q4

25.05.2018.

Investigating Business Models for Event Sport Tourism

Perić, M.

9th International Conference “An Enterprise Odyssey: Managing Change to Achieve Quality Development”, Proceedings - 606-613.

A2

29.12.2017.

Percepcija i implementacija spiritualnosti u projektnom okruženju

Šebalj, V., Perić, M., Đurkin, J.

Zbornik radova (Journal of Economy and Business) Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru - XXIII 67-83.

A1

15.12.2017.

Role of Brand Personality Traits in Creating an Umbrella Brand for Small-scale Events: Case of Corski kotar, Croatia

Perić, M., Čuić Tanković, J., Đurkin, J.

Društvena istraživanja: časopis za opća društvena pitanja - 26 561-581.

https://doi.org/10.5559/di.26.4.06

WOS

15.12.2017.

Business Model Concept: An Integrative Framework Proposal

Perić, M., Vitezić, V., Đurkin, J.

Managing Global Transitions - 15 255-274.

http://www.hippocampus.si/ISSN/1854-6935/15.255-274.pdf

A1

08.11.2017.

Inoviranje poslovnih modela poduzeća kao poticaj razvoju

Perić, M.

Zbornik radova 25. tradicionalnog savjetovanja "Ekonomska politika Hrvatske u 2018.", Zagreb: Hrvatsko društvo ekonomista, str. 287-301. - 287-301.

01.11.2017.

Organising for community-based tourism: Comparing attitudes of local residents and local tourism entrepreneurs in Ravna Gora, Croatia

Đurkin, J., Perić, M.

Local Economy, The Journal of the Local Economy Policy Unit - 32 678-691.

Q1 WOS

01.09.2017.

The Constructs of a Business Model Redefined: A Half-Century Journey

Perić, M., Đurkin, J., Vitezić, V.

Sage Open - 7 1-13.

Q3 WOS

10.05.2017.

The profile and motivations of active sport tourists – an investigation of trail running, sport fishing and cycling events

Perić, M., Đurkin, J.

Conference Proceedings of the 8th International Scientific Conference on Kinesiology - 474-479.

04.05.2017.

Addressing organisational challenges of cultural tourism in rural areas through community-based tourism model

Đurkin, J., Perić, M., Kljaić Šebrek, J.

4th International Scientific Conference Tourism in Southern and Eastern Europe (ToSEE 2017) : Tourism and Creative Industries: Trends and Challenges : Conference Proceedings - 4 145-157.

WOS

2017.

Suggesting a Service Research Agenda in Sport Tourism: Working Experience(s) into Business Models

Perić, M., Wise, N., Dragičević, D.

Sport, Business and Management: an International Journal - 7 58-76.

Q3 WOS

18.12.2016.

Leveraging Small-Scale Sport Events: Challenges of Organising, Delivering and Managing Sustainable Outcomes in Rural Communities, the Case of Gorski kotar, Croatia

Perić, M., Đurkin, J., Wise, N.

Sustainability - 8 1337

http://www.mdpi.com/2071-1050/8/12/1337

WOS

09.11.2016.

Uporaba menadžerskih alata u kontekstu projekata financiranih od strane Europske unije

Grbus, Ana-Marija; Perić, Marko

Zbornik radova 24. tradicionalnog savjetovanja "Ekonomska politika Hrvatske u 2017." - 227-243

A2

2016.

Conceptualizing innovative business models for sustainable sport tourism

Perić, M., Vitezić, V., Mekinc, J.

International Journal of Sustainable Development and Planning - 11 469-482

Q4

2016.

Ponuda sportskog turizma u Gorskom kotaru (Hrvatska) - analiza i moguće preporuke za pružatelje usluga / Sport tourism supply in Gorsko kotar (Croatia) - analysis and possible recommendations for providers

Perić, M., Škorić, S., Jurčević, V.

Acta turistica - 28 49-71

A1

2016.

Impact of Global Economic Crisis on Firm Growth

Perić, M., Vitezić, V.

Small Business Economics – An Entrepreneurship Journal - 46 1-12

DOI: 10.1007/s11187-015-9671-z

WOS

2015.

Otvorena pitanja i izazovi poslovnih modela u turizmu

Perić, M., Premec, S.

Peti interkatedarski skup katedri za menadžment zemalja jugoistočne Europe (5th South-East European (SEE) meeting & scientific conference of management departments); Entrepreneurial Society: Current Trends and Future Prospects in Entrepreneurship, Organization and Management, Book of Full Papers, Varaždin, 25th - 26th September 2015 - 221-227

A2

2015.

Zeleno poslovanje kao dio strateškog usmjerenja hotela

Perić, M., Jurčić, D.

Zbornik radova 23. tradicionalnog savjetovanja „Ekonomska politika Hrvatske u 2016.“, Hrvatsko društvo ekonomista, 11.-13. studeni 2015., Opatija - 222-233

A2

2015.

Determinants of investment decisions in a crisis: Perspective of Croatian small firms

Perić, M., Đurkin, J.

Management – Journal of Contemporary Management Issues - 20 115-133

Q3

2015.

Understanding the delivery of experience: conceptualising business models and sports tourism, assessing two case studies in Istria, Croatia

Perić, M., Wise., N.

Local Economy - 30 1000-1016

DOI: 10.1177/0269094215604131

Q2

2015.

Criteria for the management partnership model in Croatian seaports

Perić Hadžić, Ana; Jugović, Alen; Perić, Marko

Economic Research - Ekonomska Istraživanja - 28 226-242

DOI: 10.1080/1331677X.2015.1041775

WOS

2015.

Managing Sports Experiences in the Context of Tourism

Perić, Marko

UTMS Journal of Economics 6 (1) - 6 85-97

A1

2014.

Systems thinking and alternative business model for responsible tourist destination

Perić, M., Đurkin, J.

Kybernetes - 43 480-496

WOS

2014.

The system of experiences: forgotten management tool?

Perić, M., Đurkin, J., Vitezić, V.

Zbornik radova3. Međunarodna konferencija Menadžment turizma i sporta - 139-143

A2

2014.

Importance of stakeholder management in tourism project: Case study of the Istra Inspirit project

Perić, M., Đurkin, J., Lamot, I.

Conference Proceedings 22. Biennial International Congress: Tourism & Hospitality Industry 2014: Trends in Tourism and Hospitality Industry - 273-286.

A1

2014.

Sports facility management – Case study: Multi-purpose hall / Ice rink in Delnice

Perić, M., Puškarić Radun, N.

Conference Proceedings: 7th International Scientific Conference on Kinesiology - Fundamental and Applied Kinesiology – Steps Forward - 469-472

A1

2013.

Karakteristike menadžmenta tijekom životnog ciklusa EU projekata

Perić, M., Martić, I.

Conference proceedings: 3rd International Conference on Entrepreneurial Learning 2013 – ICEL3 - 170-178

A2

2013.

Cooperative Based Organisational Structures: Implications for Croatian Tourism

Perić. M., Đurkin, J.

Conference proceedings: 2nd International Conference: Tourism in Southern and Eastern Europe 2013, Crisis – a Chalenge of Sustainable Tourism development? - 2 305-317

A1

2012.

Ekonomske koristi u novom pristupu osiguranja zdravog i ugodnog boravišnog prostora čistim kondicioniranim zrakom – porast povjerenja gostiju (primjer hotela)

Perić, M., Blažević, B

Zbornik radova, Zdrava klimatizacija – uspješan turizam - 71-85

A2

2012.

Statistika turizma i hotelske industrije zemalja Jadranske regije

Maškarin Ribarić, H., Smolčić Jurdana, D., Perić, M.

Zbornik radova „In memoriam prof.dr.sc. Vjekoslav Šmid“ - 403-413

A2

2012.

Primjena poslovnih simulacija u visokoškolskom obrazovanju budućih menadžera u turizmu i ugostiteljstvu

Perić, M., Đurkin, J.

Zbornik radova 2. Međunarodne konferencije „Učenje za poduzetništvo“ - 159-167

A2

2012.

Project management solution: Remodelling of sacral object for tourism purposes

Perić, M., Ravnić, M.

Conference proceedings: 21. Biennial International Conference: Tourism & Hospitality Industry 2012: New Trends in Tourism and Hospitality Management - 21-29

A1

2012.

Implementation of Project Management in the BOT Model of Public-Private Partnership in Croatian Tourism

Perić, M.

Ekonomski pregled - 63 518-540

Q4 A1

2011.

Public and private sector partnership – exit opportunity from the global crisis?

Perić, M., Dragičević, D.

Conference proceedings: 5th International Conference “Entrepreneurship and Macroeconomic Management: Reflections on the World in Turmoil” - 1174-1190

A1

2011.

EU Project Management Knowledge Transfer – Case Study UNIRI (Croatia)

Perić, M.

Conference proceedings: Management, Knowledge and Learning International Conference 2011: Knowledge as Business Opportunity - 103-112

A2

2011.

Profiles, sport habits and tourism motives of fitness centers’ visitors

Perić, M.

Conference proceedings: 6th International Scientific Conference on Kinesiology - 644-647

A1

2010.

Izravne inozemne investicije u turističkom sektoru Republike Hrvatske

Nikšić Radić, M., Perić, M.

Zbornik radova: ICTE 2010 International Conference on Tourism and Environment - 317-332

A2

2010.

Sports Tourism and System of Experiences

Perić, M.

Tourism and Hospitality Management - 16 197-206

A1

2010.

Public-Private Partnerships (PPPs) in Croatian Tourism – Possible Problems and Dilemmas on Establishment of Partnership

Perić, M.

Conference proceedings: 20. Biennial International Conference: Tourism & Hospitality Industry 2010: New Trends in Tourism and Hospitality Management - 1129-1141

A1

2009.

EU Project Management – Distinction from Traditional Project Management

Perić, M.

Zbornik radova Tempus projekta: Know-How Transfer and Capacity Building for participation in EU Community Programmes in Croatia by using Certified EU Project Manager Skills Scheme (CROMEU) JEP-40032-2005 - 32-52

A1

2009.

Criteria for setting up the PPP in Croatian tourism and selection of optimal PPP model

Perić, M.

Poslovna izvrsnost - 3 111-126

A1

2009.

The European Dimension of Public-Private Partnership and Experiences in Tourism of the Republic of Croatia

Cetinski, V., Perić, M., Šugar, V.

Tourism and Hospitality Management - 15 85-100

A1

2008.

Public and private sector synergy in tourism and partnership models

Cetinski, V., Perić, M.

Conference proceedings: 19th Biennial International Conference: Tourism & Hospitality Industry 2008.: New Trends in Tourism and Hospitality Management - 361-375

A1

2007.

PPP in Croatian Tourism: Chance for Croatian Family Hotels

Perić, M., Nikšić, M.

Tourism and Hospitality Management - 13 651-664

A1

2006.

Customer centric orientation and tourist destination Kvarner (Croatia)

Nikšić, M., Perić, M.

Zbornik radova: Technika-Informatyka-Edukacja - 6 76-88

A2

2006.

The Public Sector Contribution to Enhance the Exellence of Tourist Destination Kvarner (Croatia)

Nikšić, M., Perić, M.

Conference proceedings: 24th EuroCHRIE Congress 'In Search for Excellence for Tomorrow's Tourism, Travel and Hospitality'

A1

2006.

Destination as a Business System and Optimization of Development

Cetinski, V., Perić, M.

Conference proceedings: 18. Biennial International Conference: Tourism & Hospitality Industry: New Trends in Tourism and Hospitality Management - 532-546

A1

2005.

Decision Support Systems

Dragičević, D., Perić, M.

Conference proceedings: MIPRO 2005 XXVIII. International Convention - 50-55

A2

2004.

Location Analysis in Management Decision Making

Perić, A., Perić, M

Conference proceedings: Third International Conference for Young Researchers - 2 175-183

A2

Znanstvene knjige

01.06.2017.

Developing a research agenda to assess local social impacts of sports tourism regeneration in Medulin, Croatia

Autor poglavlja u knjizi

Wise, N., Perić, M.

Urban Transformations ; Geographies of Renewal and Creative Change

Wise, N., Clark, J.

Routledge Oxon, New York

http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=903905

01.06.2017.

The role of sports tourism and events to regenerate and sustain off-season tourism in Istria, Croatia: Addressing perspectives from industry managers and planners

Autor poglavlja u knjizi

Wise, N. Perić, M., Armenski, T.

Sport, Events, Tourism and Regeneration

Wise, N., Harris, J.

Routledge Oxon, New York,

http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=903904

2017.

Sports tourism, regeneration and social impacts: New opportunities and directions for research, the case of Medulin, Croatia

Autor poglavlja u knjizi

Wise, N., Perić, M.

Tourism in the City ; Towards an Integrative Agenda on Urban Tourism

Bellini, N., Pasquinelli, C.

Springer International Publishing Berlin

2015.

Zero Waste Guidelines for Events and Festivals

Urednik knjige

Perić, Marko; Krstinić Nižić, Marinela; et al.

Zero Waste Guidelines for Events and Festivals

Perić, Marko ; Krstinić Nižić, Marinela

University of Rijeka, Faculty of Tourism and Hospitality Management, University of Primorska, Faculty of Tourism Studies – Turistica Opatija, Portorož

http://www.turistica.si/downloads/ZeroWaste/ZeroWaste.pdf

2015.

Guidance notes – setting out the seven steps to sustainable event and festival management

Autor poglavlja u knjizi

Perić, Marko; Krstinić Nižić, Marinela; Sikošek, Marijana

Zero Waste Guidelines for Events and Festivals

Perić, Marko ; Krstinić Nižić, Marinela

University of Rijeka, Faculty of Tourism and Hospitality Management, University of Primorska, Faculty of Tourism Studies – Turistica Opatija, Portorož

http://www.turistica.si/downloads/ZeroWaste/ZeroWaste.pdf

2015.

Legislative platforms, Standards and Best Practices

Autor poglavlja u knjizi

Perić, Marko; Krstinić Nižić, Marinela; Fabjan, Daša

Zero Waste Guidelines for Events and Festivals

Perić, Marko ; Krstinić Nižić, Marinela

University of Rijeka, Faculty of Tourism and Hospitality Management, University of Primorska, Faculty of Tourism Studies – Turistica Opatija, Portorož

http://www.turistica.si/downloads/ZeroWaste/ZeroWaste.pdf

2015.

Introduction

Autor poglavlja u knjizi

Perić, Marko ; Krstinić Nižić, Marinela

Zero Waste Guidelines for Events and Festivals

Perić, Marko ; Krstinić Nižić, Marinela

University of Rijeka, Faculty of Tourism and Hospitality Management, University of Primorska, Faculty of Tourism Studies – Turistica Opatija, Portorož

http://www.turistica.si/downloads/ZeroWaste/ZeroWaste.pdf

2012.

Menadžment institucija i destinacija kulture

Autor knjige

Cetinski, V., Šugar, V., Perić, M.

Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija

2009.

Poslovne simulacije

Autor knjige

Cetinski, Vinka; Perić, Marko; Jovanović, Dalibor

Fintrade & Tours d.o.o. Rijeka

Kongresna priopćenja

2016.

Sport tourism supply in Gorski kotar (Croatia) – analysis and possible recommendations for providers

Perić, M., Škorić, S., Jurčević, V.

usmeno (objavljeno u časopisu Acta Turistica 28(1))

3rd Sport Tourism Conference – STC’16: Red, green and blue strategies Zagreb, Hrvatska

2016.

Conceptualizing innovative business models for sustainable sport tourism

Perić, M., Vitezić, V., Mekinc, J.

usmeno (objavljeno u časopisu International Journal of Sustainable Development and Planning 11(3))

7th International Conference on Sustainable Tourism – Sustainable Tourism 2016 Valéncia, Spain

2015.

Otvorena pitanja i izazovi poslovnih modela u turizmu

Perić, M., Premec, S.

usmeno (objavljeno u Zborniku radova)

Peti interkatedarski skup katedri za menadžment zemalja jugoistočne Europe Varaždin, Hrvatska

2014.

The system of experiences: forgotten management tool?

Perić, M., Đurkin, J., Vitezić, V.

usmeno, objavljeno u Zborniku radova

3. Međunarodna konferencija Menadžment turizma i sporta Sv. Martin na Muri, Hrvatska

2014.

Sports facility management - Case study: Multi-purpose hall / Ice rink in Delnice

Perić, Marko; Puškarić Radun, Nensi

usmeno, objavljeno u Zborniku radova

7th International Scientific Conference on Kinesiology Opatija, Hrvatska

2014.

Importance of stakeholder management in tourism project: Case study of the Istra Inspirit project

Perić, M., Đurkin, J., Lamot, I.

usmeno, objavljeno u Zborniku radova

22. Biennial International Congress: Tourism & Hospitality Industry 2014: Trends in Tourism and Hospitality Industry Opatija, Hrvatska

2013.

Karakteristike menadžmenta tijekom životnog ciklusa EU projekata

Perić, Marko; Martić, Ivana

usmeno, objavljeno u Zborniku radova

, 3rd International Conference on Entrepreneurial Learning 2013 – ICEL3 Zagreb, Hrvatska

2013.

Cooperative Based Organisational Structures: Implications for Croatian Tourism

Perić, M., Đurkin, J.

usmeno, objavljeno u Zborniku radova

2nd International Conference: Tourism in Southern and Eastern Europe 2013, Crisis – a Chalenge of Sustainable Tourism development? Opatija, Croatia

28.06.2012.

Primjena poslovnih simulacija u visokoškolskom obrazovanju budućih menadžera u turizmu i ugostiteljstvu

Perić, Marko; Đurkin, Jelena

usmeno, objavljeno u Zborniku radova

2. Međunarodna konferencija „Učenje za poduzetništvo“ Novi Sad, Srbija

2012.

Project management solution: Remodelling of sacral object for tourism purposes

Perić, M., Ravnić, M.

usmeno (plenarno predavanje), objavljeno u Zborniku radova

21. Biennial International Conference: Tourism & Hospitality Industry 2012: New Trends in Tourism and Hospitality Management Opatija, Croatia

2012.

Statistika turizma i hotelske industrije zemalja Jadranske regije( Statistics of tourism and hotel industry in the Adriatic region )

Maškarin Ribarić, Helga; Smolčić Jurdana, Dora; Perić, Marko

usmeno, objavljeno u Zborniku radova

„In memoriam prof.dr.sc. Vjekoslav Šmid“ Rab, Hrvatska

2011.

Profiles, sport habits and tourism motives of fitness centers’ visitors

Perić, M.

usmeno, objavljeno u Zborniku radova

6th International Scientific Konference on Kinesiology Opatija, Croatia

2011.

EU Project Management Knowledge Transfer – Case Study UNIRI (Croatia)

Perić, M.

usmeno, objavljeno u Zborniku radova

Management, Knowledge and Learning International Conference 2011: Knowledge as Business Opportunity Celje, Slovenija

2011.

Public and private sector partnership – exit opportunity from the global crisis?

Perić, Marko; Dragičević, Daniel

usmeno, objavljeno u Zborniku radova

5th International Conference “Entrepreneurship and Macroeconomic Management: Reflections on the World in Turmoil” Pula, Hrvatska

2010.

Public-private partnerships (PPPs) in croatian tourism – possible problems and dilemmas on establishment of partnership

Perić, Marko

usmeno, objavljeno u Zborniku radova

20. Biennial International Conference: Tourism & Hospitality Industry 2010: New Trends in Tourism and Hospitality Management Opatija, Hrvatska

2010.

Izravne inozemne investicije u turističkom sektoru Republike Hrvatske

Nikšić Radić, Maja; Perić, Marko

usmeno, objavljeno u Zborniku radova

ICTE 2010 International Conference on Tourism and Environment Sarajevo, BiH

2008.

Public and Private Sector Synergy in Tourism and Partnership Models

Cetinski, Vinka; Perić, Marko

usmeno, objavljeno u Zborniku radova

19th Biennial International Conference: Tourism & Hospitality Industry 2008.: New Trends in Tourism and Hospitality Management Opatija, Hrvatska

2008.

Criteria for setting up partnership and the BOT model in Croatian tourism

Cetinski, V, Perić, M

usmeno, sažetak objavljen u Programu konferencije

14th International PPP Conference – “Public and Private Sector Partnerships: The Collaborating Paradigm” London, UK

2006.

The Public Sector Contribution to Enhance the Exellence of Tourist Destination Kvarner (Croatia)

Nikšić, M., Perić, M.

usmeno, objavljeno u Zborniku radova

24th EuroCHRIE Congress 'In Search for Excellence for Tomorrow's Tourism Thessaloniki, Greece

2006.

The Destination as a Business System and Development Optimisation

Cetinski, Vinka; Perić, Marko

usmeno, objavljeno u Zborniku radova

18. Biennial International Conference: Tourism & Hospitality Industry: New Trends in Tourism and Hospitality Management Opatija, Hrvatska

2005.

Decision Support Systems

Dragičević, D., Perić, M.

usmeno, objavljeno u Zborniku radova

MIPRO 2005 XXVIII. International Convention Opatija, Croatia

2005.

PPP and Master Plan for Tourist Destination Kvarner – Croatia

Perić, M., Dragičević, D.

usmeno, sažetak objavljen u Zborniku sažetaka

11th International PPP Conference 'Public and Private Sector Partnerships: Enhancing Sustainable Development' FEAA-University ''Al.I.Cuza'' Iaşi, Romania

2004.

Location Analysis in Management Decision Making

Perić, A., Perić, M.

usmeno, objavljeno u Zborniku radova

Third International Conference for Young Researchers Gödölo, Hungary

9-11.11.2017

Uporaba menadžerskih alata u kontekstu projekata financiranih od strane Europske unije

Grbus, A.-M., Perić, M.

objavljeno u Zborniku radova

24. tradicionalnog savjetovanja "Ekonomska politika Hrvatske u 2017." Opatija, Hrvatska

8-10.11.2017

Inoviranje poslovnih modela poduzeća kao poticaj razvoju

Perić, M.

objavljeno u Zborniku radova

25. tradicionalno savjetovanje "Ekonomska politika Hrvatske u 2018." Opatija, Hrvatska

24-27 May 2017

Business Model Concept: An Integrative Framework Proposal

Perić, M., Vitezić, V., & Đurkin, J.

usmeno (Extended Abstract objavljen u zborniku radova)

Management International Conference (MIC) 2017: Managing the Global Economy Monastier di Treviso, Italy

10-14 May 2017

The profile and motivations of active sport tourists – an investigation of trail running, sport fishing and cycling events

Perić, M., & Đurkin, J.

usmeno (objavljeno u Zborniku radova)

8th International Scientific Conference on Kinesiology Opatija, Croatia

Znanstveni projekti

15.10.2019. - 14.10.2021.

The carbon footprint of active sport event tourists: The case of trail runners

Istraživač suradnik

Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu 19.000,00 HRK

01.03.2019. - 28.02.2022.

Učinci i strateški ishodi velikih sportsko-turističkih događaja – perspektiva lokalnih stanovnika

voditelj projekta

Sveučilište u Rijeci 46.572,27 HRK

https://www.fmtu.uniri.hr/istrazivacke-potpore-uniri/uniri-drustv-18-103

01.10.2016. - 01.10.2018.

Potencijali osnivanja turističkih poduzeća zasnovanih na potrebama lokalne zajednice (ZP UNIRI 6/16)

Istraživač suradnik

Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu 17.750,00 HRK

https://www.fthm.uniri.hr/znanstveni-projekti-uniri/projekti-zp-uniri-6-16

01.06.2015. - 30.05.2018.

Menadžment sportskih doživljaja u funkciji oblikovanja učinkovitih poslovnih modela u slabije razvijenim turističkim destinacijama

Voditelj projekta

Hrvatska zaklada za znanost, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu 346.266,00 HRK

https://www.fthm.uniri.hr/projekti-sportbizmodel

2006. - 2013.

Modeli kvalitete i javno privatno partnerstvo u turizmu Hrvatske, projekt br. 116-1162459-2456

Istraživač suradnik

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa

http://bib.irb.hr/lista-radova?sif_proj=116-1162459-2456&print=true

Mentorstvo doktorandima

20.11.2017. -

Menadžment zaštite okoliša kao dio strateškog usmjerenja hotela i njegov utjecaj na poslovni rezultat

Mateja Gorše Doktorat

Poslijediplomski doktorski studij "Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu"

Datum obrane: u tijeku

20.11.2017. -

Poslovni modeli i uspješnost poduzeća u djelatnosti pripreme i usluživanja hrane i pića

Korana Radović Nimac Doktorat

Poslijediplomski doktorski studij "Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu"

Datum obrane: u tijeku

2012. - 15.07.2017.

Inovacijski menadžment i efikasnost poduzeća s niskom i srednje niskom tehnološkom razinom

Vanja Vitezić Doktorat

Poslijediplomski doktorski studij „Menadžment održivog razvoja“

Datum obrane: 15.7.2017.

2012. - 16.07.2015.

Organizacijski aspekti turizma zasnovanog na potrebama lokalne zajednice

Jelena Đurkin Doktorat

Poslijediplomski doktorski studij „Menadžment održivog razvoja“

Datum obrane: 16.7.2015.

Uredništva časopisa

01.07.2018. -

Ekonomski pregled, ISSN 0424-7558 (Tisak), ISSN 1848-9494 (Online) - član užeg uredništva

01.10.2016. -

Tourism and Hospitality Management, ISSN 1330-7533 (Tisak), ISSN 1847-3377 (Online)

https://thm.fthm.hr/index.php/about-the-journal/advisory-and-editorial-board

2013. -

UTMS Journal of Economics, Print ISSN: 1857-6974, Electronic ISSN: 1857-6982

http://www.utmsjoe.mk/index.php/editorial-board

Recenzije

15.10.2017.

recenzija članka za časopis: Zbornika radova (Journal of Economy and Business) Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru

15.08.2017.

recenzija članka za časopis: Sustainability

15.06.2017.

recenzija članka za časopis: Tourism and Hospitality Management

15.06.2017.

recenzija članka za časopis: Scientific Journal of the Polish Economic Society in Zielona Góra

15.06.2017.

recenzija članka za časopis: Kybernetes

15.06.2017.

recenzija članka za časopis: International Journal of Public Administration

15.06.2017.

recenzija članka za časopis: Ekonomska misao i praksa

15.06.2016.

recenzija članka za časopis: Ekonomska misao i praksa

15.06.2016.

recenzija članka za časopis: Ekonomska misao i praksa

15.02.2016.

recenzija članka za časopis: Zbornik Veleučilišta u Rijeci

15.06.2015.

recenzija članka za časopis: Tourism and Hospitality Management

15.06.2015.

recenzija članka za časopis: Ekonomska misao i praksa

15.06.2014.

recenzija članka za časopis: Ekonomski pregled

15.02.2014.

recenzija članka za: 22nd Biennial International Congress - Tourism & Hospitality Industry 2014: Trends in Tourism and Hospitality Mangement

15.02.2014.

recenzija članka za časopis: Zbornik Veleučilišta u Rijeci

15.02.2014.

recenzija članka za časopis: Zbornik Veleučilišta u Rijeci

15.06.2013.

recenzija članka za časopis: Ekonomski pregled

15.06.2013.

recenzija članka za časopis: Ekonomski pregled

15.06.2013.

recenzija članka za časopis: Ekonomska misao i praksa

15.06.2013.

recenzija članka za časopis: Ekonomska misao i praksa

15.02.2013.

recenzija članka za časopis: Zbornik Veleučilišta u Rijeci

15.06.2012.

recenzija članka za časopis: Management

Stručna djelatnost

Stručni projekti

01.11.2017. - 30.04.2018.

Strategija razvoja turizma općine Brdovec

Općina Brdovec

Suradnik

2016

Strateški plan razvoja turizma Kvarnera sa strateškim i operativnim marketing planom 2016. – 2020. godine

Primorsko – goranska županija

Suradnik na projektu/član projektnog tima

2015-2016

Analitičko programska studija razvoja Platka - Radna podloga

Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije

Član projektnog tima

2015. -

Studija opravdanosti projekta Requiestis

GP KRK d.d.

Suradnik

2015. -

Studija izvedivosti, analize troškova i koristi i studija opcija i rizika za Volonterski centar u Crnom lugu – Rekonstrukcija i opremanje Volonterskog centra u Crnom lugu

Javna ustanova Nacionalni park Risnjak

Suradnik

2014. -

Projekt izgradnje i prodaje rezidencijalnih objekata u Istri

Arhitektura moderna d.o.o. Pula

Koautor

01.12.2013. - 01.02.2014.

Studija izvodljivosti: Poslovna zona Zapad – Novi Vinodolski (dijelovi Financijska analiza, Ekonomska analiza, Procjena rizika)

Poduzetnički centar „Vinodol“ d.o.o. Novi Vinodolski

Autor

2012. - 2015.

Zero Waste Adriatic net for events and festivals (ZERO WASTE)

IPA Adriatic CBC projekt

Koordinator projekta (Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu je glavni partner projekta)

2012. - 2013.

Elaborat investicijske opravdanosti ulaganja u projekt: Medicinski rehabilitacijski centar – rekonstrukcija i nadogradnja objekta „H“ Thalassotherapia Crikvenica

Thalassotherapia Crikvenica

Voditelj projekta

2012. -

Studija pred-izvodljivosti – Uređenje (rekonstrukcija) postojeće i izgradnja novih zgrada Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija, Sveučiliste u Rijeci

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

Suradnik

2011. - 2014.

Statistical networks in Tourism sector of Adriatic Region (S.T.A.R.)

IPA Adriatic CBC projekt

Član Technical Commettee

2011. -

Investicijska studija projekta: Ekonomska i društvena opravdanost organiziranja sportske priredbe ''Superbike World Championship – Automotodrom Grobnik''

Motociklistički klub ''Kvarner'' Rijeka

Suradnik – istraživač

2011. -

Predinvesticijska studija: Ekonomska opravdanost kupnje i uređenja Hotela «Lišanj» i pripadajućih objekata u Novom Vinodolskom

Odvjetničko društvo Klaić & Klaić

Voditelj projekta

2011. -

Programski sadržaj izgradnje sportsko-rekreacijsko-komercijalne zone Ika i turističke zone Ičići – Triestina

Grad Opatija

Suradnik – istraživač

2010. -

Studija ekonomske opravdanosti ulaganja u turistički i sportsko-rekreacijski centar ''Jezero Vode''

Grad Čabar

Suradnik – istraživač

2010. -

Strategija razvoja autokampova Lošinjske plovidbe – turizam d.o.o.

Lošinjska plovidba – turizam d.o.o.

Suradnik – istraživač

2010. -

1000 hrvatskih plaža

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija, studeni 2010. Projekt sufinanciran od Ministarstva turizma (Plava brazda)

Suradnik – istraživač

2010. -

MaxyTransparency (istraživačko – razvojni), II dio: FINANCIJSKA ANALIZA

Ris d.o.o. (u okviru Programa na znanju utemeljenih poduzeća – RAZUM; BICRO d.o.o.)

Autor

2010. -

SQE tehnologija (istraživačko – razvojni), II dio: FINANCIJSKA ANALIZA

Pjer d.o.o. Zagreb (u okviru Programa na znanju utemeljenih poduzeća – RAZUM; BICRO d.o.o.)

Autor

2009. -

Akcijski plan razvoja turizma Općine Matulji

Općina Matulji

Suradnik – istraživač

2009. -

Projekt: Kvarner Family

Primorsko-goranska županija

Suradnik – istraživač

2008. -

Strategija razvoja turizma Federacije Bosne i Hercegovine za period 2008.-2018.

Bosna i Hercegovina: Federacija Bosne i Hercegovine, Federalno ministarstvo okoliša i turizma

Suradnik – istraživač

2008. -

Razvoj plovila REFUL 30 Premijere (istraživačko – razvojni), II dio: FINANCIJSKA ANALIZA

Reful marine d.o.o. Gvozd; (u okviru Programa na znanju utemeljenih poduzeća – RAZUM; BICRO d.o.o.)

Autor

2008. -

Alati za automatsko modeliranje motora s unutarnjim izgaranjem (istraživačko – razvojni), II dio: FINANCIJSKA ANALIZA

AVL-AST d.o.o. Zagreb (u okviru Programa na znanju utemeljenih poduzeća – RAZUM; BICRO d.o.o.)

Autor

2007. -

Prijedlog vizije i pozicioniranje destinacije - Turistički Resort Aenona – (Republika Hrvatska – Grad Nin – vojni kompleks Šepurine)

Tankerska plovidba d.d. Zadar

Suradnik – istraživač

2006. - 2009.

Know-How Transfer and Capacity Building for participation in EU Community Programmes in Croatia by using Certified EU Project Manager Skills Scheme (CROMEU, 2006.-2009.)

TEMPUS projekt

Član projektnog tima

2005. -

Business Plan AROMATEK

natječaj poslovnih planova Udine Start Cup 2005

Koautor studije

2005. -

Glavni plan razvoja turizma turističke destinacije otok Cres (separat – Prijedlog vizije i pozicioniranje destinacije otok Cres)

Suradnik – istraživač

Javno djelovanje

Volonterstvo

2010.

Dobrovoljni pripadnik županijskih postrojbi civilne zaštite - Logistika, Primorsko-goranska županija

Primorsko-goranska županija

Administrativna djelatnost

Povjerenstva na sveučilištu

2014. -

član stručnog povjerenstva za ocjenu prijava pristiglih na Natječaj za sufinanciranje sudjelovanja na skupovima

Zaklada Sveučilišta u Rijeci

2009. - 2014.

Član Povjerenstva za međunarodnu suradnju

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

Sveučilišni projekti

Voditelj projekta

UNIRI PROJEKTI 2018