PORTFELJ / dr. sc. Silvana Vranić red. prof., redovita članica HAZU

Portfelj

dr. sc.

Silvana Vranić

red. prof., redovita članica HAZU

Filozofski fakultet

Odsjek za kroatistiku

Kontakt

UNIRI e-mail

e-mail 1

PROSTORIJA 706

PROSTORIJA 051265682

Vidljivost

Obrazovanje

13.10.1993. - 12.10.1999.

doktor znanosti, humanističke znanosti, polje jezikoslovlje, grana kroatistika

Doktorat znanosti

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

1988. - 12.02.1993.

magistar znanosti, humanističke znanosti, polje jezikoslovlje, grana kroatistika

Poslijediplomski studij lingvistike

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

1980. - 01.03.1985.

profesor hrvatskoga ili srpskoga jezika i književnosti

Hrvatski ili srpski jezik i jugoslavenske književnosti

Pedagoški fakultet u Rijeci

Radno iskustvo

26.04.2016. -

sveučilišni nastavnik, red. prof. u trajnom zvanju humanističkih znanosti, polje jezikoslovlje, grana kroatistika

gl. urednica časopisa Fluminensija do 1. 2. 2017., član Uredništva časopisa Fluminensija, suvoditeljica Poslijediplomskoga doktorskoga studija Povijest i dijalektologija hrvatskoga jezika, članica Uredništva zbornika RFD-a i Organizacijskoga odbora RFD-a,u okviru programa Erazmus+ usavršavala se za poučavanje na daljinu na Sveučilištu Macquarie u Sydneyu (ožujak 2017.), suradnica Centra izvrsnosti za hrvatsko glagoljaštvo Staroslavenskoga instituta u Zagrebu, suradnica projekta Općeslavenski lingvistički atlas HAZU, voditeljica projekta Prilozi za istraživanje čakavskih dijalekata na području zapadne Hrvatske, a od 2019. projekta Lingvistička geografija Hrvatske u europskome okružju HRZZ-a i projekta Liber Fluminensis voditeljice Sanje Zubčić, suvoditeljica Centra za jezična istraživanja Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Rijeci do ožujka 2017., urednica Zbornika Znanstveno-stručnoga skupa Život, kultura i povijest Kostrene 6, 7, 8 (2016, 2018, 2020), predsjednica Organizacijskog odbora Znanstveno-stručnoga skupa Život, kultura i povijest Kostrene 7 i 8 (2017, 2019), članica Programskoga odbora CLARC 2021.

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

19.07.2011. - 26.04.2016.

sveučilišni nastavnik, red. prof. humanističkih znanosti, polje jezikoslovlje, grana kroatistika

urednik časopisa Fluminensia od veljače 2013.; pročelnica Odsjeka za kroatistiku (do listopada 2012.); predstojnica Katedre za hrvatski jezik (do listopada 2011.); suvoditeljica Poslijediplomskoga doktorskoga studija Povijest i dijalektologija hrvatskoga jezika; član Organizacijskoga odbora RFD-a od veljače 2002.; član Uredništva časopisa Fluminensia od 2010.; predsjednica Organizacijskoga odbora znanstvenoga skupa Šimun Kožičić Benja i njegova tiskara u Rijeci (1530. – 1531.) u organizaciji HAZU i Filozofskoga fakulteta u Rijeci; gostujući predavač na Harriman Institute (Columbia University, New York) u listopadu 2011.; član Znanstvenoga vijeća Augustinci u Rijeci - Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci 2015,; član Organizacijskoga odbora Prve znanstvene konferencije Centra za jezična istraživanja FF UNIRi - Rijeka suradnica Centra izvrsnosti za hrvatsko glagoljaštvo Staroslavenskoga instituta u Zagrebu, suradnica projekta Općeslavenski lingvistički atlas HAZU, suvoditeljica Centra za jezična istraživanja Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Rijeci,, urednica Zbornika Znanstveno-stručnoga skupa Život, kultura i povijest Kostrene (5 brojeva), predsjednica Organizacijskog odbora Znanstveno-stručnoga skupa Život, kultura i povijest Kostrene (6 skupova)

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

17.07.2006. - 19.07.2011.

sveučilišni nastavnik, izv. prof. humanističkih znanosti, polje jezikoslovlje, grana kroatistika

predstojnica Katedre za hrvatski jezik (do listopada 2011.); suautor Poslijediplomskoga doktorskoga studija Povijest i dijalektologija hrvatskoga jezika (dijalektološka komponenta); predsjednica Organizacijskoga odbora 8. Riječkih filoloških dana održanih u studenom 2009.; urednica jezičnoga dijela 6. i 7. zbornika Riječkih filoloških dana; član Uredništva časopisa Fluminensia od 2010.

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

09.05.2001. - 17.07.2006.

sveučilišni nastavnik, doc. humanističkih znanosti, polje jezikoslovlje, grana kroatistika

predstojnica Katedre za hrvatski jezik; autorica dijalektoloških kolegija programa studija Hrvatski jezik i književnost (jednopredmetni i dvopredmetni) prema ECTS sustavu; gostujući predavač na Odsjeku za slavistiku Filozofskoga fakulteta u Ljubljani u listopadu 2005.

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

27.08.1998. - 01.05.2001.

sveučilišni nastavnik, viši asistent humanističkih znanosti, polje jezikoslovlje, grana kroatistika

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

01.03.1994. - 26.02.1998.

sveučilišni nastavnik, asistent humanističkih znanosti, polje jezikoslovlje, grana kroatistika

Filološki odjel Pedagoškoga fakulteta

12.10.1987. - 28.02.1994.

profesor hrvatskoga jezika i književnosti

Pomorska škola Bakar

01.09.1987. - 11.10.1987.

profesor hrvatskoga jezika i književnosti

OŠ Moše Albahari

01.09.1986. - 28.07.1987.

profesor hrvatskoga jezika i književnosti

OŠ Rade Vranić Petar

25.03.1985. - 07.08.1986.

profesor hrvatskoga jezika i književnosti

CUTTK u Rijeci

01.06.1980. - 31.08.1980.

turistički vodič

Kompas, Novalja

Nagrade i priznanja

12.6.2023.

Povelja Grada Novalje za doprinos očuvanju zavičajnoga govora

19.5.2022.

Redovita članica Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti - Razred za filološke znanosti

31.5.2021.

Nagrada Grada Zagreba ediciji Povijest hrvatskoga jezika u kojoj je suautor

4.12.2020.

Nagrada za životno djelo Općine Kostrena za 2020. godinu

06.07.2019.

Srebrna povelja Matice hrvatske za Rječnik govora Novalje na otoku Pagu (u suautorstvu s I. Oštarićem)

05.05.2016.

Zahvala Filozofskoga fakulteta za postignuća časopisa "Fluminensia" (poslovi gl. urednika)

26.03.2013.

dobitnica Javnog priznanja Ličko-senjske županije za 2012.

12.05.2012.

članica suradnica Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti

06.12.2007.

Godišnja nagrada Općine Kostrena

03.11.2006.

dobitnica Nagrade J.J. Strossmayer za 2005. g. u području humanističkih znanosti

Članstva

16.12.2021. -

Međunarodna komisija Općeslavenskoga lingvističkoga atlasa

1.10.2021. -

Povjerenstvo za znanstvenoistraživačku djelatnost i poslijediplomske studije Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Rijeci

1.2020. -

Predsjednica Etičkoga povjerenstva Općine Kostrena

11.11.2017. - 1.10.2021.

Savjet Sveučilišta u Rijeci (zamjenica u dva mandata)

22.10.2013. - 01.06.2016.

Odbor za kulturu, odgoj i obrazovanje Općine Kostrena

2009. -

Odbor za dijalektologiju Razreda za filološke znanosti HAZU

25. 11. 2019. -

Odbor za leksikografiju Razreda za filološke znanosti HAZU

20. 1. 2020.

Odbor za normu hrvatskog standardnog jezika HAZU

Nastavna djelatnost

Kolegiji

1.10.2018. - 30.9.2020.

Uvod u dijalektologiju hrvatskoga jezika, Čakavsko/kajkavsko/štokavsko narječje, Dijalektologija hrvatskoga jezika, Odabrane teme iz povijesti i dijalektologije hrvatskoga jezika (jednopredmetni i dvopredmetni studij), Njegovanje kulturne baštine, izrada školskih dijalektnih rječnika, Onomastika, Hrvatska dijalektna frazeologija, Hrvatska narječja u dijalektnoj književnosti

Hrvatski jezik, jednopredmetni i dvopredmetni studij

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

nositelj kolegija

01.10.2017. - 30.09.2018.

Uvod u dijalektologiju hrvatskoga jezika, Čakavsko/kajkavsko/štokavsko narječje, Dijalektologija hrvatskoga jezika, Odabrane teme iz povijesti i dijalektologije hrvatskoga jezika (jednopredmetni i dvopredmetni studij)

Hrvatski jezik i književnost, jednopredmetni i dvopredmetni studij

Filozofski fakultet

nositelj kolegija

01.10.2016. - 30.09.2017.

Staroslavenski jezik, Čakavsko narječje, Uvod u dijalektologiju hrvatskoga jezika, Dijalektologija hrvatskoga jezika

Hrvatski jezik i književnost, jednopredmetni i dvopredmetni studij

Filozofski fakultet

voditelj

01.10.2015. - 01.10.2016.

Staroslavenski jezik, Uvod u dijalektologiju hrvatskoga jezika, Čakavsko narječje, Dijalektogija hrvatskoga jezika, Odabrane teme iz povijesti i dijalektologije hrvatskoga jezika, Dijalektologija hrvatskoga jezika: terenska istraživanja

Hrvatski jezik i književnost, jednopredmetni idvopredmetni

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

voditelj

01.10.2014. -

Odabrane teme povijesti i dijalektologije hrvatskoga jezika

HJK 2 diplomski

Filozofski fakultet

voditelj

01.10.2014. -

Hrvatska narječja u dijalektalnoj književnosti

Knjižničarstvo diplomski

Filozofski fakultet

voditelj

01.10.2011. -

Čakavsko narječje

Poslijediplomski doktorski studij Povijest i dijalektologija hrvatskoga jezika

Filozofski fakultet

voditelj

01.10.2010. -

Dijalektologija hrvatskoga jezika

Hrvatski jezik i književnost-2P nastavnički

Filozofski fakultet

voditelj

01.10.2007. - 30.09.2011.

Čakavsko narječje

Poslijediplomski doktorski studij Povijest i dijalektologija hrvatskoga jezika

Filozofski fakultet

suradnik

01.10.2007. -

Terenska istraživanja

Poslijediplomski doktorski studij Povijest i dijalektologija hrvatskoga jezika

Filozofski fakultet

voditelj

01.10.2007. -

Teorijski pristupi istraživanjima u dijalektologiji i povijesti jezika

Poslijediplomski doktorski studij Povijest i dijalektologija hrvatskoga jezika

Filozofski fakultet

suradnik

03.10.2006. - 30.09.2010.

Čakavsko/kajkavsko/štokavsko narječje (ciklički)

Hrvatski jezik i književnost-2P nastavnički

Filozofski fakultet

voditelj

03.10.2006. - 30.09.2010.

Uvod u dijalektologiju hrvatskoga jezika

Hrvatski jezik i književnost-2P nastavnički

Filozofski fakultet

voditelj

03.10.2006. -

Njegovanje kulturne baštine: izrada školskih dijalekatnih rječnika

Hrvatski jezik i književnost-1,2D nastavnički

Filozofski fakultet

voditelj

03.10.2006. -

Dijalektologija hrvatskoga jezika: leksikologija i leksikografija

Hrvatski jezik i književnost - 1D opći

Filozofski fakultet

voditelj

03.10.2006. -

Dijalektologija hrvatskoga jezika: mofologija

Hrvatski jezik i književnost-1,2D nastavnički, opći

Filozofski fakultet

voditelj

03.10.2006. -

Dijalektologija hrvatskoga jezika: terenska istraživanja

Hrvatski jezik i književnost-1,2P nastavnički

Filozofski fakultet

voditelj

03.10.2006. -

Dijalektologija hrvatskoga jezika: terenska istraživanja

Hrvatski jezik i književnost-1,2P nastavnički

Filozofski fakultet

voditelj

03.10.2006. -

Čakavsko/kajkavsko/štokavsko narječje (ciklički)

Hrvatski jezik i književnost-1P nastavnički

Filozofski fakultet

voditelj

01.10.2006. - 30.09.2010.

Razvoj i uspostava hrvatskih narječja

Hrvatski jezik i književnost-1P nastavnički

Filozofski fakultet

voditelj

01.10.2006. -

Uvod u dijalektologiju hrvatskoga jezika

Hrvatski jezik i književnost-1P nastavnički

Filozofski fakultet

voditelj

01.10.1994. - 30.09.2000.

Dijalektologija: terenska istraživanja

Hrvatski jezik i književnost - nastavnički

Filozofski fakultet

suradnik

01.10.1994. - 30.09.2000.

Staroslavenski jezik

Hrvatski jezik i književnost - nastavnički

Filozofski fakultet

suradnik

01.10.1994. - 30.09.2000.

Dijalektologija

Hrvatski jezik i književnost - nastavnički

Filozofski fakultet

suradnik

Mentor u završnim radovima

15.9.2022.

Umanjenice u govoru Imotskog

Lea Kujundžić

Hrvatski jezik i književnost, preddiplomski jednopredmetni

Filozofski fakultet

28.9.2021.

Načelo zavičajnosti u nastavi Hrvatskoga jezika na primjeru Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin,

Roberta Špoljarić

Hrvatski jezik i književnost, diplomski jednopredmetni

Filozofski fakultet

31.10.2019.

Morfologija deklinabilnih vrsta riječi u govoru Vrbovskoga

Tanja Vrbanac

Hrvatski jezik, dvopredmetni studij

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

12.9.2019.

Mofologija deklinabilnih riječi u govoru Zagorja Ogulinskog

Ines Puškarić

Hrvatski jezik, jednopredmetni studij

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

11.7.2019.

Konceptualna analiza poredbenih frazema u mjesnome govoru Tupljaka

Sanja Stranić

Hrvatski jezik, jednopredmetni studij

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

24.1.2019.

Jezične mijene u govoru Trviža

Ivan Miškulin

Hrvatski jezik, jednopredmetni studij

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

26.09.2018. -

Konceptualna analiza poredbenih frazema u mjesnome govoru Klane

Marina Bratović

HKJ, dvopredmetni, nastavnički

Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet

19.09.2018. -

Dijalektalna pripadnost dugoreškoga govora

Ana Polović

HJK, jednopredmetni, preddiplomski

Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet

19.09.2018. -

Pripadnost mjesnoga govora Rinkovca bednjansko-zagorskomu dijalektu kajkavskoga narječja

Filip Vrbanić

HJK, dvopredmetni, preddiplomski

Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet

19.09.2018. -

Određivanje pripadnosti crnoluškoga govora kajkavskomu narječju i goranskomu dijalektu

Nikolina Knaus

HJK, jednopredmetni, preddiplomski

Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet

19.09.2018. -

Tvorba umanjenica u govoru Tršća

Elena Rigler

HJK_dvopredmetni

Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet

19.09.2018. -

Murterska čakavština u poeziji Ive Šikića Balare

Antea Juraga

HJK-dvopredmetni

Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet

15.09.2017. -

Pripadnost govora Gomirja štokavskomu istočnohercegovačkomu dijalektu

Tanja Vrbanac

Hrvatski jezik i književnost, dvopredmetni studij

Filozofski fakultet

15.09.2017. -

Pripadnost govora Tupljaka čakavskomu ikavsko-ekavskomu dijalektu

Sanja Stranić

Hrvatski jezik i književnost, jednopredmetni studij

Filozofski fakultet

15.09.2017. -

Govor Letnice u odnosu na govor Janjeva

Petra Jozić

Hrvatski jezik i književnost, dvopredmetni studij

Filozofski fakultet

21.12.2016. -

Fonologija govora Prodana

Prodan, Ida

Hrvatski jezik i književnost, nastavnički

Filozofski fakultet u Rijeci

22.11.2016. -

Tvorba imenica obilježena značenja u mjesnom govoru Lopara

Matahlija, Martina

Hrvatski jezik i književnost, nastavnički

Filozofski fakultet u Rijeci

30.09.2016. -

Tvorba umanjenica u govoru Krapine

Vorih, Leonarda

Hrvatski jezik i književnost, nastavnički

Filozofski fakultet u Rijeci

19.09.2016. -

Derivacijska tvorba imenica u govoru Vranojelja

Kuzminski, Mateja

Hrvatski jezik i književnost, nastavnički

Filozofski fakultet u Rijeci

13.09.2016. -

Klasifikacija govora Ogulina

Daria Turković

Hrvatski jezik i književnost, jednopredmetni

Filozofski fakultet u Rijeci

13.09.2016. -

Strukturna analiza poredbenih frazema mjesnoga govora Klane

Bratović, Marina

Hrvatski jezik i književnost, dvopredmetni preddiplomski

Filozofski fakultet u Rijeci

15.07.2016. -

Tvorba imenica u govoru Goričana

Ana Varošanec

Hrvatski jezik i književnost, nastavnički

Filozofski fakultet u Rijeci

17.09.2015. -

Alijeteti i alteriteti draganićkoga govora

Krunoslav Šebetić

HJK- preddiplomski

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

17.09.2015. -

Mjesni govor Čovića

Valentina Rupčić

HJK - preddiplomski

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

15.09.2015. -

Tvorba umanjenica u govoru Podravskih Sesveta

Petra Šerbeđija

HJK-jednopredmetni nastavnički

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

16.07.2015. -

Derivacijska tvorba imenica u mjesnom govoru Kompolja (prema građi u rječniku Ričnik gacke čakavšćine - Konpoljski divan Milana Kranjčevića)

Jelena Odorčić

HJK jednopredmetni- nastavnički

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

09.07.2015. -

Sociolingvističko istraživanje leksika u suvremenome riječkom govoru (na čakavskom korpusu)

Yuliya Vazniak

DIPL-HJK-O

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

16.09.2014. -

Mjesni govor sela Durlinci

Ivana Lukšić

Hrvatski jezik i književnost -1P nastavnički

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

16.09.2014. -

Derivacijska tvorba imenica u mjesnom govoru Orleca

Iva Stambolija

Hrvatski jezik i književnost -1P nastavnički

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

15.09.2014. -

Određivanje pripadnosti govora Črečana kajkavskom narječju

Dijana Petran

Hrvatski jezik i književnost, preddiplomski

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

15.09.2014. -

Određivanje pripadnosti govora Goričana kajkavskomu narječju

Ana Varošanec

Hrvatski jezik i književnost, preddiplomski

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

15.09.2014. -

Određivanje pripadnosti govora Kunovca kajkavskomu narječju

Josipa Gal

Hrvatski jezik i književnost, preddiplomski

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

15.09.2014. -

Pripadnost mjesnoga govora Vranojelja bednjansko-zagorskomu dijalektu kajkavskoga narječja

Mateja Kuzminski

Hrvatski jezik i književnost, preddiplomski

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

15.09.2014. -

Određivanje pripadnosti govora Pušćina kajkavskom narječju

Ines Panić

Hrvatski jezik i književnost, preddiplomski

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

15.09.2014. -

Pripadnost mjesnoga govora Lopara

Martina Matahlija

Hrvatski jezik i književnost, preddiplomski

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

15.07.2014. -

Morfološki opis imenica mjesnoga govora Donjega Konovčaka

Tamara Oletić

Hrvatski jezik i književnost -1P nastavnički

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

30.09.2013. -

Frazeologija mjesnoga govora Orleca (sintaktički i semantički aspekt i konceptualna analiza)

Deželić, Antonela

Hrvatski jezik i književno st - D nastavnički

Filozofski fakultet

23.09.2013. -

Alijeteti i alteriteti mjesnoga govora Macinca

Hlapčić, Lea

Hrvatski jezik i književnost-1P nastavnički

Filozofski fakultet

12.09.2013. -

Pripadnost govora Podravskih Sesveta kajkavskome narječju

Šerbeđija, Petra

Hrvatski jezik i književnost-1P nastavnički

Filozofski fakultet

03.09.2013. -

Pripadnost govora Kompolja rubnom poddijalektu ikavsko-ekavskoga dijalekta čakavskoga narječja

Odorčić, Jelena

Hrvatski jezik i književnost-1P nastavnički

Filozofski fakultet

20.09.2012. -

Čakavske i južnonotranjske značajke mjesnoga govora Račica

Kinkela, Eugen

Hrvatski jezik i književnost-1P nastavnički

Filozofski fakultet

18.09.2012. -

Alijeteti i alteriteti u govoru Donjega Koncovčaka

Oletić, Tamara

Hrvatski jezik i književnost-1P nastavnički

Filozofski fakultet

19.07.2012. -

Govor Svetoga Bortula kraj Labina

Poldrugovac, Karla

Hrvatski jezik i književnost - D nastavnički

Filozofski fakultet

12.07.2012. -

Dijalektološki opis govora Rukavca

Mohorovičić, Hani

Hrvatski jezik i književnost-1P nastavnički

Filozofski fakultet

20.10.2011. -

Iz frazeologije govora Matulja

Sinčić, Ivona

Hrvatski jezik i književnost - D nastavnički

Filozofski fakultet

29.09.2011. -

Frazemi u govirima Magić Male, Siča i Davora

Radičević, Jasmina

Hrvatski jezik i književnost-1P nastavnički

Filozofski fakultet

28.09.2011. -

Iz frazeologije mjesnoga govora Lubenica

Kukuljan, Ida

Hrvatski jezik i književnost - D nastavnički

Filozofski fakultet

28.09.2011. -

Tromi naglasak u kajkavskom govoru Dijankovca

Hendelja, Andrej

Hrvatski jezik i književnost - D nastavnički

Filozofski fakultet

20.09.2011. -

Tvorba deminutiva u grobničkome govoru

Pavić, Lara

Hrvatski jezik i književno st - D nastavnički

Filozofski fakultet

24.10.2010. -

Toponimija Lipe

Iskra, Vedran

Hrvatski jezik i književnost - nastavnički

Filozofski fakultet

27.09.2010. -

Grobnička toponimija

Relja, Marin

Hrvatski jezik i književnost - nastavnički

Filozofski fakultet

14.07.2010. -

Konceptualna klasifikacija frazema mjesnoga govora Vrha

Mrakovčić, Josipa

Hrvatski jezik i književnost - nastavnički

Filozofski fakultet

26.04.2010. -

Fonologija govora Hrvatske Kostajnice

Tkalec, Dora

Hrvatski jezik i književnost - nastavnički

Filozofski fakultet

13.10.2009. -

Mjesni govor Zlobina

Krebelj, Tamara

Hrvatski jezik i književnost-1P nastavnički

Filozofski fakultet

06.10.2009. -

Mjesni govor Nerezina

Vešković, Doris

Hrvatski jezik i književnost-1P nastavnički

Filozofski fakultet

05.10.2009. -

Mjesni govor Crikvenice

Vasilić, Tea

Hrvatski jezik i književnost - nastavnički

Filozofski fakultet

21.09.2009. -

Dijalektološki pogled na govor Matulja

Sinčić, Ivona

Hrvatski jezik i književnost-1P nastavnički

Filozofski fakultet

21.09.2009. -

Sintaksa padeža mjesnoga govora Risike na otoku Krku

Peterlić, Saša

Hrvatski jezik i književnost - nastavnički

Filozofski fakultet

26.05.2009. -

Iz fonologije govora Tounja

Trdić, Marija

Hrvatski jezik i književnost - D nastavnički

Filozofski fakultet

21.10.2008. -

Fonologija govora Dragljana

Maras, Marijana

Hrvatski jezik i književnost - nastavnički

Filozofski fakultet

21.10.2008. -

Govor Kruševa

Čulina, Jelena

Hrvatski jezik i književnost - nastavnički

Filozofski fakultet

20.10.2008. -

O govoru Barata

Paliska, Martina

Hrvatski jezik i književnost - nastavnički

Filozofski fakultet

24.06.2008. -

Tvorba imenica s obilježenim značenjem u omišaljskom govoru

Karabaić, Kristina

Hrvatski jezik i književnost - nastavnički

Filozofski fakultet

25.02.2008. -

Fonologija vinarskoga idioma

Blažević, Natalija

Hrvatski jezik i književnost - nastavnički

Filozofski fakultet

22.10.2007. -

Sklonidba u mjesnom govoru Vozilića

Vozila, Silvia

Hrvatski jezik i književnost - nastavnički

Filozofski fakultet

21.05.2007. -

Fonologija govora Brovinja

Repac, Ivana

Hrvatski jezik i književnost - 2 nastavnički

Filozofski fakultet

26.02.2007. -

Fonologija govora Zartinja kraj Labina

Tenčić, Jelena

Hrvatski jezik i književnost - nastavnički

Filozofski fakultet

19.12.2006. -

Govor Mrkoplja

Crnić, Mirjana

Hrvatski jezik i književnost - nastavnički

Filozofski fakultet

24.10.2006. -

Frazeologija mjesnoga govora Crikvenice

Car, Andrea

Hrvatski jezik i književnost - nastavnički

Filozofski fakultet

24.10.2006. -

Mjesni govor Lokava

Petranović, Martina

Hrvatski jezik i književnost - nastavnički

Filozofski fakultet

24.07.2006. -

Fonologija govora Paladnjaka kraj Žminja

Miličić, Andrejina

Hrvatski jezik i književnost - nastavnički

Filozofski fakultet

20.03.2006. -

Govor Karojbe (Močiboba)

Močibob, Iva

Hrvatski jezik i književnost - nastavnički

Filozofski fakultet

24.01.2006. -

Iz sintakse prijevoda djela Emil i Lonneberga Astrid Lindgren sa švedskog na vrbničku čakavštinu

Valković Sokolić, Dina

Hrvatski jezik i književnost - nastavnički

Filozofski fakultet

23.11.2005. -

Frazeologija ravnogorskoga govora

Burić, Majda

Hrvatski jezik i književnost - nastavnički

Filozofski fakultet

19.07.2005. -

Mjesni govor Donjih Trpuca

Rafaelić, Sandra

Hrvatski jezik i književnost - nastavnički

Filozofski fakultet

15.03.2005. -

Frazeologija mjesnoga govora Krcula

Barišić, marija

Hrvatski jezik i književnost - nastavnički

Filozofski fakultet

09.06.2003. -

Mjesni govor Mandalenčića

Mijandrušić, Kristina

Hrvatski jezik i književnost - nastavnički

Filozofski fakultet

14.05.2002. -

Dijalektološki opis mjesnoga govora Gornje Večeriske (Vitez)

Frljić, Andrijana

Hrvatski jezik i književnost - nastavnički

Filozofski fakultet u Puli

05.06.2000. -

Jezične značajke mjesnoga govora Lipe

Drpić, Irena

Hrvatski jezik i književnost - nastavnički

Filozofski fakultet

Gostujući nastavnik

01.10.2009. - 30.09.2010.

Hrvatski jezik i zavičajnost u nastavi

učitelj

Učiteljski fakultet u Rijeci i Odjel u Gospiću

voditelj

01.10.1994. - 30.09.1996.

Dijalektologija

Hrvatski jezik i književnost - nastavnički

Filozofski fakultet u Puli

suradnik

01.10.1994. - 30.09.1996.

Staroslavenski jezik

Hrvatski jezik i književnost - nastavnički

Filozofski fakultet u Puli

suradnik

Osobni razvoj

26.09.2014. -

Kako pokrenuti znanstveni časopis: od ideje do e-časopisa VII 3

Financiranje: 7 sati

22.05.2014. -

Radionica o arhiviranju i dokumentiranju jezične građe (voditelj prof. Peter Austin, London)

Financiranje: 5

01.09.2011. -

e-učenje u nastavi

Financiranje: 20

Znanstvena djelatnost

Znanstveni radovi

2023.

Jezične značajke hrvatskih rukopisa pisanih glagoljicom koji se odnose na riječki augustinski samostan

Vranić, Silvana

.FLUMINENSIA - 35 7–25

https://hrcak.srce.hr/clanak/442453

A1 WOS

2022.

O suglasju hrvatskih idioma poezijom. Maslinov vijenac 6, Baštinski dani Croatia rediviva 2016 – 2020.

Vranić, Silvana

Fluminensia - 34 219–239

https://hrcak.srce.hr/file/405932

A1 WOS A1

2021.

U SPOMEN AKADEMIK GORAN FILIPI (1954. – 2021.)

Vranić, Silvana

Problemi sjevernog Jadrana - 19 199-201

https://hrcak.srce.hr/file/397280

A2

2021.

Fonološki opis Kršana u Istri

Vranić, Silvana

Hrvatski dijalektološki zbornik - 25 289-303

https://hrcak.srce.hr/file/390539

A1 WOS

23.12.2019.

JEZIČNE ZNAČAJKE TEMPORALA DRUGOGA BERAMSKOGA (LJUBLJANSKOGA) BREVIJARA S GLEDIŠTA POVIJESNE DIJALEKTOLOGIJE

Vranić, Silvana

Slovo - 70 265-284 doi:10.31745/s.70.12

Q3 A1

01.11.2019.

Govor Vele Učke unutar čakavskoga ekavskoga dijalekta

Vranić, Silvana

Zbornik Lovranšćine - 6 109-117

19.11.2018.

Načela izrade Rječnika kostrenskoga govora

Vranić, Silvana

Zbornik "Život, kultura i povijest Kostrene" 7 - 1 75-82

Preuzeto sa:http://bib.irb.hr/prikazi-rad?rad=962746

2018.

Prva monografija o neocirkumfleksu u čakavskom narječju. Sanja Zubčić Neocirkumfleks u čakavskom narječju

Vranić, Silvana

Fluminensia - 30 299-329

https://hrcak.srce.hr/file/295067

A1

30.12.2017.

Refleksi *o u istarskim čakavskim govorima zastupljenim u dijalektološkim atlasima.

Vranić, Silvana

Hrvatski dijalektološki zbornik - 21 283-297

A2

2017.

Prilog istraživanju leksičkih promjena u govoru Vrbnika na otoku Krku

Vranić, Silvana

Zbornik za narodni život i običaje - 59 87-98

2015.

Dialects in and around small urban centres in the northern Čakavian area: The current situation

Vranić, Silvana ; Zubčić, Sanja

Language Varieties Between Norms and Attitudes - South Slavic Perspectives : Proceedings from the 2013 CALS Conference; Peter Lang Edition - 49-68

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=755693

A1

2015.

Jezična arheologija govora Mrkoči u Istri Radoslava Runka, Radoslav Runko, Rječnik govora zaseoka Mrkoči u Istri

Vranić, Silvana

Zadarska smotra : časopis za kulturu, znanost i umjetnost - LIX 202-205

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=822293

2014.

PARČIĆEV RUKOPISNI RJEČNIK HRVATSKOGA JEZIKA

Vranić, Silvana

Riječki filološki dani 9 - 319-328

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=661927

2014.

Riječ o rječniku „Čakavske besede moje i sih mojih z Šmrike i Kraljevice“ Ivanke Bralić

Vranić, Silvana

Zadarska smotra : časopis za kulturu, znanost i umjetnost - LXIII 212-214

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=721529

2014.

Skica za portret dijalektologa Petra Šimunovića

Vranić, Silvana

Časopis za filološka istraživanja Fluminensia - 26 1-16

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=738532

A1 WOS

2014.

Turcizmi u frazemima hrvatskih govora

Vranić, Silvana; Zubčić, Sanja

Filologija - 1 103-146

http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=172850

A1

2013.

Dijalektološki usmjerena i utemeljena povijest hrvatskoga jezika, uz knjigu "Zajednička povijest hrvatskih narječja, 1. Fonologija" Ive Lukežić

Vranić, Silvana

Čakavska rič : polugodišnjak za proučavanje čakavske riječi - XLI 209-213

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=657653

A2

2013.

Zasebnosti čakavskoga buzetskoga dijalekta u odnosu na čakavski ekavski dijalekt

Vranić, Silvana;

Od indoeuropeistike do kroatistike, Zbornik u čast Daliboru Brozoviću - 519-536

2013.

Klasifikacijske odrednice korčulanskoga govora u Rječniku govora grada Korčule

Vranić, Silvana;

Književno stvaralaštvo, jezik i kultura na otoku Korčuli, Zbornik radova sa znanstvenog skupa Književno stvaralaštvo, jezik i kultura na otoku Korčuli održanog u Korčuli od 30. svibnja do 1. lipnja 2012. - 1 221-230

2013.

Pripadnost govora Račica čakavskomu ikavsko-ekavskomu dijalektu

Vranić, Silvana;

Hrvatski dijalektološki zbornik 18., Znanstveni skup o hrvatskim dijalektima - 301-318

A2

2012.

Strukturalna analiza turcizama u frazemima hrvatskih štokavskih govora

Vranić, Silvana ; Zubčić, Sanja

Bosanskohercegovački slavistički kongres : Zbornik radova. Knjiga 1 - 685-693

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=540064

A1

2012.

Naglasni tip b u imenica govora sjeverozapadnoga makrosustava na otoku Pagu

Vranić, Silvana;

Zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenoga skupa Peti hrvatski slavistički kongres - 1 357-364

2011.

Prilog klasifikaciji jugozapadnoga istarskog dijalekta čakavskoga narječja

Vranić, Silvana

Zadarska smotra : časopis za kulturu, znanost i umjetnost - LX 278-280

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=540745

2011.

O paškim govorima

Vranić, Silvana;

Toponimija otoka Paga - 619-635

2010.

Prva cjelovita sinteza čakavskoga narječja

Vranić, Silvana

Zadarska smotra : časopis za kulturu, znanost i umjetnost - LIX 221-224

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=539673

2010.

Govori Lovranšćine u dosadašnjoj dijalektološkoj literaturi

Nežić, Ivana ; Vranić, Silvana

Zbornik Lovranšćine - 1 301-312

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=460875

2010.

Naglasni tipovi imenica u govoru Novalje na Pagu

Vranić, Silvana

Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje - 36 203-222

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=460942

A1 WOS

2009.

Prilog istraživanju govora Obrova

Vranić, Silvana

Obdobja 26 - 109-118

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=334802

A1

2009.

Kriteriumi za klasifikacija na hrvatskite i makedonskite organski idiomi vo dijalektološkite trudovi / Klasifikacijski kriteriji hrvatskih i makedonskih organskih idioma u dijalektološkim raspravama

Vranić, Silvana

Makedonsko-hrvatski književni i kulturni vrski, Zbornik na trudovi 2 - 335-352

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=337243

A1

2009.

O jeziku hrvatskih pisaca u Bačkoj

Vranić, Silvana

Kolo : časopis Matice hrvatske - 5-6 251-256

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=462987

2009.

Hrastini prilozi o otočnim govorima sjevernoga hrvatskoga primorja

Vranić, Silvana;

Hrvatski dijalektološki zbornik 15, XI. međunarodni znanstveni skup o hrvatskim dijalektima - 125-141

A2

2008.

Prilog istraživanju govora Brgudca

Vranić, Silvana

Zbornik Riječki filološki dani 7 - 753-762

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=334820

2008.

Vrsna analiza i sinteza grobničkoga govora

Vranić, Silvana

Novi Kamov - 27 80-84

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=399043

2008.

Škrljevski idiom kao primjer čakavske opstojnosti

Vranić, Silvana

Svitak - 1 61-66

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=399071

2008.

Iz fonologije govora Mrkoplja

Vranić, Silvana ; Crnić, Mirjana

Čakavska rič, Polugodišnjak za proučavanje čakavske riječi - XXXVI 119-132

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=334720

A2

2008.

Fonološke napomene o govoru Brovinja u Istri

Vranić, Silvana ; Nežić, Ivana

Fluminensia : časopis za filološka istraživanja - 20 39-50

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=334739

A1

2008.

Grobnički govori u svjetlu novih istraživanja

Vranić, Silvana ; Vulić, Sanja

Čakavska rič, polugodišnjak za proučavanje čakavske riječi - XXXVI 145-158

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=399010

A2

2008.

Frazeologija mjesnoga govora Krcula

Barišić, Marija; Vranić, Silvana;

Libar žminjski - 2 133-145

2008.

Čakavsko-štokavski odnosi u govorima jugoistočnoga makrosustava na otoku Pagu

Vranić, Silvana;

Hrvatski dijalektološki zbornik 14, Znanstveni skup o hrvatskim dijalektima: Hrvatski štokavski dijalekti - 14 119-134

A2

2008.

Obradba glagola u samostalnim rječnicima čakavskih govora objavljenim u 21. st.

Vranić, Silvana;

Hrvatski dijalektološki zbornik, 14, 4. međunarodni leksikološko-leksikografski znanstveni skup: Dijalektna leksikografija - 247-257

A2

2007.

Novi čakavski libar

Vranić, Silvana

Fluminensia : časopis za filološka istraživanja - 19 97-104

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=334592

A1

2007.

O čakavskoj akcentuaciji u svjetlu nelinearnoga pristupa

Vranić, Silvana

Čakavska rič : polugodišnjak za proučavanje čakavske riječi - XXXV 219-226

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=334516

A2

2007.

O Kolanu i životu Kolanaca riječima

Vranić, Silvana

Čakavska rič : polugodišnjak za proučavanje čakavske riječi - XXXV 227-230

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=334564

A2

2007.

Hammov prinos proučavanju paških govora

Vranić, Silvana;

Zbornik Josip Hamm i njegovo djelo, Međunarodni znanstveni skup povodom 100. obljetnice rođenja Josipa Hamma - 171-178

2007.

Rubnost kao kriterij u klasifikaciji čakavskoga ekavskoga dijalekta

Vranić, Silvana;

U službi jezika. Zbornik u čast Ivi Lukežić - 33-46

2007.

Kostrenska čakavština u pjesmama Katje Šepić Usmiani

Vranić, Silvana;

Zbornik Život, kultura i povijest Kostrene 2 - 141-154

2006.

Čakavska akcentuacija u sinkroniji i dijakroniji

Vranić, Silvana

Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje - 32 417-420

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=334080

A1 WOS

2006.

Tragom istraživanja turnanskoga i delničkoga govora

Vranić, Silvana

Fluminensia : časopis za filološka istraživanja - 18 208-213

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=334631

A2

2006.

Prilog istraživanju govora Karojbe

Vranić, Silvana ; Močibob, Iva

Fluminensia : časopis za filološka istraživanja - 2 23-36

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=334024

A1

2006.

Odnos infinitiva i prezenta u govorima sjeverozapadnoga makrosustava na otoku Pagu

Vranić, Silvana

Croatica et slavica Iadertina - 2 57-72

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=264383

A2

2006.

Riječka cakavica u Strohalovu djelu

Vranić, Silvana

Svjetlo, časopis z kulturu, umjetnost i društvena zbivanja - 3-4 171-180

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=264355

2006.

O mjesnome govoru Staroda

Vranić, Silvana;

Diahronija in sinhronija v dialektoloških raziskavah, Logarjevi dnevi - 4th international dialectological symposium - 124-130

A1

2006.

Proučavanje čakavskih govora u XX. st.

Vranić, Silvana;

Hrvatski jezik u XX. stoljeću, zbornik - 185-208

2005.

Dijalektološke napomene o govoru Kolana na otoku Pagu

Vranić, Silvana;

Oštarić, Ivo, Rječnik kolanjskoga govora ili Ričnik mista Kolana na otoku Pagu - 9-21

2004.

O govorima čakavskoga ekavskoga dijalekta na području grada Rijeke

Vranić, Silvana

Sveti Vid - 9 73-86

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=164550

2004.

Sinteza mozaika hrvatske štokavštine

Vranić, Silvana

Fluminensia

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=272650

A2

2004.

O kontaktu hrvatskih čakavskih i slovenskih južnonotranjskih idioma u graničnome području

Vranić, Silvana ; Drpić, Irena

Zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenog skupa Riječki filološki dani - 567-578

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=176544

2004.

Glagolski oblici u govoru Metajne na otoku Pagu

Vranić, Silvana

Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje - 30 203-241

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=177792

A1 WOS

2004.

O govorima čakavskoga ekavskoga dijalekta na području grada Rijeke

Vranić, Silvana

Sveti Vid - 9 73-86

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=164550

2004.

Iz kostrenske frazeologije

Vranić, Silvana;

Zbornik Život, kultura i povijest Kostrene - 1 139-152

2003.

Iz sintakse paških čakavskih govora

Vranić, Silvana

Hrvatski dijalektološki zbornik - 12 149-166

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=164560

A2

2003.

Čakavsko u Parčićevoj književnojezičnoj koncepciji

Vranić, Silvana

Fluminensia : časopis za filološka istraživanja - 1 25-42

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=164557

A2

2002.

Novi dijalekatni hrvatski rječnik

Vranić, Silvana

Fluminensia

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=272622

A2

2002.

Prilog istraživanju ikavsko-ekavskih govora čepićkoga tipa

Vranić, Silvana

Fluminensia

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=272632

A2

2002.

O fonološkome sustavu mjesnoga govora Metajne

Vranić, Silvana

Čakavska rič - 30 111-136

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=88616

A2

2002.

Općehrvatska jednadžba/o/>/V/</l/u govorima ekavskoga dijalekta čakavskoga narječja

Vranić, Silvana;

Međunarodni znanstveni skup Riječki filološki dani 4 - 555-569

2001.

O nekim ikavskim čakavskim govorima uz zapadnu granicu ekavskoga čakavskog dijalekta

Vranić, Silvana

Riječ - 7 58-69

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=88607

2001.

Podsustavi unutar ekavskoga dijalekta čakavskoga narječja

Vranić, Silvana;

Drugi hrvatski slavistički kongres, Zbornik radova 1 - 651-658

2000.

Jezične značajke mjesnoga govora Lipe

Drpić, Irena ; Vranić, Silvana

Fluminensia - 12 17-36.

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=94463

A2

2000.

Čakavština riječkoga prigrađa u drugoj polovini 19. st. u odnosu na današnju

Vranić, Silvana;

Međunarodni znanstveni skup Riječki filološki dani 3 - 495-503

1999.

O lokativu i instrumentalu jednine m. i s. r. zamjeničke deklinacije u čakavskim ekavskim govorima

Vranić, Silvana

Riječ - 5 80-90

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=43016

1999.

Neke morfonološke (i morfološke) značajke sjeverozapadnočakavskih rubnih govora

Vranić, Silvana;

Hrvatski dijalektološki zbornik 11, Znanstveni skup o hrvatskim dijalektima - 49-61

A2

1998.

Nova klasifikacija govora otoka Krka

Vranić, Silvana

Fluminensia : časopis za filološka istraživanja - 10 158-164

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=659387

A2

1998.

Udio dijalektizama" iz srodnih razrječjah" u Šulekovim rječnicima

Vranić, Silvana;

Zbornik o Bogoslavu Šuleku, Znanstveni skup o Bogoslavu Šuleku - 191-205

1998.

Idiom Breze - dio liburnijskoga podsustava ekavskoga dijalekta čakavskoga narječja

Vranić, Silvana;

Zbornik Društva za povjesnicu Klana - 4 9-20

1996.

Nova izdanja o glagoljici (Frane Paro, "Glagoljska početnica" ; Josip Bratulić, "Leksikon hrvatske glagoljice")

Vranić, Silvana

Fluminensia : časopis za filološka istraživanja - 8 276-281

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=659386

A2

1996.

Dijalektološki pogled na mjesni govor Lisca

Vranić, Silvana;

Zbornik Društva za povjesnicu Klana 2, Kulturno-znanstveni skup II. dani dr. M. Laginje - 55-67

1996.

Pokušaj utvrđivanja čakavskih značajki u Kurelčevim tekstovima

Vranić, Silvana;

Međunarodni znanstveni skup Riječki filološki dani 1 - 119-130

1996.

Realizacija finalnoga slogovnoga /l/ u govorima čakavskoga narječja

Vranić, Silvana;

Hrvati i Mađari u svjetlu prožimanja kultura i jezika, priopćenja hrvatskih sekcija III. međunarodnoga slavističkoga skupa "Teorija i praksa nastave slavenskih jezika" - 2 275-291

A1

1996.

Mjesni govor Škalnice u jezičnomu okružju

Vranić, Silvana;

Zbornik Društva za povjesnicu Klana - 3 9-20

1995.

Koliko je fonološki sustav mjesnoga govora Lisca čakavski

Vranić, Silvana

Fluminensia - 7 39-58

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=29247

A2

1995.

Za dijalekatnu kartu čakavskih ikavsko-ekavskih govora u Istri

Vranić, Silvana

Riječ - 1 71-82

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=29356

1994.

Opis fonološkog sustava mjesnoga govora Novalje na otoku Pagu

Vranić, Silvana

Fluminensia : časopis za filološka istraživanja - 6 79-93

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=659379

A2

1993.

Naznake fonologije čakavskih govora otoka Paga

Vranić, Silvana

Fluminensia: časopis za filološka istraživanja - 5 109-124

A2

Znanstvene knjige

2023.

Čakavština u "Riečkom novom listu" u 1913. i 1914., Širinom filološke misli. Zbornik u čast Diani Stolac, str. 651-659

suautor

Silvana Vranić

Borana Morić Mohorovičić, Anastazija Vlastelić

Hrvatska sveučilina naklada, Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet Zagreb - Rijeka

2022.

Wiesław Boryś (1939. – 2021.), Ljetopis Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti za 2021., knj. 125, str. 621–624.

suautor

Neidhardt, Velimir i dr.

Ljetopis Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti

Vretenar, Dario (ur.).

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti Zagreb

https://www.info.hazu.hr/wp-content/uploads/2022/04/Ljetopis-HAZU-125_za-2021.pdf

2021.

Fonološki opis Berma // Kroz prostor i vrijeme, str. 285-300

suautor

Vranić, Silvana

Zbornik u čast Miri Menac- Mihalić

Frančić, Anđela ; Kuzmić, Boris ; Malnar Jurišić, Marija

FF Zagreb Zagreb

https://doi.org/10.17234/9789531758635.21

2021.

Vernakularni elementi u Drugome beramskom brevijaru // Studije o Drugome beramskom brevijaru.

autor

Silvana Vranić

Bibliotheca Glagolitica Croatica

Mihaljević, Milan ; Radošević, Andrea

Staroslavenski institut Zagreb

2020.

L 1904 'имеющий ВЕСНУШКИ' // Серия Лексико- Словообразовательная, Выпуск 12, Личные Черты Человека

suautor

Doliński, Ignacy Maciej; Vranić, Silvana; Frančić, Anđela

Общеславянскийлингвистический Атлас(Ола)

Вендина, Т. И.

Институт русского языка им. В. В. Виноградова РАН ; Институт славяноведения РАН ; Издательство «Нестор-История» Москва ; Cанкт-Петербург

2020.

Riječki govor u Strohalovim zapisima hrvatske riječke usmene književnosti 19. st. // Tragovi građanske tradicije. Zbornik radova s kolokvija Riječka građanska kultura 19. stoljeća

autor

Silvana Vranić

Lukežić, Irvin ; Zubčić, Sanja

Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet, Odsjek za kroatistiku Rijeka

2020.

Klanjski poredbeni frazemi u konceptima, Dijalekti, jezična povijest i tradicija. Zbornik u čast Josipu Liscu

suautor

Bratović, Marina, Silvana Vranić

Bratulić, Josip ; Čupković, Gordana ; Galić, Josip

Sveučilište u Zadru - Matica hrvatska - Ogranak Matice hrvatske u Zadru Zadar - Zagreb - Zadar

2019.

Milan Moguš : 1927. – 2017., , Zagreb: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti. Sv. 221.

suautor

Kusić, Zvonko; Kovačec, August; Menac-Mihalić, Mira, Vranić, Silvana; Frančić, Anđela; Schubert, Bojana, Filipović, Ivana

Spomenica preminulim akademicima

August Kovačec

HAZU Zagreb

https://dizbi.hazu.hr/a/?pr=iiif.v.a&id=1510735&tify=%7B%22pages%22%3A%5B1%5D%7D

2019.

Štokavski ikavski govori u Gorskome kotaru

urednik

Mirjana Crnić-Novosel

Vranić, Silvana; Jozić, Željko

Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje Zagreb

01.06.2018.

Hrvatska narječja, dijalekti i govori u 20. st. ( Croatian Dialect Groups, Dialects and Vernaculars in the 20th Century ) u: Povijest hrvatskoga jezika, 5. knjiga: 20. stoljeće - prvi dio

autor poglavlja

Vranić, Silvana; Zubčić, Sanja

Povijest hrvatskoga jezika

Bičanić, Ante

Croaticum Zagreb

01.05.2018.

Višerječne strukture u novaljskom govoru, u: Od fonologije do leksikologije, Zbornik u čast Mariji Turk

autor poglavlja

Vranić, Silvana

Biblioteka Fluminensia

Stolac, Diana

Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet, Odsjek za kroatistiku Rijeka

01.10.2017.

Morfologija pridjeva u govoru Kostrene, u: Definitely Perfect, Festschrift for Janneke Kalsbeek

autor poglavlja

Vranić, Silvana

Pegasus Oost-Europese Studies 29

Genis, Rene ; de Haard, Eric ; Lučić, Radovan

Uitgeverij Pegasus Amsterdam

01.05.2017.

Romanizmi u rječnicima paških govora, str. 19-31.

autor poglavlja

Vranić, Silvana

Domaća rič 12

Paštar, Ivan

Ogranak Matice hrvatske u Zadru, Ogranak Matice hrvatske u Pagu Pag - Zadar

30.12.2016.

Bibliografija radova akademika Petra Šimunovića, str. 32-72.

autor poglavlja

Frančić, Anđela; Vranić, Silvana

Spomenica preminulim akademicima, Petar Šimunović 1933. - 2014.

August Kovačec

HAZU Zagreb

30.12.2016.

Naglasni tipovi pridjeva u kostrenskom govoru, str. 413-420.

autor poglavlja

Vranić, Silvana

Šesti Hrvatski slavistički kongres

Botica, Stipe, Davor Nikolić, Josipa Tomašić, Ivana Vidović Bolt

Hrvatsko filološko društvo Zagreb

30.05.2016.

Rječnik govora Novalje na otoku Pagu

autor

Vranić, Silvana; Oštarić, Ivo

Denona d.o.o., Zagreb

Crnić Novosel, Mirjana

Grad Novalja, Ogranak Matice hrvatske u Novalji, Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci Novalja

http://www.novalja.hr/index.php?news=15062016f5e5

30.11.2015.

Omišaljska čakavština u poeziji Nikole Kraljića

autor poglavlja

Vranić, Silvana

Ines Srdoč-Konestra

Filozofski fakultet u Rijeci

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=822380

2013.

Zasebnosti čakavskoga buzetskoga dijalekta u odnosu na čakavski ekavski dijalekt

autor poglavlja

Vranić, Silvana

Matasović, Ranko

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=642214

2011.

O paškim govorima

autor poglavlja

Vranić, Silvana

Skračić, Vladimir

Sveučilište u Zadru, Centar za jadranska onomastička istraživanja, projekt Onomastica adriatica

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=460936

2011.

O govoru Punte Križa

autor poglavlja

Vranić, Silvana

Gović, Vana

Lošinjski muzej

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=539231

2011.

Govori sjeverozapadnoga makrosustava na otoku Pagu, 2. Morfologija

autor

Vranić, Silvana

Matica hrvatska, Ogranak Novalja ; Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=511468

2010.

Dijalektološke napomene o govorima naselja Općine Matulji

autor poglavlja

Vranić, Silvana

Surina, Vinko ; Matetić, Milovan

Općina Matulji

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=460918

2008.

Frazeologija mjesnoga govora Krcula

autor poglavlja

Barišić, Marija ; Vranić, Silvana

Krajcar, Slavko

Katedra Čakavskog sabora Žminj

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=337137

2008.

Riječnik filološki dani 7, Zbornik radova

urednik

Vranić, Silvana, Ines Srdoč-Konestra

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=721087

2007.

Rubnost kao kriterij u klasifikaciji čakavskoga ekavskoga dijalekta

autor poglavlja

Vranić, Silvana

Vranić, Silvana

Filozofski fakultet u Rijeci, Odsjek za kroatistiku

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=333629

2007.

U službi jezika. Zbornik u čast Ivi Lukežić

urednik

Vranić, Silvana

Filozofski fakultet u Rijeci, Odsjek za kroatistiku

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=339672

2007.

Grobnički govor XX. stoljeća (gramatika i rječnik)

urednik

Lukežić, Iva ; Zubčić, Sanja

Katedra Čakavskog sabora Grobnišćine

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=334769

2006.

Riječki filološki dani 6, Zbornik radova

urednik

Vranić, Silvana, Ines Srdoč-Konestra

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=721085

2005.

Dijalektološke napomene o govoru Kolana na otoku Pagu

autor poglavlja

Vranić, Silvana

Oštarić, Ivo

Matica hrvatska

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=222321

2005.

Čakavski ekavski dijalekt: sustav i podsustavi

autor

Vranić, Silvana

Odsjek za kroatistiku Filozofskoga fakulteta u Rijeci

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=222391

2002.

Govori sjeverozapadnoga makrosustava na otoku Pagu. 1. Fonologija

autor

Vranić, Silvana

Matica hrvatska, Ogranak ; Filozofski fakultet Sveučilišta

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=127394

Pozvana predavanja

10.5.2019.

Hrvatska narječja u Gavranovoj drami Hotel Babilon

Silvana Vranić

Jagiellońsko sveučilište, Krakow

26.10.2011.

Hrvatski jezik njim samim - Croatian language by itself (Incorporating the Diaspora in Contemporary Croatian Studies)

Vranić, Silvana

Harriman institute, New York

04.05.2007.

Kostrenska čakavština u pjesmama Katje Šepić Usmiani

Vranić, Silvana

Kostrena, Republika Hrvatska

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=333576

25.02.2006.

O mjesnome govoru Staroda

Vranić, Silvana

Maribor, R Slovenija

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=264288

01.10.2005.

Čakavski ekavski dijalekt

Vranić, Silvana

Filofska fakulteta, Ljubljana

21.01.2005.

Proučavanje čakavskih govora u 20. st.

Vranić, Silvana

Zagreb, Republika Hrvatska

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=222351

29.11.2003.

Iz kostrenske frazeologije

Vranić, Silvana

Kostrena, R Hrvatska

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=177715

10.11.2000.

Općehrvatska jednadžba /o/ &gt; /V/ &lt; /l/ u govorima ekavskoga dijalekta čakavskoga narječja

Vranić, Silvana

Rijeka, Republika Hrvatska

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=88635

14.09.1999.

Podsustavi unutar ekavskoga dijalekta čakavskoga narječja

Vranić, Silvana

Republika Hrvatska

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=88619

30.05.1998.

Čakavština riječkoga prigrađa u drugoj polovini 19. st. u odnosu na današnju

Vranić, Silvana

Rijeka, Republika Hrvatska

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=42983

24-25. veljače 2006.

O mjesnome govoru Staroda

Vranić, Silvana

Maribor, R Slovenija

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=264288

20-21. siječnja 2005.

Proučavanje čakavskih govora u 20. st.

Vranić, Silvana

Zagreb, Republika Hrvatska

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=222351

9.-11. studenoga 2000.

Općehrvatska jednadžba /o/ &gt; /V/ &lt; /l/ u govorima ekavskoga dijalekta čakavskoga narječja

Vranić, Silvana

Rijeka, Republika Hrvatska

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=88635

14.-18. rujna 1999.

Podsustavi unutar ekavskoga dijalekta čakavskoga narječja

Vranić, Silvana

Republika Hrvatska

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=88619

24-25. veljače 2006.

O mjesnome govoru Staroda

Vranić, Silvana

Maribor, R Slovenija

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=264288

20-21. siječnja 2005.

Proučavanje čakavskih govora u 20. st.

Vranić, Silvana

Zagreb, Republika Hrvatska

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=222351

9.-11. studenoga 2000.

Općehrvatska jednadžba /o/ &gt; /V/ &lt; /l/ u govorima ekavskoga dijalekta čakavskoga narječja

Vranić, Silvana

Rijeka, Republika Hrvatska

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=88635

14.-18. rujna 1999.

Podsustavi unutar ekavskoga dijalekta čakavskoga narječja

Vranić, Silvana

Republika Hrvatska

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=88619

4. 05. 2007.

Kostrenska čakavština u pjesmama Katje Šepić Usmiani

Vranić, Silvana

Kostrena, Republika Hrvatska

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=333576

29. 11. 2003.

Iz kostrenske frazeologije

Vranić, Silvana

Kostrena, R Hrvatska

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=177715

3.05.12.1998.

Čakavština riječkoga prigrađa u drugoj polovini 19. st. u odnosu na današnju

Vranić, Silvana

Rijeka, Republika Hrvatska

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=42983

4. 05. 2007.

Kostrenska čakavština u pjesmama Katje Šepić Usmiani

Vranić, Silvana

Kostrena, Republika Hrvatska

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=333576

29. 11. 2003.

Iz kostrenske frazeologije

Vranić, Silvana

Kostrena, R Hrvatska

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=177715

3.05.12.1998.

Čakavština riječkoga prigrađa u drugoj polovini 19. st. u odnosu na današnju

Vranić, Silvana

Rijeka, Republika Hrvatska

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=42983

Kongresna priopćenja

20.10.2022. - 22.10.2022.

Kurelčevo izdanje Budinićevih Psalama

Vranić, Silvana

kongresno priopćenje

Glagoljaštvo – baština, tradicija, inovacija Krk

https://stin.hr/glagoljastvo2022/

10.10.2022. - 12.10.2022.

Osobna imena u Rječniku roverskih i okolnih govora S. Kalčića, G. Filipija i V. Milovana

Vranić, Silvana

kongresno priopćenje

10. Skokovi etimološko-onomastički susreti Zagreb

https://www.info.hazu.hr/events/konferencija-10-skokovi-etimolosko-onomasticki-susreti/

24.6.2021. - 26.6.2021.

Žminjski govor u kontekstu očuvanja organskih govora kao nematerijalne kulturne baštine

Vranić, Silvana

kongresno priopćenje

Međunarodni znanstveni skup CLARC 2021 – JEZIK I KULTURA Rijeka

https://cji.uniri.hr/clarc2021/hr/

8.11.2019.

Fonologija govora Berma u Istri

Silvana Vranić

izlaganje

Svečani kolokvij u čast prof. dr. sc. Miri Menac-Mihalić Zagreb

28.9.2019.

Usporedba temporala i sanktorala Drugoga beramskoga (ljubljanskoga) brevijara kroz prizmu povijesne dijalektologije

Silvana Vranić

izlaganje

Sedmi hrvatski slavistički kongres Šibenik

27.4.2019.

Govor Vele Učke unutar čakavskoga ekavskoga dijalekta

Silvana Vranić

izlaganje

Znanstveni skupu I te gori visokost ide daže pod oblaki: Život na Učki i oko Učke kroz stoljeća Lovran

06.10.2018.

Jezične značajke drugoga dijela Drugoga beramskoga (ljubljanskoga) brevijara s gledišta povijesne dijalektologije

Silvana Vranić

izlaganje

Rimski brevijari Poreč - Pazin

08.06.2018.

Jezična raznolikost kroz dijalektne karte hrvatskih narječja (u usporedbi s OLA kartama)

Silvana Vranić

izlaganje

CLARC2018 Rijeka

11.12.2017.

Norm in the language of Istrian Glagolitic breviaries

Silvana Vranić, Sanja Zubčić

izlaganje

ASEEES 49th Annual Convention Chicago, IL

24.11.2017.

Načela izrade rječnika govora Kostrene

Vranić, Silvana

Izlaganje

Znanstveno-stručni skup "Život, kultura i povijest Kostrene" Kostrena

23.09.2017.

Neke dijalektne značajke u Drugom beramskom (ljubljanskom) brevijaru

Silvana Vranić

izlaganje

Sarajevski filološki susreti 4 Sarajevo

28.10.2016.

Kastavska čakavština u tekstu Naš stari grad Josipa Jurinčića

Silvana Vranić

izlaganje

Znanstveni skup u povodu 150. obljetnice Čitalnice u Kastvu, prve hrvatske čitaonice u Istri Kastav

16.10.2016.

Karte Općeslavenskoga lingvističkoga atlasa

Silvana Vranić

sudjelovanje u izradi karata Općeslavenskoga lingvističkoga atlasa

Općeslavesnki lingvistički atlas Beograd

30.09.2016.

Refleksi *o u istarskim čakavskim govorima zastupljenim u dijalektološkim atlasima

Silvana Vranić

izlaganje

Hrvatski dijalektološki skup Zagreb

28.05.2015.

The language of Čakavian literature written by the Mediterraneans from the North Croatian Littoral

Silvana Vranić

predavanje

MSA Conferences 18th Annual Mediterranean Studies Congress University of Athens, Greece

23.05.2015.

The language of Čakavian literature written by the Mediterraneans in the Ikavian-Ekavian dialect

Silvana Vranić

predavanje

Prva konferencija Centra za jezična istraživanja Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

24.04.2015.

Romanizmi u rječnicima paških govora

Silvana Vranić

predavanje

Domaća rič Pag

28.11.2014.

Morfologija pridjeva primorskoga poddijalekta ekavskoga čakavskoga dijalekta na primjeru govora Kostrene

Vranić, Silvana

predavanje

Riječki filološki dani 10 Rijeka

11.09.2014.

Naglasni tipovi pridjeva u govoru Kostrene

Vranić, Silvana

predavanje

Šesti hrvatski slavistički kongres Vukovar - Vinkovci

12.10.2013.

Prilog istraživanju leksičkih promjena u govoru Vrbnika na otoku Krku

Vranić, Silvana

Predavanje

Etnološke i folklorističke znanosti u Kvarnerskome primorju i Istri u 19. i 20. st. Rijeka

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=721079

12.10.2013.

Prilog istraživanju jezičnih promjena u govoru Vrbnika na otoku Krku

Vranić, Silvana

predavanje

Etnološke i folklorističke znanosti u Kvarnerskome primorju i Istri u 19. i 20. st. Rijeka

18.10.2012.

Pripadnost govora Račica čakavskomu ikavsko- ekavskomu dijalektu

Vranić, Silvana

Predavanje

12. znanstveni skup o hrvatskim dijalektima Zagreb, Hrvatska

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=612393

30.06.2012.

Klasifikacijske odrednice korčulanskoga govora u Rječniku govora grada Korčule

Vranić, Silvana

Predavanje

Književno stvaralaštvo, jezik i kultura na otoku Korčuli Korčula, Republika Hrvatska

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=612460

01.06.2012.

Klasifikacijske odrednice korčulanskoga govora u Rječniku govora grada Korčule

Vranić, Silvana

Predavanje

Književno stvaralaštvo, jezik i kultura na otoku Korčuli Korčula, Republika Hrvatska

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=612460

04.12.2009.

O gorskokotarskim kajkavskim govorima tragom istraživanja Josipa Lisca

Vranić, Silvana

predavanje

Znanstveno-stručni skup dr. Franje Račkoga Fužine

17.05.2008.

Hrastini prilozi o otočnim govorima sjevernoga hrvatskoga primorja

Vranić, Silvana

Predavanje

XI. međunarodni znanstveni skup o hrvatskim dijalektima Zagreb, Republika Hrvatska

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=401130

16.05.2008.

Hrastini prilozi o otočnim govorima sjevernoga hrvatskoga primorja

Vranić, Silvana

Predavanje

XI. međunarodni znanstveni skup o hrvatskim dijalektima Zagreb, Republika Hrvatska

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=401130

02.12.2006.

Obradba glagola u samostalnim rječnicima čakavskih govora objavljenim u 21. st.

Vranić, Silvana

Predavanje

4. međunarodni leksikološko-leksikografski znanstveni skup: Dijalektna leksikografija Zagreb, Republika Hrvatska

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=398969

01.12.2006.

Obradba glagola u samostalnim rječnicima čakavskih govora objavljenim u 21. st.

Vranić, Silvana

Predavanje

4. međunarodni leksikološko-leksikografski znanstveni skup: Dijalektna leksikografija Zagreb, Republika Hrvatska

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=398969

02.12.2005.

Hammov prinos proučavanju paških govora

Vranić, Silvana

Predavanje

Međunarodni znanstveni skup povodom 100. obljetnice rođenja Josipa Hamma "Josip Hamm i njegovo djelo" Zagreb, Hrvatska

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=334688

12.11.2004.

Čakavsko-štokavski odnosi u govorima jugoistočnoga makrosustava na otoku Pagu

Vranić, Silvana

Predavanje

Znanstveni skup o hrvatskim dijalektima: Hrvatski štokavski dijalekti (10 ; 2004) Zagreb, Republika Hrvatska

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=398938

11.11.2004.

Čakavsko-štokavski odnosi u govorima jugoistočnoga makrosustava na otoku Pagu

Vranić, Silvana

Predavanje

Znanstveni skup o hrvatskim dijalektima: Hrvatski štokavski dijalekti (10 ; 2004) Zagreb, Republika Hrvatska

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=398938

15.10.2002.

Čakavski elementi u Parčićevu djelu "Vokabolario croato-italiano"

Vranić, Silvana

predavanje

Treći hrvatski slavistički kongres Zadar

22.03.1997.

Idiom Breze - dio liburnijskoga podsustava ekavskoga dijalekta čakavskoga narječja

Vranić, Silvana

Predavanje

Kulturno-znanstveni skup IV. dani dr. M. Laginje Klana, Republika Hrvatska

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=25675

17.05.1996.

Neke morfonološke (i morfološke) značajke sjeverozapadnočakavskih rubnih govora

Vranić, Silvana

Predavanje

Znanstveni skup o hrvatskim dijalektima Zagreb, Republika Hrvatska

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=42939

27.04.1996.

Realizacija finalnoga slogovnoga /l/ u govorima čakavskoga narječja

Vranić, Silvana

Predavanje

III. međunarodni slavistički skup "Teorija i praksa nastave slavenskih jezika" Pečuh, Mađarska

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=30920

16.03.1996.

Mjesni govor Škalnice u jezičnomu okružju

Vranić, Silvana

Predavanje

Kulturno-znanstveni skup III. dani dr. M. Laginje Klana, Republika Hrvatska

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=29308

24.11.1995.

Udio dijalektizama "iz srodnih razrječjah" u Šulekovim rječnicima

Vranić, Silvana

Poster

Znanstveni skup o Bogoslavu Šuleku Zagreb, Republika Hrvatska

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=25745

18.03.1995.

Dijalektološki pogled na mjesni govor Lisca

Vranić, Silvana

Predavanje

Kulturno-znanzstveni skup II. dani dr. M. Laginje Klana, Republika Hrvatska

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=25706

01.12.1994.

Pokušaj utvrđivanja čakavskih značajki u Kurelčevim tekstovima

Vranić, Silvana

Predavanje

Međunarodni znanstveni skup Riječki filološki dani Rijeka, Republika Hrvatska

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=25724

26.-27. travnja 1996.

Realizacija finalnoga slogovnoga /l/ u govorima čakavskoga narječja

Vranić, Silvana

Predavanje

III. međunarodni slavistički skup "Teorija i praksa nastave slavenskih jezika" Pečuh, Mađarska

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=30920

16.-17. ožujka 1996.

Mjesni govor Škalnice u jezičnomu okružju

Vranić, Silvana

Predavanje

Kulturno-znanstveni skup III. dani dr. M. Laginje Klana, Republika Hrvatska

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=29308

23.-24. studenoga 1995.

Udio dijalektizama "iz srodnih razrječjah" u Šulekovim rječnicima

Vranić, Silvana

Poster

Znanstveni skup o Bogoslavu Šuleku Zagreb, Republika Hrvatska

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=25745

1.-3. prosinca 1994.

Pokušaj utvrđivanja čakavskih značajki u Kurelčevim tekstovima

Vranić, Silvana

Predavanje

Međunarodni znanstveni skup Riječki filološki dani Rijeka, Republika Hrvatska

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=25724

18.-19- ožujka 1995.

Dijalektološki pogled na mjesni govor Lisca

Vranić, Silvana

Predavanje

Kulturno-znanzstveni skup II. dani dr. M. Laginje Klana, Republika Hrvatska

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=25706

18.-19- ožujka 1995.

Dijalektološki pogled na mjesni govor Lisca

Vranić, Silvana

Predavanje

Kulturno-znanzstveni skup II. dani dr. M. Laginje Klana, Republika Hrvatska

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=25706

28. - 30. 8. 2018.

Karte Općeslavenskoga lingvističkoga atlasa

Silvana Vranić

sudjelovanje u izradi karata OLA

Općeslavenski lingvistički atlas Beograd

8. -17. 10. 2017.

Karte Općeslavenskoga lingvističkoga atlasa

Silvana Vranić

sudjelovanje u izradi karata Općeslavenskoga lingvističkoga atlasa

Općeslavesnki lingvistički atlas Časta – Papirnička, Bratislava, Republika Slovačka

16. i 17. svibnja 1996.

Neke morfonološke (i morfološke) značajke sjeverozapadnočakavskih rubnih govora

Vranić, Silvana

Predavanje

Znanstveni skup o hrvatskim dijalektima Zagreb, Republika Hrvatska

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=42939

22. i 23. ožujka 1997.

Idiom Breze - dio liburnijskoga podsustava ekavskoga dijalekta čakavskoga narječja

Vranić, Silvana

Predavanje

Kulturno-znanstveni skup IV. dani dr. M. Laginje Klana, Republika Hrvatska

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=25675

22. i 23. ožujka 1997.

Idiom Breze - dio liburnijskoga podsustava ekavskoga dijalekta čakavskoga narječja

Vranić, Silvana

Predavanje

Kulturno-znanstveni skup IV. dani dr. M. Laginje Klana, Republika Hrvatska

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=25675

Mentorstvo doktorandima

2020.

Jezične značajke Istarskoga razvoda

Ivan Miškulin Doktorat

PSS Povijest i dijalektologija hrvatskoga jezika

Filozofski fakultet

01.10.2017. -

Govor Grižana

Andrea Car Doktorat

Povijest i dijalektologija hrvatskoga jezika

01.10.2016. - 05.02.2018.

Toponimija ludbreške Podravine

Joža Horvat Doktorat

Povijest i dijalektologija hrvatskoga jezika

Datum obrane: 5.2.2018.

01.10.2015. -

Govor Križevaca

Andrej Hendelja Doktorat

Povijest i dijalektologija hrvatskoga jezika

01.10.2010. - 30.05.2015.

Štokavski ikavski govori u Gorskome kotaru (fonološki i morfološki aspekt)

Mirjana Crnić Novosel Doktorat

Poslijediplomski doktorski studij Povijest i dijalektologija hrvatskoga jezika

Datum obrane: 8. 6. 2015.

01.10.2010. - 30.09.2013.

Fonologija i morfologija čakavskih ekavskih govora Labinštine

Ivana Nežić Doktorat

Poslijediplomski doktorski studij Povijest i dijalektologija hrvatskoga jezika

Datum obrane: 31. 10. 2013.

01.10.2008. - 30.09.2011.

Jezične značajke južne skupine govora čepićkoga tipa (magistarska radnja)

Nada Peršić (magistar znanosti) Magisterij

Lingvistika s osobitim obzirom na dijalektologiju

Datum obrane: 7. 10. 2011.

Znanstveni skupovi

27.4.2023.

Znanstveni skup Fran Kurelac i njegovo djelo

Zagreb članica Znanstveno-organizacijskoga odbora

10.11.2022. - 12.11.2022.

Riječki filološki dani 13

Rijeka članica Programskoga odbora

24.6.2021. - 26.6.2021.

CLARC

Rijeka članica Programskoga odbora

27.11.2019.

Znanstveno-stručni skup "Život, kultura i povijest Kostrene" 8

Kostrena predsjednica Organizacijskoga i programskoga odbora

08.06.2018. - 10.06.2018.

CLARC 2018, PERSPEKTIVE JEZIČNE RAZNOLIKOSTI

Rijeka član Organizacijskoga i Programskoga odbora

24.11.2017. - 24.11.2017.

Znanstveno-stručni skup "Život, kultura i povijest Kostrene" 7

Kostrena Predsjednica Organizacijskoga odbora

28.11.2015. -

Znanstveno-stručni skup "Život, kultura i povijest Kostrene" 6

Kostrena predsjednica Organizacijskoga odbora

23.10.2015. -

Sedam stoljeća augustinskoga samostana u Rijeci

Rijeka član Znanstvenoga vijeća

22.05.2015. - 23.05.2015.

Prva znanstvena konferencija Centra za jezična istraživanja FF UNIRi

Rijeka članica Organizacijskoga odbora

03.05.2013. -

5. Znanstveno-stručni skup Život, kultura i povijest Kostrene

Kostrena Predsjednica Organizacijskoga odbora

16.09.2011. -

Znanstveni skup Šimun Kožičić Benja i njegova glagoljska tiskara u Rijeci (1530.–1531.)

Rijeka Predsjednica Organizacijskoga odbora

27.11.2010. -

4. Znanstveno-stručni skup Život, kultura i povijest Kostrene

Kostrena Predsjednica Organizacijskoga odbora

06.11.2009. - 08.11.2009.

Međunarodni znanstveni skup 8. Riječki filološki dani

Rijeka Predsjednica Organizacijskoga odbora

29.11.2008. -

3. Znanstveno-stručni skup Život, kultura i povijest Kostrene

Kostrena Predsjednica Organizacijskoga odbora

04.05.2006. -

2. Znanstveno-stručni skup Život, kultura i povijest Kostrene

Kostrena Predsjednica Organizacijskoga odbora

29.11.2003. -

1. Znanstveno-stručni skup Život, kultura i povijest Kostrene

Kostrena Predsjednica Organizacijskoga odbora

01.02.2002. - 2018.

Međunarodni znanstveni skup Riječki filološki dani

Rijeka Član Organizacijskoga odbora

Uredništva časopisa

01.07.2015. - 30.12.2015.

Časopis za filološka istraživanja Fluminensia

http://hrcak.srce.hr/upute/impressum_hr_FLUMINENSIA.pdf

01.07.2013. - 30.12.2013.

Časopis za filološka istraživanja Fluminensia

http://hrcak.srce.hr/upute/impressum_hr_FLUMINENSIA__casopis_za_filoloska_istrazivanja.pdf

2013. - 30.06.2013.

Fluminensia: časopis za filološka istraživanja (glavna i odgovorna urednica)

http://hrcak.srce.hr/upute/impressum_hr_FLUMINENSIA__casopis_za_filoloska_istrazivanja.pdf

30.06.2012. - 30.12.2012.

Fluminensia: časopis za filološka istraživanja (suurednica)

http://hrcak.srce.hr/index.php?show=toc&id_broj=7048

2008. - 20.11.2008.

Zbornik Riječki filološki dani 7

2007. - 20.11.2007.

"U službi jezika", Zbornik u čast Ivi Lukežić

2006. - 20.11.2006.

Zbornik Riječki filološki dani 6

Recenzije

2022.

Zbornik BH slavističkoga kongresa

2022.

Časopis "Filologija"

2022.

Slovnica kastavskega govora Smiljana Grpca

2022.

Čakavska rič

2021.

Hrvatski dijalektološki zbornik

2020.

Zbornik u čast Miri Menac Mihalić

2019.

Hrvatski dijalektološki zbornik

03.05.2018.

Zbornik "Život, kultura i povijest Kostrene 7"

05.01.2018.

Croatica et Slavica Iadertina

2018.

Zbornik u čast Mariji Turk

22.11.2017.

Grobnički zbornik

19.06.2017.

Tumač besed i izrazi hreljinskoga govora u tekstovima Marine Tijan Hajdinić objavljenim u Novom listu

01.05.2017.

Senjski zbornik

18.04.2017.

Kostrensko ča va žepiću, kostrenska čakavska početnica

23.01.2017.

Neocirkumfleks u čakavskom narječju Sanje Zubčić

09.01.2017.

Hrvatski dijalektološki zbornik

08.01.2017.

Hrvatski dijalektološki zbornik

09.10.2016.

Zbornik radova Filozofskoga fakulteta u Splitu

2016.

Recenziranje izdanja HAZU

2016.

Recenziranje radova Hrvatskoga dijalektološkoga zbornika za 2016.

2016.

Recenziranje radova za Zbornik Zadarski filološki dani

2015.

Jezična arheologija govora Mrkoči u Istri Radoslava Runka (Radoslav Runko, Rječnik govora zaseoka Mrkoči u Istri, Naklada Kvarner, Rijeka, 2014.), Zadarska smotra, prikaz

2015.

Recenziranje za časopis Folia onomastica Croatica

2015.

Recenziranje radova za probleme sjevernoga Jadrana

2015.

Recenziranje za časopis Croatica et Slavica Iadertina

2014.

Riječ o rječniku Šmrike i Kraljevice Ivanke Bralić, Zadarska smotra, LXIII, 4, 212-214. (prikaz)

2014.

Recenziranje radova časopisa Čakavska rič

2014.

Recenziranje radova Hrvatskoga dijalektološkoga zbornika za 2015.

2014.

Rječnik »Čakavske besede moje i sih mojih z Šmrike i Kraljevice« Ivanke Bralić.

2014.

Recenziranje radova Hrvatskoga dijalektološkoga zbornika

2014.

Radovi Zbornika sa skupa "Dani Vjekoslava Babukića" u Požegi

2014.

Rječnik boljunskoga govora Ivana Francetića, uredila Sandra Tamaro

2013.

Rječnik govora Mrkoči Radoslava Runka

2013.

Povijest hrvatskoga jezika, 3. knjiga: 17. i 18. st.

2013.

Dijalektološki usmjerena i utemeljena povijest hrvatskoga jezika uz knjigu Zajednička povijest hrvatskih narječja, 1. Fonologija Ive Lukežić

2011.

Govori Općine Ližnjan (autori Lina Pliško i David Mandić)

2011.

O govoru Punte Križa

2011.

Prilog klasifikaciji jugozapadnoga istarskog dijalekta čakavskoga narječja, uz knjigu Govori općine Ližnjan Line Pliško i Davida Mandića

2010.

Nacionalna zaklada za znanost, visoko školstvo i tehnologijski razvoj RH

2010.

Dijalektološke napomene o govorima naselja Općine Matulji

2010.

Prva cjelovita sinteza čakavskoga narječja, uz knjigu Hrvatska dijalektologija 2, Čakavsko narječje Josipa Lisca

2009.

Hrvatska dijalektologija 2, Čakavsko narječje (autor Josip Lisac)

2009.

Vitezovi hrvatskoga jezika u Bačkoj (autor Sanja Vulić)

2009.

O jeziku hrvatskih pisaca u Bačkoj, uz knjigu Vitezovi hrvatskog jezika u Bačkoj Sanje Vulić

2008.

Škrljevski idiom kao primjer čakavske opstojnosti

2008.

Vrsna analiza i sinteza grobničkoga govora, uz knjigu Grobnički govor XX. st. (gramatika i rječnik) Ive Lukežić i Sanje Zubčić

2007.

O čakavskoj akcentuaciji u svjetlu nelinearnoga pristupa, uz knjigu Čakavian Prozody, The Accentual Patterns of the Čakavian Dialects of Croatian Keitha Langstona (Slavica, Bloomington, Indiana, 2006., 314 str.)

2007.

Novi čakavski libar, uz Rječnik bračkih čakavskih govora Petra Šimunovića (Biblioteka “Brački libar”–knjiga 18., Brevijar, Supetar, 2006.)

2007.

O Kolanu i životu Kolanjaca riječima, uz Rječnik kolanjskoga govora ili Ričnik mista Kolana na otoku Pagu Ive Oštarića (Matica hrvatska Zadar, Zadar, 2005.)

2007.

Grobnički govor XX. stoljeća (gramatika i rječnik) (autorice Iva Lukežić i Sanja Zubčić)

2006.

Tragom istraživanja turnanskoga i delničkoga govora, uz knjigu Tragom zavičaja Josipa Lisca (Književni krug, Split, 2006.)

2006.

Čakavska akcentuacija u sinkroniji i dijakroniji (Keith Langston: Čakavian Prozody, The Accentual Patterns of the Čakavian Dialects of Croatian)

2002.

Prilog istraživanju ikavsko-ekavskih govora čepićkoga tipa, uz knjigu Govor Kršana Nade Peršić (Graftrade, Rijeka, 2002.)

2002.

Novi dijalekatni hrvatski rječnik, uz Senjski rječnik Milana Moguša (HAZU, Matica hrvatska, Zagreb-Senj, 2002.)

2000.

Vrijedan doprinos očuvanju moliškohrvatskoga idioma, uz Dizionario Croato Molisano di Acquaviva Collecroce W. Breu, G. Piccoli u suradnji sa Snježanom Marčec (Campobasso, 2000.)

1998.

Nova klasifikacija govora otoka Krka Fluminensia : časopis za filološka istraživanja 10, 1-2, 158-164

1996.

Nova izdanja o glagoljici (Frane Paro, "Glagoljska početnica" ; Josip Bratulić, "Leksikon hrvatske glagoljice") Fluminensia : časopis za filološka istraživanja 8 (1-2), 276-281

Stručna djelatnost

Stručna aktivnost

1.4.2022.

Izrada školskog dijalektnog rječnika na čakavskom području, predavanje učiteljima i nastavnicima hrvatskoga jezika na skupu Očuvanje zavičajnoga govora u izvannastavnim i projektnim aktivnostima: čakavski govor

Agencija za odgoj i obrazovanje

predavač

14.01.2016. -

Hrvatska narječja u dijalektalnoj književnosti - predavanje za osnovnoškolske učitelje hrvatskoga jezika s riječkoga područja

Filozofski fakultet - Podružnica Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje

predavač

01.08.1995. - 07.08.1995.

Škola hrvatskoga jezika za učitelje i studente hrvatskoga jezika iz dijaspore, Novi Vinolski

MZOS

predavač

Javno djelovanje

Javna predavanja

22.2.2023.

Što je hrvatskomu jeziku čakavština?

Predavanja u organizaciji Kluba Sveučilišta za 3. dob pri Sveučilištu u Rijeci

Rijeka

08.06.2019.

Zavičajni govor – prostor čovjekova svijeta

Znanstveni pogovor Prvi dani domaćega zajika

Kastav

20.10.2017.

Zavičaj se govorom prepoznaje

Međunarodna konferencija Kultura, baština i zavičaj, Udruga studenata kroatistike Idiom

Rijeka

09.04.2016.

Pripadnost puntarskoga govora

Okrugli stol Puntarska beseda danas, http://otok-krk.org/krk/hrvatska/punat-puntarska-beseda-danas

Punat, otok Krk

2013.

Detalji

Katedra Čakavskoga sabora Mošćenička Draga

Mošćenice

27.10.2011.

Detalji

Susret s hrvatskom dijasporom

New York

2008.

Detalji

Skupština Udruge Kaj, ča, što

Vrbnik

2006.

Detalji

Dani hrvatskoga jezika

Katedra Čakavskoga sabora Ljubo Pavešić Škrljevo

2005.

Detalji

Dani hrvatskoga jezika

Prva hrvatska sušačka gimnazija u Rijeci

2004.

Detalji

Čakavski sabor

Čakavska kuća, Žminj

2002.

Detalji

Dani hrvatskoga jezika

Novalja

2001.

Detalji

Dani hrvatskoga jezika

Sveučilišna knjižnica u Rijeci, OŠ Vežica

1994.

Detalji

Matica hrvatska Rijeka

Rijeka

Popularizacija znanosti

2.12.2022.

"Mići princ" Tee Perinčić

Predstavljanje čakavskoga segmenta prijevoda Mići princ Tee Perinčić

Malinska

22.02.2020.

Predstavljanje knjige Štokavski ikavski govori u Gorskome kotaru M. Crnić-Novosel

Predstavljanje - uloga urednice

Rijeka

27.11.2019.

Znanstveno-stručni skup "Život, kultura i povijest Kostrene 8"

Predsjednica Skupa

Kostrena

18.02.2019.

Večer Katedre Čakavskoga sabora Kostrene u čast pjesnikinji Katji Šepić Usmiani i Želimiru Peroviću

organizacija večeri

Kostrena

03.12.2018.

Predstavljanje Zbornika "Život, kultura i povijest Kostrene" 7

Predstavljanje - uloga glavne urednice

Kostrena

25.10.2018.

Predstavljanje knjige Moj svijet življenja od Kostrene do Kostrene Vjekoslava Bakašuna

Život i djelo Vjekoslava Bakašuna

Kostrena

09.05.2018.

Predstavljanje 6. knjige Biblioteke časopisa Fluminensia Od fonologije do leksikologije – Zbornik u čast Mariji Turk

Predstavljanje Od fonologije do leksikologije – Zbornik u čast Mariji Turk

Rijeka

25.04.2018.

Rječnik govora Novalje i Stani otoka Paga

Predstavljanje Rječnika govora Novalje na otoku Pagu Silvane Vranić i Ive Oštarića (autorsko sudjelovanje) u organizaciji Matice hrvatske u Zagrebu

Zagreb

15.03.2018.

Predstavljanje zbornika radova "Definitely Perfect" - Zbornik u čast Janneke Kalsbeek

Predstavljanje zbornika radova "Definitely Perfect"

Rijeka

05.03.2018.

Predstavljanje knjige Dragutina Antuna Parčića i Marcela Kušara IZABRANI RADOVI I PISMA biblioteke Stoljeća hrvatske književnosti

Predstavljanje studije i odabira reprezentativnih djela Parčićeva stvaralaštva (suautorsko sudjelovanje)

Rijeka

24.11.2017.

Znanstveno-stručni skup "Život, kultura i povijest Kostrene"

Predsjedavanje Skupom

Kostrena

19.05.2017.

Kostrensko ča va žepiću

Predstavljanje čakavske početnice Kostrensko ča va žepiću http://kostrena.hr/predstavljanjem-pocetnice-kostrensko-ca-va-zepicu-zavrsili-cakavski-susreti/

Kostrena

24.04.2017.

Rječnik govora Novalje

Predstavljanje Rječnika govora Novalje na otoku Pagu Silvane Vranić i Ive Oštarića (autorsko sudjelovanje) u organizaciji Ogranka Matice hrvatske u Rijeci

Rijeka

30.11.2016.

Zbornik "Život, kultura i povijest Kostrene", 6.

Predstavljanje Zbornika u okviru dana Općine Kostrene

Kostrena

10.11.2016.

Predstavljanje projekta Muzej bez zidova u Kostreni

Predstavljanje dijela projekta o rječniku pomorstva i uloga konferansjera

Kostrena

12.06.2016.

Predstavljanje Rječnika govora Novalje

Predstavljanje Rječnika govora Novalje na otoku Pagu Silvane Vranić i Ive Oštarića (autorsko sudjelovanje)

Novalja

21.12.2015.

Dani Općine Kostrena

Predstavljane zvučne knjige poezije "Kad dojdes da najde" Branke Kržik-Longin http://www.novilist.hr/Kultura/Kad-dojdes-da-najdes-Predstavljena-zvucna-knjiga-poezije-Branke-Krzik-Longin

Kostrena

27.11.2015.

Znanstveno-stručni skup "Život, kultura i povijest Kostrene"

Predsjedavanje Organizacijskim odborom Skupa

Kostrena

18.05.2015.

Detalji

Noć muzeja Katedra Čakavskoga sabora Grobnišćine

Grobnik

07.05.2015.

Detalji

Dan fakulteta FFRi

Rijeka

18.12.2014.

Detalji

Predstavljanje zbirke pjesama Molitva duše Željke Brnić

Kostrena

14.12.2014.

Detalji

Sajam knjiga

Pula

27.11.2014.

Detalji

Predstavljanje 20 godina Riječkih filoloških dana

Rijeka

12.07.2014.

Detalji

Predstavljanje rječnika Ivanke Bralić

Kraljevica, Dvorac Frankopan, Udruga u kulturi "Stol"

29.05.2014.

Detalji

Svečanost u povodu dodjele Nagrade Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti za 2013. godinu u području filoloških znanosti

Zavod za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Rijeci

03.05.2014.

Detalji

Obilježavanje 300. posvećenja crkve sv. Lucije u Kostreni

Kostrena

24.03.2014.

Detalji

Obilježavanje 25. godišnjice časopisa Fluminensia

Rijeka, Filozofski fakultet

23.02.2014.

Detalji

Predstavljanje Pažke pučke poetike Nikole Crnkovića

Rijeka, Vijećnica Grada Rijeke

06.05.2013.

Detalji

Svečanost u povodu dodjele Nagrade Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti za 2012. godinu za područje filoloških znanosti prof. emeritus Ivi Lukežić

Zavod za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Rijeci

18.05.2012.

Detalji

Predstavljanje knjige Zajednička povijest hrvatskih narječja.1. Fonologija Ive Lukežić

Grobnik, Kostrena

2012.

Detalji

Predstavljanje 4. Zbornika Katedre Čakavskoga sabora Kostrene

Kostrena

12.11.2011.

Predstavljanje knjige Govori Općine Ližnjan Line Pliško i Davida Mandića

Ližnjan

11.07.2010.

Detalji

Predstavljanje CD-a i zbirke meštri od sije Antona Šuljića

Novalja

13.04.2010.

Detalji

Predstavljanje CD-a i zbirke meštri od sije Antona Šuljića

Rijeka, Circolo

2010.

Detalji

Predstavljanje 3. Zbornika Katedre Čakavskoga sabora Kostrene

Kostrena

13.12.2009.

Detalji

Predstavljanje knjige Vitezovi hrvatskoga jezika u Bačkoj Sanje Vulić

Zagreb

2009.

Detalji

Festival znanosti

Rijeka

2008.

Detalji

Predstavljanje 2. Zbornika Katedre Čakavskoga sabora Kostrene

Kostrena

2008.

Detalji

Predstavljanje 8. Riječkih filoloških dana

Rijeka

2006.

Detalji

Predstavljanje 1. Zbornika Katedre Čakavskoga sabora Kostrene

Kostrena

24.06.2005.

Detalji

Predstavljanje knjige Rječnik govora Kolana Ive Oštarića

Kolan

24.11.2004.

Detalji

Predstavljanje knjige Ričnik gacke čakavštine Milana Kranjčevića

Otočac

24.05.2002.

Detalji

Predstavljanje knjige Senjski rječnik Milana Moguša

Rijeka

Intervjui

6.2023.

SILVANA VRANIĆ, AKADEMKINJA: JEZIK JE NAJLJUDSKIJA EMANACIJA KULTURE

Sušačka revija 121/122; http://www.klub-susacana.hr/revija/clanak.asp?Num=121-122&C=3

Rijeka

7.4.2023.

Akademkinja Silvana Vranić: Bez strasti u poslu nema cjelovita nastavnika ni znanstvenika, https://nasakostrena.hr/akademkinja-silvana-vranic-bez-strasti-u-poslu-nema-cjelovita-nastavnika-ni-znanstvenika/

Naša Kostrena

Kostrena

17.6.2022.

Kruna iznimnog znanstvenog angažmana

Novi list

Rijeka

25.04.2018.

Novi list

Zagreb

01.09.2012.

Detalji

Naša Kostrena, glasilo Općine Kostrena

Kostrena

30.06.2006.

Detalji

Novi list

Rijeka

Novinski članci

01.10.2018.

Neke kostrenske besede(i) 2

Glasilo Općine Kostrena "Naša Kostrena", str. 25

Kostrena

01.02.2018.

Neke kostrenske besede(i)

Glasilo Općine Kostrena "Naša Kostrena", str. 29.

Kostrena

01.02.2005.

Detalji

Novi list, Rijeka info, str. 2.

Rijeka

11.02.2004.

Detalji

Vjesnik 65, str. 16.

Zagreb

01.09.1998.

Detalji

Novi list

Rijeka

01.12.1996.

Detalji

Novi list, Mediteran, str. 6.

Rijeka

01.03.1996.

Detalji

Naša Kostrena, glasilo Općine Kostrena, god. II., br. 2, ., str. 12., 13.

Kostrena

22.12.1991.

Detalji

Novi list, str. 22

Rijeka

Uredništvo

2020.

Zbornik Živor, kultura i povijest Kostrene 8

Kostrena

2018. -

Zbornik Život, kultura i povijest Kostrene 7

Kostrena

2016. -

Zbornik Život, kultura i povijest Kostrene 6

Kostrena

2014. -

Zbornik Život, kultura i povijest Kostrene 5

Kostrena

2011. -

Zbornik Život, kultura i povijest Kostrene 4

Kostrena

2009. -

Zbornik Život, kultura i povijest Kostrene 3

Kostrena

2007. -

Zbornik Život, kultura i povijest Kostrene 2

Kostrena

2005. -

Zbornik Život, kultura i povijest Kostrene 1

Kostrena

Medijski nastupi

3.5.2022.

Ča bi reć, ep. 47 - Silvana Vranić

Torpedo media, Tv; https://www.youtube.com/watch?v=VJsqt_HDGm4

Matulji

15.12.2021.

Očuvanje bakarske čakavštine

https://www.youtube.com/watch?v=7qiZ_CrDJMc&list=PLYyks9c5zYmzgVwVTV8U2F-tj0ArwcTOP&index=7

Bakar

05.12.2019.

O govoru Kostrene

Tv, Bilješke o jeziku

Zagreb

12.03.2019.

Trdi ČA kafić Silvana Vranić

TV

Rijeka

10.09.2016.

Zagonetno putovanje - Putujmo Hrvatskom

Hrvatski radio prvi program

Novalja

12.11.2013.

Detalji

Ri TV

Rijeka

01.09.2013.

Detalji

HTV

Rijeka, Kastav

2012.

Detalji

TVloki

Gospić

01.09.1990.

Detalji

HTV

Rijeka

12. listopada 2018.

O riječki čakavskim govorima

film E. Pavlekovića

Rijeka

Administrativna djelatnost

Rukovođenje na sveučilištu

2014. - 01.03.2017.

zamjenica voditeljice Centra za jezična istraživanja

Filozofski fakultet

01.10.2011. - 30.09.2012.

pročelnica

Filozofski fakultet / Odsjek za kroatistiku

2009. - 01.03.2017.

voditeljica

Podružnica Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje u Rijeci

01.10.2008. - 30.09.2011.

predstojnica

Filozofski fakultet / Odsjek za kroatistiku / Katedra za jezik

2008. -

Suvoditeljica Poslijediplomskoga doktorskoga studija Povijest i dijalektologija hrvatskoga jezika

Filozofski fakultet

01.10.2002. - 30.09.2006.

predstojnica

Filozofski fakultet / Odsjek za kroatistiku / Katedra za jezik

Povjerenstva na sveučilištu

2017.-

član Povjerenstva za izdavaštvo

Filozofski fakultet, Odsjek za kroatistiku

2017.-

član Povjerenstva za dodjelu nagrada FFRi

Filozofski fakultet

01.10.2014. -

član Etičkog povjerenstva za istraživački rad Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Rijeci

Filozofski fakultet

2014.-

zamjenica predsjednika

Savjet Sveučilišta u Rijeci

Povjerenstva izvan sveučilišta

1. 2. 2017.

Predsjednica Etičkoga povjerenstva Općine Kostrena

Općina Kostrena

Projekti

Znanstveni projekti

2019. -

Liber Fluminenis

suradnik

Sveučilište u Rijeci

2019. -

Lingvistička geografija Hrvatske u evropskome okružju

suradnik

Hrvatska zaklada za znanost

2014. -

Centar izvrsnosti za hrvatsko glagoljaštvo

suradnik

MZOS

2014. -

Općeslavenski lingvistički atlas i europski lingvistički atlas

suradnik

Hrvatska zaklada za znanost

2013. - 30.12.2016.

Prilozi za istraživanje čakavskih dijalekata na području zapadne Hrvatske (Sveučilište u Rijeci)

voditelj

MZOŠ

2009. - 30.12.2011.

Onomastica adriatica (voditelj dr. sc. Vladimir Skračić, Sveučilište u Zadru)

suradnik

MZOS

https://bib.irb.hr/lista-radova?sif_proj=269-2120920-2639&period=2007

2007. - 30.12.2013.

Prilozi za istraživanje čakavskih dijalekata na području zapadne Hrvatske (Filozofski fakultet u Rijeci)

voditelj

MZOS

https://bib.irb.hr/lista-radova?sif_proj=009-1012647-0900&period=2007

2007. - 30.12.2013.

Hrvatska dijalektologija (voditelj dr. sc. Josip Lisac, Sveučilište u Zadru)

suradnik

MZOS

https://bib.irb.hr/lista-radova?sif_proj=269-0000000-2644&period=2007

01.10.2002. - 01.12.2005.

Čakavsko narječje: sjeverni i središnji dijalekti (voditelj dr. sc. Iva Lukežić, Filozofski fakultet u Rijeci)

suradnik

MZOS

https://bib.irb.hr/lista-radova?sif_proj=0009014&period=2002

2002. - 30.12.2006.

Hrvatski jezični atlas (voditelj dr. sc. Mijo Lončarić, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb)

suradnik

MZOS

https://bib.irb.hr/lista-radova?sif_proj=0212003&period=2002

1996. - 30.06.2002.

Dijalektološka istraživanja u sjeverozapadnome čakavskome arealu (voditelj dr. sc. Iva Lukežić, Filozofski fakultet u Rijeci)

suradnik

MZOS

https://bib.irb.hr/lista-radova?sif_proj=009004&period=1996

Obrazovni projekti

4.7.2022. - 8.7.2022.

CRES SUMMER SCHOOL IN LINGUISTIC FIELDWORK AND DOCUMENTATION

Financiranje: kotizacije doktoranada, Filozofski fakultet

Stručni projekti

01.11.2016. -

Muzej bez zidova, Kostrena

Primorsko-goranska županija

suradnik na prikupljanju i izradi multimedijane prezentacije semantičkoga polja pomorstva u govoru Kostrene

01.10.2014. - 30.09.2015.

Bilingualism Matters Rijeka

Europska unija u okviru Sedmoga okvirnog programa za istraživanje, tehnološki razvoj i demonstracijske aktivnosti na temelju ugovora br. 613465

član tima

2013. -

DARIAH, Hrvatska

Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities, EU

član hrvatskoga tima

Projekti u znanosti - Voditelj projekta

Potpore 2014/2016

Projekti u znanosti - Suradnik na projektu

UNIRI PROJEKTI 2018