dr. sc. Branka Drljača Margić izvanredni profesor

Filozofski fakultet Odsjek za anglistiku

prostorija : F-907
e-pošta : bdrljaca@ffri.hr
telefon : +385 51 265 634

Javni profil na Google znalcu

Obrazovanje

18.10.2006. - 13.5.2010. Doktor znanosti iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, znanstvenoga polja filologije, znanstvene grane anglistike Poslijediplomski doktorski studij lingvistike Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
1.10.2002. - 18.10.2006. Obranjen kvalifikacijski rad Poslijediplomski znanstveni studij lingvistike Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
1.10.1997. - 24.6.2002. Profesor hrvatskoga jezika i književnosti - engleskoga jezika i književnosti Sveučilišni studij Hrvatski jezik i književnost - engleski jezik i književnost Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Radno iskustvo

1.12.2017. - Izvanredni profesor • Držanje sljedećih kolegija na Odsjeku za engleski jezik i književnost: Sociolingvistika, Engleski kao globalni jezik, Morfosintaksa i Jezici u kontaktu • Mentoriranje završnih i diplomskih radova • Mentoriranje doktorskih radova • Znanstveni koordinator Odsjeka za anglistiku (2011. - 2013. / 2015. -) • Suradnik na domaćim i međunarodnim znanstveno-istraživačkim projektima • Voditelj znanstvenih i razvojnih projekata • Voditelj i izvoditelj programa cjeloživotnoga obrazovanja Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet
4.6.2012. - 1.12.2017. Docent • Držanje sljedećih kolegija na Odsjeku za engleski jezik i književnost: Sociolingvistika, Engleski kao globalni jezik, Morfosintaksa i Jezici u kontaktu • Mentoriranje završnih i diplomskih radova • Sudjelovanje u izradi prijemnih ispita za upis na Odsjek za engleski jezik i književnost • Organiziranje predstavljanja Odsjeka na smotrama Sveučilišta u Rijeci • Aktivno sudjelovanje u implementaciji bolonjskoga procesa i u izradi novih nastavnih programa; uvođenje i opisivanje kolegija • ECTS-koordinator Odsjeka za anglistiku (2007. - 2010.) • Znanstveni koordinator Odsjeka za anglistiku (2011. - 2013. / 2015. -) • Predstojnik Katedre za engleski jezik i primijenjenu lingvistiku (2013. - 2017.) • Zamjenik pročelnika Odsjeka za anglistiku (2013. - 2015.) • Suradnik na domaćim i međunarodnim znanstveno-istraživačkim projektima • Voditelj triju stručnih projekata • Voditelj i izvoditelj programa cjeloživotnoga obrazovanja Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
26.5.2010. - 4.6.2012. Viši asistent Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.3.2006. - 26.5.2010. Asistent Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.9.2002. - 1.3.2006. Učitelj engleskoga jezika Poučavanje engleskoga jezika; održavanje oglednih satova (budućim) učiteljima engleskoga jezika; organiziranje i sudjelovanje na skupovima učitelja engleskoga jezika; sudjelovanje na seminarima, kao što je Čitanje i pisanje za kritičko mišljenje u organizaciji Zavoda za školstvo i Foruma za slobodu odgoja mladih; učitelj-mentor pri izvođenju stručne prakse studenata engleskoga jezika i književnosti Filozofskoga fakulteta u Rijeci; mentor učenicima na natjecanjima u znanju engleskoga jezika; član Školskoga odbora Osnovna škola Kozala

Nagrade i priznanja

11.5.2010. Nagrada Voya Kondic Memorial Prize koju dodjeljuje British Scholarship Trust u znak priznanja za vrijedno istraživanje provedeno za vrijeme studijskoga boravka na Sveučilištu u Londonu
12.1.2008. British Scholarship Trust Award
11.12.2000. Nagrada Ministarstva za europske integracije Republike Hrvatske za najbolje studente hrvatskih sveučilišta

Članstva

1.1.2017. - Integrating Content and Language in Higher Education (ICLHE)
1.3.2015. - Centar za lingvistička istraživanja (CJI)
6.6.2014. - Bilingualism Matters@Rijeka (BMRI)
1.1.2014. - South East Applied Linguistics (SEAL) Research Group
1.1.2012. - Hrvatsko filološko društvo (HFD)
1.1.2012. - Societas Linguistica Europaea (SLE)
1.1.2009. - Slavic Linguistic Society (SLS)
1.1.2007. - Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku (HDPL)
1.1.2002. - Hrvatsko udruženje profesora engleskoga (HUPE)

Nastavna djelatnost

Kolegiji

1.10.2012. - Jezici u kontaktu
Diplomski studij engleskoga jezika i književnosti
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati: 60
1.10.2008. - Engleski kao globalni jezik
Diplomski studij engleskoga jezika i književnosti
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati: 105
1.10.2006. - Morfosintaksa engleskoga jezika
Preddiplomski studij engleskoga jezika i književnosti
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati: 105
1.3.2006. - Sociolingvistika
Preddiplomski studij engleskoga jezika i književnosti
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati: 60

Mentor u završnim radovima

15.9.2017. - False friends between English and Italian
Matija Hefler
Preddiplomski studij engleskoga jezika i književnosti
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
13.9.2017. - English language students' attitudes towards native and non-native English teachers
Petra Lukić
Diplomski studij engleskoga jezika i književnosti
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
7.12.2016. - English-medium instruction at the Faculty of Engineering in Rijeka: Conditions, commitment and competencies
Elisa Velčić Janjetić
Diplomski studij engleskoga jezika i književnosti
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
30.9.2016. - Advantages of the use of English in advertising: Attitudes of Croatian speakers
Marko Modrić
Diplomski studij engleskoga jezika i književnosti
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
21.9.2016. - English-medium instruction and student mobility: Exploring incoming students' satisfaction with international exchange at the University of Rijeka
Dario Vukas
Diplomski studij engleskoga jezika i književnosti
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
21.9.2016. - ELF in two educational contexts: A cross-cultural comparison between Croatia and Finland
Deni Kirinčić
Diplomski studij engleskoga jezika i književnosti
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
21.9.2016. - Erasmus students' experiences of English-medium instruction at the University of Rijeka
Marina Dadasović
Diplomski studij engleskoga jezika i književnosti
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
14.9.2016. - Anglicisms in German and Croatian media language
Radmila Rakinić
Preddiplomski studij engleskoga jezika i književnosti
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
8.9.2016. - Code-switching between the standard Croatian language and the Chakavian dialect
Tonina Matetić
Diplomski studij engleskoga jezika i književnosti
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
30.9.2015. - Introducing EMI at the School of Medicine in Rijeka: Attitudes, expectations and concerns
Ivana Tulić
Diplomski studij engleskoga jezika i književnosti
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
25.9.2015. - Kontrastivna analiza hrvatskih i engleskih frazema s onimskom sastavnicom
Dunja Zoričić
Diplomski studij engleskoga jezika i književnosti i hrvatskoga jezika i književnosti
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
24.9.2015. - Linguistic accommodation in the media
Irina Rajnović
Diplomski studij engleskoga jezika i književnosti
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
21.9.2015. - The frequency of anglicisms in the German news magazine Der Spiegel
Doris Mesaroš
Preddiplomski studij engleskoga jezika i književnosti
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
21.9.2015. - The influence of English on Italian examined through linguistic borrowing
Karlo Megec
Preddiplomski studij engleskoga jezika i književnosti
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
21.9.2015. - The use of standard Croatian, standard Italian and the Fiuman dialect: A case study
Luana Ivošević
Preddiplomski studij engleskoga jezika i književnosti
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
21.9.2015. - Second language syntax acquisition
Monika Tomac
Preddiplomski studij engleskoga jezika i književnosti
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
15.9.2015. - Kontrastivna analiza hrvatskih i engleskih frazema sa sastavnicom boja
Ivana Cindrić
Diplomski studij engleskoga jezika i književnosti i hrvatskoga jezika i književnosti
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
10.9.2015. - The influence of English on German: A morphosyntactic analysis
Mirela Ganić
Preddiplomski studij engleskoga jezika i književnosti
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
22.9.2014. - Croatian high school students' attitudes toward the English language in the context of multilingualism
Marina Dadasović
Preddiplomski studij engleskoga jezika i književnosti
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
18.9.2014. - The use of the Chakavian dialect of the west Kastav region
Tonina Matetić
Preddiplomski studij engleskoga jezika i književnosti
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
18.9.2014. - Code switching and the use of English among Croatian students
Kate Ribarić
Preddiplomski studij engleskoga jezika i književnosti
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
15.9.2014. - Hrvatski i engleski frazemi s odrednicom spola
Josipa Kovačević
Diplomski studij engleskoga jezika i književnosti i hrvatskoga jezika i književnosti
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
10.7.2014. - Kontrastivna hrvatsko-engleska analiza turističkih promotivnih materijala
Tanja Kurilić
Diplomski studij engleskoga jezika i književnosti i hrvatskoga jezika i književnosti
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
17.9.2013. - “German is often more appreciated, because almost everybody speaks English”: Attitudes of Croatian university students of German toward English and German
Anamarija Mrakovčić
Diplomski studij engleskoga jezika i književnosti
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
28.9.2012. - Croatian EFL teachers and students' familiarity with and tolerance of (non-native) English language varieties
Iva Kovačević
Diplomski studij engleskoga jezika i književnosti
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
26.9.2012. - Croatian students' attitudes toward the idea of introducing English-medium higher education in Croatia
Tea Žeželić
Diplomski studij engleskoga jezika i književnosti
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
19.9.2012. - English in Croatian job advertisements
Tanja Kurilić
Preddiplomski studij engleskoga jezika i književnosti
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
19.9.2012. - Semantic and stylistic differences between Anglicisms and their native equivalents in Croatian computing and Internet terminology
Marcela Velfl
Preddiplomski studij engleskoga jezika i književnosti
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
5.10.2011. - A Contribution to the Understanding of Media Discourse
Jasmina Klapić
Preddiplomski studij engleskoga jezika i književnosti
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
30.9.2011. - The Impact of German on English Morphosyntactic Errors by German L1 Speakers
Jana Bratovič
Preddiplomski studij engleskoga jezika i književnosti
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
26.9.2011. - Code-switching
Ivana Sudan
Preddiplomski studij engleskoga jezika i književnosti
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
9.10.2009. - Pidgin and creole languages
Andrej Hendelja
Preddiplomski studij engleskoga jezika i književnosti
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
28.9.2009. - Internet slang
Dario Ban
Preddiplomski studij engleskoga jezika i književnosti
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
24.10.2008. - British vs. American English
Petra Mikuljan
Preddiplomski studij engleskoga jezika i književnosti
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Cjeloživotno obrazovanje

4.5.2015. - Govorna kompetencija u EJVIN-u / Pisana kompetencija u EJVIN-u
Jezično usavršavanje nastavnika za EJVIN
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati: 30

Gostujući nastavnik

18.3.2013. - 22.3.2013. The Use of English in Social and Global Contexts; American English
Preddiplomski i diplomski studij anglistike i amerikanistike
Filozofski fakultet Sveučilišta u Mariboru
suradnik
Norma sati: 12

Osobni razvoj

30.7.2016. - 10.8.2007. EGG – The Central and Eastern European Summer School in Generative Grammar


Norma sati:
12.1.2016. - 15.3.2008. stipendistica British Scholarship Trusta


Norma sati:
11.2.2015. - 14.2.2015. Towards a workable pedagogy for Secondary Bilingual/CLIL teachers and learners (u sklopu programa IPA Component IV)


Norma sati: 26 sati
11.5.2012. - 11.5.2012. Publish or perish ili kako odabrati THE časopis?


Norma sati:
9.2.2008. - 9.2.2008. Issues in Language Revitalisation and Maintenance


Norma sati:
1.6.2007. - 30.6.2007. LOT – Landelijke Onderzoekschool Taalwetenschap


Norma sati:
22.4.2004. - 25.4.2004. HUPE Conference


Norma sati:
1.1.2004. - 1.1.2005. Čitanje i pisanje za kritičko mišljenje


Norma sati:
25.9.2003. - 28.9.2003. Finding Yourself as a Teacher


Norma sati:

Obrazovni projekti

1.8.2013. - 1.2.2015. Višejezično obrazovanje – unapređenje učenja jezika i interkulturalnih vještina (uloga u projektu: suradnik - evaluator/konzultant)

Financiranje: Europska unija, u okviru IV. komponentne IPA programa, sheme za dodjelu bespovratnih sredstava „Daljnji razvoj i provedba Hrvatskog kvalifikacijskog okvira“.

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Branka Drljača Margić
Communication courtesy or condescension? Linguistic accommodation of native to non-native speakers of English
Journal of English as a Lingua Franca 6 29-55 - 2017.

A1

2. Branka Drljača Margić i Irena Vodopija-Krstanović
"I use English, but if need be I'm fluent in German as well": Croatian business professionals' use of English and other languages
Corpora in applied linguistics: Current Approaches 165-186 - 2016.

3. Branka Drljača Margić i Anamarija Mrakovčić
"Njemački se često više cijeni jer gotovo svi govore engleski": Stavovi studenata njemačkoga prema engleskome i njemačkome jeziku
Riječki filološki dani - Zbornik radova 10 387-398 - 2016.

4. Branka Drljača Margić i Irena Vodopija-Krstanović
Introducing EMI at a Croatian university: Can we bridge the gap between global emerging trends and local challenges?
English-medium instruction in European higher education 3 43-63 - 2015.

5. Branka Drljača Margić i Tea Žeželić
The implementation of English-medium instruction in Croatian higher education: Attitudes, expectations and concerns
English as a Scientific and Research Language 2 311-332 - 2015.

6. Branka Drljača Margić
Contemporary English influence on Croatian: a university students’ perspective
Language Contact Around the Globe. Proceedings of the LCTG3 Conference 73-92 - 2014. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=706145

7. Branka Drljača Margić i Dorjana Širola
"Jamaican and Irish for fun, British to show off": Attitudes of Croatian students of TEFL to English language varieties
English Today 30 48-53 - 2014. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=706151

Q2
A1

8. Branka Drljača Margić i Iva Kovačević
English language diversity in Croatian grammar schools: A study on EFL teachers and students' familiarity with and tolerance of English varieties
English as the Lingua Franca of the Modern World: New Challenges for Academia 85-99 - 2013. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=690035

9. Branka Drljača Margić i Dorjana Širola
ELF vs. British and American English: Insights from Croatia
ELF5 Proceedings of The Fifth International Conference of English as a Lingua Franca 217-224 - 2013. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=658971

10. Branka Drljača Margić i Maja Opašić
Phraseological calques of Latin origin in Croatian and English
Phraseology in Interlingual and Intercultural Contact 65-74 - 2013. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=612038

11. Branka Drljača Margić
Stavovi govornika prema zaštiti hrvatskoga jezika od utjecaja engleskoga i promicanju hrvatskih zamjena za anglizme
Peti hrvatski slavistički kongres. Zbornik radova 1 387-394 - 2012.

12. Branka Drljača Margić
Stavovi prema konotativnim posuđenicama engleskoga podrijetla
Hrvatski pogledi na odnose između hrvatskoga, srpskoga i bosanskoga/bošnjačkoga jezika 2 558-573 - 2012.

13. Branka Drljača Margić
Croatian university students' perception of stylistic and domain-based differences between Anglicisms and their native equivalents
Languages, Literatures and Cultures in Contact: English and American Studies in the Age of Global Communication: Language and Culture 2 109-126 - 2012. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=535791

14. Branka Drljača Margić
Leksički paralelizam: je li opravdano govoriti o nepotrebnim posuđenicama (engleskoga podrijetla)?
Fluminensia 23 53-66 - 2011. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=535783

A1

15. Branka Drljača Margić i Anita Memišević
Impact of Language Proficiency on Error Rate in Croatian-English False Friends
The Global and Local Dimensions of English 69-83 - 2011. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=343633

16. Branka Drljača Margić
Attitudes of native British English speakers to Americanisms in their language
English Language and Literature Studies: Image, Identity, Reality (ELLSIIR) Proceedings 1 65-77 - 2011. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=451142

17. Branka Drljača Margić
Stavovi izvornih govornika hrvatskoga i srpskoga jezika prema utjecaju engleskoga na njihove jezike
Die Unterschiede zwischen dem Bosnischen/Bosniakischen, Kroatischen und Serbischen. Grammatik 3 391-404 - 2010.

18. Branka Drljača Margić i Anita Memišević
The impact of English on six Croatian prepositional structures
RASK – International Journal for Language and Commmunication 39 79-102 - 2010. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=454056

A1

19. Branka Drljača Margić
Engleski element u oglašavanju na hrvatskome i srpskome jeziku
Die Unterschiede zwischen dem Bosnischen/Bosniakischen, Kroatischen und Serbischen. Lexik – Wortbildung – Phraseologie 2 263-279 - 2009.

20. Branka Drljača Margić
Latentno posuđivanje u hrvatskome i drugim jezicima – posljedice i otpori
Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 35 53-71 - 2009. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=404965

A1

21. Branka Drljača Margić i Dorjana Širola
(Teaching) English as an International Language and Native Speaker Norms: Attitudes of Croatian MA and BA Students of English
English as an International Language Journal 5 129-136 - 2009. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=454049

A1

22. Branka Drljača Margić
Semantičke posuđenice: značenjski odnosi
Riječki filološki dani – Zbornik radova 7 835-848 - 2008.

23. Branka Drljača Margić
Anglizmi u ekonomskome nazivlju hrvatskoga jezika i standardnojezična norma
Fluminensia 18 65-85 - 2006.

A1

24. Branka Drljača Margić i Ivana Tulić
Teaching staff’s critical perspectives on English-medium instruction: The case of a Croatian higher education context
Language in research and teaching. Proceedings from the CALS conference 2016 73–84

25. Branka Drljača Margić
Prebacivanje jezičnih kodova u visokoškolskoj nastavi: stavovi i iskustva sveučilišnih nastavnika
Od fonologije do leksikologije: zbornik u čast Mariji Turk 73–87

26. Branka Drljača Margić i Irena Vodopija-Krstanović
Language development for English-medium instruction: Teachers' perceptions, reflections and learning
Journal of English for Academic Purposes 35 31–41

Q1
A1
WOS

27. Branka Drljača Margić i Irena Vodopija-Krstanović
English language education in Croatia: Elitist purism or paradigmatic shift?
Using English as a lingua franca in education in Europe 4 51–72

28. Ana Bratulić, Siniša Smiljanić, Branka Drljača Margić i Tihana Kraš
Izazovi provedbe politike višejezičnosti u Hrvatskoj
Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 43 19-30

Q2
A1

Znanstvene knjige

1.
Branka Drljača Margić i Irena Vodopija-Krstanović
Uncovering English-medium instruction: Glocal issues in higher education
Peter Lang Frankfurt am Main - 2017.

Pozvana predavanja

1. Branka Drljača Margić
English-medium instruction (EMI): Outsiders' perceptions vs insiders' experiences
Filozofski fakultet, Sveučilište u Ljubljani - 2.12.2016.
2. Branka Drljača Margić
Engleski kao jezik visokoškolske nastave
Institut für Slawistik, Karl-Franzens-Universität, Graz - 24.5.2016. http://www-gewi.uni-graz.at/gralis/gralisarium/2016/2016_Drljaca_Margic.html
3. Branka Drljača Margić i Irena Vodopija-Krstanović
CLIL benefits and challenges
Hotel „Jadran", Rijeka - 4.2.2015.
4. Branka Drljača Margić
Croatian perspective on EMI: Challenges, prerequisites and discrepancies
Sveučilište u Padovi - 12.12.2014. http://www.cla.unipd.it/eventi/leapemi/index.html

Kongresna priopćenja

1.
Branka Drljača Margić i Irena Vodopija-Krstanović
Language in EMI as a motivating factor, perceived barrier and essential prerequisite predavanje CLARC2018: Perspectives on Linguistic Diversity Rijeka, Hrvatska - 9.6.2018.
2.
Maša Plešković, Branka Drljača Margić i Tihana Kraš
The Fiuman dialect today: Language attitudes and language use predavanje CLARC2018: Perspectives on Linguistic Diversity Rijeka, Hrvatska - 8.6.2018.
3.
Branka Drljača Margić i Deni Kirinčić
Integrating ELF into ELT: Comparative insights from Croatia and Finland predavanje Language and Mind: 32nd International Conference of the Croatian Applied Linguistics Society Rijeka, Hrvatska - 3.5.2018.
4.
Branka Drljača Margić i Elisa Velčić Janjetić
What it takes to successfully implement English-medium instruction: A case study predavanje 5th Integrating Content and Language in Higher Education Conference Kopenhagen, Danska - 6.10.2017.
5.
Branka Drljača Margić i Irena Vodopija-Krstanović
(Micro)teaching through the medium of English: University content teachers’ practice and learning predavanje Language and Its Effects: 31st International Conference of the Croatian Applied Linguistics Society Rijeka, Hrvatska - 5.5.2017.
6.
Ana Bratulić, Siniša Smiljanić, Branka Drljača Margić i Tihana Kraš
Izazovi provedbe politike višejezičnosti u Hrvatskoj predavanje CLARC 2016: Perspectives on Language Planning and Policies Conference Rijeka, Hrvatska - 3.6.2016.
7.
Branka Drljača Margić i Ivana Tulić
Uvođenje engleskoga kao jezika visokoškolske nastave na fakultet u Hrvatskoj: percipirani izazovi i predložene mjere predavanje Language in Research and Teaching: 30th Croatian Applied Linguistics Society Conference Rijeka, Hrvatska - 13.5.2016.
8.
Branka Drljača Margić
Global and local factors leading to the missing role of the media in the popularisation of Croatian equivalents to Anglicisms predavanje 6th Alpen Adria Anglistics Conference. Crossing Borders and Challenging Boundaries – Alps-Adriatic Studies in Anglistics Klagenfurt, Austrija - 26.9.2015.
9.
Branka Drljača Margić i Irena Vodopija-Krstanović
University teachers' attitudes towards English-medium instruction: Insights from Rijeka University predavanje 1st Conference of the Center for Language Research Rijeka, Hrvatska - 22.5.2015.
10.
Branka Drljača Margić i Anamarija Mrakovčić
„Njemački se često više cijeni jer gotovo svi govore engleski“: Stavovi studenata njemačkoga prema engleskome i njemačkome jeziku predavanje Riječki filološki dani 10 Rijeka, Hrvatska - 29.11.2014.
11.
Branka Drljača Margić i Irena Vodopija-Krstanović
"I use English, but if need be I'm fluent in German as well": Croatian business professionals' use of English and other languages predavanje Klagenfurt Conference on Corpus-Based Applied Linguistics Klagenfurt, Austrija - 25.9.2014.
12.
Branka Drljača Margić i Irena Vodopija-Krstanović
The can’s and cant’s of ELF in ELT: Insights from teachers in the Croatian context predavanje The 7th International Conference of English as a Lingua Franca: Pedagogical and Interdisciplinary Perspectives Atena, Grčka - 5.9.2014.
13.
Branka Drljača Margić i Dorjana Širola
Communication courtesy or condescension? Linguistic accommodation of native to non-native speakers of English predavanje English in Europe: Opportunity or threat? Responses to the lingua franca role of English Solun, Grčka - 23.11.2013.
14.
Branka Drljača Margić i Irena Vodopija-Krstanović
Introducing English-medium instruction at a Croatian university: Can we bridge the gap between global emerging trends and local challenges predavanje English in Europe: Opportunity or threat? The English language in teaching in European higher education Kopenhagen, Danska - 20.4.2013.
15.
Branka Drljača Margić i Tea Žeželić
Attitudes of Croatian native speakers towards the idea of introducing English-medium higher education predavanje English in Europe: Opportunity or threat? English as a scientific and research language Zaragoza, Španjolska - 4.12.2012.
16.
Branka Drljača Margić i Iva Kovačević
English language diversity in Croatian grammar schools: A study on EFL teachers and students' familiarity with and tolerance of English language varieties Fifth Brno Conference on Linguistics Studies in English. English as the Lingua Franca of the Modern World: New Challenges for Academia Brno, Češka - 18.9.2012.
17.
Branka Drljača Margić i Maja Opašić
Phraseological calques of Latin origin in Croatian and English predavanje Europhras: Phraseology and culture Maribor, Slovenija - 30.8.2012.
18.
Branka Drljača Margić i Dorjana Širola
Croatian speakers' perception of ELF predavanje The Fifth International Conference of English as a Lingua Franca Istanbul, Turska - 26.5.2012.
19.
Branka Drljača Margić i Dorjana Širola
Attitudes of Croatian students of English to native and non-native varieties of English predavanje 4th International Conference on the Linguistics of Contemporary English Osnabrück, Njemačka - 21.7.2011.
20.
Branka Drljača Margić
Attitudes of Croatian language speakers to the influence of English on Croatian predavanje 3rd Conference on Language Contact in Times of Globalization Greifswald, Njemačka - 1.7.2011.
21.
Branka Drljača Margić
The (missing) role of the media in the popularisation of Croatian equivalents to Anglicisms predavanje 4th International Language in the Media Conference Limerick, Irska - 7.6.2011.
22.
Branka Drljača Margić
Impact of English on Croatian as seen through the eyes of Croatian university students predavanje Languages, Literatures and Cultures in Contact: English and American Studies in the Age of Global Communication Krakov, Poljska - 28.4.2011.
23.
Branka Drljača Margić
Stavovi govornika prema zaštiti hrvatskoga jezika od utjecaja engleskoga i promicanju domaćih zamjena za anglizme predavanje Peti hrvatski slavistički kongres Rijeka, Hrvatska - 8.9.2010.
24.
Branka Drljača Margić
Attitudes of native British English speakers to Americanisms in their language predavanje English Language and Literature Studies: Image, Identity, Reality Beograd, Srbija - 5.12.2009.
25.
Branka Drljača Margić i Dorjana Širola
(Teaching) English as an International Language and Native Speaker Norms: Attitudes of Croatian MA and BA Students of English predavanje English as an International Language Conference Izmir, Turska - 16.10.2009.
26.
Branka Drljača Margić i Anita Memišević
Impact of English on Croatian Prepositional Structures predavanje Fourth Annual Meeting of the Slavic Linguistic Society Zadar, Hrvatska - 4.9.2009.
27.
Branka Drljača Margić
Stavovi izvornih govornika hrvatskoga i srpskoga jezika prema utjecaju engleskoga na njihove jezike predavanje Die Unterschiede zwischen dem Bosnischen/Bosniakischen, Kroatischen und Serbischen Graz, Austrija - 17.4.2009.
28.
Branka Drljača Margić i Anita Memišević
Nepoznavanje engleskoga jezika – oblik funkcionalne nepismenosti predavanje Riječki filološki dani 8 Rijeka, Hrvatska - 7.11.2008.
29.
Branka Drljača Margić i Anita Memišević
Impact of language proficiency on error rate in Croatian-English false friends predavanje Alpine Adriatic Anglistics 2008: The Global and Local Dimensions of English Language and Literature Rijeka, Hrvatska - 25.4.2008.
30.
Branka Drljača Margić
Engleski element u oglašavanju na hrvatskom i srpskom jeziku predavanje Die Unterschiede zwischen dem Bosnischen/Bosniakischen, Kroatischen und Serbischen Graz, Austrija - 28.3.2008.
31.
Branka Drljača Margić
Anglizacija hrvatskoga jezika – činjenica i problem predavanje Jezična politika i jezična stvarnost – 21. međunarodni znanstveni skup Hrvatskog društva za primijenjenu lingvistiku Split, Hrvatska - 26.5.2007.
32.
Branka Drljača Margić
Prilog poznavanju značenjskih odnosa u semantičkim posuđenicama predavanje Riječki filološki dani 7 Rijeka, Hrvatska - 17.11.2006.

Znanstveni projekti

1. 18.9.2017. -
Transnational Alignment of English Competences for University Lecturers (TAEC); Član Izvršnoga odbora; voditelj hrvatskoga tima; voditelj šestoga radnog paketa, odnosno diseminacije; Europska unija, u okviru programa Erasmus+; 350.000,00 € ;
2. 6.2.2017. -
Istraživanje preduvjeta za implementaciju engleskoga kao jezika visokoškolske nastave; Voditelj; Sveučilište u Rijeci; 10.500,00 kn;
3. 19.2.2014. -
Advancing the European Multilingual Experience; Suradnik; Europska unija, u sklopu programa FP7; ;
4. 1.1.2012. - 1.1.2014.
English in Europe: Opportunity or Threat? ; Suradnik; The Leverhulme Trust; ;
5. 1.1.2007. - 1.1.2012.
Die Unterschiede zwischen dem Bosnischen/Bosniakischen, Kroatischen und Serbischen ; Suradnik; Vlada Republike Austrije; ;
6. 1.1.2007. -
Unutarnje posuđivanje u hrvatskome jeziku ; Suradnik; Sveučilište u Rijeci; ;

Mentorstvo doktorandima

1. -
Maša Plešković; Doktorat Vitalnost fijumanskoga dijalekta - stanje i perspektive na početku 21. stoljeća; Poslijediplomski doktorski studij glotodidaktike; ;

Znanstveni skupovi

1. 8.6.2018. - 10.6.2018.
CLARC 2018: Perspectives on Linguistic Diversity Filozofski fakultet, Rijeka Član Organizacijskoga odbora
2. 3.5.2018. - 5.5.2018.
Language and Mind: 32nd International Conference of the Croatian Applied Linguistics Society Filozofski fakultet, Rijeka Član Programskoga odbora
3. 4.5.2017. - 6.5.2017.
Language and Its Effects: 31st International Conference of the Croatian Applied Linguistics Society Filozofski fakultet, Rijeka Član Programskoga odbora
4. 3.6.2016. - 5.6.2016.
CLARC 2016: Language planning and policies Filozofski fakultet, Rijeka Član Organizacijskoga odbora
5. 12.5.2016. - 14.5.2016.
Language in Research and Teaching: 30th Croatian Applied Linguistics Society Conference Filozofski fakultet, Rijeka Član Programskoga odbora
6. 22.5.2015. - 23.5.2015.
1st Conference of the Center for Language Research Filozofski fakultet, Rijeka Član Organizacijskoga odbora

Uredništva časopisa

1. 1.3.2018. - Glavni urednik međunarodnoga časopisa International Letters of Social and Humanistic Sciences
https://www.scipress.com/ILSHS/editorialBoard
2. 1.3.2017. - Član uredničkoga odbora međunarodnoga časopisa International Letters of Social and Humanistic Sciences
https://www.scipress.com/ILSHS/editorialBoard

Recenzije

1. 2017. Migrations
2. 2015. Using English as a Lingua Franca in Education in Europe. English in Europe: Volume 4. Language and Social Processes (LSP) Series
3. 2014. English-medium instruction in European higher education. English in Europe: Volume 3. Language and Social Processes (LSP) Series
4. 2010. Die Unterschiede zwischen dem Bosnischen/Bosniakischen, Kroatischen und Serbischen. Grammatik
5. 2009. Die Unterschiede zwischen dem Bosnischen/Bosniakischen, Kroatischen und Serbischen. Lexik – Wortbildung – Phraseologie
6. International Letters of Social and Humanistic Sciences, SciPress
7. TESOL Quarterly
8. Strani jezici, časopis Odjela za strane jezike Hrvatskog filološkog društva, Zagreb
9. Contrastive Linguistics, časopis za kontrastivnu lingvistiku, Sveučilište u Sofiji „St. Kliment Ohridski“
10. Metodički vidici, časopis za metodiku filoloških i drugih društveno-humanističkih predmeta, Filozofski fakultet, Novi Sad
11. Uredničke knjige/zbornici radova Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku.

Stručna djelatnost

Stručni projekti

1.
1.1.2014. - 1.12.2016.
Jezična potpora nastavnicima za EJVIN - znanstveno-stručni projekt
Sveučilište u Rijeci   72.332,00 kn
Voditelj
2.
1.1.2014. - 1.1.2016.
Projekt internacionalizacije studijskih programa - znanstveno-stručni projekt
Sveučilište u Rijeci   36.666,00 kn
Voditelj
3.
1.1.2013. - 1.1.2014.
Razvoj studijskih programa na engleskome jeziku - znanstveno-stručni projekt
Sveučilište u Rijeci   30.000,00 kn
Voditelj

Stručna aktivnost

1.
7.6.2018. - 7.6.2018.
Izazovi očuvanja manjinskih jezika: pogled iz zajednice (okrugli stol)
Filozofski fakultet u Rijeci   Član Organizacijskoga odbora Okrugloga stola
2.
1.10.2011. -
Koordinatorstvo znanstvene djelatnosti
Odsjek za anglistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Rijeci   Koordinator za znanost
3.
1.10.2007. - 1.10.2010.
ECTS-koordinatorstvo
Odsjek za anglistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Rijeci   ECTS-koordinator
4.
-
Stručni rad: Bratulić, Ana, Smiljanić, Siniša, Drljača Margić, Branka i Tihana Kraš. 2017. Izazovi provedbe politike višejezičnosti u Hrvatskoj. Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 43(1). 19–30.
 
5.
-
Stručni rad: Drljača, Branka. 2006. Istraživanje neologizama – „priča bez kraja“ (prikaz knjige Vesne Muhvić-Dimanovski „Neologizmi – problemi teorije i primjene“; Zavod za lingvistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2005.). Fluminensia 18(2). 165–169.
 
6.
-
Stručni rad: Drljača Margić, Branka i Anita Memišević. 2010. Nepoznavanje engleskoga jezika – oblik funkcionalne nepismenosti. U Lada Badurina i Danijela Bačić-Karković (ur.), Riječki filološki dani – zbornik radova 8, 717–728. Rijeka: Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci. ISBN 978-953-6104-70-3.
 

Javno djelovanje

Javna predavanja

1. 14.6.2018. - Engleski kao jezik visokoškolske nastave na Sveučilištu u Rijeci: od riječkoga EJVIN-a do transnacionalnoga TAEC-a
javno predavanje
Filozofski fakultet u Rijeci
2. 7.6.2017. - Preduvjeti za kvalitetne studijske programe na engleskome jeziku (na Sveučilištu u Rijeci)
javno predavanje
Filozofski fakultet u Rijeci
3. 15.10.2015. - Stavovi sveučilišnih nastavnika prema uvođenju engleskoga kao jezika visokoškolske nastave
javno predavanje
Filozofski fakultet u Rijeci
4. 7.7.2014. - EJVIN na EFRI-ju: Prezentacija rezultata istraživanja
predavanje/radionica
Ekonomski fakultet u Rijeci
5. 7.5.2014. - Engleski kao jezik visokoškolske nastave (EJVIN): Izazovi, preduvjeti, potpora
predavanje/radionica
Ekonomski fakultet u Rijeci
6. 16.4.2014. - Engleski kao jezik visokoškolske nastave (EJVIN): Kako premostiti jaz između globalnoga trenda i lokalnih mogućnosti?
predavanje/radionica
Filozofski fakultet u Rijeci
7. 17.3.2014. - Razvoj studijskih programa na engleskome jeziku
predavanje/radionica
Filozofski fakultet u Rijeci

Popularizacija znanosti

1. 3.5.2017. - Jezična potpora kao ključni preduvjet za engleski kao jezik visokoškolske nastave
Objavljen popularno-znanstveni tekst na mrežnim stranicama Bilingualism Matters@Rijeka
2. 2.10.2015. - Engleski kao jezik visokoškolske nastave: Prednosti, izazovi i preduvjeti
Objavljen popularno-znanstveni tekst na mrežnim stranicama Bilingualism Matters@Rijeka
3. 4.2.2015. - Integrirano poučavanje sadržaja i jezika (engl. CLIL)
Okrugli stol
Hotel "Jadran", Rijeka
4. 12.12.2014. - Sharing perspectives on EMI in Europe
Okrugli stol
Sveučilište u Padovi
5. 7.7.2014. - EJVIN na EFRI-ju: Prezentacija rezultata istraživanja
Radionica/predavanje
Ekonomski fakultet u Rijeci
6. 6.6.2014. - Učenje stranih jezika u Rijeci i okolici: Pregled i naši ciljevi
Objavljen popularno-znanstveni tekst na mrežnim stranicama Bilingualism Matters@Rijeka
7. 7.5.2014. - Engleski kao jezik visokoškolske nastave (EJVIN): Izazovi, preduvjeti, potpora
Radionica/predavanje
Ekonomski fakultet u Rijeci
8. 16.4.2014. - Engleski kao jezik visokoškolske nastave (EJVIN): Kako premostiti jaz između globalnoga trenda i lokalnih mogućnosti?
Radionica/predavanje
Filozofski fakultet u Rijeci
9. 17.3.2014. - Razvoj studijskih programa na engleskome jeziku
Radionica/predavanje
Filozofski fakultet u Rijeci

Volonterstvo

1. 6.6.2014. - Volontiranje u okviru Bilingualism Matters@Rijeka
Bilingualism Matters@Rijeka

Intervjui

1. 28.3.2018. - Nastava na engleskom ključna za internacionalizaciju europskih sveučilišta
Novi list (Vox academiae: posebni prilog za visoko obrazovanje, znanost i umjetnost)
Rijeka

Novinski članci

1. 29.6.2017. - Tutela degli idiomi e delle instituzioni scolastiche (članak je objavljen u povodu održavanja trećega sastanka suradnika i dionika na projektu AThEME u Hrvatskoj, na kojemu je B. Drljača Margić sudjelovala kao suradnik na Projektu)
La voce del popolo
Rijeka
2. 14.6.2016. - Procede a Fiume il progetto Advancing the European Multilingual Experience: Parlando di esperienza europea multilingue (objavljen u povodu održavanja drugoga sastanka suradnika i dionika na projektu AThEME, na kojemu je B. Drljača Margić suradnik)
La voce del popolo
Rijeka

Uredništvo

1. 6.6.2014. - - Urednica popularnoznanstvenih tekstova
Mrežne stranice Bilingualism Matters@Rijeka

Administrativna djelatnost

Rukovođenje na sveučilištu

1. 1.10.2013. - 1.10.2017. - Predstojnik Katedre za engleski jezik i primijenjenu lingvistiku
Odsjek za anglistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Rijeci
2. 1.10.2013. - 1.10.2015. - Zamjenik pročelnika
Odsjek za anglistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Rijeci