PORTFELJ / dr. sc. Daniel Dragičević docent

Portfelj

dr. sc.

Daniel Dragičević

docent

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

Zavod za nacionalnu i međunarodnu ekonomiju

Kontakt

Vidljivost

Obrazovanje

2010. - 2013.

Doktor ekonomskih znanosti

Poslijediplomski doktorski studij "Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu"

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

2005. - 2010.

Ostala izrada i obrana magistarskog rada

Poslijediplomski znanstveni magistarski studij "Menadžment"

Ekonomski fakultet u Rijeci

1996. - 2003.

Diplomirani ekonomist

Menadžment u hotelijerstvu

Fakultet za turistički i hotelski menadžment

1992. - 1996.

Hotelijersko-turistički tehničar

Hotelijersko-turistička škola Opatija

Radno iskustvo

2015. -

Docent

Znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomije, znanstvena grana opća ekonomija.

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

2013. - 2015.

Viši asistent

Znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomije, znanstvena grana opća ekonomija.

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

01.10.2005. -

Asistent

Znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomije, znanstvena grana opća ekonomija.

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

01.10.2004. - 01.10.2005.

Viši stručni savjetnik za poslove financiranja

Financije.

Sveučilište u Rijeci

01.03.2004. - 01.10.2004.

Komercijalist

Sastavljanje ponuda, financijskih izvještaja, upravljanje skladištem.

Vrpolje metali d.o.o., Zagreb

Članstva

2018-

Hrvatsko društvo ekonomista

Nastavna djelatnost

Kolegiji

01.10.2017. -

Mikroekonomija

Sveučilišni Preddiplomski studij; 1. godina, temeljni kolegij

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

nastavnik

01.04.2017. -

Vrednovanje poduzeća

Diplomski studij; 1. godina; izborni kolegij

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

nastavnik

01.10.2015. -

Menadžerska ekonomija

Sveučilišni preddiplomski studij, 4. godina, izborni kolegij

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

nastavnik

30.09.2015. -

Javno i privatno partnerstvo

Diplomski studij zemljopisa - smjer Održivi razvoj turizma, 2. godina, izborni kolegij

Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti, studij Turizam i zaštita okoliša, Sveučilište u Mostaru, BiH

nastavnik

01.10.2014. - 30.09.2015.

Javno privatno partnerstvo

Diplomski studij; 1. godina; obvezni kolegij smjera

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

suradnik

01.10.2012. - 30.09.2016.

Mikroekonomija

Sveučilišni Preddiplomski studij; 1. godina, temeljni kolegij

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

suradnik

01.10.2009. - 30.09.2012.

Ekonomija za menadžere u turizmu i hotelijerstvu

Diplomski studij; 1. godina; izborni kolegij

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

suradnik

01.10.2008. - 30.09.2016.

Ekonomija partnerstva

Sveučilišni Preddiplomski studij; 4. godina, obvezni kolegij smjera

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

suradnik

01.10.2008. - 30.09.2009.

Razvoj ekonomske misli

Sveučilišni Preddiplomski studij; 4. godina, izborni kolegij

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

suradnik

01.10.2007. - 30.09.2011.

Procjena vrijednosti poduzeća

Stručni studij; 3. godina, obvezni kolegij smjera

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

suradnik

01.10.2005. - 30.09.2012.

Osnove ekonomije

Sveučilišni preddiplomski studij

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

suradnik

01.10.2005. - 30.09.2012.

Uvod u ekonomiju

Stručni studij; 1. godina, temeljni kolegij

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

suradnik

01.10.2005. - 30.09.2012.

Mikroekonomija

Sveučilišni Preddiplomski; 1. godina, temeljni kolegij

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

suradnik

01.10.2005. - 30.09.2011.

Poduzetnička radionica

Stručni studij; 1. godina, temeljni kolegij

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

suradnik

01.10.2005. - 30.09.2008.

Poduzetništvo u hotelijerstvu

Sveučilišni Preddiplomski studij; 4. godina, obvezatni kolegij smjera

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

suradnik

01.10.2005. - 30.09.2007.

Procjena, prodaja i transformacija poduzeća

Sveučilišni studij; 3. godina, izborni kolegij

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

suradnik

01.10.2005. - 30.09.2006.

Ekonomija u perspektivi

Stručni studij; 2. godina, izborni kolegij

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

suradnik

01.10.2005. - 30.09.2006.

Ekonomija u perspektivi

Sveučilišni Preddiplomski studij; 2. godina, izborni kolegij

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

suradnik

Mentor u završnim radovima

13.12.2018. - 20.09.2019.

Tržišna vrijednost drogerijskoga sektora u Republici Hrvatskoj

Paulina Pavelić

Diplomski studij "Menadžment u turizmu"

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

13.12.2018. - 20.09.2019.

Vrednovanje doprinosa zaposlenika u poduzeću

Aleksandra Čalošević

Diplomski studij "Menadžment u turizmu"

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

13.12.2018. - 20.09.2019.

Učinci financiranja maloga i srednjega poduzetništva korištenjem europskih fondova

Tony Mance

Preddiplomski studij "Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu"

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

13.12.2018. - 23.07.2019.

Dinamički prikaz vrijednosti poduzeća INA d. d.

Anabela Tomkić

Diplomski studij "Menadžment u hotelijerstvu"

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

13.12.2018. - 23.07.2019.

Analiza uspješnosti zdravstvenoga turizma na primjeru Daruvarskih toplica

Mario Mlinarić

Diplomski studij "Menadžment u turizmu"

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

13.12.2018. - 23.07.2019.

Komparativna analiza uspješnosti poslovanja hotelskih kompanija u Istarskoj županiji

Klara Bisaki

Diplomski studij "Menadžment u hotelijerstvu"

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

13.12.2018. - 23.07.2019.

Utjecaj marketinga na vrijednost poduzeća EURO-MILK d.o.o.

Mirko Kuzmić

Diplomski studij "Menadžment u turizmu"

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

13.12.2018. - 23.07.2019.

Obiteljska poljoprivredna gospodarstva u funkciji razvoja turističke ponude Krapinsko-zagorske županije

Nikolina Jurina

Preddiplomski studij "Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu"

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

13.12.2018. - 18.03.2019.

Učinci privatizacijskih procesa u Republici Hrvatskoj

Gloria Sarić

Preddiplomski studij "Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu"

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

13.12.2017. - 20.07.2018.

Usporedna analiza odabranih metoda vrednovanja na primjeru hotelskih poduzeća

Nikolina Leljak

Diplomski studij „Menadžment u turizmu“

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

13.12.2017. - 19.07.2018.

Analiza uspješnosti poslovanja lječilišnoga turizma u kontinentalnoj Hrvatskoj

Filip Baković

Diplomski studij „Menadžment u turizmu“

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

13.12.2017. - 19.07.2018.

Vrednovanje brenda u sportu

Josip Pregl

Diplomski studij „Menadžment u hotelijerstvu“

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

13.12.2017. - 19.07.2018.

Konkurencija na tržištu osiguranja u Republici Hrvatskoj

Matea Škorjanec

Preddiplomski studij „Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu“

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

13.12.2017. - 18.07.2018.

Motivacija kao element podizanja kvalitete upravljanja u Hrvatskim poduzećima

Natalija Stužić

Diplomski studij „Menadžment u turizmu“

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

13.12.2017. - 18.07.2018.

Konkurentnost i mogućnost razvoja turističkoga tržišta Vukovarsko-srijemske županije

Tea Ivaniš

Preddiplomski studij „Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu“

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

13.12.2017. - 18.07.2018.

Ponašanje i zaštita potrošača u turizmu ? analiza i usporedba s ostatkom svijeta

Bruno Drempetić

Preddiplomski studij „Menadžment događaja i slobodnog vremena“

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

13.12.2017. - 16.07.2018.

Alternativne metode vrednovanja malih i srednjih poduzeća u ugostiteljstvu

Mišel Matulin

Diplomski studij „Menadžment u hotelijerstvu“

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

13.12.2017. - 10.07.2018.

Tržišne slabosti i državna intervencija

Aleksandra Čalošević

Preddiplomski studij „Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu“

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

13.12.2017. - 21.06.2018.

Analiza siromaštva u Republici Hrvatskoj

Martina Svalina

Preddiplomski studij "Menadžment u hotelijerstvu"

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

13.12.2017. - 12.06.2018.

Razvojne mogućnosti malih i srednjih poduzeća u gospodarskoj strukturi Republike Hrvatske

Marijana Sokač

Diplomski studij „Marketing u turizmu“

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

02.11.2016. - 20.07.2017.

Strateško povezivanje malih i srednjih poduzeća

Ariana Maloku

Diplomski studij "Menadžment u turizmu"

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

02.11.2016. - 18.07.2017.

Maksimizacija profita na primjeru hotelskih poduzeća

Ivana Kelenc

Preddiplomski studij „Poslovna ekonomija“

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

02.11.2016. - 15.07.2017.

Vrednovanje poduzeća na temelju financijskih podataka

Nikola Ferlin

Diplomski studij "Menadžment u hotelijerstvu"

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

02.11.2016. - 15.07.2017.

Financijski pokazatelji poslovanja hotelijerstva u RH

Josip Gudeljević

Diplomski studij "Menadžment u hotelijerstvu"

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

02.11.2016. - 23.06.2017.

Dinamički prikaz vrijednosti poduzeća na primjeru Podravke d.d.

Željka Krunić

Diplomski studij "Menadžment u hotelijerstvu"

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

02.11.2016. - 23.06.2017.

Polazište i proces procjene vrijednosti poduzeća "Foton promet" d.o.o Zagreb

Lea Sablić

Diplomski studij "Menadžment u hotelijerstvu"

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

02.11.2016. - 23.06.2017.

Ponašanje potrošača u turizmu

Matea Matić

Razlikovni studij

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

02.11.2016. - 15.06.2017.

Primjena javno-privatnog partnerstva u školstvu

Lucija Stašić

Razlikovni studij

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

02.11.2016. - 13.06.2017.

Ponuda i potražnja hotelskog smještaja u RH

Mateja Glad

Preddiplomski sveučilišni studij „Menadžment u hotelijerstvu“

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

02.11.2016. - 08.06.2017.

Inflacija kroz povijest

Ivan Štokić

Stručni studij

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

02.11.2016. - 31.05.2017.

Procjena vrijednosti Valamar grupacije

Nino Jurčić

Stručni studij

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

Cjeloživotno obrazovanje

2011. -

Obilježja povijesno-gospodarskog razvitka i položaj Hrvatske u međunarodnoj podjeli rada

Seminar za voditelje poslovnica i turističke vodiče

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

nastavnik

Gostujući nastavnik

01.10.2017. -

Javno i privatno partnerstvo

Diplomski studij

Sveučilište u Mostaru, Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti

nositelj kolegija

01.10.2016. - 30.09.2017.

Javno i privatno partnerstvo

Diplomski studij

Sveučilište u Mostaru, Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti

sunositelj kolegija

12.09.2014. - 12.09.2014.

Javno privatno partnerstvo i modeli financiranja

Poslijediplomski specijalistički studij Financijsko pravo trgovačkih društava

Pravni fakultet u Rijeci

suradnik

Osobni razvoj

27.02.2020. - 29.02.2020.

Panel ekonometrija- uvod, velike baze podataka i analiza kauzalnosti (Opatija)

Broj sati/ECTS: 18 sati

06.11.2019. - 08.11.2019.

27. tradicionalno savjetovanje: Ekonomska politika Hrvatske u 2020. godini (Opatija)

01.09.2019. - 03.09.2019.

2019 EDAMBA Annual Meeting & General Assembly: Increasing diversity and inclusiveness within Business School Research programmes

04.06.2019. - 04.06.2019.

Case Method: Why you should use cases in classroom? (Opatija)

Broj sati/ECTS: 2 sata

20.05.2019. - 21.05.2019.

Supervising doctoral students (Opatija)

Broj sati/ECTS: 12 sati

07.11.2018. - 09.11.2018.

26. tradicionalno savjetovanje: Ekonomska politika Hrvatske u 2019. godini (Opatija)

29.05.2018. - 29.05.2018.

Učenje i poučavanje usmjereno na studente (Opatija)

Broj sati/ECTS: 3 sata

07.05.2018. - 07.05.2018.

Definiranje ishoda učenja i njihovo usklađivanje s ostalim elementima nastavnog procesa: kurikulumsko-kompetencijski pristup u visokom obrazovanju (Opatija)

Broj sati/ECTS: 3 sata

08.11.2017. - 10.11.2017.

25. tradicionalno savjetovanje: Ekonomska politika Hrvatske u 2018. godini (Opatija)

04.09.2017. - 05.10.2017.

Izrada e-kolegija u sustavu MOODLE (online)

12.06.2017. - 17.06.2017.

Applied Econometrics Course - 9th generation; Panel Data and Causal Analysis (Zagreb)

Broj sati/ECTS: 25 sati

22.03.2017. - 22.03.2017.

Introduction to Benchmarking and Hotel Analytics (Opatija)

Broj sati/ECTS: 7 sati

13.06.2016. - 21.06.2016.

Applied Econometrics Course - 8th generation (Zagreb)

Broj sati/ECTS: 25 sati

11.11.2015. - 13.11.2015.

23. tradicionalno savjetovanje: Ekonomska politika Hrvatske u 2016. godini (Opatija)

16.10.2015. - 11.12.2015.

Nastavničke kompetencije u visokom školstvu: vrednovanje znanja (Rijeka)

Broj sati/ECTS: 20 sati (7 ECTS)

15.05.2015. - 16.05.2015.

Efficient Thesis Writing & Presenting (Opatija)

12.12.2014. - 12.12.2014.

Kako iskoristiti potencijale unutarnjeg tržišta EU

12.11.2014. - 14.11.2014.

22. tradicionalno savjetovanje: Ekonomska politika Hrvatske u 2015. godini (Opatija)

07.05.2014. - 08.05.2014.

Razlike u pripremi i provedbi projekata u IPA-i i strukturnim fondovima EU (Zagreb)

15.04.2014. - 15.04.2014.

Strukturni fondovi Europske unije (Zagreb)

28.03.2014. - 30.05.2014.

Nastavničke kompetencije u visokom školstvu: Učenje i poučavanje (Rijeka)

Broj sati/ECTS: 30 sati (10 ECTS)

13.11.2013. - 15.11.2013.

21. tradicionalno savjetovanje: Ekonomska politika Hrvatske u 2014. godini (Opatija)

26.09.2013. - 26.09.2013.

Developing Hotel Operations, Tactics and Strategies (Opatija)

Broj sati/ECTS: 10 sati

25.09.2013. - 25.09.2013.

Case Studies for Management Education and Training (Opatija)

Broj sati/ECTS: 6 sati

03.09.2013. - 09.09.2013.

Introduction to Multivariate Analysis (MVA) (Rijeka)

01.03.2013. - 30.06.2013.

Doktorsko istraživanje, nastavno i znanstveno usavršavanje (Wien)

Broj sati/ECTS: 4 mjeseca

18.02.2013. - 19.02.2013.

Certificirani menadžer projekata EU (Opatija)

07.02.2013. - 09.02.2013.

Strateški ciljevi i mjerenje učinkovitosti: Edukacijski program za hotelijerske menadžere u Hrvatskoj (Zagreb)

14.11.2012. - 16.11.2012.

20. tradicionalno savjetovanje: Ekonomska politika Hrvatske u 2013. godini (Opatija)

05.03.2012. - 09.03.2012.

Kvantitativne metode istraživanja u turizmu (Opatija)

16.11.2011. - 16.11.2011.

Teaching with Case Studies: Tips and Techniques for Instructors (Opatija)

09.11.2011. - 11.11.2011.

19. tradicionalno savjetovanje: Ekonomska politika Hrvatske u 2012. godini (Opatija)

01.07.2011. - 01.07.2011.

Uvod u govorništvo – radionica za visokoškolske nastavnike (Opatija)

30.06.2011. - 30.06.2011.

Procjenjivanje i ocjenjivanje eseja – radionica za visokoškolske nastavnike (Opatija)

18.10.2010. - 23.10.2010.

Priprema i ocjena investicijskih projekata (Baška)

20.09.2010. - 25.09.2010.

Priprema i ocjena investicijskih projekata (Baška)

16.03.2010. - 17.03.2010.

Procjena vrijednosti poduzeća (Zagreb)

10.09.2007. - 21.09.2007.

Brzo čitanje i učenje (Rijeka)

Broj sati/ECTS: 20 sati

08.06.2005. - 09.06.2005.

Colors of Marketing: Destination Branding and Design in Marketing (Rijeka)

24.01.2005. - 25.01.2005.

Workshop "Innovation and Product Development in Tourism" (Innsbrück)

10.11.2004. - 12.11.2004.

12. Tradicionalno savjetovanje Hrvatskog društva ekonomista: Ekonomska politika Hrvatske u 2005. (Opatija)

01.10.2004. -

Uloga tehnoloških parkova u poslovnom razvoju (Rijeka)

26.05.2002. - 24.09.2002.

Usavršavanje engleskog jezika kroz praksu (SAD)

28.05.2001. - 26.10.2001.

Usavršavanje engleskog jezika kroz praksu (SAD)

Znanstvena djelatnost

Znanstveni radovi

09.12.2019.

Is there any correlation between terrorism and immigration? Evidence from EU countries

Dragičević, Daniel

Journal of Business Paradigms - 4 4-21

06.11.2019.

Izloženost hrvatskoga gospodarstva turizmu - strukturna analiza

Dragičević, Daniel

27. tradicionalno savjetovanje "Ekonomska politika Hrvatske u 2020." / Podrug, Najla (ur.), Hrvatsko društvo ekonomista, 6-8.11.2019, Opatija, Hrvatska, - 27 81-110

06.08.2019.

Determinants of active sport event tourists’ expenditure – the case of mountain bikers and trail runners

Perić, Marko; Dragičević, Daniel; Škorić, Sanela

Journal of Sport & Tourism - 23 19-39

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14775085.2019.1623064?journalCode=rjto20

Q2 A1

16.05.2019.

Health Tourism Market in Poland and Croatia - Financial Effects and Potentials

Dragičević, Daniel; Paleka, Hana

Tourism in Southern and Eastern Europe 2019 - Conference Proceedings / Zadel, Zrinka ; Smolčić Jurdana, Dora (ur.). University of Rijeka, Faculty of Tourism and Hospitality Management, May 16-18, 2019, Opatija (Croatia). - 5 219-232

A1 WOS

16.05.2019.

Migration impact as a positive change in tourism demand

Dragičević, Daniel; Nikšić Radić, Maja; Herman, Suzana

Tourism in Southern and Eastern Europe 2019 - Conference Proceedings / Zadel, Zrinka ; Smolčić Jurdana, Dora (ur.). University of Rijeka, Faculty of Tourism and Hospitality Management, May 16-18 ,2019, Opatija (Croatia). - 5 205-217

A1 WOS

06.05.2019.

Causality between Terrorism and FDI in Tourism: Evidence from Panel Data

Nikšić Radić, Maja; Dragičević, Daniel; Barkiđija Sotošek, Marina

Economies - 7 19

https://www.mdpi.com/2227-7099/7/2/38

A1 WOS

05.04.2019.

Challenges and Possibilities of Sustainable Development in Regional Government Units

Dragičević, Daniel; Coner, Maja; Bukovinski, Daniel

7th International OFEL Conference on Governance, Management and Entrepreneurship: "Embracing Diversity in Organisations" Tipurić, Darko ; Hruška, Domagoj (Eds.) - Dubrovnik : CIRU, University of Dubrovnik, Department of Economics and Business Economics, 05.-06.04.2019. - 7 346-355

https://www.ciru.hr/index.php/ofel-conference

A2

27.04.2018.

Terrorism as Security Challenge in Tourism Development

Dragičević, Daniel; Nikšić Radić, Maja; Grbić, Lucija

24th Biennial International Congress Tourism and Hospitality Industry 2018: Trends and Challenges, Milohnić, Ines and Smolčić Jurdana, Dora (Eds.), University of Rijeka, Faculty of Tourism and Hospitality Management, April 26-27, 2018, Opatija (Croatia) - 24 64-75

https://thi.fthm.hr/congress-proceedings/send/5-2018/101-terrorism-as-security-challenge-in-tourism-development

A2

2018.

The tourism-led terrorism hypothesis – evidence from Italy, Spain, UK, Germany and Turkey

Maja Nikšić Radić, Daniel Dragičević, Marina Barkiđija Sotošek

Journal of International Studies - 11 236-249

http://www.jois.eu/files/16_539_Niksic%20Radic.pdf

Q2 A1

2017.

Suggesting a service research agenda in sports tourism: working experience(s) into business models

Perić, Marko; Wise, Nicholas; Dragičević, Daniel

Sport, Business and Management : An International Journal - 7 58-76

http://www.emeraldinsight.com/doi/abs/10.1108/SBM-09-2015-0031

A1 WOS

30.06.2016.

Education Led Growth Hypothesis: Literature review

Nikšić Radić, Maja; Dragičević, Daniel

ECOLOGY, ECONOMICS, EDUCATION AND LEGISLATION CONFERENCE PROCEEDINGS, SGEM 2016, Albena, Bulgaria : SGEM - 801-807

A1 WOS

08.06.2016.

Correlation Between Adaptation and Mitigation of Climate Change and Economic Growth

Šverko Grdić, Zvonimira; Dragičević, Daniel; Mamula, Maja

8th International Conference "An Enterprise Odyssey: Saving the Sinking Ship Through Human Capital", Zagreb, June, 2016. / Galetić, L., Načinović Braje, I., Jaković B. (ur.). - Zagreb : University of Zagreb, Faculty of Economics & Business , 2016. (ISBN: 978-953-346-027-7) - 8 495-503

A2

2014.

Utjecaj mjera ekonomske politike na ekonomski položaj i konkurentnost hotelskih poduzeća

Perić, Jože, Blažević, Branko, Dragičević, Daniel

Ekonomski pregled, Hrvatsko društvo ekonomista, Zagreb - 65 p. 416-452

A1

2011.

PUBLIC AND PRIVATE SECTOR PARTNERSHIP – EXIT OPPORTUNITY FROM THE GLOBAL CRISIS?

Perić, Marko, Dragičević, Daniel

5th International Conference "Entrepreneurship and Macroeconomic Management: Reflections on the World in Turmoil"/ Rakitovac Afrić, Kristina ; Šugar, Violeta ; Bevanda, Vanja (ur.). - Pula : Juraj Dobrila University of Pula Department of Economics and Tourism "Dr. Mijo Mikrović" (ISBN: 978-953-7498-41-2). - 5 p. 1174-1190

A1

2010.

Menadžment destinacije u uvjetima klimatskih promjena( Management of destination in terms of climate change )

Perić, Jože; Šverko Grdić, Zvonimira; Dragičević, Daniel

ICTE 2010: International Conference on Tourism and Environment / Lučić, Blagota ; et al. (ur.). - Sarajevo : International University Philip Noel Baker (ISBN: 978-9958-9038-2-3). - p. 333-344

A2

2008.

Climate Change and Partnership for Croatian Tourism Development

Perić, Jože, Dragičević, Daniel

19th Biennial International Congress TOURISM & HOSPITALITY INDUSTRY 2008: New Trends in Tourism and Hospitality Management/ Ivanović, Zoran (ur.). - Opatija : Fakultet za turistički i hotelski menadžment u Opatiji (ISBN: 978-953-6198-63-4) - p. 845-868

A1

2007.

Javno-privatno partnerstvo i Europska unija

Dragičević, Daniel

Zbornik radova (redaktor: Jože Perić), Javno privatno partnerstvo/Turizam/Europska i svjetska iskustva, Fintrade & Tours d.o.o., Rijeka - p. 155-205

A2

2007.

Partnersko investiranje u funkciji razvoja turističke destinacije

Dragičević, Daniel

Zbornik radova (redaktor: Jože Perić), Javno privatno partnerstvo/Turizam/Europska i svjetska iskustva, Fintrade & Tours d.o.o. - p. 61-85

A2

2007.

Partnerstvo za klimatske promjene( Partnership for climate change )

Perić, Jože; Dragičević, Daniel

15. tradicionalno savjetovanje /Ekonomska politika Hrvatske u 2008. / Jurčić, Ljubo ; Jurišić, Snježana ; Mlinarević, Mladen ; Primorac, Žarko ; Radošević, Dubravko (ur.). - Zagreb : Inžejerski biro d.d., Hrvatsko društvo ekonomista (ISBN: 978-953-262-014-6). - p. 160-190

A2

2007.

Public private partnership: a component of alternative to globalisation

Perić, Jože; Jelušić, Adriana; Dragičević, Daniel

The Reality and Dilemmas of Globalisation, The Foundation for the Development of Gdansk University - p. 11-29

A2

2006.

Public and private partnership in tourism - world experience

Perić, Jože, Dragičević, Daniel

18th Biennial International Congress TOURISM & HOSPITALITY INDUSTRY 2006: New Trends in Tourism and Hospitality Management/ Ivanović, Zoran (ur.). - Opatija : Fakultet za turistički i hotelski menadžment Opatija - p. 1194-1204

A1

2006.

The state and Public Sector in Developing Croatia as a Tourist Destination (Case Study - Tourist Destination Kvarner)

Perić, Jože, Dragičević, Daniel

3rd International Conference An Enterprise Odyssey: Integration or Disintegration / Proceedings : Ekonomski fakultet Zagreb (ISBN: 953-6025-18-3) - p. 1312-1321

A1

2005.

Decision Support Systems

Dragičević, Daniel; Perić, Marko

28th International Convention/Proceedings/Business Intelligence Systems/ Digital Economy - 2nd e-business ALADIN/Information Systems Security / Baranović, Mirta ; Sandri, Roberto ; Čišić, Dragan ; Hutinski, Željko (ur.). - Rijeka : Croatian Society for Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics – MIPRO (ISBN: 953-233-013-5). - p. 50-55

A2

2005.

O nekim problemima rasprodaje zemlje strancima i rente ( About some problems of land sale to foreigners and annuity )

Perić, Jože; Dragičević, Daniel

Vinodolski zbornik - p. 105-118

A2

2005.

PPP and Master Plan for Tourist Destination Kvarner – Croatia

Perić, Marko; Dragičević, Daniel

IPPPS Conference Briefing 2005, 11th International Conference Public and Private Sector Partnerships: Enhancing Sustainable Development / Montanheiro, Luiz ; Isan, Vasile (ur.). - Sheffield : Sheffield Hallam University , 2005. 25-25 (ISBN: 1-843-8714-08).

Znanstvene knjige

2009.

Poglavlje 7. Javno-privatno partnerstvo kao model razvoja turističke destinacije( Chapter 7. Public private partnership as tourist destination development model )

Autor poglavlja u knjizi

Perić, Jože; Dragičević, Daniel

Turistička regionalizacija u globalnim procesima

Blažević, Branko; Peršić, Milena

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija

2006.

Partnerstvo javnog i privatnog sektora( Public-private partnership )

Autor knjige

Perić, Jože; Dragičević, Daniel

Fintrade & tours d.o.o. Rijeka

Pozvana predavanja

07.11.2018.

26. tradicionalno savjetovanje Hrvatskog društva ekonomista: Ekonomska politika Hrvatske u 2019. na Panelu 3: Prioriteti i reforme - pravovremenost i specifičnost okruženja

Sudionici panel diskusije: moderatori - doc. dr. sc. Katarina Bačić, Mreža znanja, Zagreb i prof. dr. sc. Josip Tica, Ekonomski fakultet u Zagrebu; panelisti - doc. dr. sc. Paško Burnać, Ekonomski fakultet u Splitu, doc. dr. sc. Daniel Dragičević, FMTU, doc. dr. sc. Velibor Mačkić, Ekonomski fakultet u Zagrebu, izv. prof. dr. sc. Domagoj Sajter, Ekonomski fakultet u Osijeku, izv. prof. dr. sc. Nebojša Stojčić, prorektor Sveučilišta u Dubrovniku

Opatija, Hotel Adriatic

12.11.2015.

23. tradicionalno savjetovanje Hrvatskog društva ekonomista: Ekonomska politika Hrvatske u 2016. na Panelu: Aktualna istraživanja 2. Moderatorica doc. dr. sc. Katarina Bačić, Ekonomski institut, Zagreb. Naslov izlaganja Testiranje hipoteze "Inozemna ulaganja potiču razvoj turizma": empirijsko istraživanje na županijskoj razini u Republici Hrvatskoj

Dragičević, Daniel; Nikšić Radić, Maja

Opatija, Hotel Adriatic

13.11.2014.

22. tradicionalno savjetovanje Hrvatskog društva ekonomista: Ekonomska politika Hrvatske u 2015. na Panelu 4: Što kažu mladi znanstvenici – Sesija: Ekonomski položaj poduzeća. Moderatorica sesije doc. dr. sc. Katarina Bačić, Ekonomski institut, Zagreb. Naslov izlaganja "Učinci ekonomske politike na ekonomski položaj i konkurentnost hotelskih poduzeća"

Dragičević, Daniel

Opatija, Hotel Adriatic

28.11.2013.

16. kongres Udruge poslodavaca u hotelijerstvu Hrvatske (UPUHH): Kvaliteta usluge u hrvatskom hotelijerstvu; na okruglom stolu: PDV u turizmu. Naslov izlaganja "Makroekonomska konkurentnost hrvatskoga hotelijerstva s aspekta PDV-a na usluge smještaja"

Dragičević, Daniel

Zagreb, Hotel Sheraton

15.11.2013.

21. tradicionalno savjetovanje Hrvatskog društva ekonomista: Ekonomska politika Hrvatske u 2014. Panel: Konkurentnost hrvatskog turizma i ekonomska politika.

Sudionici panel diskusije: Prof. dr. sc. Branko Blažević, FMTU, moderator; prof. dr. sc. Mato Bartoluci, Ekonomski fakultet Zagreb; Dr. sc. Sanda Čorak, Institut za turizam, Zagreb; Dr. sc. Daniel Dragičević, FMTU; Dr. sc. Neven Ivandić, Institut za turizam, Zagreb; Prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana, FMTU; Kristian Šustar, predsjednik Udruge poslodavaca u hotelijerstvu Hrvatske.

Opatija, Hotel Adriatic

Kongresna priopćenja

16.05.2019.

Health Tourism Market in Poland and Croatia - Financial Effects and Potentials

Dragičević, Daniel; Paleka, Hana

Usmeno izlaganje na kongresu

Tourism in Southern and Eastern Europe 2019 - Conference Proceedings / Zadel, Zrinka ; Smolčić Jurdana, Dora (ur.). University of Rijeka, Faculty of Tourism and Hospitality Management, May 16-18, 2019, Opatija (Croatia) Opatija, Croatia

16.05.2019.

Migration impact as a positive change in tourism demand

Dragičević, Daniel; Nikšić Radić, Maja; Herman, Suzana

Usmeno izlaganje na kongresu

Tourism in Southern and Eastern Europe 2019 - Conference Proceedings / Zadel, Zrinka ; Smolčić Jurdana, Dora (ur.). University of Rijeka, Faculty of Tourism and Hospitality Management, May 16-18 ,2019, Opatija (Croatia) Opatija, Croatia

05.04.2019.

Challenges and Possibilities of Sustainable Development in Regional Government Units

Dragičević, Daniel ; Coner, Maja ; Bukovinski, Daniel

Usmeno izlaganje na kongresu

7th International OFEL Conference on Governance, Management and Entrepreneurship: Embracing Diversity in Organisations Dubrovnik, Croatia

27.04.2018.

Terrorism as Security Challenge in Tourism Development

Dragičević, Daniel; Nikšić Radić, Maja; Grbić, Lucija

Usmeno izlaganje na kongresu

24th Biennial International Congress Tourism and Hospitality Industry 2018: Trends and Challenges Opatija, Croatia

10.06.2016.

Correlation Between Adaptation and Mitigation of Climate Change and Economic Growth

Šverko Grdić, Zvonimira; Dragičević, Daniel; Mamula, Maja

Usmeno izlaganje na kongresu

8th International Conference "An Enterprise Odyssey: Saving the Sinking Ship Through Human Capital" Zagreb, Croatia

2011.

Public and private sector partnership – exit opportunity from the global crisis?

Perić, Marko; Dragičević, Daniel

Usmeno izlaganje na kongresu

5th International Conference "Entrepreneurship and Macroeconomic Management: Reflections on the World in Turmoil" Pula, Croatia

2010.

Menadžment destinacije u uvjetima klimatskih promjena

Perić, Jože; Šverko Grdić, Zvonimira; Dragičević, Daniel

Usmeno izlaganje na kongresu

ICTE 2010: International Conference on Tourism and Environment Sarajevo, BIH

2008.

Climate change and partnership fo Croatian tourism development

Perić, Jože; Dragičević, Daniel

Usmeno izlaganje na kongresu

19th Biennial International Congress TOURISM & HOSPITALITY INDUSTRY 2008: New Trends in Tourism and Hospitality Management Opatija, Croatia

2006.

The state and Public Sector in Developing Croatia as a Tourist Destination (Case Study - Tourist Destination Kvarner)

Perić, Jože; Dragičević, Daniel

Usmeno izlaganje na kongresu

3rd International Conference An Enterprise Odyssey: Integration or Disintegration / Proceedings Zagreb, Croatia

2006.

Public and private partnership in tourism - world experience

Perić, Jože; Dragičević, Daniel

Usmeno izlaganje na kongresu

18th Biennial International Congress TOURISM & HOSPITALITY INDUSTRY 2006: New Trends in Tourism and Hospitality Management Opatija, Croatia

2005.

Decision Support Systems

Dragičević, Daniel; Perić, Marko

Usmeno izlaganje na kongresu

28th International Convention/Proceedings/ Business Intelligence Systems/ Digital Economy - 2nd e-business ALADIN/Information Systems Security Opatija, Croatia

30.6.-6.7.2016.

Education Led Growth Hypothesis: Literature review

Nikšić Radić, Maja; Dragičević, Daniel

Usmeno izlaganje na kongresu

ECOLOGY, ECONOMICS, EDUCATION AND LEGISLATION CONFERENCE PROCEEDINGS, SGEM 2016 Albena, Bulgaria

Znanstveni projekti

01.10.2018. - 30.09.2020.

MIGRACIJE KAO SPONA IZMEĐU TURIZMA I TERORIZMA

Suradnik-istraživač

Sveučilište u Rijeci 8.500,00 HRK

https://www.fthm.uniri.hr/znanstveni-projekti-uniri/projekti-zp-uniri-8-18

01.10.2016. - 01.10.2018.

UTJECAJ TERORIZMA NA IZRAVNA INOZEMNA ULAGANJA U TURIZAM

Suradnik - istraživač

Sveučilište u Rijeci 15.800,00 HRK

https://www.fthm.uniri.hr/index.php/projekti-uniri-2016/zp-uniri-8-16

01.12.2015. - 01.12.2017.

EKONOMSKE POSLJEDICE KLIMATSKIH PROMJENA NA TURIZAM

Suradnik - istraživač

Sveučilište u Rijeci 17.000,00 HRK

https://www.fthm.uniri.hr/index.php/projekti-uniri-2015/zpuniri-4-15

01.06.2015. - 31.05.2018.

MENADŽMENT SPORTSKIH DOŽIVLJAJA U FUNKCIJI OBLIKOVANJA UČINKOVITIH POSLOVNIH MODELA U SLABIJE RAZVIJENIM TURISTIČKIM DESTINACIJAMA

Suradnik - istraživač

Hrvatska zaklada za znanost, Uspostavni istraživački projekti (83,4%); Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu (16,6%) 346.266,00 HRK

https://www.fthm.uniri.hr/index.php/sportbizmodel

2007. - 2012.

„Modeli kvalitete i javno privatno partnerstvo u turizmu“ (116-1162459-2456)

Suradnik-istraživač

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa RH

2007. - 2012.

“Obnovljivi izvori energije za eko-hotel i eko-turističku destinaciju”

Suradnik-istraživač

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa RH

2005. - 2006.

„Javno privatno partnerstvo u razvoju turističke destinacije“ (0116008)

Suradnik-istraživač

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa RH

Mentorstvo doktorandima

11.12.2018. -

Održivi razvoj kao poticaj obiteljskog poduzetništva u hrvatskom hotelijerstvu

Robert Svetlačić Doktorat

Poslijediplomski sveučilišni doktorski studij „Menadžment održivog razvoja“, Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu" / komentor

11.12.2018. -

Volatilnost turizma na eksterne šokove

Suzana Herman Doktorat

Poslijediplomski sveučilišni doktorski studij „Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu“, Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu" / komentor

11.12.2018. -

Međuovisnost poslovanja hotelskih kompanija i odabranih mjera ekonomske politike

Maja Buljat Doktorat

Poslijediplomski sveučilišni doktorski studij „Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu“, Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu" / komentor

Znanstveni skupovi

16.05.2019. - 18.05.2019.

5th International Scientific Conference Tourism in Southern and Eastern Europe: Creating Innovative Tourism Experiences - The Way to Extend the Tourist Season

Opatija, Croatia Session Chair; Session 3

26.04.2018. - 27.04.2018.

24th Biennial International Congress Tourism & Hospitality Industry 2018: Trends and Challenges

Opatija Session Chair; Session 5

28.04.2016. - 29.04.2016.

23th International Congress: Tourism and Hospitality Industry 2016: Trends and Challenges

Opatija član Organizacijskog odbora

Recenzije

10.03.2020.

A Panel Causality Analysis In The Top Eight Tourist Destinations for: Economic Review (ISSN 1848-9494)

18.11.2019.

Tourism destinations performance as an approach to measure competitiveness in the Caribbean Region for: Current Issues in Tourism (ISSN 1747-7603)

18.03.2019.

An Aggregate Approach to Test the J-Curve Hypothesis: Evidence from Pakistan for: Journal of Business Paradigms (ISSN 2459-5004)

26.02.2019.

DETERMINIRANJE JAVNOG SEKTORA S OSNOVA JAVNOG MENADŽMENTA for: Zbornik Veleučilišta u Rijeci, Vol. 8, No. 1, 2020. (ISSN 1849-1723)

05.04.2018.

The Impact of Tourism on Regional Economic Development - Case Study of Croatian Counties for: 24th Biennial International Congress "Tourism & Hospitality Industry 2018: Trends and Challenges", 26-27.4.2018., Opatija

01.07.2016.

The maintenance necessity of world cultural heritage for promotion of cultural tourism (case study: Buddhist art) for: Academic Journal of Interdisciplinary Studies (ISSN 2281-4612)

2016.

Studying the Effect of Knowledge Management on Strengthening the Competitive Ability of Organizations : A Case Study in Petrochemical Industry for: Mediterranean Journal of Social Sciences (ISSN 2039-2117)

01.11.2015.

Inflation Prediction and Inflation Volatility for Turkey for: Mediterranean Journal of Social Sciences (ISSN 2039-2117)

01.11.2015.

Eco-Economic Management as a Tool of Development of Agriculture for: Mediterranean Journal of Social Sciences (ISSN 2039-2117)

01.11.2015.

COMMUNICATION QUALITY AS A DETERMINANT INFLUENCING CUSTOMER BEHAVIOR IN THE TERMS OF E-COMMERCE SUBJECTS IN VISEGRAD GROUP COUNTRIES for: Mediterranean Journal of Social Sciences (ISSN 2039-2117)

01.07.2015.

Intangible cultural heritage and tourism: comparing Croatia and the Czech Republic for: Mediterranean Journal of Social Sciences (ISSN 2039-2117)

01.07.2015.

Tourism productivity and tourism FDI in Croatia for: Mediterranean Journal of Social Sciences (ISSN 2039-2117)

Stručna djelatnost

Stručni projekti

2016. -

Strateški plan razvoja turizma Kvarnera sa Strateškim i operativnim marketing planom 2016.-2020.

Turistička zajednica Kvarnera

Suradnik - istraživač

2016. -

Izgradnja objekta Doma zdravlja Primorsko-goranske županije u Novom Vinodolskom

Primorsko-goranska županija

Suradnik - istraživač na projektu

2016. -

Rijeka - polazna luka kruzing turizma

Lučka uprava Rijeka

Suradnik - istraživač

2014. -

"Port City Interface" – ključni preduvjet ostvarivanja ciljeva Lučke uprave Rijeka

Lučka uprava Rijeka

Suradnik–istraživač

2013. -

Gorski kotar – Zeleno srce Hrvatske (Polazne osnove dugoročnog razvoja turizma destinacije Gorski kotar)

Primorsko-goranska županija

Suradnik–istraživač

2013. -

Elaborat investicijske opravdanosti - Objekt H Thalassotherapia

Thalassotherapia Crikvenica

Suradnik–istraživač

2009. -

projekt Regionalne banke PGŽ-a

Suradnik - istraživač

2009. -

Akcijski plan razvoja turizma Općine Kostrena

Općina Kostrena

Suradnik–istraživač

2009. -

Akcijski plan razvoja turizma Općine Matulji

Općina Matulji

Suradnik–istraživač

2008. -

Strategija razvoja turizma u Federaciji Bosne i Hercegovine za period od 2008.-2012.

Suradnik–istraživač

2007. -

Studija opravdanosti osnivanja Muzeja šumarstva i lovstva u Kaštelu Zrinski u Brodu na Kupi

Primorsko-goranska županija, Javna ustanova "Priroda"

Suradnik–istraživač

2005. -

Glavni plan razvoja turizma Primorsko-goranske županije

Primorsko-goranska županija

Suradnik–istraživač

Stručna aktivnost

01.03.2016. - 01.09.2011.

Stručni rad u Udruzi poslodavaca u hotelijerstvu Hrvatske (UPUHH) na poslovima analiziranja makroekonomske konkurentnosti hrvatskog hotelijerstva

Udruga poslodavaca u hotelijerstvu Hrvatske (UPUHH), Zagreb

Analitičar

Administrativna djelatnost

Rukovođenje na sveučilištu

22.01.2018. -

tajnik poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija "Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu"

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

01.10.2015. - 30.09.2018.

voditelj Katedre za međunarodna ekonomska ulaganja

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

22.07.2015. -

predsjednik Odbora za zaštitu na radu Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu