PORTFELJ / dr. sc. Tea Baldigara redovita profesorica

Portfelj

dr. sc.

Tea Baldigara

redovita profesorica

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

Zavod za financije

Kontakt

T +385 51 294 684

UNIRI e-mail

e-mail 1

PROSTORIJA 211

Vidljivost

Obrazovanje

14.06.2004.

Doktor znanost

.

Sveučilište u Rijeci, Fakultet za turistički i hotelski menadžment, Opatija

14.12.1999.

Magistar znanosti

Poslijediplomski znanstveni studij Menadžment

Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet, Rijeka

27.02.1996.

Diplomirani ekonomist

Ekonomika turizma i ugostiteljstva

Sveučilište u Rijeci, Hotelijerski fakultet, Opatija

20.06.1991.

Hotelijersko - turistički tehničar

Hotelijersko-turistički smjer

Centar usmjerenog obrazovanja na talijanskom jeziku, Rijeka

04.06.1987.

Osnovna škola

.

O.Š. Viktor Car Emin, Lovran

Radno iskustvo

05.10.2018. -

Predstojnica Zavoda za financije

Sveučilište u Rijeci, Fakultet za  menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija

07.11.2016. - 10.10.2018.

Voditeljica Katedre za kvantitativnu ekonomiju

Sveučilište u Rijeci,Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija

01.03.2016. -

Redovita profesorica

Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija

01.02.2011. - 01.02.2016.

Izvanredni profesor

Sveučilište u Rijeci,Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija,

01.12.2008. - 07.11.2016.

Voditeljica Katedre za financije

Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija,

01.12.2005. - 01.02.2011.

Docent

Sveučilište u Rijeci,Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija,

01.10.2003. - 01.12.2005.

Asistent / viši asistent

Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija,

01.07.1997. - 01.10.2003.

Znanstveni novak

Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija,

01.09.1995. - 01.03.1997.

Tajnica

Osnovna škola Dolac,Rijeka

Članstva

3.12.2019. -

Sektorsko vijeće X. Turizam i ugostiteljstvo, Hrvatski kvalifikacijski okvir

2019. -

Članica programskog odbora međunarodnoga znanstvenog skupa ICOOS: International Conference on Official Statistics: Emerging trends in statistical methodologies and data dissemination, Sarajevo, Faculty of Economics, Sarajevo

2017. -

Hrvatsko statističko društvo

30.03.2016. -

Povjerenik radnika za zaštitu na radu

2016. -

Članica programskog i organizacijskog odbora međunarodnoga znanstvenoga skupa ISCCRO: International Statistical Conference in Croatia, Croatian Statistical Association, Zagreb

10.12.2015. -

Povjerenstvo za ocjenu rada asistenata, poslijedoktoranada i mentora

16.12.2014. -

Povjerenstvo za popis imovine i obveza knjižnice Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

2012. -

Članica programskog odbora međunarodnoga znanstvenoga skupa BITCO: Belgrade International Tourism Conference, Belgrade, Visoka turistička škola strukovnih studija, Beograd, Srbija

01.02.2010. - 30.09.2012.

Stegovno povjerenstvo za studente

22.09.2008. - 30.09.2010.

Povjerenstvo za upravljanje i unapređenje kvalitete na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u Opatiji

14.07.2005. -

Sindikalni povjerenik, Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja

2000. -

Talijansko društvo za statistiku (SIS - Societa' Italiana di Statistica)

Nastavna djelatnost

Kolegiji

01.10.2019. -

Kvantittivne metode u poslovnoj ekonomiji

Sveučilišni poslijediplonski doktorski studij

Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

Nositelj predmeta

01.10.2019. -

Ekonometrija

Sveučilišni diplomski studij

Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

Nositelj predmeta

01.10.2018. -

Statistička kontrola procesa

Sveučilišni diplomski studij

Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

Nositelj predmeta

01.10.2016. - 30.09.2018.

Primijenjena ekonometrija

Sveučilišni poslijediplonski doktorski studij

Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

Nositelj predmeta

01.10.2014. - 30.09.2018.

Elementi kombinatorike i vjerojatnosti

Sveučilišni preddiplomski studij

Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

Nositelj predmeta

01.10.2014. - 30.09.2018.

Primijenjena ekonometrija

Sveučilišni diplomski studij

Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

Nositelj predmeta

01.10.2014. -

Metode poslovnog odlučivanja u turizmu

Sveučilišni preddiplomski studij

Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

Nositelj predmeta

01.10.2013. - 30.09.2015.

Kvantitativne metode istraživanja u turizmu

Poslijediplomski specijalistički studij

Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

Nositelj predmeta

01.10.2010. - 30.09.2014.

Ekonometrija

Preddiplomski sveučilišni studij

Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

Nositelj predmeta

01.10.2010. - 30.09.2014.

Teorija odlučivanja

Sveučilišni preddiplomski studij

Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

Suradnik

01.10.2010. - 30.09.2014.

Poslovno odlučivanje

Stručni studij

Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

Suradnik

01.10.2010. - 30.09.2011.

Kulturološki i psihološki aspekti odlučivanja

Sveučilišni preddiplomski studij

Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

Suradnik

01.10.2010. - 30.09.2011.

Metode i tehnike poslovnog odlučivanja u turizmu

Sveučilišni preddiplomski studij

Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

Suradnik

01.10.2009. - 30.09.2014.

Statistička kontrola poslovnih procesa

Stručni studij

Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

Nositelj predmeta

Mentor u završnim radovima

24.09.2019.

Prognoziranje dolazaka i noćenja turista u Zadarskoj županiji

Ines Turčić

Menadžment turističke destinacije

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

24.09.2019.

Analiza turističkih dolazaka i noćenja grada Splita

Vanča Miklec

Menadžment turističke destinacije

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

24.09.2019.

Analiza utjecaja informacijsko-komunikacijskih tehnologija na turistička kretanja u Hrvatskoj

Sara Penić

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

10.07.2018.

Prognoziranje dolazaka i noćenja turista u gradu Zagrebu

Matea Dumančić

Strateški menadžment u hotelijerstvu

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

10.07.2018.

Modeliranje kretanja bruto društvenoga proizvoda u Republici Hrvatskoj

Tina Dogan

Menadžment događaja i slobodnog vremena

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

04.09.2017.

Ekonometrijska analiza sezonalnosti turizma u Republici Hrvatskoj

Ivana Gorša

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

07.09.2016.

Ekonometrijska analiza razvoja japanskoga gospodarstva

Renato Vrbos - Rašeta

Menadžment turističke destinacije

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

12.07.2016.

Modeliranje broja zaposlenih u turizmu Republike Hrvatske

Kristina Duvnjak

Strateški menadžment u hotelijerstvu

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

07.07.2015.

Ekonometrijsko modeliranje broja dolazaka stranih turista u Republiku Hrvatsku putem Holt-Winter metode

Ivor Vilupek

Menadžment turističke destinacije

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

07.07.2015.

Ekonometrijsko modeliranje i prognoziranje kretanja prosječnoga broja otkupa zlata

Viktor Brandt

Strateški menadžment u hotelijerstvu

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

18.09.2014.

Statistička kontrola procesa

Rebeka Ilijaš

Hotelsko poslovanje

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

10.09.2014.

Analiza poslovanja primjenom kontrolnih karata

Sebastian Ilić

Hotelsko poslovanje

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

10.09.2014.

Shewhartove kontrolne karte

Miroslav Menalo

Hotelsko poslovanje

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

10.09.2014.

Poboljšanje kvalitete i kontrolne karte

Milena Kulundžija

Hotelsko poslovanje

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

10.09.2014.

Teorija vjerojatnosti

Lana Baier

Poduzetništvo u turizmu i ugostiteljstvu

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

16.07.2014.

Primjena simplex metoda na problem maksimuma

Viktorija Lešdedaj

Menadžment

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

16.07.2014.

Regresijska funkcija populacije i regresijska funkcija uzorka

Goran Capan

Poduzetništvo u turizmu i ugostiteljstvu

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

16.07.2014.

Optimizacija odlučivanja u hotelijerstvu

Nikola Medved

Menadžment u turizmu

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

18.03.2014.

Shewhartove kontrolne karte

Andrea Cerin

Hotelsko poslovanje

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

24.09.2013.

Temeljne značajke i konceptualni aspekti procesa u hotelskom poslovanju

Tomislav Jozipović

Hotelsko poslovanje

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

24.09.2013.

Tehnike odlučivanja u uvjetima rizika i neizvjesnosti

Aleksandra Jeremić

Menadžment u hotelijerstvu

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

13.09.2013.

Teorija igara - upotreba matričnih igara prilikom donošenja poslovnih odluka

Mia Šušković-Medved

Menadžment u hotelijerstvu

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

13.09.2013.

Teorija igara - Samsung, Apple i zatvorenikova dilema

Deni Grbac

Menadžment u hotelijerstvu

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

13.09.2013.

Psihološki aspekti prodaje ugostiteljskih usluga u hotelu lovran

Bruno Plečaš

Poduzetništvo u turizmu i ugostiteljstvu

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

13.09.2013.

Analiza kulturološkiih i psiholoških aspekata odlučivanja u području kupnje proizvoda

Urša Milešević

Poduzetništvo u turizmu i ugostiteljstvu

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

13.09.2013.

Modeli redova čekanja

Davor Kurilić

Menadžment u hotelijerstvu

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

03.07.2013.

Primjena grafičke metode u linearnom programiranju

Iva Ljubanović

Menadžment

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

03.07.2013.

Statistička kontrola i poboljšanje kvalitete u suvremenom poslovnom okruženju

Ivo Čutura

Hotelsko poslovanje

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

03.07.2013.

Primjena metode prema pomičnim prosjecima u analizi turističkih dolazaka

Ivona Cvija

Menadžment u hotelijerstvu

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

12.02.2013.

Teorija vjerojatnosti i igre na sreću

Goran Jakljević

Menadžment događaja i slobodnog vremena

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

12.02.2013.

Moguća područja primjene teorije vjerojatnosti

Igor Ritoša

Poduzetništvo u turizmu i ugostiteljstvu

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

13.09.2012.

Korištenje uzročno-posljedičnog dijagrama u statističkoj kontroli procesa

Mijo Radovčić

Hotelsko poslovanje

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

13.09.2012.

Gaussov klasični linearni regresijski model pretpostavke i primjena

Igor Varjačić

Poduzetništvo u turizmu i ugostiteljstvu

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

12.07.2012.

Bayesianski pristup vjerojatnosti i bayesov teorem

Domagoj Mihetec

Međunarodni menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

12.07.2012.

Teoretičari vjerojatnosti

Boris Knežević

Poduzetništvo u turizmu i ugostiteljstvu

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

12.07.2012.

Ekonometrijski modeli - pojam i primjena

Deni Grbac

Poduzetništvo u turizmu i ugostiteljstvu

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

12.07.2012.

Vjerojatnost i kombinatorika u svakodnevnom životu

Dejan Božić

Menadžment događaja i slobodnog vremena

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

12.07.2012.

Razvoj vjerojatnosti i mogućnosti njene primjene

Ivan Jakovac

Menadžment u hotelijerstvu

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

21.09.2011.

Problem rođendana i slučajna šetnja u teoriji vjerojatnosti

Nataša Šteković

Poduzetništvo u turizmu i ugostiteljstvu

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

30.06.2011.

Statistička kontrola poslovnih procesa pekare Dubravica

Anja Spehnjak

Hotelsko poslovanje

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

30.06.2011.

Statistička kontrola poslovnih procesa u New Yorker

Jelena Kožina

Hotelsko poslovanje

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

30.06.2011.

Statistička kontrola procesa kao podrška odlučivanja u hotelskoj industriji

Sanja Pilato

Hotelsko poslovanje

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

30.06.2011.

Vjerojatnost dobitka u igrama na sreću

Antonia Deluka Jurković

Menadžment događaja i slobodnog vremena

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

30.06.2011.

Primjena kombinatorike u vjerojatnosti

Magdalena Jelaš

Menadžment u hotelijerstvu

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

30.06.2011.

Razvoj teorije vjerojatnosti

Iva Bakša

Menadžment u hotelijerstvu

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

28.09.2010.

Distribucije vjerojatnosti - teorijske osnove i primjena

Ivana Kovaček

Međunarodni menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

15.06.2010.

Prednosti implementacije statističke kontrole procesa u hotelskoj industriji

Boris Štanc

Hotelsko poslovanje

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

15.06.2010.

O primjeni vjerojatnosti

Žana Kondić

Menadžment događaja i slobodnog vremena

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

15.06.2010.

Teorija vjerojatnosti i igre na sreću

Bojan Radić

Poduzetništvo u turizmu i ugostiteljstvu

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

15.06.2010.

Ekonometrijska analiza učinaka stakleničkih plinova

Jasmina Kovačić

Poduzetništvo u turizmu i ugostiteljstvu

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

02.02.2010.

Sinteza podataka i statističko zaključivanje u kontroli procesa

Sanja Cindrić

Hotelsko poslovanje

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

Osobni razvoj

2018.

Radionica primijenjene ekonometrije - Panel ekonometrija

2018.

Training Course: Applied Econometrics Course – 10th generation – Panel Data Analysis

2018.

ERASMUS stipendija, mobilnost u svrhu održavanja nastave na stranom sveučilištu, Sveučilište u Milanu

Broj sati/ECTS: .

2018.

Radionica Učenje i podučavanje usmjereno na studente

Broj sati/ECTS: .

2018.

Training Course: Applied Econometrics Course – 10th generation – Panel Data Analysis

Broj sati/ECTS: .

2017.

Training Course Applied Econometrics Course – 9th generation – Applied Time Series Econometric Methods and Forecasting

2016.

Izrada e-kolegija u sustavu Moodle

Broj sati/ECTS: .

2016.

Training Course: Applied Econometrics Course – 8th generation – Applied Time Series Econometric Methods and Forecasting

2012.

Edukacijski trening Osnove govorništva i javnog nastupa

2011.

Radionica za unaprjeđenje nastavničkih kompetencija: Procjenjivanje i ocjenjivanje eseja, Radionica za visokoškolske nastavnike

2011.

Radionica za unaprjeđenje nastavničkih kompetencija: Uvod u govorništvo, Radionica za visokoškolske nastavnike

2011.

Workshop „Teaching with Case Studies: Tips and Techniques for Instructors“

Broj sati/ECTS: .

2011.

ERASMUS stipendija, mobilnost u svrhu održavanja nastave na stranom sveučilištu: Sveučilište “Parthenope” University, Napulj, Italija

Broj sati/ECTS: .

2010.

ERASMUS stipendija, mobilnost u svrhu održavanja nastave na stranom sveučilištu; School of Business Administration Turba, Riga, Latvia

Broj sati/ECTS: .

2010.

E-učenje u nastavnom procesu

Broj sati/ECTS: 3 ECTS

2008.

Osposobljavanje o načelima strateškog menadžmenta

Broj sati/ECTS: .

2008.

Program osposobljavanja sveučilišnih nastavnika - Radionica o Izradi nastavnih programa prema pristupu temeljenom na ishodima učenja

Broj sati/ECTS: .

2007.

Istraživačka stipendija Universität Rostock, Wirtschaft-und Sozialwissenschaftliche Fakultät, Institut für Verkehr und Logistik

Broj sati/ECTS: .

2005.

Framework of the Tempus Joint European Project CD-JEP-17121-2002: Scientific Seminar: „Postgraduate Curriculum Design, Teaching and Pedagogies in Tourism & Hospitality“

Broj sati/ECTS: .

2005.

Metodi e modelli statistici per l'analisi e la previsione delle serie temporali non lineari

Broj sati/ECTS: .

2002.

SGS – ICS Seminar: Quality Management Development Programe: ISO 9001:2000 Quality System Auditing

Broj sati/ECTS: .

1998.

Alpe-Adria stipendija

Broj sati/ECTS: .

1998.

Destination Management Seminars: Sociocultural Systems of Tourism

Broj sati/ECTS: .

Izdavaštvo

2008.

Statistička kontrola procesa

financiranje: Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija

Znanstvena djelatnost

Znanstveni radovi

2020.

Artificial Neural Networks in modelling seasonal tourism demand - Case study of Croatia

Gregorić, M.; Baldigara, T.

Zbornik Veleučilišta u Rijeci - 8 19-39

https://www.bib.irb.hr/1069780

WOS

2020.

Modelling the Employment in Croatian Hotel Industry using the Box-Jenkins and the Neural Network Approach

Baldigara, T,

Sarajevo Business and Economics Review - 38 79-97

https://www.bib.irb.hr/1094029

A2

2020.

Analiza utjecaja informacijsko-komunikacijskih tehnologija na inozemni turizam Republike Hrvatske

Baldigara, T.; Penić, S.

Oeconomica Jadertina - 10 31-44

https://www.bib.irb.hr/1093209

2020.

Modeliranje i prognoziranje broja zaposlenih u turizmu i hotelskoj industriji u Republici Hrvatskoj primjenom modela umjetnih neuronskih mreža

Baldigara, T.

Oeconomica Jadertina - 10 3-20

https://www.bib.irb.hr/1098947

2019.

Web advertising messages in Croatian tourism: exploring qualitative and quantitative perspectives

Bait, M.; Baldigara, T.; Komšić, J.

ToSEE - Tourism in Southern and Eastern Europe 2019 - Creating Innovative Tourism Experiences: The Way to Extend the Tourist Season - 31-45

https://www.bib.irb.hr/1044347

WOS

2019.

An explorative study of tourism time series: Evidence from Slovenia and Croatia

Gričar, S.; Baldigara, T.

Croatian Review of Economic, Business and Social Statistics (CREBSS) - 5 101-116

https://www.bib.irb.hr/1093213

A1

2018.

Applying linear programming in optimizing food consumption: a comparative analysis of Bosnia & Herzegovina and Croatia

Almira Arnaut-Berilo, Tea Baldigara

Proceedings of The ISCCRO 2nd International Statistical Conference in Croatia - 1-7

https://www.bib.irb.hr/1093226

A2

2018.

Sentiment analysis and artificial neural networks-based econometric models for tourism demand forecasting

Raffaella Folgieri, Tea Baldigara, Maja Mamula

Congress proceedings of the 24th International Congress Tourism and Hospitality Industry 2018 Trends and Challenges - 88-97

A2

2018.

Implementation of qunatitative methods in the hotel supply chains focused on methodolical issues

Tea Baldigara, Maja Mamula

Supply Chain Management in Hospitality Industry (poglavlje u knjizi) - 1-17

https://www.bib.irb.hr/965949

2017.

Aritificial neural networks-based econometriv model for tourism demand forecasting

Raffaella Folgieri, Tea Baldigara, Maja Mamula

Zbornik radova 4. znanstvene konferencije TOSEE - 169-182

https://www.bib.irb.hr/917314

WOS

2015.

Modelling international tourism demand using seasonal ARIMA models

Baldigara, T.; Mamula, M.

Tourism and hospitality management - 21 19-31

https://www.bib.irb.hr/774905

A1

2015.

Modelling Wages in Croatia Using a Second Order Polynomial Regression Model

Baldigara, T.; Duvnjak, K.

International Journal of Business Administration - 6 59-65

https://www.bib.irb.hr/841468

A2

2015.

Modelling the International Tourism Demand in Croatia Using a Polynomial Regression Analysis

Baldigara, Tea; Koić, Marija

The Business of Tourism - 29-39

https://www.bib.irb.hr/1093212

A2

2015.

International Tourism Demand Modelling - A Multivariate Approach

Tea Baldigara, Maja Mamula

International Journal of Research in Commerce, IT & Management - 5 1-7

https://www.bib.irb.hr/841492

A2

2015.

Modelling Occupancy Rates in Croatian Hotel Industry

Tea Baldigara, Marija Koić

International Journal of Busnisess Administration - 6 121-131

http://www.sciedupress.com/journal/index.php/ijba/article/view/7024/4259

A2

2013.

Forecasting Tourism Demand in Croatia: A Comparison of Different Extrapolative Methods

Tea Baldigara

Journal of Business Administration - 2 84-92

http://www.sciedu.ca/journal/index.php/jbar/article/view/2712

A2

2013.

Contribution to E-tourism demand modelling

Tea Baldigara, Ana Štambuk, Maja Mamula

Informatologia - 46 343-352

http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=167070

A1

2013.

Dealing with seasonality: Modelling tourism demand in Croatia

Tea Baldigara, Maja Mamula

International Journal of Research in Commerce, Economics & Management - 3 23-29

https://www.bib.irb.hr/774913

A2

2012.

Understanding Tourism in its Relationship with other Macroeconomic Frameworks

Baldigara, T., Krstinić Nižić, M., Mamula, M.

Conference Proceedings of the 8th International Scientific Conference «The Function of Management in Increasing the Tourism Consumption» - 39-55.

https://www.bib.irb.hr/652759

A2

2012.

Tourism Demand Modelling and Forecasting-A Case Study of Croatia

Baldigara, T., Mamula, M.

Conference Proceedings of the 6th International Conference of the School of Economics and Business Beyond the Economic Crisis: Lessons Learned and Challenges Ahead, ICES 2012, University of Sarajevo, School of Economics and Business, 12-13 October 2012, Sarajevo, Bosinia and Herzegovina - 906-920.

https://www.bib.irb.hr/774921

A2

2012.

Analyzing Logiststics Processes in a Tourism Destination-Some Basic Concepts and Consideration on the Supply Chain Management,

Baldigara, T., Mamula, M.

Monografy of the Research Results of the Scientific Project Logistics Flows Managing in Tourism Destination, Editor-in-Chief Edna Mrnjavac, Ph.D., Full Professor, Universtiy of Rijeka, Faculty of Tourism and Hospitality Management in Opatija - 1-9

https://www.bib.irb.hr/874397

A2

2012.

An Insight into the Internet Usage Evolution-A Quantitative Approach

Tea Baldigara, Ana Štambuk, Maja Mamula

Book of Manuscripts of the XIX. International Scientific Conference Society and Tecnology 2012, Croatian Communication Association, International Federation of Communication Associations, University of Rijeka, Faculty of Tourism and Hospitality Management, University of Zagreb, Faculty of Graphic Arts, Department of Communication Science, College of Business and Management "Baltazar Adam Krčelić", Alma Mater Europea (AMA -ECM), Lovran, Croatia - 136-150

https://www.bib.irb.hr/613116?rad=613116

A2

2012.

Tourism Statistics-Estimating and Evaluating Tourism

Baldigara, T.

Conference Proceedings of the 1st Belgrade International Tourism Conference BITCO „Contemporay Tourism: Wishes and Opprotunitites“, College of Tourism, Belgrade, Serbia - 165-179

https://www.bib.irb.hr/1093683

A2

2012.

Croatian Higher Education on Communicational Path of Approaching European Higher Education System

Baldigara, T.

Informatologia - 45 53-67

https://www.bib.irb.hr/1094045

A1

2012.

A Comparative Study Of Italy's and Croatia's Inbound Tourism Statistics

T. Baldigara, M. M. Pagliuca, M. Rosciano

Congress Proceedings of the 21st Biennial International Congress Tourism and Hospitality Industry 2012: New Trends in Tourism and Hospitality Management - 215-227.

https://www.bib.irb.hr/1093689

A2

2011.

Tourism Higher Education in Croatia

Baldigara T.

The Business of Tourism - 127-140

https://www.bib.irb.hr/545520

A2

2011.

Secondary School Education for the Needs of Tourism and Hospitality in Croatia-Analysis of present State and Proposals for Improvement

Baldigara, T.; Galičić, V.; Laškarin, M.

Edukacja Tecnika-Informatyka - 1 191-202.

https://www.bib.irb.hr/545515

A1

2011.

Tourism Statistics in Croatia: Present Status and Future Challenges

Baldigara, T.; Mamula, M.

Conference Proceedings of the XI International Conference „Service Sector in Terms of Changing Environment“ - 53-61

https://www.bib.irb.hr/545532

A2

2010.

Latvia and Croatia: The Comparison of Demographic and Economic Profiles,

Baldigara T.

The Business of Tourism - 77-86

https://www.bib.irb.hr/841499

A2

2010.

Ekonometerijska analiza učinaka stakleničkih plinova

Baldigara, T.; Kovačić, J.

Turističko poslovanje - 55-66

https://www.bib.irb.hr/545479

2009.

An applicability of regression control charts in educational process control

Brajdić, I.; Galičić, V.; Baldigara T.

The influence of global economic recession on tourism

https://www.bib.irb.hr/411253

2009.

An Applicability Study of the Regression Control Charts in Educational Process Control

Galičić, V., Baldigara, T.

Turističko poslovanje naučno-stručni časopis Visoke turističke škole strukovnih studija u Beograd - 33-42

https://www.bib.irb.hr/444891

A2

2009.

Using Regression Control Charts in Educational Process Control and Improvement

Baldigara, T.

Hotellink - 13-14 957-968

https://www.bib.irb.hr/545148

A2

2009.

The Selection of a Study Program Viewed as a Decision Process

Brajdić, I., Baldigara, T.

4th International Scientific Conference „Planning for the Future Learning from the Past: Contemporary Developments in Tourism, Travel and Hospitality“, Conference Proceedings: CD with full papers, University of the Aegean, Thesssaloniki, Greece - 1-18

https://www.bib.irb.hr/408601

A2

2008.

Econometric Models for Estimating Tourism Demand

Brajdić, I., Baldigara, T., Mamula, M.

Conference Proceedings of the 6th International Scientific Conference Management in the Function of Increasing the Tourism Consumption: Tourism Destination Attractions in the Increased Tourist Expenditure, University of Rijeka, Faculty for Tourism and Hospitality Management Opatija - 63-70.

https://www.bib.irb.hr/408522

A1

2007.

High Education for Tourism in Croatia in Terms of Globalisation

Baldigara, T.

The Reality and Dilemmas of Globalisation - 271-282

https://www.bib.irb.hr/318014

2007.

Information System and Educational Process Evaluation

Brajdić, I., Baldigara, T., Pilepić, Lj.

IX International Conference „Strategic Development of Tourism Industry int he 21st Century“, Conference Proceedings: CD with full papers., University „St. Kliment Ohridski“, Bitola, Fasculty of Tourism and Hospitality, Ohrid - 1-8

https://www.bib.irb.hr/318033

A2

2007.

Analysing the Decision Process in Motor-Camp Managers

Brajdić, I., Baldigara, T.

Dialogue of Public and Private Representatives about Partnership in Tourism - 232-241

https://www.bib.irb.hr/318028

A2

2007.

Logistics processes in a Tourism Destination

Ivanović, Z., Baldigara, T.

Tourism and Hospitality Management - 13 595-606.

https://www.bib.irb.hr/408529

A1

2006.

Advantages of Applying Mathematical Modelling to Certain Problems in Hospitality Industry

Brajdić, I., Baldigara, T.

In search for excellence for tomorrow's tourism, travel and hospitality - 25-28

https://www.bib.irb.hr/1093728

A2

2006.

Management of the Continuous Satisfaction of the Hotel Guests

Baldigara, T., Galičić, V., Ivanović, V.

In search for excellence for tomorrow's tourism, travel and hospitality - 1-11

https://www.bib.irb.hr/1093727

A2

2006.

An Outlilne of Inidicators for Educational Process Control

Baldigara, T., Brajdić, I.

Conference Proceedings of the 2nd International Scientific Congress Progress in Tourism and Hospitality: Present and Future Challenges - 50-60

https://www.bib.irb.hr/1093721

A2

2006.

A Statistical Analysis of the Quality of Higher Education in Tourism in Croatia as a Transitional Country

Baldigara, T. Bradjić, I.

Proceedings of the 18th Biennial International Congress "Tourism & Hospitality Industry 2006 - 928-937

https://www.bib.irb.hr/284693

A2

2006.

Multilevel Models in Educational Process Performance Evaluation

Ivanović, Z., Baldigara, T.

Tourism and Hospitality Management - 12 25-36.

https://www.bib.irb.hr/375549

A1

2005.

Statističko mjerenje kvalitete turističkih i hotelskih menadžera

Baldigara, T.

Kvaliteta i organizacijska kultura - 1-11

https://www.bib.irb.hr/1093731

A2

2005.

Mathematical Modelling of Purchase and Stock Processing on the Sample of a Hotel

Brajdić, I., Baldigara, T.

Ekonomicka Revue Cestovneho Ruchu - XXVII 227-233

https://www.bib.irb.hr/284655

A2

2005.

Information and Communication Technology in the Croatian Hotel Management System

Baldigara, T., Pilepić, Lj.

Conference Proceedings of The VII Internatioanl Conference on Contemporary Trends in Tourism Industry, University of „St. Kliment Ohridski“, Bitola, Faculty of Tourism and Hospitality, Ohrid, Macedonia - 643-658

https://www.bib.irb.hr/323657

A2

2005.

Analiza i procjena kretanja ISO certifikata u Hrvatskoj

Baldigara, T., Brajdić, I.

Tourism and Hospitality Management - 11 1-12.

https://www.bib.irb.hr/284687

A1

2004.

Organizational Culture and Decision-Making in the Croatian Hotel Industry in the Function of Transition

Brajdić, I.; Baldigara, T.

Economics and Management of Transformation - 877-884

https://www.bib.irb.hr/1093693

A2

2004.

Statistical Control of Higher Education Processes in Croatia

Brajdić, I., Baldigara, T.

Management, Knowledge and EU - 79-85

https://www.bib.irb.hr/1093687

A2

2004.

Stavovi i mišljenja menadžera domaćinstava u hrvatskom hotelijerstvu

Cerović, Z., Baldigara, T.

Tourism and Hospitality Management - 10 59-64.

https://www.bib.irb.hr/1093682

A1

2003.

Optimizacija obrazvong procesa procjenom rezultata

Brajdić, I.; Baldigara, T.

Društvo i tehnologija 2003 - 229-237

https://www.bib.irb.hr/1093663

2003.

Študenstsko vrednotenje predmeta «Teorija odločanja in kvantitativne metode» na Fakulteti za turistični in hotelski management v Opatiji

Brajdić, I., Baldigara, T.

Organizacija-Revija za Management, Informatiko in Kadre - 36 231-241.

https://www.bib.irb.hr/841440

A1

2003.

Knowledge Management and Decision Making in Tourism in Conditions of Globalization

Brajdić, I., Baldigara, T.

Proceedings of the International scientific conference on Economics and Management 2003 - 1-6

https://www.bib.irb.hr/1093692

A2

2003.

Knowledge Management in the Process of Globalisation

Baldigara, T.

The VII International Symposium „Toursim in the Terms of Globalization“, Proceedings: CD ROM with full papers, University of „St. Kliment Ohridski“, Faculty of Hospitality and Tourism Ohrid, Macedonia - 526-533

A2

2003.

Knowledge Managemet and the New European Educational Trends

Baldigara, T.

Conference Proceedings of The International Scienitific Conference „Evaluation of Business Environment for Tourist Services“, Univeristy of Economics in Bratislava, Faculty of Commerce, Institute of Services and Tourism, Bratislava, Slovakia - 67-70.

A1

2003.

Odnos menadžera u hrvatskom turizmu prema anketnim upitnicima sa stajališta spola

Brajdić, I.; Baldigara, T.

Ekonomski vjesnik - XIV 63-75.

A1

2002.

The International Demand For European Tourism in the County of Primorje-Gorski Kotar

Baldigara, T.

Tourism and Hospitality Management - 8 105-117.

A1

2001.

Process Control in Service Organisations: An Approach to Scientific Decision Making,

Baldigara, T.

Proceedings of the 20th International Scientific Conference on Organizational Science Development „Management and Globalisation“, University of Maribor, Faculty of Organizational Sciences, Portorož, Slovenia - 1061-1067.

A2

2000.

Statistical Process Control in a Hotel,

Baldigara T.

Conference Proceedings of the „International Conference on Tourism and Transition“, University of Split, Faculty of Tourism and Foreign Trade Dubrovnik - 59-83

A2

2000.

Statistical Process Control in the Hotel Industry

Biljan-August, M., Baldigara, T.

, Conference Proceedings of The International Scientific Conference „International Tourism in the 21st Century“, University of Economics in Bratislava, Faculty of Commerce, Institute of Services and Tourism, Bratislava, Slovakia - 348-356.

A1

1998.

Statistička kontrola kakvoće poslovnih procesa

Biljan-August, M.; Baldigara, T.

Zbornik radova 14. Bienalnog međunarodnog kongresa Hotelska kuća '98 «Hotel u turističkoj destinaciji«, Hotelijerski fakultet, Opatija - 657-666

https://www.bib.irb.hr/32937

A2

Znanstvene knjige

2008.

Statistička kontrola procesa( Statistical Process Control )

Baldigara, Tea

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u Opatiji

Kongresna priopćenja

16.05.2019. - 18.05.2019.

Web Advertising messages in Croatian tourism: Exploring qualitative and quantitative perspectives

Bait, M.; Baldigara, T.; Komšić, J.

Predavanje

ToSEE - Tourism in Southern and Eastern Europe 2019 - Creating Innovative Tourism Experiences: The Way to Extend the Tourist Season Opatija, Hrvatska

https://www.bib.irb.hr/1044347

10.05.2018. - 11.05.2018.

Applying linear programming in optimizing food consumption: a comparative analysis of Bosnia & Herzegovina and Croatia

Arnaut-Berilo, A.; Baldigara, T.

Predavanje

ISCCRO’18: The 2nd International Statistical Conference in Croatia: “New Advances in Statistical Methods Applications for a Better World“ Opatija, Hrvatska

https://www.bib.irb.hr/1093226

26.04.2018. - 27.04.2018.

Sentiment analysis and artificial neural networks-based econometric models for tourism demand forecasting

Folgieri, R.; Baldigara, T.; Mamula, M.

Predavanje

24th International Congress Tourism and Hospitality Industry 2018 Trends and Challenges Opatija, Hrvatska

https://www.bib.irb.hr/963380

04.05.2017. - 06.05.2017.

Artificial Neural Networks-Based Econometric Models for Tourism Demand Forecasting

Folgieri, R.; Baldigara, T.; Mamula, M.

Predavanje

Tourism in Southern and Eastern Europe 2017 Opatija, Hrvatska

https://www.bib.irb.hr/917314

12.10.2012. - 13.10.2012.

Tourism Demand Modelling and Forecasting-A Case Study of Croatia

Baldigara, T., Mamula, M.

Predavanje

6th International Conference of the School of Economics and Business Beyond the Economic Crisis: Lessons Learned and Challenges Ahead Sarajevo, Bosna i Hercegovina

https://www.bib.irb.hr/774921

28.06.2012. - 30.06.2012.

A Contribution to E-Tourism Demand Modelling

Baldigara, T.; Štambuk, A.; Mamula, M.

Predavanje

XIX. International Scientific Conference Society and Technology 2012 Opatija, Hrvatska

https://www.bib.irb.hr/613120

28.06.2012. - 30.06.2012.

An Insight into the Internet Usage Evolution-A Quantitative Approach

Baldigara, T.; Štambuk, A.; Mamula, M.

Predavanje

XIX. International Scientific Conference Society and Tecnology 2012 Lovran, Hrvatska

https://www.bib.irb.hr/613116

03.05.2012. - 05.05.2012.

A Comparative Study Of Italy's and Croatia's Inbound Tourism Statistics

Baldigara, T.; Pagliuca, M. M; Rosciano, M.

Predavanje

Tthe 21st Biennial International Congress Tourism and Hospitality Industry 2012: New Trends in Tourism and Hospitality Management Opatija, Hrvatska

https://www.bib.irb.hr/1093689

03.05.2012.

Understanding Tourism in its Relationship with other Macroeconomic Framework

Baldigara, T., Krstinić Nižić, M., Mamula, M.

Predavanje

8th International Scientific Conference «The Function of Management in Increasing the Tourism Consumption» Opatija, Hrvatska

https://www.bib.irb.hr/652759

22.03.2012. - 24.03.2012.

Tourism Statistics-Estimating and Evaluating Tourism

Baldigara, T.

Predavanje

1st Belgrade International Tourism Conference BITCO „Contemporay Tourism: Wishes and Opprotunitites“ Beograd, Srbija

https://www.bib.irb.hr/1093683

27.10.2011. - 29.10.2011.

Tourism Statistics in Croatia: Present Status and Future Challenges

Baldigara, T.; Mamula, M.

Predavanje

The XI International Conference „Service Sector in Terms of Changing Environment“ Ohrid, Makedonija

https://www.bib.irb.hr/545532

23.09.2011.

Secondary School Education for the Needs of Tourism and Hospitality in Croatia-Analysis of present State and Proposals for Improvement

Baldigara, T.; Galičić, V.; Laškarin, M.

Predavanje

The 9th International Scientific Conference „Education – Technology - Computer Science“ Rzeszow, Poljska

https://www.bib.irb.hr/545515

7.6.2010. - 10.6.2010.

Tourism and hospitality education in Croatia – present and future

Brajdić, I.; Baldigara, T.

Predavanje

The 2010 EABR and the The 2010 ETLC (Education) Conference Dublin, Irska

https://www.bib.irb.hr/1094885

23.05.2009. - 24.05.2009.

Using Regression Control Charts in Educational Process Control and Improvement

Baldigara, T.

Predavanje

„HOTELPLAN 2009", The Fourth Biennial International Congress Hospitality and Tourism-Holistic Approach Beograd, Srbija

https://www.bib.irb.hr/545148

03.04.2009. - 05.04.2009.

The Selection of a Study Program Viewed as a Decision Process

Brajdić, I; Baldigara, T.

Predavanje

4th International Scientific Conference «Planning for the Future Learning from the Past: Contemporary Developments in Tourism, Travel and Hospitality» Rodos, Grčka

https://www.bib.irb.hr/408601

08.05.2008.

Econometric Models for Estimating Tourism Demand

Brajdić, I.; Baldigara, T.; Mamula, M.

Predavanje

6th International Scientific Conference «Management in the Function of Increasing the Tourism Consumption» Opatija, Hrvatska

https://www.bib.irb.hr/408522

25.05.2007. - 26.05.2007.

Information System and Educational Process Evaluation

Brajdić, I.; Baldigara, T.; Pilepić, LJ.

Predavanje

IX International Conference «Strategic Development of Tourism Industry in the 21st Century» Ohrid, Makedonija

https://www.bib.irb.hr/318033

03.05.2007.

Analysing the Decision Process of Motor-Camp Managers

Brajdić, I.; Baldigara, T.

Predavanje

The International Conference „Dialogue of Public and Private Representatives about Partnership in Tourism" Bratislava, Slovačka

https://www.bib.irb.hr/318028

25.10.2006. - 28.10.2006.

Advantages of Applying Mathematical Modelling to Certain Problems in Hospitality Industry

Brajdić, I.; Baldigara, T.

Predavanje

24th International Scientific EuroCHRIE Congress: «In Search for Excellence for Tomorrow's Tourism, Travel & Hospitality» 24th International Scientific EuroCHRIE Congress: «In Search for Excellence for Tomorrow's Tourism, Travel & Hospitality», Thessaloniki

https://www.bib.irb.hr/1093728

25.10.2006. - 28.10.2006.

Management of the Continuous Satisfaction of the Hotel Guests

Baldigara, T.; Galičić, V.; Ivanović, V.

Predavanje

24th International Scientific EuroCHRIE Congress: «In Search for Excellence for Tomorrow's Tourism, Travel & Hospitality» Solun, Grčka

https://www.bib.irb.hr/1093727

01.06.2006. - 04.06.2006.

An Outline of Indicators for Educational Process Control

Baldigara T.; Brajdić, I.

Predavanje

Tempus 2nd International Scientific Congress-Progress in Tourism and Hospitality: Present and Future Challenges Solun, Grčka

https://www.bib.irb.hr/1093721

03.05.2006. - 05.05.2006.

A Statistical Analysis of the Quality of Higher Education in Tourism in Croatia as a Transitional Country

Baldigara, T.; Brajdić, I

Predavanje

18th Biennial International Congress, Tourism and Hospitality Industry 2006: New Trends in Tourism and Hospitality Management Opatija, Hrvatska

https://www.bib.irb.hr/284693

26.05.2005. - 27.05.2005.

Inforamtion and Communication Technology in the Croatian Hotel Management System

Baldigara, T.; Pilepić, LJ.

Predavanje

VIII International Conference «Contemporary Trends in Tourism Industry» Ohrid, Makedonija

https://www.bib.irb.hr/323657

18.05.2005. - 20.05.2005.

Statističko mjerenje kvalitete turističkih i hotelskih menadžera

Baldigara, T.

Predavanje

6. konferencija o kvaliteti – «Kvaliteta i organizacijska kultura» Opatija, Hrvatska

https://www.bib.irb.hr/1093731

1.12.2004. - 3.12.2004.

Assuring quality in tourism and hospitality management high education – Croatia case study

Avelini Holjevac, I.; Baldigara, T.

Predavanje

International Conference “Critical Issues in Tourism Education”, ATHE – Association for Tourism in Higher Education Missenden Abbey ,Great Missenden, Velika Britanija

https://www.bib.irb.hr/1094894

07.05.2004. - 08.05.2004.

Organizational culture and decision-making in the Croatian hotel industry in the function of transition

Brajdić, I.; Baldigara, T.

Predavanje

The IInd International Symposium «Economics and Management of Transformation Timisoara, Rumunjska

https://www.bib.irb.hr/1093693

24.03.2004. - 26.03.2004.

Statistical Control of Higher Education Processes in Croatia

Brajdić, I.; Baldigara, T.

Predavanje

23rd International Scientific Conference on Organizational Science Development, «Management, Knowledge and EU» Portorož, Slovenija

https://www.bib.irb.hr/1093687

10.09.2003. - 12.09.2003.

Knowledge Management and Decision Making in Tourism in Conditions of Globalization

Brajdić, I.; Baldigara, T.

Predavanje

International Scientific Conference on «Economics and Management 2003» Prag, Češka

https://www.bib.irb.hr/1093692

28.06.2003. - 30.06.2003.

Optimizacija obrazovnog procesa procjenom rezultata

Brajdić, I.; Baldigara,T

Predavanje

Međunarodni znanstveni skup «Društvo i tehnologija 2003» Rijeka, Hrvatska

https://www.bib.irb.hr/1093663

29.05.2003. - 30.05.2003.

Knowledge Management in the Process of Globalization

Baldigara, T.

Predavanje

VII International Symposium «Tourism in the Terms of Globalization» Ohrid, Makedonija

https://www.bib.irb.hr/1093690

24.04.2003.

Knowledge Management and the new European Educational Trends

Baldigara, T.

Predavanje

International Conference «Evaluation of Business Environment for Tourist Services Bratislava, Slovačka

https://www.bib.irb.hr/1093667

05.2002.

Poslovno odlučivanje

Brajdić, I., Baldigara T.

Predavanje

Međunarodni znanstveni skup «Društvo i tehnologija 2002» Opatija, Hrvatska

https://www.bib.irb.hr/93572

28.03.2001. - 30.03.2001.

Process Control in Service Organizations: An Approach to Scientific Decision Making

Baldigara, T.

Predavanje

20th International Scientific Conference on Organizational Science Development, «Management and Globalization» Portorož, Slovenija

https://www.bib.irb.hr/93541

22.11.2000. - 24.11.2000.

Statistical Process Control in a Hotel

Baldigara, T.

Predavanje

International Conference on Tourism and Transition Dubrovnik, Hrvatska

https://www.bib.irb.hr/42412

30.05.2000.

Statistical Process Control in the Hotel Industry

Biljan-August, M.; Baldigara, T.

Predavanje

International Conference «International Tourism in the 21st Century» Bratislava, Slovačka

https://www.bib.irb.hr/42564

19.11.1999.

Informatička infrastruktura za uvođenje sustava statističke kontrole procesa u hotelsko trgovačko društvo

Biljan-August, M.; Baldigara, T., Pilepić, Lj

Predavanje

International Scientific Conference «Economics and Ecology in Function of Tourism Development» Opatija, Hrvatska

https://www.bib.irb.hr/42375?rad=42375

5.10.1998. - 6.10.1998.

Statistička kontrola kakvoće poslovnih procesa

1Biljan-August, M.; Baldigara, T

Predavanje

14. Bienalni međunarodni kongres Hotelska kuća '98 «Hotel u turističkoj destinaciji« Opatija, Hrvatska

https://www.bib.irb.hr/32937

Znanstveni projekti

1.10.2018. - 1.10.2020.

Ocjena oglašivačkih poruka nositelja turističke ponude: multidisciplinarna perspektiva primjenom kvantitativno-kvalitativnoga pristupa

Voditelj prijekta

Sveučilište u Rijeci 20.000,00

1.10.2017. - 1.10.2019.

Primjena umjetnih neuronskih mreža u analiziranju turizma

Član projektnog tima

Sveučilište u Rijeci 20.000,00

https://www.fthm.uniri.hr/index.php/projekti-uniri-2017-2018/zp-uniri-4-17

1.10.2016. - 1.10.2018.

Analiziranje i prognoziranje turističke ponude i potražnje u Republici Hrvatskoj primjenom kvantitativniih metoda

Voditelj projekta

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu 19.700,00 kn

https://www.fthm.uniri.hr/index.php/projekti-uniri-2016/zp-uniri-5-16

2013. - 2018.

Upravljanje opskrbnim lancem u ugostiteljstvu

član projektnog tima

Ministarstvo znanosti obrazovanja i športa

2007. - 2012.

Upravljanje logističkim procesima u turističkoj destinaciji

Član projektnog tima

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

1997. - 2001.

Hotelijerstvo Opatijske rivijere 2010

Član projektnog tima

Ministarstvo znanosti obrazovanja i športa

Mentorstvo doktorandima

2018.

Implementation of Vector Auto-Regression Models in Tourism: State of the Art Analysis and Further Development

Sergej Gričar Doktorat

Poslovna ekonomija u turizmu

2017.-

Modelling of the human component impact on the croatian toruism and hotel industry development

Kristina Duvnjak Doktorat

Poslijediplomski doktorski studij Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu

2013. -

Kvantitativna analiza konkurentnosti hrvatskog turizma u kontekstu članstva u Europskoj uniji

Kristijan Čović Doktorat

Poslijediplomski doktorski studij Menadžment održivog razvoja

2010. - 2014.

Kvantitativne metode u prognoziranju turističke potražnje

Maja Mamula Doktorat

Poslijediplomski doktorski studij "Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu"

Datum obrane: 25. 11.2014.

Znanstveni skupovi

2019.

2nd International Statistical Conference in Croatia ISCCRO: “New Advances in Statistical Methods Applications for a Better World”

Opatija, Hrvatska priopćila i objavila rad

2019.

11th International Conference EBEEC: Economies of the Balkan and Eastern European Countries in the changing world

Bukurešt, Rumujnska priopćila rad

2019.

5th International Scientific Conference ToSEE - Tourism in South East Europe 2017, Tourism and Creative Industries: Trends and Challenges

Opatija, Hrvatska priopćila i objavila rad

2019.

ICOOS- 2nd International Conference on Official Statistics: Emerging trends in statistical methodologies and data dissemination

Sarajevo, Bosna i Hercegovina priopćila i objavila rad

2018.

24th Biennial International Congress Tourism and Hospitality Industry 2018: Trends and Challenges

Opatija, Hrvatska priopćila i objavila rad

2017.

4th International Scientific Conference ToSEE - Tourism in South East Europe 2017, Tourism and Creative Industries: Trends and Challenges

Opatija, Hrvatska priopćila i objavila rad

2012.

6th International Conference of the School of Economics and Business „Beyond the Economic Crisis: Lessons Learned and Challenges Ahead“

Sarajevo, Bosnia and Herzegovina priopćila i objavila rad

2012.

XIX. International Scientific Conference „Society and Tecnology 2012“

Lovran, Croatia priopćila i objavila rad

2012.

8th International Scientific Conference „The Function of Management in Increasing the Tourism Consumption“

Opatija, Croatia priopćila i objavila rad

2012.

21st Biennial International Congress „Tourism and Hospitality Industry 2012: New Trends in Tourism and Hospitality Management“

Opatija, Croatia priopćila i objavila rad

2012.

1st Belgrade International Tourism Conference BITCO „Contemporay Tourism: Wishes and Opprotunitites“

Belgrade, Serbia priopćila i objavila rad

2011.

XI International Conference „Service Sector in Terms of Changing Environment“

Ohrid, Macedonia priopćila i objavila rad

2011.

9th International Scientific Conference „Education – Tecnology - Computer Science“

Rzeszow, Poland priopćila i objavila rad

2010.

The 2010 EABR (Business) Conference & The 2010 ETLC (Education) Conference

Dublin, Irska priopćila rad

2009.

The Fourth Biennial International Congress „Hospitality and Tourism – Holistic Approach“

Kielce, Poland priopćila i objavila rad

2009.

4th International Scientific Conference „Planning for the Future Learning from the Past: Contemporary Developments in Tourism, Travel and Hospitality“

Thessaloniki, Greece priopćila i objavila rad

2008.

6th International Scientific Conference „Management in the Function of Increasing the Tourism Consumption“

Opatija, Croatia priopćila i objavila rad

2007.

IX International Conference “Strategic Development of Tourism Industry in the 21st Century”

Ohrid, Macedonia priopćila i objavila rad

2007.

The International Conference „Dialogue of Public and Private Representatives about Partnership in Tourism“

Slovakia, Bratisalva priopćila i objavila rad

2006.

24th International Scientific EuroCHRIE Congress „In Search for Excellence for Tomorrow's Tourism, Travel & Hospitality“

Thessaloniki, Greece priopćila i objavila dva rada

2006.

Tempus 2nd International Scientific Congress „Progress in Tourism and Hospitality: Present and Future Challenges“

Thessaloniki, Greece priopćila i objavila rad

2006.

18th Bienneial International Congress „Tourism and Hospitality Industry 2006: New Trends in Tourism and Hospitality Management“

Opatija, Croatia priopćila i objavila rad

26.5.2005. - 27.5.2005.

VIII International Conference Contemporary Trends in Tourism University of «St. Kliment Ohridski»

Ohrid, Makedonija priopćila i objavila rad

2005.

6. Hrvatska konferencija o kvaliteti – Kvaliteta i organizacijska kultura, Hrvatsko društvo za kvalitetu

Opatija, Hrvatska priopćila i objavila rad

2004.

International Conference “Critical Issues in Tourism Education”

Great Missenden, United Kingdom priopćila rad

2004.

IInd International Symposium “Economics and Management of Transformation”

Timisoara, Romania priopćila i objavila rad

2004.

23th International Scientific Conference on Organizational Science Development “Management, Globalization and EU”

Kranj, Slovenia priopćila i objavila rad

2003.

International Scientific Conference on “Economics and Management 2003”

Prag, Czech Republic priopćila i objavila rad

2003.

VII International Symposium “Tourism in the Terms of Globalisation”

Ohrid, Makedonija priopćila i objavila rad

2003.

International Conference “Evaluation of Business Environment for Tourist Services”

Bratislava, Slovakia priopćila i objavila rad

2003.

Međunarodni znanstveni skup “Društvo i tehnologija 2003”

Opatija, Hrvatska priopćila i objavila rad

2002.

Međunarodni znanstveni skup “Društvo i tehnologija 2002”

Opatija, Hrvatska priopćila i objavila rad

2001.

20th International Scientific Conference on Organizational Science Development, “Management and Globalization”

Portorož, SLovenija priopćila i objavila rad

2000.

International Conference: “International Tourism in the 21st Century”

Opatija, Hrvatska priopćila i objavila rad

2000.

International Conference “Tourism and Transition”

Dubrovnik, Hrvatska priopćila i objavila rad

1999.

International Scientific Conference “Economics and Ecology in Function of Tourism Development”

Opatija, Hrvatska priopćila i objavila rad

1998.

14. Bienalni međunarodni kongres Hotelska kuća '98 «Hotel u turističkoj destinaciji«

Opatija, Hrvatska objavila i priopćila rad

Uredništva časopisa

2015. -

Croatian Review of Economic, Business and Social Statistics (CREBSS)

https://www.hsd-stat.hr/en/crebss_en/

2012. - 2017.

Tourism and Hospitality Management

https://thm.fthm.hr/

Recenzije

2020.

Exploring Feature Extraction Using Principal Component and Regression, CREBSS-Croatian Review of Economic, Business and Social Statistics

2020.

The demand function for merchandise exports: the case of Croatia, Ekonomska misao i praksa

2019.

Operaciona istraživanja, Sveučilišni udžbenik

2019.

Does gender of those with digital skills influence the percentage of persons who order goods or services online?, Sarajevo Business and Economic Review

2019.

Hotel manager's perception of Corporate compliance: The case of Spain, Journal of Tourism and Hospitality Management

2019.

Dinamičko tempiranje tržišta investicijskih fondova u Hrvatskoj: pristup pomične regresije, Ekonomska misao i praksa

2019.

Filmski turizam u Hrvatskoj – Studija slučaja „Igra Prijestolja“; Oeconomica Jadertina

2019.

Statistical parametric model for frontier markets stock price forecasting using the “DZHUS method" – DZHUSPFPM (FM), Journal of Business Paradigms

2018.

Econometric assessment of personality biases and communication preferences correlation, 24th Biennial International Congress: Tourism and Hospitality Industry 2018: Trends and Challenges

2016.

Uticaj informaciono–komunikacionih tehnologija na efikasnost poslovanja turističkih agencija u Srbiji; International Thematic Monography: Modern Management Tools and Economy of tourism Sector in Present Era; UDEKOM-The Association of Economists and Managers of the Balkans and the Faculty of Tourism and Hospitality Ohrid, Macedonia

2015.

Modelling saturation intensity in destination of Croatia: a panel data approach, ToSEE - Tourism in South East Europe 3rd International Scientific Conference Sustainable Tourism, Economic Development and Quality of Life

2015.

Forecasting Tourist Arrivals to Turkey, Tourism: An International Interdisciplinary Journal,

2014.

The bootstrap causality with new variables in tourism: evidence from Turkey, Journal of Tourism and Hospitality Management

2014.

Determination of the Thermal Hotel Location via Analytic Hierarchy Process: Afyonkarahisar Sample, Journal of Tourism and Hospitality Management

2014.

Impact of macro-economic factors over tourism expansion of India: A case of SAARC Nations, Journal of Tourism and Hospitality Management

2012.

Forecasting the demand for health tourism in Asian countries, Journal of Tourism and Hospitality Management

2012.

Creating `value chain model` (VCM) and shaping `authentic tourism product` (ATP): The case of South Serbia (SS), Journal of Tourism and Hospitality Management

2012.

Impact of “Funky economics” with emphasis on tourism, 8th International Scientific Conference Management in the Function of Increasing the Tourism Consumption

2012.

Marketing Presentation of Accommodation and Destination Facilities Attracts Tourists and Encourages Consumption, 8th International Scientific Conference «Management in the Function of Increasing the Tourism Consumption»

2010.

Demand for higher education and higher tourism education demand, Organizacija, Journal of Management, Informatics and Human resources

2010.

Wine roads of northern Greece”: a tool for promoting oenogastronomy for the areas of Epirus, Macedonia and Thrace, 20th Biennial International Congress Tourism & Hospitality Industry 2010: New Trends In Tourism And Hospitality Management

2010.

SEPA and the effects on tourism organisations, 20th Biennial International Congress Tourism & Hospitality Industry 2010: New Trends In Tourism And Hospitality Management

2010.

Analysis and promotion of the tourist destination of Dubrovnik through marketing the „Stone of liberty“ souvenir, 20th Biennial International Congress Tourism & Hospitality Industry 2010: New Trends In Tourism And Hospitality Management

2010.

Segmenting the Italian tourists: A Neural network approach, 20th Biennial International Congress Tourism & Hospitality Industry 2010: New Trends In Tourism And Hospitality Management

2010.

Travel insurance as a significant element of supporting tourist travelling, 20th Biennial International Congress Tourism & Hospitality Industry 2010: New Trends In Tourism And Hospitality Management

2010.

City centres as a challenge in tourist offer, 20th Biennial International Congress Tourism & Hospitality Industry 2010: New Trends In Tourism And Hospitality Management

2010.

Managing archaeological site as tourist attraction-the example of Stobi, 20th Biennial International Congress Tourism & Hospitality Industry 2010: New Trends In Tourism And Hospitality Management“

2010.

Supplier selection criteria as a critic point in the menu quality,20th Biennial International Congress Tourism & Hospitality Industry 2010: New Trends In Tourism And Hospitality Management

2010.

Culinary identity as important segment of tourist offer, 20th Biennial International Congress Tourism & Hospitality Industry 2010: New Trends In Tourism And Hospitality Management“

2009.

Statistička analiza u ekonomiji, Sveučilišni udžbenik

Stručna djelatnost

Stručni projekti

01.09.2010. - 15.12.2010.

Prijedlog plana sadržaja sportsko-rekreacijsko-komercijalne zone M2 naselje Ika-Oprić

Grad Opatija

član projektnog tima

2010. - 2013.

1000 hrvatskih plaža - Jadranske morske zvijezde Kvarnera

Primorsko-goranska županija

Član projektnog tima

2001.

Mogućnosti razvoja gospodarskih djelatnosti u parku prirode Učka i kontaktnim područjima

Primorsko-goranska županija

Član projektnog tima

Glavni plan razvoja turizma Kvarnera

Član projektnog tima

Uvođenje sustava kvalitete prema normi ISO 9001:2000 na Fakultetu za turistički i hotelski menadžment u Opatiji

Član projektnog tima

Vizualni identitet Nacionalnog parka Risnjak

Član projektnog tima

Sveučilišni projekti

Suradnik na projektu

Potpore 2014/2016