PORTFELJ / dr. sc. Diana Stolac red. prof.

Portfelj

dr. sc.

Diana Stolac

red. prof.

Filozofski fakultet

Odsjek za kroatistiku

Kontakt

M 091/5676268

UNIRI e-mail

e-mail 1

e-mail 2

PROSTORIJA 603

Vidljivost

Obrazovanje

14.12.2011. -

Trajno znanstveno-nastavno zvanje redovitoga profesora

Filozofski fakultet u Rijeci

Radno iskustvo

1982. -

profesorica

asistentica, znanstvena asistentica, viša asistentica, docentica, izvanredna profesorica, redovita profesorica, redovita profesorica u trajnom zvanju

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

1980. - 1982.

lektor

Predavanja iz sintakse, povijesti i dijalektologije hrvatskoga jezika na Filozofskom fakultetu, a lektorske vježbe na Pedagoškom fakultetu; volonterski učitelj hrvatkoga jezika u Dopunskoj školi.

Filozofski fakultet Sveučilišta u Pragu, Češka

1980. -

stručni suradnik

Stručni suradnik u Komisiji za međunarodnu kulturnu suradnju

Ministarstvo kulture

1979. - 1980.

profesorica

OŠ Markuševac PŠ Vidovec

Nagrade i priznanja

31.5.2021.

Nagrada Grada Zagreba kao članici autorskoga tima edicije Povijest hrvatskoga jezika (Croatica, Zagreb, 2009. – 2019)

6.5.2021.

Povelja Filozofskoga fakulteta u Rijeci za sveukupan znanstveni i nastavni rad, izniman doprinos filologiji, širenje ugleda Fakulteta te sveukupno promicanje humanističke misli

12.9.2018.

Zahvalnica rektora Sveučilišta Mateja Bela Vladimira Hiadlovskog. Banska Bystrica, Slovačka

Članstva

01.04.2008. -

Universitas

2005. - 2018.

Senat Sveučilišta u Rijeci

1990. -

Matica hrvatska

1990. -

Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja

1988. -

Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku

1979. -

Hrvatsko filološko društvo

Društvo profesora hrvatskoga jezika

Nastavna djelatnost

Kolegiji

2020. -

Hrvatski književni jezik u 18. stoljeću

Hrvatski jezik i književnost (jednopredmetni i dvopredmetni, preddiplomski studij)

Filozofski fakultet u Rijeci

voditelj

2019. -

Povijest hrvatskoga jezika u nastavi hrvatskoga jezika u osnovnoj i srednjoj školi

Hrvatski jezik i književnost, diplomski studij (nastavnički modul)

Filozofski fakultet u Rijeci

voditelj

2014. -

Odabrane teme iz povijesti i dijalektologije hrvatskoga jezika

HJK - jednopredmetni i dvopredmetni studij - diplomski studij

Filozofski fakultet Rijeka

voditelj

2013. - 2017.

Hrvatski jezik II

Preddiplomski studij

Odjel za učiteljski studij Sveučilišta u Zadru

voditelj

2013. -

Hrvatski jezik

Njemački jezik i književnost

Filozofski fakultet

voditelj

2012. -

Sintaksa

Preddiplomski studij

Filozofski fakultet u Splitu

voditelj

2010.

Osnove jezične kulture

Dopunsko pedagoško-psihološko obrazovanje

Filozofski fakultet u Riijeci

voditelj

2009. -

Osnove jezične kulture

Diplomski studiji nastavničkoga smjera

Filozofski fakultet

voditelj

2008. -

Povijesna sintaksa

Diplomski jednopredmetni i dvopredmetni studij

Filozofski fakultet u Rijeci

voditelj

2008. -

Metodologija jezičnih istraživanja

jednopredmetni i dvopredmetni preddiplomski studij

Filozofski fakultet u Rijeci

voditelj

2008. -

Starije hrvatsko jezikoslovlje

Diplomski jednopredmetni i dvopredmetni studij

Filozofski fakultet u Rijeci

voditelj

2008. -

Jezik reklama

Diplomski jednopredmetni i dvopredmetni studij

Filozofski fakultet u Rijeci

voditelj

2008. -

Sintaktostilistika

Diplomski jednopredmetni i dvopredmetni studij

Filozofski fakultet u Rijeci

voditelj

2008. -

Osnove jezične kulture

Preddiplomski studij

Teologija u Rijeci KBF-a Sveučilišta u Zagrebu

voditelj

2008. -

Hrvatski književni jezik u 19. stoljeću

Diplomski studij

Filozofski fakultet u Splitu

voditelj

2007. - 2012.

Sintaksa hrvatskoga standardnog jezika

Preddiplomski jednopredmetni i dvopredmetni studij

Filozofski fakultet u Rijeci

voditelj

2007. -

Hrvatski književni jezik u 19. stoljeću

Preddiplomski jednopredmetni i dvopredmetni studij

Filozofski fakultet u Rijeci

voditelj

2006. - 2018.

Povijest hrvatskoga jezika

Dvopredmetni preddiplomski studij

Filozofski fakultet u Rijeci

voditelj

2006. - 2007.

Uvod u povijesnu gramatiku hrvatskoga jezika

Jednopredmetni i dvopredmetni preddiplomski studij

Filozofski fakultet u Rijeci

voditelj

2006. -

Povijest hrvatskoga književnog jezika

Jednopredmetni preddiplomski studij

Filozofski fakultet u Rijeci

voditelj

2004. - 2008.

Sintaksa

Preddiplomski studij: jednopredmetni i dvopredmetni studij

Filozofski fakultet u Puli

voditelj

2001. - 2011.

Povijest hrvatskoga jezika

Preddiplomski studij

Filozofski fakultet u Splitu

voditelj

2000. - 2008.

Seminar diplomskoga rada

Preddiplomski studij: jednopredmetni i dvopredmetni studij

Filozofski fakultet u Puli

voditelj

1996. - 2008.

Povijest hrvatskoga jezika

Preddiplomski studij: jednopredmetni i dvopredmetni studij

Filozofski fakultet u Puli

voditelj

Hrvatski jezik (predbolonjski studij)

Studij anglistike i germanistike

Filozofski fakultet u Rijeci

voditelj

Suvremeni hrvatski književni jezik - sintaksa (predbolonjski studij)

Jednopredmetni i dvopredmetni studij

Filozofski fakultet u Rijeci

voditelj

Kultura govorenja, čitanja i pisanja (predbolonjski studij)

nekroatistički studij

Filozofski fakultet u Rijeci

voditelj

Osnove jezične kulture (predbolonjski studij)

nekroatistički studij

Filozofski fakultet u Rijeci

voditelj

Hrvatski književni jezik u 18. stoljeću (predbolonjski studij)

Jednopredmetni i dvopredmetni studij

Filozofski fakultet u Rijeci

voditelj

Hrvatski književni jezik u 17. stoljeću (predbolonjski studij)

Jednopredmetni i dvopredmetni studij

Filozofski fakultet u Rijeci

voditelj

Sintaktostilistika (predbolonjski studij)

Jednopredmetni i dvopredmetni studij

Filozofski fakultet u Rijeci

voditelj

Jezik reklama (predbolonjski studij)

Jednopredmetni i dvopredmetni studij

Filozofski fakultet u Rijeci

voditelj

Kultura govorenja, čitanja i pisanja (predbolonjski studij)

kroatistički studij

Filozofski fakultet u Rijeci

voditelj

Seminar diplomskoga rada (predbolonjski studij)

Jednopredmetni i dvopredmetni studij

Filozofski fakultet u Rijeci

voditelj

Uvod u studij kroatistike (predbolonjski studij)

Jednopredmetni i dvopredmetni studij

Filozofski fakultet u Rijeci

voditelj

Povijest hrvatskoga jezika (predbolonjski studij)

Jednopredmetni i dvopredmetni studij

Filozofski fakultet u Rijeci

voditelj

Hrvatski standardni jezik (predbolonjski studij)

Jednopredmetni i dvopredmetni studij

Filozofski fakultet u Rijeci

voditelj

Mentor u završnim radovima

26.11.2014. -

Odstupanje od norme u publicističkim tekstovima

Gabrijela Milanković

Hrvatski jezik i književnost - diplomski studij

Filozofski fakultet Rijeka

30.09.2013. -

Nazivi za vršitelje radnje u starijoj hrvatskoj kajkavskoj leksikografiji

Valentina Soldo

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

30.09.2013. -

Oglasi u listu za narodne interese Sloboda

Serena Calderara Cvjetović

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

27.09.2012. -

Pomorsko nazivlje u rječnicima Fausta Vrančića i Jurja Habdelića

Nataša Bojić

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

27.09.2012. -

Izricanje vremena u hrvatskome jeziku

Andrea Lončarić

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

27.09.2012. -

Sintaktička norma (Analiza odabranih jezičnih savjeta)

Ines Boras

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

27.09.2012. -

Pomorsko nazivlje u rječnicima Jakova Antuna Mikoča i Bogoslova Šuleka

Nađa Bojić

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

25.09.2012. -

Naslovi i podnaslovi u dnevnom tisku

Renata Potočnik

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

25.09.2012. -

Terminologija u logici

Iva Sušić

Hrvatski jezik i književnost / Filozofija

Filozofski fakultet u Rijeci

12.07.2012. -

Poljodjelski nazivi u Belostenčevu rječniku

Nikolina Volovšćak

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

12.07.2012. -

Nazivi za kuću i okućnicu u Belostenčevu rječniku

Maja Ferenac

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

26.04.2012. -

"Jezik Petra Zoranića s naglaskom na atribuciji"

Marina Jeromela

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

31.01.2012. -

Novosadski dogovor

Iva Đurđek

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

24.10.2011. -

Predikatni proširak

Tamara Valčić

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

29.09.2011. -

Nazivi za vršitelje radnje u rječniku Ivana Belostenca, Gazophylacium, Zagreb 1740

Valentina Soldo

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

29.09.2011. -

Nazivi za ptice u rječnicima Gazophylacium Ivana Belostenca, Lexicon Latinum Andrije Jambrešića i Franje Sušnika te Dictionar Jurja Habdelića

Josipa Popčević

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

29.09.2011. -

Nazivi za životinje u rječniku Ardelija della Belle

Renata Pleli

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

29.09.2011. -

Deklinacija imenica ženskoga roda u pet starijih gramatika

Ivana Matović

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

28.09.2011. -

Gramatičar Šime Starčević

Dijana Bogović

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

04.04.2011. -

Značajke instrumentala hrvatskoga standardnog jezika

Marija Raos

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

07.02.2011. -

Pogodbene rečenice na kulturpunktu.hr

Sanja Lokas

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

24.01.2011. -

Filolog Fran Kurelac

Ivana Medven

Hrvatski jezik i književnost / Filozofija

Filozofski fakultet u Rijeci

16.12.2010. -

Fitonimi u "Dikcionaru" Jurja Habdelića

Marijana Rebac

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

16.12.2010. -

Sintaksa u jezičnim savjetnicima na prijelomu 20. u 21. stoljeće

Rene Poli

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

22.11.2010. -

Opis apozicije u suvremenim hrvatskim jezikoslovnim priručnicima

Martina Osredek

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

22.11.2010. -

Utjecaj medija na hrvatski standardni jezik

Sanja Vrbanec

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

05.10.2010. -

Atribucija u hrvatskom i engleskom jeziku

Mario Jandri

Hrvatski jezik i književnost / Engleski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

27.09.2010. -

Arithmetika Horvatszka Mihalja Šiloboda

Marija Bakarić

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

24.05.2010. -

Deklinacija imenica u "Ilirskoj slovnici" Vjekoslava Babukića

Magdalena Dvorabić

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

24.05.2010. -

Subjekt u hrvatskom standardnom jeziku

Petra Bebić

Hrvatski jezik i književnost/Engleski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

26.11.2009. -

Vremenske rečenice

Sanjin Ivašić

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

19.10.2009. -

Zadarski jezično-kulturni krug: "Zora dalmatinska"

Andrea Lončarić

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

19.10.2009. -

Ante Kuzmanić

Ines Boras

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

28.09.2009. -

Sastavne, rastavne i suprotne rečenice u djelima Ivane Brlić-Mažuranić

Jelena Brkljačić

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

28.09.2009. -

Usporedni prikaz nekoliko sintakičkih problema u jezičnim savjetnicima i u jeziku govornika hrvatskoga jezika

Jelena Kalčić

Hrvatski jezik i književnost/Engleski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

21.09.2009. -

Ivan Belostenec "Gazophylacium"

Sanja Stilinović

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

11.09.2009. -

Fran Kurelac: "Mulj govora nespretna i nepodobna nanesen na obale našega jezika: ili o barbarizmih"

Sabina Pašić

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

30.06.2009. -

Usporedba glagola u rječniku Fausta Vrančića i Ardelia Della Belle

Slađana Kecman-Lakić

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

26.05.2009. -

Bartol Kašić - prvi hrvatski gramatičar

Tihana Kvastek

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

20.01.2009. -

Sintaktostilistička napomena o partitivnome i slavenskome genitivu u hrvatskome jeziku i njihovim prijevodnim istovrijednicama u engleskom jeziku

Borana Morić

Hrvatski jezik i književnost/Engleski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

15.12.2008. -

Dijalektizmi, žargonizmi i regionalizmi u reklamama

Marina Matijaš

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

21.10.2008. -

Fonološka analiza Zoranićevih Planina

Manuela Valenčić

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

20.10.2008. -

Subjekt

Josipa Citerbat

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

17.10.2008. -

Zadarska filološka škola

Ivana Kovačić

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

07.10.2008. -

Nezavisnosložene rečenice

Dijana Bogović

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

07.10.2008. -

Priložne oznake u hrvatskome jeziku

Marija Bakarić

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

06.10.2008. -

Objekt

Sanja Vrbanec

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

30.09.2008. -

Atribut kroz udžbenike i priručnike za osnovno i srednjoškolsko obrazovanje

Ivana Baburek

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

30.09.2008. -

Riječka filološka škola

Ivana Medven

Hrvatski jezik i književnost / Pedagogija

Filozofski fakultet u Rijeci

17.12.2007. -

Nova Ricsoslovica Iliricska Šime Starčevića

Ksenija Vuković

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

23.05.2007. -

Jezični alati u reklamama za bijelu tehniku

Tanja Diklić

Hrvatski jezik i književnost/Engleski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

20.02.2007. -

Apozicija u komedijama Ive Brešana

Martina Dubovečak

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

17.02.2005. -

Sintaksa u "Novoj slavonskoj i nimačkoj gramatici" Matije Antuna Reljkovića

Marija Barić

Hrvatski jezik i književnost/Njemački jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

25.01.2005. -

Hrvatske početnice dvadesetog stoljeća

Nataša Sirotić

Razredna nastava

Učiteljski fakultet u Rijeci

28.10.2004. -

Pogodbene rečenice u Vinodolskom zakonu

Barbara Maras

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

21.09.2004. -

Frazemi u reklamama

Danijela Bartolović

Hrvatski jezik i književnost/Njemački jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

15.04.2003. -

Arhaizmi i historizmi u čitankama od I. do IV. razreda osnovne škole i djelu "Priče iz davnina" Ivane Brlić-Mažuranić

Gordana Dukić

Razredna nastava

Učiteljski fakultet u Rijeci

23.09.2002. -

Pogreške u pisanim radovima učenika hrvatske nastave u Njemačkoj

Meri Toljanić-Mavrić

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

12.09.2002. -

Bartol Kašić, otac hrvatske gramatike

Ana Pogorilić

Razredna nastava

Učiteljski fakultet u Rijeci

12.09.2002. -

Atribucija u udžbenicima četvrtoga razreda osnovne škole

Nikolina Tomljanović

Razredna nastava

Učiteljski fakultet u Rijeci

27.09.2001. -

Frazemska sinonimija

Smiljana Radović

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

21.12.2000. -

Atribucija u romanima Gorana Tribusona

Anastazija Horvat

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

21.12.2000. -

Rad Ivana Dežmana na stvaranju hrvatskoga liječničkog nazivlja

Tea Lenac

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

13.10.2000. -

Rječnik Ardelija della Belle i Osman Ivana Gundulića

Andreana Krizman

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

12.06.2000. -

Sintaktostilističke značajke oglasa u novinama

Barbara Jurešić

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

Cjeloživotno obrazovanje

2009. -

Osnove jezične kulture

Dopunsko pedagoško-psihološko obrazovanje

Filozofski fakultet u Rijeci

nositelj

Gostujući nastavnik

10.4.2019.

Lingvistické výzkumy v Chorvatsku

Doktorski studij lingvistike

Filozofski fakultet Prag

predavač

2019.

Hrvatski jezik; Povijest hrvatskoga jezika; Norma i uzus; Odstupanja od sintaktičke norme; Jezik reklama (ciklus predavanja)

Južnoslavenski jezici

Filozofski fakultet Prag

predavač

2017.

Hrvatski jezični krajolik

Lingvistika, doktorski studij

Monash University, Melbourne, Australija

predavač

2017.

Hrvatski jezik kao novi jezik Europske unije

Specijalistički prevoditeljski studij

Monash University, Melbourne, Australija

predavač

2016.

Hrvatski jezik: The discrepancy between norms and usage Aberrations from the syntactic norm ;Stylistics on the syntactic level ; Croatian technical terminology (ciklus predavanja)

Slavenski jezici

Sveučilište u Amsterdamu

predavač

2010. -

Norma i uzus

Hrvatski jezik

Sveučilište Macquarie, Sydney, Australija

voditelj

2009. -

Sintaksa hrvatskoga jezika

Hrvatski jezik

Sveučilište Macquarie, Sydney, Australija

voditelj

2008. -

Sintaktostilistika

doktorski studij

Filozofski fakultet u Osijeku

voditelj

2006. -

Povijesna morfosintaksa

doktorski studij

Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu

voditelj

2006. -

Povijest hrvatskoga jezika

Filozofski fakultet u Ljubljani

voditelj

Osobni razvoj

01.09.2914. -

Leadership

Broj sati/ECTS: 30

01.09.2013. - 01.02.2014.

Engleski jezik za akademske potrebe

01.02.2011. -

E-učenje u nastavnom procesu (MudRi)

šk. god. 2003./2004.

Prozor u višemedijski svijet (stolne videokonferencije i internetski prijenosti)

od ožujka do srpnja 2011

Online postgraduate terminology Programme IULA - Institut universitari de linguistica aplicada

od siječnja do veljače 2011.

Upravljanje projektima

Obrazovni projekti

2012. -

Tečaj za lektore i prevoditelje

financiranje: Osobni prihodi FF-a

Izdavaštvo

Znanstvena djelatnost

Znanstveni radovi

2020.

Priložna oznaka mjesta u hrvatskome kajkavskome književnom jeziku

Diana Stolac

Od Pavlimira do riči šokačke. Zbornik Ljiljane Kolenić. U povodu 65. rođendana i 41. godišnjice znanstveno-nastavnoga rada - 65.84

A2

2020.

Pogled u mađarsko-hrvatske leksičke dodire

Diana Stolac

Lučar cijelosti – Zbornik radova posvećen 95. rođendanu prof. dr. sc. Bulcsúa Lászlóa - 205-222

A2

2020.

Filološka strujanja u Rijeci u 19. stoljeću

Diana Stolac

Tragovi građanske tradicije - 203-217

A2

2020.

Šime Starčević i Martin Davorin Krmpotić

Diana Stolac

Hrvatska izvan domovine - III 431-437

A2

2020.

Sintaksa humora

Diana Stolac

Dijalekti, jezična povijest i tradicija – Zbornik u čast Josipu Liscu - 655-670

A2

2020.

Napomene o tvorbi riječi u jeziku predškolske djece

Diana Stolac, Dunja Stolac

Unapređenje kvalitete života djece i mladih / Improving the quality of life of children and youth - 212-230.

A1

14.10.2019.

Manipulacija kulturnim stereotipima u reklamama i oglasima

Diana Stolac

Komunikácia v odborných reflexiách - 114-127

07.10.2019.

Riječka filološka škola

Diana Stolac

Hrvatska revija - XIX 60-64

A2

29.08.2019.

Generacija interneta : knjižica sažetaka (ur.)

Diana Stolac (ur.) Anastazija Vlastelić (ur.)

Generacija interneta : knjižica sažetaka 4. međunarodnoga znanstvenog skupa u ciklusu Sociolingvistički pristupi u slavenskim jezicima Komisije za sociolingvistiku Međunarodnoga slavističkog komiteta - 1-59

http://izdavastvo.ffri.hr/wp-content/uploads/2019/09/FINAL_Sociolingvistika-2019-Knji%C5%BEica-sa%C5%BEetaka.pdf

15.07.2019.

Sintaktičke raznolikosti u dijakroniji i sinkroniji (na primjeru pravnih tekstova)

Diana Stolac

Fluminensia - 31 157-182

https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=325690

Q3 A1 WOS

15.07.2019.

Typology of Agreement Systems

Diana Stolac

Flunimemsia - 31 341-347

https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=325722

Q3 A1 WOS

10.06.2019.

Antologija djela iz 20. stoljeća

Ante Bičanić, Josip Bratulić, Željka Brlobaš, Bernardina Petrović, Lina Pliško, Marko Samardžija, Diana Stolac

Povijest hrvatskoga jezika 6. knjiga: 20. stoljeće - drugi dio - 6 491-569; 618-619

10.06.2019.

Sročnost u jeziku Hrvata u Australiji

Diana Stolac

Komparativnoslavističke lingvokulturalne teme - 289-297

03.06.2019.

Više ili manje uspjele igre riječi u reklamama

Diana Stolac

Nastojašte i buduštee stilistiki - 718-722

13.05.2019.

Jezične strategije reklama u 19., 20. i 21. stoljeću – sličnosti i razlike

Diana Stolac

Manipulačno-komunikačné a persuazívno-komunikačné koncepcie - 125-133

13.05.2019.

Manipulacijske strategije u kataloškoj prodaji kozmetičkih proizvoda

Diana Stolac

Manipulačno-komunikačné a persuazívno-komunikačné koncepcie - 115-124

08.04.2019.

Sintaktostilističke nijanse u digitalnom prevođenju

Diana Stolac

Aktual'nye problemy stilistiki, Ežegodnyj meždunarodnyj naučnyj žurnal - 4 111-121

A1

2017.

Manipulacijske strategije u kataloškoj prodaju kozmetičkih proizvoda

Diana Stolac

Jezik kao predmet proučavanja i jezik kao predmet poučavanja , Stolac, Diana ; Vlastelić, Anastazija (ur.) HDPL - Srednja Europa, Zagreb - 389–401

https://drive.google.com/drive/folders/0B0BTfPOfBAiIOHFTVjZUdllGVWc?usp=sharing

A2

2015.

Filološki pogled na Ručnu knjižicu Emerika Pavića iz 1769.

Diana Stolac

Zbornik u čast Katice Ivanišević - 233-245

A2

2015.

Idemo se igrati! Reklame za djecu predškolske dobi

Diana Stolac - Anastazija Vlastelić - Dunja Stolac

Zbornik radova VI. Međunarodne naučno-stručne konferencije „Unapređenje kvalitete života djece i mladih“, Tuzla - 92-104

A2

2015.

Je li moguće definirati identitet bez jezika?

Diana Stolac

Hrvatska izvan domovine - 1

A2

2014.

Formule uvjeravanja

Diana Stolac

Jezik medija nekada i sada - 73-90

A2

2014.

Expressing Croatian identity through language designations

Diana Stolac

Croatian Studies Review, Sydney - 10 105-132

A1

2014.

Tvorba naziva za vršitelje radnje u starijoj hrvatskoj kajkavskoj leksikografiji

Diana Stolac - Valentina Soldo

Radovi Zavoda za znanstveni i umjetnički rad u Požegi - 4 71-87

A2

2014.

Poslovice u reklamama

Diana Stolac Anastazija Vlastelić

PARÉMIE NÁRODŮ SLOVANSKÝCH VII - VII 33-40

http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=718553

2014.

Novi stari rječnik

Diana Stolac

Fluminensia - 26 168-171

http://hrcak.srce.hr/

Q4 A1

2014.

Pomorsko nazivlje u rječnicima Dragutina Antuna Parčića i Adolfa Bratoljuba Klaića

Diana Stolac Borana Morić-Mohorovičić

Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje - 40 229-243

https://bib.irb.hr/prikazi-rad?rad=733289&table=casopis&print=true

Q3 A1

2014.

Pomorsko nazivlje u rječnicima Dragutina Antuna Parčića i Adolfa Bratoljuba Klaića

Diana Stolac Borana Morić-Mohorovičić

Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje - 40 229-243

https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=733289

Q3 A1 WOS

2014.

Jezikoslovni prinosi u rukopisnoj ostavštini Šime Starčevića

Diana Stolac

Zbornik radova Šime Starčević i hrvatska kultura u 19. stoljeću, Sveučilište u Zadru - 257-270

https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=719748

2014.

Dvjestota obljetnica Nove ričoslovice iliričke Šime Starčevića (1812.-2012.)

Diana Stolac

Zbornik radova Međunarodnoga znanstvenog skupa Riječki filološki dani 9 - 9 295-308

https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=733271

2014.

Utjecaj jezika izvještavanja o sportu na sportaše i navijače

Diana Stolac

Sport i zdravlje, 7. Međunarodni simpozijum, Tuzla - 7 153-157

https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=733279

2013.

Na zrnu soli.

Diana Stolac

Tuzla. Grad na zrnu soli. - 405-416

2013.

Hrvatski prinos bazama strukovnoga nazivlja

Diana Stolac

A tko to ide? Hrvatski prilozi XV. međunarodnom slavističkom kongresu, Minsk - 145-172

2011.

Hrvatsko brodostrojarsko nazivlje

Diana Stolac

Aktualna istraživanja u prrimijenjenoj lingvistici - 41-52

2011.

Poučavanje slavenskih jezika na Sveučilištu u Rijeci

Diana Stolac

Međunarodni suradni skup Prvi, drugi, ini jezik: hrvatsko-makedonske usporedbe (Zbornik radova) - 94-101

2011.

Tehničko nazivlje između norme i uzusa

Diana Stolac

Peti hrvatski slavistički kongres - 1 511-522

2011.

Talijanizmi u reklamnom diskursu

Diana Stolac

Tabula - 248-257

A2

2010.

Hrvatski jezik u prvim hrvatskim novinama (Kraljski Dalmatin 1806.-1819.)

Diana Stolac

Hrvati i Ilirske pokrajine - 569-582

2010.

Terminološki izazovi novih tehnologija.

Diana Stolac

Odkazy a výzvy modernej jazykovej komunikácie (zbornik radova) - 534-543

2009.

Riječke godine Šime Ljubića

Diana Stolac

Zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenog skupa o Šimi Ljubiću - 447-458

2009.

Hrvatski jezik u nastavi i školi, domu, medijima - u svakidašnjici

Diana Stolac

Nazorovi dani - zbornik radova - 9-20

2009.

Gramatika Lovre Šitovića u kontekstu hrvatske gramatikologije

Diana Stolac

Zbornik o Lovri Šitoviću - 129-136

2008.

Bilješke uz čitanje Zlatovićeva Vukodlaka i župnika

Diana Stolac; Anastazija Vlastelić

Zbornik o Stjepanu Zlatoviću - 79-94

2007.

Baćić na razmeđi stoljeća - tradicija i suvremenost

Diana Stolac

Zbornik o Petru Krstitelju Baćiću (Zbornik radova sa znanstvenoga skupa "Petar Krstitelj Baćić" - 259-266

2007.

Argumentacijski diskurs hrvatske dijalektološke literature (na djelu Ive Lukežić)( Argumentaton discourses of Croatian dialectological literature (in works of Iva Lukežić) )

Stolac, Diana

2006.

Komunikacijske funkcije osamostaljenih dijelova rečeničnoga ustrojstva u Marulićevu Naslidovan'ju

Diana Stolac

Tkivo kulture - Zbornik Franje Emanuela Hoška - 241-252

2005.

Kostrenska pisma

Diana Stolac

Zbornik Katedre Čakavskoga sabora Kosterna - 1 109-117

2005.

Filološki pogled na Pripovidanje nauka karstjanskoga Jeronima Filipovića

Diana Stolac

Zbornik o Jeronimu Filipoviću (Zbornik radova sa znanstvenoga skupa) - 93-103

2005.

Formule isprike

Diana Stolac

Jezik u društvenoj interakciji (Zbornik radova Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku, savjetovanje 2003.) - 459-470

2003.

Metodologija istraživanja dijalektalne sintakse

Diana Stolac; Sanja Holjevac

Hrvatski dijalektološki zbornik - 12 137-147

2003.

Naslovi u sportskoj rubrici "Novoga lista"

Diana Stolac

Sv. Vid VIII (Zbornik) - 233-251

2002.

Sintaktostilistički pristup Marulićevoj Juditi

Diana Stolac

Colloquia Maruliana - 11 235-250

A2 WOS

2001.

Mađarska riječ ország u hrvatskom jeziku

"Studia nad współczesnymi językami i literaturami południowo- i zachodniosłowiańskimi"

- 77-82

2001.

Problemi stvaranja hrvatskoga računalnoga nazivlja

Diana Stolac

"Współczesna leksyka", część II, Łódź - 89-96

1998.

Deklinacija imenica u gramatici Ignaca Kristijanovića

Diana Stolac

Radovi Zavoda za slavensku filologiju - 32 177-183

A2

1998.

Norma i uzus u pomorskim komunikacijama 19. stoljeća

Diana Stolac

Jezična norma i varijeteti (Zbornik radova Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku) - 517-525

1998.

Pomorsko nazivlje u Šulekovu rječniku i rječnicima njegovih suvremenika

Diana Stolac

Zbornik o Bogoslavu Šuleku - 139-148

1998.

Jezik starohrvatskoga molitvenika "Raj duše"

Diana Stolac

Człowiek - dzieło - sacrum (Zbornik) - 327-333

1998.

Sintaksa Adolfa Vebera Tkalčevića

Diana Stolac

Riječki filološki dani - 2 81-88

1998.

Zapovjed brodovnih obava Bože Babića iz 1878. godine

Diana Stolac

Suvremena lingvistika - 291-301

A1 WOS

1997.

Starija hrvatska leksikografija i mađarski jezik

Diana Stolac

Hrvatski dijalektološki rječnik - 10 93-98

1997.

Starija hrvatska leksikografija i mađarski jezik

Diana Stolac

Hrvati i Mađari u svjetlu prožimanja kultura i jezika, (Zbornik) Pečuh - 2 249-257

1997.

Rječnik liječničkoga nazivlja Riječanina Ivana Dežmana

Diana Stolac

Sveti Vid II (Zbornik) - 147-156

1997.

Leksemi za izricanje vremena u slavenskim jezicima

Diana Stolac

"Croatica" (Hrvatski prinosi na Međunarodnom slavističkom kongresu, Krakov 1998) - 45-46 193-202

A2

1997.

Jezično bogatstvo Kastavštine

Diana Stolac

Zbornik Kastavštine - 5 77-86

1997.

"Sintaksa oblika" u "Slavenskoj poredbenoj gramatici" Stjepana Ivšića

Diana Stolac

Prvi hrvatski slavistički kongres - 2 79-84

1997.

Riječki profesor Vinko Pacel

Diana Stolac

Sveti Vid II (Zbornik) - 189-198

1996.

Nazivi hrvatskoga jezika od prvih zapisa do danas

Diana Stolac

Filologija - 27 107-121

A1 WOS

1996.

Primorski prinosi počecima hrvatskoga znanstvenoga nazivlja

Diana Stolac

"Vjesnik Povijesnog arhiva Rijeka" - 38 281-295

A2

1996.

Standardizacijski procesi u kajkavskom književnom jeziku

Diana Stolac

Filologija - 24-25 331-338

A1 WOS

1996.

"Rěčnik lěčničkoga nazivlja" Kurelčeva sljedbenika Ivana Dežmana

Diana Stolac

Riječki filološki dani, (Zbornik radova s međunarodnoga znanstvenoga skupa) - 1

1996.

Nazivi ulica u Rijeci u prošlosti i danas

Diana Stolac

Urbanonymá a kontexte histórie a súčasnosti (Zbornik) Banská Bystrica - Bratislava - 235-242

1996.

Sintaktostilistička interpretacija starohrvatskih kajkavskih tekstova

Diana Stolac

Styl a tekst (Zbornik) Opole

1996.

Sintaksa u Slavenskoj poredbenoj gramatici Stjepana Ivšića

Diana Stolac

Stjepan Ivšić - život i djelo (Zbornik skupa) - 121-126

1995.

Koordinirani, subordinirani i asimetrični bi/polilingvizam

Diana Stolac

Jezici i kulture u doticajima (Zbornik radova s Drugoga međunarodnog skupa) - 165-168

1995.

Napomene o jeziku libreta "Ban Leget" Ivana Dežmana

Diana Stolac

Fluminensia - 7 11-16

A2

1995.

Polifunkcionalnost kajkavskoga književnog jezika

Diana Stolac

Nemzetközi Szlavisztikai Napok V. / Slavistički dani (Zbornik) Szombathely - 276-282

1995.

Imenski predikati u kajkavskim dramskim tekstovima 18. i početka 19. stoljeća

Diana Stolac

Rasprave Zavoda za hrvatski jezik - 21 201-212

A1 WOS

1995.

Odnos pasivnog rječnika i književnog jezika

Diana Stolac

Rječnik i društvo (Zbornik) - 325-331

1994.

Boje u starijoj hrvatskoj frazeologiji i leksikografiji

Diana Stolac

Filologija - 22 259-267

A1 WOS

1994.

Konektori u znanstvenome stilu

Diana Stolac; Verena Tibljaš

Fluminensia - 6 55-62

A2

1994.

Sintaksa Bartola Kašića

Diana Stolac

Bartol Kašić - život i djelo (Zbornik) - 129-136

1993.

Sintaktostilistika kajkavskoga književnog jezika

Diana Stolac

"Croatica" (Hrvatski prinosi na Međunarodnom slavističkom kongresu, Bratislava) - 37/38/39 333-340

A2

1993.

Tipovi bilingvizma

Diana Stolac

Fluminensia - 5 49-52

A2

1992.

Sintaktičke funkcije genitiva u jeziku Tituša Brezovačkoga

Diana Stolac

Rasprave Zavoda za hrvatski jezik - 18 165-176

A1 WOS

1992.

Della Belline napomene o sintaksi

Diana Stolac

Filologija - 19 45-48

A1 WOS

1992.

Dijelni genitiv u jeziku Tituša Brezovačkoga

Diana Stolac

Fluminensia - 4 77-81

1991.

Sintaksa Bartola Kašića

Diana Stolac

Fluminensia - 3 77-81

A2

1991.

Bilingvnost čakavskih pjesnika kao bitna odrednica jezika njihove poezije

Diana Stolac

Komparativno proučavanje južnoslavenskih književnosti - 359-364

1991.

Stvaralačka odstupanja od jezične norme u publicističkom stilu

Diana Stolac

Jezik i stil sredstava informisanja - 41-44

1988.

Grafijska rješenja "Pobožnosti križnoga puta" iz 1798. godine

Diana Stolac

Fluminensia - 1 93-99

A2

1984.

Odnos arhaizama i historizama prema književnom jeziku i sinonimiji

Diana Stolac

Zbornik Pedagoškog fakulteta u Rijeci - 6 203-207

Metodološki problemi u istraživanju sintakse u starim hrvatskim gramatikama( Methodological Problems Concerning the Study of Syntax in Old Croatian Grammars )

Stolac, Diana

Fluminensia (0353-4642) 1-2 (2004); 31-43

A2

Kašićeva sintaksa

Stolac, Diana; Holjevac, Sanja

Drugi hrvatski slavistički kongres : Zbornik radova / Sesar, Dubravka ; Vidović Bolt, Ivana (ur.). - Zagreb : Hrvatsko filološko društvo , 2001. 157-162 (ISBN: 953-175-112-9).

Matične knjige - izvor za filološka istraživanja( Register books - sources for philological nresearches )

Stolac, Diana

Vjesnik Državnog arhiva u Rijeci (1331-5137) 41-42 (2000); 361-368

A2

Leksemi za izricanje vremena u hrvatskom i češkom jeziku( Lexsems for Denoting Time in Croatian and Czech Language )

Stolac, Diana

Slavica Pragensia ad tempora nostra / Gladkova, Hana (ur.). - Praha : Filozoficka fakulta , 1998. 163-176.

WOS

The discrepancy between norms and usage

Diana Stolac

Croatian Studies Review - 6/2009./2010. 173-187

Kumičićeva drama Petar Zrinski( “PETAR ZRINSKI” - A PLAY BY EUGEN KUMIČIĆ )

Diana Stolac

Eugen Kumičić - 100 godina poslijeBrseč : Udruga Enio Sisolski , 2010. 11-19 (ISBN: 978-953-7071-02-8).

Hrvatski jezik i održivi razvoj( Croatian language and sustainable development )

Stolac, Diana; Grahovac-Pražić, Vesna

Cjeloživotno učenje za održivi razvoj, svezak 2 / Uzelac, Vinka ; Vujičić, Lidija (ur.). - Rijeka : Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci , 2008. 175-181 (ISBN: 978-953-98445-6-9).

Izražavanje prostornih značenja padežnim oblicima( How to express space using cases )

Stolac, Diana

Prostor u jeziku / Književnost i kultura šezdesetih. Zbornik radova 37. seminara Zagrebačke slavističke škole / Mićanović, Krešimir (ur.). - Zagreb : Filozofski fakultet u Zagrebu ; Zagrebačka slavistička škola , 2009. 69-75 (ISBN: 978-953-175-337-1).

Metodologija sintaktostilističkih istraživanja( Methodology of Research in Stylistic on Syntactic Level )

Stolac, Diana

Vidjeti Ohrid (Referati hrvatskih sudionica i sudionika XIV. Međunarodni slavistički kongres, Ohrid, 10.-16. rujna 2008.) / Samardžija, Marko (ur.). - Zagreb : Hrvatsko filološko društvo ; Hrvatska sveučilišna naklada , 2008. 287-301 (ISBN: 978-953-296-000-6).

Sintaktička sinonimija( Syntactic synonymy )

Stolac, Diana

Sintaktičke kategorije / Kuna, Branko (ur.). - Osijek : Filozofski fakultet u Osijeku , 2007. 241-252 (ISBN: 978-953-6456-76-5).

Jezik Likarija priprostitih Luke Vladmirovića( Language of Likarije priprostite by Luka Vladmirović )

Stolac, Diana

Fra Luka Vladmirović i Neretva (Treći neretvanski, znanstveni i kulturni susret, Zbornik radova izlaganih dne 27. i 28. rujna 2007. u Metkoviću, Pločama i Opuzenu)Opuzen - Zagreb : Neretvanska riznica umjetnina i inih vrijednosti, Hrvatska kulturna zaklada, Hrvatsko slovo , 2008. 49-59 (ISBN: 978-953-6223-16-9).

Josip Hamm kao gramatičar hrvatskoga jezika( Josip Hamm as grammatician of the Croatian language )

Stolac, Diana

Josip Hamm i njegovo djelo / Jembrih, Alojz (ur.). - Zagreb : Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu , 2007. 115-124 (ISBN: 978-953-6682-71-3).

Gervaisov Palmin List( Gervais´s Palmin List )

Stolac, Diana

Liburnijske teme (0305-8056) 16 (2007); 97-104

Vinko Pacel - život i djelo( Vinko Pacel - life and work )

Stolac, Diana

Riječki filološki dani, knj. 6 (Zbornik radova s međunarodnoga znanstvenoga skupa Riječki filološki dani) / Srdoč-Konestra, Ines ; Vranić, Silvana (ur.). - Rijeka : Filozofski fakultet u Rijeci , 2006. 11-28 (ISBN: 953-6104-51-2).

Jonkeove sušačke godine( Jonke´s Sušak Years )

Stolac, Diana

Jezik (0021-6925) 54 (2007), 4; 123-131

Q4 A1 WOS

Jezik / jezici u pomorskoj dokumentaciji ostavštine Stipanović( Language / languages in the maritime records of Stipanović legacy )

Stolac, Diana

Život, kultura i povijest Kostrene. Zbornik Katedre Čakavskoga sabora Kostrena II / Vranić, Silvana (ur.). - Kostrena : Katedra Čakavskoga sabora Kostrena , 2007. 65-75 (ISBN: 978-953-7073-07-7).

Vatroslav Jagić i riječki filološki krug( Vatroslav Jagić and Rijeka philological circle )

Stolac, Diana

Zbornik o Vatroslavu Jagiću / Maštrović, Tihomil (ur.). - Zagreb : Hrvatski studij Sveučilišta u Zagrebu , 2007. 229-244 (ISBN: 978-953-6682-68-3).

Hrvatska gramatikologija u 20. stoljeću( Croatian Grammaticology in the 20th Century )

Stolac, Diana

Hrvatski jezik u XX. stoljeću : zbornik radova / Samardžija, Marko ; Pranjković, Ivo (ur.). - Zgareb : Matica hrvatska , 2006. 297-320 (ISBN: 9531507732).

Sintaksa u hrvatskim gramatikama u 20. stoljeću( Syntax in Croatian Grammar Books of the 20th Century )

Stolac, Diana

Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje (1331-6745) 31 (2005); 249-276

Q4 A1 WOS

Sintaksa u Parčićevoj gramatici hrvatskoga jezika iz 1873. godine( Syntax in the Grammar of Croatian Language Written by Parčić in 1873 )

Stolac, Diana; Horvat Vlastelić, Anastazija

Fluminensia (0353-4642) 17 (2005), 1; 1-11

A2

Komunikacijske funkcije vokativa( Vocativ's communication functions )

Stolac, Diana

Od fonetike do etike / Pranjković, Ivo (ur.). - Zagreb : Disput , 2005. 173-184.

Fran Pilepić( Fran Pilepić )

Stolac, Diana

Riječki filološki dani : zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenog skupa Riječki filološki dani / Lukežić, Ivan (ur.). - Rijeka : Filozofski fakultet , 2004. 515-524 (ISBN: 953-6839-17-2).

Jezični elementi u funkciji (kvazi)znanstvenosti reklama( The language of advertising (quasi)scientific function )

Stolac, Diana

Súčasná jazyková komunikácia v interdisciplinárnych súvislostiach : Zborník materiálov z 5. medzinárodnej konferencie o komunikácii / Patráš, V. (ur.). - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela – Fakulta humanitných vied , 2004. 114-120 (ISBN: 80-8055-979-1).

Ekološke teme u hrvatskim srednjovjekovnim statutima( Ecological Themes in Croatian Middle Ages Statutes )

Stolac, Diana

Ekologija u odgoju i obrazovanju : Dani Ante Starčevića / Golac, Stipe ... et al. (ur.). - Gospić : Visoka učiteljska škola , 2004. 79-89 (ISBN: 953-97586-3-7).

Slavenski genitiv kao problem kontrastivnih sintaktičkih opisa( Genitive of Negation as a Problem in Contrastive Syntactic Descriptions )

Stolac, Diana; Horvat Vlastelić, Anastazija

Suvremena kretanja u nastavi stranih jezika : zbornik radova / Stolac, Diana ; Ivanetić, Nada ; Pritchard, Boris (ur.). - Zagreb ; Rijeka : Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku ; Graftrade , 2004. 431-442 (ISBN: 953-6839-25-3).

Atribucija u Kneževićevoj Muci Gospodina našega Isukarsta iz 1753. godine( Attribution in Knežević's 1753 Muka Gospodina našega Isukarsta )

Stolac, Diana

Zbornik o Petru Kneževiću : zbornik radova sa znanstvenoga skupa Fra Petar Knežević i njegovo vrijemeZagreb ; Šibenik : Hrvatski studiji ; Gradska knjižnica "Juraj Šižgorić" , 2003. 59-66 (ISBN: 953-6682-47-8).

Podstil razgovornoga jezika : govor mladih( The Colloquial Substyle : Speech of the Young People )

Stolac, Diana

Hrvatski književni jezik : zbornik radova : međunarodni znanstveni skup povodom 500. obljetnice nastanka Judite Marka Marulića (1450.-1524.) / Lukač, Stjepan (ur.). - Budimpešta : Hrvatska samouprava Budimpešte , 2003. 191-199 (ISBN: 963-9314-60-9).

Hrvatsko-francuska gramatika Šime Starčevića iz 1812. godine( Croatian-French Grammar by Šime Starčević Issued in 1812 )

Stolac, Diana

Lika i Ličani u hrvatskom jezikoslovlju : znanstveni zbornik : prvi znanstveni / Samardžija, Marko (ur.). - Zagreb : Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje , 2003. 91-102 (ISBN: 953-6637-25-1).

Kristijanovićev kajkavski prijevod Ezopovih basni( Kristijanović's Kajkavian Translation of Aesophus' Fables )

Stolac, Diana

Zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenoga skupa Zlatni danci 4 : Basne / Pintarić, Ana (ur.). - Osijek : Pedagoški fakultet , 2003. 45-61 (ISBN: 953-6456-35-4).

Dekodiranje reklamnih poruka( Decoding of Commercials )

Stolac, Diana

Teorija i mogućnosti primjene pragmalingvistike : zbornik / Badurina, Lada ... [et al.] (ur.). - Zagreb ; Rijeka : Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku , 2001. 715-720 (ISBN: 953-96391-5-8).

Elementi epske fantastike u romanima Rosarija Jurišića( Elements of epic fantasy in Rosario Jurišić's novels )

Kalogjera, Goran; Stolac, Diana

Riječki filološki dani : zbornik radova s Međunarodnog znanstvenog skupa Riječki filološki dani / Stolac, Diana (ur.). - Rijeka : Filozofski fakultet , 2002. 147-154 (ISBN: 953-6839-17-2).

Kumičićev prozni diskurs( Kumičić's proze discourse )

Stolac, Diana

Okrugli stol Eugen Kumičić - život i djelo : u povodu 150. obljetnice rođenja književnika Eugena Kumičića : zbornik radova / Matičević, Ivica (ur.). - Brseč : Udruga Jenio Sisolski , 2002. 21-26 (ISBN: 953-7071-00-6).

Sintaktičke napomene u gramatici Tome Babića( Syntactic references in Babić's grammar )

Stolac, Diana

Zbornik o Tomi Babiću : zbornik radova sa Znanstvenoga skupa Fra Toma Babić i njegovo vrijeme / Jembrih, Alojz (ur.). - Šienik ; Zagreb : Gradska knjižnica "Juraj Šižgorić" ; Hrvatski studiji Sveučilišta , 2002. 165-176 (ISBN: 953-6163-68-3).

Hrvatski jezikoslovci akademiku Milanu Mogušu( Croatian linguists to Milan Moguš )

Stolac, Diana

Problemi sjevernog Jadrana 7 (2000); 185-190

A2

Odnos riječkih leksikografa 19. stoljeća prema filološkim školama( Rijeka's Lexicographers in 19th Century in Relation to Philology Schools )

Stolac, Diana

Riječki filološki dani / Stolac, Diana (ur.). - Rijeka : Filozofski fakultet , 2000. 425-438.

Gundulićev Osman i rječnik Ardelija Della Belle( Gundulić's Osman i Ardelio Della Bella's Dictionary )

Stolac, Diana

Albert Haler - Književni povjesničar, teoretičar i estetičar / Maštrović, Tihomil (ur.). - Zagreb : Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu , 2000. 193-202.

Atributi u reklamama( Atributes in Comercials )

Stolac, Diana

IV. međunarodni kroatistički znanstveni skup : zbornik radova / Blažetin, Stjepan (ur.). - Pečuh : Hrvatsko znanstveni zavod , 2000. 35-40 (ISBN: 9630035499).

Leksem beteg u starijoj hrvatskoj pisanoj baštini( Lexem beteg in Old Croatian Texts )

Stolac, Diana

Nemzetközi Szlavisztikai Napok VI. / Gadanji, Karlo (ur.). - Sambotel - Pečuh : Hrvatsko znanstveni zavod , 1998. 217-222.

Hrvatsko pomorsko nazivlje u 19. stoljeću( Croatian maritime terminology in the 19th century )

Stolac, Diana

Filolofija (0449-363x) 29 (1998), 30-31; 133-146

A1 WOS

Naziv rječkih poduzeća

Stolac, Diana

Zbornik "Sveti Vid" / Stolac, Diana (ur.). - ICR , 1998. 215-223.

1989/1990

Počeci hrvatske pomorske terminologije

Diana Stolac

Fluminensia - 1 90-95

A2

1991/1992

"Morski riečnik" Bože Babića iz 1870. godine

Diana Stolac

Vjesnik Povijesnog arhiva Rijeka - 107-116

A2

1992/1993

Slavenski genitiv u jeziku Tituša Brezovačkoga

Diana Stolac

Filologija - 20-21 425-430

A1 WOS

Znanstvene knjige

2019.

Povijest hrvatskoga književnog jezika, knj. 6, 20. stoljeće, drugi dio, Antologije djela iz 20. stoljeća

autor poglavlja u knjizi

Ante Bičanić, Josip Bratulić, Željka Brlobaš, Bernardina Petrović, Lina Pliško,i Marko Samardžija, Diana Stolac

znanstvena knjiga

Ante Bičanić

Društvo za promicanje hrvatske kulture i znanosti CROATICA Zagreb

2015.

Hrvatsko nazivlje strojnih elemenata

autorica natuknica

B. Križan, M. Kljajin, J. Luzer, I. Miloš, M. Opalić, S. Runjaić, D. Siminiati, D. Stolac, K. Vučković

terminološki rječnik

M. Bratanić, B. Križan

Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje Zagreb

http://struna.ihjj.hr/v4/uploads/a99879cbcfe4e30.pdf

2015.

Hrvatsko pomorsko nazivlje

autor

Boris Pritchard, Mirjana Borucinsky, David Brčić, Vlado Frančić, Renato Ivče, Jakov Karmelić, Serđo Kos, Axel Luttenberger, Lovro Maglić, Irena Miloš, Đani Mohović, Robert Mohović, Helena Pavletić, Igor Rudan, Siniša Runjaić, Gordan Stanković, Diana Stolac, Sandra Tominac Coslovich, Siniša Vilke, Damir Zec, Dinko Zorović, Srđan Žuškin

rječnik Biblioteka Nazivlje i nazivoslovlje, Niz Terminološki rječnici Strune, knj. 2, ISBN 978-953-7967-32-1

Maja Bratanić, Boris Pritchard

Institut za hravtski jezik i jezikoslovlje Zagreb

http://struna.ihjj.hr/v4/uploads/857cb5d60db7cf1.pdf

2015.

Hrvatsko brodostrojarsko nazivlje

urednik rječnika

Diana Stolac, Josip Luzer, Antun Halonja, Kristian Lewis, Entoni Marinčić, Borana MorižMohorovičić, Boris Pritchard, Anastazija Vlastelić

rječnik Biblioteka Nazivlje i nazivoslovlje, Niz Terminološki rječnici Strune, knj. br. 1, ISBN 978-953-7967-31-4

Maja Bratanić, Diana Stolac, Josip Luzer

Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje Zagreb

http://struna.ihjj.hr/v4/uploads/10353159d14d76b.pdf

2015.

Povijest hrvatskoga književnog jezika, 4. knjiga, 19. stoljeće Antologija djela iz 19. stoljeća

autor poglavlja u knjizi

Sanja Holjevac - Josip Lisac - Lina Pliško - Ivo Pranjković - Diana Stolac

Croatica

Ante Bičanić

Društvo za promicanje hrvatske kulture i znanosti Croatica Zagreb

2015.

Šime Starčević - od riči do Ričoslovja

autor

Diana Stolac, Vesna Grahovac-Pražić

znanstvena monografija

Ivica Mataija

Državni arhiv u Gospiću Gospić

2014.

Jezik reklama

Autor knjige

Diana Stolac, Anastazija Vlastelić

Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb - Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci Zagreb - Rijeka

https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=729281

2013.

POVIJEST HRVATSKOGA JEZIKA, 3. knjiga: 17. i 18. stoljeće

Autor poglavlja u knjizi

Katičić, Radoslav; Lisac, Josip; Vulić, Sanja; Farkaš Brekalo, Loretana; Štebih Golub, Barbara; Vigato, Ivica; Bratulić, Josip; Žagar, Mateo; Ham, Sanda; Samardžija, Marko; Frančić, Anđela; Matasović, Ranko; Holjevac, Sanja; Lisac, Josip; Stolac, Diana

Društvo za promicanje hrvatske kulture i znanosti CROATICA

Društvo za promicanje hrvatske kulture i znanosti CROATICA Zagreb

2011.

Povijest hrvatskoga jezika. 2. knjiga: 16. stoljeće (The History of Croatian Language: 2nd book: 16th century)

Autor poglavlja u knjizi

Katičić, Radoslav; Lisac, Josip; Kapetanović, Amir; Vulić - Vranković, Sanja; Stolac, Diana; Bratulić, Josip; Damjanović, Stjepan; Kuzmić, Boris; Frančić, Anđela; Samardžija, Marko; Matasović, Ranko

Croatica

2008.

Sveučilište u Rijeci – Strategija 2007-2013 / University of Rijeka – Strategy 2007-2013 ( University of Rijeka – Strategy 2007-2013 )

Autor poglavlja u knjizi

Rukavina, Daniel; Lučin, Pero; Kalogjera, Goran; Lenac, Zdravko; Perić, Jože; Bezinović, Petar; Bezić, Heri; Hlača-Mlinar, Roberta; Štimac, Goran; Kandžija, Vinko; Ivanović, Zoran; Bacarini, Elvio; Ožanić, Nevenka; Kapović, Miljenko; Komadina, Pavao; Grozdanić, Velinka; Mikac, Tonči; Pejčić, Aleksandra; Albrecht, Želimir; Tomljanović, Senka; Jugović, Alen; Čengić, Tomislav; Dobrović, Ivan; Tomić, Ana; Stolac, Diana

Sveučilište u Rijeci

2006.

Doktorski studiji

Autor poglavlja u knjizi

Pero Lučin, Anđelka Radojčić Badovinac, Zdravko Lacković, Željko Dujić, Melita Kovačević, Diana Stolac, Miljenko Huzak, Tarzan Legović, Senka Maćešić, Josipa Bašić

Nacionalna zaklada za znanost Rijeka

2006.

Riječki filološki portreti ( A Portrait of the Rijeka Philologists )

Autor knjige

Stolac, Diana

Filozofski fakultet Rijeka

2000.

Monografija Filozofskoga fakulteta u Rijeci

Urednik knjige

Diana Stolac

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci Rijeka

2000.

Monografija Pomorske škole u Bakru

Urednik knjige

Pomorska škola u Bakru Bakar

1998.

Hrvatsko pomorsko nazivlje, njegovi prethodnici i nastavljači

Autor knjige

Stolac, Diana

ICR

Pozvana predavanja

2021.

Priložna oznaka mjesta u hrvatskome kajkavskome književnom jeziku

Diana Stolac

Osijek

19.11.2020.

Čitanje grada - riječki jezični krajolik

Diana Stolac

Sveučilište za 3. dob, Rijeka

https://uniri.hr/wp-content/uploads/2020/11/Citanje-grada_19.11.2020..png

2020.

Sintaksa humora

Diana Stolac

Zadar

2020.

Filološka strujanja u Rijeci u 19. stoljeću

Diana Stolac

Rijeka

2020.

Napomene o tvorbi riječi u jeziku predškolske djece

Diana Stolac, Dunja Stolac

Sunny Beach, Bugarska

2019.

Observations of Croatian as a diaspora language across four continents

Jim Hlavač, Diana Stolac

Sydney, Australija

2019.

Manipulacija kulturnim stereotipima u reklamama i oglasima

Diana Stolac

Banska Bystrica, Slovačka

2019.

Više ili manje uspjele igre riječi u reklamama

Diana Stolac

Moskva, Rusija

2018.

Šime Starčević i Martin Davorin Krmpotić

Diana Stolac

Osijek/Zagreb

2018.

Sročnost u jeziku Hrvata u Australiji

Diana Stolac

Zagreb

2018.

Sintaktostilističke nijanse u digitalnom prevođenju

Diana Stolac

Moskva, Rusija

2018.

Sintaktičke raznolikosti u dijakroniji i sinkroniji (na primjeru pravnih tekstova)

Diana Stolac

Rijeka

2018.

Atribucija u Gorskom vijencu Petra Petrovića Njegoša

Diana Stolac

Cetinje, Crna Gora

2018.

Reklame i jezični krajolik

Diana Stolac

Rijeka/Zagreb

2018.

Raskorak između norme i uporabe

Diana Stolac

Osijek

2018.

Jezične strategije reklama u 19., 20. i 21. stoljeću – sličnosti i razlike

Diana Stolac

Banska Bystrica, Slovačka

05.06.2017.

Jezični krajolik

Diana Stolac

Pula, Filozofski fakultet

06.04.2017.

Croatian as the EU's newest official language: consequences for the Croatian T&I sector and (changed) popular perceptions of translation and interpreting

Diana Stolac

Melbourne, Australija

04.04.2017.

Advertising and language landscapes: the presence of English-language advertising in contemporary Croatia

Diana Stolac

Melbourne, Australija

17.03.2017.

Prijelomni trenutci hrvatskoga jezika – Deklaracija o nazivu i položaju hrvatskog književnog jezika

Diana Stolac

Sydney, Australija

2017.

Obraćanja čitateljima u trima Divkovićevim knjigama

Diana Stolac

Sarajevo/Zagreb

2017.

Manipulacijske strategije u kataloškoj prodaji kozmetičkih proizvoda

Diana Stolac

Rijeka/Zagreb

2016.

Odnos nasljednoga jezika i standardnoga hrvatskog jezika u govoru povratnika

Diana Stolac

Šibenik/Zagreb

07.05.2015.

Povijest hrvatske sintakse

Diana Stolac

Filozofski fakultet Osijek

05.10.2014.

Što nam o identitetu govore mirisi iz kuhinje?

Stolac, Diana

Hrvatski kulturni dom, Rijeka

01.03.2014.

Tisućljeće hrvatske pismenosti

Stolac, Diana

Geelong (Australija)

2012.

Nazivoslovni prinosi franjevačkih priručnika u 18. stoljeću

Diana Stolac

Zagreb

2011.

Poučavanje slavenskih jezika na Sveučilištu u Rijeci( Teaching Slavic languages at the University of Rijeka )

Stolac, Diana

Skoplje/Zagreb

2010.

Hrvatski jezik u prvim hrvatskim novinama (Kraljski Dalmatin, 1806. - 1810.)( Croatian language in the first Croatian newspapers (Kraljski Dalmatin, 1806. – 1810.) )

Stolac, Diana

Zadar/Zagreb

2009.

Hrvatski jezik u nastavi i školi, domu, medijima – u svakidašnjici( Croatian language at school, at home, in media - in everyday life )

Stolac, Diana

Postira

2009.

Izražavanje prostornih značenja padežnim oblicima( How to express space using cases )

Stolac, Diana

Dubrovnik/Zagreb

2008.

Jezik Likarija priprostitih Luke Vladmirovića( Language of Likarije priprostite by Luka Vladmirović )

Stolac, Diana

Metković

2008.

Metodologija sintaktostilističkih istraživanja( Methodology of Research in Stylistic on Syntactic Level )

Stolac, Diana

Ohrid/Zagreb

2007.

Vatroslav Jagić i riječki filološki krug( Vatroslav Jagić and Rijeka philological circle )

Stolac, Diana

Beč

2007.

Jezik / jezici u pomorskoj dokumentaciji ostavštine Stipanović( Language / languages in the maritime records of Stipanović legacy )

Stolac, Diana

Kostrena

2006.

Hrvatska gramatikologija u 20. stoljeću( Croatian Grammaticology in the 20th Century )

Stolac, Diana

Zagreb

2005.

Komunikacijske funkcije vokativa( Vocativ's communication functions )

Stolac, Diana

Zagreb

2005.

Josip Hamm kao gramatičar hrvatskoga jezika( Josip Hamm as grammatician of the Croatian language )

Stolac, Diana

Zagreb

2000.

Odnos riječkih leksikografa 19. stoljeća prema filološkim školama ( Rijeka's Lexicographers in 19th Century in Relation to Philology Schools )

Stolac, Diana

Rijeka

2000.

Atributi u reklamama( Atributes in Comercials )

Stolac, Diana

Pečuh, Mađarska

1999.

Leksem beteg u starijoj hrvatskoj pisanoj baštini( Lexem beteg in Old Croatian Texts )

Stolac, Diana

Szombathely, Mađarska

1999.

Gundulićev Osman i rječnik Ardelija Della Belle( Gundulić';s Osman i Ardelio Della Bella';s Dictionary )

Stolac, Diana

Dubrovnik

1998.

Naziv rječkih poduzeća

Stolac, Diana

Rijeka

1998.

Norma i uzus u pomorskim komunikacijama 19. stoljeća ( Language Standards and Varieties in Maritime Communications in 19th Century )

Stolac, Diana

Rijeka

1998.

Leksemi za izricanje vremena u hrvatskom i češkom jeziku( Lexsems for Denoting Time in Croatian and Czech Language )

Stolac, Diana

Prag

1998.

Sintaksa Adolfa Vebera Tkalčića

Stolac, Diana

Rijeka

Kongresna priopćenja

5.11.2020. - 6.11.2020.

Hrvatski kao nasljedni jezik – sociolingvistički pogled

Diana Stolac - Jim Hlavač

pozvano izlaganje

Hrvatsko iseljenički kongres IV. – Povratak ili utopija Zagreb

15.10.2020. - 16.10.2020.

Zavisnosložene rečenice u hrvatskim dopreporodnim gramatikama

Diana Stolac

pozvano izlaganje

Wyraz i zdanie w językach słowiańskich. Opis, konfrontacja, przekład Wroclaw

25.9.2020. - 26.9.2020.

Povijesnojezične teme u nastavi hrvatskoga jezika

Diana Stolac

pozvano izlaganje

Računalno jezikoslovlje i Zlatna formula hrvatskoga jezika Osijek

19.6.2020. - 21.6.2020.

Napomene o tvorbi riječi u jeziku predškolske djece

Diana Stolac i Dunja Stolac

pozvano izlaganje

Unapređenje kvalitete života djece i mladih / Improving the quality of life of children and youth Sunny Beach, Bugarska

06.03.2020.

Riječki filolozi u 19. stoljeć

Diana Stolac

pozvano izlaganje

Tragovi građanske tradicije – Riječka građanska kultura 19. stoljeća Rijeka

22.11.2019.

Povjesničar hrvatskoga jezika akademik Josip Vončina i istraživanja jezika ozaljskoga kruga

Diana Stolac

pozvano izlaganje

XVIII. dani Franje Račkoga Fužine

28.10.2019.

Multilingualism in Touristic Linguistic Landscape of Croatia

Diana Stolac

pozvano izlaganje

International conference on multilingual awareness and multilingual practices (MAMP19) Antwerpen, Belgija

20.09.2019.

Croatian Qualifications Framework (Croqf): Language teaching – from kindergarten to university

Diana Stolac

pozvano izlaganje

Croatia and Croatians in past and present networks – The international conference on the 35th anniversary of Croatian Studies at Macquarie University Sydney, Australija

19.09.2019.

Diaspora Croatian in contact with other languages

Jim Hlavač, Diana Stolac

plenarno izlaganje

? Croatia and Croatians in past and present networks – The international conference on the 35th anniversary of Croatian Studies at Macquarie University Sydney, Australija

06.09.2019.

Komunikacijski obrasci nekada i sada

Diana Stolac

plenarno izlaganje

Generacija interneta Rijeka

27.08.2019.

Rijeka EPK2020 - hrvatski jezik i višejezičnost

Diana Stolac

radionica

Ljetnna škola Bovec, Slovenija

24.05.2019.

Učitelj – između tradicije i suvremenosti

Diana Stolac

usmeno

6. Dani Šime i Ante Starčevića Gospić

14.05.2019.

Attribute between the traditional syntax and utterance organization in old Kajkavian Croatian language

Diana Stolac

usmeno

Diachronic Slavonic Syntax 4: Functional Organisation of Utterance in Diachronic and Comparative Perspective in Slavic Languages Torunj, Poljska

14.05.2019.

Više ili manje uspjele igre riječi u reklamama

Diana Stolac

pozvano

Nastojašte i buduštee stilistiki Moskva

21.03.2019.

Multiculturalism and globalisation in linguistic landscape of Croatia

Diana Stolac

usmeno

? International conference on multilingualism and multilingual education (ICMME19) Bielefeld, Njemačka

25.05.2017.

Hrvatsko tehničko nazivlje

Diana Stolac

plenarno izlaganje

Międzynarodowa konferencja naukowa Terminologia słowiańska: dziś i jutro Warszawa, Poljska

05.05.2017.

Oglašavanje i jezični krajolik

Diana Stolac

izlaganje

Jezik i njegovi učinci (HDPL, XXXI. skup) Rijeka

03.02.2017.

Odnos kajkavštine i štokavštine u djelu Tituša Brezovačkoga i Ivana Krizmanića

Diana Stolac

izlaganje

Marija Bistrica u doba Ivana Krizmanića – „Tiho žarište“ hrvatskog narodnog preporoda i Matice ilirske Marija Bistrica

03.12.2016.

Posveta Divkovićevih Besida (1614.)

Diana Stolac

pozvano izlaganje

Divković i kultura pisane riječi franjevaca Bosne Srebrene Zagreb - Sarajevo

25.11.2016.

Pozdravi – između pragmatike i semantike

Diana Stolac

izlaganje

Riječki filološki dani 11 Rijeka

12.10.2016.

Atribut u bajkama Ivane Brlić Mažuranić

Diana Stolac Vesna Grahovac Pražić

izlaganje

Stoljeće Priča iz davnine Ivane Brlić Mažuranić Zagreb

16.09.2016.

Raskorak između norme i uporabe

Diana Stoalc

pozvano plenarno predavanje

Od norme do uporabe Osijek

05.09.2016.

Manipulacija i njezine mijene u reklamama kroz stoljeća

Diana Stolac

pozvano plenarno izlaganje

Sociokultúrne aspekty v slovanských jazykoch Banská Bystrica, Slovačka

25.08.2016.

Genitive of Negation in the Croatian Language

Diana Stolac

predavanje

ESSE (The European Society for the Study of English) Galway 2016 conference Galway, Irska

2016.

Odnos nasljednoga jezika i standardnoga hrvatskog jezika u govoru povratnika

Diana Stolac

pozvano izlaganje

Drugi hrvatski iseljenički kongres Šibenik

2016.

Manipulacija semantičkim nijansama leksema reforma

Diana Stolac

pozvano izlaganje

Perspektive jezičnoga planiranja i jezične politike / Perspectives on Language Planning and Policy Rijeka

2016.

Metaforičnost strukovnoga nazivlja

Diana Stolac

pozvano sudjelovanje na okruglom stolu

Building Figurative Language Repositories – Methods, Risks, and Challenges, Cognitive Linguistics Symposium and Round Table Zagreb

2016.

Manipulacijske strategije u kataloškoj prodaju kozmetičkih proizvoda

Diana Stolac

pozvano izlaganje

Jezik kao predmet proučavanja i jezik kao predmet poučavanja – XXX. međunarodni znanstveni skup Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku Rijeka

25.09.2015.

Doctoral Study in Humanities: History and Dialectology of Croatian Language – Current Situation and Future / Doktorski studij u humanističkom području: Povijest i dijalektologija hrvatskoga jezika – sadašnjost i budućnost

Diana Stolac

pozvano izlaganje

International conference 'Implementation of Bologna process in Southeastern Europe' / Međunarodna konferencija 'Implementacija Bolonjskog procesa u Jugoistočnoj Evropi' Konjic, BIH

29.05.2015.

Nasljedni jezik kao važno obilježje osobnoga identiteta u iseljeništvu (Heritage language as an important component of one's individual identity in an emigre setting)

Diana Stolac Jim Hlavač, Sveučilište Monash, Melbourne, Australija

pozvano plenarno izlaganje

Drugi bosanskohercegovački slavistički kongres Sarajevo, BiH

07.05.2015.

Napomene o imenskim skupinama u pisanim sastavcima studenata hrvatskoga jezika u inozemstvu (Some observations on nominal groups in written compositions of students of the Croatian language abroad)

Diana Stolac Luka Budak, Sveučilište Macquarie, Sydney, Australija

pozvano plenarno izlaganje

Hrvatski sintaktički dani Osijek

25.04.2015.

Metodološki izazovi suvremenih istraživanja povijesne sintakse hrvatskoga jezika, (Methodological Challenges of Contemporary Research on Historical Syntax of Croatian Language)

Diana Stolac Anastazija Vlastelić

pozvano izlaganje / recenziran sažetak

XXIX. međunarodni znanstveni skup HDPL-a Metodologija i primjena lingvističkih istraživanja Zadar

2015.

Napomene Šime Starčevića o gramatici hrvatskoga jezika Franje Appendinija

Diana Stolac

pozvano izlaganje

"Dubrovnik u hrvatskoj povijesti" Dubrovnik

2015.

Jezične strategije reklama u 19., 20. i 21. stoljeću - sličnosti i razlike

Diana Stolac

pozvano izlaganje

9. medzinárodna vedecka konferencia o komunikácii Synchrónne a diachrónne kontexty jazykovej komunikácie Banská Bystrica, Slovačka

2015.

Idemo se igrati! Reklame za djecu predškolske dobi (The Language of Advertising for Preschool Children)

Diana Stolac Anastazija Vlastelić Dunja Stolac

pozvano izlaganje

VI. Međunarodno naučno-stručna konferencija „Unapređenje kvalitete života djece i mladih“ Ohrid, Makedonija

12.12.2014.

Rijeka i Riječani u korespondenciji Franje Račkoga i Josipa Jurja Strossmayera (1860.-1875.)

Diana Stolac

pozvano plenarno izlaganje

XIII. Dani dr. Franje Račkoga Fužine

12.12.2014.

Rijeka i Riječani u korespondenciji Franje Račkoga i Josipa Jurja Strossmayera (1860.-1875.)

Stolac, Diana

pozvano izlaganje

XIII. Dani dr. Franje Račkoga Fužine

28.11.2014.

Reklamne strategije - nekada i sada

Stolac, Diana

pozvano izlaganje

Međunarodni znanstveni skup Riječki filološki dani 10 Rijeka

24.06.2014.

Je li moguće definirati identitet bez jezika?

Stolac, Diana

pozvano izlaganje

Hrvatski iseljenički kongres Zagreb

2014.

Sintaktostilističke teme

Stolac, Diana

plenarno izlaganje

Jezik u (ne)književnim djelima, Međunarodni studentski skup, Rijeka

2014.

Pomorsko nazivlje u rječnicima Dragutina Antuna Parčića i Adolfa Bratoljuba Klaića

Stolac, Diana Morić Mohorovičić, Borana

pozvano izlaganje

Hrvatski jezikoslovac Adolf Bratoljub Klaić Zagreb, HAZU

2014.

Tvorba naziva za vršitelje radnje u starijoj hrvatskoj kajkavskoj leksikografiji

Stolac, Diana Soldo, Valentina

pozvano izlaganje

Dani Vjekoslava Babukića Požega, HAZU – Zavod za znanstveni i umjetnički rad u Požegi

2014.

Croatian Marine Terminology as a Sign of Croatian Identity of the Eastern Adriatic Coast

Stolac, Diana

pozvano izlaganje

International Conference on Croatians' History, Language, and Migration, The conference honours 30 years of Croatian Studies at Macquarie University Sydney, Australija

2014.

Formule uvjeravanja

Stolac, Diana

pozvano izlaganje

Jezik medija nekada i sada Osijek, Filozofski fakultet Osijek

2014.

"Posuđeni" identitet i jezik

Stolac, Diana

pozvano izlaganje

Identitet zapadnih i južnih Slavena u svjetlu dvadesetostoljetnih rasprava i polemika. Filološki i kulturni konteksti Instytut Filologii Słowiańskiej, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski, Katowice – Sosnowiec (Poljska)

2014.

Utjecaj jezika izvještavanja o sportu na sportaše i navijače

Stolac, Diana

pozvano izlaganje

7. Međunarodni simpozijum Sport i zdravlje Tuzla (BIH)

2014.

Globalization in the Language of Science

Stolac, Diana

pozvano plenarno izlaganje

International Scientific Conference of Sociolinguistics Commission Affiliated with ICS - Globalization and the transformation of the Slavic languages Bydgoszcz (Poljska)

2014.

Paremié v reklamě

Stolac, Diana Vlastelić, Anastazija

pozvano izlaganje

Parémie národů slovanských VII – Parémie včera a dnes Ostrava, Češka

Znanstveni projekti

25.11.2019. - 24.11.2022.

Retrodigitalizacija i interpretacija hrvatskih gramatika do ilirizma

suradnica

HrZZ

http://ihjj.hr/projekt/retrodigitalizacija-i-interpretacija-hrvatskih-gramatika-do-ilirizma-ndash-retrogram/89/

01.11.2019. - 31.10.2022.

Ignac Kristijanović - zaboravljeni dragulj hrvatskoga kajkavskoga književnog jezika

suradnik

Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje

http://ihjj.hr/projekt/ignac-kristijanovic-ndash-zaboravljeni-dragulj-hrvatskoga-kajkavskoga-knjizevnog-jezika/88/

2019. -

Hrvatska pisana baština od 18. do 20. stoljeća

voditeljica

Sveučilište u Rijeci

01.12.2015. -

Manipulačno-komunikačné koncepcie v persuazívnych slovenských a chorvátskych mediálnych diskurzoch

suradnica

Vlada Republike Slovačke

VEGA: 1/0179/15

2013. - 2018.

Hrvatska pisana baština od 17. do 19. stoljeća

voditeljica

Sveučilište u Rijeci

2011. - 2012.

Hrvatsko pomorsko nazivlje - tradicija i suvremena kretanja

suradnik

Nacionalna zaklada za znanost, visoko školstvo i tehnologijski razvoj Republike Hrvatske

2010. - 2011.

Hrvatsko nazivlje strojnih elemenata

suradnik

Nacionalna zaklada za znanost, visoko školstvo i tehnologijski razvoj Republike Hrvatske

2009. - 2010.

Hrvatsko brodostrojarsko nazivlje

nositelj projekta

Nacionalna zaklada za znanost, visoko školstvo i tehnologijski razvoj Republike Hrvatske 100, 000 kuna

2006. - 2013.

Književnojezični latinizam u franjevačkoj baštini

suradnik

Ministarstvo znanosti i tehnologije

2005. - 2006.

Hrvatski jezik (doktorski studij)

nositelj projekta

Nacionalna zaklada za znanost, visoko školstvo i tehnologijski razvoj Republike Hrvatske 100, 000 kuna

2000. - 2013.

Povijest hrvatske sintakse

nositelj projekta

Ministarstvo znanosti i tehnologije

1996. - 2000.

Hrvatska leksikologija (povijesni i dijalekatni pristup)

suradnik

Ministarstvo znanosti

1992. - 1996.

Proučavanje povijesti hrvatskoga književnog jezika

suradnik

Ministarstvo znanosti

1992. - 1996.

Hrvatska jezičnopovijesna istraživanja

suradnik

Ministarstvo znanosti

Mentorstvo doktorandima

2013. - 2015.

Gramatičar Dragutin Antun Parčić

Borana Morić Mohorovičić Doktorat

Povijest i dijalektologija hrvatskoga jezika

Datum obrane: 13. veljače 2015.

2011. - 2014.

Jezik Ivana Krizmanića (povijesno-sociolingvistička analiza)

Bojana Marković Doktorat

Povijest i dijalektologija hrvatskoga jezika

Datum obrane: 30. 1. 2014.

2008. - 2012.

OPIS ATRIBUTA U HRVATSKIM GRAMATIKAMA OD POČETAKA DO KRAJA 19. STOLJEĆA( DESCRIPTION OF ATTRIBUTES IN THE CROATIAN GRAMMAR BOOKS FROM THE BEGINNINGS TO THE END OF THE 19TH CENTURY )

Anastazija Vlastelić Doktorat

Kroatistika - Hrvatski jezik

Datum obrane: 27. 3. 2012.

2008. - 2011.

Hrvatski jezik u izdanjima riječke tiskare Karletzky

Sanja Holjevac

Poslijediplomski doktorski studij Povijest i dijalektologija hrvatskoga jezika

Datum obrane: 24.3.2011.

2007. - 2011.

Jezična analiza frančezarija – Ponašijenčene Moliereove komedije kao književni ogled dubrovačkoga pučkog govora

Ivana Lovrić Jović Doktorat

Datum obrane: 4.2.2011.

2003. - 2006.

UDŽBENIČKI DISKURS U HRVATSKIM DOPREPORODNIM GRAMATIKAMA

Vesna Grahovac Pražić

Datum obrane: 22.12.2006.

2000. - 2003.

HRVATSKA GRAMATIKA FRANCESCA MARIJE APPENDINIJA

Lina Pliško

Datum obrane: 5.12.2003.

Znanstveni skupovi

2021.

CLARC - 2021: Jezik i kultura

Rijeka predsjednica Organizacijskoga i Programskoga odbora

2018. -

Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku, godišnji skupovi

Split; Osijek članica Organizacijskoga i Programskoga odbora

2018.

CLARC 2018 – Perspektive jezične raznolikosti

Rijeka članica Organizacijskoga i Programskoga odbora i voditeljica panela Povijesna sintaksa

04.05.2017. - 06.05.2017.

XXXI. međunarodni znanstveni skup HDPL-a Jezik i njegovi učinci

Rijeka predsjednica Organizacijskoga odbora

2015. -

Perspektive jezičnoga planiranja i jezične politike / Perspectives on Language Planning and Policy

Rijeka članica programskoga i organizacijskoga odbora

2015. -

Jezik kao predmet proučavanja i jezik kao sredstvo poučavanja, Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku

Rijeka predsjednica organizacijskoga odbora

2006. -

Hrvatski sintaktički dani

Osijek članica Organizacijskoga odbora

1998. - 2003.

Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku

Opatija član Organizacijskoga odbora/tajnik Organizacijskoga odbora/urednik zbornika

1994. -

Riječki filološki dani

Rijeka predsjednik Organizacijskoga odbora/član Organizacijskoga odbora/tajnik Organizacijskoga odbora/urednik zbornika

Uredništva časopisa

2019. -

Zeszyty Cyrilo-Metodiańskie

2004. -

Fluminensia

2000. - 2003.

Fluminensia Glavna urednica

1989. - 1999.

Fluminensia

Croatian Studies Review (Sydney, Australija) ; članica Savjetodavnoga i recezentskoga odbora

Savjetodavni odbor komunikoloških izdanja Sveučilišta Mateja Bela u Banskoj Bystrici, Slovačka

Recenzije

2020.

Jasmin Hodžić, SINTAKSIČKA HOMONIMIJA I DVOSMISLENOST – Tipovi sintaksičkog ambigviteta u bosanskom jeziku Sarajevo

2020.

NAŠ HRVATSKI 7, Školska knjiga, autorica Anite Šojat

2020.

Hrvatski jezik i književnost 3, integrirani udžbenik hrvatskoga jezika u trećem razredu gimnazije, Školska knjiga, autori: Korana Serdarević, Marina Čubrić, Igor Marko Gligorić, Igor Medić

2020.

Navigare Necesse Est, zbornik radova posvećen Jošku Božaniću

2019.

Josip Đurkovečki, Jezičnica horvatsko-slavinska, pretisak + studija Barbare Štebih Golub

2019.

Rječnik hrvatskoga književnoga jezikaod preporoda do I. G. Kovačića, Svezak 15 (ta – uljudba)

2019.

Najstarija svjedočanstva jezika Hrvata (A. Kapetanović (ur.), V.-T. Barbarić, B. Brgles, Ž. Brlobaš, D. Ivić Majić, T. Pronk)

2018.

LANGUAGE IN RESEARCH AND TEACHING (zbornik radova, Peter Lang, 2018)

2018.

Anastazija Vlastelić, Opis atributa u hrvatskim gramatikama od početaka do kraja 19. stoljeća, znanstvena knjiga

20.07.2016.

Barbara Štebih Golub, Kajkavska slovnica J. E. Matijevića, studija i prijevod gramatike IHJJ, Zagreb, 2017.

2016.

Ivan Lupić, Bojana Schubert, Prvi hrvatski Shakespeare

2016.

Bojana Schubert, Jezična varijacija i pitanje identiteta u suton kajkavskoga književnog jezika (povijesnosociolingvistička analiza jezika Ivana Krizmanića)

2016.

Natasha Levak,,Hrvatski za djecu 2 recenziranje i lektura hrvatskoga dijela udžbenika i radne bilježnice za početno učenje hrvatskoga jezika u Australiji Hrvatski za djecu 1 (autorica: Natasha Levak, Brisbane, Australija)

2015.

Natasha Levak,,Hrvatski za djecu 1 recenziranje i lektura hrvatskoga dijela udžbenika i radne bilježnice za početno učenje hrvatskoga jezika u Australiji Hrvatski za djecu 1 (autorica: Natasha Levak, Brisbane, Australija)

2015.

dr. Ivana Lovrić-Jović, Stari dubrovački govor iz pera njegovih oporučitelja, (znanstvena monografija s transkripcijom oporuka i rječnikom, 335 str.), IHJJ, Zagreb, 2015.

2015.

dr. Barbara Štebih Golub, Franjo Kornig i njegova Horvatska gramatika (prijevod gramatike iz 18. st., znanstvena studija, 364 str.), IHJJ, Zagreb, 2015.

2014.

dr. Barbara Štebih Golub, Ignac Szentmártony i Uvod u nauk o horvatskome jeziku (pretisak izvornika 118 str. + prijevod 70 + znanstvena studija 47 str.), IHJJ, Zagreb, 2014.

2014.

dr. Ivana Lovrić-Jović, O starome dubrovačkom govoru nazbilj - Jezična analiza dubrovačkih frančezarija, IHJJ, Zagreb, 2014. (znanstvena monografija s rječnikom frančezarija)

2014.

dr. Amir Kapetanović, Jezik u starim versima hrvatskim, Književni krug, Split, 2014. (znanstvena monografija)

2010.

Loretana Farkaš, Od slovosloxnosti slavonske

2005.

Loretana Despot, Jezik slavonskih franjevaca

2003.

Ljiljana Kolenić, Pogled u strukturu hrvatske gramatike

1998.

Ljiljana Kolenić, Riječ o riječima : iz hrvatske leksikologije i frazeologije 17. i 18. stoljeća

Umjetnička djelatnost

Recenzije umjetničke djelatnosti

09.05.2017. - 09.05.2017.

Bojana Schubert, U suton kajkavskoga književnog jezika, na Danima otvorenih vrata HAZU, Zagreb

04.05.2017. - 04.05.2017.

Dunja Jutronić – Marijana Tomelić Ćurlin – Anita Runjić-Stoilova: Libar o jeziku Marka Uvodića Splićanina, Filozofski fakultet u Splitu, Split 2017., na XXXI. međunarodnom znanstvenom skupu Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku Jezik i njegovi učinci (Rijeka)

04.05.2017. - 04.05.2017.

e-rječnici iz serije Terminološki rječnici Strune, ur. biblioteke Maja Bratanić, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb, na XXXI. međunarodnom znanstvenom skupu Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku Jezik i njegovi učinci (Rijeka)

03.02.2017. - 03.02.2017.

Bojana Schubert, U suton kajkavskoga književnog jezika i Ivan Lupić, Bojana Schubert, Prvi hrvatski Shakespeare, na znanstvenom skupu Marija Bistrica u doba Ivana Krizmanića, Marija Bistrica

Stručna djelatnost

Stručna aktivnost

01.09.2013. - 01.02.2014.

Engleski jezik za akademske potrebe

Građevinski fakultet Rijeka

polaznik

ožujak – lipanj 2016.

Primijenjeni tečaj hrvatskoga jezika za lektore i prevodioce

Filozofski fakultet, Odsjek za kroatistiku

predavač

Javno djelovanje

Javna predavanja

5.6.2017.

Jezični krajolik

predavanje uz svečano osnivanje podružniceHDPL-a

Pula, Sveučilište u Puli

27.3.2017.

Prijelomni trenutci hrvatskoga jezika – Deklaracija o nazivu i položaju hrvatskoga jezika

predavanje za Hrvatsku akademsku zajednicu u Sydney

Sydney

07.06.2016.

Jezikoslovac i vjerski pisac Šime Starčević

kulturna tribina Teologije u Rijeci

Rijeka

07.05.2014.

Povijesna hrvatska sintaksa

Predstavljanje potpore Hrvatska pisana baština od 17. do 19. st. Sveučilišta u Rijeci

Osijek

01.05.2014.

Što nam o identitetu govore mirisi iz kuhinje?

promocija knjige

Rijeka

01.03.2014.

Tisućljeće hrvatske pismenosti

predavanje i radijski intervju

Geelong (Australija)

Popularizacija znanosti

8.4.2021.

Jezični krajolik i turizam

predavanje za javnost

Cres, palača Moise

11.3.2021.

O tvorbi riječi u jeziku djece predškolske i rane školske dobi

predavanje uz obilježavanje Dana hrvatskoga jezika

Sveučilište u Zadru

2.2021.

Riječka pisana baština u 19. stoljeću

Izložba u okviru projekta Rijeka EPK2020

Kampus Sveučilišta u Rijeci

19.11.2020.

Čitanje grada - riječki jezični krajolik

predavanje za javnost

Sveučilište za 3. dob

8.11.2020.

Riječki jezični krajolik

Akademskih kvarat ure (intervju)

Hrvatski radio, Radio Rijeka

11.2020.

Riječki jezični krajolik

izložba u okviru projekta Rijeka EPK2020

Kampus Sveučilišta u Rijeci

17.03.2017.

Declaration of the name and the position of the Croatian Literary Language

SBS radio, intervju i kontakt-emisija

Sydney, Australija

18.10.2016.

Jezik reklama, 4. dio

Jezik i predrasude, HR 1

HR 1, Zagreb

11.10.2016.

Jezik reklama, 3. dio

Jezik i predrasude, HR 1

HR 1, Zagreb

04.10.2016.

Jezik reklama, 2. dio

Jezik i predrasude, HR 1

HR 1, Zagreb

27.09.2016.

Jezik reklama, 1. dio

Jezik i predrasude, HR 1

HR 1, Zagreb

24.04.2015.

Riječiobasjane suncem

Festival znanosti

Rijeka

22.04.2015.

Iznesi mi te riječina sunce

Festival znanosti

Gospić

2013.

Detalji

Jezik i predrasude, HRT

Zagreb

2013.

Detalji

24/7; RiTV

Rijeka

2012.

Detalji

Jezik i predrasude, HRT

Zagreb

2012.

Detalji

Intervju o znanstvenom skupu Riječki filološki dani; znanstvenom projektu STRUNA; o znanstvenoj djelatnosti

Rijeka

2011.

Detalji

Akademska četvrt HRT, Rijeka

Rijeka

2005.

Detalji

2004.

Detalji

Predavanja, radionice

Rijeka

Volonterstvo

19.11.2020.

Sveučilište za 3. dob, predavanje Čitanje grada - riječki jezični krajolik

Sveučilište za 3. dob, Rijeka

2017. -

Kreativni tim Kampus (27 susjedstava: susjedstvo Kampus, EPK2020), članica

Rijeka

2016. - 2017.

Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistik, predsjednica

Hrvatska

Intervjui

8.11.2020.

Riječki jezični krajolik

Akademskih kvarat ure

Hrvatski radio, Radio Rijeka

01.12.2016.

„Jerbo je zaista Starčević mudra glava, i jedna zvizda naša!”

Hrvatski jezik

Zagreb

05.09.2016.

Komisija za sociolingvistiku Međunarodnoga slavističkog komiteta

Televizija

Banská Bystrica, Slovačka

31.05.2016.

30. skup Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku

HR-1 Jezik i predrasude

Zagreb

22.05.2016.

40 godina Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku

HR Radio Rijeka - Akademska četvrt

Rijeka

22.04.2015.

Festival znanosti - Riječi obasjane suncem

HR - Radio Rijeka - TRIS

Rijeka

15.02.2015.

Jezik reklama

Novi list / Mediteran

Rijeka

07.12.2014.

Riječki filološki dani - 10 skupova

HR Radio Rijeka - Akademska četvrt

Rijeka

05.12.2014.

Detalji

Hrvatski radio - Radio Rijeka

Rijeka

07.06.2014.

Reklame

Glas Slavonije

Osijek

Novinski članci

Detalji

Medijski nastupi

27.1.2021.

Intervju uz izložbu "Riječka pisana baština u 19. stoljeću"

televizija, Kanal RI

Rijeka, Kanal RI

17.3.2017.

Deklaracija o nazivui položaju hrvatskoga jezika

SBS, radio

Sydney, Australija

Administrativna djelatnost

Rukovođenje na sveučilištu

2019. -

voditeljica

Centar za jezična istraživanja Filozofskoga fakulteta u Rijeci

2007. -

voditeljica Doktorskoga studija Povijest i dijalektologija hrvatskoga jezika

Filozofski fakultet

2006. - 2000.

pročelnica

Odsjek za kroatistiku Filozofskoga fakulteta u Rijeci

2005. -

predstavnik Nezavisnoga sindikata znanosti i visokoga obrazovanja

Senat

2000. - 2002.

predstojnica

Katedra za hrvatski jezik

ak. god. 2006./2007.

pročelnica

Odsjek za kroatistiku Filozofskoga fakulteta u Rijeci

Rukovođenje u državnoj upravi

2020. - 2021.

članica

Matični odbor za filologiju

2018. - 2021.

predsjednica

Sektorsko vijeće HKO-a za filologiju

Povjerenstva na sveučilištu

2015. - 2016.

članica

Povjerenstvo za izradu strategije znanosti Filozofskoga fakulteta u Rijeci

2011. -

članica

Filozofski fakultet, Povjerenstvo za znanstveno-istraživačku djelatnost i poslijediplomske studije

2010. - 2012.

član

Odbor za statutarna pitanja Senata Sveučilišta u Rijeci

2008. - 2010.

član

Radna grupa za izradu strategije Filozofskoga fakulteta u Rijeci

2007. - 2016.

voditeljica

Filozofski fakultet / Poslijediplomski doktorski studij Povijest i dijalektologija hrvatskogajezika

2007. - 2008.

voditeljica

Radna grupa za izradu strategije Filozofskoga fakulteta u Rijeci

2006. -

član

Radna skupina za izradu Strategije Sveučilišta u Rijeci

2005. -

član

Povjerenstvo za evaluaciju poslijediplomskih studija Sveučilišta u Rijeci

član

Odbor za kvalitetu Filozofskoga fakulteta u Rijeci

Povjerenstva izvan sveučilišta

05.05.2020. -

članica

Matični odbor Filologija

14.05.2018. -

predsjednica

Sektorsko vijeće XXV Filologija

2018. -

članica

Nadzorno vijeće Nezavisnoga sindikata znanosti i visokoga obrazovanja

2015. -

članica

Odbor za odabir projekata MZOS-a za poziv HR.3.2.01 Istraživačke stipendije za profesionalni razvoj mladih istraživača i poslijedoktoranada u sklopu Prioriteta 3., Mjere 3.2. Operativnog programa Razvoj ljudskih kapaciteta 2007.–2013. Eu. soc. fonda

2000. - 2018.

članica Velikoga vijeća; predsjednica Regionalnoga vijeća; sindikalna povjerenica

Nezavisni sindikat znanosi i visokoga obrazovanja

Sveučilišni projekti

Voditelj projekta

UNIRI PROJEKTI 2018
Potpore 2014/2016