prof. dr. sc. Amir Muzur dr. med.

Medicinski fakultet Katedra za društvene i humanističke znanosti u medicini
Medicinski fakultet Katedra za društvene i humanističke znanosti u medicini
Fakultet zdravstvenih studija Katedra za javno zdravstvo

e-pošta : amir.muzur@medri.uniri.hr
e-pošta : amirmuzur@yahoo.com
mobitel : 091-1969-121

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Google Scholar 1153 13 17
ORCID
ResearcherID

Obrazovanje

1.1.1996. - 1.1.2000. PhD in Cognitive Neuroscience International School for Advanced Studies, Trieste
1.1.1995. - 1.1.1996. Master of Arts Central European University, Budapest
1.1.1988. - 1.1.1993. doktor medicine Medicinski fakultet, Rijeka

Radno iskustvo

- liječnik-stažist Dom zdravlja Opatija
- istraživač (post-doc) Laboratory of Neurophysiology, Department of Psychiatry - Massachusetts Mental Health Center, Harvard Medical School, Boston
- docent Medicinski fakultet i Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
- gradonačelnik Grad Opatija
- izvanredni profesor i pročelnik Katedre za društvene i humanističke znanosti u medicini Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
- redoviti profesor - pročelnik katedre Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
- prodekan za poslovne odnose i kvalitetu Fakultet zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci
- redoviti profesor - prodekan za međunarodnu suradnju i kvalitetu Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
- redoviti profesor u trajnom zvanju Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet
- redoviti profesor u trajnom zvanju Sveučilište u Rijeci, Fakultet zdravstvenih studija

Nagrade i priznanja

Nagradna stipendija rektora Sveučilišta u Rijeci
Prva nagrada na Književnom natječaju "Drago Gervais"
Commendatore dell'Ordine della Stella della solidarieta' italiana (Predsjednik Republike Italije)
"Gradonačelnik godine" (Hrvatska radiotelevizija i Hrvatska gospodarska komora)
Medal of Merit of the International Association of Lions Clubs (predsjednik udruge Lions International)
Počasni konzul Republike Poljske

Članstva

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Nastavna djelatnost

Kolegiji

1.1.2014. - An Introduction to Scientific Research
Poslijediplomski studij
Ian Donald Inter-University School of Medical Ultrasound/Dubrovnik International University
voditelj
Norma sati:
1.6.2013. - Nastava (2 sata) iz ”Kliničke bioetike” (transplantacija i eutanazija)
Doktorski studij ”Medicina i pravo”
Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu

Norma sati:
1.2.2013. - Uvođenje novog predmeta ”Povijest zdravstvenog turizma”
Poslijediplomski interdisciplinarni specijalistički studij ”Zdravstveni turizam”


Norma sati:
1.2.2013. - ”Povijest zdravstvenog turizma”
Poslijediplomski interdisciplinarni specijalistički studij ”Zdravstveni turizam”

voditelj
Norma sati:
1.1.2012. - Nositelj i izvođač dijela nastave iz obveznog kolegija “Etika zdravstvene njege” na prvoj godini svih smjerova magistarskog studija (II. bolonjski ciklus)

Fakultet zdravstvene njege Sveučilište/Univerziteta “Vitez” u Travniku (BiH)

Norma sati:
1.1.2010. - 1.1.2013. ”Zdravstveno i ekološko inženjerstvo”
Doktorski studij "Biomedicina"
Medicinski fakultet Sveučilišta U Rijeci
voditelj
Norma sati:
1.1.2010. - Nositelj (ranije povremeni gostujući predavač) obveznog kolegija “Uvod u medicinu i povijest medicine” i “Povijest dentalne medicine” u okviru I. godine studija Medicine odnosno IV. godine Dentalne medicine

Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Norma sati:
1.1.2009. - 1.1.2013. ”Metodologija znanstvenoistraživačkog rada”
Doktorski studij ”Biomedicina”
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati:
1.1.2009. - Jedan od nositelja kolegija “Zloupotreba sredstava ovisnosti: epidemiologija, etiologija i fiziologija” te “Razvoj, rana detekcija i tretman ovisnosti i drugih rizičnih ponašanja djece i mladih”
Specijalistički poslijediplomski studij iiz područja “Promocije zdravlja i prevencije ovisnosti”
Program Tempus s participacijom NZZJZ PGŽ i Sveučilišta u Rijeci

Norma sati:
1.1.2008. -
Predavač-voditelj obveznog predmeta “Uvod u znanstveni rad” za studente 2. godine Medicine, OPUZ-a, i Sanitarnog inženjerstva, odnosno I. godine diplomskog studija Sestrinstva/Fizioterapije i IV. godine Dentalne medicine
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati:
1.1.2004. - Predavač/voditelj elektivnih predmeta “Droge i mozak”, “Spavanje i snovi” i “Stanja svijesti” za studente 2. odnosno 3. godine opće medicine i OPUZ-a

Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Norma sati:
1.1.2000. - Inicijator i jedan od troje priređivača Prijedloga poslijediplomskog interdisciplinarnog specijalističkog studija ”Zdravstveni turizam”

Sveučilište u Rijeci

Norma sati:
1.1.2000. - Koncipiranje novog predmeta, "Osnove kliničke i eksperimentalne neuropsihologije"
Poslijediplomski stručni studij "Temelji kliničke neurologije"
Medicinski fakultet Sveučiišta u Rijeci
voditelj
Norma sati:
- Jedan od predavača-suradnika i voditelja stručnih ekskurzija u okviru predmeta "Hrvatska medicina"
Poslijediplomsi znanstveni studij “Biomedicine”


Norma sati:
- Predavač-voditelj elektivnih predmeta “Stanja svijesti” i “Droge i mozak” za studente 2.-4. godine psihologije

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Norma sati:
- Jedan od predavača-suradnika i voditelja stručnih ekskurzija za dodiplomski elektivni predmet "Medicina zavičaja" (“Medicina svud oko nas”)Norma sati:
- Introduction to Scientific Research
Studij medicine na engleskom jeziku
Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet
voditelj
Norma sati: 40
- Altered States of Consciousness
Studij medicine na engleskom jeziku
Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet
voditelj
Norma sati: 50

Mentor u završnim radovima

1.9.2012. - ”SWOT-analiza zdravstvenog turizma Primorsko-goranske županije” pristupnika Egona Zukića.

Diplomski sveučilišni studij Organizacija, planiranje i upravljanje u zdravstvu
Medicinski fakultet Sveučilišta U Rijeci
1.9.2012. - ”Stres na radnom mjestu: primjer zdravstvenih djelatnika u Hrvatskoj” pristupnice Marine Mavrinac.

Diplomski sveučilišni studij Organizacija, planiranje i upravljanje u zdravstvu
Medicinski Fakultet Sveučilišta u Rijeci
22.7.2011. - ”Stavovi studenata Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci prema osobama s invaliditetom” pristupnika Roberta Doričića.

Diplomski sveučilišni studij Organizacija, planiranje i upravljanje u zdravstvu
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
21.12.2010. - ”Edukacijski i regulatorni temelji zdravstvenog turizma u R. Hrvatskoj: stanje i perspektive” pristupnice Tanje Ivakić.

Diplomski sveučilišni studij Organizacija, planiranje i upravljanje u zdravstvu
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Književnost u prevenciji ovisnosti o drogama kod djece osnovnoškolske dobi
Nataša Tomljanović
Poslijediplomski specijalistički studij Promocija zdravlja i prevencija ovisnosti
Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet
- Načelo poštivanja autonomije i informirani pristanak
Nikolina Tušek
Preddiplomski stručni studij Sestrinstvo
Sveučilište u Rijeci, Fakultet zdravstvenih studija
- Stanje i perspektive zdravstvenog turizma u Hrvatskoj s osobitim osvrtom na Crikveničku rivijeru
Daniel Victor Šimac
Studij medicine
Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet
-- Rješavanje hiperpronacije stopala metodom ekstraosealne talotarzalne stabilizacije (EOTTS) ugradnjom HyProCure-vijka u sinus tarsi
Dejan Peroša
Diplomski sveučilišni studij sestrinstva – Menadžment u sestrinstvu
Sveučilište u Rijeci, Fakultet zdravstvenih studija

Gostujući nastavnik

- Povremeni (gostućujući) predavač-suradnik za predmet "Neurologija" u okviru studija opće medicine pri Katedri za neurologiju

Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Norma sati:

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Amir Muzur i Iva Rinčić
Science as religion: when science becomes (too) irrational
Science and Religion: Synergy not Skepticism 331-335

2. Rinčić I, Muzur A, Vasiljev Marchesi V, Sodeke SO.
A history of informed consent in Croatia
The Age of Informed Consent: A European History 143-158

3. Rinčić I, Muzur A, Sodeke SO.
Sex selection, gender selection, and sexism
Clinical Ethics at the Crossroads of Genetic and Reproductive Technologies 113-130

4. Muzur A, Rinčić I
Ignaz Bregenzer (1844-1906): a brief hommage to the most important source of Fritz Jahr’s ideas on animal ethics.
From the Origin of Bioethics to Integrative Bioethics. 39-45

5. Primc D, Muzur A, Doričić R, Markić D.
New contributions to the study of the life and work of Vinko Frančišković (1919-1984), pioneer of Croatian cardiothoracic and transplantation surgery
Acta medico-historica Adriatica 15 119-128

6. Amir Muzur
European bioethics: a new history guaranteeing a new future
Socijalna ekologija 26 61-70

7. Muzur, Rinčić, Sodeke
The Real Wisconsin Idea: The Seven Pillars of Van Rensselaer Potter’s Bioethics
Journal of Agricultural and Environmental Ethics 29 1-10 http://link.springer.com/article/10.1007/s10806-016-9621-z

Q2

8. Muzur, A, Rinčić I.
Two kinds of globality: a comparison of Fritz Jahr and Van Rensselaer Potter’s bioethics
Global Bioethics 26 23-27

A1

9. Amir Muzur i Iva Rinčić
Finderle, Švalba, Blečić, Bakašun: riječka kaskada Štamparova slapa
Acta medico-historica Adriatica 13 131-135

Q3

10. Petaros A, Čavka M, Šuran A, Muzur A
Historical and social evolution of the healers' charisma
Collegium antropologicum 39 957-963

11. Amir Muzur i Iva Rinčić
“Bosanska bioetika”: teorijska mogućnost i praktične reperkusije
Integrativna bioetika i prirodno naslijeđe: zbornik. Urednici: D. Ballian i E. Hukić. Sarajevo: Bioetičko društvo u BiH. 37-43

12. Muzur A.
The nature of bioethics revisited
Developing World Bioethics 14 (2) 109-110 (e-pub 21 DEC 2012, DOI: 10.1111/dewb.12008).

13. Muzur A.
The nature of bioethics revisited
Developing World Bioethics 14 (2) 109-110 (e-pub 21 DEC 2012, DOI: 10.1111/dewb.12008).

14. Muzur A, Rinčić I.
Epistemological, political and cultural implications of the discovery of Fritz Jahr’s work: the concept and project of European bioethics.
Steger F, Joerden JC, Schochow M, ur. 1926 – Die Geburt der Bioethik in Halle (Saale) durch den protestantischen Theologen Fritz Jahr (1895-1953). Frankfurt a/M: Peter Lang. 45-56

15. Muzur A.
The nature of bioethics revisited
Developing World Bioethics 14 109-110

16. Muzur A, Rinčić I.
Hospital/hospicij u islamskoj kulturi
Znakovi vremena (Sarajevo) 17 133-138

17. Rinčić I, Muzur A.
The making of bioethics in South-East Europe some Croatian educational perspectives
Mikhailov A, Breskaya O, eds. Reforming Social Sciences, Humanities and Higher Education in Eastern Europe and CIS after 1991. Newcastle: Cambridge Scholars Publishing 217-230

18. Muzur A, Rinčić I.
Miraculous healings of paralysis: a preliminary study on sources.
Collegium Antropologicum 37 (1) 23-27.

19. Modrčin D, Muzur A, Vlainić J.
Organization of the “Marine Colony” for children with tuberculosis in Rijeka (Croatia): entanglement between medicine and politics.
Collegium Antropologicum 36 (1) 293-295.

20. Muzur A, Rinčić I.
Fifteen days of glory.
Synthesis Philosophica 27 (1) 181-186.

21. Muzur A, Rinčić I.
Fritz Jahr: on how he had discovered bioethics and how bioethicists have discovered him
Fritz Jahr and the Foundations of Global Bioethics: the Future of Integrative Bioethics 169-77

22. Rinčić I, Muzur A
European bioethics institutionalisation in theory and practice.
Fritz Jahr and the Foundations of Global Bioethics: the Future of Integrative Bioethics 231-42

23. Muzur A.
The current moment of Croatian healthcare system
Law, Public Health Care System and Society 5 41-62

24. Rinčić I, Muzur A.
Fritz Jahr: the invention of bioethics and beyond.
Perspectives in Biology and Medicine 54 (4), 550-556.

25. Rinčić I, Muzur A.
Variety of bioethics in Croatia: a historical sketch and a critical touch.
Synthesis Philosophica 26 (2) 403-428.

26. Muzur A, Škrobonja A.
Opatija: spa tradition transforming into modern health tourism?
Croatian Medical Journal 48 1-3.

27. Prunk, A, Azman J, Frković V, Skrobonja A, Muzur A.
Physician Albin Eder and his contribution to the development of health resorts in the Northern Adriatic area.
Public Health 25 1-3.

28. Sorta-Bilajac I, Muzur A.
The nose between ethics and aesthetics: Sushruta’s legacy.
Otolaryngology – Head and Neck Surgery 135 1-4.

29. Muzur A, Škrobonja A, Prunk A, Frković V, Ažman J.
“Marina-Trinkkur” and a few more modern-time hydrotherapeutic myths from the Kvarner region of NW Croatia.
Disability and Rehabilitation 27 1-3.

30. Muzur A.
Hypnosis and Modern Frontal-Lobe Concepts: A Sketch for a Review and an Invitation to one Particularly Promising Field.
Collegium Antropologicum 30 (1) 205-211.

31. Muzur A.
Toward an integrative theory of sleep and dreaming
Journal of Theoretical Biology 233 103-118.

32. Muzur A, Škrobonja A, Rotschild V, Škrobonja A.
Saints-protectors from snake bite: a short overview and a tentative analysis
Journal of Religion and Health 44, 31-38.

33. Škrobonja A., Muzur A., Čulina T.
The cult of St. Lucia, patroness of the eyes: some examples from Croatian ethnomedical tradition
International Ophthalmology 25 37-41.

34. Škrobonja A., Muzur A., Čulina T.
The cult of St. Lucia, patroness of the eyes: some examples from Croatian ethnomedical tradition (Abstract)
Croatian Medical Journal 45 358.

35. Bučuk M, Muzur A, Wilheim K, Jurjevic A, Tomic Z, Tuskan-Mohar L.
Make love to forget: two cases of transient global amnesia triggered by sexual intercourse
Collegium Antropologicum 28 899-905.

36. Škrobonja A., Muzur A., Škrobonja A.
Two examples of reimplantation from Croatian sacral patrimony
Annals of Plastic Surgery 50, 412-415.

37. Battaglini P.P., Muzur A., Skrap M.
Visomotor deficits and fast recovery after area V6A lesion in monkeys
Behavioural Brain Research 139 115-122.

38. Škrobonja A., Golubović V., Golubović S., Muzur A., Škrobonja A.
Saints-protectors from headache - historical hints of suggestive therapy?
Irish Journal of Psychological Medicine 19 128-129.

39. Muzur A., Pace-Schott E.F., Hobson J.A.
The prefrontal cortex in sleep. Trends in Cognitive Sciences 6
475-481.

40. Battaglini P.P., Battaglia Parodi M., Tiaci I., Ravalico G., Muzur A.
Visual Representation of Space in Congenital and Acquired Strabismus
Behavioural Brain Research 101 29-36.

41. Fabbro F., Muzur A., Bellen R., Calacione R., Bava A.
Effects of Praying and a Working Memory Task in Participants Trained in Meditation and Controls on the Occurrence of Spontaneous Thoughts
Perceptual and Motor Skills 88 765-770

42. Škrobonja A., Kontošić I., Muzur A.
Conception and Pregnancy in Several Examples From Croatian Sacral Patrimony
European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology 85 215-217.

43. Škrobonja A., Muzur A., Kontošić I.
Birth of St. Mary (St. Anne's Parturition) in the Light of Messages From Medical Education: Three Examples From Croatian Sacral Heritage
Journal of Perinatal Medicine 27 417-422.

44. Muzur A., Fabbro F., Clarici A., Bava A.
Encoding and Recall of Parsed Stories in Hypnosis. ,
Perceptual and Motor Skills 87 963-971.

45. Muzur A., Pancić B., Tuškan-Mohar L., Sepčić J.
Is There Semantic Specificity in Overlapping-Figures Agnosia?
NeuroReport 9 105-107

46. Rinčić I, Sodeke SO, Muzur A.
From integrative bioethics to integrative bioethics: European and American perspectives.
Fritz Jahr (1895-1953): From the Origin of Bioethics to Integrative Bioethics. 181-194

47. Muzur A, Leiner V.
Uliks Stanger: prilozi za biografiju velikog, neopravdano zanemarenog Istranina.
Problemi sjevernog Jadrana 12 85-99.

48. Muzur A, Leiner V.
Uliks Stanger: prilozi za biografiju velikog, neopravdano zanemarenog Istranina.
Problemi sjevernog Jadrana 12, 85-99.

49. Muzur A.
Giovanni (Juan) Dalma, osnivač Medicinskog fakulteta u Tucumánu (Argentina)
Rijeka za radoznale: fijumanologija IV 58-75

50. Muzur A, Rinčić I.
Fritz Jahr (1895-1953): the man who invented bioethics.
Synthesis Philosophica 26 (1) 133-139.

51. Škrobonja A, Muzur A.
Dr. Franjo (Franz) Kresnik (1869-1943): a physician and a violin maker
Wiener klinische Wochenschrift 119 (3-4) 132-135.

52. Azman J, Muzur A, Frkovic V, Pavletic H, Prunk A, Skrobonja A
Public health problems in the medieval statutes of Vinodol, Vrbnik and Senj (West Croatia)
Journal of Public Health 28 1-2.

53. Sorta-Bilajac I, Juretic M, Muzur A.
Bioethics of appearance and the quality of life issue: who makes the decision?
Otolaryngology – Head and Neck Surgery 134 351-352.

54. Pace-Schott EF, Stickgold R, Muzur A, Wigren PE, Ward AS, Hart CL, Walker M, Edgar Ch, Hobson JA.
Cognitive performance by humans during a smoked cocaine binge-abstinence cycle
American Journal of Drug and Alcohol Abuse 31 571-591.

55. Pace-Schott EF, Stickgold R, Muzur A, Wigren PE, Ward AS, Hart CL, Clarke D, Morgan A, Hobson JA.
Sleep quality deteriorates over a binge-abstinence cycle in chronic smoked cocaine users
Psychopharmacology 118 102-115.

56. Muzur A, Škrobonja A.
Škrljevo disease between myth and reality
Croatian Medical Journal 45 226-229.

57. Muzur A., Škrobonja A.
Miraculous healings as a time- and space- conditioned category: The example of St. Thecla
Collegium Antropologicum 26 325-332.

58. Battaglini P.P., Muzur A., Galletti C., Skrap M., Brovelli A., Fattori P.
Effects of lesions to area V6A in monkeys
Experimental Brain Research 144 419-422.

59. Muzur A., Škrobonja A., Rotschild V., Škrobonja A.
Saints-protectors from leprosy - historical hints of suggestive therapy?
International Journal of Leprosy and Other Mycobacterial Diseases 70 269-273.

60. Škrobonja A., Kontošić I., Bačić J., Vučevac-Bajt V., Muzur A., Golubović V
Domestic animals as symbols and attributes in Christian iconography: some examples from Croatian sacral art
Veterinary Medicine - Czech 46 101-107.

61. Muzur A., Rudež J., Sepčić J.
On Some Neurobiological and Cultural Aspects of the Contralateral-Neglect Syndrome
Collegium Antropologicum 22 233-239.

62. Fabbro F., Clarici A., Muzur A., Bava A.
Effects of Hypnosis on the Fundamental Frequency of Voice in Different Emotional Imitations
Perceptual and Motor Skills 571-577

63.


Znanstvene knjige

1. Koautor
Amir Muzur i Iva Rinčić
Bioetika Europe našeg doba
Pergamena Zagreb
2. Suurednik

1926-2016: Fritz Jahr's Bioethics - A Global Discourse
Amir Muzur i Hans-Martin Sass Lit Muenster
3. Koautor
Amir Muzur i Iva Rinčić
Van Rensselaer Potter i njegova uloga u povijesti bioetike
Biblioteka "Bioetika" Ante Čović Pergamena Zagreb
4. Autor
Amir Muzur
Nezavršena povijest medicine u Rijeci
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, HZDzPZK, Naklada Kvarner Rijeka
5. Koautor
Iva Rinčić i Amir Muzur
Fritz Jahr i rađanje europske bioetike
Pergamena Zagreb
6. Suurednik

Fritz Jahr and the Foundation of Global Bioethics: The Future of Integrative Bioethics
Amir Muzur i Hans-Martin Sass Lit Muenster
7. Autor
Amir Muzur
AUVA i Thalassotherapia Opatija
Thalassotherapia Opatija Opatija
8. Autor
Amir Muzur
Tajne mozga
Medicinska naklada Zagreb

Pozvana predavanja

1. Amir Muzur i Ante Škrobonja
Zdravstvo u riječkoj regiji u doba francuske uprave
Međunarodni znanstveni skup “Hrvati i ilirske pokrajine (1809.-1813.)
2. Amir Muzur
Vrste čudesnih izlječenja i mehanizmi njihovog djelovanja
Interdisciplinarni znanstveni simpozij “Crkva i medicina pred izazovom alternativnih iscjeliteljskih tehnika"
3. Amir Muzur i Iva Rinčić
Science as religion: when science becomes (too) irrational
24th international symposium “Science and religion: 2000 years of co-operation and controversies”
4. Amir Muzur
Interdisciplinarity as a state of mind: how can individuals and societies reach it?
International Symposium „Crossing over to the future: interdisciplinarity in research and higher education“
5. Iva Rinčić i Amir Muzur
Obaviješteni pristanak u Hrvatskoj danas: bioetički i sociološki aspekt
Međunarodni simpozij „2. hrvatski simpozij medicinskog prava“
6. Amir Muzur
Marina-Trinkkur and a few more modern-time hydrotherapeutic myths from the Kvarner region (NW Croatia)
“Usage of Water:” Medical and Cultural Aspects of Water Cure, Hygiene, and Dietetics – 3rd German-Hungarian Workshop on History of Medicine
7. Amir Muzur
Što (ako uopće nešto) treba poučavati o povijesti medicine?
International Symposium in Occasion of 100 Year Anniversary of Abraham Flexner
8. Amir Muzur
Uloga Andrije Štampara pri osnivanju Medicinskog fakulteta u Rijeci
5. dani Andrije Štampara
9. Amir Muzur i Iva Rinčić
Ljudski mozak na putu od subjekta prema objektu biotehnoloških procesa
3. međunarodni bioetički simpozij u Bosni i Hercegovini “Integrativna bioetika pred izazovima biotehnologije
10. Amir Muzur
Fritz Jahr: a sketch for biography and bibliography
8th International Conference on Clinical Ethics and Consultations “Clinical Bioethics in Diversity
11. Amir Muzur i Iva Rinčić
Bioethical aspects of personalised medicine: revealing „an inconvenient truth?
18. Međunarodna konferencija „Personalizirana medicina: determiniranje normativnih kriterija u pravu i ekonomiji u svjetlu novih znanja“
12. Amir Muzur i Vesna Leiner
Uliks Stanger: prilozi za biografiju velikog, nepravedno zanemarenog Istranina
Znanstveni skup povodom 65. obljetnice osnivanja Jadranskog instituta u Sušaku – prvoga instituta u Hrvatskoj
13. Amir Muzur
Opatija – europsko ‘sajmište’ liječničkih i ljekarničkih ideja i patenata s kraja XIX. i početka XX. stoljeća
11. znanstveni skup “Rijeka i Riječani u medicinskoj povjesnici
14. Amir Muzur
O 573. obljetnici prvog spomena apothecariusa u Rijeci
11. znanstveni skup “Rijeka i Riječani u medicinskoj povjesnici
15. Amir Muzur
Stigme svetog Franje i drugih svetaca i karizmatika: između čuda i znanstvenog odgovora
Znanstveni skup “Sv. Franjo i franjevci – 800 godina u medicinskoj povjesnici"
16. Amir Muzur i Iva Rinčić
O kontinuitetu života i definicijskim nastojanjima znanstvene sekularnosti
Međunarodni skup „Religijske, znanstvene i etičke kontroverze o početku ljudskog života“
17. Amir Muzur
Istarski sveci-zaštitnici od bolesti: povijesnomedicinski pogled s osobitim osvrtom na kult svetog Roka
Međunarodni znanstveni skup “7. istarski povijesni biennale: Religio, fides, superstitiones…: o vjerovanjima i pobožnosti na jadranskom prostoru“
18. Amir Muzur
Sanatorij Dr. Kálmán Szegő i počeci pedijatrije u Opatiji
36. stručno-znanstveni sastanak pedijatara Hrvatskog primorja, Istre, Like i Gorskog kotara
19. Amir muzur
Od europske bioetike do neuroetike
Stručna konferencija s međunarodnim sudjelovanjem “Budućnost modernog sestrinstva u neuroznanosti
20. Amir Muzur
Bioetika: problemi definiranja i opsega
1st International Interdisciplinary Conference “Bioethics – the Sign of a New Era: Bioethics, Media, Law and Medicine
21. Amir Muzur i Iva Rinčić
Bioethical standards: environmental bioethics in action
IV Fórum Franco-Latinoamericano de Bioética “Bioética y Ambiente”
22. Amir Muzur
Suggestion-Conducive Factors: Practical Lessons From Western and Eastern Traditions
6th World Congress of Eclectic Hypnotherapy in Psychology, Psychiatry and Medicine & 7th International Congress of Integrative and Eclectic Psychotherapy
23. Amir Muzur i Iva Rinčić
The concept and project of European bioethics
10. lošinjski dani bioetike/10th Lošinj Days of Bioethics
24. Amir Muzur
Istarski sveti Rok: od zaštitnika od kuge do zaštitnika od kolere
Međunarodni okrugli stol “Zarazne bolesti u Istri u XIX. i XX. stoljeću: studijski dan o povijesnoj demografiji Istre
25. Amir Muzur i Iva Rinčić
Epistemological, political, and cultural implications of the discovery of Fritz Jahr’s work
1927 – Die Geburt der Bioethik in Halle (Saale) durch den protestantischen Theologen Fritz Jahr (1895-1953)
26. Amir Muzur
Precautionary principle between European bioethical tradition and American pragmatism
STOA workshop on „Ethical and social challenges of agricutural technologies – Issues for decision-makers“
27. Amir Muzur
European Bioethics: A new history guaranteeing a new future
Dubrovnik International Bioethics Summer School Conference „Price of Health“
28. Amir Muzur i Iva Rinčić
Informed consent in Croatia today: bioethical and legal aspects
V Fórum Franco-Latinoamericano de Bioética “Bioética, el Juez y los Derechos Humanos”
29. Iva Rinčić i Amir Muzur
Specific role of lawyers and the legal perspective in the development of Integrative Bioethics in Croatia
V Fórum Franco-Latinoamericano de Bioética “Bioética, el Juez y los Derechos Humanos”
30. Amir Muzur
Milestones in the history of Croatian dermatology and venereology
7th European Academy of Dermatovenereology Spring Symposium
31. Amir Muzur
The concept and project of European bioethics
Multidisciplinary workshop "History and Ethics at the Crossroads. A European Perspective"
32. Amir Muzur
Bioethical interdisciplinarity as a model for a new science of adaptation: challenges for human health and society
Chung Shan Medical University, Taichung City, Taiwan
33. Amir Muzur
The belletrization of history in the 1990s Croatia
Uses and Abuses of the Middle Ages: 19th-21st Century:” International Conference

Kongresna priopćenja

1.
Amir Muzur
Standardi u bioetici: motivi, efekti, limiti usmeno Radionice projekta "EuroBioAct" / 18. riječki dani bioetike Rijeka - 10.6.2016.
2.
Iva Rinčić i Amir Muzur
Velika briga V. R. Pottera: populacijska bomba usmeno 15. lošinjski dani bioetike Mali Lošinj - 15.5.2016.
3.
Amir Muzur i Iva Rinčić
‘Ko je pot’er’o Pottera ili kako su Washington i New York «ukrali» bioetiku usmeno 15. lošinjski dani bioetike Mali Lošinj - 15.5.2016.
4.
Amir Muzur i Iva Rinčić
What is to be based on evidence basedness in mental health? usmeno 4th International Symposium “Health for All?! Mental Health!” Rijeka - 6.5.2016.
5.
Amir Muzur
230 godina javnog primaljskog školstva u Rijeci: dug, krivudav i isprekidan put od općinskog tečaja do Fakulteta zdravstvenih studija usmeno 15. konferencija medicinskih sestara i tehničara i 1. konferencija zdravstvenih profesija Opatija - 29.4.2016.
6.
Amir Muzur i Iva Rinčić
Bioethical aspects of personalised medicine: revealing „an inconvenient truth? usmeno 18. Međunarodna konferencija „Personalizirana medicina: determiniranje normativnih kriterija u pravu i ekonomiji u svjetlu novih znanja“ Rijeka - 13.11.2015.
7.
Robert Doričić, Amir Muzur i Iva Rinčić
Povijesni izvori kao temelj razumijevanja suvremenog odnosa prema zdravlju – primjer triju sjevernojadranskih lokalnih zajednica usmeno 24. dani Frane Petrića Cres - 21.9.2015.
8.
Muzur A, Rinčić I.
Practical aspects of bioethics: some European and American views usmeno EuroBioAct International Conference: Declaring War on Declarations – Various Bioethical Theories Respond to Modern Practical Challenges Rijeka - 12.6.2015.
9.
Rinčić I, Muzur A.
In search for (lost) connection: Organic architecture and bioethics – the case of Frank Lloyd Wright (1867-1959) usmeno EuroBioAct International Conference: Declaring War on Declarations – Various Bioethical Theories Respond to Modern Practical Challenges Rijeka - 12.6.2015.
10.
Amir Muzur
Istarski sveci-zaštitnici od bolesti: povijesnomedicinski pogled s osobitim osvrtom na kult svetog Roka usmeno 17. Međunarodni znanstveni skup “7. istarski povijesni biennale: Religio, fides, superstitiones…: o vjerovanjima i pobožnosti na jadranskom prostoru“ Poreč - 22.5.2015.
11.
Rinčić I, Muzur A, Doričić R.
Bioetika je (vrlo) privatna stvar usmeno 14. lošinjski dani bioetike Mali Lošinj - 17.5.2015.
12.
Muzur A, Rinčić I.
Bioetika: znanost ili religija? usmeno 14. lošinjski dani bioetike Mali Lošinj - 17.5.2015.
13.
Iva Rinčić i Amir Muzur
O kontinuitetu života i definicijskim nastojanjima znanstvene sekularnosti usmeno 19. Međunarodni skup „Religijske, znanstvene i etičke kontroverze o početku ljudskog života“ Rijeka - 13.5.2015.
14.
Amir Muzur i Iva Rinčić
Bioethical standards: environmental bioethics in action usmeno 16. IV Fórum Franco-Latinoamericano de Bioética “Bioética y Ambiente” Mendoza (Argentina) - 24.4.2015.
15.
Amir Muzur i Iva Rinčić
Etika u psihijatriji s osobitim osvrtom na primjenu prisilnih mjera usmeno 25. Tečaj «Preventivne i sigurnosne mjere kod nesuradljivih bolesnika u psihijatrijskoj ustanovi» Rijeka - 1.1.2015.
16.
Muzur A, Rinčić I.
Povijest i etika dobrovoljnog darivanja krvi usmeno Stručni simpozij s međunarodnim sudjelovanjem "Više od krvi" Rijeka - 12.12.2014.
17.
Muzur A, Buterin T.
Epidemija španjolske gripe u Rijeci 1918. usmeno Rijeka i Riječani u medicinskoj povjesnici XV: Medicina i rat - humanost u nehumanosti Rijeka - 1.1.2014.
18.
Muzur A, Rinčić I.
Zasluge bečkog Društva južnih željeznica (Südbahngesellschaft) za razvitak kvarnerskog zdravstvenog turizma i medicine. Rijeka i Riječani u medicinskoj povjesnici XIV. - 1.1.2013.
19.
Modrčin D, Muzur A.
Rat oko antituberkuloznih cjepiva – slike iz riječkog međuraća. Rijeka i Riječani u medicinskoj povjesnici XIV. - 1.1.2013.
20.
Rinčić I, Muzur A.
Državna skrb za zdravlje pojedinaca: što se skriva iza krilatice ”Zdravlje za sve”? Stručno-znanstveni simpozij ”Zdravlje za sve?!. - 1.1.2013.
21.
Rinčić I, Muzur A.
Bioetika je rođena petnaest dana ranije: Fritz Jahr i prvi spomen bioetike u prosincu 1926. 12. lošinjski dani bioetike. - 1.1.2013.
22.
Rinčić I, Muzur A.
O sudbini ideja: od bioetike do nacionalnog centra za obrazovanje gluhih. 12. lošinjski dani bioetike. - 1.1.2013.
23.
Modrčin D, Muzur A.
Klana – žarište epidemije tuberkuloze između dvaju svjetskih ratova. XX. dani Matka Laginje. - 1.1.2013.
24.
Rinčić I, Muzur A.
Investing in mental health - Establishing National Centre for Higher Education of the Deaf in Rijeka (Croatia) (poster). 16th European Health Forum Gastein (Young Gastein Session) “Resilient and Innovative Health Systems for Europe”. - 1.1.2013.
25.
Muzur A, Peršić M, Peršić V, Bratović E.
Treba li nam studij zdravstvenog turizma? Evaluacija ante festum jednog poslijediplomskog specijalističkog programa. XIII. lošinjska škola prirodnih ljekovitih činitelja i lječilišne medicine „Zdravlje i turizam u Hrvatskoj“. - 1.1.2012.
26.
Rinčić I, Muzur A.
Može li se genetičko testiranje smatrati biotehnologijom? 3. međunarodni bioetički simpozij u Bosni i Hercegovini “Integrativna bioetika pred izazovima biotehnologije”. - 1.1.2012.
27.
Muzur A.
Što je 1912. značilo biti ”kupališnim i lječilišnim mjestom”? Usporedna analiza Opatije, Lovrana i Sušaka. Rijeka i Riječani u medicinskoj povjesnici XIII. - 1.1.2012.
28.
Modrčin D, Muzur A.
Suvremenost organizirane mreže antituberkuloznih dispanzera na području Kvarnerske provincije između dvaju svjetskih ratova. Rijeka i Riječani u medicinskoj povjesnici XIII. - 1.1.2012.
29.
Gosić N, Muzur A.
Aktualizacija i prikaz prvog teksta o medicinskoj etici na engleskom jeziku. 14. dani bioetike: “Jezik medicine”. - 1.1.2012.
30.
Muzur A, Rinčić I.
The early history of bioethics in Croatia revisited (1985-1995). 11. lošinjski dani bioetike. - 1.1.2012.
31.
Rinčić I, Muzur A.
Bubreg, povjerenstvo, reportaža: etičke i bioetičke dileme u povodu 50 godina od članka ‘Oni odlučuju tko živi, tko umire’ Shane Alexander. 11. lošinjski dani bioetike. - 1.1.2012.
32.
Muzur A, Rinčić I.
Prefiks ‘bio’ i (ne)opravdanje bioetike. 14. dani bioetike: “Jezik medicine”. - 1.1.2012.
33.
Muzur A.
Voloski Sv. Rok: crkva kao svjedok razvoja naselja i pobola njegova stanovništva. Rijeka i Riječani u medicinskoj povjesnici XII, - 1.1.2011.
34.
Modrčin D, Muzur A.
Morska kolonija Villa Italia i problem datacije osnutka dječje bolnice na Kantridi. Rijeka i Riječani u medicinskoj povjesnici XII. - 1.1.2011.
35.
Rinčić I, Muzur A.
One name, two fathers, (too) many midwives: the destinies of F. Jahr’s and V. R. Potter’s concepts of bioethics. International Conference “(New) Perspectives in Bioethics.” - 1.1.2011.
36.
Muzur A, Rinčić I.
Kerumizacija Hrvatske: kriza demokracije ili demokracija krize? Simpozij “Demokracija na prekretnici – sloboda, jednakost, pravednost: uz 150. obljetnicu rođenja Johna Deweya”. - 1.1.2009.
37.
Muzur A.
Gradnja crkve Marijina Navještenja u Opatiji. Znanstveni skup “Opatijske crkvene obljetnice”. - 1.1.2006.
38.
Muzur A., Bratović E., Peršić V.
Opatijski zdravstveni turizam: stanje i perspektive. Četvrta lošinjska škola prirodnih ljekovitih činitelja: Zdravstveni turizam i prirodni ljekoviti činitelji u Hrvatskoj. - 1.1.2003.
39.
Muzur A.
Hidropatske procedure stare Opatije. Simpozij "Liječenje vodom: pristupi i paradoksi". - 1.1.2003.
40.
Sepčić J., Muzur A., Tomić Z., Popović K.
Lionello Lenaz i pojam statičke inervacije mišućnog tonusa. Rijeka i Riječani u medicinskoj povjesnici. - 1.1.2000.
41.
Muzur A.
Duševni plodovi mirisa: skica za neuropsihologiju olfakcije. Prvi hrvatski simpozij o aromaterapiji. - 1.1.1998.
42.
Muzur A., Škrobonja A.
The Škrljevo disease between myth and reality International Symposium "Venereal Diseases: Realities and Taboos"
43.
Škrobonja A., Muzur A.
Medicine of Native Soil: Starting Points For the Study of General Medical History International Conference on History of Medicine in Medical Education: Retrospective and Prospective, Role and Status
44.
Muzur A, Rinčić I.
Religijske zajednice i sljedbe i nekonvencionalna medicina na Zapadu: problem ljudskih prava ili bioetike? Osmi hrvatski kongres o suradnji klasične i nekonvencionalne medicine s međunarodnim sudjelovanjem
45.
Muzur A, Peršić M, Bratović E, Peršić V.
Okvir za pripremu Pravilnika o pružanju usluga u zdravstvenom turizmu za lječilišne destinacije u Hrvatskoj XII. lošinjska škola prirodnih ljekovitih činitelja i lječilišne medicine „Zdravstveno-lječilišne destinacije u Hrvatskoj“
46.
Stojković S, Muzur A, Herega D.
Studirati s invaliditetom – model Medicinskog fakulteta Rijeka 2. međunarodna naučno-stručna konferencija “Unapređenje kvalitete života djece i mladih”
47.
Muzur A., Battaglini P.P., Galletti C., Fattori P., Skrap M., Daprati E., Brovelli A.
Reaching Deficits After Parieto-Occipital Lesions in Monkeys (poster) Interdisciplinary Workshop The Acting Brain
48.
Crisman R., Guadagnin I., Muzur A., Daprati E., Brovelli A., Naranjo J.-R., Battaglini P.P.
Orientation Discrimination and Pointing Accuracy After Restricted Lesions to Monkey Superior Parietal Lobule (poster) Interdisciplinary Workshop The Acting Brain
49.
Muzur A., Battaglini P.P., Galletti C., Fattori P., Daprati E., Brovelli A.
Perception of Orientation: A Lesion Study in Monkeys (poster) European Conference on Visual Perception
50.
Amir Muzur i Iva Rinčić
Bioetika i Katolička crkva: priča o jednom globalnom političkom projektu usmeno 25. međunarodni simpozij “Religija i politika” Zagreb
51.
Amir Muzur i Iva Rinčić
Menico Torchio između Jahra i Pottera: novi prilozi povijest bioetike u Europi i europske bioetike usmeno 17. lošinjski dani bioetike Mali Lošinj
52.
Iva Rinčić i Amir Muzur
Recepcija ideja Fritza Jahra u Hrvatskoj i svijetu dvadeset godina nakon njihova otkrića usmeno 17. lošinjski dani bioetike Mali Lošinj
53.
Muzur A, Rinčić I.
«Bosanska bioetika»: teorijska mogućnost i praktične reperkusije 4. međunarodni bioetički simpozij u Bosni i Hercegovini “Integrativna bioetika i prirodno naslijeđe”
54.
Battaglini P.P., Muzur A., Galletti C., Fattori P., Daprati E., Brovelli A.
V6-Complex Probably Supports Very Specific Components of Prehension Behavior: A Lesion Study in Monkey (poster) 31st Annual General Meeting of the EBBS
55.
Muzur A.
Fritz Jahr (1895-1953): a sketch for biography 1st International Conference „Fritz Jahr and European Roots of Bioethics: Establishing an International Scholars‘ Network
56.
Rinčić Lerga I, Muzur A.
The dark side of the medal: fifty years of the death of Rosalind Franklin 9th World Congress of Bioethics: The Challange of Cross-Cultural Bioethics in the 21st Century
57.
Frković V, Muzur A
Zaklada braće Branchetta – sto godina u funkciji od karitativne ustanove do Medicinskog fakulteta Rijeka i Riječani u medicinskoj povjesnici IX
58.
Muzur A, Rinčić I.
Sport i nasilje: prilog etičkim, sociologijskim i psihoneurobiologijskim razmatranjima Jedanaesti bioetički okrugli stol Rijeka (BOSR11): Etika i sport
59.
Muzur A, Škrobonja A.
Gradska bolnica (Bolnica Sv. Duha) Rijeka: okolnosti premještaja između dvaju svjetskih ratova Rijeka i Riječani u medicinskoj povjesnici V
60.
Sepčić J, Muzur A, Škrobonja A.
Lionello Lenaz: primarijus bolnice Sv. Duha u Rijeci Rijeka i Riječani u medicinskoj povjesnici V
61.
Muzur A.
Škrljevska bolest: analiza iz dvostoljetne perspektive Adamićevo doba 1780.-1830.
62.
Muzur A, Rinčić I.
Pojedinac vs. društvo: o nekim (vječno) upitnim formulacijama Članka 3. Opće deklaracije o bioetici i ljudskim pravima UNESCO-a Deseti bioetički okrugli stol Rijeka (BOSR10): UNESCO i bioetika
63.
Rinčić I, Muzur A.
Od bioetičara-učenika do bioetičara-učitelja: pijetizam i edukacija u životu i djelu Fritza Jahra 12. bioetički okrugli stol Rijeka (BOSR12): Bioetička edukacija – izazovi i perspektive
64.
Muzur A.
The Hippocratic Characterology: A Bridge Between East and West IXe Colloque International Hippocratique
65.
Battaglini P.P., Tiacci I., Muzur A., Galletti C., Fattori P.
A Lesion Study on the Role of the Superior Parietal Lobule in Visuomotor Coordination XLVIII Autumn Meeting of Italian Society for Physiology
66.
Muzur A.
Cultural anthropology: medico-historical and bioethical aspects 4th South-East European Bioethical Forum: Integrative Bioethics and Pluri-Perspectivism
67.
Muzur A, Rinčić Lerga I.
Bioethics of handedness: from evolution to resultion 9th World Congress of Bioethics: The Challange of Cross-Cultural Bioethics in the 21st Century
68.
Muzur A.
Povijesna baština i kultura u zdravstvenom turizmu: opatijski primjer The international conference on Health Tourism for 21st Century
69.
Muzur A.
Opatija: An Example of One Badly-Exploited Tradition 4th Pan-European Conference on Emergency Medical Systems
70.
Rinčić I, Muzur A.
Engendering bioethics: framework, scope, and limitations within the bioethical-standards approach. 5th Endendering International Conference: Engendering Habitat III. Facing the Global Challenges in Cities, Climate Change and Transport Madrid
71.
Muzur A.
Hypnosis and Modern Frontal-Lobe Concepts: Theoretical Considerations 8th European Congress on Hypnosis
72.
Muzur A., Battaglini P.P., Galletti C., Fattori P., Daprati E., Brovelli A., Naranjo J.-R.
Two Patterns of Reaching Deficits After Restricted Lesions to the Superior Parietal Lobule in Monkeys (poster) 30th Annual Meeting of the Society for Neuroscience
73.
Muzur A.
On a Possible Role of Temporal-Lobe Epilepsy in Human History: Example of Hildegard of Bingen 5th Mediterranean Epilepsy Conference & 1st Mediterranean Neuroscience Conference
74.
Muzur A, Rinčić I.
What is to be based on evidence basedness in mental health? 4th International Symposium “Health for All?! Mental Health!” Rijeka
75.
Muzur A.
Progledani svijet 2nd Pintar's Days
76.
Rinčić I, Muzur A.
Van Rensselaer Potter (1911.-2001.): prilog istraživanju života i intelektualne evolucije ”očuha” bioetike 13. lošinjski dani bioetike
77.
Muzur A, Rinčić I.
Geni i kolektivno nesvjesno: izazov tezi o privatnosti podataka Osmi lošinjski dani bioetike
78.
Muzur A, Rinčić I.
Neurocriticism: a contribution to the study of etiology, phenomenology, and ethics of the use and abuse of the prefix „neuro“ Deveti lošinjski dani bioetike
79.
Muzur A, Rinčić I.
Ignaz Bregenzer (1844.-1906.): preliminarni prilozi životopisu autora „Životinjske etike“ (Thier-Ethik, 1894.) 10. lošinjski dani bioetike
80.
Muzur A.
Pharmacopeia Krlesiana Between Medicine and Literature: 1st Pintar’s Days
81.
Muzur A, Škrobonja A.
Teškoće i satisfakcije patografske analize povijesnih ličnosti: primjer Hildegarde Bingenske Pathography: the Impact of Diseases upon Life and Work of Famous Personalities: 7th Pintar’s Days
82.
Amir Muzur
Besmrtnost, mozak i ljudski vijek usmeno Međunarodni znanstveni simpozij «Riječki znanstveni mostovi 2»: Konačno na tragu beskonačnog – besmrtnost i trajanje u znanosti i svijesti Rijeka
83.
Muzur A., Battaglini P.P.
Parieto-Frontal Network and the Question of Free Will (poster) 7th Annual Conference of the European Society for Philosophy and Psychology
84.
Muzur A.
Hildegard of Bingen and the Revival of the Hippocratic Humoralism 15th International Congress for the History of Medicine.
85.
Muzur A., Battaglini P.P., Galletti C., Fattori P., Daprati E., Brovelli A.
Orientation Detection and Related Visuomotor Performance in a V6/V6a-Lesioned Monkey (poster) 5th IBRO World Congress of Neuroscience
86.
Muzur A.
Mađarski doprinosi razvoju zdravstvenog turizma Opatije 1st International Symposium Opatija—Promotor of Health Tourism Opatija
87.
Muzur A.
Lovran (Croatia) or How Mediterranean Tradition and Medical Heritage Can Help the Revival of a First-Class Health-Resort Image (poster) 36th International Congress on the History of Medicine
88.
Muzur A.
Christian West and Islam: Have the Relations Really Worsened From the Middle Ages? An Essay on Medicines, Cultures, and Prejudices 36th International Congress on the History of Medicine
89.
Muzur A.
The Benedictine abbey of Opatija (Croatia): foundation, datation, naming, and other problems 6th International Congress of the Mediterranean Studies Association "Central Europe and the Mediterranean"
90.
Muzur A.
Saints as Suggestion Therapists 7th European Congress of Hypnosis—Eurohypnosis ‘96
91.
Muzur A., Battaglini P.P., Galletti C., Fattori P., Daprati E., Brovelli A.
The Border Between Reaching and Grasping: Hints From Lesion Studies on Monkeys 2nd European Forum of Neuroscience
92.
Battaglini P.P., Muzur A, Galetti C., Fattori P.
Visuomotor Behaviour Following Induced Lesions in the Superior Parietal Lobule of Monkeys (poster) Forum of European Neuroscience
93.
Rinčić I, Muzur A.
„Europska bioetika“ između kulture, filozofije, politike i medicine Šesti bioetički forum za jugoistočnu Europu
94.
Muzur A.
Editing medical-history journals: the problem of language 39th International Congress of the History of Medicine
95.
Battaglini P.P., Muzur A., Galletti C., Fattori P., Skrap M.
Very Fast Recovery Following Lesion of the Superior Parietal Cortex in the Monkey XLIX Autumn Meeting of Italian Society for Physiology
96.
Muzur A.
Što je 1912. značilo biti ”kupališnim i lječilišnim mjestom”? Usporedna analiza Opatije, Lovrana i Sušaka. Rijeka i Riječani u medicinskoj povjesnici XIII Rijeka,
97.
Modrčin D, Muzur A.
Suvremenost organizirane mreže antituberkuloznih dispanzera na području Kvarnerske provincije između dvaju svjetskih ratova. Rijeka i Riječani u medicinskoj povjesnici XIII Rijeka
98.
Muzur A.
Neuroetika: etimologijska i epistemologijska kritika nove (?) discipline. Znanstveno-stručni skup «Neuroetika: između bioetike i neuroznanosti» Karlovac
99.
Muzur A, Rinčić I.
Plagijat, politika, znanost, sport: pokušaji forsiranih (?) paralela. 16. riječki dani bioetike: “Etika u znanstvenom istraživanju” Rijeka
100.
Muzur A, Rinčić I.
Zasluge bečkog Društva južnih željeznica (Südbahngesellschaft) za razvitak kvarnerskog zdravstvenog turizma i medicine Rijeka i Riječani u medicinskoj povjesnici XIV Rijeka,
101.
Modrčin D, Muzur A.
Rat oko antituberkuloznih cjepiva – slike iz riječkog međuraća. Rijeka i Riječani u medicinskoj povjesnici XIV Rijeka,
102.
Rinčić I, Muzur A.
Integrativna, integrirana ili integrirajuća bioetika? Simpozij “Integrativno mišljenje i nova paradigma znanja” Zagreb
103.
Muzur A.
230 godina javnog primaljskog školstva u Rijeci: dug, krivudav i isprekidan put od općinskog tečaja do Fakulteta zdravstvenih studija. 15. konferencija medicinskih sestara i tehničara i 1. konferencija zdravstvenih profesija Opatija
104.
(u koautorstvu s I. Rinčić)
”Finderle, Švalba, Blečić, Bakašun: riječka kaskada Štamparova slapa” 6. dani Andrije Štampara Slavonski Brod
105.
Rinčić I, Muzur A.
Može li se genetičko testiranje smatrati biotehnologijom? 3. međunarodni bioetički simpozij u Bosni i Hercegovini “Integrativna bioetika pred izazovima biotehnologije” Sarajevo, Bosna i Hercegovina
106.
Muzur A, Rinčić I.
Ćeif kao bioetičko pitanje. Peti međunarodni bioetički simpozij u Bosni i Hercegovini Integrativna bioetika – društveni i ekonomski aspekti zdravlja Sarajevo
107.
Muzur A, Šustić A.
Prilozi životopisu riječkog kirurga Ante Medanića (1897.-1975.) – bakarskog patricija, praškog studenta i karlovačkog zeta. Znanstveno-stručni skup «Karlovačko-riječke medicinske poveznice: jučer, danas, sutra» Karlovac
108.
Doričić R, Muzur A, Rinčić I.
Povijesni izvori kao temelj razumijevanja suvremenog odnosa prema zdravlju – primjer triju sjevernojadranskih lokalnih zajednica. 24. dani Frane Petrića Cres
109.
Muzur A, Rinčić I.
«Bosanska bioetika»: teorijska mogućnost i praktične reperkusije. 4. međunarodni bioetički simpozij u Bosni i Hercegovini “Integrativna bioetika i prirodno naslijeđe" Sarajevo, Bosna i Hercegovina
110.
Rinčić I, Muzur A.
O sudbini ideja: od bioetike do nacionalnog centra za obrazovanje gluhih. 12. lošinjski dani bioetike, Mali Lošinj,
111.
Rinčić I, Muzur A.
Van Rensselaer Potter (1911.-2001.): prilog istraživanju života i intelektualne evolucije ”očuha” bioetike. 13. lošinjski dani bioetike Mali Lošinj
112.
Rinčić I, Muzur A.
Državna skrb za zdravlje pojedinaca: što se skriva iza krilatice ”Zdravlje za sve”? Stručno-znanstveni simpozij ”Zdravlje za sve?!”, Rijeka,
113.
Rinčić I, Muzur A, Doričić R.
Bioetika je (vrlo) privatna stvar. 14. lošinjski dani bioetike Mali Lošinj
114.
Muzur A, Rinčić I.
Bioetika: znanost ili religija? 14. lošinjski dani bioetike Mali Lošinj
115.
Rinčić I, Muzur A.
Velika briga V. R. Pottera: populacijska bomba. 15. lošinjski dani bioetike Mali Lošinj
116.
Muzur A, Rinčić I.
‘Ko je pot’er’o Pottera ili kako su Washington i New York «ukrali» bioetiku. 15. lošinjski dani bioetike Mali Lošinj
117.
Rinčić I, Muzur A.
Potter i prostor: prilog bioetičkom promišljanju međuodnosa okoliša, prostora i arhitekture. Simpozij Hrvatskog filozofskog društva Čovjek u prostoru Zagreb
118.
Muzur A, Rinčić I
The early history of bioethics in Croatia revisited (1985-1995). 11. lošinjski dani bioetike Mali Lošinj
119.
Rinčić I, Muzur A.
Bubreg, povjerenstvo, reportaža: etičke i bioetičke dileme u povodu 50 godina od članka ‘Oni odlučuju tko živi, tko umire’ Shane Alexander 11. lošinjski dani bioetike Mali Lošinj
120.
Rinčić I, Muzur A.
One name, two fathers, (too) many midwives: the destinies of F. Jahr’s and V. R. Potter’s concepts of bioethics. International Conference “(New) Perspectives in Bioethics,” Beograd
121.
Muzur A, Rinčić I.
Practical aspects of bioethics: some European and American views. EuroBioAct International Conference: Declaring War on Declarations – Various Bioethical Theories Respond to Modern Practical Challenges Rijeka
122.
Primc D, Muzur A, Doričić R, Markić D.
Novi prilozi o životu i radu Vinka Frančiškovića (1919.-1984.), pionira kardiotorakalne i transplantacijske medicine u Hrvatskoj. XVI. znanstveni simpozij Rijeka i Riječani u medicinskoj povjesnici Rijeka
123.
Muzur A. Voloski Sv.
Rok: crkva kao svjedok razvoja naselja i pobola njegova stanovništva. Rijeka i Riječani u medicinskoj povjesnici XII Rijeka
124.
Modrčin D, Muzur A.
Morska kolonija Villa Italia i problem datacije osnutka dječje bolnice na Kantridi. Rijeka i Riječani u medicinskoj povjesnici XII Rijeka
125.
Gosić N, Muzur A.
Aktualizacija i prikaz prvog teksta o medicinskoj etici na engleskom jeziku. 14. dani bioetike: “Jezik medicine” Rijeka
126.
Muzur A, Rinčić I.
Prefiks ‘bio’ i (ne)opravdanje bioetike. 14. dani bioetike: “Jezik medicine” Rijeka
127.
Muzur A.
Standardi u bioetici: motivi, efekti, limiti. Radionice projekta EuroBioAct Rijeka
128.
Muzur A, Rinčić I, Štifanić M.
Seksualnost i nasilje: prilog raspravi o pojavnosti i podrijetlu elemenata spolnosti u agresivnom ponašanju Prvi hrvatski kongres duhovne psihijatrije s međunarodnim sudjelovanjem
129.
Rinčić I, Muzur A.
Fritz Jahr: prilozi za biografiju osnivača (europske) bioetike Deveti lošinjski dani bioetike
130.
Vasiljev Marchesi V, Rinčić I, Bilajac L, Muzur A.
Ebola 2014 – javnozdravstveni i/ili bioetički izazov? 3. hrvatski kongres preventivne medicine i unapređenja zdravlja s međunarodnim sudjelovanjem Slavonski Brod
131.
Muzur A, Buterin T
Epidemija španjolske gripe u Rijeci 1918. XV. znanstveno-stručni skup ”Rijeka i Riječani u medicinskoj povjesnici”: Medicina i rat – humanost u nehumanosti (u povodu 100. obljetnice početka Prvog svjetskoga rata) Rijeka
132.

Muzur A, Rinčić I. Integrativno mišljenje i njegovi neprijatelji. Simpozij “Integrativno mišljenje i nova paradigma znanja” Zagreb
133.
Muzur A.
Svijest na razmeđi biomedicinskog i društveno-humanističkog promišljanja. Znanstveni simpozij s međunarodnim sudjelovanjem Svijest: otvaranje suvremenog interdisciplinarnog poliloga Rijeka
134.

Rinčić I, Muzur A. Investing in mental health - Establishing National Centre for Higher Education of the Deaf in Rijeka (Croatia) (poster). 16th European Health Forum Gastein (Young Gastein Session) “Resilient and Innovative Health Systems for Europe” Bad Hofgastein, Austrija,
135.
Rinčić I, Muzur A.
Bioetika je rođena petnaest dana ranije: Fritz Jahr i prvi spomen bioetike u prosincu 1926. 12. lošinjski dani bioetike Mali Lošinj
136.
Rinčić I, Muzur A.
In search for (lost) connection: Organic architecture and bioethics – the case of Frank Lloyd Wright (1867-1959). EuroBioAct International Conference: Declaring War on Declarations – Various Bioethical Theories Respond to Modern Practical Challenges, Rijeka
137.

138.

139.

Znanstveni projekti

1. -
Korijeni bioetike: američki i europski prinosi konstrukciji zajedničke povijesti; voditelj; Sveučilište u Rijeci; 90.000 kn;
2. -
Fritz Jahr i europski korijeni bioetike; voditelj; HRZZ; 63.000 kn;
3. -
Čimbenici zdravlja u primorskom okolišu Hrvatske; suradnik; MZOS; ;
4. -
Medicinski elementi u sakralnoj tradiciji na području Riječke nadbiskupije ; suradnik; MZOS; ;
5. -
Drug Abuse Sleep and Cognition; suradnik; NIDA/NIH; ;
6. -
Medicinski elementi u sakralnoj tradiciji na području Riječke nadbiskupije ; voditelj; MZOS; 60.000 kn;
7. -
Percezione visiva e controllo visuomotorio; suradnik; MURST; ;
8. -
Aspetti neuronali e psicofisici della rappresentazione dello spazio visivo; suradnik; MURST; ;
9. -
Percezione visiva e trasformazioni visuomotorie; suradnik; MURST; ;
10. -
Europska bioetika na djelu/European Bioethics in Action - EuroBioAct; voditelj; HRZZ; 380.000 kn;

Mentorstvo doktorandima

1. -
Višnja Jovanović; Škrljevska bolest: dosezi rekonstrukcije i evaluacije karakteristika endemije prema podacima iz matičnih knjiga umrlih; izrada doktorskog rada izvan doktorskog studija; ;
2. -
Jozo Vidović; Povijesnomedicinski aspekti razvoja hrvatske medicinske terminologije; izrada doktorskog rada izvan doktorskog studija; ;
3. -
Danijela Tomić; Povijesnomedicinski elementi u istarskoj sakralnoj baštini; izrada doktorskog rada izvan doktorskog studija; 16. 06. 2017.;
4. -
Dorotea Modrčin; Organizacija borbe protiv tuberkuloze na području Rijeke između dvaju svjetskih ratova; izrada doktorskog rada izvan doktorskog studija; 27. 04. 2012.;
5. -
Tatjana Čulina; Povijesnomedicinski i javnozdravstveni odrazi neravnomjernog gospodarskog razvitka Rijeke i okolice u XIX. stoljeću; Doktorski studij "Biomedicina"; 01. 02. 2013.;
6. -
Robert Doričić; Doktorat ; Zdravstveno i ekološko inženjerstvo; ;

Znanstveni skupovi

1. -
International Conference on Health Tourism for 21st Century Opatija, lipnja 2000.
2. -
The Acting Brain Trieste, September 2000
3. -
Rijeka i Riječani u medicinskoj povjesnici Rijeka, listopada 2000
4. -
Riječki dani bioetike Rijeka, svibnja 2009.
5. -
26th European Conference on Psychosomatic Research Cavtat, rujna 2006
6. -
Internacionalna škola iz psihijatrije i kognitivne neuroznanosti Rab, studenog 2009.
7. -
Lošinjski dani bioetike M. Lošinj, svibnja 2010.
8. -
1. hrvatski kongres duhovne psihijatrije s međunarodnim sudjelovanjem Opatija, veljače 2011.
9. -
1st International Conference “Fritz Jahr and European roots of bioethics: establishing an international scholars’ network (EuroBioNethics)” Rijeka-Opatija, ožujka 2011.
10. -
NeuRi – studentski kongres neuroznanosti Rijeka, travnja/svibnja 2011.
11. -
Prva međunarodna interdisciplinarna konferencija ”Bioetika – znak novog doba: bioetika, mediji, pravo i medicina” Ohrid, Makedonija, listopada 2011.
12. -
Prvi hrvatski studentski simpozij duhovne psihijatrije: ”Nove paradigme u medicini” Rijeka, veljače 2012.
13. -
9th Conference of International Society for Clinical Bioethics (ISCB) Rijeka, rujna 2012.
14. -
Stručno-znanstveni simpozij ”Zdravlje za sve?!” Rijeka, 18. svibnja 2013.
15. -
Živost kritike Ivana Illicha (1926.-2002.) deset godina nakon njegove smrti Rijeka, prosinca 2012.
16. -
MedRi – znanstveni piknik: interni simpozij studenata Medicinskog fakulteta u Rijeci Rijeka, prosinca 2012
17. -
1. hrvatsko-ruski kongres duhovne psihijatrije Opatija, 1.-3. ožujka 2013.

Uredništva časopisa

1. - Ethik in der Praxis / Practical Ethics – Studien / Studies (od sveska br. 42); Kontroversen /Controversies (od sveska br. 33); Materialien / Documentation (od sveska br. 16)

2. - Journal International de Bioéthique et d’Éthique des Sciences / International Journal of Bioethics and Ethics of Science

3. - Vinodolski zbornik

4. - Global Bioethics

5. - Rijeka

6. - The Holistic Approach to Environment

7. - Sušačka revija

8. - Jahr - European Journal of Bioethics

9. - AMHA - Acta medico-historica Adriatica

10. - Erudin

Recenzije

1. 2015. Integrate bioethics in the New Epoch
2. 2014. Od države do javnosti: tuberkuloza u fondovima Hrvatskog državnog arhiva i Odsjeka za povijest medicinskih znanosti i umjetnosti
3. 2014. Andreas Vesalius (1514.-1564.): razotkrivanje ljudskoga tijela u renesansi
4. 2014. Status ljudskog embrija pod vidom bioetičkog pluriperspektivizma
5. 2013. NN: The cult of saints-healers – an alternative and oppostion to the official medicine in medieval Bulgaria (Jahr)
6. 2013. NN: Nursing in territory of Slovakia: institutional changes (Jahr)
7. 2013. NN: Etički aspekti suvremenog modela odnosa liječnik-pacijent (Jahr)
8. 2013. NN: The Pro.Bio.Dic (Prototype of a Bioethics Dictionary) project: building a corpus of popular and specialised bioethics texts (Jahr)
9. 2013. Leiner V: Kad kosti progovore (museum educational interactive multi-media DVD ROM; Zagreb: Muzej Grada Zagreba).
10. 2013. NN: Lorenz Heister's handbook of surgery in the Franciscan monastery in Pazin (Medicinski glasnik, Zenica)
11. 2013. Čulina T: Matične knjige – izvor za proučavanje temeljnih demografskih pokazatelja u Rijeci tijekom XIX. stoljeća (Vjesnik Državnog arhiva u Rijeci)
12. 2013. Todorović Z, Prostran K: Bioetička pitanja u vezi bezbednosti lekova kod vulnerabilnih grupa (Jahr)
13. 2013. Postmodern technique
14. 2013. Istraživanja na ljudskim subjektima – povijesni razvoj, načela i dileme
15. 2012. NN: Decision making regarding end of life care and its legal aspect in Korea (Law, Public Health Care System and Society – Volume 7, ed. Brigitte Jansen, Muenchen)
16. 2012. NN: Operativni zahvati u prvih pet godina rada službe za otorinolaringologiju u Općoj bolnici u Karlovcu (1952.-1956.) (Acta Medico-Historica Adriatica)
17. 2012. NN: Ljudski život i dostojanstvo (Proceedings of the International Symposium “Bioethics – Sign of a New Era”, Skopje)
18. 2012. NN: Bioetičke teme u djelima Huseina ef. Đoze (Proceedings of the International Symposium “Bioethics – Sign of a New Era”, Skopje)
19. 2012. NN: Umijeće liječenja: medicina – magija – religija - znanost (Medica Iadertina)
20. 2012. Fischinger J, Fischinger A, Fischinger D: Dr. Franz Tripold (1865-1956), one of the most important pioneer physicians in Opatija/Abbazia (Acta Medico-Historica Adriatica)
21. 2012. Todorović Z, Prostran M, Turza K, eds: Bioethics and Pharmacology: Ethics in Preclinical and Clinical Drug Development (Transworld Research Network, Kerala, India)
22. 2011. Kalauz S: Sestrinska profesija u svjetlu bioetičkog pluriperspektivizma (Zagreb: Pergamena/Hrvatska komora medicinskih sestara)
23. 2011. NN: Reproductive rights of mentally retarded persons (Psychiatria Danubina)
24. 2011. Juričić D: Osnove javno-privatnog partnerstva i projektnog financiranja (Zagreb: RRIF plus)
25. 2011. NN: Health resort Opatija volunteer fire brigade and rescue society (Acta Medico-Historica Adriatica)
26. 2011. Čović A, Radonić M, ur: Bioetika i dijete: moralne dileme u pedijatriji (Zagreb: Pergamena / Hrvatsko društvo za preventivnu i socijalnu pedijatriju)
27. 2011. NN: Bioetika i kultura: može li bioetika doprineti stvaranju interkulturalnosti? (Jahr)
28. 2011. NN: Medicinske i filozofske posljedice spoznaje da u mozgu nastaju nove živčane stanice (Jahr)
29. 2011. NN: Sloboda iz perspektive filozofije i neuroznanosti (Filozofska istraživanja)
30. 2011. NN: Bioetički imperativ Fritza Jahra (Synthesis Philosophica)
31. 2011. NN: Model curriculum for bioethics, medical ethics and research ethics for South-East Europe (Collegium Antropologicum)
32. 2011. NN: The „beautiful“ pain: cosmetic surgery and the embodiment of pain (Jahr)
33. 2011. NN: Dermatovenereology in Dubrovnik: a brief history (Acta dermatovenerologica Croatica)
34. 2011. NN: Poneretvlje kao patološki topos: tisak i politizacija sjećanja na doba kolere 1886. g. (Liječnički vjesnik)
35. 2011. Atalić B: Renaissance plays as a useful source for the comparison between the English and the Croatian early modern medicine (Acta medico-historica Adriatica)
36. 2010. NN: Sanitary conditions in the city of Fiume (Rijeka) at the turn of the 19th century (Acta Medico-Historica Adriatica)
37. 2010. NN: Inclusion of incorrect information in a snakebite first-aid curriculum in schools and universities in Nepal (Journal of Toxicology and Environmental Health Sciences, USA)
38. 2009. Bilić V: Povijest kirurgije (Zagreb: Hrvatska donorska mreža/Medicinska naklada)
39. 2009. NN: Trauma in ancient games (Acta Medico-Historica Adriatica)
40. 2009. Fišinger J, Fišinger A, Fišinger D: Doctor Zander’s medico-mechanical institute in Opatija (Acta Medico-Historica Adriatica)
41. 2009. Šegota Ivan et al: Gluhi i znakovno medicinsko nazivlje: kako komunicirati s gluhim pacijentom (Zagreb: Medicinska naklada)
42. 2008. NN: Ancient medicine – a review (Acta dermatologica croatica)
43. 2008. Rinčić-Lerga I, ur: VIII. bioetički okrugli stol: bioetika i genetika – između mogućnosti i odgovornosti. Zbornik radova (Rijeka: Medicinski fakultet sveučilišta u Rijeci – Katedra za društvene znanosti)
44. 2008. NN: Malaria tropica – a coincidence or the fatal fact within the US historical boundaries? (Health, Risk & Society, UK)
45. 2008. Scotti G: Abbazia – Opatija: bellezza e amore (Opatija/Rijeka: Zajednica Talijana Opatija/Savjet talijanske manjine Primorsko-goranske županije)
46. 2008. Alebic-Juretic A: 2008 – A year of three anniversaries: 125th anniversary of the Club for Natural Sciences in Rijeka; 160th anniversary of birth and 80th anniversary of death of Professor Peter Salcher (Acta Medico-Historica Adriatica)
47. 2007. Fišinger A, Fišinger D, Fišinger J: Health resort Opatija and its headmaster Professor Dr. Julius Glax (1846-1922) (Acta Medico-Historica Adriatica)
48. 2007. NN: Giovanni Battista Cambieri and the Beginning of Venerology in Rijeka Region (Acta dermatologica croatica)
49. 2005. Zakošek B: Opatijski album: dugo stoljeće jednog lječilišta (Rijeka: Državni arhiv u Rijeci)
50. 2004. Borovečki A, Pavlović C: 200th anniversary of the publication of the poem Vaccinatio. De Jennero invento optime meritum. Carmen elegiacum by Croat Luko Stulli (Croatian Medical Journal)
51. 2003. Jovanović V, Škrobonja A: Uzroci smrti u Rijeci u prvoj polovini 19. stoljeća (Medicina)
52. 2003. Pavlović E, Štuk A: Podudarnost određenih boja i okusa (Acta Medico-Historica Adriatica)
53. 2003. Štifanić M: Kulturološko-povijesni aspekti starenja i obolijevanja (Acta Medico-Historica Adriatica)
54. 2001. Trinajstić P: Opatija: biser Jadrana (Rijeka: Grafika Zambelli)
55. 2000. Ivanišević G: Natural Remedies in the Hotel Offer (Proceedings of the International Congress Hotel 2000, Opatija, October 2000)
56. 1999. Horton-Hausknecht J, Iverson A, Helmke K, Mitzdorf U: Hypnosis Therapy in the Treatment of Systemic Lupus Erithematosus: A Pilot Study (International Journal of Clinical and Experimental Hypnosis, Knoxville)
57. 1998. Valković-Mika A, Radić-Wolfl M, Smokvina A, Vučemilović A: Dokazivanje moždane smrti radionuklidnom angiografijom (Medicina)
58. 1997. Wenzel T, Semler B, Stompe T: Trance in a Transcultural Context (Hypnos, Stockholm).

Stručna djelatnost


Javno djelovanje

Javna predavanja

1. - Detalji

Rijeka, 9. lipnja 1995.
2. - Detalji

Rijeka, 29. prosinca 1997.
3. - Detalji

Opatija, 24. siječnja 1998
4. - Detalji

Opatija, 25. listopada 1999.
5. - Detalji

Lovran, 2. travnja 2000.
6. - Detalji

Skoplju, Makedonija, 28. travnja 2000.
7. - Detalji

Rijeka, 5. lipnja 2000.
8. - Detalji

Opatija, 25. rujna 2000.
9. - Detalji

Boston, USA, 24. listopada 2001.
10. - Detalji

Rijeka, 28. veljače 2002.
11. - Detalji

Medicinski fakultet Rijeka, 22. prosinca 2003.
12. - Detalji

USA, 8. travnja 2002.
13. - Detalji

New Haven, USA, 5. listopada 2002.
14. - Detalji

Trieste, Italia, 8. svibnja 2003.
15. - Detalji

Tokyo, Japan, 8. travnja 2003.
16. - Detalji

Filodrammatica Rijeka, 28. travnja 2004.
17. - Detalji

Zagreb, 9. veljače 2004.
18. - Detalji

Skopje, 27. travnja 2000.
19. - Detalji

Poljane, 13. rujna 2003
20. - Detalji

Trieste, Italia, 13. veljače 2003.
21. - Detalji

Višnjan, 20. srpnja 2003.
22. - Detalji

Pula, 25. studenog 2004.
23. - Detalji

Opatija, 14. prosinca 2004.
24. - Detalji

Rab, 18. prosinca 2004.
25. - Detalji

Bosna i Hercegovina, 4. lipnja 2008.
26. - Detalji

Sveučilišta u Rijeci, 30. listopada 2008.
27. - Detalji

Slovenija, 16. ožujka 2010.
28. - Detalji

Trieste, Italia, 18. ožujka 2010.
29. - Detalji
Hrvatski kulturni dom Rijeka, 21. travnja 2010.
30. - Detalji

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, 16. ožujka 2005.
31. - Detalji

Hrvatski kulturni dom Rijeka, 23. travnja 2005.
32. - Detalji

Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, 14. ožujka 2007.
33. - Detalji

Opatija, 22. veljače 2011.
34. - Detalji

13. prosinca 2012.
35. - Detalji

Travnik, Bosna i Hercegovina, 28. svibnja 2011.
36. - Detalji

7. prosinca 2011.
37. - Detalji

23. veljače 2012.
38. - Detalji

Srbija, 5. ožujka 2012.
39. - Detalji

Srbija, 6. ožujka 2012.
40. - Detalji

Osijek, 16. ožujka 2012.
41. - Detalji

15. lipnja 2012.
42. - Detalji

Opatija, 18. kolovoza 2012.
43. - Detalji

Poklon, 2. rujna 2012.
44. - Detalji

Rijeka, 19. studenoga 2012.
45. - Detalji

Rijeka, 24. ožujka 1997.

Popularizacija znanosti

1. - Detalji
(od 2010.), kao i za goste Medicinskog fakulteta (svake godine za skupine studenata s Ročesterskog instituta za tehnologiju)
2. - Detalji

3. - Detalji
Opatija-promotor zdravstvenog turizma; Učka-živjeti s planinom i od planine; Lovran u XXI. stoljeću: dinamičan razvoj uz čuvanje baštine; Crna noć je šapićala: žrtve fašizma i nacizma u Liburniji.
4. - Detalji
Abázia-Opatija, snimljenog 1995. za Mađarsku televiziju; narator-stručni suradnik u više kraćih filmskih priloga o Opatiji, rađenih za HTV-Studio Rijeku, Mrežu-Zagreb i TV-Koper/Capodistria.
5. - Detalji
Potencijali lovranske zdravstvene baštine, 1997.; Šetališta u zdravstveno-turističkoj ponudi Opatije, 1999. i dr.
6. - Detalji
Parapsihologijski rječnik Borislava Ostojića, 1999.; Dr. Catti Ante Škrobonje i Darka Manestra, 1999.; Medicina zavičaja Ante Škrobonje, 2000., Sveti od zdravlja Ante Škrobonje, 2004., Povijest kirurgije Viljama Bilića, 2009. i dr.
7. - Detalji
RAI - Studio Trieste, 2003.-2005.), Hrvatskog radija i jednom u emisiji Radija Koper-Capodistria (2010.) posvećenim popularizaciji neuroznanosti, te jednom u emisiji “Priroda i zdravlje” Primorskog radija, posvećenoj “Spavanju i snovima” (2004.)
8. - Detalji
"Razgovori bez predrasuda o čudesnim izlječenjima" (Zagreb, Gradska kavana, rujna 2003.) i “Opatijski turizam: pogled u budućnost” (Opatija, hotel Ambasador, travnja 2004.)
9. - Detalji
Voditelj tribine/predstavljanja knjige Kina na Balkanu autora Jasne Plevnik, Ljube Jurčića i Stjepana Mesića (travanj 2013.)
10. - Detalji

Novinski članci

1. - Detalji

2. - Detalji

3. - Detalji

4. - Detalji

5. - Detalji

6. - Detalji

7. - Detalji

8. - Detalji

9. - Detalji

10. - Detalji

11. - Detalji

12. - Detalji

13. - Detalji

14. - Detalji

15. - Detalji

16. - Detalji

17. - Detalji

18. - Detalji

19. - Detalji

20. - Detalji

21. - Detalji

22. - Detalji

23. - Detalji

24. - Detalji

25. - Detalji

26. - Detalji

27. - Detalji

28. - Detalji

29. - Detalji

30. - Detalji

31. - Detalji

32. - Detalji

33. - Detalji

34. - Detalji

35. - Detalji

36. - Detalji

37. - Detalji

38. - Detalji

39. - Detalji

40. - Detalji

41. - Detalji

42. - Detalji

43. - Detalji

Političko djelovanje

1. - - gradonačelnik Opatije
2. - - vijećnik Gradskog vijeća Grada Opatije
3. - - član Primorsko-goranskog saveza (PGS)

Administrativna djelatnost

Rukovođenje na sveučilištu

1. - - pročelnik
Medicinski fakultet - Katedra za društvene i humanističke znanosti u medicini
2. - - prodekan za poslovne odnose i kvalitetu
Fakultet zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci
3. - - prodekan za međunarodnu suradnju i kvalitetu
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
4. - - predstojnik
Dokumentacijsko-istraživački centar za europsku bioetiku "Fritz Jahr" Sveučilišta u Rijeci
5. - - pročelnik
UNESCO-va katedra za društvene i humanističke znanosti u medicini Sveučilišta u Rijeci

Rukovođenje u lokalnoj upravi

1. - - gradonačelnik
Grad Opatija

Povjerenstva na sveučilištu

1. - - član
Povjerenstvo za udruge Sveučilišta u Rijeci
2. - - voditelj
Radna skupina za pripremu dijela Strategije Sveučilišta u Rijeci 2014-2020 koji se odnosi na cjeloživotno obrazovanje
3. - - član
Radna skupina Sveučilišta u Rijeci za izradu projekta osnivanja Studentskog kulturnog centra
4. - - predsjednik
Povjerenstvo za vrednovanje programa cjeloživotnog učenja Sveučilišta u Rijeci
5. - - član
Povjerenstvo Zaklade ”Aleksandar Abramov” Sveučilišta u Rijeci
6. - - potpredsjednik
Povjerenstvo za cjeloživotno učenje Sveučilišta u Rijeci
7. - - član
Povjerenstvo za izborne predmete Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
8. - - član
Povjerenstvo za izdavačku djelatnost Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
9. - - član
Povjerenstvo za međunarodnu suradnju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
10. - - predsjednik
Etičko povjerenstvo za zaštitu akademske čestitosti, čuvanje dostojanstva i promicanje ugleda Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
11. - - potpredsjednik
Vijeće poslijediplomskog interdisciplinarnog specijalističkog studija "Zdravstveni turizam"
12. - - član
Vijeće poslijediplomskog interdisciplinarnog specijalističkog studija "Promocija zdravlja i prevencija ovisnosti"
13. - - član
Etičko povjerenstvo za zaštitu akademske čestitosti Fakulteta zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci
14. - - predsjednik
Povjerenstvo za izradu programa cjeloživotnog obrazovanja iz područja edukacije i rehabilitacije Sveučilišta u Rijeci
15. - - član
Odbor za strategiju Fakulteta zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci
16. - - predsjednik
Povjerenstvo za izdavačku djelatnost Fakulteta zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci

Povjerenstva izvan sveučilišta

1. - - član
Odbor za medicinsku leksikografiju Razreda za medicinske znanosti HAZU
2. - - član
Znanstveno vijeće Referentnog centra za zdravstveni turizam i medicinski programirani odmor (Ministarstvo zdravstva RH)
3. - - predsjednik
Znanstveni odbor Znanstvenog centra izvrsnosti za integrativnu bioetiku
4. - - član
Povjerenstvo za dodjelu nagrade "Knjižnica godine" Hrvatskog knjižničarskog društva
5. - - član
Povjerenstvo za praćenje Programa prevencije ovisnosti i stop nasilju među učenicima Osnovne škole "R. K. Jeretov" Opatija
6. - - predsjednik
Odbor za uljepšavanje Opatije
7. - - predsjednik
Turističko vijeće TZ Grada Opatije
8. - - član
Povjerenstvo za razvoj zdravstvenih usluga u turizmu RH (Ministarstvo zdravlja RH)
9. - - član
Stručno vijeće Centra za integrativnu bioetiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Splitu
10. - - član
Povjerenstvo za znanstvenoizdavačku djelatnost (Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH)
11. - - član
Područno znanstveno vijeće za biomedicinu i zdravstvo (Nacionalno vijeće za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj)