PORTFELJ / dr. sc. Palma Karković Takalić

Portfelj

dr. sc.

Palma Karković Takalić

Filozofski fakultet

Odsjek za povijest umjetnosti

Kontakt

UNIRI e-mail

e-mail 1

e-mail 2

PROSTORIJA 466

Vidljivost

Obrazovanje

01.12.2011. - 18.06.2018.

doktor humanističkih znanosti, polje arheologija

Poslijediplomski studij Arheologija istočnog Jadrana, antičko usmjerenje

Sveučilište u Zadru

01.03.2006. - 01.12.2008.

dottore magistrale

Diplomski studij arheologije, antičko usmjerenje

Sveučilište u Trstu, Filozofski fakultet

01.10.2001. - 01.02.2006.

dottore

Preddiplomski studij iz Znanosti kulturnih dobara, arheološko usmjerenje

Sveučilište u Trstu, Filozofski fakultet

Radno iskustvo

01.10.2013. -

asistent

Asistent, Odsjek za povijest umjetnosti

Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultetu Rijeci

01.05.2010. - 01.03.2013.

asistent

Asistent, Odsjek za povijest umjetnosti

Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultetu Rijeci

01.09.2008. - 01.02.2009.

arheolog- honorarni suradnik

Arheološko iskopavanje, Pul Vele crikve, Rijeka

Grad Rijeka, HRZ

01.06.2007. -

arheolog- honorarni suradnik

Arheološko iskopavanje, Principij, Rijeka

Grad Rijeka, HRZ

2003. - 01.12.2018.

arheolog, volonter, stručni suradnik

rad na arheološkom lokalitetu i materijalima, Via Gemina, Aquileia (Italija)

Sveučilište u Trstu, Odjel za humanističke studije (Odsjek za znanosti staroga vijeka)

travanj-svibanj 2009.

arheolog- honorarni suradnik

Arheološko iskopavanje, Solin, Kostrena

Općina Kostrena

Nagrade i priznanja

2019. - 2020.

Nagrada za nastavnu izvrsnost Sveučilišta u Rijeci

Članstva

2014. -

Društvo povjesničara umjetnosti Rijeke

Nastavna djelatnost

Kolegiji

Pregled povijesti umjetnosti

Povijest umjetnosti

Filozofski fakultet

asistent

Povijest umjetnosti i pomoćne povijesne znanosti

Povijest umjetnosti

Filozofski fakultet

asistent

Antička ikonografija

Povijest umjetnosti

Filozofski fakultet

asistent

Umjetnost starog vijeka

Povijest umjetnosti

Filozofski fakultet

nositelj

Umjetnost sjevernog Jadrana od antike do srednjeg vijeka

Povijest umjetnosti

Filozofski fakultet

asistent

Mentor u završnim radovima

21.09.2019. - 21.09.2019.

Kasnoantička glava bradatog muškarca iz Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka

Kerol Rabar

Povijest umjetnosti

Filozofski fakultet, Sveučilište u RIjeci

21.09.2015. -

Urbanizam antičke Pule

Dajana Novak

Povijest umjetnosti

Filozofski fakultet u Rijeci

21.09.2015. -

Antička arhitektura grada Krka

Andrea Pajović

Povijest umjetnosti

Filozofski fakultet u Rijeci

Gostujući nastavnik

13.06.2014. -

kolegij Mit i kultura, predavanje naslova Grčki miti i umjetnost

Kulturologija

Filozofski fakultet, Sveučilište u Rijeci

Znanstvena djelatnost

Znanstveni radovi

20.02.2020.

Maritime Parnassus and the Iconographic Program of the Main Façade of the Municipal Theatre of Rijeka

Palma Karković Takalić

IKON - 13 323-324

Q4 WOS A1

2020.

Arhivski podaci, mineraloško–petrografska i ikonografska analiza kipa Izide iz Enone. The archival data on, and petrographic, mineral and iconographic analyses of the statue of Isis from Enona*

Palma Karković Takalić, Domagoj Mudronja

Vjesnik Arheološkog muzeja u Zagrebu - 53 93-121

https://hrcak.srce.hr/245868

A1

30.09.2019.

Potječe li kasnoantički portret muškarca iz Tarsatike? Još jednom o pitanju provenijencije rimskih spomenika iz fundusa Pomorskoga i povijesnoga muzeja Hrvatskog primorja Rijeka i zbirke Lavala Nugenta

P. Karković Takalić, K. Rabar

Histria - 53-92

A2

20.02.2019.

A contribution to the topography (and the interpretation) of the so-called oriental cults from the territory of Salona

Palma Karković Takalić

Sacra peregrina. La gestione della pluralita religiosa nel mondo antico, u: F. Fontana, E. Murgia (eds.), Sacrum Facere. Atti del V Seminario di Archeologia del Sacro, Trieste, 2018. - 257-290

https://www.openstarts.units.it/handle/10077/27348

2018

Note su una statua di Mater Magna proveniente dal territorio di Salona

P. Karković Takalić

Federica Fontana, Emanuela Murgia (a cura di), "Sacrum facere Atti del IV Seminario di Archeologia del Sacro", Trieste, EUT Edizioni Universita di Trieste - 371-391

https://www.openstarts.units.it/handle/10077/21657

2017

"Lucerne"

P. Karković Takalić

"SCAVI AD AQUILEIA III. Aquileia, l’insula tra Foro e porto fluviale Lo scavo dell’Universita degli Studi di Trieste 1. La strada", Trieste, EUT Edizioni Universita di Trieste - 303-314

https://www.openstarts.units.it/handle/10077/21136

2015.

Spomenici i natpisi orijentalnih religija na području Hrvatske Petar Selem, Inga Vilogorac Brčić, ROMIC I., Religionum Orientalium monumenta et inscriptiones ex Croatia I, Znakovi i riječi. Signa et litterae, vol. V, Zagreb: FF press, 2015., 186 str.

P. Karković Takalić

RADOVI- Zavod za hrvatsku povijest, vol. 47, 2015, 821-823. - 47 821-823

A1

2015.

Presence of the archigalli on the Eastern Adriatic Coast. Examination of their role in the cult of Magna Mater and Attis.

Palma Karković Takalić

ROMANISING ORIENTAL GODS? Religious transformations in the Balkan provinces in the Roman period. New finds and novel perspectives. ROMANISATION DES DIEUX ORIENTAUX? Transformations religieuses dans les provinces balkaniques a l’époque romaine. Nouvelles découvertes et perspectives. Proceedings of the International Symposium Skopje, 18–21 September 2013, Macedonian Academy of Sciences and Arts, University of Leiden, Skopje 2015. - 371-390

2015.

Note sulle raffigurazioni di "Attis" da Salona

Palma Karković Takalić

Studia archaelogica Monika Verzar Bass dicata, B. Callegher (ed.), West & East Monografie 1, Trieste 2015. - 97-108

http://www.openstarts.units.it/dspace/handle/10077/11834

2004.

Nova arheološka karta antičke i ranosrednjovjekovne Tarsatike. The new archaeological map of ancient and early medieval Tarsatica.

Palma Karković Takalić, Pera Predoević Zadković, Josip Višnjić

Histria archaeologica - 45 113-136

A2

Vrijeme uvođenja i uloga arhigala u svjetlu natpisa L. Publicija Sintropa iz Kopra( Period of Introduction and Role of Archigalli in Context of the Inscription of L. Publicius Syntropus from Koper )

Karković Takalić, Palma

Archaeologia Adriatica (1846-4807) 6 (2012), 1; 87-105

A2

Prilog za bibliografiju radova o antičkoj i kasnoantičkoj Tarsatici( Supplement for bibliography of works on ancient and late ancient Tarsatica )

Karković Takalić, Palma; Predoević, Petra

Rijeka (1330-6995) 17 (2012), 2; 47-61

A2

2015 (2017)

Iader e l'imperatore Augusto

P. Karković Takalić

"Aquileia Nostra" - 86 49-65

https://www.academia.edu/33170393/Iader_e_limperatore_Augusto_Aquileia_Nostra_86_2015_2017_49-65

Kongresna priopćenja

30.05.2019.

In Publica platea terre Fluminis sancti Viti. Središnji gradski trg u kasnosrednjovjekovnoj Rijeci

Predoević Zadković, Petra ; Karković Takalić, Palma

usmeno, javno izlaganje

Četvrta medievistička znanstvena radionica u Rijeci Rijeka, Hrvatska

25.05.2019.

Sedatus Augustus. Testimonies of a 'forgotten' collegial god from the territory of civitas Maezeiorum (Dalmatia)

Palma Karković Takalić

usmeno, javno izlaganje, poster

Sacrum facere, VI Seminario di Archeologia del Sacro Trst, Italija

22.03.2019.

Von Penkov plan Rijeke, urbanistička slika grada i luke 1766. godine

Predoević Zadković, Petra ; Karković Takalić, Palma

usmeno, javno izlaganje

Istraživački potencijal arhivskoga gradiva o Rijeci 18. stoljeća Rijeka, Hrvatska

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=1019613

27.09.2018.

Nove spoznaje i razmatranja o ‘materijalnosti’ kipa Izide iz Enone,

Karković Takalić, Palma

usmeno, javno izlaganje

16. znanstveni simpozij Dani Cvita Fiskovića Rab, Hrvatska

17.11.2017.

Urbanism of Late Medieval Rijeka: Archaeological and Historical Sources. Urbanizem poznosrednjeveške Reke: arheološki in zgodovinski viri

Petra Predoević Zadković, Palma Karković Takalić

usmeno, javno izlaganje

5. međunarodni arheološki simpozij „Arheološki pogledi na srednjeveško urbanost (Archaeological Perspectives on Medieval Urbanity)“ Ljubljana, Slovenija

02.06.2016.

Some questions about mithraic sanctuaries

Palma Karković Takalić

usmeno, javno izlaganje

Međunarodni znanstveni skup: Sacralization of Landscape and Sacred Places – Sakralizacija prostora i sveta mjesta Zagreb

03.11.2015.

Prilog za sintezu povijesti Tarsatike

Karković Takalić, Palma; Preodević Zadković, Petra

usmeno, javno izlaganje

Antiquitatis sollemnia- Antidoron Mate Suić, Radovi znanstvenog skupa pod pokroviteljstvom HAZU Zagreb i Zadar, Hrvatska

15.04.2015.

Some Considerations on the Iconographic Characteristics of the Isiac Monuments from Salona

Palma Karković Takalić

usmeno, javno izlaganje

IDSCA, International Doctoral Student Conference on Archaeology Zagreb

19.10.2013.

Nuove conoscenze dalle recenti ricerche archeologiche a Fiume

Marina Vicelja Matijašić, Palma Karković Takalić

javno izlaganje

Intorno a Fiume e l'area alto adriatica. Nuove ricerche storiche Rijeka

Znanstveni projekti

2019.

Migracije, identiteti i kontekst srednjovjekovne umjetnosti Kvarnera

Sveučilište u RIjeci

http://srebak.ffri.hr/

2014. -

Srednjovjekovna spomenička baština Kvarnera

suradnik

Sveučilište u Rijeci

http://srebak.ffri.hr/

Stručna djelatnost

Stručni projekti

01.03.2020. - 01.03.2023.

„Povijest, Povijest umjetnosti, Talijanistika, Germanistika – razvoj, unapređenje i provedba stručne prakse“

Filozofski fakultet, Sveučilište u Rijeci, Europski socijalni fond (ESF), Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali 2014 – 2020

nastavnik, stručni suradnik

2020. - 31.12.2020.

Inter flumina Sanum et Oeneum. Arheološka baština kao povod suvremenom dijalogu

Grad Rijeka, programi javnih potreba u kulturi za 2020.

voditeljica projekta

2019. - 31.01.2020.

Vršnjačko mentoriranje "Kako čitati lokalnu kulturnu i umjetničku baštinu?"

Centar za cjeloživotno obrazovanje Odsjeka za povijest umjetnosti u Rijeci- FFRI, Primorsko-goranska županija, programi javnih potreba u kulturi za 2018.

voditeljica projekta

2019. - 31.12.2019.

Dokumentacija postojećeg stanja staroga grada Ledenica

Ministarstvo kulture RH, programi javnih potreba u kulturi za 2019.

voditeljica

2018. - 31.01.2019.

Vršnjačko mentoriranje "Kako čitati lokalnu kulturnu i umjetničku baštinu?"

Centar za cjeloživotno obrazovanje Odsjeka za povijest umjetnosti u Rijeci- FFRI, Primorsko-goranska županija, programi javnih potreba u kulturi za 2018.

voditeljica projekta

01.12.2013. - 01.12.2014.

Topografska karta antičke Tarsatike- digitalizacija i medijacija

Grad Rijeka, programi javnih potreba u kulturi za 2014.

voditelj projekta

01.11.2012. - 01.12.2013.

Projekt izrade topografske karte antičke Tarsatike

Grad Rijeka, programi javnih potreba u kulturi za 2013.

voditelj projekta

listopad-prosinac 2017

Vršnjačko mentoriranje "Kako čitati lokalnu kulturnu i umjetničku baštinu?"

Centar za cjeloživotno obrazovanje Odsjeka za povijest umjetnosti u Rijeci- FFRI, Primorsko-goranska županija, programi javnih potreba u kulturi za 2017.

voditeljica projekta

siječanj - prosinac 2017.

Digitalizacija građe i izrada 3D rekonstrukcije rimskog domusa u Užarskoj ulici 30

Grad Rijeka, programi javnih potreba u kulturi za 2017.

voditeljica projekta

Stručna aktivnost

09.10.2019. - 09.11.2019.

Izložba "Un secolo di ricerche archeologiche a Rijeka(Fiume)"

École française de Rome Ambasciata della Repubblica di Croazia a Roma

koautorica izložbe

06.09.2019. - 09.09.2019.

Izložba "Stoljeće arheoloških istraživanja u Rijeci"

Ministarstvo kulture Crne Gore, Cetinje

koautorica izložbe

18.05.2018. - 18.05.2018.

Znanstveni skup "Od Kapitolijske vučice do Habsburškog orla. Biljezi rane riječke prošlosti"

Filozofski fakultet, Pomorski i povijesni muzej hrvatskog Primorja Rijeka, SREBAK

članica organizacijskog odbora

14.05.2018. - 25.05.2018.

Izložba "Od Kapitolijske vučice do Habsburškog orla. Biljezi rane riječke prošlosti"

Filozofski fakultet, Pomorski i povijesni muzej hrvatskog Primorja Rijeka, SREBAK

urednica

16.02.2018. - 16.02.2018.

3. stručni skup projekta vršnjačkog mentoriranja "Kako ‘čitati’ lokalnu kulturnu i umjetničku baštinu?"

Centar za cjeloživotno obrazovanje Odsjeka za povijest umjetnosti u Rijeci, Građevinska tehnička škola Rijeka, Škola za primijenjenu umjetnost u Rijeci

članica organizacijskog odbora

08.02.2018. - 08.02.2018.

Predavanje: Veze između antičke i srednjovjekovne umjetnosti. Primjeri „kontinuiteta“ i „diskontinuiteta“ s područja Istre, Primorja i Like, s posebnim osvrtom na ikonografiju

Centar za cjeloživotno obrazovanje Odsjeka za povijest umjetnosti u Rijeci, Udruga turističkih vodiča Kvarnera i Liburnia

predavač

01.04.2016. - 09.04.2016.

Izložba "Stoljeće arheoloških istraživanja u Rijeci"

Projekt Srednjovjekovna spomenička baština Kvarnera, Sveučilišta u Rijeci i Katedre za umjetnost starog i srednjeg vijeka, Odsjeka za povijest umjetnosti, Filozofskog fakulteta u Rijeci.

koautorica izložbe

01.06.2014. -

izlaganje na temu "Rimljani i antička Tarsatika (Mozaici, slikarska tehnika u "službi" arhitekture)"

Međužupanijski stručni skup za učitelje likovne kulture "Arhitektura, novi mediji i dizajn u nastavi likovne kulture", Agencija za odgoj i obrazovanje RH

izlagač

01.04.2014. -

izlaganje na temu "Arhitektura antičke Rijeke- primjer terenske nastave za učenike srednjih škola"

Državni stručni skup nastavnika likovne umjetnosti "Arhitektura i kulturna baština u nastavi likovne umjetnosti", Agencija za odgoj i obrazovanje

izlagač

ožujak-travanj 2017.

Ciklus predavanja pri Sveučilištu za 3. životnu dob, Sveučilišta u Rijeci "Skriveni Jadran – Arheološka antička i ranosrednjovjekovna baština Rijeke, Primorja i sjevernog Jadrana"

Sveučilište u Rijeci i Filozofski fakultet

predavač

siječanj- prosinac 2013.

Međunarodni projekt: TECH -TOUR Technology and Tourism: Augmented Reality for Promotion of Roman and Byzantine Itineraries

Grad Rijeka (vodeći partner)

stručni suradnik Grada Rijeke

Javno djelovanje

Javna predavanja

31.01.2020.

Stari grad Ledenice

javno predavanje, Noć muzeja

Narodni muzej i galerija Novi Vinodolski

05.12.2017.

Antička i srednjovjekovna baština Trsta

javno predavanje

Fotoklub Rijeka

14.03.2015.

Antička i ranosrednjovjekovna baština Rijeke i Kvarnera

javno predavanje, Sveučilište za 3. životnu dob (Sveučilište u Rijeci)

Filozofski fakultet u Rijeci

Volonterstvo

01.02.2009.

Vođenje i animacija po arheološkim lokalitetima grupa osoba s posebnim potrebama, Equipe Multidisciplinare Territoriale per l’handicap Bassa Friulana, Comune di Ruda (Friuli Venezia Giulia), Filozofski fakultet Trst, Odsjek za Znanosti staroga vijeka

Aquileia, Italija

2008.

Vođenje i animacija po arheološkim lokalitetima grupa osoba s posebnim potrebama, Equipe Multidisciplinare Territoriale per l’handicap Bassa Friulana, Comune di Ruda (Friuli Venezia Giulia), Filozofski fakultet Trst, Odsjek za Znanosti staroga vijeka

Aquileia, Italija

listopad 2018. - danas

inicijativa građana Kvart za 5; Organizacija aktivnosti inicijative građana i mjesnoga odbora Školjić-Stari grad u Rijeci s ciljem okupljanja članova zajednice različitih uzrasta, zajedničkoga rada na poboljšanju uvjeta života u kvartu- mjesnom odboru.

Rijeka, mjesni odbor Školjić-Stari grad

Administrativna djelatnost

Rukovođenje na sveučilištu

2019.-2020.

Mozvag koordinator

Odsjek za povijest umjetnosti, FIlozofski fakultet, Sveučilište u RIjeci

2018.-2020.

Koordinator za znanost

Odsjek za povijest umjetnosti, Filozofski fakultet, Sveučilište u Rijeci

2014. -

voditelj centra

Centar za cjeloživotno obrazovanje Odsjeka za povijest umjetnosti

2012. - 2013.

ECTS koordinator, Erasmus koordinator

Odsjek za povijest umjetnosti, Filozofski fakultet, Sveučilište u Rijeci

Sveučilišni projekti

Suradnik na projektu

UNIRI PROJEKTI 2018
Potpore 2014/2016