dr. sc. Palma Karković Takalić

Filozofski fakultet Odsjek za povijest umjetnosti

prostorija : 466
e-pošta : pkarkovic@ffri.hr
e-pošta : palmakarkovic@yahoo.com

ResearchGate
ORCID

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Google Scholar

Obrazovanje

1.12.2011. - 18.6.2018. doktor humanističkih znanosti, polje arheologija Poslijediplomski studij Arheologija istočnog Jadrana, antičko usmjerenje Sveučilište u Zadru
1.3.2006. - 1.12.2008. dottore magistrale Diplomski studij arheologije, antičko usmjerenje Sveučilište u Trstu, Filozofski fakultet
1.10.2001. - 1.2.2006. dottore Preddiplomski studij iz Znanosti kulturnih dobara, arheološko usmjerenje Sveučilište u Trstu, Filozofski fakultet

Radno iskustvo

1.10.2013. - asistent Asistent, Odsjek za povijest umjetnosti Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultetu Rijeci
1.5.2010. - 1.3.2013. asistent Asistent, Odsjek za povijest umjetnosti Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultetu Rijeci
1.9.2008. - 1.2.2009. arheolog- honorarni suradnik Arheološko iskopavanje, Pul Vele crikve, Rijeka Grad Rijeka, HRZ
1.6.2007. - arheolog- honorarni suradnik Arheološko iskopavanje, Principij, Rijeka Grad Rijeka, HRZ
1.1.2003. - 1.12.2018. arheolog, volonter, stručni suradnik rad na arheološkom lokalitetu i materijalima, Via Gemina, Aquileia (Italija) Sveučilište u Trstu, Odjel za humanističke studije (Odsjek za znanosti staroga vijeka)
- 1.5.2009. arheolog- honorarni suradnik Arheološko iskopavanje, Solin, Kostrena Općina Kostrena

Članstva

1.1.2014. - Društvo povjesničara umjetnosti Rijeke

Nastavna djelatnost

Kolegiji

- Umjetnost sjevernog Jadrana od antike do srednjeg vijeka
Povijest umjetnosti
Filozofski fakultet
asistent
Norma sati: 30
- Umjetnost starog vijeka
Povijest umjetnosti
Filozofski fakultet
nositelj
Norma sati: 45+30
- Antička ikonografija
Povijest umjetnosti
Filozofski fakultet
asistent
Norma sati: 30
- Povijest umjetnosti i pomoćne povijesne znanosti
Povijest umjetnosti
Filozofski fakultet
asistent
Norma sati: 30
- Pregled povijesti umjetnosti
Povijest umjetnosti
Filozofski fakultet
asistent
Norma sati: 10

Mentor u završnim radovima

21.9.2019. - 21.9.2019. Kasnoantička glava bradatog muškarca iz Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka
Kerol Rabar
Povijest umjetnosti
Filozofski fakultet, Sveučilište u RIjeci
21.9.2015. - Antička arhitektura grada Krka
Andrea Pajović
Povijest umjetnosti
Filozofski fakultet u Rijeci
21.9.2015. - Urbanizam antičke Pule
Dajana Novak
Povijest umjetnosti
Filozofski fakultet u Rijeci

Gostujući nastavnik

13.6.2014. - kolegij Mit i kultura, predavanje naslova Grčki miti i umjetnost
Kulturologija
Filozofski fakultet, Sveučilište u Rijeci

Norma sati: 1 sat

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Palma Karković Takalić
Maritime Parnassus and the Iconographic Program of the Main Façade of the Municipal Theatre of Rijeka
IKON 13 323-324 - 2020.

Q4
WOS

2. P. Karković Takalić, K. Rabar
Potječe li kasnoantički portret muškarca iz Tarsatike? Još jednom o pitanju provenijencije rimskih spomenika iz fundusa Pomorskoga i povijesnoga muzeja Hrvatskog primorja Rijeka i zbirke Lavala Nugenta
Histria 53-92 - 2019.

A2

3. Palma Karković Takalić
A contribution to the topography (and the interpretation) of the so-called oriental cults from the territory of Salona
Sacra peregrina. La gestione della pluralita religiosa nel mondo antico, u: F. Fontana, E. Murgia (eds.), Sacrum Facere. Atti del V Seminario di Archeologia del Sacro, Trieste, 2018. 257-290 - 2019. https://www.openstarts.units.it/handle/10077/27348

4. Palma Karković Takalić
Note sulle raffigurazioni di "Attis" da Salona
Studia archaelogica Monika Verzar Bass dicata, B. Callegher (ed.), West & East Monografie 1, Trieste 2015. 97-108 - 2015. http://www.openstarts.units.it/dspace/handle/10077/11834

5. Palma Karković Takalić
Presence of the archigalli on the Eastern Adriatic Coast. Examination of their role in the cult of Magna Mater and Attis.
ROMANISING ORIENTAL GODS? Religious transformations in the Balkan provinces in the Roman period. New finds and novel perspectives. ROMANISATION DES DIEUX ORIENTAUX? Transformations religieuses dans les provinces balkaniques a l’époque romaine. Nouvelles découvertes et perspectives. Proceedings of the International Symposium Skopje, 18–21 September 2013, Macedonian Academy of Sciences and Arts, University of Leiden, Skopje 2015. 371-390 - 2015.

6. P. Karković Takalić
Spomenici i natpisi orijentalnih religija na području Hrvatske Petar Selem, Inga Vilogorac Brčić, ROMIC I., Religionum Orientalium monumenta et inscriptiones ex Croatia I, Znakovi i riječi. Signa et litterae, vol. V, Zagreb: FF press, 2015., 186 str.
RADOVI- Zavod za hrvatsku povijest, vol. 47, 2015, 821-823. 47 821-823 - 2015.

A1

7. Palma Karković Takalić, Pera Predoević Zadković, Josip Višnjić
Nova arheološka karta antičke i ranosrednjovjekovne Tarsatike. The new archaeological map of ancient and early medieval Tarsatica.
Histria archaeologica 45 113-136 - 2004.

A2

8. P. Karković Takalić
Note su una statua di Mater Magna proveniente dal territorio di Salona
Federica Fontana, Emanuela Murgia (a cura di), "Sacrum facere Atti del IV Seminario di Archeologia del Sacro", Trieste, EUT Edizioni Universita di Trieste 371-391 https://www.openstarts.units.it/handle/10077/21657

9. P. Karković Takalić
"Lucerne"
"SCAVI AD AQUILEIA III. Aquileia, l’insula tra Foro e porto fluviale Lo scavo dell’Universita degli Studi di Trieste 1. La strada", Trieste, EUT Edizioni Universita di Trieste 303-314 https://www.openstarts.units.it/handle/10077/21136

10. P. Karković Takalić
Iader e l'imperatore Augusto
"Aquileia Nostra" 86 49-65 https://www.academia.edu/33170393/Iader_e_limperatore_Augusto_Aquileia_Nostra_86_2015_2017_49-65

11. Karković Takalić, Palma; Predoević, Petra
Prilog za bibliografiju radova o antičkoj i kasnoantičkoj Tarsatici( Supplement for bibliography of works on ancient and late ancient Tarsatica )
Rijeka (1330-6995) 17 (2012), 2; 47-61

A2

12. Karković Takalić, Palma
Vrijeme uvođenja i uloga arhigala u svjetlu natpisa L. Publicija Sintropa iz Kopra( Period of Introduction and Role of Archigalli in Context of the Inscription of L. Publicius Syntropus from Koper )
Archaeologia Adriatica (1846-4807) 6 (2012), 1; 87-105

A2

Kongresna priopćenja

1.
Predoević Zadković, Petra ; Karković Takalić, Palma
In Publica platea terre Fluminis sancti Viti. Središnji gradski trg u kasnosrednjovjekovnoj Rijeci usmeno, javno izlaganje Četvrta medievistička znanstvena radionica u Rijeci Rijeka, Hrvatska - 30.5.2019.
2.
Palma Karković Takalić
Sedatus Augustus. Testimonies of a 'forgotten' collegial god from the territory of civitas Maezeiorum (Dalmatia) usmeno, javno izlaganje, poster Sacrum facere, VI Seminario di Archeologia del Sacro Trst, Italija - 25.5.2019.
3.
Predoević Zadković, Petra ; Karković Takalić, Palma
Von Penkov plan Rijeke, urbanistička slika grada i luke 1766. godine usmeno, javno izlaganje Istraživački potencijal arhivskoga gradiva o Rijeci 18. stoljeća Rijeka, Hrvatska - 22.3.2019.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=1019613
4.
Karković Takalić, Palma
Nove spoznaje i razmatranja o ‘materijalnosti’ kipa Izide iz Enone, usmeno, javno izlaganje 16. znanstveni simpozij Dani Cvita Fiskovića Rab, Hrvatska - 27.9.2018.
5.
Petra Predoević Zadković, Palma Karković Takalić
Urbanism of Late Medieval Rijeka: Archaeological and Historical Sources. Urbanizem poznosrednjeveške Reke: arheološki in zgodovinski viri usmeno, javno izlaganje 5. međunarodni arheološki simpozij „Arheološki pogledi na srednjeveško urbanost (Archaeological Perspectives on Medieval Urbanity)“ Ljubljana, Slovenija - 17.11.2017. http://srebak.ffri.hr/wp-content/uploads/Simpozij-Srednjeve%C5%A1ka-urbanost_program.pdf
6.
Palma Karković Takalić
Some questions about mithraic sanctuaries usmeno, javno izlaganje Međunarodni znanstveni skup: Sacralization of Landscape and Sacred Places – Sakralizacija prostora i sveta mjesta Zagreb - 2.6.2016. http://srebak.ffri.hr/wp-content/uploads/2016/05/Knjiga-sazetaka-Book-of-Abstract.pdf
7.
Karković Takalić, Palma; Preodević Zadković, Petra
Prilog za sintezu povijesti Tarsatike usmeno, javno izlaganje Antiquitatis sollemnia- Antidoron Mate Suić, Radovi znanstvenog skupa pod pokroviteljstvom HAZU Zagreb i Zadar, Hrvatska - 3.11.2015.
8.
Palma Karković Takalić
Some Considerations on the Iconographic Characteristics of the Isiac Monuments from Salona usmeno, javno izlaganje IDSCA, International Doctoral Student Conference on Archaeology Zagreb - 15.4.2015. http://idsca.ffzg.hr/
9.
Marina Vicelja Matijašić, Palma Karković Takalić
Nuove conoscenze dalle recenti ricerche archeologiche a Fiume javno izlaganje Intorno a Fiume e l'area alto adriatica. Nuove ricerche storiche Rijeka - 19.10.2013.

Znanstveni projekti

1. 1.1.2014. -
Srednjovjekovna spomenička baština Kvarnera; suradnik; Sveučilište u Rijeci; ; http://srebak.ffri.hr/
2. -
Migracije, identiteti i kontekst srednjovjekovne umjetnosti Kvarnera; ; Sveučilište u RIjeci; ; http://srebak.ffri.hr/

Stručna djelatnost

Stručni projekti

1.
1.3.2020. - 1.3.2023.
„Povijest, Povijest umjetnosti, Talijanistika, Germanistika – razvoj, unapređenje i provedba stručne prakse“
Filozofski fakultet, Sveučilište u Rijeci, Europski socijalni fond (ESF), Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali 2014 – 2020   3.193.786,40 kn
nastavnik, stručni suradnik
2.
1.1.2020. - 31.12.2020.
Inter flumina Sanum et Oeneum. Arheološka baština kao povod suvremenom dijalogu
Grad Rijeka, programi javnih potreba u kulturi za 2020.   10.000,00 kn
voditeljica projekta
3.
1.1.2019. - 31.1.2020.
Vršnjačko mentoriranje "Kako čitati lokalnu kulturnu i umjetničku baštinu?"
Centar za cjeloživotno obrazovanje Odsjeka za povijest umjetnosti u Rijeci- FFRI, Primorsko-goranska županija, programi javnih potreba u kulturi za 2018.   5.000,00 kn
voditeljica projekta
4.
1.1.2019. - 31.12.2019.
Dokumentacija postojećeg stanja staroga grada Ledenica
Ministarstvo kulture RH, programi javnih potreba u kulturi za 2019.   18.000,00 kn
voditeljica
5.
1.1.2018. - 31.1.2019.
Vršnjačko mentoriranje "Kako čitati lokalnu kulturnu i umjetničku baštinu?"
Centar za cjeloživotno obrazovanje Odsjeka za povijest umjetnosti u Rijeci- FFRI, Primorsko-goranska županija, programi javnih potreba u kulturi za 2018.   5.000,00 kn
voditeljica projekta
6.
1.12.2013. - 1.12.2014.
Topografska karta antičke Tarsatike- digitalizacija i medijacija
Grad Rijeka, programi javnih potreba u kulturi za 2014.   10.000,00 kn
voditelj projekta
7.
1.11.2012. - 1.12.2013.
Projekt izrade topografske karte antičke Tarsatike
Grad Rijeka, programi javnih potreba u kulturi za 2013.  
voditelj projekta
8.
-
Digitalizacija građe i izrada 3D rekonstrukcije rimskog domusa u Užarskoj ulici 30
Grad Rijeka, programi javnih potreba u kulturi za 2017.   10.000,00 kn
voditeljica projekta
9.
-
Vršnjačko mentoriranje "Kako čitati lokalnu kulturnu i umjetničku baštinu?"
Centar za cjeloživotno obrazovanje Odsjeka za povijest umjetnosti u Rijeci- FFRI, Primorsko-goranska županija, programi javnih potreba u kulturi za 2017.   5.000,00 kn
voditeljica projekta

Stručna aktivnost

1.
9.10.2019. - 9.11.2019.
Izložba "Un secolo di ricerche archeologiche a Rijeka(Fiume)"
École française de Rome Ambasciata della Repubblica di Croazia a Roma   koautorica izložbe
2.
6.9.2019. - 9.9.2019.
Izložba "Stoljeće arheoloških istraživanja u Rijeci"
Ministarstvo kulture Crne Gore, Cetinje   koautorica izložbe
3.
18.5.2018. - 18.5.2018.
Znanstveni skup "Od Kapitolijske vučice do Habsburškog orla. Biljezi rane riječke prošlosti"
Filozofski fakultet, Pomorski i povijesni muzej hrvatskog Primorja Rijeka, SREBAK   članica organizacijskog odbora
4.
14.5.2018. - 25.5.2018.
Izložba "Od Kapitolijske vučice do Habsburškog orla. Biljezi rane riječke prošlosti"
Filozofski fakultet, Pomorski i povijesni muzej hrvatskog Primorja Rijeka, SREBAK   urednica
5.
16.2.2018. - 16.2.2018.
3. stručni skup projekta vršnjačkog mentoriranja "Kako ‘čitati’ lokalnu kulturnu i umjetničku baštinu?"
Centar za cjeloživotno obrazovanje Odsjeka za povijest umjetnosti u Rijeci, Građevinska tehnička škola Rijeka, Škola za primijenjenu umjetnost u Rijeci   članica organizacijskog odbora
6.
8.2.2018. - 8.2.2018.
Predavanje: Veze između antičke i srednjovjekovne umjetnosti. Primjeri „kontinuiteta“ i „diskontinuiteta“ s područja Istre, Primorja i Like, s posebnim osvrtom na ikonografiju
Centar za cjeloživotno obrazovanje Odsjeka za povijest umjetnosti u Rijeci, Udruga turističkih vodiča Kvarnera i Liburnia   predavač
7.
1.4.2016. - 9.4.2016.
Izložba "Stoljeće arheoloških istraživanja u Rijeci"
Projekt Srednjovjekovna spomenička baština Kvarnera, Sveučilišta u Rijeci i Katedre za umjetnost starog i srednjeg vijeka, Odsjeka za povijest umjetnosti, Filozofskog fakulteta u Rijeci.   koautorica izložbe
8.
1.6.2014. -
izlaganje na temu "Rimljani i antička Tarsatika (Mozaici, slikarska tehnika u "službi" arhitekture)"
Međužupanijski stručni skup za učitelje likovne kulture "Arhitektura, novi mediji i dizajn u nastavi likovne kulture", Agencija za odgoj i obrazovanje RH   izlagač
9.
1.4.2014. -
izlaganje na temu "Arhitektura antičke Rijeke- primjer terenske nastave za učenike srednjih škola"
Državni stručni skup nastavnika likovne umjetnosti "Arhitektura i kulturna baština u nastavi likovne umjetnosti", Agencija za odgoj i obrazovanje   izlagač
10.
-
Međunarodni projekt: TECH -TOUR Technology and Tourism: Augmented Reality for Promotion of Roman and Byzantine Itineraries
Grad Rijeka (vodeći partner)   stručni suradnik Grada Rijeke
11.
-
Ciklus predavanja pri Sveučilištu za 3. životnu dob, Sveučilišta u Rijeci "Skriveni Jadran – Arheološka antička i ranosrednjovjekovna baština Rijeke, Primorja i sjevernog Jadrana"
Sveučilište u Rijeci i Filozofski fakultet   predavač

Javno djelovanje

Javna predavanja

1. 31.1.2020. - Stari grad Ledenice
javno predavanje, Noć muzeja
Narodni muzej i galerija Novi Vinodolski
2. 5.12.2017. - Antička i srednjovjekovna baština Trsta
javno predavanje
Fotoklub Rijeka
3. 14.3.2015. - Antička i ranosrednjovjekovna baština Rijeke i Kvarnera
javno predavanje, Sveučilište za 3. životnu dob (Sveučilište u Rijeci)
Filozofski fakultet u Rijeci

Volonterstvo

1. 1.2.2009. - Vođenje i animacija po arheološkim lokalitetima grupa osoba s posebnim potrebama, Equipe Multidisciplinare Territoriale per l’handicap Bassa Friulana, Comune di Ruda (Friuli Venezia Giulia), Filozofski fakultet Trst, Odsjek za Znanosti staroga vijeka
Aquileia, Italija
2. 1.1.2008. - Vođenje i animacija po arheološkim lokalitetima grupa osoba s posebnim potrebama, Equipe Multidisciplinare Territoriale per l’handicap Bassa Friulana, Comune di Ruda (Friuli Venezia Giulia), Filozofski fakultet Trst, Odsjek za Znanosti staroga vijeka
Aquileia, Italija
3. - inicijativa građana Kvart za 5; Organizacija aktivnosti inicijative građana i mjesnoga odbora Školjić-Stari grad u Rijeci s ciljem okupljanja članova zajednice različitih uzrasta, zajedničkoga rada na poboljšanju uvjeta života u kvartu- mjesnom odboru.
Rijeka, mjesni odbor Školjić-Stari grad

Političko djelovanje

1. - - inicijativa građana Kvart za 5

Administrativna djelatnost

Rukovođenje na sveučilištu

1. 1.1.2014. - - voditelj centra
Centar za cjeloživotno obrazovanje Odsjeka za povijest umjetnosti
2. 1.1.2012. - 1.1.2013. - ECTS koordinator, Erasmus koordinator
Odsjek za povijest umjetnosti, Filozofski fakultet, Sveučilište u Rijeci
3. - - Koordinator za znanost
Odsjek za povijest umjetnosti, Filozofski fakultet, Sveučilište u Rijeci
4. - - Mozvag koordinator
Odsjek za povijest umjetnosti, FIlozofski fakultet, Sveučilište u RIjeci