PORTFELJ / dr. sc. Andrea Roknić Bežanić docent

Portfelj

dr. sc.

Andrea Roknić Bežanić

docent

Filozofski fakultet

Odsjek za povijest

Kontakt

T 265-730

UNIRI e-mail

e-mail 1

PROSTORIJA 448/IV

Vidljivost

Obrazovanje

27.01.2012. -

doktor znanosti

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

2002. - 2007.

magistar znanosti

poslijediplomski studij znanstveni hrvatske povijesti

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

1996. - 2002.

profesor hrvatskoga jezika i književnosti i povijesti

Filozofski fakultet Sveučilišta u Puli

Članstva

član Matice hrvatske

član Hrvatskog nacionalnog odbora za povijesne znanosti (HNOPZ)

član Povijesnog društva Rijeka

Nastavna djelatnost

Kolegiji

2023. -

Povijest

Sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski Učiteljski studij

Učiteljski fakultet u Rijeci

Nositelj - vanjski suradnik

2022. -

Stručna praksa

Diplomski studij Povijesti i interpretacije baštine

Filozofski fakultet u Rijeci

Nositelj

2020. -

Lokalna i zavičajna povijest u suvremenoj nastavi

Diplomski studij Povijesti i interpretacije baštine

Filozofski fakultet u Rijeci

Nositelj

2020. -

Interpretacije povijesno-kulturne baštine – studije slučaja

Diplomski studij Povijesti i interpretacije baštine

Filozofski fakultet u Rijeci

Nositelj

Rijeka i Kvarnersko primorje u 19. i 20. st.

preddiplomski studij povijesti

FFRI

Povijest Rijeke od početka 19. st. do 1918. godine

preddiplomski studij povijesti

FFRI

Suvremena povijest Europe

preddiplomski studij povijesti

FFRI

Hrvatska 1918.-1990.

prediplomski studij povijesti

FFRI

Hrvatska od Napoleona do 1918. godine

preddiplomski studij povijesti

FFRI

Politički i pravni aspekti moderne povijesti Zapadne Hrvatske u 20. st

preddiplomski studij povijesti

FFRI

Mentor u završnim radovima

27.09.2018. -

O etničkoj slici Rijeke u 19. st., diplomski rad

Albert Merdžo

27.09.2018. -

Razvoj riječkog školstva u 20. st. (prilike za hrvatsko školstvo), diplomski rad

Emanuela Berić

25.09.2018. -

Domovinski rat na Slunjsko-plitvičkom području, završni rad

Jelena Sertić

17.09.2018. -

Istarsko međuraće na temelju tjednika Istarska riječ, završni rad

Ivana Žagar

21.09.2017. -

Uloga riječke književne scene u Hrvatskom proljeću 1971. godine, završni rad

Iva Tomljanović

19.09.2017. -

Društveno-političke i gospodarske prilike otoka Krka početkom 20. st temeljene na listu Pučki prijatelj, završni rad

Ivana Turčić

11.09.2017. -

Šušak u prvim godinama Prvog svjetskog rata, diplomski rad

Domagoj Krpan

26.09.2016. -

Uloga Prvog svjetskog rata u redefiniranju rodnih obrazaca, završni rad

Josipa Varga

19.09.2016. -

Banska Hrvatska 1871. godine u listu Hervatska, završni rad

Nikola Liović

19.09.2016. -

List Naša sloga o pitanju školstva u Istri u razdoblju 1870.-1874. i 1900.-1904., završni rad

Lara Dobrić

25.09.2014. -

Potres u Vinodolu 1916. godine, diplomski rad

Stjepan Špalj

22.09.2014. -

Riječki provizorij u zrcalu lista "Primorac" (1873-1878), završni rad

Antonio Škarić

18.09.2013. -

Propast Prve Jugoslavije: uzroci travanjskog sloma, završni rad

Eugen Franolić

18.09.2013. -

Danuncijada, završni rad

Ivana Ćurić

24.09.2012. -

Jugoslavenski mit Ivana Meštrovića, završni rad

Ivana Škvorc

24.09.2012. -

Masonerija u Prvoj Jugoslaviji: porijeklo, karakter i utjecaj, završni rad

Marin Juričević

24.09.2012. -

Kinematografija u Hrvatskoj 1945.-1955., završni rad

Jelena Bellolan

19.09.2012. -

Frano Supilo i srpska politika u Hrvatskoj, završni rad

Ana Beljo

30.09.2011. -

Rijeka i Sušak u NOB-u 1941./1942., završni rad

Stefan Gostić

29.09.2011. -

Ante Pavelić- od osnutka NDH-a do njenog pada, završni rad

Dominik Mihaljević

26.09.2011. -

Kraj Danunzieve vladavine i uspostava riječke države, završni rad

Drago Frlan

26.09.2011. -

Politički rad i djelo Stjepana Radića od 1918. do 1925.godine, završni rad

Natali Dujmović

12.10.2009. -

Pazinske odluke 1943. godine, završni rad

Milan Martuslović

09.03.2009. -

Trst (ni)je naš, završni rad

Bojan Horvat

20.10.2008. -

Bleiburg, završni rad

Romina Raspor

20.10.2008. -

Komunistička partija Hrvatske 1937.-1941. godine, završni rad

Kristina Pandža

20.10.2008. -

Djelovanje Josipa Broza Tita do 1941. godine, završni rad

Lorena Legović

20.10.2008. -

Ustaški pokret, završni rad

Marija Cindrić

Cjeloživotno obrazovanje

2023. -

Riječke studentske godine 1968. – 1971.

Sveučilište za 3. dob

Sveučilište u Rijeci

Predavač

Osobni razvoj

10.12.2019.

Radionica Doktorske škole UNIRI "Novi izazovi mentoriranja doktorskih studenata"

Znanstvena djelatnost

Znanstveni radovi

2023.

Uloga Vatroslava Cihlara u štrajku učenika bakarske Nautičke škole 1912. godine

Andrea Roknić Bežanić, Matea Plišić

Senjski zbornik - - 33

https://hrcak.srce.hr/clanak/450679

A2

2022.

Izgradnja Ubožnice braće Branchetta kroz donacije i financijske troškove

Andrea Roknić Bežanić i Bruno Raguž

Problemi sjevernog Jadrana - 20 59-77

A2

2021.

Studentski događaji 1971. godine u gradu Rijeci

Andrea Roknić Bežanić

Historijski zbornik - LXXIV 357-388

A1

2020.

PRIKAZI GRADSKE VLASTELE U ROMANU POSLJEDNJI STIPANČIĆI VJENCESLAVA NOVAKA I NJIHOVA POVIJESNA UTEMELJENOST

doc.dr.sc. Andrea Roknić Bežanić; Bruno Raguž

Senjski zbornik : prilozi za geografiju, etnologiju, gospodarstvo, povijest i kulturu - 47. 125-138

https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=357228

A2

2017.

Rijeka und Liburnien während der österreichischen Herrschaft

Roknić Bežanić, Andrea ; Leideck, Markus

Kroatiens Küste im Lichte der Habsburgermonarchie - 55-78

A1

2016.

Interview with Jelena Batinić

Roknić Bežanić, Andrea

Časopis za povijest Zapadne Hrvatske - 11-20

A2

2016.

Liburnijska Istra i Kvarnersko primorje u vrijeme djelovanja Viktora Cara Emina

Roknić Bežanić, Andrea

Zbornik radova Viktor Car Emin 1870.-1963. povodom 145. obljetnice rođenja - 227-234

A2

2015.

Marko MEDVED, Riječka crkva u razdoblju fašizma. Nastanak biskupije i prvi talijanski upravitelji, Zagreb: Kršćanska sadašnjost - Riječka nadbiskupija - Državni arhiv u Pazinu, 2015., 751. str.

Roknić Bežanić, Andrea

Časopis za povijest Zapadne Hrvatske - 162-168

A2

2015.

Političke i društvene prilike u Rijeci neposredno po završetku Drugoga svjetskoga rata

Andrea Roknić Bežanić

Rijeka - 25.-35.

A2

2013.

Darko DUKOVSKI, Ozrcaljena povijest: Uvod u suvremenu povijest Europe i Europljana, Leykam, Filozofski fakultet u Rijeci, Zagreb, 2012., 713 str.

Roknić Bežanić, Andrea

Croatica Christiana periodica - 209-212

A1 Q4

2013.

Petnaest godina Odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta u Rijeci (1998.-2013.). Rekapitulacija djelovanja

Roknić Bežanić, Andrea; Kosanović. Ozren

Rijeka - 163-168

A2

2013.

Uloga i djelovanje katoličke zajednice mladih Synaxis u riječkome Hrvatskom proljeću

Andrea Roknić Bežanić

Croatica Christiana periodica - 155-170.

Q4 A1

2013.

Prilog povijesti Hrvatske čitaonice u Lanišću

Andrea Roknić

Bertošin zbornik: zbornik u čast Miroslava Bertoše - 85-94.

A2

2012.

Uspostava i organizacija civilnih i vojnih vlasti u poslijeratnoj Rijeci( The establishment and organization of civil and military government in postwar Rijeka )

Roknić Bežanić, Andrea

Časopis za povijest Zapadne Hrvatske (1846-3223) VI. i VII./6. i 7. (2012) - 163.-177.

A2

2009.

Izložba Dan sjećanja na Holokaust, Rijeka, 2009.

Roknić , Andrea

Rijeka - 127-128

A2

2007.

Gospodarska situacija u Općini Rijeka 1970.-1972. godine

Roknić, Andrea

Rijeka - 25-39

A2

2007.

Vrela i literatura - Bleiburg i "Križni put"

Roknić , Andrea

Bleiburg i Križni put 1945. : zbornik radova sa znanstvenoga skupa - 85.-87.

A2

2006.

Godina 1871. u 135. obljetnici

Roknić , Andrea

Zbornik Kastavštine - 99-105

A2

2006.

O arheografskim prilozima akademika Petra Strčića

Roknić , Andrea

Rijeka - 339-346

A2

2006.

Židovska zajednica (od vremena nastanka do 1945. godine) // L educazione spezzata. Scuole ebraiche a Trieste e Fiume durante le leggi razziali (1938-1943)

Roknić, Andrea; Strčić, Petar

Catalan, Tullia (ur.), L educazione spezzata. Scuole ebraiche a Trieste e Fiume durante le leggi razziali (1938-1943) - 195-199.

A1

Znanstvene knjige

2021.

Riječke studentske godine 1968.-1971.

Autor

Andrea Roknić Bežanić

Znanstvena knjiga

Filozofski fakultet u Rijeci Rijeka

Pozvana predavanja

17.05.2019.

Pozvano predavanje "Pregled povijesnih i umjetničkih znamenitosti Trsata" na skupu Značenje u jeziku od individualnoga do kolektivnog

Andrea Roknić Bežanić, Bruno Raguž

Rijeka

02.12.2016.

Pozvano predavanje "Studentska gibanja u Rijeci 1971. godine" na znanstvenom skupu povodom obilježavanja 45. obljetnice sloma nacionalnog kulturno-političkog pokreta Hrvatsko proljeće

Andrea Roknić Bežanić

Split

01.05.2011.

Znanstveni i stručni skup u organizaciji Narodne knjižnice i čitaonice Kraljevica, udruga u kulturi "Stol", tema izlaganja "Političke, društvene i gospodarske prilike u Kraljevici tijekom druge polovice 19. st."

Andrea Roknić Bežanić

Kraljevica

01.03.2011.

Predavanje na stručnom skupu nastavnika povijesti, tema izlaganja "Katolička zajednica mladih Synaxis u riječkome Hrvatskom proljeću"

Andrea Roknić Bežanić

Rijeka

Kongresna priopćenja

2024.

Istria under Habsburg Rule: Wars, Migrations and Multilingualism

Roknić Bežanić, A. i Ćutić Gorup, M.

Izlaganje na skupu

Austrian Studies Association Conference. West Chester

28.09.2023.

Koksara Bakar: Krize i (neuspješna) rješenja

Andrea Roknić Bežanić i Bruno Raguž

predavanje na skupu

Šesti međunarodni znanstveni skup Socijalizam na klupi: Krize i reforme Pula

2023.

Utjecaj izgradnje željeznice na krajolik između Rijeke i Karlovca

Roknić Bežanić, A. i Raguž, B.

Izlaganje na skupu

Riječki identitet: gospodarski, povijesni, jezični i kulturni odjeci povodom 150. obljetnice izgradnje željezničkih pruga Rijeka-Karlovac i Rijeka-Pivka Rijeka

2022.

Rijeka i Trdina

Roknić Bežanić, A.

Izlaganje na skupu

Međunarodni znanstveni skup Janez Trdina (1830. – 1905.), slovenski profesor varaždinske i riječke gimnazije Rijeka

2022.

Državno-pravni položaj grada Rijeke od 1848. do 1947.

Roknić Bežanić, A.

Izlaganje na skupu

Život i djelo Službenice Božje Majke Marije Krucifikse Kozulić (1852.-1922.) Rjeka

2021.

Djelatnost ogranka Matice hrvatske u Rijeci za vrijeme Hrvatskog proljeća 1971.

Andrea Roknić Bežanić

Izlaganje na skupu

6. kongres hrvatskih povjesničara Rjeka

08.11.2019.

"Počeci Ubožnice braće Branchetta kroz fondove Državnog arhiva u Rijeci"

Andrea Roknić Bežanić, Bruno Raguž

19. znanstveni skup "Rijeka i Riječani u medicinskoj povjesnici" Rijeka

12.07.2019.

"Riječke studentske godine 1968. - 1971."

Andrea Roknić Bežanić, Bruno Raguž

Cities and Regions in Flux after Border Change Rijeka

27.04.2019.

"Prikaz propadanja gradske vlastele u djelu Posljednji Stipančići i njihova povijesna utemeljenost"

Andrea Roknić Bežanić, Bruno Raguž

2. senjski interdisciplinarni simpozij Senj

27.11.2017.

"Razvoj gospodarstva u poslijeratnoj Rijeci (1945.-1947.) "

Andrea Roknić Bežanić

Znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem u povodu 70 godina od važnih događaja hrvatske povijesti: potpisivanja Pariškoga mirovnog ugovora i donošenja Ustava NRH 1947. godine Rijeka

15.03.2017.

„Historical and legal analysis of Provisions on Human Rights Protection in Custructing Yugoslav-Italian Relations 1947. – 1975.“

Andrea Roknić Bežanić, Budislav Vukas ml.

Međunarodni znanstveni skup: „Human Rights yesturday and today – origin and importance of Human Rights and their protection in Legal Theory and Practice, Faculty of Law Matej Bel University in Banska Bystrica Banska Bystrica, Slovačka

01.12.2016.

"Studentska gibanja u Rijeci 1971. godine"

Andrea Roknić Bežanić

Znanstveni skup povodom obilježavanja 45. obljetnice sloma nacionalnog kulturno-političkog pokreta Hrvatsko proljeće Split

05.10.2016.

„Poslijeratni položaj istarskog svećenstva – saveznici ili mučenici"

Andrea Roknić Bežanić, Budislav Vukas ml.

Peti kongres hrvatskih povjesničara Zadar

23.10.2015.

“Istra i Kvarnersko primorje u vrijeme djelovanja Viktora Cara Emina”

Andrea Roknić Bežanić

Znanstveni skup “Viktor Car Emin (1870.-1963.)” Mošćenička Draga

28.06.2014.

"Općina Sušak u godinama „Velikoga rata““

Andrea Roknić Bežanić

Znanstveni skup Stogodišnjica Prvog svjetskog rata Omišalj

01.11.2013.

“Gospodarske odrednice poslijeratnog razvoja Rijeke”

Andrea Roknić Bežanić

Međunarodni znanstveni skup Istarsko gospodarstvo jučer i sutra Pazin-Pula

08.10.2013.

„Italian-Yugoslaw (Croatian, Slovenian) Relations – from the historical Diferences and Conflicts toward a Stability and Cooperation: Political and Legal aspects“

Andrea Roknić Bežanić, Budislav Vukas ml.

Intrenational Symposium on Comparative Sciences Sofia, Bugarska

01.10.2012.

"Rijeka od oslobođenja 1945. do Pariškog mirovnog ugovora 1947. godine"

Andrea Roknić Bežanić

Četvrti kongres hrvatskih povjesničara pod nazivom "Sloboda" Zagreb

08.10.2011.

"Uspostava i organizacija civilnih i vojnih vlasti u poslijeratnoj Rijeci"

Andrea Roknić Bežanić

Međunarodni znanstveni skup na odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta u Rijeci, Povijesni panoptikum Sjevernog Jadrana Rijeka

04.06.2009.

"Pristup dr. sc. Toneta Ferenca prema dodirima i suradnji slovenskoga i hrvatskoga NOP-a u Istri"

Andrea Roknić

Međunarodni znanstveni skup "Perspektive slovensko-hrvaške obmejnosti" Koper, Slovenija

01.10.2008.

"Katolička zajednica mladih "Synaxis" u riječkome Hrvatskom proljeću"

Andrea Roknić

Treći kongres hrvatskih povjesničara pod nazivom "Religija u društvenom i kulturnom kontekstu hrvatske povijesti" Split-Supetar

2008.

"Hrvatska politika o Istri u hrvatskoj historiografiji od 1945. do 2008."

Andrea Roknić

Znanstveni skup "Istra u 20. st." Umag

Znanstveni skupovi

2.6.2016.

Znanstveni skup u čast akademika Petra Strčića u povodu 80. obljetnice života i 55. obljetnice djelovanja

Rijeka Član Organizacijskog odbora

23.1.2015.

Znanstveni skup „Ivan Mažuranić – život i djelo“

Novi Vinodolski Član Organizacijskog odbora

Uredništva časopisa

2016. -

glavna urednica Časopisa za povijest Zapadne Hrvatske

2005. - 2007.

tajnica Uredničkog odbora Zbornika Kastavštine

Recenzije

2018.

Recenzent na radovima objavljenim u Histria, godišnjak istarskog povijesnog društva

2018.

Recenzent na radovima objavljenim u Riječkom teološkom časopisu

2017.

Recenzent na radovima objavljenim u Zbornik Kastavštine, knj. XXI

2017.

Recenzent knjige autora Petra Strčića i Maje Polić, Dnevnički zapisi dr. Ante Mandića

2016.

Recenzent zbornika radova sa znanstvenog skupa s međunarodnim sudjelovanjem povodom 50. obljetnice smrti - Krčki biskup mons. dr. Josip Srebrnić

2015.

Recenzent knjige autora Petra Strčića i Maje Polić, Kalendar Istran 1869. 1870. godine

2013.

Recenzent na radovima objavljenim u Zborniku s međunarodnoga znanstvenog skupa Istarsko gospodarstvo jučer i sutra

Umjetnička djelatnost

Recenzije umjetničke djelatnosti

2018,

Recenzent za interni natječaj Sveučilišta Josip Juraj Strossmayer u Osijeku

Stručna djelatnost

Stručna aktivnost

1.7.2016.

Sudjelovanje na skupu History Rijeka Seminars, CAS UNIRI

FFRI

2011.

Predavanje na stručnom skupu nastavnika povijesti "Katolička zajednica mladih Synaxis u riječkom Hrvatskom proljeću"

Agencija za odgoj i obrazovanje

Javno djelovanje

Javna predavanja

28.09.2019.

„Razotkrivanje tragova fašizma“

uz otvaranje izložbe „Tkanine otpora"i "Posljednji svjedoci"

Galerija Principij, Rijeka

20.04.2018.

Otvaranje čitaonica u Istri i sjevernom Primorju krajem 19. i početkom 20. st.

110. obljetnica svečanog otvaranja Pučke čitaonice Drenova

Zavičajni muzej Drenova

Popularizacija znanosti

13.12.2019.

Autorica izložbe "Riječke studentske godine 1968.-1971."

Izložba

Rijeka

27.03.2018.

Suradnik na izložbi Muzeja Grada Rijeke "Sušak - Rijeka 1948. Borederline"

Izložba

Rijeka

17.12.2017.

Promocija knjige "Temelji moderne Hrvatske. Hrvatske zemlje u "dugom" 19. st.", Matica hrvatska

Promocija knjige

Rijeka

14.11.2017.

Promocija knjige Petra Strčića i Maje Polić „Dnevnički zapisi dr. Ante Mandića"

Promocija knjige

Opatija

12.05.2017.

Promocija knjige akademika Petra Strčića i dr. sc. Maje Polić "Biobibliografija prof. dr. sc. Bosiljke Janjatović"

Promocija knjige

Rijeka

26.06.2016.

Promocija knjige Francesce Rolandi "Con ventiquattromila baci - L’influenza della cultura di massa italiana in Jugoslavia (1955-1965)"

Promocija knjige

Rijeka

Intervjui

11.12.2019.

Riječki studentski pokreti

Radio Sova

Rijeka

Novinski članci

2008.

O Synaxisu, katoličkoj zajednici mladih ugašenoj u Hrvatskom proljeću

Novi list

Rijeka

2008.

O svećenicima koji su dali prilog borbi protiv fašizma

Novi list

Rijeka

Administrativna djelatnost

Rukovođenje na sveučilištu

2021. -

Zamjenica pročelnika

Filozofski fakultet u Rijeci, Odsjek za povijest

2016.

Kooridnatorica za znanost Odsjeka za povijest

Filozofski fakultet u Rijeci

2005.-2009.

ECTS koordinatorica Odsjeka za povijest

Filozofski fakultet u Rijeci

Povjerenstva na sveučilištu

2018.

Predsjednica Stručnog povjerenstva za izbor u znanstveno zvanje

Filozofski fakultet u Rijeci

2017.

Predsjednica Stručnog povjerenstva za izbor u suradničko zvanje

Filozofski fakultet u Rijeci

2005.-2009.

Predstavnica viših asistenata, asistenata i znanstvenih novaka u Fakultetskom vijeću

Filozofski fakultet u Rijeci

Povjerenstva izvan sveučilišta

2005. -

član Povjerenstva za stručnu prosudbu i završnu izradu HNOS-a (Hrvatskog nacionalnog obrazovnog standarda) za povijest u osnovnoj školi

Projekti

Znanstveni projekti

2024. - 2025.

Uz cestu i uz prugu – Stanovništvo i okoliš Skrada u 19. stoljeću

suradnica

Sveučilište u Rijeci

2007. - 2012.

"Istra i Rijeka: prijelazno razdoblje sjedinjenja s Hrvatskom (1943.-1954.)"

suradnik-znanstveni novak

odobren od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa pod brojem 009-1012647-0643 (R Hrvatska, Filozofski fakultet u Rijeci, voditelj: dr. sc. Darko Dukovski, red. prof.)

2004. - 2006.

"Istra i Rijeka u "Hrvatskom proljeću" 1971.-1972."

suradnik-znanstveni novak

odobren od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa pod brojem 0009031 (R Hrvatska, Filozofski fakultet u Rijeci, voditelj: dr. sc. Darko Dukovski, red. prof.)

Stručni projekti

2019.-2020.

Krajobrazi sjećanja

Grad Rijeka

suradnica na projektu

2019.-2020.

Riječke studentske godine (1968.-1971.)

Sveučilište u Rijeci

voditeljica projekta