dr. sc. Andrea Roknić Bežanić docent

Filozofski fakultet Odsjek za povijest

prostorija : 448/IV
e-pošta : aroknic@ffri.hr
telefon : 265-730

CROSBI - Hrvatska znanstvena bibliografija
Google scholar

Obrazovanje

27.1.2012. - doktor znanosti Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
1.1.2002. - 1.1.2007. magistar znanosti poslijediplomski studij znanstveni hrvatske povijesti Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
1.1.1996. - 1.1.2002. profesor hrvatskoga jezika i književnosti i povijesti Filozofski fakultet Sveučilišta u Puli

Članstva

- član Matice hrvatske
- član Hrvatskog nacionalnog odbora za povijesne znanosti (HNOPZ)
- član Povijesnog društva Rijeka

Nastavna djelatnost

Kolegiji

- Politički i pravni aspekti moderne povijesti Zapadne Hrvatske u 20. st
preddiplomski studij povijesti
FFRI

Norma sati: 30
- Hrvatska od Napoleona do 1918. godine
preddiplomski studij povijesti
FFRI

Norma sati: 45
- Hrvatska 1918.-1990.
prediplomski studij povijesti
FFRI

Norma sati: 45
- Suvremena povijest Europe
preddiplomski studij povijesti
FFRI

Norma sati: 15
- Povijest Rijeke od početka 19. st. do 1918. godine
preddiplomski studij povijesti
FFRI

Norma sati: 30
- Rijeka i Kvarnersko primorje u 19. i 20. st.
preddiplomski studij povijesti
FFRI

Norma sati: 30

Mentor u završnim radovima

27.9.2018. - Razvoj riječkog školstva u 20. st. (prilike za hrvatsko školstvo), diplomski rad
Emanuela Berić


27.9.2018. - O etničkoj slici Rijeke u 19. st., diplomski rad
Albert Merdžo


25.9.2018. - Domovinski rat na Slunjsko-plitvičkom području, završni rad
Jelena Sertić


17.9.2018. - Istarsko međuraće na temelju tjednika Istarska riječ, završni rad
Ivana Žagar


21.9.2017. - Uloga riječke književne scene u Hrvatskom proljeću 1971. godine, završni rad
Iva Tomljanović


19.9.2017. - Društveno-političke i gospodarske prilike otoka Krka početkom 20. st temeljene na listu Pučki prijatelj, završni rad
Ivana Turčić


11.9.2017. - Šušak u prvim godinama Prvog svjetskog rata, diplomski rad
Domagoj Krpan


26.9.2016. - Uloga Prvog svjetskog rata u redefiniranju rodnih obrazaca, završni rad
Josipa Varga


19.9.2016. - List Naša sloga o pitanju školstva u Istri u razdoblju 1870.-1874. i 1900.-1904., završni rad
Lara Dobrić


19.9.2016. - Banska Hrvatska 1871. godine u listu Hervatska, završni rad
Nikola Liović


25.9.2014. - Potres u Vinodolu 1916. godine, diplomski rad
Stjepan Špalj


22.9.2014. - Riječki provizorij u zrcalu lista "Primorac" (1873-1878), završni rad
Antonio Škarić


18.9.2013. - Danuncijada, završni rad
Ivana Ćurić


18.9.2013. - Propast Prve Jugoslavije: uzroci travanjskog sloma, završni rad
Eugen Franolić


24.9.2012. - Kinematografija u Hrvatskoj 1945.-1955., završni rad
Jelena Bellolan


24.9.2012. - Masonerija u Prvoj Jugoslaviji: porijeklo, karakter i utjecaj, završni rad
Marin Juričević


24.9.2012. - Jugoslavenski mit Ivana Meštrovića, završni rad
Ivana Škvorc


19.9.2012. - Frano Supilo i srpska politika u Hrvatskoj, završni rad
Ana Beljo


30.9.2011. - Rijeka i Sušak u NOB-u 1941./1942., završni rad
Stefan Gostić


29.9.2011. - Ante Pavelić- od osnutka NDH-a do njenog pada, završni rad
Dominik Mihaljević


26.9.2011. - Politički rad i djelo Stjepana Radića od 1918. do 1925.godine, završni rad
Natali Dujmović


26.9.2011. - Kraj Danunzieve vladavine i uspostava riječke države, završni rad
Drago Frlan


12.10.2009. - Pazinske odluke 1943. godine, završni rad
Milan Martuslović


9.3.2009. - Trst (ni)je naš, završni rad
Bojan Horvat


20.10.2008. - Ustaški pokret, završni rad
Marija Cindrić


20.10.2008. - Djelovanje Josipa Broza Tita do 1941. godine, završni rad
Lorena Legović


20.10.2008. - Komunistička partija Hrvatske 1937.-1941. godine, završni rad
Kristina Pandža


20.10.2008. - Bleiburg, završni rad
Romina Raspor


Osobni razvoj

- Radionica Doktorske škole UNIRI "Novi izazovi mentoriranja doktorskih studenata"


Norma sati:

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Roknić Bežanić, Andrea ; Leideck, Markus
Rijeka und Liburnien während der österreichischen Herrschaft
Kroatiens Küste im Lichte der Habsburgermonarchie 55-78

A1

2. Roknić Bežanić, Andrea
Liburnijska Istra i Kvarnersko primorje u vrijeme djelovanja Viktora Cara Emina
Zbornik radova Viktor Car Emin 1870.-1963. povodom 145. obljetnice rođenja 227-234

A2

3. Roknić Bežanić, Andrea
Interview with Jelena Batinić
Časopis za povijest Zapadne Hrvatske 11-20

A2

4. Andrea Roknić Bežanić
Političke i društvene prilike u Rijeci neposredno po završetku Drugoga svjetskoga rata
Rijeka 25.-35.

A2

5. Roknić Bežanić, Andrea
Marko MEDVED, Riječka crkva u razdoblju fašizma. Nastanak biskupije i prvi talijanski upravitelji, Zagreb: Kršćanska sadašnjost - Riječka nadbiskupija - Državni arhiv u Pazinu, 2015., 751. str.
Časopis za povijest Zapadne Hrvatske 162-168

A2

6. Andrea Roknić
Prilog povijesti Hrvatske čitaonice u Lanišću
Bertošin zbornik: zbornik u čast Miroslava Bertoše 85-94.

A2

7. Andrea Roknić Bežanić
Uloga i djelovanje katoličke zajednice mladih Synaxis u riječkome Hrvatskom proljeću
Croatica Christiana periodica 155-170.

Q4
A1

8. Roknić Bežanić, Andrea; Kosanović. Ozren
Petnaest godina Odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta u Rijeci (1998.-2013.). Rekapitulacija djelovanja
Rijeka 163-168

A2

9. Roknić Bežanić, Andrea
Darko DUKOVSKI, Ozrcaljena povijest: Uvod u suvremenu povijest Europe i Europljana, Leykam, Filozofski fakultet u Rijeci, Zagreb, 2012., 713 str.
Croatica Christiana periodica 209-212

A1
Q4

10. Roknić Bežanić, Andrea
Uspostava i organizacija civilnih i vojnih vlasti u poslijeratnoj Rijeci( The establishment and organization of civil and military government in postwar Rijeka )
Časopis za povijest Zapadne Hrvatske (1846-3223) VI. i VII./6. i 7. (2012) 163.-177.

A2

11. Roknić , Andrea
Izložba Dan sjećanja na Holokaust, Rijeka, 2009.
Rijeka 127-128

A2

12. Roknić , Andrea
Vrela i literatura - Bleiburg i "Križni put"
Bleiburg i Križni put 1945. : zbornik radova sa znanstvenoga skupa 85.-87.

A2

13. Roknić, Andrea
Gospodarska situacija u Općini Rijeka 1970.-1972. godine
Rijeka 25-39

A2

14. Roknić, Andrea; Strčić, Petar
Židovska zajednica (od vremena nastanka do 1945. godine) // L educazione spezzata. Scuole ebraiche a Trieste e Fiume durante le leggi razziali (1938-1943)
Catalan, Tullia (ur.), L educazione spezzata. Scuole ebraiche a Trieste e Fiume durante le leggi razziali (1938-1943) 195-199.

A1

15. Roknić , Andrea
O arheografskim prilozima akademika Petra Strčića
Rijeka 339-346

A2

16. Roknić , Andrea
Godina 1871. u 135. obljetnici
Zbornik Kastavštine 99-105

A2

17.


18.


Pozvana predavanja

1. Andrea Roknić Bežanić, Bruno Raguž
Pozvano predavanje "Pregled povijesnih i umjetničkih znamenitosti Trsata" na skupu Značenje u jeziku od individualnoga do kolektivnog
Rijeka - 17.5.2019.
2. Andrea Roknić Bežanić
Pozvano predavanje "Studentska gibanja u Rijeci 1971. godine" na znanstvenom skupu povodom obilježavanja 45. obljetnice sloma nacionalnog kulturno-političkog pokreta Hrvatsko proljeće
Split - 2.12.2016.
3. Andrea Roknić Bežanić
Znanstveni i stručni skup u organizaciji Narodne knjižnice i čitaonice Kraljevica, udruga u kulturi "Stol", tema izlaganja "Političke, društvene i gospodarske prilike u Kraljevici tijekom druge polovice 19. st."
Kraljevica - 1.5.2011.
4. Andrea Roknić Bežanić
Predavanje na stručnom skupu nastavnika povijesti, tema izlaganja "Katolička zajednica mladih Synaxis u riječkome Hrvatskom proljeću"
Rijeka - 1.3.2011.

Kongresna priopćenja

1.
Andrea Roknić Bežanić, Bruno Raguž
"Počeci Ubožnice braće Branchetta kroz fondove Državnog arhiva u Rijeci" 19. znanstveni skup "Rijeka i Riječani u medicinskoj povjesnici" Rijeka - 8.11.2019.
2.
Andrea Roknić Bežanić, Bruno Raguž
"Riječke studentske godine 1968. - 1971." Cities and Regions in Flux after Border Change Rijeka - 12.7.2019.
3.
Andrea Roknić Bežanić, Bruno Raguž
"Prikaz propadanja gradske vlastele u djelu Posljednji Stipančići i njihova povijesna utemeljenost" 2. senjski interdisciplinarni simpozij Senj - 27.4.2019.
4.
Andrea Roknić Bežanić
"Razvoj gospodarstva u poslijeratnoj Rijeci (1945.-1947.) " Znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem u povodu 70 godina od važnih događaja hrvatske povijesti: potpisivanja Pariškoga mirovnog ugovora i donošenja Ustava NRH 1947. godine Rijeka - 27.11.2017.
5.
Andrea Roknić Bežanić, Budislav Vukas ml.
„Historical and legal analysis of Provisions on Human Rights Protection in Custructing Yugoslav-Italian Relations 1947. – 1975.“ Međunarodni znanstveni skup: „Human Rights yesturday and today – origin and importance of Human Rights and their protection in Legal Theory and Practice, Faculty of Law Matej Bel University in Banska Bystrica Banska Bystrica, Slovačka - 15.3.2017.
6.
Andrea Roknić Bežanić
"Studentska gibanja u Rijeci 1971. godine" Znanstveni skup povodom obilježavanja 45. obljetnice sloma nacionalnog kulturno-političkog pokreta Hrvatsko proljeće Split - 1.12.2016.
7.
Andrea Roknić Bežanić, Budislav Vukas ml.
„Poslijeratni položaj istarskog svećenstva – saveznici ili mučenici" Peti kongres hrvatskih povjesničara Zadar - 5.10.2016.
8.
Andrea Roknić Bežanić
“Istra i Kvarnersko primorje u vrijeme djelovanja Viktora Cara Emina” Znanstveni skup “Viktor Car Emin (1870.-1963.)” Mošćenička Draga - 23.10.2015.
9.
Andrea Roknić Bežanić
"Općina Sušak u godinama „Velikoga rata““ Znanstveni skup Stogodišnjica Prvog svjetskog rata Omišalj - 28.6.2014.
10.
Andrea Roknić Bežanić
“Gospodarske odrednice poslijeratnog razvoja Rijeke” Međunarodni znanstveni skup Istarsko gospodarstvo jučer i sutra Pazin-Pula - 1.11.2013.
11.
Andrea Roknić Bežanić, Budislav Vukas ml.
„Italian-Yugoslaw (Croatian, Slovenian) Relations – from the historical Diferences and Conflicts toward a Stability and Cooperation: Political and Legal aspects“ Intrenational Symposium on Comparative Sciences Sofia, Bugarska - 8.10.2013.
12.
Andrea Roknić Bežanić
"Rijeka od oslobođenja 1945. do Pariškog mirovnog ugovora 1947. godine" Četvrti kongres hrvatskih povjesničara pod nazivom "Sloboda" Zagreb - 1.10.2012.
13.
Andrea Roknić Bežanić
"Uspostava i organizacija civilnih i vojnih vlasti u poslijeratnoj Rijeci" Međunarodni znanstveni skup na odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta u Rijeci, Povijesni panoptikum Sjevernog Jadrana Rijeka - 8.10.2011.
14.
Andrea Roknić
"Pristup dr. sc. Toneta Ferenca prema dodirima i suradnji slovenskoga i hrvatskoga NOP-a u Istri" Međunarodni znanstveni skup "Perspektive slovensko-hrvaške obmejnosti" Koper, Slovenija - 4.6.2009.
15.
Andrea Roknić
"Katolička zajednica mladih "Synaxis" u riječkome Hrvatskom proljeću" Treći kongres hrvatskih povjesničara pod nazivom "Religija u društvenom i kulturnom kontekstu hrvatske povijesti" Split-Supetar - 1.10.2008.
16.
Andrea Roknić
"Hrvatska politika o Istri u hrvatskoj historiografiji od 1945. do 2008." Znanstveni skup "Istra u 20. st." Umag - 1.1.2008.

Znanstveni projekti

1. 1.1.2007. - 1.1.2012.
"Istra i Rijeka: prijelazno razdoblje sjedinjenja s Hrvatskom (1943.-1954.)"; suradnik-znanstveni novak; odobren od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa pod brojem 009-1012647-0643 (R Hrvatska, Filozofski fakultet u Rijeci, voditelj: dr. sc. Darko Dukovski, red. prof.); ;
2. 1.1.2004. - 1.1.2006.
"Istra i Rijeka u "Hrvatskom proljeću" 1971.-1972."; suradnik-znanstveni novak ; odobren od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa pod brojem 0009031 (R Hrvatska, Filozofski fakultet u Rijeci, voditelj: dr. sc. Darko Dukovski, red. prof.); ;

Znanstveni skupovi

1. -
Znanstveni skup u čast akademika Petra Strčića u povodu 80. obljetnice života i 55. obljetnice djelovanja Rijeka Član Organizacijskog odbora
2. -
Znanstveni skup „Ivan Mažuranić – život i djelo“ Novi Vinodolski Član Organizacijskog odbora

Uredništva časopisa

1. 1.1.2016. - glavna urednica Časopisa za povijest Zapadne Hrvatske

2. 1.1.2005. - 1.1.2007. tajnica Uredničkog odbora Zbornika Kastavštine

Recenzije

1. Recenzent na radovima objavljenim u Riječkom teološkom časopisu
2. Recenzent na radovima objavljenim u Histria, godišnjak istarskog povijesnog društva
3. Recenzent knjige autora Petra Strčića i Maje Polić, Dnevnički zapisi dr. Ante Mandića
4. Recenzent na radovima objavljenim u Zbornik Kastavštine, knj. XXI
5. Recenzent zbornika radova sa znanstvenog skupa s međunarodnim sudjelovanjem povodom 50. obljetnice smrti - Krčki biskup mons. dr. Josip Srebrnić
6. Recenzent knjige autora Petra Strčića i Maje Polić, Kalendar Istran 1869. 1870. godine
7. Recenzent na radovima objavljenim u Zborniku s međunarodnoga znanstvenog skupa Istarsko gospodarstvo jučer i sutra

Recenzije umjetničke djelatnosti

1. - Recenzent za interni natječaj Sveučilišta Josip Juraj Strossmayer u Osijeku; ;

Stručna djelatnost

Stručni projekti

1.
-
Riječke studentske godine (1968.-1971.)
Sveučilište u Rijeci  
voditeljica projekta
2.
-
Krajobrazi sjećanja
Grad Rijeka  
suradnica na projektu

Stručna aktivnost

1.
-
Predavanje na stručnom skupu nastavnika povijesti "Katolička zajednica mladih Synaxis u riječkom Hrvatskom proljeću"
Agencija za odgoj i obrazovanje  
2.
-
Sudjelovanje na skupu History Rijeka Seminars, CAS UNIRI
FFRI  

Javno djelovanje

Javna predavanja

1. 28.9.2019. - „Razotkrivanje tragova fašizma“
uz otvaranje izložbe „Tkanine otpora"i "Posljednji svjedoci"
Galerija Principij, Rijeka
2. 20.4.2018. - Otvaranje čitaonica u Istri i sjevernom Primorju krajem 19. i početkom 20. st.
110. obljetnica svečanog otvaranja Pučke čitaonice Drenova
Zavičajni muzej Drenova

Popularizacija znanosti

1. 13.12.2019. - Autorica izložbe "Riječke studentske godine 1968.-1971."
Izložba
Rijeka
2. 27.3.2018. - Suradnik na izložbi Muzeja Grada Rijeke "Sušak - Rijeka 1948. Borederline"
Izložba
Rijeka
3. 17.12.2017. - Promocija knjige "Temelji moderne Hrvatske. Hrvatske zemlje u "dugom" 19. st.", Matica hrvatska
Promocija knjige
Rijeka
4. 14.11.2017. - Promocija knjige Petra Strčića i Maje Polić „Dnevnički zapisi dr. Ante Mandića"
Promocija knjige
Opatija
5. 12.5.2017. - Promocija knjige akademika Petra Strčića i dr. sc. Maje Polić "Biobibliografija prof. dr. sc. Bosiljke Janjatović"
Promocija knjige
Rijeka
6. 26.6.2016. - Promocija knjige Francesce Rolandi "Con ventiquattromila baci - L’influenza della cultura di massa italiana in Jugoslavia (1955-1965)"
Promocija knjige
Rijeka

Intervjui

1. - Riječki studentski pokreti
Radio Sova
Rijeka

Novinski članci

1. - O svećenicima koji su dali prilog borbi protiv fašizma
Novi list
Rijeka
2. - O Synaxisu, katoličkoj zajednici mladih ugašenoj u Hrvatskom proljeću
Novi list
Rijeka

Administrativna djelatnost

Rukovođenje na sveučilištu

1. - - ECTS koordinatorica Odsjeka za povijest
Filozofski fakultet u Rijeci
2. - - Kooridnatorica za znanost Odsjeka za povijest
Filozofski fakultet u Rijeci

Povjerenstva na sveučilištu

1. - - Predstavnica viših asistenata, asistenata i znanstvenih novaka u Fakultetskom vijeću
Filozofski fakultet u Rijeci
2. - - Predsjednica Stručnog povjerenstva za izbor u znanstveno zvanje
Filozofski fakultet u Rijeci
3. - - Predsjednica Stručnog povjerenstva za izbor u suradničko zvanje
Filozofski fakultet u Rijeci

Povjerenstva izvan sveučilišta

1. 1.1.2005. - -
član Povjerenstva za stručnu prosudbu i završnu izradu HNOS-a (Hrvatskog nacionalnog obrazovnog standarda) za povijest u osnovnoj školi