PORTFELJ / prof. dr. sc. Snježana Prijić-Samaržija redoviti profesor u trajnom zvanju

Portfelj

prof. dr. sc.

Snježana Prijić-Samaržija

redoviti profesor u trajnom zvanju

Rektorat

Ured rektora

Kontakt

T 0038551406510

UNIRI e-mail

e-mail 1

PROSTORIJA 417/IV

PROSTORIJA Rektorat

Vidljivost

Obrazovanje

1996. - 1998.

postdoktorski znanstveno – istraživački projekt Abortion – pro et contra

Research Support Scheme

Central European University, Prag, Republika Češka

1993. - 1996.

doktorat znanosti/filozofije

Filozofija

Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu

1993. - 1995.

poslijediplosmki zanstveno – istraživački projekt Social Epistemology for Open Society

Research Support Scheme

Central European University, Prag, Republika Češka

1988. - 1992.

magisterij znanosti/filozofije

Filozofija

Filozofski fakultet, Sveučilište u Ljubljani

1983. - 1988.

diplomirani filozof

Filozofija

Filozfski fakultet, Sveučilište u Beogradu

Radno iskustvo

27.04.2017. -

Rektorica

zastupa i predstavlja Sveučilište, poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Sveučilišta, saziva i predsjedava sjednicama Senata, ustrojava i rukovodi radom i poslovanjem Sveučilišta, predlaže i donosi opće akte u skladu s ovim Statutom, provodi odluke Senata, sudjeluje i odlučuje u radu Rektorskog zbora, sudjeluje u radu Savjeta i obavlja druge poslove u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Sveučilište u Rijeci

2013. - 27.04.2017.

prorektorica za studije i studente

upravljanje procesom akreditacije i provedbe studijskih programa, osiguranjem kvalitete nastavog procesa, upisnim politikama, studentskim standardom, djelovanjem studentskih servisa i djelatnosti i drugim projektima vezanim uz studije i studente

Sveučilište u Rijeci

2009. - 2013.

prorektorica za nastavu i studentska pitanja

upravljanje procesom akreditacije i provedbe studijskih programa, osiguranjem kvalitete nastavog procesa, upisnim politikama, studentskim standardom, djelovanjem studentskih servisa i djelatnosti i drugim projektima vezanim uz studije i studente

Sveučilište u Rijeci

2003. - 2008.

ravnateljica

upravljanje aktivnostima Zakalde

Zaklada Sveučilišta u Rijeci

1997. - 1999.

stručna suradnica

seminari na kolegiju Sociologija poslovnog ponašanja (sastavni dio projekta “Social Epistemology” HESP, Central European University - Budapest)

Ekonomski fakultet, Sveučilište u Rijeci

1997. -

profesorica na Odsjeku za filozofiju

nositeljica kolegija na preddiplomskim, diplomskim i poslijediplomskim (doktorskim) studijima Odsjeka za Filozofiju

Filozofski fakultet, Sveučilište u Rijeci

1996. - 1999.

vanjska suradnica

nositeljica kolegija Filozofija i Filozofija psihologije

Filozofski fakultet, Sveučilište u Rijeci

1994. - 1998.

nastavnica

nastava Filozofije, Politike i gospodarstva, Etike

Prva Sušačka Hrvatska gimnazija i Medicinska škola, Rijeka

1988. - 1994.

nastavnica

Nastava Filozofije i Logike

Ekonomska Škola Mije Mirkovića, Rijeka

Nagrade i priznanja

2019.

Nagrada "Krunoslav Sukić" za promicanje mira, Centar za mir, nenasilje i ljudska prava, Osijek, 2019.

2008

Nagrada grada Rijeke za razvoj visokog školstva

2006

Inter University Centre, Dubrovnik, «Cerificate of Appreciation« za potporu  i doprinos razvoju međunarodnih akademskih programa

Članstva

2020. - 2022.

Upravni odbor za obrazovne politike i prakse, Vijeće Europe (Steering Committee for Educational Policies and Practices, Council of Europe)

2020.

Ured Upravnog odbora za obrazovne politike i prakse, Vijeće Europe (Steering Committee for Educational Policies and Practices Office, Council of Europe)

2019. - 2020.

Upravno vijeće za strategiju EUA (Strategic Review Steering Committee, European University Association)

2019.

Hrvatsko povjerenstvo za UNESCO, Ministarstvo kulture RH

2019.

Strateško vijeće Europskog sveučilišta YUFE (Strategic Board of European University YUFE)

2018. - 2019.

Alpe - Adria rektorska konferencija, predsjednica (Alps Adriatic Rectors Conference)

2018.

Savjetodavni odbor Inter-university Centre Dubrovnik, zamjenica predsjednika, (Inter – university Centre Council, Dubrovnik)

2016. - 2020.

Nadzorni odbor Rijeka 2020 Europska prijestolnica kulture

2015. - 2019.

Kazališno vijeće HGN Ivana pl. Zajca Rijeka

2015. - 2016.

Vijeće za akademske aktivnosti na 3. Europskim sveučilišnim sportskim igrama, predsjednica

2015.

Ekspert Europske komisije na razvoju Strategije ljudskih resursa za istraživanje

2014. - 2017.

Područno vijeće za humanističke znanosti, AZVO

2014.

Savjetodavni odbor istraživanja EUROSTUDENT IV i EUROSTUDENT V, MZOŠ

2013. - 2017.

Povjerenstvo za unaprjeđenje upisnih politika na institucijama visokog obrazovanja u RH, AZVO, članica od 2013- 2015, predsjednica od 2015. – 2017

2013. - 2014.

Helsinki Group on Gender in Research and Innovation, European Commission

2013. - 2014.

Matični odbor za interdisciplinarne znanosti, AZVO

2013. -

Područni odbor za humanističke znanosti

2012.

Savjetodavni odbor istraživanja EUROSTUDENT IV i EUROSTUDENT V, MZOŠ,

2010. - 2014.

Matični odbor za Filozofiju i Teologiju, AZVO

2009. - 2017.

Odbor za osiguranje kvalitete, Sveučilište u Rijeci

2009. - 2012.

Upravno vijeće projekta 'ACCESS: Toward equitable access to higher education in Croatia', Sveučilište u Rijeci, TEMPUS

2009. - 2010.

Strateška grupa Europske komisije za pilot projekt Strategije ljudskih resursa za istraživanje (Strategic group of European Commission, Human Resources Strategy for researchers)

2008. - 2017.

Stručno vijeće Centra za studije, predsjednica, Sveučilište u Rijeci

2004. -

Hrvatsko bioetičko društvo

2004.

European society for analytical philosophy

2001. -

Alumni Salzburg Seminar

2000. -

European Society for Analytical Philosophy

1998. -

Hrvatsko društvo za analitičku filozofiju

1998. -

Hrvatsko filozofsko društvo

2012. i 2014.

Savjetodavni odbor Eurostudent (IV i V), MZOS

Nastavna djelatnost

Kolegiji

2007. -

Društvo i spoznaja

poslijediplomski doktorski studij “Filozofija i suvremenost"

Filozofski fakultet

voditelj

2007. -

Teorije znanja

poslijediplomski doktorski studij “Filozofija i suvremenost"

Filozofski fakultet

voditelj

2005. -

Moderna filozofija od Descartesa do Kanta

Filozofija

Filozofski fakultet

voditelj

2005. -

Bioetika i žensko pitanje

Filozofija

Filozofski fakultet

voditelj

2005. -

Filozofija seksualnosti

Filozofija (communis)

Filozofski fakultet

voditelj

2005. -

Epistemologija

Filozofija

Filozofski fakultet

voditelj

2003. - 2005.

Filozofska antropologija

Filozofija

Filozofski fakultet

voditelj

2002. - 2008.

Ženski studiji – književnost i filozofija

poslijediplomski doktorski studij “Književnost i društveno-humanistički kontekst

Filozofski fakultet

voditelj

2000. - 2005.

Bioetika i žensko pitanje

Filozofija (communis)

Filozofski fakultet

voditelj

1998. - 2005.

Teorija spoznaje

Filozofija

Filozofski fakultet

voditelj

1998. - 2005.

Povijest filozofije 2

Filozofija

Filozofski fakultet

voditelj

1998. - 2000.

Povijest flozofije 1

Filozofija

Filozofski fakultet

voditelj

1997. - 2000.

Filozofija

opći predmet za sve studijske programe

Filozofski fakultet

voditelj

1996. - 1998.

Filozofija psihologije

Psihologija

Filozofski fakultet

voditelj

1996. - 1997.

Sociologija poslovnog ponašanja

Ekonomija

Ekonomski fakultet

suradnik

Mentor u završnim radovima

2016. -

Percepcija i skepticizam, problem kriterija znanja o vanjskom svijetu (završni rad/preddiplomski studij)

Tomisalv Pauletig

Filozofija

Filozofski fakultet, Sveučilište u Rijeci

2015. -

Pojavnost i značajke plagiranja i znanstvenog nepoštenja u Hrvatskoj i međunarodnoj znanstvenoj zajednici (doktorski rad)

Vanja Pupovac

doktorski studij Biomedicina

Medicinski fakultet, Sveučilište u Rijeci

2015. -

Dnevnik Dragojle Jarnević: feminizam ili frustracija? (diplomski rad)

Maria Elena Brusić

Filozofija

Filozofski fakultet, Sveučilište u Rijeci

2015. -

A Populationist Approach to Qualitative Social Research: Towards the Theory of Semiotic Stakeholding (diplomski rad)

Marko Luka Zubčić

Filozofija

Filozofski fakultet, Sveučilište u Rijeci

2015. -

Elementi epistemologije konflikata (diplomski rad)

Katarina Šimić

Filozofija

Filozofski fakultet, Sveučilište u Rijeci

2014. -

Usporedba agrumenata za skepticizam: Peter Unger i Barry Stroud (završni rad/preddiplomski studij)

Hadžiomerovic Lena

Filozofija

Filozofski fakultet, Sveučilište u Rijeci

2014. -

Memorija kao prezervativni ili generativni epistemički izvor (diplomski rad)

Iva Magaš

Filozofija

Filozofski fakultet, Sveučilište u Rijeci

18.07.2013. -

Deliberativna demokracija: epistemički proceduralizam (diplomski rad)

Andrea Mešanović

Filozofija

Filozofski fakultet

2013. -

The nature of fictional testimony and its role in reaching, fulfilling and promoting our epistemic aims and values (doktorski rad)

Iris Vidmar

doktorski studij Filozofija i suvremenost

Filozofski fakultet, Sveučilište u Rijeci

2013. -

Deliberativna demokracija: epistemički proceduralizam (diplomski rad)

Andrea Mešanović

Filozofija

Filozofski fakultet, Sveučilište u Rijeci

2012. -

Žena u književnom djelu Janka Polića Kamova (doktorski rad)

Brigita Miloš

doktorski studij Književnost u društveno humanističkom kontekstu

Filozofski fakultet, Sveučilište u Rijeci

2012. -

Memorija i problem opravdanja memorijskih vjerovanja (završni rad/preddiplomski studij)

Magaš Iva

Filozofija

Filozofski fakultet

2012. -

Komparativna epistemologija :transcendentalni ideal u Iranskoj i Europskoj modernoj filozofiji (završni rad/preddiplomski studij)

Šimić Katarina

Filozofija

Filozofski fakultet

2012. -

Globalna svijest (završni rad/preddiplomski studij)

Milin Aleksnadar

Filozofija

Filozofski fakultet

2012. -

Kategorički imperativ kao centralni pojam Kantove etike i zajedničko načelo spekulativnog i praktičnog uma (završni rad/preddiplomski studij)

Pektor Leonard

Filozofija

Filozofski fakultet

2012. -

A word which bears a sword“-the semantic and ethico-political dimensions of gender pejoratives (diplomski rad)

Perhat Julija

Filozofija

Filozofski fakultet

2011. -

A priori znanje (završni rad/preddiplomski studij)

Zvonimir Anić

Filozofija

Filozofski fakultet

2011. -

Internalizam i svijest (završni rad/preddiplomski studij)

Rakić Dajana

Filozofija

Filozofski fakultet

2011. -

Moralna strana pobačaja-postoji li odgovor? (završni rad/preddiplomski studij)

Kovačević Tihana

Filozofija

Filozofski fakultet

2011. -

Masovni mediji kao izvor spoznaje (diplomski rad)

Jelena Krpan

Filozofija

Filozofski fakultet

2010. -

Seksualno zlostavljanje i silovanje (diplomski rad)

Rajnović Martina

Filozofija

Filozofski fakultet

2010. -

Prostitucija (završni rad/preddiplomski studij)

Andrea Mešanović

Filozofija

Filozofski fakultet

2009. -

Artefaktska teorija fikcijskih entiteta (diplomski rad)

Morana Kušić

Filozofija

Filozofski fakultet

2008. -

Pred-kantovska i kantovska apriorna spoznaja (diplomski rad)

Igor Eterović

Filozofija

Filozofski fakultet

2008. -

Slučaj „Gettier“ (diplomski rad)

Saša Vukosav

Filozofija

Filozofski fakultet

2006. -

Skepticizam (diplomski rad)

Iris Vidmar

Filozofija

Filozofski fakultet

2006. -

Svijet i fenomenalno: za i protiv qualia (diplomski rad)

Petra Polić

Filozofija

Filozofski fakultet

2006. -

Socijalni konstruktivizam i veritizam (diplomski rad)

Radojka Savić

Filozofija

Filozofski fakultet

2005. -

Rasprava o moralnoj dopustivosti komoseksualnog ponašanja (diplomski rad)

Ana Žilić

Filozofija

Filozofski fakultet

2004. -

Osobni identitet (diplomski rad)

Jasmina Čelica

Filozofija

Filozofski fakultet

2004. -

Platonovo poimanje ljubavi (diplomski rad)

Silvia Česnik

Filozofija

Filozofski fakultet

2003. -

Debata između eksternalizma i internalizma u pogledu mentalnih sadržaja (diplomski rad)

Ana Gavran

Filozofija

Filozofski fakultet

Osobni razvoj

23.02.2016. - 26.02.2016.

Institutional Effectiveness and Institutional Research (radionica)

Financiranje: 35 sati

10.02.2015. - 13.02.2015.

Strategic Management and Leadership in Higher education (radionica)

Financiranje: 35 sati

Znanstvena djelatnost

Znanstveni radovi

2016.

Institutional Social Engagement

Snježana Prijić - Samaržija

Filozofija i društvo - 27 429 – 435

A1

2016.

Research misconduct in the Croatian scientific community: a survey assessing the forms and characteristics of research misconduct

Vanja Pupovac, Snježana Prijić-Samaržija, Mladen Petrovečki

Science and engineering ethics - First Online: 03 March 2016 1–17

http://link.springer.com/article/10.1007/s11948-016-9767-0

Q2

21.10.2015.

Kada rad otuđuje: Konceptualni i moralni pristup radu / When is Labour Alienating? Conceptual and moral approach to labour»

Snježana Prijić - Samaržija

Čovjek i industrija/The man and the Industry - - 23 - 36

A2

2015.

The Division of Epistemic Labour in Democracy

Snježana Prijić - Samaržija

Anali hrvatskog politološkog društva - 12 67 - 81

http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=237264

A2

2015.

Epistemička pravednost: epistemička vrlina i filozofija psihijatrije

Snježana Prijić - Samaržija i Inka Miškulin

Filozofska istraživanja - 35 307 – 322

A1

24.10.2014.

Social Epistemology Between Revisionism and Expansionism: On the Uses of 'Continental' Philosophy and Nenad Miscevic's 'Disappointment'

Snježana Prijić – Samaržija i Petar Bojanić,

European Journal for Analytic Philosophy - 10 1-19

A1

2014.

Epistemičko opravdanje demokracije: epistemička vrijednost proceduralne pravičnosti

Snježana Prijić – Samaržija

Prolegomena - 13 373-392.

http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=191540

Q2

2014.

Hybrid Virtues

Snježana Prijić - Samaržija

Etica e Politica / Ethics and Politics - Vol. XVI 1167 - 1180

http://www2.units.it/etica/2014_2/PRIJIC.pdf

Q3

2013.

The Moral Status of Contraception and Openness to Procreation

Snježana Prijić - Samaržija

Filozofija i društvo - 23 4-18

A1

2012.

Fikcijsko svjedočanstvo

Snježana Prijić - Samaržija, Iris Vidmar

Prolegomena - 11 65-82

Q2

2011.

Empoyability at the Bologna Studies – Perception of students and teachers from the University of Rijeka” (summary)

Snježana Prijić-Samaržija, Aleksandra Deluka-Tibljaš, Duško Pavletić

Quality and Trust: at the heart of what we do, University of Antwerp - 22-22

A1

2011.

The Bologna Process as a Reform Initiative in Higher Education in Croatia

Sježana Prijić - Samaržija, Pero Lučin

European Education - 43 26-42

Q2

2011.

Trusting Experts: Trust, Testimony and Evidence”, 19/1-2, 2011.

Snježana Prijić - Samaržija

Acta Histriae - 19 249-262

Q2

2011.

Kontracepcija: prirodno, umjetno, moralno

Snježana Prijić - Samaržija

Filozofska istraživanja - 31 277-290

Q3

2009.

Overlapping consensus: normative understanding and doxastic voluntarism

Snježana Prijić - Samaržija i Nebojša Zelić

Croatian Journal of Philosophy - 9 101-115

Q2

2007.

Iris Marion Young, Pravednost i politika razlike

Snježana Prijić - Samaržija

Prolegomena - 6 126-130

Q2

2006.

Platon o ženama, muškarcima i njihovim odnosima

Snježana Prijić-Samaržija, Silvija Česnik

Novi Kamov, - 7-22

A2

2006.

Homoseksualnost – za i protiv

Snježana Prijić-Samaržija, Ana Žilić

Novi Kamov - 23-42

A2

2006.

Povjerenje i društveni kontekst

Snježana Prijić - Samaržija

Društvena istraživanja - 15 295-318

Q3

2004.

Some epistemological consequences of dual-aspect theory of visual perception

Snježana Prijić - Samaržija

Croatian Journal of Philosophy - 3 273 – 290.

Q2

2004.

Pierre Jacob and Marc Jannerod, Ways of Seeing: The Scope and Limits of Visual Cognition

Snježana Prijić - Samaržija

Croatian Journal of Phliosophy - 4 305-309

Q2

2004.

Embrio Experimentation and Sorites Paradoxes

Snježana Prijić - Samaržija

Ethics and Politics/Etica e politica - 6

Q3

2004.

Kontekstualizam i povjerenje: Od Lockea do kontekstualizma

Snježana Prijić - Samaržija

Theoria - 7-24

A1

2003.

Elvio Baccarini, Bioetica: Analisi Filosofiche Liberali

Snježana Prijić - Samaržija

Croatian Journal of Philosophy - 3 99-102

A2

2003.

Trust – Between the Disposition to Cooperation and Evidence

Snježana Prijić - Samaržija

Logic and Philosophy of Science - 1

A1

2002.

Afirmativna akcija - za i protiv

Snježana Prijić - Samaržija

Kruh i ruže

A2

2002.

Trust and Cooperation

Snježana Prijić - Samaržija

Filosofia e questioni pubbliche

A1

2001.

Trust and Epistemic Cooperation

Snježana Prijić - Samaržija

Croatian Journal of Philosophy - 1

A1

2001.

A Defense of Weak Affirmative Action

Snježana Prijić - Samaržija

Acta Anaytica

A1

2000.

Logika, ontologija, znanost - o statusu embrija

Snježana Prijić - Samaržija

Vladavina prava

A2

2000.

Moralno i zakonsko utemeljenje prava na pobačaj

Snježana Prijić - Samaržija

Vladavina prava

A2

2000.

Svjedočanstvo kao izvor znanja

Snježana Prijić - Samaržija

Metodički ogledi, - 7

A2

2000.

Blind Trust

Snježana Prijić - Samaržija

Synthesis Philosophica

A1

2000.

Argument kontinuiteta i sorit paradoks

Snježana Prijić - Samaržija

Theoria - 7-24

A1

1999.

Je li embrio osoba?

Snježana Prijić - Samaržija

Vladavina prava

A2

1999.

Pobačaj i odgovornost za trudnoću

Snježana Prijić - Samaržija

Filozofska istraživanja

A1

1998.

Pobačaj i nacionalni interes

Snježana Prijić - Samaržija

Agora - 2

A2

1998.

Splav in populacijska politika

Snježana Prijić - Samaržija

Dialogi

A1

1997.

Uvod u razpravo o splavu

Snježana Prijić - Samaržija

Analiza

A1

1997.

Testimony and perception

Snježana Prijić - Samaržija

Acta Analytica

A1

1997.

Abortion and the Responsibility

Snježana Prijić - Samaržija

Acta Analytica

A1

1996.

Što je konsenzus?

Snježana Prijić - Samaržija

Agora

A2

1995.

Epistemološka razmatranja o komunikacijskoj kontroli/Epistemological Considerations about Communication Control

Snježana Prijić - Samaržija

Agora

A2

1994.

Si devono tollerare gli intolleranti?

Snježana Prijić

La Battana

A2

1994.

Veritistic Evaluation in Social Epistemology

Snježana Prijić - Samaržija

Acta Analytica

A1

1992.

Može li teza o začahurenosti percepcije osigurati znanstveni konsenzus?

Snježana Prijić

Dometi

A2

1990.

Gibsonova teorija percepcije

Snježana Prijić

Dometi

A2

1990.

O problemu postojanja vanjskog svijeta

Snježana Prijić

Dometi

A2

1989.

Suvremeni znanstveni realizam

Snježana Prijić

Dometi

A2

1989.

Referencija misli i njezina uloga

Snježana Prijić

Filozofska istraživanja

A1

1988.

Realnost mentalnih sadržaja

Snježana Prijić

Dometi

A2

Znanstvene knjige

2016.

Moralni, politički i epistemološki odgovori na društvene devijacije

Autor poglavlja u knjizi

Snježana Prijić - Samaržija i Andrea Mešanović,

Institucijski deficiti i vrlina institucijske angažiranosti

Snježana Prijić-Samaržija, Luca Malatesti, Elvio Baccarini

Filozofski fakultet, Sveučilišteu Rijeci Rijaka

http://izdavastvo.ffri.hr/wp-content/uploads/2016/10/2016-10-19-Moralni-politi%C4%8Dki-i-epistemolo%C5%A1ki-odgovori.pdf

2016.

Moralni, politički i epistemološki odgovori na društvene devijacije

Autor poglavlja u knjizi

Snježana Prijić - Samaržija

Socijalna i epistemička (ne)pravda

Snježana Prijić-Samaržija, Luca Malatesti, Elvio Baccarini

Filozofski fakultet, Sveučilišteu Rijeci Rijeka

http://izdavastvo.ffri.hr/wp-content/uploads/2016/10/2016-10-19-Moralni-politi%C4%8Dki-i-epistemolo%C5%A1ki-odgovori.pdf

2016.

Moralni, politički i epistemički odgovori na društvene devijacije,

Urednik knjige

znanstvena knjiga / zbornik radova

Snježana Prijić-Samaržija, Luca Malatesti, Elvio Baccarini

Filozofski fakultet, Sveučilište u Rijeci Rijeka

http://izdavastvo.ffri.hr/moralni-politicki-epistemoloski-odgovori/

2012.

Socijalna epistemologija između revizionizma i ekspanzionizma (ko-autor Petar Bojanić)

Autor poglavlja u knjizi

Snježana Prijić – Samaržija, Petar Bojanić

Nenad Miščević – sva lica filozofije

Univerzitet u Beogradu, Institut za filozofiju i društvenu teoriju Beograd

2012.

Nenad Miščević – sva lica filozofije

Urednik knjige

Snježana Prijić - Samaržija i Petar Bojanić

zbornik radova

Institut za filozofiju i društvenu teoriju Beograd

2012.

Uspješnost provedbe Bolonjskog procesa na Sveučilištu u Rijeci – Izvješće, (koautorstvo s Pavletić Duško, Deluka Tibljaš Aleksandra, Smojver Ažić Sanja, Katić Vesna, Bajšanski Miljana)

Autor knjige

znanstvena knjiga

Sveučilište u Rijeci Rijeka

2011.

Dvije paradigme društva znanja

Autor poglavlja u knjizi

V. Afrić, Lj. Tomić – Bakić, D. Polšek, K. Žažar

Društvene pretpostavke društva znanja

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Učiteljski fakultet u Zagrebu Zagreb

2011.

Afirmativna akcija i građanska neposlušnost

Autor poglavlja u knjizi

Snježana Prijić - Samaržija i Petar Bojanić

Neposlušnost

Narodna biblioteka Srbije Beograd

2011.

Neposlušnost

Urednik knjige

Snježana Prijić - Samaržija i Petar Bojanić

zbornik radova

Narodna biblioteka Srbije Beograd

2011.

Antička i novovjekovna epistemologija (ko-autorica Ana Gavran Miloš)

Autor knjige

sveučilišni udžbenik

Naklada Jesenski i Turk Zagreb

2007.

Ethics of Belief: To whom we should trust?

Autor poglavlja u knjizi

Miloš Arsenijevic, Živan Lazovic

Explanatory Gap: Essays in Memory of Nikola Grahek

Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu Beograd

2007.

Praktična Etika: Ogledi iz liberalnog pristupa nekim pitanjima praktične etike (ko-autor Elvio Baccarini)

Autor knjige

znanstvena knjiga

Bibiloteka Filozofska istraživanja Zagreb

2006.

Trust meets Social Psychology

Autor poglavlja u knjizi

Snježana Prijić – Samaržija, Elvio Baccarini

Rationality in Belief and Action

Filozofski fakultet, Sveučilište u Rijeci Rijeka

2006.

Neke epistmološke posljedice dualne teorije vizualne percepcije

Autor poglavlja u knjizi

Zvonimir Čuljak

Spoznaja i interpretacija. Zbornik radova medunarodnog simpozija "Cognition and Interpretation"

Institut za filozofiju, Zagreb

2006.

Truth possesion in a Social World

Autor poglavlja u knjizi

Elvio Baccarini

Relativism

Muzej moderne i suvremene umjetnosti Rijeka

2006.

Rationaliy in Belief and Action

Urednik knjige

Snježana Prijić - Samaržija, Elvio Baccarini

zbornik radova

Sveučilište u Rijeci Rijeka

2005.

Pobačaj - za i protiv

Urednik knjige

Snježana Prijić

zbornik radova

Hrvatski kulturni dom Rijeka

2003.

Aan H. Goldman: Seks i ništa više

Prevoditelj poglavlja u knjizi

Igor Primorac

Suvremena filozofija seksualnosti

KruZak Zagreb

2003.

Graham Priest: Seksualna perverzija

Prevoditelj poglavlja u knjizi

Igor Primorac

Suvremena filozofija seksualnosti

KruZak Zagreb

2003.

Martha Nussbaum: Seks u glavi

Prevoditelj poglavlja u knjizi

Igor Primorac

Suvremena filozofija seksualnosti

KruZak Zagreb

2003.

Robert.C. Solomon: Seks kao jezik

Prevoditelj poglavlja u knjizi

Igor Primorac

Suvremena filozofija seksualnosti

KruZak Zagreb

2003.

Hugh T. Wilder: Jezik seksa i seks jezika

Prevoditelj poglavlja u knjizi

Igor Primorac

Suvremena filozofija seksualnosti

KruZak Zagreb

2003.

G.E.M. Anscombe: Možete imati spolni odnos bez djece

Prevoditelj poglavlja u knjizi

Igor Primorac

Suvremena filozofija seksualnosti

Kruzak Zagreb

2003.

Roger Scruton: Seksualna žudnja

Prevoditelj poglavlja u knjizi

Igor Primorac

Suvremena filozofija seksualnosti

KruZak Zagreb

2003.

Jenny Teichman: Namjera i seks

Prevoditelj poglavlja u knjizi

Igor Primorac

Suvremena filozofija seksualnosti

KruZak Zagreb

2003.

Martha Nussbaum: Seks u glavi

Prevoditelj poglavlja u knjizi

Igor Primorac

Suvremena filozofija seksualnosti

KruZak Zagreb

2003.

Perception and objectivity

Autor poglavlja u knjizi

Boran Berčić, Nenad Smokrović

Knowledge, Existence, Action: Proceedings of Rijeka Conference

Filozofski fakultet, Sveučilište u Rijeka Rijeka

2000.

Društvo i spoznaja

Autor knjige

znanstvena knjiga

KruZak Zagreb

1997.

What is consensus?

Autor poglavlja u knjizi

Dunja Jutronić

Language, Mind and Society

Pedagoški fakulte, Sveučilište u Mariboru Maribor

1995.

Oko i svijet

Autor knjige

znanstvena knjiga

Hrvatski kulturni dom Rijeka

1993.

Perche la theoria della percezione di Gibson non e compatibile con il realismo?

Autor poglavlja u knjizi

Nina Kudiš, Marina Vicelja

Umjetnost na istočnoj obali Jadrana u kontekstu europske tradicije

Filozofski fakultet, Sveučilište u Rijeci Rijeka

1993.

Filozofija psihologije

Urednik knjige

Snježana Prijić, Nenad Miščević

zbornik radova

Hrvatski kulturni dom Rijeka

Pozvana predavanja

17.01.2914.

Hybrid Virtue

Snježana Prijić - Samaržija (gostujući predavač)

LUISS Roma

2010

Filozofija seksualnosti; Stakleni strop i zakonsko opravdanje afirmativne akcije

Snježana Prijić - Samaržija (gostujući predavač)

Sveučilšte u Beogradu, Srbija

2009

Trust epistemic agency and the value of evidence

Snježana Prijić - Samaržija (gostujući predavač)

Universita degli studi, Padova, Italija

2009

Trust and the value of evidence

Snježana Prijić - Samaržija (gostujući predavač)

University of Stirling, Stirling, Velika Britanija

2007

Trust and Contextualism

Snježana Prijić - Samaržija (gostujući predavač)

University of  Oxford Brooks, Oxford

2006

Feminist Epistemology Philosophy of Sexuality

Snježana Prijić - Samaržija (gostujući predavač)

Centar za poslijediplomske studije, Sarajevo

2006

Testimony and Evidentialism

Snježana Prijić - Samaržija (gostujući predavač)

Central European University, Budimpešta

2002

Affirmative Action – pro et contra

Snježana Prijić - Samaržija (gostujući predavač)

Sveučlište u Ljubljani, Filozofski fakultet

1996

Epistemic paternalism and communication control

Snježana Prijić - Samaržija (gostujući predavač)

Central European University, Prag

2004 – 2013

Feministička epistemologija; Obrnuta Diskriminacija

Snježana Prijić - Samaržija (gostujući predavač)

Centar za ženske studije, Zagreb

Kongresna priopćenja

29.11.2016.

Migration and Democracy

Snježana Prijić - Samaržija

pozvano izlaganje

Aktionstage: Refugees – Migration – Democracy, Vienna, 2016. University of Vienna

20.09.2016.

Episteme and polis: city as a collective epistemic agent

Snježana Prijić - Samaržija

pozvano izlaganje

? međunarodni znanstveni skup Philosophy and Architecture: Inequalities in the Cities, . Inter University Centre, Dubrovnik

06.06.2016.

The Role of Experts in a Democratic Decison Making Process

Snježana Prijić - Samaržija

pozvano izlaganje

Equality and Citizenship (III) Filozofski fakultet, Sveučilište u Rijeci,

05.05.2016.

Social and epistemic (in)justice

Snježana Prijić - Samaržija

pozvano izlaganje

Social Justice Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Sveučilište u Beogradu, Beograd

29.05.2015.

"Disagreement, epistemic autonomy and epistemic authority"

Snježana Prijić - Samaržija

konferencijsko izlaganje

Philosophy, society and the sciences: 17th Edition of the International Conference Contemporary Philosophical Issues University of Rjeka

2015.

"The Manifest Injustice Thesis: The Methodological Question"

Snježana Prijić - Samaržija

konferencijsko izlaganje

Equality and Citizenship University of Rijeka

25.11.2014.

Political (ethical) and epistemic justification of democracy

Snježana Prijić – Samaržija

samostalno izlaganje uz raspravu

Democracy, Identity and European Integration Filozofski fakultet, Sveučilište u Rijeci

20.11.2014.

Nasilje i pravo na život bez straha

Snježana Prijić – Samaržija

samostalno izlaganje

Koraci za budućnost bez nasilja – nasilje i mladi Hotel Adriatic, Opatija

31.10.2014.

Virtue psychotheprapy: The epistemic values in psychoteraphy

Snježana Prijić – Samaržija i Inka Miškulin

izlaganje autorica uz raspravu

Derek Bolnotn on Mental Disorder Filozofski fakultet, Sveučiište u Rijeci

20.10.2014.

Europe/European studies/European Interdisciplinary Studies

Snježana Prijić – Samaržija

samostalno izlaganje uz raspravu

(New) Challenges for Europe in a Changing a World/ Knowledge for Europe Sveučilište u Rijeci

30.06.2014.

Democracy and Expertism

Snježana Prijić – Samaržija

samostalno izlaganje uz raspravu

Equality and Citizenship Filozofski fakultet, Sveučilište u Rijeci

09.05.2014.

Akademski integritet između vrijednosti, načela i provedbe

Snježana Prijić – Samaržija

samostalno izlaganje uz raspravu

16. Riječki dani (bio)etike "Etika u znanstvenom istraživanju" Sveučilište u Rijeci

08.05.2014.

Women in Higher Education and Sciences

Snježana Prijić - Samaržija, Andrea Mešanović i Jana Ažić

izlaganje s koautoricama uz raspravu

16. Riječki dani (bio)etike «Etika u znanstvenom istraživanju», Medicinski fakultet, Sveučilište u Rijeci

25.04.2014.

Što je rad: konceptualni i moralni pristup radu/Labour: cocneptual analysis and ethical consequences

Snježana Prijić – Samaržija

samostalno izlaganje

Men and Industry / Čovjek i rad Sveučilište u Rijeci

18.03.2014.

Metaepistemology

Snježana Prijić – Samaržija

samostalno izlaganje uz raspravu

Metaphilosophy Filozofski fakultet, Sveučilište u Rijeci

01.11.2013.

Two Epistemological Comments on Testimonial Injustice

Snježana Prijić - Samaržija

priopćenje na međunarodnoj konferenciji

Mirana Fricker Symposium Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Rijeka

01.10.2013.

Epistemic values and deliberative democracy

Snježana Prjić - Samaržija

priopćenje na međunarodnoj radionici

Epistemic and political values University of Trieste

01.10.2013.

Epistemic value of procedural fairness

Snježana Prijić - Samaržija

priopćenje na međunarodnoj konferenciji

Democracy and Truth Faculty of philosophy, University of Belgrade

01.05.2013.

Procedural fairness

Snježana Prijić - Samaržija

priopćenje na međunarodnoj konferenciji

Fabienne Peter Symposium Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Rijeka

01.03.2013.

Deliberative democracy and the role of experts

Snježana Prijić - Samaržija

priopćenje na međunarodnoj konferenciji

Democracy Instutut za filozofiju i društvenu teoriju

01.02.2013.

Epistemička opravdanost demokratskih procedura

Snježana Prijić - Samaržija

priopćenje

Filozofija - jam session Filozofski fakultet, Sveučilište u Rijeci

01.05.2012.

Social Epsitemology between consensualism and expertism

Snježana Prijić - Samaržija

priopćenje na međunarodnoj konferenciji

Naturalism, Mind and Action Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Rijeka

2012.

Socijalna epistemologije između revizionizma i ekspanzionizma

Snježana Prijić Samaržija

priopćenje na međunarodnoj konferenciji

Nenad Miščević - sva liva filozofije Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Sveučilište u Beogradu

2011.

Contraception: natural, artificial, moral

Snježana Prijić - Samaržija

priopćenje na međunarodnoj konferenciji

Zagreb Applied Ethics Conference Hrvatski studiji, Zagreb

2011.

Contraception and the ethical dilemma about natural and artificial

Snježana Prijić - Samaržija

priopćenje na međunarodnoj konferenciji

Man and World (13th International Conferences Contemporary Philosophical Issues) Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Rijeka

2011.

Contraception and openness to procreation

Snježana Prijić - Samaržija

priopćenje na međunarodnoj konferenciji

(New) Perspectives in Bioethics Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Sveučilište uBeograd

2010.

Dvije paradigme društva znanja

Snježana Prijić - Samaržija

priopćenje

Društvene pretpostavke društva znanja Hotel Interkontinental, Zagreb,

2009.

David Hume: Redukcionizam i evidencijalizam u epistemologiji svjedočanstva

Snježana Prijić - Samaržija

priopćenje

David Hume u povijesnom i suvremenom kontekstu Hrvatske studije, Sveučilište u Zagrebu

2009.

Doxastic (in)voluntarism and epistemic agency

Snježana Prijić - Samaržija

priopćenje na međunarodnoj konferenciji

International Conference “Contemporary philosophical topics" Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Rijeka

2009.

Trust, testimonay and doxastic voluntarism

Snježana Prijić - Samaržija

priopćenje na međunarodnoj konferenciji

Epistemology, XVIIIth Bled Philosophical Conference Bled

2009.

Trusting Experts: trust, testimony and evidence

Snježana Prijić - Samaržija

priopćenje na međunarodnoj konferenciji

Witnesses and Testimonies of the Past Univerza na primorskem, Koper

2008.

Evidentialism and epistemic agency

Snježana Prijić Samaržija

priopćenje na međunarodnoj konferenciji

International Conference “Contemporary philosophical topics" Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Rijeka

2007.

Epistemology of testimony and contextualism

Snježana Prijić - Samaržija

priopćenje na međunarodnoj konferenciji

Epistemology and Metaphisics Inter University Centre, Dubrovnik

2007.

Trust and Contextualism

Snježana Prijić - Samaržija

priopćenje na međunarodnoj konferenciji

International Conference “Contemporary philosophical topics" Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Rijeka

2006.

Trust, testimony and social psychology

Snježana Prijić - Samaržija

priopćenje na međunarodnoj konferenciji

Mental Phenomena Inter University Centre, Dubrovnik

2006.

Doxastic voluntarism and epistemic responsibility

Snježana Prijić - Samaržija

priopćenje na međunarodnoj konferenciji

Freedom, Determinism and Responsibility, XVth Bled Philosophical Conference Bled

2006.

Trust meets social psychology

Snježana Prijić - Samaržija

priopćenje na međunarodnoj konferenciji

International Conference “Contemporary philosophical topics: Analytic Philosophy – Logical investigations”, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Rijeka

2006.

Argument of continuity and sorites paradox

Snježana Prijić Samaržija

priopćenje na međunarodnoj konferenciji

Lošinjski dani bioetike» Mali Lošinj,

2006.

Truth possesion in the social world

Snježana Prijić - Samaržija

priopćenje na međunarodnoj konferenciji

Symposioum on Relativism Muzej moderne i suvremene umjetnosti, Rijeka

2005.

Trust and social context

Snježana Prijić - Samaržija

priopćenje na međunarodnoj konferenciji

Faces of Culture 1 Inter/meta/trans disciplinarity Rijeka i Opatija

2005.

Trust and cooperation

Snježana Prijić - Samaržija

Philosophy between Milano and Rijeka

Universita di Milano Milano

2005.

Epistemology of testimony: David Hume and Thomas Reid

Snježana Prijić - Samaržija

priopćenje na međunarodnoj konferenciji

International Conference “Contemporary philosophical topics" Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Rijeka

2005.

Ethics of beliefs: trust and evidentialism

Snježana Prijić - Samaržija

priopćenje na međunarodnoj konferenciji

Explanatory gap, In memoriam Nikola Grahek Faculty of Philosophy, University of Rijeka

2005.

Doxastic voluntarism and dilemma reductionism - anti-reductionism

Snježana Prijić - Samaržija

priopćenje na međunarodnoj konferenciji

Epistemology and Metaphisics Inter University Centre, Dubrovnik

2004.

Testimony as a social source of knowledge

Snježana Prijić - Samaržija

priopćenje na međunarodnoj konferenciji

Semantica e conosenca Universita di Trieste, Italija

2004.

Value shifts: ethical norms between formal and informal

Snježana Prijić - Samaržija

priopćenje na međunarodnoj konferenciji

Second Transition Challenge to Knowledge Based Society: What Set of Institutions Creates Incentives to Innovation? Hotel Kvarner, Opatija

2004.

Trust and contextualism

Snježana Prijić - Samaržija

priopćenje na međunarodnoj konferenciji

Contextualism", XIII Bled Philosophical Conference Bled

2004.

Kontekstualizam i povjerenje: od Lockea do kontekstualizma

Snježana Prijić - Samaržija

priopćenje na međunarodnoj konferenciji

Obljetnice: John Locke, 300 godina, Immanuel Kant – 200 godina Filozofski fakultet, Sveučilište u Beogradu,

2003.

Embrio experimentation and sorites paradox

Snježana Prijić - Samaržija

priopćenje na međunarodnoj konferenciji

Ethics, Bled Philosophical Conference Bled

2003.

Perception and objectivity

Snježana Prijić - Samaržija

priopćenje na međunarodnoj konferenciji

Perception and Moral Perception Universita degli Studi di Pavia, Italija

2003.

Dual aspect theory of perception

Snježana Prijić - Samaržija

priopćenje na međunarodnoj konferenciji

Cognition and Interpretation Institut za Filozofiju, Zagreb

2003.

Affirmative action: pro et contra

Snježana Prijić - Samaržija

priopćenje na međunarodnoj konferenciji

Social Ethics Inter University Centre, Dubrovnik

2003.

Perception and testimony

Snježana Prijić - Samaržija

priopćenje na međunarodnoj konferenciji

Mental Phneomena Inter University Centre, Dubrovnik

2003.

A defense of weak affirmative action

Snježana Prijić - Samaržija

priopćenje na međunarodnoj konferenciji

International Conference “Contemporary philosophical topics - Rationality in belief and action” Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Rijeka

2002.

Abortion and the resposibility for pregnancy

Snježana Prijić - Samaržija

priopćenje na međunarodnoj konferenciji

III giornata di studio di filosofia pratica Universita del’Piemonte Orientale, Vercelli, Italija

2002.

Moral status of abortion

Snježana Prijić - Samaržija

priopćenje na međunarodnoj konferenciji

Biotechnology and Public Health: Expectations, Gains and Costs Zagreb

2002.

Trust between disposition to cooparation and evidence

Snježana Prijić - Samaržija

priopćenje na međunarodnoj konferenciji

Philosophy between Padova and Rijeka Universita di Padova, Italija

2002.

Social epistemology: testimony and trust

Snježana Prijić - Samaržija

priopćenje na međunarodnoj konferenciji

Mental Phenomena Inter University Centre, Dubrovnik

2001.

Abortion: pro et contra

Snježana Prijić - Samaržija

priopćenje na međunarodnoj konferenciji

I giornata di studio di filosofia pratica Universita del’Piemonte Orientale, Vercelli, Italija

2001.

Theories of perception and the dilemma realism and anti-realism

Snježana Prijić - Samaržija

priopćenje na međunarodnoj konferenciji

Mental Phenomena Inter University Centre, Dubrovnik

2000.

Gibson's theory of direct perception and naive and direct realism

Snježana Prijić - Samaržija

priopćenje na međunarodnoj konferenciji

International Conference “Contemporary philosophical topics" Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Rijeka

2000.

Thesis of encapuslation and the scientific consensus

Snježana Prijić - Samaržija

priopćenje na međunarodnoj konferenciji

Mental Phenomena Inter University Centre, Dubrovnik

2000.

Indirect realism and the thesis of encapsulation

Snježana Prijić - Samaržija

priopćenje na međunarodnoj konferenciji

Austrian- slovenian philsophical congress es Celje

Mentorstvo doktorandima

2014. -

Epistemički postupci donošenja odluka

Andrea Mešanović

Filozofija i suvremenost, Odsjek za filozofiju, Filozofski falutet, Sveučilište u Rijeci

2013. -

Moć, hermeneutička nepravda i konstituiranje subjekta

Ana Smokrović

Filozofija i suvremenost, Filozofski fafultet, Sveučilište u Rijeci

2013. -

Misao Johna Maynarda Keynesa u kontekstu britanske filozofske tradicije

Aneli Dragojević - Mijatović

Filozofija i suvremenost, Filozofski fafultet, Sveučilište u Rijeci

2012. - 07.12.2016.

Filozofija psihoterapije: Epistemičke vrline i norme

Inka Miškulin

Filozofija i suvremenost, Filozofski fafultet, Sveučilište u Rijeci

Datum obrane: 7.12.2016.

2011. -

Filoofija seksualnosti - moralni status preljuba

Zvonko Mihalović

Filozofija i suvremenost, Filozofski fafultet, Sveučilište u Rijeci

2007. - 2013.

The nature of fictional testimony and its role in reaching, fulfilling and promoting our epistemic aims and values

Iris Vidmar

Filozofija i suvremenost, Filozofski fafultet, Sveučilište u Rijeci

Datum obrane: 2013.

2005. - 2012.

'Žena' u književnom djelu Janka Polića Kamova

Brigita Miloš

Književnos u društveno - humanističkom kontekstu

Datum obrane: 2012.

Znanstveni skupovi

30.06.2016. - 05.07.2014.

Summer School "Equality and Citizenship" (i, II, III)

Filozofski fakultet, Sveučilište u Rijeci member of organisational board

19.05.2016. - 23.05.2016.

Philosophy and Architecture: Inequalities in the Cities

Inter University Centre, Dubrovnik co-director

18.05.2016. - 21.05.2016.

Excellence & Innovation in Basic-Higher Education & Psychology: Creativity – Innovation – Latest Development in Research & Practices

Rijeka president of scientific committee

24.11.2014. - 25.11.2014.

Democracy, Identity and European Integration

Filozofski fakulte, Sveučilište u Rijeci member of organisational board

2014. - 21.10.2014.

(New) Challenges for Europe in a Changing a World/ Knowledge for Europe

Sveučilište u Rijeci president of organisational board

01.05.2012. - 03.05.2012.

Contemporary philosophical topics

Faculty of humanities and Social Sciences, University of Rijeka member of organisational board

01.09.2009. - 05.09.2009.

World, Mind and Action

Interuniversity Centre Dubrovniku co-director

01.09.2008. - 05.09.2008.

World, Mind and Action

Interuniversity Centre Dubrovniku co-director

01.05.2006. - 05.09.2006.

Contemporary philosophical topics

Faculty of humanities and Social Sciences, University of Rijeka member of organisational board

01.05.2006. - 05.05.2006.

Women and Politics

Interuniversity Centre Dubrovniku co-director

01.05.2005. - 05.05.2005.

Women and Politics

Interuniversity Centre, Dubrovnik co-director

01.09.2003. - 05.09.2003.

Mental Phenomena

Interuniversity Centre Dubrovniku co-director

01.09.2002. - 05.09.2002.

Mental Phenomena

Interuniversity Centre Dubrovniku co-director

01.05.2002. - 03.05.2002.

Contemporary philosophical topics

Faculty of humanities and Social Sciences, University of Rijeka member of organisational board

01.09.2001. - 05.09.2001.

Mental Phenomena

Interuniversity Centre Dubrovniku co-director

01.09.2000. - 05.09.2000.

Mental Phenomena

Interuniversity Centre Dubrovniku co-director

01.09.1999. - 05.09.1999.

Mental Phenomena

Interuniversity Centre Dubrovniku co-director

01.09.1998. - 05.09.1998.

Mental Phenomena

Interuniversity Centre Dubrovniku co-director

01.05.1998. - 03.05.1998.

Contemporary philosophical topics

Faculty of humanities and Social Sciences, University of Rijeka member of organisational board

Uredništva časopisa

2014. -

Philosophy and Society / Filozofija i društvo

2006. - 30.12.2006.

Filozofija seksualnosti, Novi Kamov, br. 18

2005. - 2008.

Izvršna urednica međunarodnog časopisa European Journal for Analitic Philosophy

2005. - 30.12.2005.

Georges Rey's Philosophy, Croatian Journal of Philosophy, No.15

2005. -

Članica uredništva časopisa Theoria

2005. -

članica savjeta časopisa Croatian Journal of Philosophy

2000. - 30.12.2000.

Bioetika, Vladavina prava, br. 5

1998. - 2004.

Glavna urednica časopisa Croatian Journal of Philosophy

1990. - 2000.

Članica uredništva časopisa Agora

Recenzije

2014.

Baccarini, Elvio: In A Better World? Public Reason and Biotechnologies

2013.

J. Greco i E. Sosa: Epistemologija: vodič u teorije znanja, Naklada Jesenski i Turk

2012.

Boran Berčić, Filozofija I i II, Zagreb, IBIS

2011.

« Od integrativne bioetike do pseudoznanosti», Revija za sociologiju

2011.

Bojana Ćulum i Jasminka Ledić, "Sveučilišni nastavnici i civilna misija sveučilišta", Filozofski fakultet u Rijeci, Rijeka

2009.

«Internalizam razloga: dvije interpretacije», Filozofska istraživanja

2007.

«Public Reason and Extension of Lifespan», Synthesis Philosophica

2007.

«Emotion, Cognition and Feeling», Synthesis Philosophica

2007.

Tomislav Reškovac, "Filozof(i)ja", udžbenik iz Filozofije za gimnazije, Profil

2007.

Elvio Baccarini, "Moralna spoznaja", Izdavački Centar Rijeka , Rijeka

2007.

Nadežda Čačinović (ur.), "Filozofija i žene", Centar za ženske studije, Zagreb

2006.

«S one strane paradigme objašnjenja u suvremenoj medicini», Filozofska istraživanja

2006.

«Kompleksno mišljenje, metafore i analogije», Filozofska istraživanja

2006.

«Scientists versus Philosophers on the Relativism of Science», za B. Franceschi i E. Baccarini (ur.) Relativism, MMSU, Rijeka

2006.

"Relativism", za B. Franceschi i E. Baccarini (ur.) Relativism, MMSU, Rijeka

2005.

«Rescuing conceptual Analysis», Croatian Journal of Philosophy

2005.

"Berkeley's Active Self", European Journal of Analytic Philosophy

2005.

«2+2=4», Filozofska istraživanja

2002.

«Kritika, kontekst i zajednica», Prolegomena

2001.

Thomas Nagel, "Što sve to znači? Vrlo kratki uvod i filozofiju", prijevod Boran Berčić, Zagreb, Kruzak

2001.

«Slojevitost vremena i um», Filozofska istraživanja

Stručna djelatnost

Stručna aktivnost

23.02.2016. - 26.02.2016.

Radionica “Strategic Management and Leadership in Higher education”, 2015.

Higher Education Institute, University of Georgia, Sveučilište u Rijeci i US Embassy

voditeljica organizacijskog odbora i polaznica

10.02.2015. - 13.02.2015.

Radionica "Strategic Management and Leadership in Higher education"

Higher Education Institute, University of Georgia, Sveučilište u Rijeci i US Embassy

voditeljica organizacijskog odbora i polaznica

2011. -

Stručno usavršavanje iz strateškog menadžmenta

Sveučilište u Rijeci; Universty of Georgia

polaznica

2011. -

Stručno usavršavanje u domeni razvoja ljudskih resursa za znanstveno istraživanje

University of Oslo, Norveška

predstavnica Sveučilišta u Rijeci

2010. -

Stručno usavršavanje u sveučilišnim obrazovnim politikama  Governance Reform and Autonomy of European Higher Education Institutions in the 21. Century, Meeting of Directors-General for Higher Education

Univesidad Zaragoza, Španjolska

predstavnica rektorskog zbora RH

2010. -

Stručno usavršavanje u domeni razvoja ljudskih resursa za znanstveno istraživanje

University of Heidelberg

predstavnica Sveučilišta u Rijeci

2009. -

Stručno usavršavanje u domeni razvoja ljudskih resursa za znanstveno istraživanje

University of Warwick, Velika Britanija

predstavnica Svečilišta u Rijeci

2005. -

Stručno usavršavanje u vođenju projektnog ciklusa

Microsoft, Sveučilište u Rijeci

polaznica

2004. -

Stručno usavršavanje u planiranju projektnog ciklusa

Grad Rijeka/Zaklada Sveučilišta u Rijeci

polaznica

2002. -

Stručno usavršavanje u domeni javne misije sveučilišta

Salzburg Seminar/Salzburg, Austrija

predstavnica Svečilišta u Rijeci

1996. -

Stručno usavršavanje za voditelja debatnih klubova

Institut Otvoreno društvo, Zagreb

polaznica

Javno djelovanje

Javna predavanja

2016.

Europska povelja u Kodeks za istraživače: politike EU o karijerama istraživača

stručni skup Izgradnja sustava potpore za mlade istraživače., 2016.

Filozofski fakultet, Sveučilište u Rijeci

2016.

UNIRi Approach to Institutional research in strategic documents and practice

radionica Institutional Research and institutional Effectiveness

Sveučilište u Rijeci,

2016.

Performance Agreement: pilot project at the University of Rijeka

stručni skup u organizaciji MZOS-a

Hotel "Dubrovnik", Zagreb

2016.

Istina i demokracija: je li istina opasna za demokraciju?

Noć filozofije

Filozofski fakultet, Sveučilište u Rijeci

2015.

Institutional governance and strategic management: Introduction

radionca Institutional governance and strategic management

Sveučilište u Rijeci 2

2015.

Novi trendovi u europskom prostoru viskog obrazovanja: razumijemo li konecpt ishoda učenja i kompetencija

stručni skup

Učiteljski fakultet Sveučilište u Rijeci

2014.

Acreditation of study programs at the University of Rijeka

Development of study program for higher education management and government

Sveučilište u Rijeci

2014.

Epistemic Paternalism and Trust in Epistemic Authorities

rasprava s Alanom Goldmanom, Rutgers University, New Jersey, SAD

Hotel Continental, Opatija

2014.

Nasilje i pravo na život bez straha

stručni skup u organizaciji Nastavnog zavoda za zdravstvo PGŽ

Hotel Adriatic, Opatija

2013.

Detalji

tribina studentske udruge Furija

Filozofski fakultet, Sveučilište u Rijeci

2013.

Detalji

Ciklus javnih predavanja u Prirodoslovnom muzeju

Prirodoslovni muzej, Rijeka

2012.

Znanstveni napredak: društvene posljedice i etičke dileme

Sveučilište za 3. dob

Sveučilište u Rijeci

2012.

Detalji

predavanje u ciklusu predavanja "Sveučilište za treću dob"

Sveučilište u Rijeci

2012.

Detalji

Predavanje Rijeka student conference (RISC)

Sveučilište u Rijeci

2011.

Detalji

Predavanje na stručnom skupu Povelja i kodeks

Univerzitet Crne Gore, Podgorica

2011.

Detalji

Predavanje na stručnom skupu" Etičke dileme u medicinskoj praksi"

Kuća ljudskih prava, Zagreb,

2010.

Detalji

predavanje u Klubu Sušačana

Rijeka

2010.

Detalji

Javno predavanje u programu Narodne biblioteke

Narododna biblioteka Srbije, Beograd,

2010.

Detalji

Predavanje na stručnom skupu Etički kodeksi u srednjoškolskom obrazovanju

Prva hrvatska riječka gimanzija i Škola primjenjene umjetnosti, 2010.

2010.

Detalji

Predavanje na radionicama o Bolonjskom procesu

Sveučilište u Rijeci

2010.

Detalji

Predavnje na stručnom skupu Strategija ljudskih resursa za znanstvene istraživače

MZOS, Zagreb

2009.

Detalji

Javno predavanje Festival znanosti

HKD Rijeka

2009.

Detalji

Javno predavanje u programu Noći muzeja

Prirodoslovni muzej, Rijeka

2009.

Detalji

Predavanja na stručnim skupovima Agencije za odgoj i obrazovanje

Šibenik i Baška

2008.

Detalji

Predavanja na stručnim skupovima Agencije za odgoj i obrazovanje

Vukovar i Primošten

Popularizacija znanosti

2013.

Detalji

tribina "Štemalica"

Gradska čitaonica, Rijeka

2013.

Detalji

Tribina Lice i naličje neposredne demokracije

Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci

2013.

Detalji

tribina studentske udruge Furija

Filozofski fakultet, Sveučilište u Rijeci

2013.

Detalji

tribina studentske udruge Furija

Filozofski fakultet, Sveučilište u Rijeci

2013.

Detalji

okrugli stolovi u sklopu programa usavršavanja Političke ideje u teoriji i praksi

Filozofski fakultet, Sveučilište u Rijeci

2013.

Detalji

I Riječki međunarordni kongres studenta društvenih humanističkih znanosti

Filozofski fakultet, Sveučilište u Rijeci

2012.

Detalji

Okrugli stol, Rijeka student conference (RISC)

Sveučilište u Rijeci

2011.

Detalji

Okrugli stol Vrednovanje volonterskog rada u sustavu visokog obrazovanja u RH

MZOS, Zagreb

2011.

Detalji

Okrugli stol E-dan Sveučilišta u Rijeci, Sveučilište u Rijeci, 2011.

Sveučilište u Rijeci

2011.

Detalji

Uvodna rasprava na stručnom skupu (Study visit, CARNet) Sveučilište u Rijeci

Sveučilište u Rijeci

2011.

Detalji

Okrugli stol Izazovi suočavanja s korupcijom u akademskoj zajednici, Universitas,

Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci

2009.

Detalji

Okrugli stol ‘Žene na tržištu rada’, Hrvatski zavod za zapošljavanje

Rijeka

2007.

Detalji

Okrugli stol Društveno odgovorno sveučilište

Sveučilište u Rijeci

2003.

Detalji

Okrugli stol Rodna ravnopravnost i hrvatsko društvo u zakonodavstvu i stranačkim političkim programima

Europski dom, Zagreb

2002.

Detalji

Okrugli stol Žene u politici

Novinarski dom, Zagreb

2002 – 2005.

Detalji

niz tribina i okruglih stolova na teme: Etički kodeks Sveučilišta u Rijeci, Etički kodeks za studente/studentice,

Sveučilište u Rijeci

Novinski članci

2002.

Detalji

Zarez, br. 80

Zagreb

2002.

Detalji

Sušačka revija, br.37

Rijeka

2000.

Detalji

Večer (Etika 2000)

Maribor

2000.

Detalji

Večer (Etika 2000)

Maribor

1997.

Detalji

Godišnjak Prve hrvatske sušačke gimnazije

Rijeka

1997.

Detalji

Ljetopis Medicinske Škole

Rijeka

1996.

Detalji

Ljetopis Medicinske škole

Rijeka

1996.

Detalji

Godišnjak Prve hrvatske sušačke gimnazije

Rijeka

1995.

Detalji

Godišnjak Prve hrvatske sušačke gimnazije

Rijeka

1999 – 2005

Detalji

Novi list

Rijeka

2005 – 2009

Detalji

Novi list (podlist Znanost)

Rijeka

Medijski nastupi

2013.

Detalji

RiTV

Rijeka

2013.

Detalji

3. program HRT

Zagreb

2012.

Detalji

HRT

Zagreb

2011.

Detalji

HRT

Zagreb

2009 - 2013

Detalji

Novi list

Rijeka

2009 - 2013

Detalji

RiTV

Rijeka

2009 - 2013

Detalji

Kanal Ri

Rijeka

2009 - 2013

Detalji

HRT

Rijeka

Administrativna djelatnost

Rukovođenje na sveučilištu

2017.

Rektorica

Sveučilište u Rijeci

2013. - 2017.

prorektorica za studije i studente

Sveučilište u Rijeci

2013. -

predstojnica

Centar za napredne studije - Jugoistočna Europa

2010. -

predstojnica

Katedra za epistemologiju

2009. - 2013.

prorektorica za nastavu i studentska pitanja

Sveučilište u Rijeci

2003. - 2009.

ravnateljica

Zaklada Sveučilišta u Rijeci

1998. - 2002.

pročelnica

Odsjek za filozofiju

Povjerenstva na sveučilištu

2012. -

predsjednica

Sveučilište u Rijeci/Povjerenstvo za izradu politika unapređenja akademskog integriteta

2011. -

članica

Sveučilište u Rijeci/Povjerenstvo za izradu elaborata studijskog programa «Podučavanje u visokoškolskoj nastavi»

2010. - 2012.

članica

Sveučilište u Rijeci/Povjerenstva za izmjenu Etičkog kodeksa Sveučilišta u Rijeci

2010. - 2012.

članica

Sveučilište u Rijeci/Povjerenstvo za izradu međunarodnog studijskog programa «Arhitektura grada»

2009. - 2010.

zamjenica predsjednika

Sveučiište u Rijei/Povjerenstvo za izradu studijskog programa «Gluma, mediji i kultura»

2009. -

članica

Odbora za kvalitetu Sveučilišta u Rijeci

2009. -

pročelnica

Stručno vijeće Centra za studije Sveučilišta u Rijeci

2003. - 2005.

predsjednica

Etičko povjerenstvo za donošenje Etičkog kodeksa Sveučilišta u Rijeci

Povjerenstva izvan sveučilišta

2014. -

predsjednica

Povjerenstvo za unaprjeđenje postupka upisa na visoka učilišta u RH, AZVO

2012. -

članica

MZOS/Savjet ISVU

2012. -

članica

MZOS/Odbor za etiku u znnaosti i visokom obrazovanju

2011. - 2014.

članica

Tijelo za unapređenje postupka upisa na visoka učilišta, Agencija za znanost i visioko obrazovanje

2010. - 2011.

članica

MZOS/Inicijalna radna skupina za izradu nacionalne strategije za visoko obrazovanje

2010. - 2011.

članica

MZOS/Prosudbeno povjerenstvo za nacrt Zakona o visokom obrazovanju

2009. - 2013.

članica

MZOS/Savjetodavni odbor za provedbu istraživanja EUROSTUDENT IV

Projekti

Znanstveni projekti

2016. - 30.12.2020.

Impulse: Gender in a Changing Society

suradnica na znanstveno – istraživačkom projektu

OeAD, Austrian Agency for International cooperation in education and Research

2014. - 30.12.2017.

Moralni, politički i epistemološki odgovori na društvene devijacije

voditeljica znanstveno-istraživačkog projekta

Sveučilište u Rijeci (UNIRI potpore)

http://mpeodd.uniri.hr/

2007. - 2013.

Normativnost u teoriji spoznaje i etici

voditeljica znanstveno-istraživačkog projekta

MZOS

2003. - 2005.

Neformalne institucije i poslovno ponašanje

suradnica na znanstveno - istraživačkom projektu

MZOS

2003. - 2004.

Primijenjena etika – normativnost i racionalnost (hrvatsko-slovenski projekt)

suradnica na znanstveno - istraživačkom projektu

MZOS

2002. - 2003.

Introduction of a course of bioethics

suradnica na znanstveno - istraživačkom projektu

Central European University, Budapest (HESP program)

2001. - 2006.

Racionalnost

suradnica na znanstveno - istraživačkom projektu

MZOS

1996. - 1998.

Abortion – pro et contra

voditeljica (individualni znanstveno-istaživački projekt)

Central European University, Prag (Reserch Support Scheme, No: 74/1996)

1996. - 1997.

Social Epistemology

voditeljica (individualni znanstveno-istaživački projekt)

Central European University - Budimpešta (HESP program)

1995. - 1996.

Liberalizam vs. Komunitarijanizam

suradnica na znanstveno - istraživačkom projektu

Institut Otvoreno društvo, Zagreb

1993. - 1995.

Social Epistemology for Open Society

voditeljica (individualni znanstveno-istraživački projekt)

Central European University, Prag  (Reserch Support Scheme, No: 451/1993 )

1993. - 1995.

Filozofija otvorenog društva: ljudska prava i socijalna spoznajna teorija

voditeljica znanstveno-istaživačkog projekta

Institut Otvoreno društvo, Zagreb

Stručni projekti

2015. - 30.12.2016.

UNAPRORI: Unaprjeđenje postupka vrednovanja studijskih programa na Sveučilištu u Rijeci

MZOS/MRSS, European Social Fund

voditeljica

2015. - 2016.

Implementing module from the HEISEE study program in higher education management and governance

Institut za društvena istraživanja Zagreb, US Embassy u Republici Hrvatskoj

suradnica

2014. - 2015.

Development of study program for higher education management and governance – Higher Education Initiative for South East Europe, Sveučilište u Rijeci

Institut za društvena istraživanja Zagreb, US Embassy u Republici Hrvatskoj

suradnica

2014. - 2015.

European Interdisciplinary Studies: (New) Challenges for Europe in a Changing World/ Knowledge - a Key Tool for a Better Europe, Centrar za napredne studije – jugoistočna Europa, Sveučilište u Rijeci

Minstarstvo vanjskih i europskih poslova RH

voditeljica

2014. - 2015.

E-QUALITY: Linking quality and social inclusion in Higher Education in Croatia, Sveučilište u Rijeci

Institut za razvoj obrazovanja, European Social Fund

suradnica

2013. -

Osnivanje Studentskog kulturnog centra

Sveučilište u Rijeci

voditeljica

2011. - 2012.

USSUD kulture, projekt unapređenja studenstkog standarda u domeni kulture

Grad Rijeka i Sveučilište u Rijeci

voditeljica

2010. - 2012.

Istraživanje uspješnosti provedbe Boonjskog procesa na Sveučilištu u Rijeci

Sveučiište u Rijeci

voditeljica

2010. - 2011.

Kultivator: projekt poboljšanja studentskog standarda u domeni kulture knjige

Grad Rijeka i Sveučilište u Rijeci

voditeljica

2010. - 2011.

Implementacija sustava ISVUPatch

Sveučilište u Rijeci

voditeljica

2010. - 30.12.2010.

Strategija ljudskih resursa za znanstvene istraživače

Agenecija za mobilnost i EU projekte/Europska komisija

voditejica

2009. - 2013.

ACCESS: Toward Equitable access to higher education in Croatia, Sveučilište u Rijeci

TEMPUS projekt, European Commission

članica Upravog odbora stručnog projekta

2009. - 2012.

MOREM: Modernisation and Reconstruction of University Management and Structure,  Sveučilište u Rijeci

TEMPUS projekt, European Commission

suradnica

2009. - 2010.

Informatička potpora praćenju nastave u skladu s Pravilnikom o studijima (MudRi, ISVU)

Sveučilište u Rijeci

voditeljica

2009. - 30.12.2009.

Izrada akreditacijskog postupka na Sveučilištu u Rijeci

Sveučilište u Rijeci

voditeljica

2003. - 2005.

Etički kodeks Sveučilišta u Rijeci

Sveučilište u Rijeci

voditeljica

Projekti u znanosti - Voditelj projekta

STIMULATIVNE POTPORE 2021
STIMULATIVNE POTPORE 2020
STIMULATIVNE POTPORE 2019
Potpore 2014/2016

Projekti u znanosti - Suradnik na projektu

UNIRI PROJEKTI 2018
Potpore 2014/2016