PORTFELJ / Prof. dr. sc. Aleksandra Golubović

Portfelj

Prof. dr. sc.

Aleksandra Golubović

Filozofski fakultet

Odsjek za filozofiju

Kontakt

UNIRI e-mail

e-mail 1

PROSTORIJA 423/4. kat

Obrazovanje

2002. - 2005.

Doktorat iz Filozofije

Filozofski fakultet u Zagrebu

1998. - 1999.

Prva godina doktorskog studija iz filozofije

Papinsko Sveučilište Gregorijana, Rim, Italija

1996. - 1999.

Magisterij (znanosti) iz filozofije

Papinsko sveučilište Gregorijana, Rim, Italija

1991. - 1996.

diplomirani teolog

Katolički bogoslovni fakultet u Zagrebu - Područni studij Teologije u Rijeci

Radno iskustvo

22.12.2016. -

izvanredni profesor

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

2009. -

docent

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

2005. - 2009.

viši asistent

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

2001. - 2005.

znanstveni novak i asistent

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Članstva

2012. -

Hrvatsko društvo Karl Jaspers

2011. -

Hrvatsko filozofsko društvo

2009. -

Bioetička podružnica, pri katedri za društvene znanosti, Medicinskog fakulteta u Rijeci

2004. -

Hrvatsko društvo za analitičku filozofiju (HDAF) – Rijeka

Nastavna djelatnost

Kolegiji

01.10.2018. - 31.01.2018.

Suvremene rasprave iz filozofije odgoja

Filozofija

FFRI

Nastavnik

07.03.2018. - 08.06.2018.

Školska praksa

Diplomski studij filozofije

FFRI

Nositelj

09.10.2017. - 01.02.2018.

Philosophy of Education

Nastava za Erasmus studente

FFRI

nositelj kolegija

09.10.2017. - 01.02.2018.

Prožimanja u talijanskoj i hrvatskoj filozofiji renesanse (nastava - na talijanskom jeziku)

Diplomski studij - talijanski jezik i književnost (opći)

FFRI

Nositelj

2014. -

obvezni kolegij - Filozofija odgoja

jednopredmetni studij pedagogije

Filozofski fakultet, Rijeka

nositelj kolegija

2010. - 2013.

obvezni kolegij - Ontologija

integrirani studij teologije

Područni studij Teologije u Rijeci

nositelj kolegija

2002. - 2009.

Metodika nastave filozofije

studij filozofije

Filozofski fakultet, Rijeka

asistent, od 2005-viši asistent, vježbe

2002. - 2005.

Povijest hrvatske filozofije

studij filozofije

Filozofski fakultet, Rijeka

asistent, seminari

1999. -

obvezni kolegij - Kozmologija

integrirani studij teologije

KBF Zagreb - Područni studij Teologije u Rijeci

nositelj kolegija

2011/2012 -

izborni kolegij - Filozofija odgoja

Program cjeloživotnog obrazovanja-Dopunsko psihološko-pedagoško obrazovanje za nastavnike - alternira se

Filozofski fakultet u Rijeci

nositelj kolegija

2012/2013 -

obvezni kolegij - Povijest novovjekovne filozofije

integrirani studij teologije

Područni studij Teologije u Rijeci

nositelj kolegija

2009/2010-

izborni kolegij - Soeren Kierkegaard

diplomski studij filozofije

Filozofski fakultet, Rijeka

nositelj kolegija

2015/2016

izborni kolegij - Filozofija egzistencije

Doktorski studij - "Filozofija i suvremenost"

Filozofski fakultet, Rijeka

nositelj kolegija

2009/2010

Uvod u filozofiju religije, Kršćanska filozofija, Hrvatska filozofija

preddiplomski studij filozofije - alterniraju se

Filozofski fakultet, Rijeka

nositelj kolegija

2009/2010

izborni kolegij - Filozofija odgoja

nastavnički modul

Filozofski fakultet, Rijeka

nositelj kolegija

2009/2010

Metodika i školska praksa I, Metodika i školska praksa II

diplomski studij filozofije

Filozofski fakultet, Rijeka

nositelj kolegija

2008/2009

Uvod u filozofiju religije

studij filozofije

Filozofski fakultet, Rijeka

viši asistent, seminari

2008/2009

Hrvatska filozofija

studij filozofije

Filozofski fakultet, Rijeka

viši asistent, seminari

2008/2009

Kršćanska filozofija

studij filozofije

Filozofski fakultet, Rijeka

viši asistent, seminari

2001/2002

stručni izborni kolegij - Filozofija odgoja

studij pedagogije

Filozofski fakultet u Rijeci

asistent, seminari

2001/2002

opći kolegij za sve smjerove - Filozofija

nastavnički smjerovi

Filozofski fakultet u Rijeci

asistent, seminar

2000/2001

izborni kolegij - Kršćanska filozofija

dvopredmetni studij filozofije

Filozofski fakultet u Rijeci

vanjski suradnik, seminari

Mentor u završnim radovima

05.02.2020. - 05.07.2020.

(diplomski rad)

Marta Krizmanić

Filozofija/Talijanski jezik i književnost

FFRi

01.07.2019. - 18.07.2019.

(diplomski rad)

Matea Subotić

Filozofija i povijest

FFRi

15.04.2019. - 19.12.2019.

(diplomski rad)

Anja Malbašić

Filozofija

FFRI

01.05.2018. - 25.09.2018.

(diplomski rad)

Erick Stojšić

Filozofija i Engleski jezik i književnost

FFRI

14.03.2018. - 12.07.2018.

Il rapporto tra il problema filosofico del male e la legge dell'Unione Europea (završni rad)

Marta Krizmanić

Filozofija/Talijanski jezik i književnost

FFRI

01.03.2018. - 18.09.2018.

(diplomski rad)

Petra Domaćinović

Filozofija i Hrvatski jezik i književnost

FFRI

13.07.2017. -

Utjecaj morala na odgoj: dodirne točke između odabranih teorija odgoja od antike do suvremenih dana (diplomski rad)

Martina Sanković Ivančić

filozofija

FFRI

15.03.2017. - 22.05.2018.

(diplomski rad)

Vedrana Miočić

Filozofija

FFRI

2016. -

(diplomski rad)

Mateja Goršić

filozofija

FFRI

2016. -

(diplomski rad)

Dario Perković

integrirani studij teologije

Teologija u Rijeci

2015. -

(diplomski rad)

Denis Paušić

filozofija

FFRI

2015. -

(diplomski rad)

Leonard Pektor

filozofija

FFRI

2014. -

(diplomski rad)

Dajana Rakić

filozofija

FFRI

2011. -

(diplomski rad)

Nina Šteker

filozofija

FFRI

2010. -

(diplomski rad)

Jelena Kopajtić

filozofija

FFRI

Cjeloživotno obrazovanje

18.12.2019. - 18.12.2019.

Unapređenje kvalitete nastave: suradnička procjena

(edukacija - HKO projekt)

Filozofski fakultet u Rijeci

sudionik

10.04.2018. - 15.05.2018.

Uvod u filozofiju religije

Cjeloživotno obrazovanje za 3. dob (ciklus predavanja - 20 h)

FFRI

Voditelj

2017.-2018.

Filozofija odgoja

DPPO

FFRI

voditelj

01.06.2016. -

Jezično usavršavanje nastavnika za EJVIN (engleski kao jezik visokoškolske nastave)

cjeloživotno obrazovanje

FFRI

polaznik

01.04.2016. -

Kako napisati znanstveni rad na engleskome jeziku

cjeloživotno obrazovanje

FFRI

polaznik

01.03.2016. -

Nastavničke kompetencije u visokom školstvu: Vrednovanje znanja

cjeloživotno obrazovanje

Filozofski fakultet, Rijeka

polaznik

2016.-2017.

Filozofija odgoja

DPPO

FFRI

voditelj

01.10.2015. -

Nastavničke kompetencije u visokom školstvu: Učenje i poučavanje

cjeloživotno obrazovanje

FFRI

polaznik

2015.-2016.

Filozofija odgoja

DPPO

FFRI

voditelj

2013.-2014.

Filozofija odgoja

DPPO

FFRI

voditelj

2011.-2012.

Filozofija odgoja

DPPO

FFRI

voditelj

2010.-2011.

Filozofija odgoja

Dopunsko pedagoško-psihološko obrazovanje

Filozofski fakultet u Rijeci

voditelj

rujan 2019.

Radionica za izradu Hrvatskog kvalifikacijskog okvira (dvotjedna edukacija za HKO projekt)

Filozofski fakultet u Rijeci

polaznik

Gostujući nastavnik

2012-2016

Povijest novovjekovne filozofije (obvezni kolegij)

Integrirani studij teologije

Teologija u Rijeci, područni studij

nositelj kolegija

2010-2013

Ontologija (obvezni kolegij)

Integrirani studij teologije

Teologija u Rijeci, područni studij

nositelj kolegija

2000.-2016

Kozmologija (obvezni kolegij)

Integrirani studij teologije

Teologija u Rijeci, područni studij

nositelj kolegija

2017/2018.

Filozofija odgoja

Integrirani učiteljski studij

Učiteljski fakultet u Rijeci (Ufri)

nositelj kolegija

2016/2017.

Utjecaji egzistencijskih filozofija na antropološko utemeljenje psihoterapije

Licencijatski i doktorski studij teologije

KBF, Zagreb

nastavnik

Osobni razvoj

01.11.2016. -

Mentoriranje doktorskih studenata

Financiranje: 16 sati

Znanstvena djelatnost

Znanstveni radovi

2021.

Uzroci zla. Na koji način pristupiti raspravi o uzrocima zla?

Golubović Aleksandra

Tragovi Prvog uzroka. Zbornik u čast Nikole Stankovića, SJ. Poglavlje u knjizi: Novina Marina (ur.), Zagreb, Fakultet filozofije i religijskih znanosti Sveučilišta u Zagrebu; Filozofsko-teološki institut Družbe Isusove u Zagrebu - 175-187

A2

2021.

O moralnosti i odgoju: izazovi i perspektive suvremenog odgoja

Golubović Aleksandra

Sve provjeravajte: dobro zadržite! (1 Sol 5,21). Kršćanska etika u dijalogu sa suvremenim svijetom. Zbornik u čast prof. dr. sc. Josipa Grbca u povodu 65. godine života. Poglavlje u knjizi: Valković Jerko (ur.), Zagreb, Kršćanska sadašnjost - 303-321

A2

2020.

Out of the darkness there comes light - upbringing as a process (method) of the 'fine tuning' of an individual

Golubović Aleksandra, Rakić Dajana

Il Pensare, Rivista di filosofia - 10, 75-94

A1

10.12.2019.

Problem sveznanja i slobode volje u proročanskim rješenjima Jurja Dragišića

Golubović Aleksandra

Eidos - 5-18

A1

05.12.2019.

Meet the Educator – Is Schopenhauer one?

Golubović Aleksandra, Rakić Dajana

Il Pensare - 132-152

A1

01.12.2019.

Nekoliko misli o profilu nastavnika odgojitelja

Golubović Aleksandra, Domaćinović Petra

Diacovensia

A1

10.11.2019.

Emotions and Religion in Soren Kierkegaard: the analysis of a case (Genesis 22)

Golubović, Aleksandra

La Nottola di Minerva. The Journal of Philosophy and Culture - 25-34

A1

12.12.2018.

Toma Akvinski u kontekstu (suvremenih) promišljanja odnosa vjere i razuma

Golubović Aleksandra

Logos - 47-67

A1

01.12.2018.

Egzistencijalni dokaz vjere. Vjernička egzistencija i iz nje proizlazeći dokaz o Božjoj opstojnosti

Golubović Aleksandra

Obnovljeni život - 73 53-66

A1 Q3

01.11.2018.

Je li kršćanski Bog Bog kontradikcija?

Golubović, Aleksandra

Religija između hermeneutike i fenomenologije, Dodlek, I., Malović, N., Pavić, Ž. (ur.), Zagreb, Kršćanska sadašnjost, Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu - 81-97.

A2

26.10.2018.

Učiteljski poziv i odgajanje: razmatranje iz perspektive filozofije odgoja

Golubović, Aleksandra

Odgojno-obrazovne teme - 1 141-163

A2

01.10.2018.

Smijemo li vjerovati osobi koja nam govori o Bogu?

Aleksandra Golubović

Danijel Tolvajčić, Iva Mršić Felbar, Nenad Malović, Alojz Ćubelić (ur.), Filozofija i religija - Suvremena perspektive, Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 2018. (zbornik radova) - 43-59

A2

12.09.2018.

Values and Upbringing: A Liberal Outlook

Aleksandra Golubović; Nebojša Zelić; Leonard Pektor

Etica e Politica - 2 467-489

A1 Q2 WOS

20.05.2018.

The Fragments of Feminism in Kierkegaard's Thought

Golubović, Aleksandra, Rakić, Dajana

Il Pensare. Rivista di Filosofia - VII 142-157.

A1

15.04.2018.

L'educazione alla morale nell'Emilio di Jean Jacques Rousseau: ragione o sentimento?

Golubović, Aleksandra, Sanković, Ivančić, Martina

La Nottola di Minerva. Journal of Philosophy and Culture - XVI 3-18.

A1

01.02.2018.

Religious experience and personal perspective

Aleksandra Golubović

La Nottola di Minerva, Journal of Philosophy and Culture (supplement), 2018. - 20-35

A1

01.10.2017.

Moralni argument za Boga. Indicije u prilog Božje opstojnosti

Aleksandra Golubović

Tvrtko Jolić (ur.), Božje postojanje i Božji atributi, Institut za filozofiju, Zagreb, 2017. (rad u zborniku) - 55-73

A2

01.02.2017.

Evil and free will theory in contemporary analytic philosophy of religion

Aleksandra Golubović; Danijel Tolvajčić

La Nottola di Minerva, Journal of Philosophy and Culture, 2017. - 61-80

A1

31.12.2016.

Prilog razumijevanju tumačenja Božjih atributa u Petrićevoj "Novoj sveopćoj filozofiji"

Golubović Aleksandra

Riječki teološki časopis - 48 221-238

A2

01.10.2016.

Perspektive suvremene analitičke filozofije religije

Danijel Tolvajčić, Aleksandra Golubović

Ćurko Bruno, Zagorac Ivana (ur.), Perspektive filozofije, Hrvatsko filozofsko društvo, Zagreb, 2016. - 137-155

A2

01.10.2016.

Suvremenost pedagogije djelotvorne ljubavi Sv. Ivana Don Bosca

Aleksandra Golubović, Filip Polegubić, Jelena Beno

Riječki teološki časopis - 24 135-154

A2

01.10.2016.

Moralnost i religija

Aleksandra Golubović

Filozofija i teologija u kontekstu znanstveno-tehničke civilizacije, Josip Oslić, Alojz Čubelić, Nenad Malović (ur.), Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Kršćanska sadašnjost, Zagreb - 271-289

A2

01.10.2015.

Argumenti za postojanja Boga kod Ruđera Boškovića – inačice kozmološkog argumenta

Aleksandra Golubović

Obnovljeni život - 70 195-208

A1 Q3

01.10.2015.

Perspektive suvremene anglosaksonske filozofije religije( Perspectives within Contemporary Anglo-Saxon Philosphy of Religion )

Tolvajčić Danijel; Golubović Aleksandra

Filozofska istraživanja (0351-4706) 34 (2014), 3; 325-339

A1 Q4 WOS

01.10.2015.

Odgojne implikacije Kierkegaardove antropologije. Od antropologije do filozofije odgoja u misli Sorena Kierkegaarda( Educational implications of Kierkegaard's anthropology. From anthropology to the philosophy of education in the thought of Soren Kierkegaard )

Golubović Aleksandra

Diacovensia : teološki prilozi (1330-2655) 23 (2015), 2; 213-228

A2

01.10.2014.

Aktualnost Rousseauovih promišljanja filozofije odgoja s posebnim osvrtom na moralni odgoj

Golubović Aleksandra

Acta ladertina (1845-3392) 10 (2013), 1; 25-36

A2

01.10.2012.

Problem zla u suvremenoj analitičkoj filozofiji religije - Zlo kao mogućnost za postizanje dobra( The Problem of Evil in contemporary analytical Philosophy of Religion - Evil as a Step to grater Good )

Golubović, Aleksandra; Kopajtić, Jelena

Nova prisutnost : časopis za intelektualna i duhovna pitanja (1334-2312) X (2012), 2; 235-248

01.10.2012.

Znanost i religija kod Ruđera Boškovića( Science and Religion at Ruđer Bošković )

Golubović, Aleksandra; Šustar, Predrag

Riječki teološki časopis (1330-0377) 40 (2012), 2; 249-268

01.10.2012.

Promišljanja o Bogu kod Hermana Dalmatina( Reflections on God by Herman Dalmatin )

Golubović, Aleksandra

Vrhbosnensia : časopis za teološka i međureligijska pitanja (1512-5513) 16 (2012), 2; 307-325

01.10.2010.

Filozofija odgoja( Philosophy of Education )

Golubović, Aleksandra

Riječki teološki časopis (1330-0377) 36 (2010), 2; 609-623

01.10.2010.

Kierkegaardova epistemologija religije (odnos vjere i razuma)( Kierkegaard's Epistemology of Religion. The Relation between Faith and Reason )

Golubović, Aleksandra

Obnovljeni život : časopis za religioznu kulturu (0351-3947) 65 (2010), 2; 239-262

01.10.2010.

Problem zla i teodiceja (filozofski i kršćanski stav prema problemu zla i njegovim rješenjima)( The Problem of Evil and Theodicy )

Golubović, Aleksandra

zbornik radova

01.03.2010.

Život i filozofska promišljanja Bože Milanovića. U povodu 120. obljetnice rođenja i 30. obljetnice smrti( Life and philosophical reflection of Božo Milanović. In occasion of 120 years of birth and 30 years of death )

Golubović, Aleksandra; Polić, Maja

Riječki teološki časopis (1330-0377) 35 (2010), 1; 221-250

01.10.2009.

Prilog o životu i djelu Krčanina Pietra Mettea Ferchia/Matije Frkića (Krk, 1583.-Padova, 1669.)( A Contribution regarding Life and Work of Pietro Matteo Ferchi/Matija Frkić from Krk (Krk, 1583-Padova, 1669) )

Polić, Maja; Golubović, Aleksandra

Riječki teološki časopis (1330-0377) 17 (2009), 2; 573-591

01.10.2008.

Od egzistencijalne nedoumice do filozofije egzistencije u S. Kierkegaarda( From Existential Perplexion to Existential Philosophy in S. Kierkegaard )

Golubović, Aleksandra

Obnovljeni život (0351-3947) 3 (2008), 63; 257-273

01.10.2008.

Recepcija Kierkegaarda u Hrvatskoj( The Reception of Kierkegaard in Croatia )

Golubović, Aleksandra

Filozofska istraživanja (0351-4706) 2 (2008), 28; 253-270

01.10.2008.

Vježbanje u kršćanstvu, Kierkegaardov doprinos tumačenju kršćanske religije( Practice in Christianity, Kierkegaard's Contribution in Interpreting Religion of Christianity )

Golubović, Aleksandra

Filozofska istraživanja (0351-4706) - 4 857-868

01.10.2000.

Kierkegaardova egzistencijalistička antropologija( Kierkegaard's Existential Anthropology )

Golubović, Aleksandra

Riječki teološki časopis (1330-0377) 2 (2000), 16; 423-446

Znanstvene knjige

01.02.2020.

Odabrana pitanja filozofije religije

Autor

Golubović Aleksandra

monografija

Filozofski fakultet u Rijeci Rijeka

17.10.2017.

Metodika nastave filozofije (e-skripta)

autor

Golubović Aleksandra i Angelovski Laura

e-skripta

Filozofski fakultet u Rijeci Rijeka

31.12.2016.

- poseban broj znanstvenog časopisa "Riječki teološki časopis", temat pod naslovom - Mlada generacija filozofa Ivanu Devčiću, filozofu dijaloga i života

Gostujuće uredništvo

Golubović Aleksandra, Horvat Saša, Mijatović Franjo

Riječki teološki časopis - posvećen profesorskom radu riječkog nadbiskupa mons. dr. Ivana Devčića

Gostujuće uredništvo ovog broja časopisa - Golubović Aleksandra, Horvat Saša, Mijatović Franjo

Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu - Teologija u Rijeci Rijeka

2013.

Uvod u Kierkegaardovu antropologiju

autor

Golubović, Aleksandra

Filozofski fakultet u Rijeci,

2010.

Vječno u vremenu

Urednik knjige

Kršćanska sadašnjost, Teologija u Rijeci

Pozvana predavanja

16.04.2019.

Što još možemo naučiti od Frane Petrića?

Golubović Aleksandra i Polić Maja

Gimnazija i strukovna škola Jurja Dobrile, Pazin (Dani Jurja Dobrile)

16.04.2018.

Frane Petrić: Suvremenost, antropologija, povijest

Golubović Aleksandra i Polić Maja

Pazinski kolegij, Pazin

09.03.2015.

Problem zla - tradicionalni i suvremeni odgovori

A. Golubović

Prva riječka hrvatska gimnazija, Rijeka

travanj 2012.

„Problem sveznanja i slobode volje“

A. Golubović

KBF, Zagreb

travanj 2012.

„Problem koegzistiranja Boga i zla“

A. Golubović

Gimnazija „Andrija Mohorovičić“ (GAM) u Rijeci

travanj 2011.

„Problem zla i teodiceja u suvremenoj filozofiji religije“

A. Golubović

KBF, Zagreb

19. veljače 2009.

„Problem zla i teodiceja“

A. Golubović

Medicinski fakultet, Rijeka, Bioetička podružnica pri katedri za društvene znanosti

travanj 2008

„Kierkegaardova epistemologija religije“

A. Golubović

FFRI, studentski projekt: "Druga filozofija"

08. listopada 2001.

"Kierkegaardova aktualnost danas", inauguralno predavanje

Aleksandra Golubović

Teologija u Rijeci, područni studij KBF-a u Zagrebu

Kongresna priopćenja

12.12.2019.

Mogućnosti odgojnog utjecaja

Golubović Aleksandra, Kopajtić Jelena

Godišnji skup HFD Zagreb

25.10.2019.

Golubović Aleksandra

International conference "Philosophy and Psychology of the Worldviews" Institut za Filozofiju, Zagreb

01.06.2019.

Golubović Aleksandra

Filozofija između znanosti i religije 3 Osijek (Nacionalni park Papuk)

16.05.2019.

About Religious Emotions and Hope

Aleksandra Golubović, Jelena Kopajtić (doktorandica)

21- Contemporary Philosophical Issues FFRi

19.03.2019.

Religija i emocije

Aleksandra Golubović

Emocije-pristupi i perspektive FFRi

09.11.2018.

Tillich o odnosu znanosti i vjere

Danijel Tolvajčić, Aleksandra Golubović

Konačno na tragu beskonačnog 3 Teologija u Rijeci

08.11.2018.

Što religija ima sa znanošću?

Aleksandra Golubović

Znanost i religija (6. riječki interdisciplinarni studentski kongres FFRi

08.06.2018.

Nekoliko misli o jeziku religije

Aleksandra Golubović

ppt prezentacija

Filozofija između znanosti i religije 2 Osijek

02.05.2018.

Interconnectedness of Art, Ethics and Education

Aleksandra Golubović i Leonard Pektor

Perspectives on Art; Art and Education; Art and Identity FFRI

20.04.2018.

The Place of Education in Contemporary Philosophical Debates

Aleksandra Golubović; Leonard Pektor

Contemporary Philosophical Issues Ffri

27.10.2017.

Egzistencijalni dokaz za Boga

Aleksandra Golubović

Konačno na tragu beskonačnog: pojam besmrtnosti i trajanja u znanosti i svijesti Teologija u Rijeci

01.11.2014.

Aleksandra Golubović

Međunarodni skup - "Autobiografija u kontekstu" FFRI (odsjek za anglistiku)

01.09.2013.

ko-autorstvo; Tolvajčić Danijel, Golubović Aleksandra

Međunarodni skup - "Dani Frane Petrića" Cres (u organizaciji Filozofskog fakulteta u Zagrebu)

01.05.2013.

Aleksandra Golubović

Međunarodni skup - Suvremene filozofske teme FFRI

01.02.2013.

Ko-autorstvo, Golubović Aleksandra; Tolvajčić Danijel

Međunarodni simpozij - "Jam Session" FFRI

01.11.2012.

Aleksandra Golubović

Međunarodni skup - "Filozofija u dijalogu sa znanostima" Zagreb (Institut za filozofiju)

01.11.2012.

Aleksandra Golubović

Godišnji simpozij Hrvatskog filozofskog društva (J. J. Rousseau) Zagreb

01.03.2012.

Ko-autorstvo; Golubović Aleksandra; Šustar Predrag

Međunarodni skup - "Vjera i znanost od antagonizma do komplementarnosti" Rijeka (Teologija u Rijeci)

01.09.2011.

Aleksandra Golubović

Međunarodni skup - "Dani Frane Petrića" Cres (u organizaciji Instituta za filozofiju)

01.05.2011.

Aleksandra Golubović

Međunarodni skup - Suvremene filozofske teme FFRI

01.02.2011.

Aleksandra Golubović

Međunarodni skup - "One Day Conference on Free Will and Philosophy of Religion" FFRI

2011.

Aleksandra Golubović

Međunarodni skup - "Mind, World and Action" IUC, Dubrovnik

2011.

Aleksandra Golubović

Skup - "Renesansa na Rabu" Rab

01.11.2010.

Aleksandra Golubović

Godišnji simpozij Hrvatskog filozofskog društva Zagreb

01.11.2010.

Aleksandra Golubović

Skup o "De Dominusu" (u organizaciji HAZU - podružnica Rijeka) Rijeka

01.09.2010.

Aleksandra Golubović

Međunarodni skup - "Dani Frane Petrića" Cres

01.05.2010.

Aleksandra Golubović

Međunarodni skup - Suvremene filozofske teme FFRI

01.03.2010.

Aleksandra Golubović

Međunarodni skup - "Mediteranski korijeni filozofije" FFST

2010.

Aleksandra Golubović

5. Hrvatski psihijatrijski kongres (s međunarodnim sudjelovanjem) Šibenik

01.09.2008.

Aleksandra Golubović

Međunarodni skup - "Dani Frane Petrića" Cres

01.05.2008.

Aleksandra Golubović

Međunarodni skup - Suvremene filozofske teme FFRI

01.03.2008.

Aleksandra Golubović

međunarodni skup - "Mediteranski korijeni filozofije" Filozofski fakultet u Splitu

01.05.2007.

Aleksandra Golubović

Međunarodni skup - Suvremene filozofske teme FFRI

01.06.2006.

Aleksandra Golubović

Međunarodni skup - Suvremene filozofske teme FFRI

01.05.2002.

Aleksandra Golubović

Međunarodni skup - suvremene filozofske teme FFRI

01.04.2002.

Aleksandra Golubović

Međunarodni skup - "Kršćanski filozofi između srpa i čekića" Filozofski fakultet Družbe Isusove, Zagreb

01.05.2001.

Aleksandra Golubović

Međunarodni skup - Suvremene filozofske teme Filozofski fakultet u Rijeci

03. 12. 2016.

Aleksandra Golubović

Filozofija i religija - Suvremene perspektive KBF, Zagreb

lipanj 2016.

Aleksandra Golubović

Godišnja konferencija Udruge za promicanje filozofije Zagreb, Hrvatski studiji

rujan 2015

Aleksandra Golubović

27. Dani Frane Petrića - tema - Zdravlje i kultura Cres

svibanj 2015.

Ko-autorstvo s doktoradicom Jelenom Kopajtić

Suvremene filozofske teme FFRI, Rijeka

ožujak 2015.

Aleksandra Golubović

Znanstveni kolokvij o Kierkegaardu Teologija u Đakovu

Mentorstvo doktorandima

12.07.2018. -

Leonard Pektor Doktorat

"Filozofija i suvremenost", FFRI, ko-mentor

2015. -

Jelena Kopajtić Doktorat

"Filozofija i suvremenost", FFRI, ko-mentor

travanj 2020 - u tijeku

Valentina Donadić Basile Doktorat

Filozofija i suvremenost, FFRI, mentor

Znanstveni skupovi

16.05.2019. - 17.05.2019.

21 th Contemporary Philosophical Issues (international conference)

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci Predsjednica organizacijskog i znanstvenog odbora

23.06.2016. - 24.06.2016.

Godišnja konferencija Udruge za promicanje filozofije 2016 - Božje postojanje i Božji atributi

Zagreb, Hrvatski studiji član organizacijskog odbora

01.11.2014. -

"Autobiografija u kontekstu" (Odsjek za anglistiku)

FFRI član organizacijskog odbora

01.09.2013. -

Međunarodni skup - "Dani Frane Petrića"

Cres član organizacijskog odbora

01.05.2013. -

Međunarodni skup - Suvremene filozofske teme

FFRI član organizacijskog odbora

01.02.2011. -

"One Day Conference on Free Will and Philosophy of Religion"

FFRI član organizacijskog odbora

01.09.2010. -

Međunarodni skup - "Dani Frane Petrića"

Cres član organizacijskog odbora

01.05.2010. -

Međunarodni skup - Suvremene filozofske teme

FFRI član organizacijskog odbora

01.05.2006. -

Međunarodni skup - Suvremene filozofske teme

FFRI član organizacijskog odbora

01.05.2004. -

Međunarodni skup - Suvremene filozofske teme

FFRI član organizacijskog odbora

01.05.2003. -

Međunarodni skup - Suvremene filozofske teme

Filozofski fakultet U Rijeci član organizacijskog odbora

01.05.2002. -

međunarodni simpozij Contemporary Philosophical Issues - Suvremene filozofske teme

Filozofski fakultet u Rijeci član organizacijskog odbora

Uredništva časopisa

2013. -

Prolegomena

Recenzije

02.06.2020.

Tomić Draženko , Filozofija i odgoj, Učiteljski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb, 2020. (monografija)

Umjetnička djelatnost

Recenzije umjetničke djelatnosti

2020.

Recenzent knjige - Tomić Draženko, Filozofija i odgoj, Učiteljski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb, 2020. (monografija)

2019.

Recenzent zbornika - Pešić Boško i Žitko Pavao (ur.), Existence and the One, Buenos Aires, Editorial Teseo, 2019. (zbornik)

2017.

Recenzent knjige - Gregorić Pavel i Porobija Željko, Horizonti ateizma. Prepiska o vjeri, znanosti i smislu života, In Tri d.o.o., Zagreb, 2017.

2016.

Recenzent knjige - Tolvajčić Danijel, Suvremena analitička filozofija religije. Glavni pravci i autori, KBF, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 2016.

2016.

Recenzent knjige - Horvat Saša, Heideggerovo poimanje zaborava. Izvadak iz doktorske disertacije, Rijeka, vlastita naklada, 2016.

2008.

Recenzent priručnika - Miošić Igor, Priručnik za nastavu filozofije: uz udžbenik Tomislava Reškovca 'Filozofija' za 4. razred gimnazije, Profil international, Zagreb, 2008 (priručnik za nastavnike)

recenziram radove za časopis - Metodički obzori

recenziram radove za časopis - Prolegomena

recenziram radove za časopis - Synthesis philosophica

recenziram radove za časopis - Obnovljeni život

recenziram radove za časopis - Filozofska istraživanja

recenziram radove za časopis - Diacovensia

recenziram radove za časopis - Crkva u svijetu

recenziram radove za časopis - Bogoslovska smotra

recenziram radove za časopis - Metodički ogledi

recenziram radove za časopis - Riječki teološki časopis

Javno djelovanje

Javna predavanja

22.05.2018.

Znanost i religija

Dodatno predavanje za 3. dob i javnost

FFRI

17.05.2018.

Odnos morala i religije

Dodatno predavanje za 3. dob i javnost

FFRI

10.05.2018.

Filozofija religije-od dokaza za Boga do opravdanja vjere

Dan fakulteta (FFRI)

Filozofski fakultet u Rijeci

Popularizacija znanosti

29.03.2018.

Aktualnost pitanja iz domene filozofije religije za suvremenog čovjeka

Predavanje za 3. dob

Filozofski fakultet u Rijeci

18.12.2017.

Promocija knjige i predavanje; Pavel Gregorić i Željko Porobija, Horizonti ateizma. Prepiska o vjeri, znanosti i smislu života, Zagreb, 2017.

Promocija knjige i predavanje

Klub Bačva - RiPhil; Rijeka

13.10.2017.

Utopia. Utopie. Storia di un'idea. Da Francesco Patrizi alla globalizzazione contemporanea - okrugli stol

Francesco Patrizi. La prima fase del suo opus - pozvano sudjelovanje u organizaciji talijanskog konzulata u Rijeci i Sveučilišta u Trstu

FFRI

25.05.2017.

Vrijednosti u filozofiji - okrugli stol

Pozvano sudjelovanje u sklopu studentskog simpozija 2017.

FFRI

27.01.2017.

Evidencija o Bogu - stvarnost ili utopija?

Noć filozofije - studentski projekt

Filozofski fakultet u Rijeci

Administrativna djelatnost

Rukovođenje na sveučilištu

2016 -

zamjenica pročelnika odsjeka za filozofiju

FFRI

2016 -

članica Odbora metodičara društveno-humanističkih znanosti Filozofskog fakulteta u Rijeci

FFRI

2016 -

članica Programskog vijeća Centra za obrazovanje nastavnika pri FFRI

FFRI

2014 - 2015

podpredsjednica

Hrvatsko filozofsko društvo

2013-2014

članica Upravnog odbora

Hrvatsko filozofsko društvo

2010-2011

članica Programskog vijeća Centra za obrazovanje nastavnika pri FFRI

FFRI

svibanj 2012 -

Predstojnica (voditeljica) katedre za metodiku

FFRI (odsjek za filozofiju)

2011/12-

zamjenska članica Etičkog povjerenstva Filozofskog fakulteta u Rijeci

FFRI

2010/11 - 2013/14

zamjenica voditelja doktorskog studija "Filozofija i suvremenost"

FFRI

2006/07 - 2007/08

ECTS koordinatorica odsjeka za filozofiju

FFRI

2004/05 - 2005/06

pomoćnica ECTS koordinatorice odsjeka za filozofiju

Filozofski fakultet, Rijeka

Projekti

Znanstveni projekti

1.3.2021.

Kritičko mišljenje i društvo: obrazovanje, znanost, politika i religija

suradnica

Uniri

2007. - 2012.

"Identitet" (br. projekta: 009-0091328-0737)

suradnik

2002. - 2006.

"Racionalnost" (šifra: 9007)

suradnik

2015/2016.

Filozofija i religija - Suvremene perspektive

suradnik

sveučilišna potpora Sveučilišta u Zagrebu

2016/2017.

Filozofija i religija - Suvremene perspektive 2

suradnik

sveučilišna potpora Sveučilišta u Zagrebu

Stručni projekti

2019-2021

HKO (Kafka)

EU

Suradnica (odsjek za filozofiju)

Projekti u znanosti - Suradnik na projektu

UNIRI PROJEKTI 2018