PORTFELJ / dr.sc. Elvio Baccarini red.prof. u trajnom zvanju

Portfelj

dr.sc.

Elvio Baccarini

red.prof. u trajnom zvanju

Filozofski fakultet

Odsjek za filozofiju

Kontakt

M +385915830500

UNIRI e-mail

e-mail 1

PROSTORIJA 418

Vidljivost

Obrazovanje

1993. - 1997.

dr. sc.

doktorat iz filozofije

Sveučilište u Trstu

1988. - 1992.

mr. sc.

logika s metodologijom

Sveuciliste u Beogradu / Sveuciliste u Zagrebu

1980. - 1986.

prof. filozofije

filozofija

Sveučilište u Trstu

Radno iskustvo

2000. -

doc., izv. prof., red. prof.

Nastava, znansteni rad, dekan, pročelnik odsjeka za filozofiju

Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet

1993. - 2000.

prof., istraživač

nastava, istraživanje

Srednja talijanska škola, Centar za povijesna istraživanja Rovinj

1989. - 1993.

mladi istraživač

istraživanje, suradnik u nastavi

Filozofski fakultet u Zadru

1986. - 1989.

nastavnik, stručni radnik

nastava, istraživanje, organizacijske djelatnosti

Srednja talijanska škola, CITR MOK

Nagrade i priznanja

2008

Nagrada Zaklade Sveučilišta u Rijeci

2008

Nagrada Grada Rijeke

Članstva

2021. -

Savjetnik rektorice za etiku i akademski integritet

2017. - 2021.

Pomoćnik rektorice za etiku i akademski integritet

2014. -

Steering Commitee of the European Society for Analytic Philosophy

2010. - 2017.

Predsjednik Vijeća časti Sveučilišta u Rijeci

2010. - 2013.

Član Odbora za dodjelu javnih priznanja Grada Rijeke

2004. - 2009.

Dekan filozofskog fakulteta u Rijeci

1996. - 2000.

Potpredsjednik Gradskog vijeća Grada Rijeke

Nastavna djelatnost

Kolegiji

2015. -

Etika

filozofija dvopredmetni preddiplomski

Filozofski fakultet u Rijeci

voditelj

2015. -

Demokratska teorija

filozofija preddiplomski

Filozofski fakultet u Rijeci

voditelj

2014. -

Osnovni problemi antičke etike

Filozofija preddiplomski dvopredmetni

Filozofski fakultet u Rijeci

voditelj

2014. -

Filozofija umjetnosti

Filozofija preddiplomski dvopredmetni

Filozofski fakultet u Rijeci

voditelj

2014. -

Filozofija politike

Diplomski studij filozofije dvopredmetni

Filozofski fakultet u Rijeci

voditelj

2014. -

Filozofija književnosti

Preddiplomski dvopredmetni studiji Talijanski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

voditelj

2014. -

Država, prava, zajednica, pojedinac

Filozofija dvopredmetni, diplomski

Filozofski fakultet u Rijeci

voditelj

2013. - 2014.

Moralne teorije

Poslijediplomski doktorski studij "Filozofija i suvremenost"

Sveuciliste u Rijeci, Filozofski fakultet

voditelj

2013. - 2014.

Umjetnost i moralno učenje

Preddiplomski Filozofija

Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet

voditelj

2013. - 2014.

Praktična etika

Preddiplomski Filozofija

Sveuciliste u Rijeci, Filozofski fakultet

voditelj

2013. - 2014.

Filozofija književnosti

Preddiplomski studij Talijanski jezik i knjizevnost

Sveuciliste u Rijeci, Filozofski fakultet

voditelj

2013. - 2014.

Demokratska teorija

Preddiplomski Filozofija

Sveuciliste u Rijeci, Filozofski fakultet

voditelj

2012. - 2013.

Građanski neposluh

Poslijediplomski doktorski studij "Filozofija i suvremenost"

Sveuciliste u Rijeci, Filozofski fakultet

voditelj

2012. - 2013.

Moralne teorije

Poslijediplomski doktorski studij "Filozofija i suvremenost"

Sveuciliste u Rijeci, Filozofski fakultet

voditelj

2012. - 2013.

Umjetnost i moralno učenje

Preddiplomski Filozofija

Sveuciliste u Rijeci, Filozofski fakultet

voditelj

2012. - 2013.

Etika medjunarodnih odnosa

Preddiplomski Filozofija

Sveuciliste u Rijeci, Filozofski fakultet

voditelj

2012. - 2013.

Drzava, prava, zajednica, pojedinac

Diplomski Filozofija

Sveuciliste u Rijeci, Filozofski fakultet

voditelj

2012. - 2013.

Filozofija politike

Diplomski Filozofija

Sveuciliste u Rijeci, Filozofski fakultet

voditelj

2012. - 2013.

Filozofija umjetnosti

Preddiplomski Filozofija

Sveuciliste u Rijeci, Filozofski fakultet

voditelj

2012. - 2013.

Etika

Preddiplomski Filozofija

Sveuciliste u Rijeci, Filozofski fakultet

voditelj

2011. - 2012.

Drzava, prava, zajednica, pojedinac

Diplomski Filozofija

Sveuciliste u Rijeci, Filozofski fakultet

voditelj

2011. - 2012.

Moralne teorije

Poslijediplomski doktorski studij "Filozofija i suvremenost"

Sveuciliste u Rijeci, Filozofski fakultet

voditelj

2011. - 2012.

Etika

Preddiplomski Filozofija

Sveuciliste u Rijeci, Filozofski fakultet

voditelj

2011. - 2012.

Umjetnost i moralno učenje

Preddiplomski Filozofija

Sveuciliste u Rijeci, Filozofski fakultet

voditelj

2011. - 2012.

Filozofija politike

Diplomski Filozofija

Sveuciliste u Rijeci, Filozofski fakultet

voditelj

2011. - 2012.

Osnovni problemi antičke etike

Preddiplomski Filozofija

Sveuciliste u Rijeci, Filozofski fakultet

voditelj

2011. - 2012.

Praktična etika

Preddiplomski Filozofija

Sveuciliste u Rijeci, Filozofski fakultet

voditelj

2011. - 2012.

Drzava, prava, zajednica, pojedinac

Diplomski Filozofija

Sveuciliste u Rijeci, Filozofski fakultet

voditelj

2010. - 2011.

Nacije, nacionalna pripadnost i nacionalna prava

Poslijediplomski doktorski studij Hrvatska moderna i suvremena povijest u europskom i svjetskom kontekstu

Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet

voditelj

2010. - 2011.

Praktična etika

Preddiplomski Filozofija

Sveuciliste u Rijeci, Filozofski fakultet

voditelj

2010. - 2011.

Etika medjunarodnih odnosa

Preddiplomski Filozofija

Sveuciliste u Rijeci, Filozofski fakultet

voditelj

2010. - 2011.

Etika

Preddiplomski Filozofija

Sveuciliste u Rijeci, Filozofski fakultet

voditelj

2010. - 2011.

Filozofija politike

Diplomski Filozofija

Sveuciliste u Rijeci, Filozofski fakultet

voditelj

2010. - 2011.

Umjetnost i moralno učenje

Preddiplomski Filozofija

Sveuciliste u Rijeci, Filozofski fakultet

voditelj

2010. - 2011.

Filozofija umjetnosti

Preddiplomski Filozofija

Sveuciliste u Rijeci, Filozofski fakultet

voditelj

2009. - 2010.

Građanski neposluh i suvremena hrvatska povijest

Poslijediplomski doktorski studij Hrvatska moderna i suvremena povijest u europskom i svjetskom kontekstu

Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet

voditelj

2009. - 2010.

Moralne teorije

Poslijediplomski doktorski studij "Filozofija i suvremenost"

Sveuciliste u Rijeci, Filozofski fakultet

voditelj

2009. - 2010.

Moral i učenje

Poslijediplomski doktorski studij "Filozofija i suvremenost"

Sveuciliste u Rijeci, Filozofski fakultet

voditelj

2009. - 2010.

Umjetnost i moralno učenje

Preddiplomski Filozofija

Sveuciliste u Rijeci, Filozofski fakultet

voditelj

2009. - 2010.

Filozofija umjetnosti

Preddiplomski Filozofija

Sveuciliste u Rijeci, Filozofski fakultet

voditelj

2009. - 2010.

Etika medjunarodnih odnosa

Preddiplomski Filozofija

Sveuciliste u Rijeci, Filozofski fakultet

voditelj

2009. - 2010.

Filozofija politike

Diplomski Filozofija

Sveuciliste u Rijeci, Filozofski fakultet

voditelj

2009. - 2010.

Drzava, prava, zajednica, pojedinac

Diplomski Filozofija

Sveuciliste u Rijeci, Filozofski fakultet

voditelj

2009. - 2010.

Praktična etika

Preddiplomski Filozofija

Sveuciliste u Rijeci, Filozofski fakultet

voditelj

2009. - 2010.

Etika

Preddiplomski Filozofija

Sveuciliste u Rijeci, Filozofski fakultet

voditelj

2008. - 2009.

Etički intuicionizam

Diplomski Filozofija

Sveuciliste u Rijeci, Filozofski fakultet

voditelj

2008. - 2009.

Etika

Preddiplomski Filozofija

Sveuciliste u Rijeci, Filozofski fakultet

voditelj

2008. - 2009.

Etika medjunarodnih odnosa

Preddiplomski Filozofija

Sveuciliste u Rijeci, Filozofski fakultet

voditelj

2008. - 2009.

Praktična etika

Preddiplomski Filozofija

Sveuciliste u Rijeci, Filozofski fakultet

voditelj

2008. - 2009.

Demokratska teorija

Preddiplomski Filozofija

Sveuciliste u Rijeci, Filozofski fakultet

voditelj

2008. - 2009.

Bioetika

Diplomski Filozofija

Sveuciliste u Rijeci, Filozofski fakultet

voditelj

2008. - 2009.

Osnovni problemi antičke etike

Preddiplomski Filozofija

Sveuciliste u Rijeci, Filozofski fakultet

voditelj

2007. - 2008.

Osnovni problemi antičke etike

Preddiplomski Filozofija

Sveuciliste u Rijeci, Filozofski fakultet

voditelj

2007. - 2008.

Moralne teorije

Poslijediplomski doktorski studij "Suvremena hrvatska povijest"

Sveuciliste u Rijeci, Filozofski fakultet

voditelj

2007. - 2008.

Moralni intuicionizam

Poslijediplomski doktorski studij "Filozofija i suvremenost"

Sveuciliste u Rijeci, Filozofski fakultet

voditelj

2007. - 2008.

Etika medjunarodnih odnosa

Preddiplomski Filozofija

Sveuciliste u Rijeci, Filozofski fakultet

voditelj

2007. - 2008.

Praktična etika

Preddiplomski Filozofija

Sveuciliste u Rijeci, Filozofski fakultet

voditelj

2007. - 2008.

Demokratska teorija

Preddiplomski Filozofija

Sveuciliste u Rijeci, Filozofski fakultet

voditelj

2007. - 2008.

Etika

Preddiplomski Filozofija

Sveuciliste u Rijeci, Filozofski fakultet

voditelj

2006. - 2007.

Filozofija politike

Dodiplomski filozofija

Sveuciliste u Rijeci, Filozofski fakultet

voditelj

2006. - 2007.

Filozofska antropologija

Dodiplomski filozofija

Sveuciliste u Rijeci, Filozofski fakultet

voditelj

2006. - 2007.

Filozofska antropologija

Dodiplomski filozofija

Sveuciliste u Rijeci, Filozofski fakultet

voditelj

2006. - 2007.

Demokratska teorija

Preddiplomski Filozofija

Sveuciliste u Rijeci, Filozofski fakultet

voditelj

2006. - 2007.

Praktična etika

Preddiplomski Filozofija

Sveuciliste u Rijeci, Filozofski fakultet

voditelj

2006. - 2007.

Etika

Dodiplomski filozofija

Sveuciliste u Rijeci, Filozofski fakultet

voditelj

2006. - 2007.

Moralna zbilja i moralno znanje

Preddiplomski Filozofija

Sveuciliste u Rijeci, Filozofski fakultet

voditelj

2006. - 2007.

Filozofija politike

Dodiplomski filozofija

Sveuciliste u Rijeci, Filozofski fakultet

voditelj

2005. - 2006.

Filozofija politike

Dodiplomski filozofija

Sveuciliste u Rijeci, Filozofski fakultet

voditelj

2005. - 2006.

Etika

Dodiplomski filozofija

Sveuciliste u Rijeci, Filozofski fakultet

voditelj

2005. - 2006.

Praktična etika

Preddiplomski Filozofija

Sveuciliste u Rijeci, Filozofski fakultet

voditelj

2005. - 2006.

Etika

Preddiplomski Filozofija

Sveuciliste u Rijeci, Filozofski fakultet

voditelj

2005. - 2006.

Filozofija politike

Preddiplomski Filozofija

Sveuciliste u Rijeci, Filozofski fakultet

voditelj

2004. - 2005.

Filozofska antropologija

Dodiplomski filozofija

Sveuciliste u Rijeci, Filozofski fakultet

voditelj

2004. - 2005.

Etika

Dodiplomski filozofija

Sveuciliste u Rijeci, Filozofski fakultet

voditelj

2004. - 2005.

Filozofija politike

Dodiplomski filozofija

Sveuciliste u Rijeci, Filozofski fakultet

voditelj

2004. - 2005.

Filozofska antropologija

Dodiplomski filozofija

Sveuciliste u Rijeci, Filozofski fakultet

voditelj

2004. - 2005.

Etika

Dodiplomski filozofija

Sveuciliste u Rijeci, Filozofski fakultet

voditelj

2004. - 2005.

Filozofija politike

Dodiplomski filozofija

Sveuciliste u Rijeci, Filozofski fakultet

voditelj

2003. - 2004.

Filozofija politike

Dodiplomski filozofija

Sveuciliste u Rijeci, Filozofski fakultet

voditelj

2003. - 2004.

Filozofska antropologija

Dodiplomski filozofija

Sveuciliste u Rijeci, Filozofski fakultet

voditelj

2003. - 2004.

Etika

Dodiplomski filozofija

Sveuciliste u Rijeci, Filozofski fakultet

voditelj

2003. - 2004.

Filozofija politike

Dodiplomski filozofija

Sveuciliste u Rijeci, Filozofski fakultet

voditelj

2003. - 2004.

Filozofska antropologija

Dodiplomski filozofija

Sveuciliste u Rijeci, Filozofski fakultet

voditelj

2003. - 2004.

Etika

Dodiplomski filozofija

Sveuciliste u Rijeci, Filozofski fakultet

voditelj

2002. - 2003.

Etika

Dodiplomski filozofija

Sveuciliste u Rijeci, Filozofski fakultet

voditelj

2002. - 2003.

Filozofija politike

Dodiplomski filozofija

Sveuciliste u Rijeci, Filozofski fakultet

voditelj

2002. - 2003.

Povijest filozofije 3

Dodiplomski filozofija

Sveuciliste u Rijeci, Filozofski fakultet

voditelj

2002. - 2003.

Povijest filozofije 3

Dodiplomski filozofija

Sveuciliste u Rijeci, Filozofski fakultet

voditelj

2002. - 2003.

Filozofija politike

Dodiplomski filozofija

Sveuciliste u Rijeci, Filozofski fakultet

voditelj

2002. - 2003.

Etika

Dodiplomski filozofija

Sveuciliste u Rijeci, Filozofski fakultet

voditelj

2001. - 2002.

Filozofija politike

Dodiplomski filozofija

Sveuciliste u Rijeci, Filozofski fakultet

voditelj

2001. - 2002.

Estetika

Dodiplomski filozofija

Sveuciliste u Rijeci, Filozofski fakultet

voditelj

2001. - 2002.

Filozofija politike

Dodiplomski filozofija

Sveuciliste u Rijeci, Filozofski fakultet

voditelj

2001. - 2002.

Etika

Dodiplomski filozofija

Sveuciliste u Rijeci, Filozofski fakultet

voditelj

2001. - 2002.

Estetika

Dodiplomski filozofija

Sveuciliste u Rijeci, Filozofski fakultet

voditelj

2001. - 2002.

Etika

Dodiplomski filozofija

Sveuciliste u Rijeci, Filozofski fakultet

voditelj

2000. - 2001.

Estetika

Dodiplomski filozofija

Sveuciliste u Rijeci, Filozofski fakultet

voditelj

2000. - 2001.

Etika

Dodiplomski filozofija

Sveuciliste u Rijeci, Filozofski fakultet

voditelj

2000. - 2001.

Etika

Dodiplomski filozofija

Sveuciliste u Rijeci, Filozofski fakultet

voditelj

2000. - 2001.

Estetika

Dodiplomski filozofija

Sveuciliste u Rijeci, Filozofski fakultet

voditelj

1999. - 2000.

Etika

Dodiplomski filozofija

Sveuciliste u Rijeci, Filozofski fakultet

voditelj

1999. - 2000.

Etika

Dodiplomski filozofija

Sveuciliste u Rijeci, Filozofski fakultet

1998. - 1999.

Etika

Dodiplomski filozofija

Sveuciliste u Rijeci, Filozofski fakultet

voditelj

1998. - 1999.

Etika

Dodiplomski filozofija

Sveuciliste u Rijeci, Filozofski fakultet

Mentor u završnim radovima

2016.

Utilitarizam, moralne intuicije i rješenja moralnih sukoba

Aleksandar Šušnjar

Diplomski studij Filozofija i anglistika

Filozofski fakultet u Rijeic

2016

Vrline u prosudbi vrijednosti umjetnosti

Maja Bulatović

diplomski studij Filozofija i anglistika

Filozofski fakultet

01.09.2015. -

Demokršćanstvo u 21. stoljeću

Iva Sušić

Filozofija, dvopredmetni

Filozofski fakultet u Rijeci

2015. -

Uzroci sukoba u Hobbesovom prirodnom stanju

Gianni Bužleta

filozofija dvopredmetni

Filozofski fakultet u Rijeci

2015. -

Moralna edukacija kroz filmsku umjetnost

Emanuela Berić

filozofija dvopredmetni

Filozofski fakultet u Rijeci

2015. -

Afirmativna akcija

Tihana Kovačević

filozofija dvopredmetni

Filozofski fakultet u Rijeci

2015. -

Dileme moralnog biounapređenja

Dajana Vračar

filozofija dvopredmetni

Filozofski fakultet u Rijeci

2013. -

Opravdavalački liberalizam Geralda Gausa

Aleksandar Šušnjar

Preddiplomski filozofija / anglistika

Sveuciliste u Rijeci, Filozofski fakultet

2013. -

Moralna vrijednost umjetnosti

Maja Bulatovic

Preddiplomski filozofija anglistika

Sveuciliste u Rijeci, Filozofski fakultet

2012. -

Teorije građanskog neposluha

Sandra Bandera

Dodiplomski studij filozofija i povijest

Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet

2012. -

Obrana direktne demokracije

Viktor Ivanković

Diplomski studij filozofija / engleski jezik i književnost

Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet

2012. -

Institucijska teorija umjetnosti

Sabina

Oroshi

Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet

2012. -

Globalizacija i ekonomska pravednost. Kozmopolitski pristup

Ivana Batista

Diplomski studij filozofija / informatika

Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet

2012. -

Razmišljanje o fotografiji (filozofija fotografije)

Marijana Mavić

Preddiplomski studij filozofija/engleski jezik i književnost

Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet

2012. -

Ideja javnoga uma

Nebojša Zelić

Poslijediplomski doktorski studij "Filozofija i suvremenost"

Sveuciliste u Rijeci, Filozofski fakultet

2011. -

Uloga vrlina u Machiavellijevom Vladaru

Daniela Malusa

Diplomski studij Engleski jezik i književnost / filozofija

Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet

2011. -

Prodaja organa

Lorena Soldat

Preddiplomski studij engleski jezik i književnost / filozofija

Sveučilište u Rijeci / Filozofski fakultet

2010. -

Mill i deliberativna demokracija

Ivan Cerovac

diplomski filozofija i povijest

Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet

2010. -

U službi demokracije

Ana Manjaka

preddiplomski studij filozofija / hrvatski jezik i književnost

Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet

2010. -

Opravdanje kazne

Nina Ivanović

diplomski studij filozofija / engleski jezik i književnost

Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet

2010. -

Državni terorizam

Davor Popdankovski

preddiplomski filozofija / povijest

Sveučilište u Rijeci. Filozofski fakultet

2009. -

Eutanazija. Pravo na izbor

Maja Kišić

diplomski studij filozofija / povijest

Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet

2009. -

Pobačaj. Sistematizacija i analiza problematike

Lorena Renko

kulturologija

Sveučiliteš u Rijeci, Filozofski fakultet

2009. -

Fotografija kao dokaz

Ana Peraica

Poslijediplomski doktorski studij "Filozofija i suvremenost"

Sveuciliste u Rijeci, Filozofski fakultet

2008. -

Pitanje moralnosti incesta

Daniela Čubrić

preddiplomski filozofija povijest

Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet

2008. -

Etika međunarodnih odnosa. Secesija

Ivana Batista

preddiplomski filozofija / informatika

Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet

2008. -

Prava životinja

Fani Flamengo

Dodiplomski studij filozofija / pedagogija

Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet

2008. -

Multikulturalizam. Rasprava Kymlicke i Barrya

Andrijana Bakić

dodiplomski studij filozofija i pedagogija

Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet

2007. -

Film i vizuealne umjetnosti

Lovorka Marjanović

dodiplomski filozofija / povijest

Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet

2007. -

Surogatno majčinstvo kao bioetičko pitanje

Nina Fabijanić

Dodiplomski engleski jezik i književnost / filozofija

Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet

2007. -

Filozofija i književnost. Od ideologija zavođenja do manipuliranja medijem/medijima

Sead Alić

Poslijediplomski doktorski studij Književnost i društveno-humanistički kontekst

Sveuciliste u Rijeci, Filozofski fakultet

2006. -

Eutanazija

Milica Czerny

dodiplomski studij filozofija /pedagogija

Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet

2006. -

Epistemološko-metodološki okvir i etički doseg kulturalnih studija liminalnosti

Aljoša Pužar

Poslijediplomski doktorski studij Književnost i društveno-humanistički kontekst

Sveuciliste u Rijeci, Filozofski fakultet

2005. -

Multikulturalizam

Ana Marinović

dodiplomski studij, engleski jezik i književnost / filozofija

Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet

2005. -

Anarhizam, evolucija demokracije

Ana Maršanić

dodiplomski filozofija / povijest

Sveučilište u Rijeci

2004. -

Određenje i suvremene primjene Millova pojma slobode

Magdalena Črnac

dodiplomski filozofija / povijest

Sveučilište u Rijeci / Filozofski fakultet

2004. -

Liberalni poredak. Sloboda pluralizma ili Pandorina kutija?

Dorian Škrobonja

dodiplomski filozofija / povijest

Sveučilište u Rijeci / Filozofski fakultet

2003. -

Feministička kritika privatno-jasno distinkcije

Ana Bogdanić

dodiplomski studij filozofija / povijest

Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet

Gostujući nastavnik

2010. - 2011.

Nacije, nacionalna pripadnost i nacionalna prava

Hrvatska moderna i suvremena povijest u europskom i svjetskom kontekstu

Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet

voditelj

2009. - 2010.

Građanski neposluh i suvremena hrvatska povijest

Hrvatska moderna i suvremena povijest u europskom i svjetskom kontekstu

Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet

voditelj

Osobni razvoj

1999. - 2001.

Poslijedoktorski

Izdavaštvo

2006. -

Rationality in Belief and Action

Financiranje: Filozofski fakultet Rijeka, HDAF

Relativism

Relativism

Financiranje: MMSU Rijeka

Znanstvena djelatnost

Znanstveni radovi

10.08.2020.

Which Theory of Public Reason? Epistemic Injustice and Public Reason

Baccarini, Elvio

Croatian Journal of Philosophy - 20 199

Q2 A2 WOS

27.03.2020.

Public Reason and Reliability Democracy

Baccarini, Elvio

Philosophy and Society / Filozofija i društvo - 31 12

A1

01.09.2019.

La base epistemologica della teoria della giustificazione rawlsiana

Baccarini, Elvio

Notizie di Politeia - 35 209

Q3 A1

01.06.2019.

Personalized Medicine, Justice and Equality

Baccarini, Elvio

Personalised Medicine in Healthcare Systems. Legal, Medical and Economic Implications Bodiroga-Vukobrat, Nada ; Rukavina, Daniel ; Pavelić, Krešimir ; Sander, Gerald G. Springer - poglavlje u knjizi 137-147

A1

22.11.2018.

Parental Selecting and Autism

Baccarini, Elvio i Lekić Barunčić, Kristina

časopis - 20 u tisku

Q2 A1

21.11.2018.

Art, Moral Understanding, Radical Changes

Baccarini, Elvio

Rivista di estetica - 58 40-53

Q3 A1

2017

The Moral Bioenhancement of Psychopaths

Baccarini, Elvio; Malatesti, Luca

Journal of Medical Ethics - online first 1-5

Q1 Q2 A1

2015.

Mill’s Case for Plural Voting and the Need for Balanced Public Decisions

Baccarini, E. i Ivanković, V.

Prolegomena - 14 137-156

Q4 A2 WOS

2014.

Public Reason. The Consensus and the Convergence View. // Filozofija i društvo / Philosophy and Society. 25 (2014) , 1; 75-95

Baccarini, Elvio

znanstveni članak - 25 75-95

http://instifdt.bg.ac.rs/fid.html

A1

2014.

The Policy Maker. On Ethics and Public Policy (s odgovorima Jonathana Wolffa), Philosophy and Public Issues

Baccarini, Elvio

znanstveni članak - 4 83-96

A1

2014.

Public Reason and Moral Bioenhancement

Baccarini, Elvio

Etica e politica / Ethics and Politics - 16 1029-1043

A1

2013.

Having a Reason and Distributive Justice in The Order of Public Reason

Baccarini, E.

European Journal of Analytic Philosophy - 9 25-51

http://www.ffri.hr/phil/casopis/abstracts/9_1_4.pdf

2013.

The Moral and Cognitive Value of Art

Baccarini, Elvio; Czerny Urban, Milica

Etica e Politica / Ethics and Politics (ISSN1825-5167) XV (2013), 1; 474-505 - XV 474-505

2011.

Rawlsova teorija pravednosti i pitanje istine( Rawls' Theory of Justice and the Question of Truth )

Zelič, Nebojša; Baccarini, Elvio

Filozofska istraživanja (0351-4706) 31 (2011), 1; 65-83 - 31 65-83

2011.

Politics of Identity and Liberalism

Baccarini, Elvio

Etica e Politica / Ethics and politics (1825-5167) 13 (2011), 2; 287-304 - 13 287-304

2011.

Utilitarizam, unutarnja perspektiva i pitanje samoubojstva( Utilitarianism, Internal Perspective, and the Question of Suicide )

Baccarini, Elvio

Filozofska istraživanja (0351-4706) 31 (2011), 2; 263-275 - 31 263-275

2011.

Parlamentarna demokracija i granice legitimiteta građanskog neposluha( Parlamentary Democracy and the Limits of Legitimacy of Civil Disobedience )

Baccarini, Elvio

Prijić-Samaržija, Snježana i Bojanić, Petar (ur.). Beograd : Narodna biblioteka Srbije, 2011. - 13-38

2010.

Reflective Equilibrium, Art and Moral Knowledge

Baccarini, Elvio

Proceedings of the European Society for Aesthetics (1664-5278) 2 (2010), 1; 20-33 - 2 20-33

2010.

Liberalni nacionalizam. Argument samopoštovanja( Liberal Nationalism. The Argument of Self-respect )

Baccarini, Elvio

Filozofska istraživanja (0351-4706) 30 (2010), 1-2; 303-318 - 30 303-318

2010.

Dužnost umiranja( Duty to Die )

Czerny Urban, Milica; Baccarini, Elvio

Prolegomena (1333-4395) 9 (2010), 1; 45-69 - 9 45-49

2010.

Art, Knowledge and Testimony

Vidmar, Iris; Baccarini, Elvio

Synthesis philosophica (0352-7875) 25 (2010), 2; 333-348 - 25 333-348

2010.

Etika u suvremenom svijetu. Ivan Devčić o moralnim pitanjima suvremenog svijeta( Ethics in Contemporary World. Ivan Devčić on Moral Issues of Contemporary World )

Baccarini, Elvio

Vječno u vremenu. Zbornik u čast mons. prof.dr.sc. Ivana Devčića, (ur. Golubović, A, Tićac, I.) - 287-295

2010.

Nacionalne manjine, multikulturalizam i jednakost( National Minorities, Multiculturalism, and Equality )

Baccarini, Elvio

Desničini susreti 2005.-2008. Zbornik radova / Roksandić, Drago i Cvijović Javorina, Ivana (ur.). Zagreb : Filozofski fakultet u Zagrebu i Plejada, 2010. - 214-226

2009.

Moral Epistemological Coherentism, Contextualism, and Consensualism

Baccarini, Elvio

Croatian journal of philosophy (1333-1108) 9 (2009), 25; 69-89 - 9 69-89

2008.

Liberalni nacionalizam. Argument autonomije

Baccarini, Elvio;

Prolegomena - 7 153-179

2008.

Javni um, evolucijska etika, pripisovanje moralnega statusa( Public Reason, Evolutionary Ethics, Attribution of Moral Status )

Baccarini, Elvio

Filozofski Vestnik - Acta Philosophica (0353-4510) 29 (2008), 3; 107-124 - 29 107-124

2008.

Liberalni nacionalizam. Argument autonomije( Liberal Nationalism. The Argument of Autonomy )

Baccarini, Elvio

Prolegomena: Časopis za filozofiju (1333-4395) 7 (2008), 2; 153-179 - 7 153-179

2008.

Public Reason and Extension of Lifespan

Baccarini, Elvio

Synthesis Philosophica (0352-7875) 23 (2008), 1; 73-92 - 23 73-92

2007.

Ogled na tekst Eberharda Schockenhoffa( Comment on the paper of Eberhard Schockenhoff )

Baccarini, E

Bogoslovska smotra (0352-3101) 77 (2007), 1; 23-28 - 77 23-38

2006.

Provedba morala putem zakona( Implementation of Morality by Law )

Baccarini, E

Politička misao : Croatian Political Science Review (0032-3241) 43 (2006), 3; 19-38 - 43 19-38

2005.

The Liberal View on Some Common Issues in the Moral Debate about Cloning

Baccarini, Elvio

Synthesis Philosophica (0352-7875) 20 (2005), 2; 443-459 - 20 443-459

2004.

Culturalismo liberale : Tutela delle minoranze e autonomia( Liberal Culturalism : Protection of Minorities and autonomy )

Baccarini, Elvio

Pluralismo e liberta' fondamentali / Ricciardi, Mario ; Del Bo' Corrado (ur.). Milano : Giuffre', 2004. - 99-132

2002.

I dilemmi morali nella teoria etica( Moral dilemma in ethical theory )

Baccarini, Elvio

Filosofia e questioni pubbliche (1591-0660) 7 (2002), 3; 159-174 - 7 159-174

2002.

Kantovo nasljeđe i pitanje eutanazije( Kant's Legacy and the Question of Euthanasia )

Baccarini, Elvio

Filozofska istraživanja (0351-4706) 22 (2002), 2-3; 517-530 - 22 517-530

2002.

Metodi coerentisti e oltre( Coherentist Methods and Beyond )

Baccarini, Elvio

Filosofia e Questioni Pubbliche (1591-0660) 7 (2002), 2; 7-22 - 7 7-22

2001.

A Liberal Argument on the Topic of Genetic Engineering

Baccarini, Elvio

Acta Analytica (0353-5150) 16 (2001), 27; 49-66 - 16 49-66

2001.

John Rawls and the Question of Physician-Assisted Suicide

Baccarini, Elvio

Croatian Journal of Philosophy (1333-1108) 1 (2001), 3; 331-346 - 1 331-346

2001.

Rawls and the question of physician-assisted suicide

Baccarini, Elvio;

Croatian journal of philosophy - 1 331-345

2000.

On Speciesism

Baccarini, Elvio

Synthesis Philosophica (0352-7875) 15 (2000), 1-2; 107-114 - 15 107-114

2000.

Alan Gewirth i problem pobačaja( Alan Gewirth and the Question of Abortion )

Baccarini, Elvio

Filozofska istraživanja - 18 901-910

1999.

Etika i kazneno pravo( Ethics and Criminal Law )

Baccarini, Elvio

Filozofska istrazivanja (0351-4706) 19 (1999), 3; 547-560 - 19 547-560

1999.

Neki moralni problemi razvoja i primjene genetike( Some moral problems of development and application of genetics )

Baccarini, Elvio

Društveni značaj genske tehnologije / Polšek, Darko ; Pavelić, Krešimir (ur.). Zagreb : Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, 1999. - 235-258

1999.

Etika i kazneno pravo

Baccarini, Elvio;

Filozofska istraživanja (19) - 3 547-560

1998.

Pobačaj: pomažu li moralne intuicije?( Abortion: Any Help in Moral Intuitions? )

Baccarini, Elvio

Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci (1330-349X) 19 (1998), 1; 115-132 - 19 115-132

1998.

Zajednica, tradicija i etika vrlina( Community, Tradition and Virtue Ethics )

Baccarini, Elvio

Društvena istraživanja : časopis za opća društvena pitanja (1330-0288) 7 (1998), 1-2; 209-222 - 7 209-222

1992.

Reflective Equilibrium and Methodology of Science

Baccarini, Elvio

International studies in the philosophy of science (0269-8595) 6 (1992), 3; 175-180 - 6 175-180

1991.

Rational consensus and coherence methods in ethics

Baccarini, Elvio;

Grazer philosophische Studien - 40 151-159

Mill’s Case for Plural Voting and the Need for Balanced Public Decisions

Baccarini, Elvio, Ivankovic, Viktor

clanak u postupku recenziranja

Q2 A1

Znanstvene knjige

2007.

Praktična etika : Ogledi iz liberalnoga pristupa nekim problemima praktične etike( Practical Ethics : Essays on the Liberal Approach to Some Issues in Practical Ethics )

Hrvatsko filozofsko društvo

2007.

Moralna spoznaja (Moral Knowledge )

Autor knjige

monografija

Izdavački centar Rijeka Rijeka

2002.

Bioetica. Analisi filosofiche liberali( Bioethics. Liberal Philosophical Analyses )

Trauben

1998.

Realismo morale

Baccarini, Elvio;

Bibliotheca Academiae

1994.

Moralni sudovi( Moral Judgments )

Hrvatski kulturni dom

1993.

Sloboda, demokracija, pravednost: filozofija politike JS Milla

Baccarini, Elvio

gotov rukopis u prosincu 2014. / tiskano početkom siječnja 2015.

In A Better World? Public Reason and Biotechnologies

Baccarini, Elvio

knjiga

Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet u Rijeci Rijeka

Pozvana predavanja

24.10.2018.

The Moral Bioenhancement of Criminal Offenders

Baccarini, Elvio

Oxford

12.2017.

Public Reason and Perfectionism

Baccarini, Elvio

Amsterdan

28.04.2017.

Public Reason and Perfectionism

Bacacrini, Elvio

Milano

21.04.2017.

Personalized Medicine, Justice and Equality

Baccarini, Elvio

Ljubljana

7.2016.

Utopophobia

Baccarini, Elvio

Berlin

12.04.2016.

Psychopathy and public justification of values

Baccarini, Elvio, Malatesti, Luca

Hannover

01.10.2015.

Moral Enhancement of Psychopaths

Baccarini, Elvio

Pavia, Italija

01.04.2015.

Moral Bioenhancement

Baccarini, Elvio

Barcelona, Universitat Pompeu Fabra

01.04.2015.

Public Reason and Religious Beliefs

Baccarini, Elvio

Reykjavik, University of Iceland

01.11.2014.

Democracy, Equality and Public Reason

Baccarini, Elvio

Bologna

01.11.2014.

Moral Bioenhancement

Baccarini, Elvio

Beograd

2013

On Liberalism without Perfection

Elvio Baccarini

Rim

2012

Public Reason, Science, and Religious Beliefs

Elvio Baccarini

Alghero

2011

Multiculturalism, Empirical Ethics, and Human Rights in Medical Ethics

Elvio Baccarini

Oslo

2007

Moral Principles

Elvio Baccarini

Oxford

2007

Realist Moral Naturalism and Coherentist Epistemology

Elvio Baccarini

Bologna

2006

Public reason, evolutionary ethics, attribution of moral status

Elvio Baccarini

Hull

2006

Public Reason and Bioethics

Elvio Baccarini

Budapest

2006

Moral Contextualism

Elvio Baccarini

Firenze

2004

On the Notion of Reflective Equilibrium

Elvio Baccarini

Siena

2003

Moral Epistemological Contextualism

Elvio Baccarini

Padova

2003

Liberal Culturalism. The Autonomy and the Self-respect Arguments

Elvio Baccarini

Castellanza

2003

Public reason, evolutionary ethics, attribution of moral status

Elvio Baccarini

Rim

Kongresna priopćenja

29.10.2018.

Compromessi pratici: decisioni pubbliche e framework condiviso

Baccarini, Elvio

usmeno

Il disaccordo politico e il valore del compromesso Milano

04.09.2018.

Civil Disobedience, Liberalism and Democracy

Baccarini, Elvio

usmeno ppt

The Diversity of Human Rights: Human Rights and Resistanc Dubrovnik

22.08.2018.

Public Reason and Perfectionism

Baccarini, Elvio

usmeno, ppt

European Congress of Analytic Philosophy Munchen

22.06.2018.

Public Reason and the Correctness View

Baccarini, Elvio; Nebojša Zelič

usmeno, ppt

Legitimacy Rim

07.09.2017.

A Duty to Moral Bioenhancement

Baccarini, Elvio

usmeno, ppt

The Diversity of Human Rights: Human Rights and Security Dubrovnik

10.06.2016.

Psychopathy and the Public Justification of Values

Baccarini, Elvio, Malatesti, Luc

usmeno, ppt

Analytical Philosophy / The Future of Contractarianism, Interuniversity Center, Dubrovnik Dubrovnik

01.11.2015.

Moral Bioenhancement and Individual Freedom

Baccarini, Elvio

usmeno, ppt

Personalizirana medicina: determiniranje normativnih kriterija u pravu i ekonomiji u svjetlu novih znanja / Personalized medicine: Determination of normative criteria in law and economy in the light of new knowledge Opatija, Rijeka

01.10.2015.

What Is Moral Enhancement?

Baccarini, Elvio

usmeno

Enhancing the Understanding of Enhancement Beograd, Srbija

10.07.2015.

Is Psychopathy a Mental Illness?

Baccarini, Elvio i Malatesti, Luca

usmeno, ppt

Psychopathy: Scientific advancements and philosophical interpretations Rijeka

09.06.2015.

What Is to Be Free and Equal?

Baccarini, Elvio

usmeno, ppt

Symposium on Alan Thomas's Republic of Equals Rijeka

29.05.2015.

Public reason and the debate on treatment – enhancement of psychopaths

Baccarini, Elvio

usmeno, ppt

Philosophy, society and the sciences: 17th Edition of the International Conference Contemporary Philosophical Issues Rijeka

25.02.2015.

Public justification of values and psychopathy

Baccarini, Elvio, Malatesti, Luca

usmeno, ppt

Two day international conference: Jonathan Glover on Psychiatry, War and Morality Rijeka

2013.

Truth, or Freedom and Equality?

Elvio Baccarini

usmeno uz ppp

Democracy and Truth Beograd

2013.

Epistemic Injustice and Public Reason

Elvio Baccarini

usmeno uz ppp

Symposium on Miranda Fricker's Epistemic Injustice Rijeka

2013.

Are there Epistemic Foundations of Political Liberalism?

Elvio Baccarini

usmeno uz ppp

Symposium on Fabienne Peter's Democratic Legitimacy Rijeka

2013.

Is Property-owning democracy in the eligible set?

Elvio Baccarini

usmeno uz ppp

Democracy, Identity, European Integration Rijeka

2013.

Ethics and Public Policy. The Role of Public Reason

Elvio Baccarini

usmeno uz ppp

Democracy, Identity, European Integration Beograd

2013.

Value of Art

Elvio Baccarini

usmeno uz ppp

Kieran Symposium Rijeka

2012.

Various Aims of Procedures in Conflict Management

Elvio Baccarini

usmeno uz ppp

Symposium on Emanuela Ceva's Just Interactions. A Proceduralist Approach to Value Conflict in Politics Rijeka

2012.

Conscience and Autonomy

Elvio Baccarini

usmeno uz ppp

Symposium on Kukathas's Liberal Archipelago Rijeka

2012.

Public Reason. The Consensus and the Convergence View

Elvio Baccarini

usmeno uz ppp

Symposium on Quong's Liberalism without Perfection Rijeka

2011.

Davies on the Cognitive Value of Literature

Elvio Baccarini

usmeno uz ppp

Symposium on David Davies’s Aesthetic and Literature Rijeka

2011.

The Public Ethics of Sovereignty of Evil and Political Liberalism

Elvio Baccarini

usmeno uz ppp

SYMPOSIUM ON CIVIC VIRTUE AND THE SOVEREIGNTY OF EVIL: POLITICAL ETH ICS IN UNCERTAIN TIMES Rijeka

2011.

Public Reason and Religious Beliefs

Elvio Baccarini

usmeno uz ppp

Symposium on Gaus's The Order of Public Reason Rijeka

2010.

Reflective Equilibrium, Art and Moral Knowledge

Elvio Baccarini

usmeno uz ppp

European Society for Aesthetics 2010 Udine

2010.

The Cognitive Value of Narrative Arts

Elvio Baccarini

usmeno uz ppp

Lamarque Symposium Rijeka

2010.

Multiculturalism, Empirical Ethics, and Human Rights in Medical Ethics

Elvio Baccarini

usmeno uz ppp

Empirical Ethics Oslo

2007.

Moral Epistemological Contextualism

Elvio Baccarini

usmeno uz ppp

- Fifth meeting of the Spanish Society for Analytic Philosophy Barcelona

2007.

Extension of Life Span

Elvio Baccarini

usmeno uz ppp

Enhancement Milano

2004.

Moral Qualities as Dispositional Qualities

Elvio Baccarini

usmeno uz ppp

Analytical Philosophy and European Culture Genova

2003.

Moral Qualities as Dispositional Qualities

Elvio Baccarini

usmeno uz ppp

Perception Pavia

2002.

Moral Contextualism

Elvio Baccarini

usmeno uz ppp

Representing and Inferring Bergamo

1996.

Alan Gewirth and the Dialectical Necessity of Moraliry

Elvio Baccarini

usmeno uz ppp

Philosophy and Philosophical Analysis Vercelli

1994.

Hume and the Problem of Moral Realism

Elvio Baccarini

usmeno

Twenty-First Hume Society Conference Rim

1990.

Rational Consensus and Coherence Methods in Ethics

Elvio Baccarini

usmeno

Keith Lehrer Symposium Bad Radkersburg

Mentorstvo doktorandima

2007. - 2012.

Ideja javnoga uma

Nebojša Zelić

Poslijediplomski doktorski studij "Filozofija i suvremenost" Sveuciliste u Rijeci, Filozofski fakultet

Datum obrane: 2012

2007. - 2009.

Fotografija kao dokaz

Ana Peraica

Poslijediplomski doktorski studij "Filozofija i suvremenost" Sveuciliste u Rijeci, Filozofski fakultet

Datum obrane: 2009

2003. - 2007.

Filozofija i književnost. Od ideologija zavođenja do manipuliranja medijem/medijima

Sead Alića

Poslijediplomski doktorski studij Književnost i društveno-humanistički kontekst Sveuciliste u Rijeci, Filozofski fakultet

Datum obrane: 2007

2002. - 2006.

Epistemološko-metodološki okvir i etički doseg kulturalnih studija liminalnosti

Aljoša Pužar

Poslijediplomski doktorski studij Književnost i društveno-humanistički kontekst Sveuciliste u Rijeci, Filozofski fakultet

Datum obrane: 2006

Znanstveni skupovi

21.06.2018. - 23.06.2018.

Legitimacy

Rim Izlagač

01.09.2015. -

The Diversity of Human Rights - Capitalism and Democracy

Dubrovnik autor referata "Inequalities, political domination and self-respect"

01.07.2015. -

Summer school Equality and Citizenship

Rijeka autor referata "Biomedical Interventions on Pshychopaths"

01.07.2015. -

Summer school Equality and Citizenship

Rijeka autor referata "The Importance of Constitutions"

01.07.2015. -

Summer School "Equality and Citizenship"

Rijeka autor referata Political Philosophy and the Real World

29.06.2015. - 03.07.2015.

Ljetna skola "Equality and Citizenship"

Rijeka Direktor skole

09.06.2015. -

Symposium on Alan Thomas's Republic of Equals, Rijeka, 9.6.2015.

Rijeka organizator

01.06.2015. -

Summer School "Equality and Citizenship" - Richard Bellamy Symposium

Rijeka autor referata "Liberal Ideals and Real Politics"

01.12.2014. -

Goldman Symposium

Rijeka autor referata "Narrative Arts and Moral Cognitivism"

01.11.2014. -

Democracy, Identity, European Integration

Rijeka autor referata, Public Reason and Religious Reasons

01.10.2014. -

(New) Challenges for Europe in a Changing a World/ Knowledge for Europe

Rijeka discussant

01.10.2014. -

Derek Bolton on mental disorder

Rijeka ko-autor referata "Psychopathy and values"

01.07.2014. -

Summer School "Equality and Citizenship - David Miller Symposium

Rijeka autor referata "How Much Non-Ideal Should a Theory Be?"

01.07.2014. -

Summer School "Equality and Citizenship - Andrew Williams Symposium"

Rijeka autor referata "The Question of the Completeness of Public Reason"

01.07.2014. -

Summer School "Equality and Citizenship - Thomas Christiano Symposium"

Rijeka autor referata "Democratic Procedures and Public Reason"

2013. -

Democracy, Identity, European Integration

Beograd su-organizator

2013. -

Peter symposium

Rijeka organizator

2013. -

Democracy, Identity, European Integration

Rijeka su-organizator

2012. -

Symposium on Kukathas's Liberal Archipelago

Rijeka su-organizator

2012. -

Quong Symposium

Rijeka su-organizator

2012. -

Symposium on Emanuela Ceva's Just Interactions. A Proceduralist Approach to Value Conflict in Politics

Rijeka organizator

2011. -

Democray, Identity, European Integration

Rijeka su-organizator

Uredništva časopisa

2014. -

Symposium on Jonathan Quong's Liberalism without Perfection

2014. -

Symposium on Jonathan Wolff's Ethics and Public Policy

2005. -

Georges Rey's Philosophy u Croatian Journal of Philosophy, Vol.V, No. 15 (sa Snježanom Prijić-Samaržija)

2001. -

30 years of Rawls's Theory of Justice. Croatian Journal of Philosophy 1 (2001), 3 (sa Carlom Bagnoli)

Stručna djelatnost

Stručna aktivnost

2014. -

ljetna škola "Equality and Citizenship"

Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet, Centar za napredne studije jugoistočne Europe

direktor

Javno djelovanje

Javna predavanja

01.08.2015.

Detalji

Tribina u organizaciji kulturne udruge LiberaMente a sinistra

Fiumicello, Italija

01.04.2015.

Detalji

Tribina udruge studenata filozofije "Furija"

Rijeka

21.02.2014.

Detalji

XLVIII izdanje jezičkog kulturalnog seminara za nastavnike predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola Talijanske nacionalne zajednice u organizaciji Narodnog sveučilišta u Trstu

Trst

27.11.2013.

Detalji

Tribina "Universitasa"

Rijeka

23.11.2013.

Detalji

Edukacija "Političke ideje i javne politike"

Rijeka

22.10.2013.

Detalji

Predavanje pri Fotoklubu Rijeka

Rijeka

Popularizacija znanosti

01.10.2015.

Detalji

Tribina "Jednakost u gradovima"

Rijeka

01.04.2015.

Detalji

Noc filozofije u organizaciji studentske udruge "Furija"

Rijeka

01.11.2014.

Detalji

Tribina o eksperimentarinju na životinjama, u sklopu Riječkog interdisciplinarnog kongresa, u organizaciji Studentskoga zbora Sveučilišta u Rijeci

Rijeka

01.11.2014.

Detalji

Tribina o GMO, u sklopu ciklusa „Coffehouse Debates“ u organiziciji udruge „Kulturni front“ i „Milenij hoteli“

Opatija

01.10.2013.

Detalji

tribina u sklopu RIK-a u organizacii SZUNIRI

Rijeka

Intervjui

01.08.2015.

Detalji

Nacional, tjednik

Zagreb

06.12.2013.

Detalji

RiTV

Rijeka

03.12.2013.

Detalji

Radio Sova

Rijeka

Administrativna djelatnost

Rukovođenje na sveučilištu

2012. -

Procelnik

Filozofski fakultet, Odsjek za filozofiju

2010. -

predsjednik

Vijeće časti

2004. - 2009.

dekan

Filozofski fakultet

Rukovođenje u lokalnoj upravi

2007. -

predsjednik

Kazališno Vijeće HNK Ivana pl. Zajca

1996. - 2000.

potpredsjednik

Gradsko vijeće Grada Rijeka

Povjerenstva na sveučilištu

2010. -

član

Savjet za znanost

Povjerenstva izvan sveučilišta

2013. -

član

Vijeće za GMO pri Ministarstvu zdravlja Republike Hrvatske

2013. -

član

Akademski savjet Centra za napredne studije jugoistočne Europe

2013. -

član

Znanstveno vijeće Centra za studije javne etike, centar izvrsnosti pri Sveucilistu San Raffaele, Milano

2010. - 2013.

član

Odbor za javna priznanja Grada Rijeka

Projekti

Znanstveni projekti

2007. - 2008.

Identitet

voditelj

Zaklada Sveucilista u Rijeci

2007. -

Normativnost u teoriji spoznaje i etici

clan istrazivackog teama

MZOŠ

2003. - 2004.

Praktična etika. Normativnost i racionalnost

voditelj

MZOŠ

2001. - 2007.

Racionalnost

clan istrazivackog teama

MZOŠ

1998. - 2000.

Questions of Life and Death

pojedinačni projekt

Research Support Scheme of the Open Society Institute, Prag

1995. - 1996.

Liberalism vs. Communitarianism

voditelj

Open Society Institute, Zagreb

1993. - 1995.

Values in the Periods of Transformation: Open Society against Authoritarianism

pojedinačni projekt

Research Support Scheme of the Central European University, Prag

1993. - 1995.

Philosophy of Open Society: Human Rights and Social Epistemology

voditelj

Open Society Institute, Zagreb, Croatia

1990. - 1993.

Racionalnost i moralnost sukoba

clan istrazivackog teama

Ministarstvo znanosti i tehnologije RH

Obrazovni projekti

2002. - 2003.

Introduction of a Course of Bioethics

Financiranje:

Projekti u znanosti - Voditelj projekta

STIMULATIVNE POTPORE 2022
STIMULATIVNE POTPORE 2021
UNIRI PROJEKTI 2018

Projekti u znanosti - Suradnik na projektu

Potpore 2014/2016