PORTFELJ / dr.sc. Benedikt Perak docent

Portfelj

dr.sc.

Benedikt Perak

docent

Filozofski fakultet

Odsjek za kulturalne studije

Kontakt

M 098622793

UNIRI e-mail

e-mail 1

PROSTORIJA 811

Vidljivost

Obrazovanje

2010. - 2014.

Doktor znanosti

Poslijediplomski studij lingvistike

Filozofski fakultet u Zagrebu, Sveučilište u Zagrebu

1995. - 2001.

Diplomirani lingvist, indolog

Diplomski studij opće lingvistike, indologije

Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu

Radno iskustvo

2020-

Docent

Filozofski fakultet, Sveučilište u Rijeci

2014. -

Viši asistent

Održavanje predavanja, vježbe Suradnik na projektima

Odsjek za kulturalne studije, Filozofski fakultet, Sveučilište u Rijeci

2010. - 2014.

Asistent

Održavanje predavanja, vježbe Izrada i održavanje web stranica Odsjeka Suradnja na projektima ECTS koordinator

Odsjek za kulturalne studije, Filozofski fakultet, Sveučilište u Rijeci

2005. - 2010.

Asistent, vanjski suradnik

Održavanje predavanja, vježbe Održavanje web stranica Odsjeka

Odsjek za kulturalne studije, Filozofski fakultet, Sveučilište u Rijeci

2000. - 2003.

Prevoditelj

Prevoditelj, Assistant Manager

Translation Experts, d.o.o. Zagreb

Nagrade i priznanja

2013

Omiš guitar fest: Winner in category for best composition on electric guitar

Članstva

2017. -

ICARUS Hrvatska

2016. -

DARIAH Hrvatska

2016. -

Association for Researching and Applying Metaphor RAAM

2015. -

Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku

2014. -

International Society for Research on Emotion ISRE

2014. -

International Cognitive Linguistics Association ICLA

Nastavna djelatnost

Kolegiji

2020. -

Umjetna inteligencija i komunikacija

Diplomski studij kulturologije

Filozofski fakultet u Rijeci

nositelj

2020. -

Alati i metode digitalne lingvistike

Diplomski studij kulturologije

Filozofski fakultet u Rijeci

voditelj

2018. -

Data science u kulturi

Preddiplomski studij kulturologije

Filozofski fakultet u Rijeci

nositelj

2016. -

Digitalna humanistika. Uporaba multimedije u razvoju metodologije istraživanja

Diplomski studij kulturologije

Filozofski fakultet

Voditelj

2015. - 2016.

Metodologija istraživanja u kulturi

Preddiplomski studij kulturologije

Filozofski fakultet

Suradnik

2014. - 2016.

Izrada web stranica

preddiplomski

Odsjek za kulturalne studije, FFRI

voditelj

2012. - 2016.

Multimedija

diplomski

Odsjek za kulturalne studije, FFRI

voditelj

2008. -

Kognitivizam i kulturalni studiji

diplomski

Odsjek za kulturalne studije, FFRI

voditelj

2007. -

Jezik, mišljenje i kultura

preddiplomski

Odsjek za kulturalne studije, FFRI

voditelj

2005. - 2015.

Transkulturalna religiologija

preddiplomski

Odsjek za kulturalne studije

voditelj

2005. -

Duhovnost i kultura

preddiplomski

Odsjek za kulturalne studije, FFRI

voditelj

Mentor u završnim radovima

2016. -

Psihopatija i njena reprezentacija u medijskoj kulturi

Franko Blažina

Diplomski studij kulturologije - modul Mediologija i popularna kultura

2016. -

Ludio Doctus: performersko tijelo kao sinkronizacija sa sobom i okolinom

Larisa Štefančić

Diplomski studij kulturologije - modul Kulturalni studiji jugoistočne Europe

2016. -

Konstrukcija i značenje sreće u hiperpotrošačkom društvu

Katarina Petović

Preddiplomski studij kulturologije

2016. -

Diskurs ljubavi. Utjecaj filma na čovjekovu percepciju ljubavi

Franka Blažić

Preddiplomski studij kulturologije

2016. -

Navijačka supkultura u okviru sedam dimenzija Niniana Smarta

Ivan Ribarić

Preddiplomski studij kulturologije

2016. -

Emotikoni kao sredstvo simboličke komunikacije

Barbara Klanfar

Preddiplomski studij kulturologije

2016. -

Leksem država u sintaktičkoj poziciji objekta

Aleksa Mauhar

Preddiplomski studij kulturologije

FFRI

2015. -

Promišljanje fotografskog anti/realizma

Marin Ćuk Vurnek

Diplomski studij kulturologije - modul Mediologija i popularna kultura

2015. -

Obilježja staroslavenske kulture na području današnje Liburnije kao čimbenik razvoja održivog turizma

Nina Denona

Diplomski studij kulturologije - modul Mediologija i popularna kultura

2015. -

Lingvistička analiza reprezentacije psihičkih bolesti u hrvatskim tiskanim medijima

Anamarija Tomičić

Diplomski studij kulturologije - modul Mediologija i popularna kultura

2015. -

Kognitivna teorija jezika i uporaba konceptualne metafore u političkom govoru

Manuela Gabrić

Diplomski studij kulturologije - modul Mediologija i popularna kultura

2015. -

Utjecaj religiologije (kršćanstva) na poglede i ponašanja ljudi

Anela Raguž

Preddiplomski studij kulturologije

2015. -

Vrijeme i prostor kao jezični konstrukti

Iva Kapetanović

Preddiplomski studij kulturologije

2015. -

Ljubav kao lingvistički i emocionalni koncept

Ana Brajković

Preddiplomski studij kulturologije

2015. -

Virtualna komunikacija - Kako je virtualni internetski medij promijenio pravila komunikacije

Bruno Sparožić

Preddiplomski studij kulturologije

2015. -

Diskurzivno konstruiranje nacionalnog identiteta (u kontekstu prostora)

Dorotea Cerin

Preddiplomski studij kulturologije

2015. -

Jezične konstrukcije u govorima predsjedničkih kandidata

Ana Marija Pešić

Preddiplomski studij kulturologije

2014. -

Kognitivni pristup konzumaciji internetske pornografije kao simulacije otjelovljene seksualnosti

Nikoleta Travičić

Diplomski studij kulturologije - modul mediologije

2014. -

Opojmljivanje društvene stvarnosti kroz kulturalne modele razmišljanja: kulturalni model obitelji u Hrvatskoj

Katarina Mihaljević

Preddiplomski studij kulturologije

2013. -

Konceptualizacija ženskog tijela u katoličanstvu i popularnoj kulturi

Rahela Vešković

Preddiplomski studij kulturologije

2013. -

Oblici popularizacija novih religijskih pokreta kroz glazbu

Vanja Sedlanić

2013. -

Psihički učinci hodočašća

Helga Paškvan

Preddiplomski studij kulturologije

2013. -

Kulturološki aspekti tjelesne modifikacije: percing u postmodernoj globalnoj civilizaciji

Vanja Brdar

Preddiplomski studij kulturologije

2012. -

Uloga žene u crkvi i društvu

Silvia Gržetić

Preddiplomski studij kulturologije

2012. -

Jezična relativnost i emocionalni i kulturološki aspekti bilingvalnosti

Silvia Vidović

Preddiplomski studij kulturologije

2012. -

Status dalita u kastinskom sustavu Indije

Anđelka Geljić

Preddiplomski studij kulturologije

Rod i seksualnost u drevnim i suvremenim sumero-babilonskim magijskim diskursima

Ana Avramović

Preddiplomski studij kulturologije

Glazba kao medij društvene identifikacije među mladima

Toni Mohorović

Preddiplomski studij kulturologije

Cjeloživotno obrazovanje

2015. -

Povijest suvremene prakse yoge i usredotočene pozornosti

Sveučilište za 3.dob

Filozofski fakultet

Predavač

2014. -

Produkcija zvuka

Produkcija zvuka

Sveučilište u Rijeci

Suradnik

2014. -

Transkulturalna religiologija

Sveučilište za 3. dob

Filozofski fakultet u Rijeci

Predavač

Gostujući nastavnik

13.11.2017. - 14.11.2017.

Lingua e Letteratura Serba e Croata

Lingua e Letteratura Serba e Croata

Dipartimento di Lingue e Letterature straniere e Culture moderne

gost predavač

01.10.2017. - 28.02.2018.

Glumac i koreografija

Studij glume

APURI

suradnik

Osobni razvoj

03.05.2017. -

2. simpozij SCIMETH: Scijentometrija i objavljivanje znanstvenih radova u lingvistici

Financiranje: 10

2016. -

Learn to build apps using Neo4j

Financiranje: 29 lectures

2016. -

Python 3

2016. -

HTML Fundamentals

2016. -

Empirijski podaci u istraživanjima jezika: resursi i metode (2)

2016. -

Metodologija znanstvenih istraživanja: statistika u filološkim istraživanjima. SCIMETH

2016

Arduino Basic Training Course

2015. -

Učenje i poučavanje u visokoškolskoj nastavi

2015

Workshop and School of Structural Network Theory. Traditional vs. Non-traditional Methods I, Prof. Ernesto Estrada, University of Strathclyde, Glasgow, U.K.

Financiranje: 8

2014

Workshop Stefan Evert : Statistics for linguists – an introduction with practical exercises

Financiranje: 20 sati

2013

2013 Summer School of Scientific Communication

2009. -

Moodle tečaj

Glazbena škola, instrument gitara

Financiranje: 6 godina

Znanstvena djelatnost

Znanstveni radovi

2022.

Semi-Local Integration Measure of Node Importance

Ban Kirigin, Tajana ; Bujačić Babić, Sanda ; Perak, Benedikt

Mathematics, 10 (2022.), 3; 1-16. doi: 10.3390/math10030405

https://www.mdpi.com/2227-7390/10/3/405

Q2 A1 WOS

2022.

Graph-Based Taxonomic Semantic Class Labeling

Ban Kirigin, Tajana ; Bujačić Babić, Sanda ; Perak, Benedikt

Future Internet, 14 (2022) 12; 383, 22. DOI: 10.3390/fi14120383

https://doi.org/10.3390/fi14120383

Q1 A1

2022.

Construction Grammar Conceptual Network: Coordination-based graph method for semantic association analysis

Perak, Benedikt ; Ban Kirigin, Tajana

Natural Language Engineering, first view (2022) str. 1-31. DOI: 10.1017/S1351324922000274

https://doi.org/10.1017/S1351324922000274

Q1 A1

2021.

Dependency-based Labeling of Associative Lexical Communities

Perak, Benedikt; Ban Kirigin, Tajana

Proceedings of the Central European Conference on Information and Intelligent Systems

http://archive.ceciis.foi.hr/app/public/conferences/2021/Proceedings/DKB/DKB1.pdf

A2

2021.

Jealousy vs Envy: European Cultural Background and Croatian Linguistic Examples

Sardelić, Mirko; Perak, Benedikt

Collegium antropologicum

Q3 A1

2021.

Lexical sense labeling and sentiment potential analysis using corpus-based dependency graph

Ban Kirigin, Tajana; Bujačić Babić, Sanda; Perak, Benedikt

Mathematics

Q2 A1

2020.

Developing the ontological model for research and representation of Commemoration Speeches in Croatia using a graph property database

Perak, Benedikt

Empowering the Visibility of Croatian Cultural Heritage through the Digital Humanities / Tomić, Marijana ; Willer, Mirna ; Tomašević, Nives (ur.). Cambridge: Cambridge Scholars Publishing, 2020

A1

2020.

There's No Time, The Problem of Conceptualising Time

Ban Kirigin, Tajana; Perak, Benedikt

Logic, Language, and Security, Essays Dedicated to Andre Scedrov on the Occasion of His 65th Birthday, LNCS, vol.12300 / Nigam, Vivek ; Ban Kirigin, Tajana ; Talcott, Carolyn ; Guttman, Joshua ; Kuznetsov, Stepan ; Thau Loo, Boon ; Okada, Mitsuhiro (ur.). Cham, Switzerland: Springer International Publishing, 2020.

A1

2020.

Separating (non-)figurative weeds from wheat

Brdar, Mario ; Brdar-Szabó, Rita ; Perak, Benedikt

Figurative Meaning Construction in Thought and Language / Baicchi, Annalisa (ur.). Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, 2020. - 46-70

2020.

Corpus-Based Syntactic-Semantic Graph Analysis: Semantic Domains of the Concept Feeling

Perak, Benedikt; Ban Kirigin, Tajana

Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 46 (2020)

Q2 A1

2020.

Kostrena u zbirci Zaspal Pave

Grgurić, Diana ; Perak, Benedikt ; Sućić, Lucija

Život, kultura i povijest Kostrenem 2020. Zbornik Katedre Čakavskog sabora Kostrena - 8 135-148

2020.

Emocije u korpusima: Konstrukcijska gramatika i graf-metode analize izražavanja emotivnih kategorija

Perak, Benedikt

Emocije u hrvatskome jeziku, književnosti i kulturi. Zbornik radova 48. seminara Zagrebačke slavističke škole / Molvarec, Lana ; Pišković, Tatjana (ur.). Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Zagrebačka slavistička škola ‒ Hrvatski seminar za strane slaviste, 2020. - 100-120

A2

2019.

Tekstovi popularnih pjesama u konstrukciji nacionalnog sjećanja

Grgurić, Diana; Perak, Benedikt

Fluminensia, 31 (2019), 2; 297-322 doi:10.31820/f.31.2.16

Q1 A1

2019.

An ontological and constructional approach to the discourse analysis of commemorative speeches in Croatia

Perak, Benedikt

Framing the Nation and Collective Identities Political Rituals and Cultural Memory of the Twentieth-Century Traumas in Croatia, 1st Edition / Pavlaković, Vjeran ; Pauković, Davor (ur.). New York, NY: Routledge, 2019.

A1

2019.

Metaphor repositories and cross-linguistic comparison: Ontological eggs and chickens

Brdar, Mario; Brdar-Szabó, Rita; Perak, Benedikt

Metaphor and Metonymy in the Digital Age: Theory and methods for building repositories of figurative language / Bolognesi, Marianna ; Brdar, Mario ; Despot, Kristina (ur.). Amsterdam, Netherlands: John Benjamins Publishing Company, 2019.

A1

2019.

MetaNet.HR: Croatian metaphor repository

Despot, Kristina ; Tonković, Mirjana ; Essert, Mario ; Brdar, Mario ; Perak, Benedikt ; Ostroški Anić, Ana ; Nahod, Bruno ; Pandžić, Ivan

Metaphor and Metonymy in the Digital Age: Theory and methods for building repositories of figurative language / Bolognesi, Marianna ; Brdar, Mario ; Despot, Kristina (ur.). Amsterdam, Netherlands: John Benjamins Publishing Company, 2019 - 123-146

2018.

Building a corpus of the Croatian parliamentary debates using UDPipe open source NLP tools and Neo4j graph database for creation of social ontology model, text classification and extraction of semantic information

Perak, Benedikt; Rodik, Filip

Proceedings of the Conference on Language Technologies & Digital Humanities 2018 / Fišer, D. ; Pančur, A. (ur.). Ljubljana, Slovenia: Faculty of Electrical Engineering, University of Ljubljana, 2018.

A2

2018.

Metaphor repositories and cross-linguistic comparison: ontological eggs and chickens

Brdar, Mario; Brdar-Szabó, Rita; Perak, Benedikt

Fantastic Metaphors and Where to Find them. Traditional and New Methods in Figurative Language Research. ed by Marianna Bolognesi, Kristina Despot and Mario Brdar. Book series: Metaphor in Language, Cognition and Communication". John Benjamins. forthcoming 2017-18.

A1

2018.

The role of metonymy and metaphor in the construction of concept nation. A corpus based ontological-syntactic-semantic discourse analysis.

Perak, Benedikt

Metaphors in the Discourse of the National, ed. by Šarić, Ljiljana and Mateuzs Milan Stanojević. Discourse Approaches to Politics, Society and Culture Series. John Benjamins

https://benjamins.com/#catalog/books/dapsac

A1

2018.

The role of metonymy in the constructionist approach to the conceptualization of emotions

Perak, Benedikt

Antionio Barcelona, Olga Blanco (eds). Conceptual metonymy: Methodological, theoretical, and descriptive issues.  John Benjamins. (2018) - 205-236

https://benjamins.com/catalog/hcp.60

2017.

How Does This Monument Make You Feel? Measuring Emotional Responses to War Memorials in Croatia

Pavlaković, Vjeran ; Benedikt, Perak

The Twentieth Century in European Memory - 268-304

2017.

O sranju i drugim neprimjerenim stvarima: Kognitivno-lingvistička analiza psovki u hrvatskome.

Perak, Benedikt; Damčević, Katarina; Milošević, Jana

JEZIK I NJEGOVI UČINCI. Zbornik radova s međunarodnoga znanstvenog skupa Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku održanoga od 4. do 6. svibnja 2017. godine u Rijeci / Stolac, D. ; Vlastelić, A. (ur.). Zagreb: Srednja Europa, 2018.

A2

2017.

Pojmovne mreže leksema neugodnih i nepobuđenih emocija. Usporedba pojmova tuga, jad, žalost, depresija i sjeta u koordiniranoj konstrukciji

Perak, Benedikt

Usporedba pojmova tuga, jad, žalost, depresija i sjeta u koordiniranoj konstrukciji”. In Jezik kao predmet proučavanja i jezik kao predmet poučavanja. Zbornik radova s međunarodnoga znanstvenog skupa Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku održanoga od 12. do 14. svibnja 2016. godine u Rijeci. ed. by Stolac, Diana and Anastazija Vlastelić. Zagreb: Srednja Europa.

https://drive.google.com/drive/folders/0B0BTfPOfBAiIOHFTVjZUdllGVWc

A2

2017.

Conceptualization of the emotion terms: Structuring metaphoric processes within multi-layered representation of the syntactic and semantic analysis of corpus data

Perak, Benedikt

Cognitive Modeling in Language and Discourse across Cultures. Annalisa Baichi, Erica Pinelli (eds.) Cambridge Scholars. 2017 - 299-319

http://www.cambridgescholars.com/download/sample/63977

A1

2017.

How Does this Monument Make You Feel?: Measuring Emotional Responses to War Memorials in Croatia

Pavlaković, Vjeran; Perak, Benedikt

The Twentieth Century in European Memory: Transcultural Mediation and Reception. Barbara Törnquist-Plewa and Tea Sindbak Andersen (eds.). Brill. http://www.brill.com/products/book/twentieth-century-european-memory

https://www.jstor.org/stable/10.1163/j.ctt1w8h377.17?seq=1#metadata_info_tab_contents

A1 WOS

2015.

Multidisciplinarno poimanje tjelesnog vježbanja

Đonlić, Veno ; Berčić, Boran ; Perak, Benedikt ; Smojver Ažić ; Sanja, Takšić, Vladimir

Filozofska istraživanja - 35 493-508

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=827174

A1 WOS

2015.

Tematske i agentivne konstrukcije „straha” izvedene iz opojmljivanja unutarmjesnoga prostornog odnosa kodiranog prijedlogom „u” Thematic and agentive construction of fear in Croatian derived from the conceptualization of spatial relations coded by preposition u'in'

Perak, Benedikt

Poznańskie Studia Slawistyczne - 9 333-352

A1

2014.

Opojmljivanje leksičkog pojma "strah": sintaktička i semantička analiza. Conceptualization of the lexical concept «strah»'fear'in croatian: a syntactic and semantic analysis

Perak, Benedikt;

Doktorska disertacija. Zagreb: Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu - 450

2014.

Razlike metonimijskog i metaforičkog opojmljavanja kategorija straha i ljubomore( Differences in the conceptualization of fear and jealousy )

Perak, Benedikt

Zbornik radova Riječki filološki dani 2012. Proceedings of the Conference Riječki filološki dani 2012. / Stolac, Diana (ur.). - Rijeka : Sveučilište u Rijeci , 2012. - 595-612

A2

2013.

Kultura kao emergentno svojstvo otjelovljene spoznaje ( Culture as an emergent property of the embodied cognition )

Perak, Benedikt; D'Alessio, Sanja Puljar;

Avanture kulture : kulturalni studiji u lokalnom kontekstu / Fanuko, Nenad i Puljar D'Alessio, Sanja (ur.). Zagreb : Jesenski i Turk, 2013. Str. 77-108 - 77-108

2013.

Kultura kao emergentno svojstvo otjelovljene spoznaje

Perak, Benedikt ; Puljar D'Alessio, Sanja

zbornik Avanture kulture. Kulturalni studiji u lokalnom kontekstu, Puljar D'Alessio, sanja i Fanuko, Nenad, ur. - 294

2012.

O pet razina emergencije stvarnosti

Perak, Benedikt

Holon, Glasnik Hrvatskog društva za integralnost 2(1), 2012., Zagreb

2012.

Metaforičko i metonimijsko izražavanje emocije straha u hrvatskom jeziku. Kognitivni pristup proučavanja uloge tijela u opojmljivanju 'straha' temeljen na korpusnoj građi

Perak, Benedikt

Magistarski rad. Filozofski fakultet u Zagrebu - 203

2012.

Identifying Fear Related Content in Croatian Texts

Načinović, Lucia; Perak, Benedikt; Meštrović, Ana; Martinčić-Ipšić, Sanda

Zbornik Osme konference Jezikovne tehnologije, 8. do 12. oktober 2012, [Ljubljana, Slovenia] : zbornik 15. mednarodne multikonference Informacijska družba - IS 2012, zvezek C = Proceedings of the Eighth Language Technologies Conference, October 8th-12th, 2012, Ljubljana, Slovenia : proceedings of the 15th International Multiconference Information Society - IS 2012, volume C / Tomaž Erjavec, Jerneja Žganec Gros (ur.). - Ljubljana : Institut »Jožef Stefan«, Ljubljana , 2012. 153-156 (ISBN: 978-961-264-048-4).

2011.

The role of Embodied Cognition in Conceptualization of the Emotional Categories

Perak, Benedikt

Context, Review for Comparative Literature and Cultural Research - 9 193-1-212-20

2011.

Jezično opojmljivanje iskustva svetog. Doprinosi kognitivne lingvistike kognitivnim znanostima o religiji.( Language conceptualization of the experience of sacred. Contribution of the cognitive linguistics to the cognitive science of religion. )

Perak, Benedikt

Suvremena znanost i vjera / Primorac, Zoran (ur.). - Mostar : Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru , 2011. 241-272.

A1

2010.

Prema kognitivnoznanstvenom shvaćanju iskustva svetoga (Towards a Cognitive-Scientific Understanding of the Experience of Sacred)

Perak, Benedikt

Filozofska istraživanja - 30 237-267

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=502952

A1 WOS

2007.

Mišljenje i stavovi studenata filozofskog fakulteta Sveučiliša u Rijeci o izbornom programu Yoge u nastavi tjelesne i zdravstvene kulture

Perak, Benedikt ; Berlot, Sanja

ERS – informativno stručno glasilo udruge kineziologa grada Rijeke - 1 1-2

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=583460

A2

2005.

Temeljni lingvistički pojmovi

Trask, Robert Lawrence ; Perak, Benedikt

Školska knjiga

2004.

Hrvatski prijevod Patanđalijeve yoga sutre

Perak, Benedikt

Patanjali Yoga sutra

2014.

Opojmljivanje leksema strah u hrvatskome: sintaktičko-semantička analiza

Perak, Benedikt

- 450

2015.

Tematske i agentivne konstrukcije straha izvedene iz opojmljivanja unutarmjesnoga prostornog odnosa kodiranog prijedlogom u

Perak, Benedikt

Poznanskie studia Slawistyczne - 9 329-348

2017.

Conceptualisation of the Emotion Terms: Structuring, Categorisation, Metonymic and Metaphoric Processes within Multi-layered Graph Representation of the Syntactic and Semantic Analysis of Corpus Data

Perak, Benedikt

- 299-319

2017.

Struktura usredotočene svjesnosti i njezina povezanost s crtama ličnosti i emocionalnim reagiranjem

Gračanin, Asmir ; Gunjača, Vesna ; Tkalčić, Mladenka ; Kardum, Igor ; Bajšanski, Igor ; Perak, Benedikt

Psihologijske teme - 26 675-700

2019.

Tekstovi popularnih pjesama u konstrukciji nacionalnog sjećanja

Grgurić, Diana ; Perak, Benedikt

Fluminensia - 31 297-322

2019.

The role of the metonymy and metaphor in the conceptualization of NATION. An emergent ontological analysis of syntactic-semantic constructions.

Perak, Benedikt

- 227-258

2019.

An ontological and constructional approach to the discourse analysis of commemorative speeches in Croatia

Perak, Benedikt

- 63-100

2019.

Zaspal Pave Digitalna Platforma

Perak, Benedikt ; Grgurić, Diana

2019.

Metaphor repositories and cross-linguistic comparison: Ontological eggs and chickens

Brdar, Mario ; Brdar-Szabó, Rita ; Perak, Benedikt

- 225-252

2020.

Developing the ontological model for research and representation of Commemoration Speeches in Croatia using a graph property database

Perak, Benedikt

- 88-111

2020.

Emocije u korpusima: Konstrukcijska gramatika i graf-metode analize izražavanja emotivnih kategorija

Perak, Benedikt

- 100-120

Znanstvene knjige

2005.

Temeljni lingvistički pojmovi( Key Concepts in Language and Linguistics )

Trask, Robert Lawrence; Perak, Benedikt

Key Concepts in Language and Linguistics

2019.

Tekstovi popularnih pjesama u konstrukciji nacionalnog sjećanja

Grgurić, Diana ; Perak, Benedikt

Fluminensia

2019.

The role of the metonymy and metaphor in the conceptualization of NATION. An emergent ontological analysis of syntactic-semantic constructions.

Perak, Benedikt

Šarić, Ljiljana ; Milan Stanojević, Mateuzs

John Benjamins

2019.

An ontological and constructional approach to the discourse analysis of commemorative speeches in Croatia

Perak, Benedikt

Pavlaković, Vjeran ; Pauković, Davor

Routledge

2020.

Emocije u korpusima: Konstrukcijska gramatika i graf-metode analize izražavanja emotivnih kategorija

Perak, Benedikt

Molvarec, Lana ; Pišković, Tatjana

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Zagrebačka slavistička škola ‒ Hrvatski seminar za strane slaviste

Pozvana predavanja

2022.

Budućnost obrazovanja uz velike jezične modele i personalizirane virtualne asistente: izazovi i prilike​

Benedikt Perak

Split

https://conference.izzi.digital/wp-content/uploads/2023/04/Preliminarni-program-konferencije_2023.pdf

24.10.2013.

Komparativni pregled religijskog opojmljavanja seksualnosti

Perak, Benedikt; Smokrović Ana

Rijeka, Hrvatska

May 27th–28th 2016.

Metaphor repositories and cross-linguistic comparison: ontological eggs and chickens.

Mario Brdar, Rita Brdar-Szabó, Benedikt Perak

Building Figurative Language Repositories Methods, Risks, and Challenges. Zagreb, Croatia, Plenary talk. https://drive.google.com/file/d/0BwT0IMYHumTVVzNyV1pyc2V4NDQ/view

Kongresna priopćenja

2021.

In search of the beauty and the beast: antonymy in syntactic constructions

Perak, Benedikt ; Čulig, Janja

onsite

35. međunarodni znanstveni skup Hrvatskog društva za primjenjenu lingvistiku: Jezik u digitalnom okruženju Osijek

22.05.2017.

Emergence of Social Reality in the Ontological model of the Lexical Concepts and Constructions

Perak, Benedikt

usmeno

John Searle Symposium Rijeka, Hrvatska

17.05.2017.

Emergent structures in the ontological model of the lexical concepts and constructions.

Perak, Benedikt

usmeno

RaAM Specialized Seminar "Ecological Cognition" Odense, Danska

04.05.2017.

O majci, bogu i drugim dragim stvarima: Kognitivno-lingvistička analiza psovki u hrvatskome i engleskome

Perak, Benedikt; Damčević, Katarina; Milošević, Jana

usmeno

Jezik i njegovi učinci XXXI. međunarodni znanstveni skup Rijeka, Hrvatska

27.04.2017.

Metonymy as a profiling function of mereological relations: Describing the Emotion processes in the ontological model of lexical concepts and constructions

Perak, Benedikt

usmeno

Third International Symposium on Figurative Thought and Language (FTL3) Osijek, Hrvatska

10.11.2016.

Formalizing an Ontological Model of Lexical Concepts and Constructions for Emotion Domain

Perak, Benedikt; Ban Kirgin Tajana

usmeno

8th International Conference on Information Technologies and Information Society Novo Mesto

13.10.2016.

Ontological model of the emotion lexical concepts and constructions: from data to knowledge based visualization.

Benedikt Perak, Katarina Damčević

usmeno

Visual Digital Humanities: Representing and Interpreting Humanities Data Tartu, Estonian Literary Museum

09.09.2016.

The role of metaphor and metonymy in the construction social identities in Croatia. A corpus based study of the concept NATION in Croatian

Perak, Benedikt

usmeno

Metaphors in the Discourse of the National Oslo, Norveška

02.07.2016.

The Role of Metaphor in Understanding Terrorism (Based on the Analysis of the Croatian Web Corpus)

Despot, Kristina; Perak, Benedikt

usmeno

RaAM 11: Metaphor in the Arts, in Media and Communication Berlin, Germany

22.06.2016.

Structural comparison of the linguistic networks of emotion conceptualization

Perak, Benedikt

usmeno

The First International Conference of Cultural Linguistics Prato, Italy

04.06.2016.

Standardization of the semantic domain(s) description using ontological and constructivist approach

Perak, Benedikt

usmeno

CLARC 2016: Perspektive jezičnoga planiranja i jezične politike Rijeka, Hrvatska

27.05.2016.

Metaphor repositories and cross-linguistic comparison: ontological eggs and chickens. Simpozij Building Figurative Language Repositories: Methods, Risks, and Challenges. Zagreb, Hrvatska.

Brdar, Mario; Brdar-Szabó, Rita; Perak, Benedikt

plenarno izlaganje

Building Figurative Language Repositories: Methods, Risks, and Challenges Zagreb, Hrvatska

14.05.2016.

Pojmovne mreže bliskih sinonima tuga, depresija, jad, žalost i sjeta u hrvatskome ( Conceptual networks of near synonyms: tuga ‘sadness‘, depresija ‘depression‘, jad ‘sorrow‘, žalost ‘grief‘ and sjeta ‘melancholy‘ in Croatian language )

Perak, Benedikt; Antunović, Arijana

usmeno

Međunarodni znanstveni skup Jezik kao predmet proučavanja i jezik kao predmet poučavanja (30 ; 2016) Rijeka, Hrvatska

20.04.2016.

How Does this Monument Make You Feel? Measuring Emotional Responses to War Memorials in Croatia

Pavlaković, Vjeran; Perak, Benedikt

usmeno

3rd PLENARY CONFERENCE Transcultural memory and reception in Europe 16-20 April 2016, Sofia Sofia, Bugarska

03.03.2016.

Pojmovne mreže jezičnog izražavanja emocija. Multidimenzionalni (psihološki, ontološki i konstrukcijski)opis opojmljivanja 10 emocija u hrvatskome

Perak, Benedikt

usmeno

Lingvistički kružok Zagreb

30.10.2015.

Conceptualization of the emotion terms: Structuring metaphoric processes within multi- layered representation of the syntactic and semantic analysis of corpus data.

Perak, Benedikt

usmeno

2nd International Symposium on Figurative Thought and Language. Pavia Pavia, Italija

27.09.2015.

Framing the Nation and Collective Identity in Croatia: Analysis of cultural Models and affective experience in the discourse of Commemorative Speeches

Perak, Benedikt

usmeno

Theorizing Myth, Trauma and Memory in Central and East European Cultural Spaces Mythos, Trauma und Erinnerung in mittel- und osteuropäischen Räumen Lovran, Hrvatska,

19.09.2015.

Discourse and commemorations

Perak, Benedikt

usmeno

In Search of Transcultural Memory in Europe, COST Action 1203Dubrovnik : Dubrovnik, Hrvatska

25.07.2015.

Complementing corpus based analysis of the conceptualization of emotion terms with the GRID method Mapping the componential features of fear, disgust, shame and love on the emergent constructional model in Croatian

Perak, Benedikt

usmeno

Biennial conference of the International Cognitive Linguistics Association ICLC 13 University of Northumbria, Newcastle, Engleska

08.07.2015.

What can cognitive grammar tell us about emotions. A constructional model of emotion conceptualization: Emergent Constructional Model of fear, anger, shame, jealousy

Perak, Benedikt

poster

Annual Meeting of the ISRE 2015 Geneva, Švicarska

23.05.2015.

Conceptualization of the emotion terms: Structuring metaphoric processes within multi-layered representation of the syntactic and semantic analysis of corpus data.

Perak, Benedikt

usmeno

1st CONFERENCE OF THE CENTER FOR LANGUAGE RESEARCH Rijeka, Hrvatska Filozofski fakultet u RIjeci , 2015

08.05.2015.

Framing the Nation and Collective Identity in Croatia: Profiling the cultural Models and affective experience in the discourse of Commemorative Speeches.

Perak, Benedikt

usmeno

The 2015 Annual Conference of the Irish Association for Russian, Central and East European Studies Dublin, Irska

26.04.2015.

Usporedba korpusnog pristupa i upitničkog GRID modela u sintaktičko-semantičkoj analizi opojmljivanja emocija

Perak, Benedikt

usmeno

METODOLOGIJA I PRIMJENA LINGVISTIČKIH ISTRAŽIVANJA APPLIED LINGUISTIC RESEARCH AND METHODOLOGY Zadar, Hrvatska

27.11.2014.

Multidisciplinarno poimanje tjelesnog vježbanja Multidisciplinary conceptualization of physical exercise

Veno Đonlić, Boran Berčić, Sanja Smojver-Ažić, Benedikt Perak i Vladimir Takšić

usmeno

Filozofija i tjelesnost Školska knjiga, Zagreb

28.06.2013.

The role of metonymic constructions in the conceptualization of emotional category fear

Perak, Benedikt

usmeno

12th International Cognitive Linguistics Conference (ICLC) Vancouver, Canada

14.11.2012.

Metonymic construction of emotion categories. The role of metonymy in the conceptualization and simulation of emotional affects: Contributions from the cognitive linguistics approach to the research in neurobiology of emotions.

Perak, Benedikt

ESF-FENS Conferences on The Dynamic Brain. The Neurobiology of Emotion Stresa, Italy

24.10.2012.

Razlike metonimijskog i metaforičkog opojmljavanja kategorija straha i ljubomore

Perak, Benedikt

usmeno

Riječki filološki dani 2012. Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Rijeka

12.10.2012.

Identifying Fear Related Content in Croatian Texts

Načinović, Lucia; Perak, Benedikt; Meštrović, Ana; Martinčić-Ipšić, Sanda

usmeno

Eighth Language Technologies Conference, Ljubljana, Slovenia

19.09.2012.

Structuring and (Re)creating the Affective value of Emotional Categories. A corpus study of Embodied Metonymic and Metaporic constructions of FEAR

Benedikt Perak

Cognitive Modules & Interfaces Trst, Italija

10.06.2012.

Consciousness: from experience to language and back

Perak, Benedikt

usmeno

Being Consciousness From Knowledge and Knowing to Consciousness 10th Moving Anthropology Student Network conference Kautzen, Austria

06.05.2012.

Corpus-based study of the conceptualization of emotion: metonymic and metaphoric constructions as a cognitive means of (re)creating the affective value of emotional categories in the discourse and culture.

Perak, Benedikt

The 6th Conference on Language, Discourse, and Cognition Taipei, Taivan

22.02.2012.

Cultural Aspects of Conceptualization and Communication of the Religious Experience. The Cognitive Constraints on the Construal of Meaning and Cultural Selection of Religious Representations

Perak, Benedikt

Second International Conference on Religion and Spirituality in Society Vancouver, Canada

22.02.2011.

Uloga tijela u opojmljivanju značenja emocionalnih kategorija

Perak, Benedikt

usmeno

Sv. Ćiril i Metod Sveučilište, Skopje, Makedonija

29.10.2010.

Jezično opojmljivanje iskustva svetog. Doprinosi kognitivne lingvistike kognitivnim znanostima o religiji. (Language conceptualization of the experience of sacred. Contribution of the cognitive linguistics to the cognitive science of religion)

Perak, Benedikt

usmeno

Suvremena znanost i vjera. Contemporary science and faith Mostar, Bosna i Hercegovina

12.10.2008.

Marketing spirituality

Perak, Benedikt

Moje, tvoje, naše: Konzumenti i/ili građani Rijeka, Hrvatska

Znanstveni skupovi

2023.

CLARC 2023 Jezik i jezični podaci

Rijeka voditelj

2022.

Language, Data, Science, Tech DAYS Pohrana, obrada podataka i jezične tehnologije

Rijeka voditelj

2021.

LAP 2021

Dubrovnik izlagač

2016. -

CLARC 2016: Perspektive jezičnoga planiranja i jezične politike Rijeka

Rijeka Organizacijski odbor, Izlagač

01.07.2001. - 01.04.2016.

RaAM 11 Metaphor in Arts, in Media and Communication

Frei University, Berlin Izlagač

28-30 October 2015

2nd International Symposium on Figurative Thought and Language. University of Pavia, Italy.

Pavia, Italy Izlagač

20-22 July, 2016,

The First International Conference of Cultural Linguistics,

Prato, Tuscany, Italy Izlagač

May 27th–28th 2016

Building Figurative Language Repositories Methods, Risks, and Challenges.

Zagreb, Croatia, Organizacijski odbor. Pozvano predavanje

12. – 14. svibnja 2016.

XXX. međunarodni znanstveni skup. Jezik kao predmet proučavanja i jezik kao predmet poučavanja

Rijeka Programski odbor. Izlagač

Recenzije

22.02.2017.

Bruno Nahod, Um stručnjaka

Umjetnička djelatnost

Umjetničko djelovanje

2016. -

Član Melita Lovricevic Ensemble

Last minute open jazz festival. Bale 2016

https://www.youtube.com/watch?v=1Rik-7kwKGI

2015. -

Član pop sastava "Nola"

HRT

https://www.youtube.com/watch?v=jAlsYACjTT4

2015. -

Član akademske audio-vokalne grupe Ffrikovi

Filozofski fakultet

https://www.facebook.com/ffrikovi/

2014. -

Funkyfy Bach. Autorska audio-produkcija.

Soundcloud.

https://soundcloud.com/benedikt-perak/funkyfy-bach

2014. -

PumpThis. Autorska audio produkcija.

https://soundcloud.com/benedikt-perak/pumpthis-raw-filjipousis-dikah

2014. -

Sudjelovanje na gitarskom natjecanju Omiš gitar fest. 1. nagrada za vlastitu kompoziciju

https://www.youtube.com/watch?v=zJknYGZy4BQ

2013. -

Hindulike. Autorska audio produkcija.

Soundcloud

https://soundcloud.com/benedikt-perak/hindulike

2013. -

Eto. Autorska audio produkcija.

Ssoundcloud

https://soundcloud.com/benedikt-perak/eto

2013. -

Nastup grupe Audizzy - Noć istraživača 2013. Marijana Varašanec -- vokal; Benedikt Perak-- gitara; Luca Malatesti-- bas gitara; Dorian Cuculić -- klavijature; Ivo Glavić - bubanj

Sveučilište u Rijeci. Noć istraživača 2013

https://www.youtube.com/watch?v=3UeSaluPUUM

2012. -

Something funky. Autorska audio-video produkcija. Suradnja s pijanistom Joe Kaplowitz

Youtube

https://www.youtube.com/watch?v=ZgGOQ_f8bsU

2012. -

New year's dream. Autorska audio-video produkcija.

Youtube

https://www.youtube.com/watch?v=lQ0zsViH7hM

2011. -

Tosea. Autorska audio-video produkcija.

Youtube

https://www.youtube.com/watch?v=e6SH0YAIOB8

2011. -

Skokno. Autorska audio-video produkcija.

Youtube

https://www.youtube.com/watch?v=YSr4gBibcSM

2011. -

Crazy-b. Autorska audio produkcija.

Soundcloud

https://soundcloud.com/search?q=benedikt%20perak

2007. -

Slijed: Vinyasa janu sirsa & parighasana - Nadi vinyasa

Ashtanga yoga Rijeka

https://www.youtube.com/watch?v=NWkxYGXAIq8

2007. -

Yoga dance demonstration. Marin Ćuk Vurnek, Benedikt Perak

Plesom protiv droge. Dvorana Mladosti Trsat, Rijeka

https://www.facebook.com/search/top/?q=plesom%20protiv%20droge%20benedikt

2007. -

Yoga dance demo of a fun oriented workshop by

Ashtanga yoga Rijeka, Croatia www.ashtanga.hr

https://www.youtube.com/watch?v=GoGEz6CRJ3s

2006. -

Ashtanga Yoga Dance Demonstration

Plesom protiv droge. Dvorana Mladosti. Trsat. RIjeka

https://www.youtube.com/watch?v=ekMXRCsTV44

Stručna djelatnost

Stručna aktivnost

2017

Ekspertna analiza IZVEDBENI PROJEKT PREZENTACIJSKOG KONCEPTA INTERPRETACIJSKOG CENTRA RONJGI Knjiga 1.: Analize i ekspertize Mapa 17 Zvučna putovanja sjeverno-primorskom regijom (Sound journey)

INTERPRETACIJSKICENTAR RONJGI Naručitelj: OPĆINA VIŠKOVO

Analitičar

2005. -

Vođenje yoge za studente Filozofskog fakulteta u sklopu kolegija Tjelesna i zdravstvena kultura

Filozofski fakultet

suradnik

Javno djelovanje

Javna predavanja

20.12.2017.

Vizualizacija pojmovnih mreža

micro ~ MACRO III

Akademija primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci

21.10.2016.

O ontologiji svijesti i epistemologiji značenja

Okrugli stol: O mišljenju i značenju

FFZG, Sveučilište u Zagrebu http://www.ffzg.unizg.hr/wp-content/uploads/2016/10/Jackendof_programFINAL.pdf

14.10.2016.

O emocionalnoj i kognitivnoj uključenosti na komemorativnim praksama.

Prezentacija FRAMNAT projekta

Sveučilište u Puli

2016.

Pojmovne mreže jezičnog izražavanja emocija: Multidimenzionalni (psihološki, ontološki i konstrukcijski)opis opojmljivanja 10 emocija u hrvatskome.

Zagrebački lingvistički krug

Zagreb

2015.

O znanstvenoj paradigmi religije

Prezentacija knjige „Dijalog ili…“ Ivice Križ

Kastav

2015.

Kako analizirati emocije

Radionice o jeziku: jezik/govor

Filozofski fakultet u Rijeci

2015.

Izražavanje emocija: od biologije do kulture.

Skeptici u pubu

Rijeka https://www.youtube.com/watch?v=enGvBYXUSk8

2014.

Jezik kao instrument poimanja stvarnosti i korpus kao ogledalo svjetonazora zajednice: Kognitivnolingvističke postavke proučavanja psiholoških kategorija i kulturnih modela.

CJI predavanje

Filozofski fakultet u Rijeci

2012.

Ja, moje tijelo i moj komp – uloga računalne kulture u oblikovanju (samo)stvarnosti

Rikon

Filozofski fakultet u Rijeci, http://rikonrijeka.com/program-2012/

2011.

Ljudski identitet i kultura sklada u djelu Rabindranatha Tagorea

Dani indijske kulture

Gradska knjižnica Rijeka Narodna čitaonica, Korzo 24

2010.

Hrvatsko indijske kulturalne razmjene

Rijeka - Namaste Indija

Rijeka

2010.

O praksi yoge

Yoga day

Rijeka

2010.

Pop-art i postmoderna duhovnost

Splendid Pop

MMSU Rijeka http://www.mojarijeka.hr/kultura/interdisciplinarna-predavanja-o-pop-artu/

2008.

O Mahabharati

Dani indijske kulture

Opatija

2008.

Povijest yoge

Mjesečna predavanja u Bribiru

Bribir

2007.

Levitacije u svjetskim duhovnim tradicijama

Rikon

Rijeka

Popularizacija znanosti

15.07.2015.

Izražavanje emocija: od biologije do kulture

Skeptici u pubu

Rijeka

2014.

RiScience

Predavanje

Rijeka

Intervjui

2023.

O utjecaju chatGPT na obrazovanje

Srednja.hr

Zagreb

2023.

Umjetna inteligencija i lingvistika

Voce del Popolo

Rijeka

2016.

O utjecaju alternativne medicine

Novi list

Rijeka

2007.

Sociološki aspekti u Kama sutri

Radio Zadar

Rijeka

2016 12

Enjoying complexity and diversity

Crna škatla-V ozadju znanstvenih dosežkov http://www.crnaskatla.si

http://www.crnaskatla.si/2016/12/yuki-kikuchi-dr-benedikt-perak-enjoying-complexity-and-diversity-fosters-creativitiy/

Novinski članci

2008.

O religijskoj kulturi i kritičkoj religiologiji

Novosti

Zagreb

Uredništvo

2015. -

Portal Centra za jezična istraživanja www.cji.uniri.hr

Rijeka

2007. -

Portal Odsjeka za kulturalne studije www.cultstud.ffri.hr

Rijeka

Medijski nastupi

16.11.2016.

O političkim metaforama u Pola ure kulture - Interview

Hrvatska Radio Televizija 1 program

https://hrti.hrt.hr/#/video/show/2874267/pola-ure-kulture-16-studenoga-2016

16.11.2016.

O političkim metaforama u Pola ure kulture - Interview

Hrvatska Radio Televizija 1 program

https://hrti.hrt.hr/#/video/show/2874267/pola-ure-kulture-16-studenoga-2016

Administrativna djelatnost

Rukovođenje na sveučilištu

2021.

voditelj

Centar za jezična istraživanja, Filozofski fakultet, Sveučilište u Rijeci

2018. -

voditelj

Laboratorij za istraživanje kulturne složenosti

2015. -

Web designer i urednik www.cji.uniri.hr

Centar za jezična istraživanja pri Filozofskom fakultetu u Rijeci

2015. -

Tajnik društva

Centar za jezična istraživanja pri Filozofskom fakultetu u Rijeci

2009. - 2013.

ECTS koordinator

Odsjek za kulturalne studije

2007. -

Web designer i urednik http://cultstud.ffri.hr/

Odsjek za kulturalne studije

Rukovođenje u lokalnoj upravi

2007. -

Predsjednik

Društvo za rekreaciju Yoga, Rijeka

Povjerenstva na sveučilištu

2015. - 2016.

Predstavnik docenata i viših asistenata na fakultetskom vijeću

Filozofski fakultet

Projekti

Znanstveni projekti

2022. - 2024.

UNIRI CLASS – A1 Mikrokvalifikacije: Jezične tehnologije i digitalna obrada teksta

voditelj

Sveučilište u Rijeci 90.000,00

https://cji.uniri.hr/hr/mikrokvalifikacije-jezicne-tehnologije-i-digitalna-obrada-teksta/

2022. - 2024.

UNIRI CLASS - A3: Razvoj suvremenih komunikacijskih tehnologija u komercijalnim aplikacijama i industriji

voditelj

Sveučilište u Rijeci

https://cji.uniri.hr/hr/strucna-placena-praksa-razvoj-suvremenih-komunikacijskih-tehnologija-u-komercijalnim-aplikacijama-i-industriji/

2018-2019

Jezično izražavanje emocija: Razvoj računalnih metoda identifikacije i ontološkog modeliranja komunikacije psiholoških stanja u hrvatskom jeziku (EmoCNet)

Vodielj

Sveučilište u Rijeci 18.000,00

http://emocnet.uniri.hr/jezicno-izrazavanje-emocija-razvoj-racunalnih-metoda-identifikacije-i-ontoloskog-modeliranja-komunikacije-psiholoskih-stanja-u-hrvatskom-jeziku-emocnet/

2017. - 2022.

Formal Reasoning and Semantics

suradnik

Hrvatska zaklada za znanost

http://formals.ufzg.hr/

2017-

Time Machine FET Flagship

Suradnik

EU

https://timemachineproject.eu/institution.php?id=225

2014. - 2018.

Croatian Metaphor Repository: MetaNet.hr

Suradnik

Hrvatska zaklada za znanost

www.ihjj.hr/metafore

2014. - 2018.

Framing the Nation and Collective Identity in Croatia: Political Rituals and the Cultural Memory of Twentieth Century Traumas

Suradnik

Hrvatska zaklada za znanost

www.framnat.eu

2014. -

Language Networks

Suradnik

Sveučilište u Rijeci

http://langnet.uniri.hr

Projekti u znanosti - Voditelj projekta

UNIRI PROJEKTI 2018
Potpore 2017 - Mladi istraživači

Projekti u znanosti - Suradnik na projektu

Potpore 2017 - Mladi istraživači
Potpore 2014/2016