dr. sc. Ivana Sušanj Čule mag. ing. aedif.

Građevinski fakultet Katedra za hidrotehniku

ORCID

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Google scholar
Hrvatska znanstvena bibliografija

Obrazovanje

1.4.2017. - Poslijedoktorand / Postdoctoral researcher Građevinski fakultet; Sveučilište u Rijeci
1.4.2011. - 1.4.2017. Doktor znanosti /PhD PhD student - HYDRAULIC ENGINEERING OF COASTAL AREAS Faculty of Civil Engineering, University of Rijeka, Croatia
1.1.2003. - 1.1.2009. Diplomirani inženjer građevinarstva/Civil engineer (Master of Civil Engineering - mag. ing. aedif) Hidrotehničko usmjerenjeHydraulic engineering Faculty of Civil Engineering, University of Rijeka, Croatia
1.1.1999. - 1.1.2003. Middle professional qualification Opći smjer / General program high school  „PRVA RIJEČKA HRVATSKA GIMNAZIJA“, Rijeka, Croatia

Radno iskustvo

1.9.2019. - Docent Istraživanje u području hidrotehnike, edukacija studenata, znanstveno istraživanje, pisanje znanstvenih radova, sudjelovanje na skupovima, mentorstvo završnih i diplomskih radova studenata / Research in hydraulic engineering, share in student education, participation in conferences and workshops, mentoring master thesis GRAĐEVINSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U RIJECI /CIVIL ENGINEERING FACULTY, UNIVERSITY OF RIJEKA, CROATIA
1.4.2017. - 1.9.2019. Poslijedoktorand i asistent Istraživanje u području hidrotehnike, edukacija studenata, znanstveno istraživanje, pisanje znanstvenih radova, sudjelovanje na skupovima, mentorstvo završnih i diplomskih radova studenata / Research in hydraulic engineering, share in student education, participation in conferences and workshops, mentoring master thesis GRAĐEVINSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U RIJECI /CIVIL ENGINEERING FACULTY, UNIVERSITY OF RIJEKA, CROATIA
1.4.2011. - 1.4.2017. Doktorand i asistent / Junior researcher - assistent Istraživanje u području hidrotehnike, edukacija studenata, znanstveno istraživanje, pisanje znanstvenih radova, sudjelovanje na skupovima / Research in hydraulic engineering, share in student education, participation in conferences and workshops GRAĐEVINSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U RIJECI /CIVIL ENGINEERING FACULTY, UNIVERSITY OF RIJEKA, CROATIA
1.9.2009. - 1.4.2011. Asistent / Assistent Edukacija studenata, istraživački rad, sudjelovanje na znanstvenim skupovima / Student education, research and participation in conferences and workshops GRAĐEVINSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U RIJECI / CIVIL ENGINEERING FACULTY, UNIVERSITY OF RIJEKA, CROATIA
1.1.2008. - 1.1.2009. Suradnik projektanta /Engineer Izrada idejnih projekata i projekata sanacije / Elaboration of draft projects and preparation of sanation projects Hrvatske vode (Croatian waters) VGO Rijeka

Nagrade i priznanja

12.9.2013. Nagrada za najbolju prezentaciju na međunarodnom skupu: 13th International Symposium on Water Management and Hydraulic Engineering September 9 – 12, 2013, Bratislava, Slovakia

Članstva

1.1.2013. - Environmental Hydrology and Hydraulic Engineering University of Illinois at Urbana Champaign
1.1.2011. - Hrvatsko hidrološko društvo / Croatian Hydrological Society
1.1.2011. - Hrvatsko društvo za zaštitu voda / Croatian Water Pollution Control Society

Nastavna djelatnost

Kolegiji

1.3.2018. - 1.6.2018. HIDROTEHNIČKE GRAĐEVINE URBANIH PODRUČJA
Specijalistički diplomski stručni studij
Građevinski fakultet
Asistent
Norma sati: 37,5
1.10.2017. - 31.12.2018. REVITALIZACIJA VODOTOKA
Specijalistički diplomski stručni studij
Građevinski fakultet
Asistent
Norma sati: 10
1.9.2013. - INŽENJERSKA HIDROLOGIJA
Doplomski sveučilišni studij
Građevinski fakultet
Asistent
Norma sati: 30
1.9.2012. - HIDROLOGIJA
Prediplomski sveučilišni studij
Građevinski fakultet
Asistent
Norma sati: 45
1.9.2012. - REGULACIJE I MELIORACIJE
Diplomski sveučilišni studij
Građevinski fakultet
Asistent
Norma sati: 30
1.9.2011. - 1.2.2012. INSTALACIJE
Prediplomski stručni studij
Građevinski fakultet
Asistent
Norma sati: 25
1.9.2011. - 1.2.2012. HIDROTEHNIČKE GRAĐEVINE
Prediplomski sveučilišni studij
Građevinski fakultet
Asistent
Norma sati: 30
1.9.2010. - 1.2.2011. OPSKRBA VODOM I KNALIZACIJA
Prediplomski stručni studij
Građevinski fakultet
Asistent
Norma sati:
1.9.2010. - 1.2.2011. HIDROTEHNIČKE GRAĐEVINE URBANIH PODRUČJA
Specijalistički diplomski stručni studij
Građevinski fakultet
Asistent
Norma sati: 37,5
1.9.2010. - 1.2.2011. OSNOVE KONDICIONIRANJA PITKIH I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA
Specijalistički diplomski stručni studij
Građevinski fakultet
Asistent
Norma sati:
1.9.2010. - 1.2.2011. VODOOPSKRBA I KONDICIONIRANJE VODA
Diplomski sveučilišni studij
Građevinski fakultet
Asistent
Norma sati: 30
1.9.2010. - 1.2.2011. GOSPODARENJE OTPADOM
Diplomski sveučilišni studij
Građevinski fakultet
Asistent
Norma sati:
1.9.2009. - 1.2.2010. VODOOPSKRBA I KONDICIONIRANJE VODA
Diplomski sveučilišni studij
Građevinski fakultet
Asistent
Norma sati: 30
1.9.2009. - 1.2.2010. GOSPODARENJE VODAMA
Diplomski sveučilišni studij
Građevinski fakultet
Asistent
Norma sati: 45
1.9.2009. - VODOGRADNJE
Preddiplomski stručni studij
Građevinski fakultet
Asistent
Norma sati: 75

Mentor u završnim radovima

1.2.2017. - 25.9.2017. Usporedba eksperimentalnog i računskog utjecaja primjene bučnice na potopljenost hidruličkog skoka
Bratović, Karla
Diplomski sveučilišni studij
Građevinski fakultet
1.2.2017. - 25.9.2017. Usporedba eksperimentalnog i računskog utjecaja primjene praga na potopljenost hidruličkog skoka
Perić, Matija
Diplomski sveučilišni studij
Građevinski fakultet
1.2.2017. - 12.9.2017. River regulation: implementation of the conventional and unconventional methods
Grbac, Sandro
Diplomski sveučilišni studij
Građevinski fakultet
1.2.2017. - 12.9.2017. Calculation of the maximum river discharge by implementation of the empirical methods
Malnar, Leo
Diplomski sveučilišni studij
Građevinski fakultet

Osobni razvoj

13.9.2016. - 13.9.2016. Radionica: „Upotreba interaktivne bijele ploče u nastavi“


Norma sati:
21.4.2016. - 21.4.2016. Radionica: „Izrada multimedijalnih obrazovnih sadržaja“


Norma sati:
1.8.2012. - 1.10.2012. JICA (Japan International Cooperation Agency) trening program za potrebe istraživanja doktorskog rada


Norma sati:
1.10.2011. - 1.2.2012. JICA (Japan International Cooperation Agency) trening program za potrebe istraživanja doktorskog rada


Norma sati:
10.6.2011. - 11.6.2011. Radionica: „Analiza bioinformatičkih podataka pomoću znanstvenog cloud servisa“ – Metoda i vještina korištenja eScience programskog sustava Galaxy-CloudMan


Norma sati:
1.1.2011. - 1.5.2011. Specijalistički tečaj za održivi razvoj: Metodologije i tehnike u primjeni europskih direktiva u području procjene utjecaja zahvata na okoliš i strateške procjene utjecaja plana i programa na okoliš


Norma sati:

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Marović, Ivan ; Sušanj, Ivana ; Ožanić, Nevenka
Development of ANN model for wind speed prediction as a support for early warning system
Complexity 2017 - 2017.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=908956

2. Sušanj, Ivana ; Ožanić, Nevenka ; Marović, Ivan
Methodology for Developing Hydrological Models Based on an Artificial Neural Network to Establish an Early Warning System in Small Catchments
Advances in Meteorology 9125219-1-9125219-14 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=790640

WOS

3. Sušanj, Ivana ; Rosanda, Ernesto ; Ožanić, Nevenka
ANALIZA PROMJENE KOEFICIJENTA OTJECANJA TIJEKOM GODINE NA SLIVU SLANI POTOK
Zbornik radova Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci XIX 53-68 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=914638

4. Ivana Sušanj; Nevenka Ožanić; Ivan Marović
Methodology for developing hydrological models based on an artificial neural network to establish an early warning system in small catchments
Advances in Meteorology 2016 14 - 2016. http://dx.doi.org/10.1155/2016/9125219

Q3
WOS

5. Karleuša, Barbara ; Ožanić, Nevenka ; Rubinić, Josip ; Radman, Ivana ; Dragičević, Nevena ; Volf, Goran ; Sušanj, Ivana ; Krvavica, Nino ; Ružić, Igor ; Crnko, Tamara
Istraživanje mogućnosti unaprjeđenja opskrbe pitkom vodom u Jadranskoj regiji kroz projekt DRINKADRIA
Zbornik radova Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 17 55-67 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=823908

6. Žic, Elvis ; Sušanj, Ivana ; Ružić, Igor ; Ožanić, Nevenka ; Yamashiki, Yosuke
Hydrologic Data Analysis for the Grohovo Landslide Area
97-106 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=645169

7. Sušanj, Ivana ; Ožanić, Nevenka ; Yamashiki, Yosuke
Analysis of flash flood occurred at Slani potok chachement, Croatia
107-110 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=847740

8. Ivana Sušanj, Nevenka Ožanić
PREDVIĐANJE RAZINA PODZEMNE VODE UPOTREBOM UMJETNE NEURONSKE MREŽE (UNM) NA PRIMJERU SLIVA SLANOG POTOKA
Zbornik radova: Drugi skup mladih istraživača iz područja građevinarstva i srodnih tehničkih znanosti - ZAJEDNIČKI TEMELJI 52-53 - 2014. http://www.gradri.uniri.hr/files/knjiznica/Zbornik_usb.pdf

9.
Zbornik sažetaka / Drugi skup mladih istraživača iz područja građevinarstva i srodnih tehničkih znanosti "Zajednički temelji"( Proceeding of the second conference of young researchers in the field of civil engineering and related engineering sciences "Common Foundations" )
- 2014.

10. Sušanj, Ivana ; Baričić, Lovel ; Ožanić, Nevenka
Metodologija izradekataloga vodnogospodarskog stanja pritoka u slivu rijeke Dubračine
Zbornik Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci XVI 81-94 - 2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=863781

11. Sušanj, Ivana ; Dragičević, Nevena ; Karleuša, Barbara ; Ožanić, Nevenka
GIS BASED MONITORING DATABASE FOR DUBRAČINA RIVER CATCHMENT AREA AS A TOOL FOR MITIGATION AND PREVENTION OF FLASH FLOOD AND EROSION
637-652 - 2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=644836

12. Yamashiki, Yosuke; Kurokawa, Shota; Žic, Elvis; Takahashi, Tamotsu; M. Ramy Rozainy, M. A. Z.; Sušanj, Ivana; Fujiki, Shigeo
Development of Hydro-Debris 2D and 3D applicable for stony debris flow
Landslide and flood hazard assessment, Abstract Proceedings / Arbanas, Mihalić, S. ; Arbanas, Ž. (ur.). - Zagreb : City of Zagreb, Emergency Management Office , 2013. 32-32 (ISBN: 978-953-7479-28-2). 32. - 32. - 2013.

13. Žic, Elvis; Sušanj, Ivana; Ružić, Igor; Ožanić, Nevenka; Yamashiki, Yosuke.
Hydrologic Data Analysis for the Grohovo Landslide Area
Landslide and flood hazard assesment, Abstract Proceedings / Arbanas, Mihalić, S. ; Arbanas, Ž. (ur.). - Zagreb : City of Zagreb, Emergency Management Office , 2013. 29-29 (ISBN: 978-953-7479-28-2). 29 - 2013.

14. Ožanić, Nevenka; Karleuša, Barbara; Dragičević, Nevena; Sušanj, Ivana; Žic, Elvis; Ružić, Igor; Krvavica, Nino
UBLAŽAVANJE NEPOGODA KOD POPLAVA I ODRONA ZEMLJE U HRVATSKOJ KROZ HRVATSKO–JAPANSKU SURADNJU ( Disaster Mitigation of Floods and Landslides in Croatia through Croatian-Japanese Collaboration )
Dani gospodarenja vodama 2013: Napredak kroz znanost / Bekić, Damir (ur.). - Zagreb : Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu , 2013. 63-93 (ISBN: 978-953-6272-55-6). 63. - 93. - 2013.

15. Sušanj, I., Ožanić, N., Yamashiki, Y.
Analysis of flash flood occurred at Slani potok
Abstract proceedings: CROATIA–JAPAN PROJECT ON RISK IDENTIFICATION AND LAND-USE PLANNING FOR DISASTER MITIGATION OF LANDSLIDES AND FLOODS IN CROATIA: 3RD PROJECT WORKSHOP, Zagreb (Croatia), 2013. - 2013.

16. Sušanj, Ivana; Dragičević, Nevena; Karleuša, Barbara; Ožanić, Nevenka
IZRADA GIS BAZE PODATAKA ZA SLIV RIJEKE DUBRAČINE RADI UTVRĐIVANJA STANJA SLIVA TE UMANJENJA I SPREČAVANJA POJAVE BUJICA, POPLAVA, EROZIJE I LOKALNIH KLIZIŠTA ( GIS BASED MONITORING DATABASE FOR DUBRAČINA RIVER CATCHMENT AREA AS A TOOL FOR MITIGATION AND PREVENTION OF FLASH FLOOD AND EROSION )
Prvi skup mladih istraživača iz područja građevinarstva, arhitekture, geodezije i elektrotehnike: ZAJEDNIČKI TEMELJI (Zbornik sažetaka) / Divić, Vladimir ; Trogrlić, Boris ; Gotovac, Hrvoje (ur.). - Split : Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije , 2013. 47-48 (ISBN: 978-953-6116-55-3). 47. - 48. - 2013.

17. Ožanić, Nevenka ; Ružić, Igor ; Sušanj, Ivana ; Žic, Elvis
Planed Hydrotechnical Research in Rijeka Area in Croatian-Japanese Project
- 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=605160

18. Breški, Renata ; Sušanj, Ivana ; Ožanić, Nevenka
Analiza i regulacija dionice rijeke Rječine
Zbornik radova Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci XV 85-97 - 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=641736

19. Ožanić, Nevenka ; Sušanj, Ivana ; Ružić, Igor ; Žic, Elvis ; Dragičević, Nevena
Monitoring and analyses for the working group II (WG2) in Rijeka area in Croatian-Japanese project
86-90 - 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=601148

20. Sušanj, I., Yamashiki, Y., Ožanić, N.
Croatian – Japanese project:“Risk identification and land-use planning for disaster mitigation of landslides and floods in Croatia
Abstract proceedings: 3rd Symposium of Disaster Risk Management (DRM) for Human Security Engineering in Asian Megacities, Kyoto University GCOE Program, Kyoto, Japan, September 3rd 2012 - 2012.

21. Breški, Renata; Sušanj, Ivana; Ožanić, Nevenka.
Analiza i regulacija dionice rijeke Rječine
Zbornik radova Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci (0350-8552) XV (2013); 85-97 85. - 97. - 2012.

22. Ožanić, Nevenka; Sušanj, Ivana; Ružić, Igor; Žic, Elvis; Dragičević, Nevena
Monitoring and analyses for the working group II (WG2) in Rijeka area in Croatian-Japanese project
2nd PROJECT WORKSHOP, MONITORING AND ANALYSES FOR DISASTER MITIGATION OF LANDSLIDES, DEBRIS FLOW AND FLOODS, BOOK OF PROCEEDINGS / Ožanić, Nevenka ; Arbanas, Željko ; Mihalić, Snježana ; Marui, Hideaki ; Dragičević, Nevena (ur.). - Rijeka : University of Rijeka , 2012. 86-90 (ISBN: 978-953-6953-30-1). 86. - 90. - 2012. http://www.uniri.hr/index.php?option=com_content&view=article&id=2440%3Asecond-workshop-of-the-monitoring-and-analyses-for-disaster-mitigation-of-landslides-debris-flow-and-floods-proceedings&catid=163%3Ae-knjiara&Itemid=190&lang=hr

23. Ružić, Igor ; Sušanj, Ivana ; Ožanić, Nevenka ; Žic, Elvis
OTJECANJA SA SLIVA SLANOG POTOKA I IZVORA RIJEKE DUBRAČINE NA PODRUČJU VINODOLSKE DOLINE
226-237 - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=513930

24. Ružić, Igor ; Benac, Čedomir ; Ilić, Suzana ; Sušanj, Ivana ; Ljutić, Kristijan
THE IMPACT OF LAND USE CHANGES AND TORRENTIAL STREAMS FLOOD CONTROL ON THE LIBURNIAN AND CRES ISLAND BEACHES
772-781 - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=513948

25. Ružić, Igor; Benac, Čedomir; Ilić, Suzana; Sušanj, Ivana; Ljutić, Kristijan.:
Promjene korištenja zemljišta i regulacija bujičnih vodotoka: utjecaj na žala Liburnije i otoka (The impact of land use changes and torrential streams flood control on the Liburnian and Cres island beaches)
HRVATSKE VODE PRED IZAZOVOM KLIMATSKIH PROMJENA / Biondić, Danko ; Holjević, Danko ; Tropan, Ljudevit (ur.). Zagreb: HRVATSKE VODE, 2011. 772-781 772.- 781. - 2011.

26. Sušanj, Ivana ; Gjetvaj, Goran ; Ožanić, Nevenka ; Žic, Elvis
Mehanizmi formiranja postupnog djelomičnog rušenja nasute brane – brana Botonega
Zbornik radova Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 13 69-89 - 2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=497786

27. Žic, Elvis ; Marović, Ivan ; Ožanić, Nevenka ; Sušanj, Ivana
The throughput of the drainage-retaining channel Botonega in Istria, Croatia
455-461 - 2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=492704

28. Žic, Elvis; Marović, Ivan; Ožanić, Nevenka; Sušanj, Ivana.
The throughput of the drainage-retaining channel Botonega in Istria, Croatia
People, Buildings and Environment 2010 / Hanák, Tomáš ; Aigel, Petr ; Dyntarová, Katerina (ur.). - Brno : Akademické nakladatelství CERM , 2010. 455-461 (ISBN: 978-80-7204-705-5). 455-461 - 2010.

29. Santin, Gianantonio ; Uzelac, Boris ; Sokol, Marko ; Sušanj, Ivana
Odvodnja oborinskih voda na lokalitetu planiranog Sveučilišnog kampusa u Rijeci - Problematika i riješenje
224-233 - 2009.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=645004

30. Santin, Gianantonio; Uzelac, Boris; Sokol, Marko; Sušanj, Ivana
Odvodnja oborinskih voda na lokalitetu planiranog Sveučilišnog kampusa u Rijeci - Problematika i riješenje
Konferencija s međunarodnim sudjelovanjem - SUVREMENE METODE ODVODNJE OBORINSKIH VODA URBANIH SREDINA NA OBALNIM PODRUČJIMA, Zbornik radova / Rubinić, Josip ; Zmaić, Bojan (ur.). - Rijeka : Hrvatsko društvo za zaštitu voda ; Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci , 2009. 224-233 (ISBN: 978-953-6953-15-8). 224. - 233. - 2009.

31. Santin, Gianantonio ; Sušanj, Ivana
Uređenje vodotoka "Ribnjak" kod izvora
- 2008.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=926859

32. Milovanović, Željko ; Sušanj, Ivana
Pregrade na bujici "Jažinovac"
- 2008.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=926980

33. Santin, Gianantonio ; Uzelac, Boris ; Sokol, Marko ; Sušanj, Ivana
Kanalizacijski sustav oborinskih voda s područja Sveučilišnog kampusa Trsat u Rijeci - idejno rješenje
- 2007.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=926983

34. Sušanj, Ivana ; Marović, Ivan
ZAJEDNIČKI TEMELJI - SKUP MLADIH ZNANSTVENIKA/ Okupljanje mladih znanstvenika postalo stvarnost

Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=847750

35. Sušanj, Ivana; Dragičević, Nevena; Karleuša, Barbara; Ožanić, Nevenka
GIS BASED MONITORING DATABASE FOR DUBRAČINA RIVER CATCHMENT AREA AS A TOOL FOR MITIGATION AND PREVENTION OF FLASH FLOOD AND EROSION
Thirteenth International Symposium on WATER MANAGEMENT AND HYDRAULIC ENGINEERING (Proceedings) / Šoltész, Andrej ; Baraková, Dana ; Orfánus, Martin ; Holubec, Michal (ur.). - Bratislava ; Slovakia : Department of Hydraulic Engineering & Department of , 2013. 637-652 (ISBN: 978-80-227-4003-6).

36. Ožanić, Nevenka; Ružić, Igor; Sušanj, Ivana; Žic, Elvis
Planed Hydrotechnical Research in Rijeka Area in Croatian-Japanese Project
Book of extended abstract of 1st Project Workshop: Risk identification and Land-Use Planning for Disaster Mitigation of Landslides and Floods in Croatia – International experience / Arbanas, Željko ; Mihalić, Snježana ; Marui, Hideaki (ur.). - Dubrovnik : Sveučilište u Zagrebu , 2012. (ISBN: 978-953-6953-28-8).

37. Ožanić, Nevenka; Arbanas, Željko; Mihalić, Snježana; Sušanj, Ivana; Žic, Elvis; Ružić, Igor; Dragičević, Nevena
Hrvatsko-japanski projekt o poplavama i klizištima: znanstvene aktivnosti i primjena rezultata( Croatian-Japanese project on floods and landslides: research activities and application of results )
Zaštita od poplava u Hrvatskoj, Okrugli stol / Biondić, Danko ; Holjević, Danko (ur.). - Vukovar : Hrvatske vode , 2012. 171-188 (ISBN: 978-953-7672-06-5).

38. Ožanić, Nevenka; Sušanj, Ivana; Žic, Elvis; Krvavica, Nino; Ružić, Igor; Dragičević, Nevena; Volf, Goran; Karleuša, Barbara
Disaster Mitigation of Floods and Debris Flow at Rijeka Region through Croatian-Japanese Collaboration
4th Workshop of the Japanese-Croatian Project on "Risk Identification and Land-Use Planning for Disaster Mitigation of Landslides and Floods in Croatia", Book of abstracts / Vlastelica, Goran ; Andrić, Ivo ; Salvezani, Daša (ur.). - Split : Faculty of Civil Engineering, Architecture and Geodesy, University of Split , 2013. 43-45 (ISBN: 978-953-6116-46-1).

39. Sušanj, Ivana; Dragičević, Nevena; Karleuša, Barbara; Ožanić, Nevenka
GIS BASED MONITORING DATABASE FOR DUBRAČINA RIVER CATCHMENT AREA AS A TOOL FOR MITIGATION AND PREVENTION OF FLASH FLOOD AND EROSION
Thirteenth International Symposium on WATER MANAGEMENT AND HYDRAULIC ENGINEERING (Proceedings) / Šoltész, Andrej ; Baraková, Dana ; Orfánus, Martin ; Holubec, Michal (ur.). - Bratislava ; Slovakia : Department of Hydraulic Engineering & Department of , 2013. 637-652 (ISBN: 978-80-227-4003-6).

40. Žic, Elvis; Marović, Ivan; Ožanić, Nevenka; Sušanj, Ivana
The throughput of the drainage-retaining channel Botonega in Istria, Croatia
People, Buildings and Environment 2010 / Hanák, Tomáš ; Aigel, Petr ; Dyntarová, Katerina (ur.). - Brno : Akademické nakladatelství CERM , 2010. 455-461 (ISBN: 978-80-7204-705-5).

Znanstvene knjige

1. Urednik knjige
Više autora
Zbornik sažetaka: Drugi skup mladih istraživača iz područja građevinarstva i srodnih tehničkih znanosti – ZAJEDNIČKI TEMELJI Proceeding of the second conference of young researchers in the field of civil engineering and related engineering sciences "Common Foundations"
Drugi skup mladih istraživača iz područja građevinarstva i srodnih tehničkih znanosti – ZAJEDNIČKI TEMELJI; ISBN: 978-953-6953-38-7 (usb izdanje); 978-953-6953-39-4 (internet izdanje) Ivana Sušanj, dipl.ing.građ i dr.sc. Ivan Marović, dipl.ing.građ Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci; Udruga hrvatskih građevinskih fakulteta Rijeka - 2014. http://www.gradri.uniri.hr/files/knjiznica/Zbornik_usb.pdf

Pozvana predavanja

1. Breški, Renata; Sušanj, Ivana; Ožanić, Nevenka
Analiza i regulacija dionice rijeke Rječine
2. Ožanić, Nevenka; Karleuša, Barbara; Dragičević, Nevena; Sušanj, Ivana; Žic, Elvis; Ružić, Igor; Krvavica, Nino
UBLAŽAVANJE NEPOGODA KOD POPLAVA I ODRONA ZEMLJE U HRVATSKOJ KROZ HRVATSKO–JAPANSKU SURADNJU( Disaster Mitigation of Floods and Landslides in Croatia through Croatian-Japanese Collaboration )

Kongresna priopćenja

1.
Sušanj, Ivana ; Yamashiki, Yosuke ; Ožanić, Nevenka
Croatian- Japanese project: "Risk identification and land-use planning for disaster mitigation of landslides and floods in Croatia" Predavanje 3rd Symposium of Disaster Risk Management (DRM) for Human Security Engineering in Asian Megacities Kyoto, Japan
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=644981
2.
Sušanj, Ivana; Dragičević, Nevena; Karleuša, Barbara; Ožanić, Nevenka
GIS BASED MONITORING DATABASE FOR DUBRAČINA RIVER CATCHMENT AREA AS A TOOL FOR MITIGATION AND PREVENTION OF FLASH FLOOD AND EROSION
3.
Sušanj, Ivana; Dragičević, Nevena; Karleuša, Barbara; Ožanić, Nevenka
IZRADA GIS BAZE PODATAKA ZA SLIV RIJEKE DUBRAČINE RADI UTVRĐIVANJA STANJA SLIVA TE UMANJENJA I SPREČAVANJA POJAVE BUJICA, POPLAVA, EROZIJE I LOKALNIH KLIZIŠTA( GIS BASED MONITORING DATABASE FOR DUBRAČINA RIVER CATCHMENT AREA AS A TOOL FOR MITIGATION AND PREVENTION OF FLASH FLOOD AND EROSION )
4.
Sušanj, Ivana; Yamashiki, Yosuke; Ožanić, Nevenka
Croatian- Japanese project: "Risk identification and land-use planning for disaster mitigation of landslides and floods in Croatia"

Znanstveni projekti

1. 1.1.2014. -
HIDROLOGIJA VODNIH RESURSA I IDENTIFIKACIJA RIZIKA OD POPLAVA I BLATNIH TOKOVA NA KRŠKOM PODRUČJU ; Istraživač; Sveučilište u Rijeci; 72.000,00 HKN;
2. 1.11.2013. - 1.3.2016.
Networking for Drinking Water Supply in Adriatic Region – DRINKADRIA; Istraživač; IPA ADRIATIC CBC PROGRAMME 2007 -2013; 159.000,00 eura ; http://www.drinkadria.eu/
3. 1.1.2009. -
Risk identification and land-use planning for disaster mitigation of landslides and floods in Croatia ; Suradnik; Istraživač; ; ;
4. 1.1.2007. - 1.1.2014.
Hidrologija osjetljivih vodnih resursa u kršu ; Istraživač; Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta RH; ;

Znanstveni skupovi

1. 12.6.2018. - 12.6.2018.
Znanstveni kolokvj Sveučilišta u Rijeci: Razvoj Zavoda za hidrotehniku i geotehniku kroz EU projekte hhttp://www.gradri.uniri.hr/files/naslovnica/POZIV_-_PROGRAM_SKUPA.pdf Rijeka (Građevinask fakultet Sveučilišta u Rijeci) Predsjednik Organizacijskog odbora
2. 29.1.2016. - 29.1.2016.
International Symposium and Round table: Cross-border drinking water management http://www.drinkadria.eu/pagine-speciali/meeting/news/international-symposium-and-round-table-cross-border-drinking-water-management/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=c0d74d4acb152810256d3352bd8ebb71 Rijeka (Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci) Predsjednik Organizacijskog odbora
3. 24.9.2014. - 26.9.2014.
Drugi skup mladih istraživača iz područja građevinarstva i srodnih tehničkih znanosti – ZAJEDNIČKI TEMELJI Rijeka Predsjednik organizacijskog odbora
4. 26.3.2013. - 26.3.2013.
RADARSKA METEOROLOGIJA: Prikupljanje, analiza i prognoziranje izgleda vremena putem radarskih podataka Rijeka Znanstveno organizacijski odbor

Recenzije

1. 2017. British Journal of Applied Science & Technology Journal
2. 2013. XVI Zbornik radova Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci (ISSN 03508552/ ISBN 978-953-36-3)
3. 2012. XIV Zbornik radova Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci (ISSN 0350-8552)

Stručna djelatnost

Stručni projekti

1.
1.1.2008. - 31.12.2008.
Uređenje vodotoka "Ribnjak" kod izvora
Hrvatske vode  
suradnik
2.
1.1.2008. - 31.12.2008.
Glavni projekt sanacije klizišta u koritu i desnom nasipu rijek Mirne između stacionaža: 9+961, 24 i 10+100, 00
Hrvstke vode  
suradnik
3.
1.1.2007. - 31.12.2007.
Kanalizacijski sustav oborinskih voda s područja Sveučilišnog kampusa Trsat u Rijeci - idejno rješenje
Hrvatske vode  
suradnik

Javno djelovanje

Javna predavanja

1. 15.5.2012. - Detalji
Upoznavanje lokalnog stanovništva s istraživanjima koja se provode na tom području
Mjesni dom - GRIŽANE (Vinodolska općina - Sjedište Bribir)

Volonterstvo

1. 1.1.2012. - Festival Znanosti (http://www.festivalznanosti.hr/2012/rijeka)
Rijeka

Novinski članci

1. 23.3.2018. - Zatvoren promet od Selca do Bribira: Nakon obilnih kiša "potonula" je cesta u Kosavinu
Novi list (http://www.novilist.hr/Vijesti/Regija/node_1589/Zatvoren-promet-od-Selca-do-Bribira-Nakon-obilnih-kisa-potonula-je-cesta-u-Kosavinu)
Rijeka
2. 6.4.2013. - Japansko-hrvatska pamet: Klizišta na Kvarneru više neće biti bauk
NOVI LIST (http://www.novilist.hr/Vijesti/Regija/Japansko-hrvatska-pamet-Klizista-na-Kvarneru-vise-nece-biti-bauk)
Rijeka
3. 20.11.2012. - Detalji
NOVI LIST
Rijeka
4. 9.7.2012. - Detalji
NOVI LIST
Rijeka
5. 25.5.2012. - Detalji
NOVI LIST
Rijeka
6. 22.2.2009. - Detalji
NOVI LIST
RIJEKA

Medijski nastupi

1. 9.7.2011. - Detalji
Hrvatska Radio Televizija (HRT)
Rijeka