Odjel za matematiku

  • + Preddiplomski sveučilišni studij Matematika (P)

    Način izvedbe: Redovni | Trajanje(semestara): 6

  • + Diplomski studij matematike

    Način izvedbe: Redovni | Trajanje(semestara): 4


Legenda
P Predavanja
A Auditorne vježbe
K Konstrukcijske vježbe
L Laboratorijske vježbe
PK Vježbe u praktikumu
SJ Vježbe iz stranog jezika
T Terenske vježbe
TJ Vježbe tjelesnog odgoja
PRJ Projektantske vježbe
S Seminar