Odjel za fiziku

 • + Diplomski studij fizike i matematike

  Način izvedbe: Redovni | Trajanje(semestara): 4

 • + Inženjerstvo i fizika materijala

  Način izvedbe: Redovni | Trajanje(semestara): 4

 • Preddiplomski studij FIZIKA

  Način izvedbe: Redovni | Trajanje(semestara): 6

  + Modul: Matematika

  + Modul: Informatika

  + Modul: Filozofija

  + Modul: Znanost o okolišu

  + Modul: Fizika

 • + Diplomski studij Fizika i filozofija

  Način izvedbe: Redovni | Trajanje(semestara): 4

 • + Diplomski studij Fizika i informatika

  Način izvedbe: Redovni | Trajanje(semestara): 4

 • + Diplomski studij Fizika i matematika

  Način izvedbe: Redovni | Trajanje(semestara): 4

 • + Diplomski studij FIZIKA- Fizika čvrstog stanja

  Način izvedbe: Redovni | Trajanje(semestara): 4

 • + Diplomski studij FIZIKA - Astrofizika i fizika elementarnih čestica

  Način izvedbe: Redovni | Trajanje(semestara): 4

 • + Diplomski studij FIZIKA - Atomska i molekulska fizika

  Način izvedbe: Redovni | Trajanje(semestara): 4

 • + Diplomski studij FIZIKA - Fizika i znanost o okolišu

  Način izvedbe: Redovni | Trajanje(semestara): 4


Legenda
P Predavanja
A Auditorne vježbe
K Konstrukcijske vježbe
L Laboratorijske vježbe
PK Vježbe u praktikumu
SJ Vježbe iz stranog jezika
T Terenske vježbe
TJ Vježbe tjelesnog odgoja
PRJ Projektantske vježbe
S Seminar