PORTFELJ / SVEUČILIŠNI PROJEKTI

Portfelj

dr.sc.

docent

Filozofski fakultet

Odsjek za kulturalne studije

Kontakt

M 098622793

UNIRI e-mail

e-mail 1

PROSTORIJA 811

Vidljivost

Jezično izražavanje emocija: Računalni resusi, metode identifikacije i ontološko modeliranje komunikacije psiholoških stanja (EmoCNet)

Humanističke znanosti/uniri projekti 2018

Cilj je projekta Jezično izražavanje emocija: Računalni resusi, metode identifikacije i ontološko modeliranje komunikacije psiholoških stanja (EmoCNet) opisati izražavanje emocija i afektivnih stanja u hrvatskome jeziku s ciljem stvaranja modela za strojno učenje i identifikaciju afektivnih stanja iz tekstova. Značaj ovog projekta je u interdisciplinarnom premrežavanju spoznaja iz kognitivnih znanosti o izražavanju emocija, estetici i teoriji književnosti s metodama korpusne i računalne lingvistike te izradom softverskih alata za identificiranje leksičkih, metonimijskih i metaforičkih jezičnih obrazaca izražavanja emocija u hrvatskome.

Uporabom niza metoda digitalne humanistike za automatizirano dohvaćanje podataka iz digitalnih arhiva, medijskih tekstova, digitalnih korpusa, njihovo modeliranje, pohranu, integriranje, analizu i vizualizaciju semantičko-sintaktičkih struktura stvorit će se računalno pretraživi korpusi, baza znanja i alati za klasifikaciju afektivnih kategorija te otkrivanje strukture jezičnog izražavanja emocija u različitim žanrovima i izvorima koji uključuju: mrežne portale, saborske rasprave, tekstove pop-pjesama.

Rezultati projekta bit će predstavljeni na mrežnim stranicama http://emocnet.uniri.hr/ , seminarima i znanstvenim radovima, a omogućiti će razvoj metodologije, resursa i alata za analizu, računalno potpopmognuto prepoznavanje i produkciju emocionalnog značenja u tekstovima hrvatskog jezika te empirijske uvide o kulturnoj i krozkulturnoj kategorizaciji emocija i intra-kulturnim obrascima izražavanja afektivnih fenomena.

Istraživački tim

SURADNICI

dr.sc. Tajana Ban Kirigin ,e-mail

dr. sc. Diana Grgurić izv.prof.,e-mail

dr. sc. Nenad Fanuko docent,e-mail

Sveučilišni projekti

Potpore 2017 - Mladi istraživači