PORTFELJ / SVEUČILIŠNI PROJEKTI

Portfelj

dr. sc.

profesor emeritus

Kontakt

Vidljivost

Ranjivost obala Kvarnera u odnosu na klimatske promjene i podizanje morske razine

Tehničke znanosti/uniri projekti 2018

Jedna od značajnih posljedica klimatskih promjena biti će ubrzan rast morske razine. Povrh toga na obalama Jadranskog mora, pa tako i Kvarnera, mogu očekivati sve učestalije ekstremne plime povezane s olujnim nevremenima (acqua alta). Kumulativni efekt povećanja oborina i uspora mora tijekom ekstremnih plima, mogu prouzročiti poplave na obalama. Do sada je slabo istraženo poznavanje utjecaja tih promjena na obalama Kvarnera pa i hrvatskoj obali Jadranskog mora u cjelini. Obale Kvarnera većim su dijelom stjenovite i stabilne. Prirodni šljunčani i pješčani žali su najranjiviji dijelovi obale, ali su iznimno važni za turizam. Pokrivaju relativno mali dio obala: na području Liburnije 11,5 % , na području Vinodola 13,5 %, na otoku Krku 10,3 %, na otoku Cresu oko 11,2 %, na otoku Lošinju 5,5 %, ali na otoku Rabu čak 20,7 %. Neki žali su razoreni, a drugi se primjetno smanjuju zbog neplanske izgradnje, ali i manjeg transporta sedimenata brojnim bujičnim vodotocima, zbog čega je smanjena prihrane tijela žala. Cilj ovog projekta je znanstvenim metodama odrediti stupanj ranjivosti obala Kvarnera u cjelini, a posebice područja žala, u sadašnjim klimatskim i oceanografskim prilikama i očekivanim promjenama u slijedećim desetljećima. Ta procjena obavit će se temelju predviđanja globalnih i regionalnih klimatskih modela, prikupljanja i sistematizacije podataka o stanju obala Kvarnera koja najvećim dijelom pripada teritoriju Primorsko-goranske županije. U sklopu terenskih i laboratorijskih mjerenja korist će se oprema laboratorija Građevinskog fakulteta iz projekta razvoja istraživačke infrastrukture na Kampusu Sveučilišta u Rijeci (RISK). Na temelju takovih znanstvenih analiza predložiti će se tehnička rješenja radi umanjiva negativnih posljedica klimatskih promjena. To će biti značajne podloge za integralnim upravljanjem obalnim pojasom.

Istraživački tim

SURADNICI

dr.sc. Igor Ružić dipl.ing.građ,e-mail

dr.sc. Josip Rubinić dipl.ing.građ.,e-mail

Duje Kalajžić,e-mail

DOKTORANDI

Andrea Tadić ,e-mail