PORTFELJ / SVEUČILIŠNI PROJEKTI

Portfelj

prof. dr. sc.

dipl.inž.građ.

Građevinski fakultet

Katedra za hidrotehniku

Kontakt

M 09/1568-1923

UNIRI e-mail

e-mail 1

PROSTORIJA G-231

Vidljivost

HIDROLOGIJA VODNIH RESURSA I IDENTIFIKACIJA RIZIKA OD POPLAVA I BLATNIH TOKOVA NA KRŠKIM PODRUČJIMA

Tehničke znanosti/uniri projekti 2018

U okviru predloženog znanstvenog projekta i nastavka sveučilišne potpore biti će provedena započeta hidrološka i hidraulička istraživanja na različitim razinama – od malih slivova do generalnih regionalnih sagledavanja karakterističnih hidroloških parametara, analize međuodnosa elemenata vodne bilance i utjecajnih parametara iz okruženja, modeliranja hidroloških, erozijskih i hidrauličkih procesa i procesa nastalih interakcijom slane i slatke vode na riječnim ušćima. Jednako tako, biti će napravljene analize ekstremnih hidroloških stanja u cilju tumačenja funkcioniranja i predviđanja ponašanja složenih hidroloških sustava s naglaskom na ekstremne uvijete uzrokovane klimatskim promjenama budući da hidrološki procesi karakteriziraju i dominantno utječu na cjelokupnu dinamiku voda u kršu, eroziju, interakciju slane i slatke vode i krškog okruženja. Nastavak istraživanja provoditi će se na tri pilot područja vezana uz međunarodni znanstveni hrvatsko-japanski projekt - Identifikacija rizika i planiranje korištenja zemljišta za ublažavanje nepogoda kod odrona zemlje i poplava u Hrvatskoj, na krškim područjima definiranim unutar znanstvenog projekta MZOS-a – Hidrologija osjetljivih vodnih resursa u kršu, te sveučilišne potpore - Hidrologija vodnih resursa i identifikacija rizika od poplava i blatnih tokova na krškom području, kojih je voditeljica bila prof. dr. sc. Nevenka Ožanić, te područja unutar EU projekta - Networking for Safe Drinking Water Supply in Adriatic Region – DRINKADRIA-IPA, kojeg je vodila prof. dr. sc. Barbara Karleuša. 
Planirane hidrološke obrade i hidrauličke analize karakterizirat će i različita vremenska diskretizacija opisivanja procesa - analize dugogodišnjih vremenskih serija i analiza karakterističnih hidroloških i hidrauličkih stanja na pilot područjima. Tako će se dobiti potrebni hidrološki i hidraulički elementi nužni za upravljanje (u prosječnim i ekstremnim uvjetima) i zaštitu vodnih resursa prvenstveno vezano uz ekstremna hidrološka stanja.

 

Istraživački tim

SURADNICI

dr. sc. Nino Krvavica dipl. ing. građ,e-mail

Doc.dr.sc. Elvis Žic dipl.ing.građ.,e-mail

doc. dr. sc. Nevena Dragičević dipl.ing.građ,e-mail

prof.dr.sc. Barbara Karleuša mag.ing.aedif.,e-mail

doc. dr. sc. Ivana Sušanj Čule mag. ing. aedif.,e-mail

doc. dr. sc. Bojana Horvat dipl. ing. građ.,e-mail

Marta Marija Bilić ,e-mail

DOKTORANDI

Bariša Matković, dipl. ing. građ.,e-mail

Boris Mofardin, dipl. ing. građ.,e-mail

Sveučilišni projekti

Potpore 2014/2016