Razvoj i primjena metoda optmizacije lamelnih izmjenjivača topline s mikrokanalima


Istraživanje Razvoj i primjena metoda optimizacije lamelnih izmjenjivača topline s mikrokanalima vezuje se na istraživački projekt Povećanje energetske učinkovitosti izmjenjivača topline i Sveučilišnu potporu Istraživanje i razvoj komponenata i sustava obnovljivih izvora energije voditeljice red. prof. dr. sc. Anice Trp. Širi tim, pored predlagatelja čine red. prof. dr. sc. Anica Trp, red. prof. dr. sc. Kristian Lenić te asistent Marko Perčić, mag. ing. mech. Predmetnim istraživanjem, prošilirila bi se saznanja i spoznaje te bi se razvio novi, sveobuhvatniji, matematički model ispitivanog izmjenjivača topline kao osnova za provedbu optimizacije geometrijskih oblika i pogonskih uvjeta. 

Zahtjevi za smanjenjem mase i volumena, uslijed neminovne potrebe za smanjenjem uređaja uz zadržavanje ostvarenih termodinamičkih i hidrodinamičkih karakteristika, doveli su do pojave lamelnih izmjenjivača topline s mikrokanalima (MCHX). Potreba za ovakvim uređajima je dodatno potaknuta od strane industrije uslijed neminovnog porasta cijene energije i samog gradbenog materijala, a sve s ciljem ostvarenja ušteda putem povećanja stupnja djelovanja uređaja uz istodobno smanjenje njegovog volumena i mase. Izravna posljedica postizanja prethodno navedenih ciljeva se odražava u povećanju ekološke održivosti uređaja i smanjenju potrošnje energije.

Tema istraživanja su lamelni izmjenjivači topline s mikrokanalima, kao „state of the art“ predstavnici grupe kompaktnih izmjenjivača topline čija se primjena, uz danas već standardnu primjenu u funkciji kondenzatora rashladnika vode, polako širi i u sve druge sfere industrijskih uređaja za grijanje, hlađenje i ventilacije, te onih za kućnu upotrebu. U projektnom prijedlogu se eksperimentalno i numerički istražuju termodinamičke karakteristike jednog MCHX izmjenjivača u nestandardnoj primjeni.

Opći cilj ovog projekta je povećanje iskoristivosti topline izmjenjivača topline, uz smanjenje potrebnog radnog tlaka, što rezultira smanjenom potrošnjom energije, smanjenom količinom materijala utrošenog za izradu, manjom težinom te manjom količinom potrebnog radnog medija, što je sve pretpostavljeni rezultat izvršene optimizacije geometrije kompaktnih izmjenjivača topline. 

Rad na projektu se uklapa u strateške pravce razvoja Tehničkog Fakulteta, kao i strategije Sveučilišta u Rijeci 2014-2020 u pogledu povećanja znanstvene produktivnosti. Također, istraživanje omogućuje proširenje istraživačkog portfelja šireg tima na područje izmjenjivača topline s mikrokanalima u nestandardnim područjima primjene, odnosno modernizaciji Studija strojarstva i povećanju kompetitivnosti istraživačke grupe. 


Istraživački tim
Vladimir Glažar vglazar@riteh.hr
Anica Trp anica.trp@riteh.hr
Kristian Lenić kristian.lenic@riteh.hr
Marko Perčić mpercic@riteh.hr

Doc. dr. sc. Vladimir Glažar dipl. ing. stroj.

Tehnički fakultet

prostorija: 3-49
mobitel:
e-pošta: vladimir.glazar@riteh.hr

Google Scholar
bib.irb.hr