Numeričko i eksperimentalno istraživanje raslojavanja u klizećem modu ovisno o brzini nanošenja opterećenja


Ovim istraživanjem želi se produbiti dosadašnja saznanja o klizećem modu (mod II) raslojavanja u ljepljenim spojevima i kompozitnim konstrukcijama. Napredni numerički modeli, razvijeni od strane članova istraživačkog tima, koji u obzir uzimaju hrapavost podloge na kontatku između slojeva, trenje i brzinu nanošenja opterećenja, ovim će se projektom dodatno optimizirati (učiniti računalno efikasnijima), uporediti sa eksperimentalnim mjerenjima te po potrebi modificirati i usavršiti. U eksperimentima poseban će naglasak biti na testove pri različitim brzinama opterećenja koji su vrlo rijetki i čije je razumijevanje (u vidu adekvatnih teorija i numeričkih modela) ograničeno. Uz to, istraživanje će se staviti u kontekst trenutno važećih standarda za određivanje materijalnih parametara ljepila u modu II na koje će se dati kritički osvrt te ponuditi alternativna rješenja po pitanju ekperimentalnih procedura i potrebne opreme, kao i po pitanju izračuna materijalnih parametara na temelju izmjerenih podataka. U sklopu istraživanja predviđen je jednotjedni boravak člana proširenog tima iz inozemstva, dr. Giulia Alfana, na Građevinskom fakultetu u Sveučilišta u Rijeci. Planira se da će projekt rezultirati s nekoliko publikacija u prestižnim časopisima iz područja kompozita i mehanike loma, a rezultati će biti predstavljeni na jednoj međunarodnoj i jedoj domaćoj konferenciji.


Istraživački tim
Gordan Jelenić gordan.jelenic@uniri.hr
Alfano Giulio giulio.alfano@brunel.ac.uk
Dragan Ribarić dragan.ribaric@uniri.hr

dr.sc. Leo Škec mag.ing.aedif.

Građevinski fakultet

prostorija: G-330
e-pošta: leo.skec@uniri.hr
telefon: +385 51 265 917


MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Google Scholar 105 6 4