Analiza stijenske mase i pojava nestabilnosti na kontaktu krša i fliša


Istraživanjima provedenim na projektu proširit će se saznanja o materijalima i procesima nestabilnosti na kontaktu krša i flišne stijenske mase, unutar područja središnje Istre i zaleđa Kvarnera. Analizirat će se utjecaj pojedinih faktora na značajke nestabilnosti kroz implementaciju rezultata laboratorijskih ispitivanja u postojeće modele klizanja. Klizišta na području istraživanja se uglavnom događaju u ograničenoj flišnoj zoni uokvirenoj karbonatnom stijenskom masom. Ispitat će se uloga položaja fliša i karbonatne stijenske mase u geotehničkom presjeku, značajna za procjeđivanje oborine na kontaktu spomenutih materijala, po nepropusnoj flišnoj stijenskoj podlozi iznad koje se, u zonama fizičkog i kemijskog trošenja stijenske mase, povećavaju porni pritisci, uslijed čega dolazi do postepenog gubitka čvrstoće i sloma. Aktivnosti na projektu uključuju terenske obilaske, laboratorijska ispitivanja, numeričke simulacije procesa klizanja i analize stabilnosti, stručna usavršavanja članova istraživačkog tima kroz međunarodnu razmjenu, objavu rezultata istraživanja u međunarodnim časopisima i predstavljanje istih na znanstvenim skupovim, kroz koje bi se promovirala znanstvena i tehnološka izvrsnost istraživačkog tima, Građevinskog fakulteta i Sveučilišta u Rijeci. Provedena istraživanja imala bi primjenu i na unapređenje analiza stabilnosti obala u području Kvarnera, kao i primjenu na korištenje korelacijskih faktora za utvrđivanje jednoosne tlačne čvrstoće vapnenaca na širem području, koji se često koriste u stručnim projektima unutar stijenskog inženjerstva. 


Istraživački tim
Martina Vivoda Prodan martina.vivoda@uniri.hr
Sanja Dugonjić Jovančević sanja.dugonjic@uniri.hr
Josip Peranić josip.peranic@uniri.hr
Petra Đomlija petra.đomlija@uniri.hr

Doc.dr.sc. Sanja Dugonjić Jovančević mag.ing.aedif.

Građevinski fakultet

prostorija: G-222
e-pošta: sanja.dugonjic@uniri.hr
telefon: +385 51 265 934

ResearchGate
Google Scholar