Tumor infiltrirajući limfociti i stanična citotoksičnost kod karcinoma bubrega


Karcinom bubrega (KB) je jedan od najznačajnijih tumora urogenitalnog sustava zbog visokoga mortaliteta i sve veće učestalosti. KB, koji broji oko 3% od svih malignoma u odraslih, je najsmrtonosniji maligni tumor cijelog urotrakta. Upravo je visoki mortalitet ponukao brojne istraživačke grupe da se  bave proučavanjem patogeneze KB uključujući i neizostavni imunološki dio.  Zanimliivo je i kako je KB jedan od prvih karcinoma kod kojih je korištena imunoterapija, prvenstveno IL-2 i interferon-gama, u liječenju metastatske bolesti. Iako se rezultati bili obećavajući nije se uspio razjasniti točan mehanizam njihova djelovanja. Kao i kod ostalih tumora, kod KB imunološke stanice (T limfociti, NK i NKT stanice) su odgovorne za glavni protutumorski učinak. One svoj učinak postižu  citotoksičnim djelovanjem na tumorske stanice. Iz toga razloga namjeravamo najprije odrediti obrasce nakupljanja tumor infiltrirajućih imunoloških stanica u krvi, zdravom bubregu i karcinomu. No, dokaz prisustva tih stanica ne znači da su te stanice i aktivne. Njihovu aktivnost prikazati ćemo određivanjem citotoksičnosti pojedinih subgrupa imunoloških stanica. Na taj način ćemo prikazati različite obrasce nakupljanja tumor infiltrirajućih imunoloških stanica kao i prisutnost njihove citotoksičnosti što nas upućuje da se radi o aktivnim protutumorskim stanicama. Korelacijom dobivenih podataka s klasičnim prognostičkm čimbenicima u bolesnika s KB kao što su stadij tumora („staging"), stupanj diferencijacije karcinomskih stanica („grading – po Fuhrmanu") i histološki subtip pokušati ćemo pronaći  imunološke čimbenike kao moguće nove prognostičke čimbenike. Zaključno, rezultati planiranog istraživanja, koje će biti omogućeno potporom Sveučilišta, omogućit će bolje razumijevanje patogeneze KB, pogotovo staničnog imunološkog dijela i biti temelj za buduća istraživanja.


Istraživački tim
Ines Mrakovčić-Šutić ines.mrakovcic.sutic@medri.uniri.hr
Vlatka Sotošek-Tokmadžić vlatkast@medri.uniri.hr
Gordana Đorđević gordana.dordevic@medri.uniri.hr
Božena Ćurko-Cofek bozena.curko.cofek@medri.uniri.hr
Dean Markić dean.markic@uniri.hr
Vukelić Ivan vukelic.ivan@yahoo.com
Ivana Šutić ivana.sutic@medri.uniri.hr

Doc. dr. sc. Dean Markić dr. med.

Medicinski fakultet

e-pošta: dean.markic@ri.htnet.hr
mobitel: 091 502 79 56


MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
CROSBI
Google Scholar 52 3 2
Web of Science