Uloga polifenola u eksperimentalnom modelu multiple skleroze


Multipla skleroza (MS) je kronična autoimunosna bolest središnjeg živčanog sustava (SŽS) nejasne etiologije karakterizirana razgradnjom demijelinizacijom te gubitkom aksonske vodljivosti, što dovodi do različitih neuroloških ispada. Različite terapijske mogućnosti se još uvijek iscrpno istražuju. Uobičajena terapija MS uključuje imunomodulacijske lijekove za usporenje napredovanja te ublaživanje simptoma. Posljednjih godina je izrazito porastao broj istraživanja u području primjene polifenola (PF) u prevenciji i liječenju neurodegenerativnih bolesti uključujući i MS. Pokazalo se da PF imaju pozitivan učinak na neurodegenerativne bolesti djelovanjem na stanične proteine i signalne puteve. Model eksperimentalnog autoimunosnog encefalomijelitisa (EAE) se najčešće koristi za pretkliničko istraživanje MS in vivo.  Pomoću njega bi istraživanje doprinijelo napretku izbora liječenja MS u ljudi. Povezanost transkripcijskih čimbenika FOXO (engl. Forkhead box O) i signalnih puteva SIRT (engl. Sirtuin ili Silent mating-type Information Regulation) proteina omogućiti će da se djelovanje PF u modulaciji dendritičkog i aksonalnog rasta, održavanju neuroplastičnosti i zaštite od neurodegeneracije prati putem SIRT1, SIRT3, FOXO1 i FOXO3. Nakon provedene PF terapije, održavanje pravilne opskrbe glukoze u živčanim stanicama SŽS pratiti će se putem tkivno specifičnih transportera glukoze GLUT1 i GLUT3 (engl. Glucose Transporter 1, 3). Također, uslijed nedostatka energije, oksidacijskog stresa i disfunkcije mitohondrija u SŽS može doći do glutamatne ekscitotoksičnosti i oštećenja živčanih stanica. Stoga, očekujemo da će PF kontrolirati razinu glutamata moduliranjem glutamatnih receptora EAAT1 i EEAT2 (engl. Excitatory Amino Acid Transporter).

Dakle, glavni cilj ovog inicijalnog istraživanja je utvrditi povoljan učinak polifenola na stanične transportne proteine te u kolikoj mjeri oni utječu na razvoj patogeneze i oporavka živčanog tkiva u EAE, što u konačnici utječe na tijek kliničke slike. Osim praćenja kliničke slike, ispitivati će se izražaj i odnosi pojavljivanja spomenutih glukoznih i glutamatnih transportera, transkripcijskih čimbenika FOXO1 i 3 te proteina SIRT1 i 3 na različitim živčanim stanicama (neuroni, oligodendrociti, mikroglija, astrociti) u različitim regijama mozga i leđnoj moždini, kao i njihov odnos prema procesima gliogeneze i neurogeneze.

Obzirom da PF moduliraju i sinaptičku plastičnost, analizirati će se postojanost sinaptičkih veza putem aktivnosti presinaptičkog VGLUT1 (engl. Vesicular Glutamate Transporter 1) ili SYP (engl. Synaptophysin) i/ili postsinaptičkog PSD95 (engl. Postsynaptic Density Protein 95 kDa) markera.

Tijekom istraživanja uvesti će se novi protokoli za subcelularno frakcioniranje, proteomičke i glikoproteomičke analize i optimizirati postojeći (Western blot i imunohistokemijske metode).

U ovom istraživanju na eksperimentalom modelu MS očekujemo povoljan učinak odabranih bioaktivnih polifenola na klinički i patohistološki tijek. Ovim se pokusima želi testirati neuroprotektivni učinak polifenola u svrhu prevencije te smanjenja poremećaja u oboljelih od MS i drugih neurodegenerativnih poremećaja. Istraživanje bi moglo koristiti pacijentima koji boluju od MS u području razvoja dijetetskih sredstava kao potpora konvencionalnoj terapiji MS.


Istraživački tim
Jasminka Giacometti jgiacometti@biotech.uniri.hr
Damir Muhvić damir.muhvić@medri.uniri.hr
Tanja Grubić Kezele tanja.grubic@medri.uniri.hr
Tamara Gulić tamara.gulic@medri.uniri.hr
Gordana Blagojević Zagorac gordana.blagojevic@medri.uniri.hr
Sandra Šućurović sandra.sucurovic@medri.uniri.hr
Graf Župčić Sandra grafsand@gmail.com
Župčić Miroslav miro_zupcic@yahoo.com

Doc. dr. sc. Tanja Grubić Kezele dr. med.

Medicinski fakultet
Medicinski fakultet

e-pošta: tanja.grubic@medri.uniri.hr


MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
googe scholar