Razvoj novih analitičkih metoda u analizi ostataka imidakloprida i njegovih razgradnih produkata u pčelinjim proizvodima podrijetlom iz pčelinjih zajednica Primorsko-goranske županije


Biološke zajednice kao što su pčelinje  jedan  su od najmjerodavnijih prirodnih indikatora zagađenja ekosustava iz razloga što se u medu mogu pronaći ostaci brojnih pesticida, od kojih se u današnje vrijeme najveća pažnja posvećuje insekticidima iz skupine neonikotinoida i njegovom glavnom predstavniku imidaklopridu. Budući su vrijednosti ostataka imidakloprida u medu vrlo niske, često na pragu analitičke detekcije, od presudne je važnosti razviti vrlo osjetljivu analitičku metodu izolacije i detekcije kojom bi se moglo analizom ostataka ovog insekticida procijeniti izloženost ljudske populacije imidaklopridu konzumiranjem meda. Iz tog razloga ovim istraživanjem razviti će se i optimizirati ekološki prihvatljive metode mikroekstrakcije i akcelerirane kruto fazne ekstrakcije imidakloprida iz meda koje će omogućiti ne samo prekoncentriravanje imidakloprida nego i uklanjanje interferirajućih tvari prisutnih u uzorku. Nadalje, razviti će se i validirati HPLC/MS metoda detekcije ostataka imidakloprida i njegovih razgradnih produkata (5-hidroksi-imidakloprida, olefinskog metabolita, deznitroimidakloprida i 6-kloronikotinske kiseline) u medu s ciljem primjene ne samo u istraživačkoj praksi već i u rutinskoj analizi uzoraka meda. Za očekivati je da će rezultati predloženog istraživanja omogućiti lakšu izolaciju i analizu imidakloprida u medu s niskim pragom detekcije uz istovremenu analizu velikog broja uzoraka, s minimalnim brojem koraka pripreme te smanjenje potrošnje otapala, kako nalažu principi „zelene kemije“. Uspostavljanje validirane metode omogućiti će sustavno praćenje prisutnosti ostataka imidakloprida i njegovih razgradnih produkata u medu što može poslužiti kao temelj osiguranja kakvoće meda te procjene izloženosti ljudske populacije imidaklopridu.


Istraživački tim
Dražen Lušić drazen.lusic@medri.uniri.hr
Jelena Marinić jelena.marinic@medri.uniri.hr
Ćiković Davor dcikovic@gmail.com
Mladenka Malenica Staver mladenkams@uniri.hr

doc.dr.sc. Dalibor Broznić dipl.ing.

Medicinski fakultet

e-pošta: dalibor.broznic@medri.uniri.hr
telefon: 051/651271


MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
GOOGLE ZNALAC 70 6 4