PORTFELJ / SVEUČILIŠNI PROJEKTI

Projekti u znanosti

UNIRI CLASS projekti

UNIRI CLASS projekti

UNIRI CLASS - A2 Digitalno građanstvo - inovacije u učenju i poučavanju (2022.)