Podrška vrednovanju znanja iz STEM područja u sustavu preporučivanja ELARS


Obrazovni sustav preporučivanja ELARS (http://elars.uniri.hr/Elars) razvijen je na Odjelu za informatiku u okviru potpore 'Sustav preporučivanja za računalom podržano učenje' i verificiran u radu sa studentima. Sustav se koristi za personalizaciju suradničkih aktivnosti e-učenja (e-aktivnosti) koje se izvode uz pomoć sustava za e-učenje (LMS-a) i alata Weba 2.0. Određivanjem preporuka studentima na temelju njihovih karakteristika proces e-učenja se personalizira.

Svrha predloženog istraživanja je daljnji razvoj inovativnih računalnih tehnologija kojima će se unaprijediti kvaliteta e-učenja s naglaskom na implementaciju podrške vrednovanju znanja iz STEM područja. STEM područje obuhvaća znanost, tehnologiju, inženjerstvo i matematiku te omogućuje stjecanje znanja i vještina koje su potrebne i primjenjive u mnogim djelatnostima. U predmetima tog područja, kao što su primjerice predmeti u polju elektrotehnike, praktična primjena teoretskih znanja uključuje provođenje složenih matematičkih postupaka i izračuna. Podrška vrednovanju poznavanja njihove primjene je potrebna za procjenu ostvarenosti ishoda učenja predmeta tog područja i za prikupljanje dodatnih podataka o znanju studenata.

 

Kako bi se ostvarila svrha istraživanja, načinit će se poboljšana verzija postojećih modela sustava ELARS i pripadne klijentske aplikacije kojom će se omogućiti nastavnicima osmišljavanje provjera znanja sa zadacima koji uključuju provođenje matematičkih postupaka i izračuna te praćenje rezultata studenataIzvršit će se verifikacija nove verzije sustava u okviru e-kolegija iz STEM područja. Očekuje se da će rezultati istraživanja olakšati nastavnicima proces provjere poznavanja matematičkih postupaka i izračuna te ih potaknuti na korištenje izrađene programske podrške u svrhu formativnog i sumativnog vrednovanja. Implementacija podrške vrednovanju znanja iz STEM područja će rezultirati i proširenjem modela studenta novim podacima što će omogućiti određivanje točnijih i relevantnijih preporuka studentima u procesu e-učenja. 

Navedene aktivnosti će omogućiti proširenje istraživačkog portfelja šireg tima jer će implementacija podrške vrednovanju znanja iz STEM područja omogućiti razvoj novih pravila i algoritama za preporučivanje te novih didaktičkih modela e-učenja.


Istraživački tim
Martina Holenko Dlab mholenko@inf.uniri.hr
Nataša Hoić-Božić natasah@inf.uniri.hr
Gordan Đurović gordan.djurovic@gmail.com
Marina Bajčić marina.bajcic@inf.uniri.hr
Botički Ivica Ivica.Boticki@fer.hr

Doc. dr. sc. Martina Holenko Dlab

Odjel za informatiku
Odjel za informatiku

e-pošta: mholenko@inf.uniri.hr
e-pošta: mholenko@gmail.com
prostorija: O-416
telefon: 051/584-708


MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
CROSBI
Google Scholar 274 8 8
ORCID
ReseachGate
ResearcherID 78 4
Scopus 133 5