Modeliranje i kontrola dinamičkih sustava s primjenama


Mnogi dinamički sustavi koji se pojavljuju kod matematičkog modeliranja procesa koji se pojavljuju u ekonomiji, biologiji, društvenim mrežama itd. mogu se opisati i kontrolirati modelima difuzije i advekcije. Problemi poput optimalne upotrebe resursa kod nadzora granice, optimalnog pretraživanja prostora, nadzora javnih okupljanja, rekonstrukcija digitalne fotografije mogu se opisati modelima koji odgovaraju zakonima po kojima se gibaju čestice u fluidu. Modeli i odgovarajuće numeričke metode kojima se predviđa ponašanje fluida primjenit će se na šrokom spektru srodnih problema.

Važan dio projekta će biti primjena metoda kontrole na stvarnim sustava te će se demontrirati automatska kontrola i navođenje agenata kod problema nadzora granice i pretraživanja prostora.

Također, nove numeričke metode i neoscilatorne aproksimacije će se primjeniti na problemu rekonstrukcije digitalnih fotografija.


Istraživački tim
Bojan Crnković bojan.crnkovic@uniri.hr
Jerko Škifić jskific@riteh.hr
STEFAN IVIĆ sivic@riteh.hr
Tina Bosner tinab@math.hr
Igor Mezić mezic@engineering.ucsb.edu
Mila Zovko mila.bunoza@gmail.com

doc. dr. sc. Bojan Crnković

Odjel za matematiku

e-pošta: bojan.crnkovic@unri.hr
e-pošta: bojan.crnkovic@gmail.com


MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Google scholar 23 2 0