Implementacija vremensko-frekvencijskih i drugih naprednih algoritama u analizi biomedicinskih signala


O postignućima i novostima u znanstveno-istraživačkom radu ostvarenom korištenjem sredstava Potpore Sveučilišta u Rijeci pod nazivom "Implementacija vremensko-frekvencijskih i drugih naprednih algoritama u analizi biomedicinskih signala" redovito obaviješavam na internetskim stranicama Laboratorija za primjenu informacijskih tehnologija Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci (na hrvatskom i engleskom jeziku), čiji sam voditelj: http://www.riteh.uniri.hr/ustroj/zavodi/zr/laboratorij-za-primjenu-informacijskih-tehnologija/


Istraživački tim
Nicoletta Saulig nsaulig@riteh.hr
Ivan Štajduhar ivan.stajduhar@riteh.hr
Dražen Brščić dbrscic@riteh.hr

Doc. Dr. Sc. Jonatan Lerga dipl. ing.

Tehnički fakultet

e-pošta: jlerga@riteh.hr
mobitel: +38551651583
prostorija: 1-51

Hrvatska znanstvena bibliografija
ORCID


MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
GoogleScholar profil 238 8 5
ResearcherID 135 6
Scopus 185 7
Web of Science 125 (90) 6