Numeričko modeliranje pojave i širenja pukotina kod konstrukcija


Istraživanjem "Numeričko modeliranje pojave i procesa širenja pukotine" (13.07.2.2.04) razvija se individualni pravac istraživanja usmjeren na numeričko modeliranje ponašanja konstrukcija kod kojih je došlo do pojave pukotina, njihovih širenja te eventualnog loma. Istraživanje uključuje utvrđivanje teorijske podloge mehanike loma; usvajanje novih, suvremenih znanja na ovom vrlo atraktivnom i po sigurnost konstrukcija značajnom području znanosti; razvoj vlastitih numeričkih modela kojim bi se mogla modelirati i opisati pojava i širenje pukotina kod konstrukcija; validaciju dobivenih modela usporedbom sa sličnim postojećim ili, po mogućnosti, vlastitim eksperimentalnim istraživanjima te objavu i širu primjenu novostečenih znanja.

Pojava i razvoj pukotina unutar istraživanja se vrednuje kroz numeričku procjenu bitnih parametara mehanike loma kao što su faktor intenzivnosti naprezanja, J-integral ili parametar otvaranja vrha pukotine. Kao osnovna metoda modeliranja koristi se metoda konačnih elemenata uz dodatak ostalih numeričkih alata koji se temelje na izračunu spomenutih značajki. Dobivena numerička rješenja prilagođena su konkretnim problemima, tj. realnim inženjerskim konstrukcijama. Iskorišteni su razvijeni numerički algoritmi i modeli kako bi se opisao razvoj pukotine i lom konstrukcije. Tako obavljena numerička analiza kombinirana je s eksperimentalnim ispitivanjima konstrukcija koje su doživjele lom pri čemu su korištene metode nerazornog ispitivanja, mikroskopska te kemijska analiza. Eksperimentalno dobiveni podaci vrijedni su kako bi se odredilo stanje konstrukcije, značajke materijala te moguće mjesto začetka pukotine. Numeričkom analizom je simuliran rast pukotine te konačni lom. Dobiveni rezultati su korisni za unaprjeđenje dizajna inženjerskih konstrukcija, izbjegavanja uvjeta koji dovode do pojave i rasta pukotina te razumijevanje mehanike loma.

Dobiveni rezultati su potvrđeni objavljivanjem radova u vodećim svjetskim časopisima indeksiranim u CC, SCI i SCIEx kategoriji sa značajnim faktorom odjeka.


Istraživački tim
Doc. dr. sc. Goran Vukelić, dipl. ing. gvukelic@pfri.hr

Izv.prof.dr.sc. Goran Vukelić dipl.ing.stroj.

Pomorski fakultet

prostorija: 212
e-pošta: gvukelic@pfri.hr
telefon: 051/338 411 (int. 183)


MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
CROSBI
Google Scholar 132 6 4
ORCID
Osobna web stranica
Publons
Researcher ID