Praćenje utjecaja štetnih čimbenika na pojavnost bolesti okoliša u Primorsko-goranskoj županiji


Pojavnost bolesti okoliša, naročito u visoko razvijenim industrijskim zemljama, porasla je više od 30 % u posljednjih nekoliko desetljeća, što predstavlja težak teret prvenstveno za pojedinca, ali i za javno zdravstvo u cjelini, djelujući na taj način na kvalitetu života i smanjujući radnu sposobnost. Svjetska zdravstvena organizacija pod pojmom bolesti okoliša opisuje bolesti primarno uzrokovane onečišćenjem zraka i vode, radijacijom, kemijskim i fizikalnim čimbenicima, kontaminiranom hranom i direktnim kontaktom s toksinima kojima smo izloženi u prirodnoj i/ili radnoj sredini. S obzirom da one predstavljaju veliki javno-zdravstveni problem, potrebno ih je što ranije prepoznati i utvrditi patofiziološke mehanizme njihova djelovanja kako bi se postigli što bolji preventivni i terapijski učinci. Toksični okolišni čimbenici potiču čitav niz molekularnih i imunoloških promjena koje mogu doprinijeti povećanoj incidenciji razvoja bolesti okoliša. Uvođenjem nove metode određivanja enzima matrix metaloproteinaze 2 i 9, te tkivnih inhibitora matrix metaloproteinaza 1 i 2 kao neinvazivne metode određivanja pokazatelja djelovanja štetnih čimbenika okoliša, pridonijelo bi se ranijem otkrivanju potencijalnih rizika za razvoj bolesti okoliša. Usporedno će se iz periferne krvi ispitivati stanice urođene imunosti (NKT i T regulacijske stanice), te citolitički potencijal stanica. Na području Kvarnerskog zaljeva analizirat će se morski okoliš (flora i fauna) koji će sačinjavati analize sedimenta, pridnene morske vode, stupca morske vode i površinske vode na koncentracije teških metala, policikličkih aromatskih ugljikovodika (PAH), polikloriranih bifenila (PBF), te mikrobiološki status na patogene mikroorganizme. Planiranim istraživanjima uveo bi se novi pristup praćenja mogućih štetnih utjecaja dokazanih toksina prisutnih u našoj sredini i županiji, proširila paleta ponuđenih istraživačkih metoda Zavoda za javno zdravstvo, ukazali na javni problem nedovoljne zaštite, potaknuli uvođenje suvremenih metoda rane pretrage u radne sredine, ali i u visokom ugrožene stambene sredine, te bi na taj način doprinijeli ranijem otkrivanju mogućih, neželjenih utjecaja, a samim tim uspostavili bolju prevenciju bolesti.


Istraživački tim
Aleksandar Bulog aleksandar.bulog@medri.uniri.hr
Sandra Pavičić-Žeželj sandra.pavicic@zzjzpgz.hr
Darija Vukić Lušić darijavl@zzjzpgz.hr
Ana Alebić-Juretić ana.alebic@medri.uniri.hr
Luka Traven luka.traven@medri.uniri.hr
Đulija Malatestinić djulija .malatestinic@pgz.hr
Dražen Lušić drazen.lusic@medri.uniri.hr
Ivana Šutić, dr. med. ivana.sutic@medri.uniri.hr

Prof.dr.sc. Vladimir Mićović dr.med.

Medicinski fakultet
Medicinski fakultet

e-pošta: vladimir.micovic@medri.uniri.hr
e-pošta: ravnatelj@zzjzpgz.hr
telefon: 051 334-530
mobitel: 0911431563


MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Prof.dr.sc. VLADIMIR MIĆOVIĆ, dr.med. 363 10 10