Strojno učenje kao potpora jezičnim tehnologijama


Budući da za hrvatski jezik postoji fragmentirana ili slaba, tj. nikakva podrška za strojno prevođenje prema META-net kategorizaciji, glavni cilj ovog istraživanja je povećanje te podrške. Strojno prevođenje je vrlo aktualno istraživačko područje, posebice u Europskoj Uniji, gdje broj jezičnih parova i potrebe za prevođenjem rastu svakodnevno. Ovim istraživanjem testirat će se sustav za statističko strojno prevođenje razvijen u okviru dosadašnjih istraživanja, a sa svrhom prikupljanja povratnih informacija i unaprjeđenja sustava. Pritom će se primijeniti novi postupci pretprocesiranja i postprocesiranja, suvremene metode strojnog učenja, inteligentna analiza podataka i koncept „crowdsourcing“-a. Realizacija „crowdsourcing“-a zamišljena je kroz oblikovanje izbornog kolegija za studente ostalih studijskih programa, posebice za studente engleskog jezika i književnosti i studente hrvatskog jezika i književnosti. Kolegij bi se temeljio na e-učenju. Kolegij bi bio u potpunosti otvorenog tipa, dostupan i za neformalno obrazovanje. Budući da u tradicionalnom modelu e-učenja studenti uobičajeno rješavaju zadatke s ciljem davanja odgovora pohranjenog u računalu kao točnog, istraživanje će obuhvatiti brojne opcije za konfiguriranje ozbiljnih igara, a u svrhu povećanja motivacije studenta i osuvremenjivanja pristupa učenju i poučavanju, uzimajući u obzir perceptivne karakteristike novih generacija studenata koji su odrastali  uz računalne igre, ali s fokusom na učenje i vježbanje prevođenja. Uz navedeno, oblikovat će se i prikladne aktivnosti za studente kojima će se postići željeni ishodi učenja i, istovremeno, prikupiti podaci za inteligentnu analizu podataka. Inteligentnom analizom podataka prikupljenih u sustavu modelirat će se različiti aspekti učenja studenta, predviđat će se njegov uspjeh i usmjeravati njegova aktivnost s ciljem postizanja ishoda učenja i povećanja prolaznosti. Budući da se uloga prevoditelja uvođenjem informacijske i komunikacijske tehnologije promijenila iz temelja, jedan od ciljeva je i razvoj programa cjeloživotnog učenja „ICT za prevoditelje“. Time bi Odjel za informatiku Sveučilišta u Rijeci postao vodeća znanstveno-istraživačka institucija u Hrvatskoj u području strojnog i/ili strojno-potpomognutog prevođenja.


Istraživački tim
Petar Jurić, prof petar_jur@yahoo.com
asistent Sabina Šišović ssisovic@uniri.hr
Izv. prof. dr. sc. Maja Matetić majam@uniri.hr
Božena Bašić bozena.basic@gmail.com
Mate Krišto matekrishto@gmail.com
Viši asistent dr. sc. Marija Brkić mbrkic@uniri.hr
Prof. dr. sc. Bojan Čukić, Bojan.Cukic@mail.wvu.edu

Prof. dr. sc. Maja Matetić prof.

Odjel za informatiku

prostorija: Odjel za informatiku, Radmile Matejčić 2, Sveučilište u Rijeci, O-407
e-pošta: majam@uniri.hr
telefon: +385 (51) 584 715

Odjel za informatiku


MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
CROSBI
Google Scholar 103 6 3
ORCID ID
ResearcherID 21 2
Scopus 54 4