Gravitacija pri ekstremnim uvjetima i ujedinjenje sila


Postoji više razloga zašto se smatra da je bolje razumijevanje gravitacije ključ za potpuniji opis temeljnih zakona prirode. Astrofizikalna mjerenja pokazuju da trenutni opis osnovnih sila u prirodi, zvan Standardni model, gotovo sigurno nije potpun. Glavni argument za tu tvrdnju je nepostojanje zadovoljavajućeg objašnjenje za ono što vidimo kao "tamnu materiju". Dodatni problemi, poput iznosa tamne energije ili barionske asimetrije, iako nisu tako dramatični dodatno pojačavaju dojam. Uz to, opću teoriju relativnosti kojom opisujemo gravitaciju ne znamo kvantizirati na zadovoljavajući način, a klasična teorija posjeduje prostorno-vremenske singularitete koji se pojavljuju u središtima crnih rupa i pri "nastanku" Svemira (Big-Bang). Pošto ni precizni eksperimenti na LHC sudaraču čestica zasad ne vide odstupanje Standardnog modela u domeni jakog i elektroslabog međudjelovanja, lako je moguće da se ključne manjkavosti Standardnog modela nalaze u gravitacijskom sektoru, tj. općoj teoriji relativnosti. Sve to ukazuje na izuzetnu važnost boljeg razumijevanja opisa gravitacije.

Stoga su istraživanja na projektu usmjerena prema boljem razumijevanju klasične i kvantne gravitacije, prvenstveno u domeni jakih gravitacijskih polja, odnosno malih prostorno-vremenskih udaljenosti. Ovakva teorijska istraživanja su relevantna za razumijevanje Svemira neposredno nakon Big Banga, te fizike crnih rupa. Proučavat će se gravitacijski mehanizmi narušenja zrcalne simetrije, koji bi, bar u principu, mogli objasniti barionsku asimetriju, te uloga simetrija poput konformne simetrije, posebno u međudjelovanju gravitacije sa Higgsovim poljem. Dio istraživanja posvećen je proučavanju ujedinjujućeg opisa sila, s posebnim naglaskom na teoriju struna.

Kako kvantna teorija polja i dalje daje vrlo uspješan opis temeljnih sila, istraživat će se različita svojstva kvantnih teorija polja, poput kvantnih anomalija uzrokovanih zakrivljenjem prostor-vremena, te mogućnošću vezanja materije na polja "viših spinova" (spina većeg od 2).


Istraživački tim
Prof. dr. sc. Silvio Pallua pallua@phy.hr
Doc. dr. sc. Maro Cvitan mcvitan@phy.hr
Doc. dr. sc. Ivica Smolić ismolić@phy.hr
Izv. prof. dr. sc. Predrag Dominis Prester pprester@phy.uniri.hr
Bruno Lima de Souza blima@sissa.it
Prof. dr. Loriano Bonora bonora@sissa.it
Mateo Paulišić mateo.paulisic@phy.uniri.hr
Giaccari Stefano sgiaccari@phy.hr
Tamara Štemberga tstember@phy.hr

Red.prof.dr.sc. Predrag Dominis Prester dipl.inž.fiz.

Odjel za fiziku
Odjel za fiziku

prostorija: O-114 (Zgrada sveučilišnih odjela)
e-pošta: pprester@phy.uniri.hr
mobitel:

CROSBI


MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Google Scholar 555 15 16
INSPIRE (samo fizika visokih energija) 461 13
Web of Science (korigiran) 338 12