Moralni, politički i epistemološki odgovori na društvene devijacije


Jedan od akutnih problema društva je problem primjerene klasifikacije i društvene reakcije na različite oblike anti-socijalnog ponašanja. Postojeći i preporučeni oblici društvenog odgovora na ove vrste ponašanja se kreću od medicinskih kategorizacija do sankcionirajućih.
Središnja i inovativna hipoteza predloženog istraživanja sastoji se u stavu da društveni odgovori na spomenute oblike ponašanja zahtijevaju da se norme i vrijednosti definiraju kroz interdisciplinarni uvid koji uključuje socijalnu epistemologiju (funkcioniranje individulanih, grupnih, kolektivnih i institucijskih epistemičkih aktera), epistemičku deliberativnu demokraciju i metodu javnog uma (normiranje kroz demokratsku raspravu i javne razloge), analitičku filozofiju psihijatrije (utemljenost postojećih normi normalnog i devijatnog) i analitičku filozofiju seksualnosti (norme ljudske seksualnosti).
Deskriptivna dimenzija projekta uključuje istraživanje vrijednosti koje se nalaze u osnovi postojeće primjene medicinskih, moralnih i zakonskih pojmova. Normativna i preskriptivna dimenzija projekta, utemeljena na postavkama suvremene socijalne epistemologije i političke filozofije, sastoji se od kritičke procjene ovih vrijednosti i praksi. Ključan cilj istraživanja je ispravno razlikovanje ponašanja koja mogu biti klasificirana kao poremećaji od ponašanja koja su statistički neuobičajena ili ekscentrična.
Projekt će se fokusirati na sljedeća pitanja:
(1) Koje metode socijalne epistemologije, javnog prosuđivanja i rasprave trebaju oblikovati društvene reakcije prema pojedinacima čije ponašanje predstavlja otklon od uobičajenog?
(2) Kako možemo razlikovati anti-socijalne poremećaje osobnosti i anti-socijalno seksualno ponašanje od otklona od statistički prevladavajućeg ponašanja i prihvatljivih reakcija na životne probleme?
(3) Koja vrsta društvenih intervencija može biti legitimna prema pojedinacima s anti-socijalnim poremećajem osobnosti i seksualno devijantnim ponašanjem te kako zaštiti pojedince od neopravdane represije utemeljene na predrasudama?
Financijska potpora bi dodatno ojačala postojeća istraživanja koja su u ovom stadiju usmjerena praktične rezultate te ojačala interdisciplinarni istraživački rad koji uključuje filozofiju, psihijatriju i pravo.


Istraživački tim
Dr. sc. Snježana Prijić-Samaržija, red. prof. prijic@uniri.hr
Prof. Miranda Fricker m.fricker@sheffield.ac.uk
Inka Miškulin inka.miskulin2@gmail.com
Andrea Mešanović amesanovic@uniri.hr
Prof. John McMillan john.mcmillan@otago.ac.nz
Dr. sc. Elvio Baccarini, red. prof. ebaccarini@ffri.hr
Ana Smokrović asmokrovic@gmail.com
Ernie Gigante Dešković ernie.gigante.deskovic@hotmail.com
Dr. sc. Luca Malatesti, doc. lmalatesti@ffri.hr

dr. sc. Snježana Prijić-Samaržija redoviti profesor u trajnom zvanju

Rektorat
Rektorat

prostorija: 417/IV
e-pošta: prijic@uniri.hr
mobitel: 098 980 16 31

google znalac