Uloga proteina obitelji DPP IV u kroničnim bolestima


Naša dosadašnja istraživanja ukazala su na ulogu i značaj dipeptidil-peptidaze IV/CD26 (DPP IV/CD26) u fiziološkim procesima i patogenezi kroničnih upalnih bolesti. Postavili smo hipotezu da DPP IV/CD26 svoju ulogu ostvaruje regulacijom biološke aktivnosti svojih supstrata, proteolitičkim djelovanjem i/ili modulacijom imunosnog odgovora. Uz DPP IV/CD26, postoji još nekoliko srodnih proteina koji su strukturni homolozi ove molekule, a imaju preklapajuću enzimsku aktivnost (obitelj DPP IV). Među njima ističu se dipeptidil-peptidaza 8 (DP8) i dipeptidil-peptidaza (DP9). Svrha je predloženih istraživanja ispitati uzročno-posljedičnu vezu proteina obitelji DPP IV i molekularnih mehanizama razvoja kroničnih upalnih bolesti.

Istraživanja su podijeljena u dvije cjeline: 1.istraživanja koja obuhvaćaju bolesnike s kroničnim bolestima (upalne bolesti crijeva-UBC, reumatoidna oboljenja i metabolički poremećaji) te 2. istraživanja na pokusnim modelima UBC: model ulceroznog kolitisa i model Crohnove bolesti, a koja uključuju miševe kojima je inaktiviran gen za molekulu DPP IV/CD26 (CD26-/-) te divlji tip miša (C57BL/6). Kako bi proširili dosadašnja saznanja o ulozi DPP IV obitelji u fiziološkim i patološkim procesima i ispitali postavljenu hipotezu, ciljevi ovog istraživanja su: 1. ispitati ulogu DP8 i DP9 u uvjetima nedostatka DPP IV/CD26 te utvrditi preuzimaju li ova dva proteina potpuno ili djelomično njenu biološku ulogu; 2. ispitati neuroimunomodulacijsku funkciju DPP IV/CD26 na sistemskoj i lokalnoj razini u kroničnim upalnim bolestima; i 3. ispitati ulogu proteina DPP IV obitelji u metaboličkim poremećajima i reumatoidnim oboljenjima. Tijekom ovih istraživanja nastaviti će se i proširiti uspostavljena suradnja temeljnih i kliničkih medicinskih istraživanja. Dobiveni rezultati mogli bi se koristiti u dijagnostičke i prognostičke svrhe, te u dizajniranju novih terapijskih pristupa kroničnim upalnim bolestima.


Istraživački tim
Prof.dr.sc. Radovan Mihelić radovan.mihelic@medri.uniri.hr
Prof.dr.sc. Mladen Peršić mladen.persic@medri.uniri.hr
Sunčica Buljević, dipl.san.ing. suncica.buljevic@medri.uniri.hr
Doc.dr.sc. Dijana Detel dijana.detel@medri.uniri.hr
Prof.dr.sc. Brankica Mijandrušić Sinčić brankica.sincic@medri.uniri.hr
Prof. dr.sc. Lea Smirčić-Duvnjak lduvnjak@idb.hr
Dr.sc. Lara Batičić Pučar lara.baticic@medri.uniri.hr
Prof. dr. sc. Tihana Žanić-Grubišić tzanic@pharma.hr

Izv.prof.dr.sc. Dijana Detel dr.med.

Medicinski fakultet
Medicinski fakultet

e-pošta: dijana.detel@medri.uniri.hr
telefon: 051/651 132


MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Google Scholar 134 7 6
ORCID
ResearcherID
Scopus 96 7
Web of Science 86 6