Kognitivni i neurodinamički aspekti percepcije, učenja i mišljenja


Ciljevi

Cilj predloženog projekta je razvijanje i testiranje novih neurodinamičkih modela vidne percepcije i kategorijalnog učenja. Dosadašnji računalni modeli neuronskih mreža ne uspijevaju na zadovoljavajući način objasniti veliku količinu empirijskih podataka o vidnoj percepciji, učenju i njihovim neuralnim osnovama. Projekt će se fokusirati na nekoliko važnih perceptivnih i kognitivnih funkcija kao što su mentalno praćenje kontura, selekcija podražaja na osnovu obilježja, te interakcija između percepcije i pojmovnog znanja. Također, percepciju, kategorijalno učenje i mišljenje proučavat ćemo empirijski kroz seriju eksperimenata na ispitanicima. Posebnu pažnju posvetit ćemo metakognitivnim procjenama o uspješnosti izvođenja zadataka što dosad nije temeljito istraženo.

Metodologija

U istraživanju će se koristiti metode simulacijskog modeliranja i kognitivnih eksperimenata. Neuronske mreže će se implementirati u programskom paketu MatLab koji će omogućiti rješavanje diferencijalnih jednadžbi koje specificiraju model. Kognitivni eksperimenti će se provesti na studentima kojima će se zadavati različiti perceptivni i kognitivni zadaci. Na primjer, u zadacima kategorijalnog učenja od ispitanika se traži da otkrije pravilo koje dijeli podržaje u dvije kategorije. Na osnovu povratne informacije o uspjehu na prethodnom zadatku, ispitanici uče pravilo kategorizacije. Pri tome će se mjeriti brzina i/ili točnost njihovog odgovora kao i njihova procjena sigurnosti u točnost odgovora. Rezultati simulacija će se usporediti s rezultatima istraživanja na studentima kao i s prijašnjim istraživanjima na ljudima i/ili primatima. Očekujemo se da će novi neuronski model pokazati veći kapacitet za obradu informacija i da će pokazati veću sličnost s ponašanjem i doživljavanjem ljudi od dosadašnjih modela. Time će se dati doprinos razumijevanju neuralnih osnova vidne percepcije, pažnje i učenja. Također, očekujemo da u eksperimentalnom dijelu projekta ispitanici pokažu različitu razinu metakognitivne točnosti ovisno o strukturi zadataka.

 

Objavljeni znanstveni radovi

2016.

Domijan, D. i Šetić, M. (2016). Resonant dynamics of grounded cognition: Explanation of behavioral and neuroimaging data using the ART neural network. Frontiers in Psychology, 7:139, 1-13.

2015.

Domijan, D. (2015). A neurocomputational account of the role of contour facilitation in brightness perception. Frontiers in Human Neuroscience, 9:93, 1-16.

Domijan, D. (2015). Neurocomputational models of figure-ground organization. U R. Actis-Grosso i A. Galmonte (Ur.), Different Psychological Perspectives on Cognitive Processes (str. 94-114). Cambridge, UK: Cambridge Scholars Publishing.

Ritoša, A. i Bajšanski, I. (2015). Učinak broja opcija na promjenu preferencija uslijed odluke. Društvena istraživanja, 24, 281-300.

2014.

Bajšanski, I., Močibob, M. i Valerjev, P. (2014). The effect of consensuality on metacognitive judgments in syllogistic reasoning. U P. Bernanrdis, C. Fatnoni i W. Gerbino, (Ur.) TSPC2013: Proceedings of the Trieste Symposium on Perception and Cognition (str. 88-90). EUT – Edizioni Universita di Trieste.  

Bajšanski, I., Močibob, M. i Valerjev, P. (2014). Metacognitive judgements and syllogistic reasoning. Psychological Topics, 23(1), 143-165

Bajšanski, I. i Valerjev, P. (2014). Fokus kvantifikatora u hrvatskom jeziku na zadatku nadopunjavanja rečenica. Psihologijske teme, 23(2), 289-303.

Bubić, A. i Domijan, D. (2014). A cognitive neuroscience approach to the neural basis of visual perception. U R. Fabac i J. Stepanić (Ur.), With and Within Complex Systems (str., 112-136). Business Systems Laboratory.

Gulan, T., Valerjev, P. i Bajšanski, I. (2014). Focus and the interpretation of quantifiers in face-threatening contexts. Review of psychology, 21(1), 23-29.

Tkalčić, M., Domijan, D., Pletikosić, S., Šetić, M. i Hauser, G. (2014). Attentional biases in irritable bowel syndrome patients. Clinics and Research in Hepatology and Gastroenterology, 38, 621-628.

Žauhar, V. (2014). Teorijski i metodološki pristupi kategorijalnom učenju. Psihologijske teme, 23(3), 435-459.

Žauhar, V., Bajšanski, I. i Domijan, D. (2014). Metacognitive monitoring of rule-based category learning tasks. U P. Bernanrdis, C. Fatnoni i W. Gerbino, (Ur.) TSPC2013: Proceedings of the Trieste Symposium on Perception and Cognition (str. 162-164). EUT – Edizioni Universita di Trieste.  

 

Obranjene doktorske disertacije

11.04. 2016. Tanja Gulan, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu. Naslov: Organizacija mentalnog leksikona kod bilingvalnih govornika.

01.04. 2016. Mia Šetić, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu. Naslov: Uloga percepcije u pojmovnom procesiranju.

16.10. 2015.  Bojana Ćoso, JEKON, Sveučilište u Zagrebu. Naslov: Kognitivna obrada različitih hrvatskih niječnih rečenica i njihov prijenos u engleski jezik.

15.06. 2015. Valnea Žauhar, Filozofski fakultet, Sveučilište u Rijeci. Naslov: Metakognitivno nadgledanje tijekom kategorijalnog učenja.


Istraživački tim
Valnea Žauhar, diplomirani psiholog vzauhar@ffri.hr
Dražen Domijan, redoviti profesor ddomijan@ffri.hr
Mia Šetić mia.setic@unicath.hr
Pavle Valerjev, docent valerjev@unizd.hr
Igor Bajšanski, docent sibajsan@ffri.hr
Marić Mateja mateja.bosnjak234@gmail.com

Prof. dr. sc. Dražen Domijan

Filozofski fakultet

prostorija: F-334
e-pošta: ddomijan@ffri.hr
mobitel: