Perinatalni citomegalovirusni encefalitis


Humani citomegalovirus (HCMV) jedan je od najznačajnijih virusnih uzročnika neuroloških oštećenja kod djece i vodeći uzročnih kongenitalnog gubitka sluha djece u razvijenim zemljama. Trenutno ne postoji cjepivo ili adekvatna prevencija transplacentalne infekcije ploda. Neuropatogeneza citomegalovirusne (CMV) infekcije nije dovoljno razjašnjena zbog nepostojanja odgovarajućih modela za izučavanje infekcije u središnjem živčanom sustavu (SŽS) čovjeka. S obzirom da stupanj razvoja živčanog, kao i imunološkog sustava novookoćenih miševa odgovara razvoju ljudskog fetusa krajem drugog trimestra trudnoćemi smo razvili mišji model prirođene HCMV infekcije koji objedinjuje mnoge patohistološke i neurorazvojne poremećaje opisane u kongenitalnoj HCMV infekciji, uključujući i gubitak sluha kod inficiranih miševa. Dobivene rezultate o utjecaju virusa na mozak u razvoju, ulozi urođene imunosti, te načinu suradnje čimbenika urođene i stečene imunosti u odstranjenju virusa iz mozga moguće je iskoristiti za daljnja ciljana istraživanja kod ljudi, te omogućiti nove pristupe prevenciji i terapiji ove značajne infekcije


Istraživački tim
Daria Kveštak, znanstveni novak daria.kvestak@medri.uniri.hr
Marina Babić Čač, viši asistent marina.babic.cac@medri.uniri.hr
Irena Slavuljica, viši asistent irena.slavuljica@medri.uniri.hr
Đurđica Cekinović, viši asistent durdica.cekinovic@medri.uniri.hr
Jelena Tomac, izvanredni profesor jelena.tomac@medri.uniri.hr
KRISTINA VUKOVIĆ Kristina.vukovic1@uniri.hr

prof.dr.sc. Ester Pernjak-Pugel dr.med.

Medicinski fakultet
Medicinski fakultet

prostorija: Zavod za histologiju i embriologiju
e-pošta: ester.pernjak.pugel@uniri.hr
mobitel: 099/7914496

crosbi


MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Google Scolar 721 12 12
http://scholar.google.hr/scholar?hl=hr&q=ester+pernjak+pugel&btnG= 721 12 12
ORCID
ResearcherID 12