Strategija korporacije- sadašnja budućnost (Traganje za mogućnostima rasta poduzeća u Republici Hrvatskoj)


Istraživanje je nastavak istraživačkog projekta s naslovom „Strategija korporacije- sadašnja budućnost“ kojeg Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta RH financira u razdoblju 2007.-2013.

Istraživanje je zamišljeno provesti u tri temeljna pravca i jedan izvedeni pravac.

1. temeljni pravac- prijava, izrada i obrana doktorske disertacije novakinje na prethodnom projektu MZOŠ-a Valentine Ivančić. Riječ je o istraživanju unutarnjih i vanjskih utjecaja na smanjenje rizika implementacije strategije u kontekstu strateškog menadžmenta s obzirom da rezultati istraživanja u svijetu ukazuju da je upravo implementacija strategije najkritičniji momenat u procesu strateškog menadžmenta. Naime, preko 90% kvalitetno formuliranih strategija ne uspijeva u fazi implementacije. Novakinja Valentina Ivančić prijavljuje doktorsku disertaciju s radnim naslovom „Značaj implementacije strategije za uspješan rast poduzeća u Republici Hrvatskoj“.

2. temeljni pravac- provesti istraživanje na terenu kojemu je cilj uočiti način kako potaknuti rast poduzeća inovacijom kao posljedica vlastitog istraživanja i razvoja ili inovacijom koja nastaje u inkubatorima kao izdvojenim organizacijskim cjelinama koje financiraju ili sufinanciraju specijalizirana državna tijela. 

3. temeljni pravac- istraživanje kapaciteta i potencijala za strateško promišljanje najvišeg poslovodstva u Republici Hrvatskoj

Izvedeni pravac istraživanja odnosi se na redizajn specijalističkog poslijediplomskog studija „Upravljanje poslovnim uspjehom“ pokrenut 2009. godine s obzirom da bi se trebalo prilagoditi aktualnim interesima poduzeća u RH.


Istraživački tim
Mr.sc. Esad Čolaković esad.colakovic@croma.hr
Prof.dr.sc. Ivan Mencer ivan.mencer@efri.hr
Doc.dr.sc. Lara Jelenc lara.jelenc@efri.hr
Valentina Ivančić, mag.oec. valentina.ivancic@efri.hr
Prof.dr.sc. Želimir Dulčić zdulcic@efst.hr
Doc.dr.sc. Ivona Vrdoljak Raguž ivrdolja@unidu.hr
Luka Samaržija luka.samarzija@efri.hr
Dejan Miljenović dejan.miljenovic@efri.hr

dr. sc. Luka Samaržija

Ekonomski fakultet
Ekonomski fakultet

e-pošta: luka.samarzija@efri.hr


MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Luka Samaržija 1 1