Razvoj Cloud Manufacturing inteligentnih sustava za nadzor, vođenje i automatizaciju proizvodnog procesa


Cloud Manufacturing je nova metodologija koja sa naprednom tehnologijom objedinjuje postojeća znanja, visoke performanse i zelene tehnologije u svrhu postizanja održive proizvodnje, modelirane i upravljane na razini procesa. Ovakav model je ujedno skup naprednih web tehnologija, tehnologija naprednog računanja, cloud computing tehnologija i visoko informatiziranih proizvodnih tehnologija u svrhu dobivanja usluge u trenu stvarne potrebe uz najmanji trošak. Primjena ove tehnologije omogućava napredno praćenje životnog ciklusa proizvoda. Ova metodologija može naći iznimno važnu primijeniti u autoindustriji, avio-industriji, proizvodnji medicinskih uređaja i drugim visoko specijaliziranim industrijama; tj. u industrijama koji su podložne visokom fluktuacijom i kontrolom kvalitete.
Cilj ovog istraživanja je postizanje visoko integriranog proizvodnog modela koji uključuje dobivanje gotovog custom-made proizvoda metodom inkrementalnog oblikovanja lima, s potrebom visoke razine automatizacije (nadzora procesa u realnom vremenu). Ovaj projekt biti će nastavak istraživanja iz projekata:Numeričko modeliranje, simulacija i optimizacija u oblikovanju lima (Prof. Car) i Optimizacija i dizajn vremensko¬frekvencijskih distribucija (Prof. Sučić). Kao primjenu modela u ovom istraživanju će se primijeniti na obradi tankostjenih limova prema zahtjevu korisnika uz praćenje parametara obrade i parametara upravljanja proizvodne tehnologije (na razini procesa), kroz nadzor kvalitete signala nosioca, učinkovitosti i točnosti izvršnih elemenata i kontrolu gotovog proizvoda.
Konačni rezultat projekta će biti uvođenje multidisciplinarnosti na istraživačkoj i primijenjenoj razini, zbog razvoja visoko učinkovite implementacijske tehnologije za primjenu srednjim i malim poduzećima na razvoju proizvoda koji se proizvode u malim ili pojedinačnim serijama. Upravo poradi mogućnosti razvoja, realizacije te modeliranja optimalnih rješenja na razni procesa, već u ovom trenutku postoji interes industrije. Interes se zasniva na rezultatima koji su ostvareni u prijašnjih financiranih projekata MZOS a, na koje se nastavlja prijavljeni projekt.


Istraživački tim
Ivan Volaric ivolaric@riteh.hr
Gordan Janeš gordan.janes@uniri.hr
Viktor Sučić, izv.prof.dr.sc victor.sucic@riteh.hr
Leon Šikulec,dipl. ing. lsikulec@riteh.hr
Jonatan Lerga, dr. sc. jlerga@riteh.hr
Wolfgang Gruber, Dipl. Ing.Dr.Techn wolfgang.gruber@jku.at
Karlo Radman karlo.radman@uniri.hr
Tomaž Pepelnjak, Izv.Prof.dr.sc tomaz.pepelnjak@fs.uni-lj.si
Robert Čep, Doc.dr.sc. robert.cep@vsb.cz
Damir Malnar, dipl. ing. damir.malnar@riteh.hr
Neven Bulić, doc.dr.sc. Neven.Bulic@riteh.hr
Nicoletta Saulig, dipl. ing. nsaulig@riteh.hr
Sebastijan Blažević sebastijan.blazevic@gmail.com
Nikola Turk niturk@gmail.com
Gordan Šegon gsegon@riteh.hr
Miroslav Puškarić miroslav.puskaric@cnrm.uniri.hr
Nikola Anđelić
Ivan Jurković
Dominik Cikač
Draško Tomić

Prof.dr.sc. Zlatan Car dipl.ing.str.

Tehnički fakultet
Rektorat

e-pošta: car@riteh.hr
e-pošta: zlatan.car@uniri.hr


MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Google scholar 256 8 5
ORCID
ResearcherID 65