Rekonfiguracija proizvodnih struktura inteligentne proizvodnje


Proizvodni sustavi u poslovnom okruženju 21. stoljeća svoju konkurentnost temelje na kreativnosti i inovacijama kao i na agilnosti svojih proizvodnih kapaciteta. Stoga, u cilju osiguranja ekonomičnosti proizvodnje, nužno moraju osigurati potreban nivo fleksibilnosti i autonomnosti kroz istodobno (simultano) planiranje, inoviranje i upravljanje životnim ciklusom proizvoda, dobavnim lancima, proizvodnim procesima i ostalim aspektima poslovanja. To podrazumijeva korištenje naprednih obradnih tehnologija, povezanost razvoja proizvoda i proizvodnje te moćne informacijske alate što dovodi do promjena i u proizvodnim strukturama u uvjetima inteligentne proizvodnje. Temeljni cilj istraživanja i proširenja istraživačkog portfelja Katedre za operacijska istraživanja i management je razvoj naprednih proizvodnih struktura kod inteligentne proizvodnje temeljenih na dinamičkom preoblikovanju i rekonfiguraciji postojećih struktura hijerarhijskog tipa kao ključnoj tehnologiji budućeg razvoja proizvodnje. Za definiranje adekvatnih autonomnih i samooptimirajućih modela proizvodnih struktura inteligentne proizvodnje u obzir bi se uzeli koncepti bioloških i holoničkih proizvodnih sustava i Emergent Synthesis filozofije uz modeliranje kroz primjenu genetskih algoritama, neuronskih mreža te autonomnih agenata. Računalom potpomognuto razvijeni modeli naprednih proizvodnih struktura inteligentne proizvodnje omogućili bi povećanje tehno-ekonomskih kompetencija i konkurentnosti proizvodnih sustava, a rezultati istraživanja mogli bi se primijeniti na poduzeća regionalne industrije koja se bave proizvodnjom dijelova i komponenti u strojogradnji, imajući utjecaj na ukupnost njihovog poslovanja i tržišnu konkurentnost.


Istraživački tim
Asist. Sandro Doboviček sdobovicek@riteh.hr
Prof. dr. sc. Mladen Perinić mperinic@riteh.hr
Asist. Samir Žic samirz@riteh.hr
Izv. prof. dr. sc. Milan Ikonić mikonic@riteh.hr

Prof. dr. sc. Tonči Mikac dipl. ing.

Tehnički fakultet
Tehnički fakultet

e-pošta: tmikac@uniri.hr
mobitel: 091 542 5560
prostorija: Tehnički fakultet 3-22
e-pošta: tmikac@riteh.hr


MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Tonči Mikac 183 7 6