Analize kemijskog sastava lebdećih čestica i geoloških uzoraka primjenom XRF i IBA tehnika


Zahvaljujući potpori NZZ-a 2009. g. je pri Odjela za fiziku SuRi osnovan Laboratorij za elementnu mikroanalizu (LEMA). Laboratorij je u međuvremenu pokrenuo niz aktivnosti i suradnju s gospodarstvom i javnim institucijama. S obzirom na multielementni karakter i veliku osjetljivost analitičkih metoda korištenih u okviru laboratorija, fokus aktivnosti postavljen je na istraživanje raznih aspekata okolišne problematike. Jedan aspekt obuhvaća kontinuirano uzorkovanje fine frakcije lebdećih čestica (aerosola) u gradu Rijeci i multielementnu analizu njenog sastava. Nastavak je to istraživanja koje je započelo 2011. godine testnim uzorkovanjem i inicijalnim laboratorijskim analizama, prvim istraživanjem takve vrste u ovoj regiji. Fina frakcija aerosola (PM2.5) je uglavnom antropogenog karaktera i direktno ukazuje na zagađenje zraka uzrokovano ljudskim aktivnostima (izgaranje fosilnih goriva, industrija, promet). Dugoročno izlaganje ovom zagađenju opasno je za ljudsko zdravlje pa se uvode sve strože kontrole. U toj situaciji želimo biti korak ispred direktiva Europske Unije o kvaliteti zraka i uz bok etabliranim svjetskim znanstvenim centrima koji se intenzivno bave istraživanjem aerosola. Kao glavna analitička metoda u istraživanju primjenjuje se fluorescencija rendgenskog zračenja (XRF) iz postava LEMA-e, ali i komplementarne tehnike ionskih snopova (IBA) u suradničkim laboratorijima (ANSTO-Australia i Institut Ruđer Bošković). U dosadašnjem istraživanju pokazano je da se XRF metodom pouzdano određuju koncentracije za više od 10 relevantnih elemenata. Statistička obrada mjerenih koncentracija na velikom broju uzoraka aerosola omogućiti će identifikaciju karakterističnog traga i impakt pojedinih zagađivača na ukupno zagađenje. Stečena iskustva u metodologiji ćemo u drugom aspektu našeg istraživanja primijeniti u ispitivanju korelacije između kemijskog sastava aerosola u špiljskom zraku i recentnih taložnih karbonata (siga). Pomoću mikro inačica XRF i IBA tehnika izvoditi će se elementne analize dubinskih profila (elementno mapiranje) uzoraka siga i recentnih karbonata. Istražiti će se mogućnost ekstrapolacije metode na paleo uzorke siga i procjenjivanje sastava aerosola u prošlosti.


Istraživački tim
Darko Mekterović darko.mekterovic@phy.uniri.hr
Marija Čargonja mcargonja@phy.uniri.hr
Tatjana Ivošević tatjana.ivosevic14@gmail.com
Ivica Orlić, Prof. dr.sc. ivo.orlic@uniri.hr
Luka Mandić, dr. sc. lukam@phy.uniri.hr
Magda Mandić, dr. sc. mmandic@phy.uniri.hr

dr.sc. Darko Mekterović

Odjel za fiziku
Odjel za fiziku

prostorija: O-018
telefon: 584 616
e-pošta: darko.mekterovic@phy.uniri.hr

ResearcherID
ORCID


MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
CROSBI
Google Scholar